Bjärehed, J., Petterson, K., Wångby-Lundh, M., & Lundh, L. G. (2013). Examining the acceptability, attractiveness and effects of a validating interview for adolescents who self-injure. The Journal of School Nursing, 29, 225-234. doi:10.1177/1059840512458527. Bjärehed, J., Wångby-Lundh, M., & Lundh, L. G. (2012). Nonsuicidal self-injury in a community sample of adolescents: Subgroups and associations with psychopathology. Journal of Research on Adolescence, 22, 678-693. doi:10.1111/j.1532-7795.2012.00817.x. Lundh, L. G., Bjärehed, J., & Wångby-Lundh, M. (2013). Poor sleep as a risk factor for nonsuicidal self-injury in adolescent girls. Journal of Psychopathology and Behavioural Assessment, 35, 85-92. doi:10.1007/s10862-012-9307-4. Lundh, L. G., Daukantaité, D., & Wångby-Lundh, M. (2014). Direct and indirect aggression and victimization in adolescents - Associations with the development of psychological difficulties. BMC Psychology, 2, 43. doi:10.1186/s40359-014-0043-2. Lundh, L. G., ...
Gör skillnad. Varje dag. Reproduktionsmedicinskt Centrum, RMC, är en ISO-9001 certifierad verksamhet som har expertis inom ämnesområdet reproduktion (fortplantning). Vid RMC genomför vi infertilitetsutredningar, assisterad befruktning (IVF-behandling, inseminationsbehandling och sperma- och äggdonation) samt arbetar inom områden som gynekologi, andrologi och gynekologisk endokrinologi. ARBETSUPPGIFTER Vi har nu möjlighet att välkomna en kurator! I rollen som kurator hos oss arbetar du bland annat med psykosocial bedömning av donatorer och recipienter inför assisterad befruktning. I dina arbetsuppgifter ingår även fördjupad psykosocial utredning och bedömning av individers/pars psykosociala och psykiatriska belastning inför föräldraskap, i de fall behov uppkommer. Vi uppmanar och hjälper vår personal med att utveckla den fackliga kompetensen inom reproduktionsområdet och även med att involvera sig i utbildning, forskning och utveckling inom detta område. KVALIFIKATIONER Vi ...
Det finns flera olika metoder för hur man skadar sig själv och likaså vilka funktioner det fyller, det vill säga orsaker till varför man skadar sig själv.. Självskador är vanligare bland flickor än bland pojkar och debuterar vanligen vid cirka 12 till 14 års ålder. I svenska skolbaserade studier från 2011 rapporterade 34-42 procent av ungdomarna att de åtminstone en gång har skadat sig själva, medan upprepade självskade-handlingar (minst fem tillfällen), rapporterades av cirka 15-20 procent av ungdomarna. Det finns dock risk för mörkertal eftersom inte alla ungdomar söker hjälp efter att ha skadat sig själva. Självskador förekommer betydligt oftare bland ungdomar och unga vuxna, jämfört med övriga vuxna.. Det finns lite forskning om såväl bemötande som upplevelser av vård och skola hos personer som skadar sig själva. Detta gäller både barn och ungdomar samt vuxna. Denna rapport syftar till att visa hur personer med självskadebeteende kan uppleva kontakten med ...
Självdestruktivt beteende - Självskadebeteende är ett självdestruktivt beteende som innebär att man avsiktligt utsätter sin k...
Som de flesta vet så skadar jag mig själv och har gjort det sedan jag var 12-13 år. Ja det medvetna skadandet. Sen har jag en annan typ av självskadande som jag alltid har haft som består av att tunga huvudet i väggen eller slå/klösa mig själv. Nått jag enbart gör när jag är för stressad av nån anledning och nått som tydligen är vanligt bland folk med AST. Men det var inte just det detta inlägg skulle handla om utan det jag tänkte skriva om är att psykiska problem inte på nått sätt är kul och att man inte kan tävla om "vem som mår sämst". Man kan bara jämföra sitt lidande med just tidigare lidande man känt. Det finns ju skumt nog de som tror att alla skadar sig enbart på grund av uppmärksamhet, vilket inte stämmer. Själv lyckades jag dölja mitt skärande rätt bra fram tills jag var nästan 20 år. Men visst det finns några som gör det för att få upmärksamhet, men det ger inte andra rätten att prata skit om de. För oavsett orsak till självskador så ...
Kontakt: [email protected] nervosaBulimi nervosaSjälvskadorMatmissbrukSockermissbrukAnorexia nervosaDenna artikel handlar om det me…
En annan fråga som anknyter till SLUSEN är att en tredjedel av de 600 som svarat på enkäten uttrycker att man inte skulle rekommendera någon att flytta till vår kommun. Vi måste anstränga oss för att skapa förutsättningar för att människor känner sig mer stolta över den plats där de valt att bo, leva och verka. Annars blir det på något sätt ett självdestruktivt beteende och denna negativa spiral måste brytas. Där har vi alla ett ansvar att lyfta kommunen och inte sänka dess värde. Jag vill verkligen arbeta hårt för att kommunen ska förbättras och min drivkraft i det politiska arbetet är just att kunna skapa förändring till det bättre. Vi behöver bli fler förtroendevalda som hjälper till att stärka vår plats på jorden ...
Sitter här på Danderyds psyk och gråter för mig själv. Jag gråter inte för att jag tycker synd om mig själv för jag är fullt medveten om att jag faktiskt har satt mig (delvis) i denna situationen själv. Det är ingen annan som gjort mina självskador på mig och det är ingen annan som...
1) NICE. (2012). Self-Harm: Longer-Term Management. Leicester (UK): National Institute for Health and Clinical Excellence: Guidance. Available at www.nice.org.uk/guidance/CG133. (2) Muehlenkamp, J. J., Claes, L., Havertape, L., & Plener, P. L. (2012). International prevalence of adolescent non-suicidal self-injury and deliberate self-harm. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 6, 10. http://doi.org/10.1186/1753-2000-6-10. (3) Swannell, S. V., Martin, G. E., Page, A., Hasking, P., & St John, N. J. (2014). Prevalence of nonsuicidal self-injury in nonclinical samples: systematic review, meta-analysis and meta-regression. Suicide and Life-Threatening Behavior, 44(3), 273-303. http://doi.org/10.1111/sltb.12070. (4) Klonsky, E. D. (2007). The functions of deliberate self-injury: a review of the evidence. Clinical Psychology Review, 27(2), 226-239. http://doi.org/10.1016/j.cpr.2006.08.002. (5) Zetterqvist, M., Lundh, L.-G., Dahlström, O., & Svedin, C. G. (2013). Prevalence and function of ...
Till den negativa kritiken hör att diagnoserna blir fler och allt bredare, vilket i en del fall innebär att gränsen mellan diagnos och vad som kan betraktas som normal variation blir oklar. Professor Diego De Leo, huvudredaktör för Crisis, skriver i sin ledarspalt i Crisis om DSM-5 och den framtida suicidologin (De Leo, 2011 Crisis;32:233-239, bifogad). Han ifrågasätter förslaget av införandet av två självmordsrelaterade diagnoser i manualen 1) Självmordstankar och självmordsbeteende (Suicide ideation and behavior och 2) Icke-suicidalt självskadebeteende (NSSI, non-suicidal self-injury). De Leo anser att det skulle vara mycket kontroversiellt att föra in självmordsbeteende bland psykiska sjukdomar. Exempelvis visar studier från Kina och Indien att endast omkring 50 % av självmorden i de länderna hade samband med psykisk sjukdom, jämfört med de omkring 90 % som traditionellt rapporteras i västvärlden. I tidigare studier av självmord hos äldre rapporteras att 91-96,5 % ...
Lagen om genetisk integritet bestämmer vad som är tillåtet i samband med assisterad befruktning. För dem som ska genomgå behandling med donerade spermier är det viktigt att känna till vad lagen säger. Läkaren är skyldig att göra en bedömning om det med hänsyn till patientens/ patientparets medicinska, psykologiska och sociala förhållanden är lämpligt att inseminationen äger rum och om det kan antas att det blivande barnet kommer att växa upp under goda förhållanden. Vid all donationsbehandling måste enligt lag en psykosocial bedömning hos en beteendevetare göras. Om patienten/ patientparet efter utredningen nekas behandling kan beslutet överklagas till socialstyrelsen.. Enligt lagen om genetisk integritet har ett barn som uppnått tillräcklig mognad rätt att ta reda på donatorns identitet. Uppgifter om donatorn sparas i 70 år. Föräldrarna har däremot ingen rätt till kännedom om donatorns identitet. Enligt lag får patienten/ patientparet inte heller välja ...
Vid Huntingtons sjukdom finns det stödinsatser att få genom både kommun och landsting. Stöden faller ibland inom ramen för både Socialtjänstlagen och LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den som har Huntingtons sjukdom kan behöva hjälp av en anhörig eller en utomstående med att ansöka om stödåtgärder. Psykosocial bedömning, stöd, upplysning och hjälp med ansökningar kan man få av kuratorer inom primärvården och på neurologmottagningar.. ...
Sedan helgen har jag femtio sidor kvar att läsa i Ensamhetens vin (löjligt lite kan man tycka, visst, det är ju ingenting - men likväl ett irriterande faktum), cirka hundra sidor i Det andra målet och en tredjedel i I trygghetsnarkomanernas land. Kris, kris, kris. I-landsproblem. Men vad göra när man läser så förbaskat sakta som jag gör? Den sistnämnda boken är en hemuppgift till kritikkursen och det är deadline för recension på måndag. Vill helst läsa alla tre böcker samtidigt, alla är jättebra och så olika, jag kan inte bestämma mig för någon av dem utan att jag ändrar mig direkt och då kanske jag går och tittar på tv i stället. Faktiskt, så illa var det till exempel igår. I kväll har jag skärpt mig rejält och läst "kursboken" men nu lockar bloggen och snart börjar en ny omgång av Babel som jag inte vill missa. Egentligen är det helt sanslöst vilka "problem" man har. Nästan som man skäms. Och med "man" menar jag förstås "jag". Finns det en krisgrupp ...
Hur gör man som riksdagsledamot för att få gehör för sina idéer? Finn Bengtsson och Andreas Norlén beskriver hur de gått till väga för att få stöd för åtgärder mot den organiserade brottsligheten. Ordet
Rapporten presenterar statistik från åren 2010-2013 över skador bland barn. Uppgifterna delas bland annat upp på orsak till skadan, skadeplatsen och uppkomstsätt.
Den viktigaste händelsen var, som väntat, ett försök att klämma åt Trump, iscensatt av moderatorn Jake Tapper. Några av kandidaterna avböjde att delta i attackerna, men tillräckligt många av dem var glada att delta i striden och det blev lite pinsamt för dem när Trump, något sårad och skadad, ändå framstod som ledare i flocken. Trump allvarligaste skada var självförvållad när han pressades på detaljerna om sin strategi för att hantera Vladimir Putin, men inte kunde ge ett svar. Detta var en uppenbar svaghet, och vi kan förvänta oss att de andra kandidaterna kommer att göra sitt bästa för att dra upp det så ofta som möjligt ...
Den viktigaste händelsen var, som väntat, ett försök att klämma åt Trump, iscensatt av moderatorn Jake Tapper. Några av kandidaterna avböjde att delta i attackerna, men tillräckligt många av dem var glada att delta i striden och det blev lite pinsamt för dem när Trump, något sårad och skadad, ändå framstod som ledare i flocken. Trump allvarligaste skada var självförvållad när han pressades på detaljerna om sin strategi för att hantera Vladimir Putin, men inte kunde ge ett svar. Detta var en uppenbar svaghet, och vi kan förvänta oss att de andra kandidaterna kommer att göra sitt bästa för att dra upp det så ofta som möjligt ...
Den viktigaste händelsen var, som väntat, ett försök att klämma åt Trump, iscensatt av moderatorn Jake Tapper. Några av kandidaterna avböjde att delta i attackerna, men tillräckligt många av dem var glada att delta i striden och det blev lite pinsamt för dem när Trump, något sårad och skadad, ändå framstod som ledare i flocken. Trump allvarligaste skada var självförvållad när han pressades på detaljerna om sin strategi för att hantera Vladimir Putin, men inte kunde ge ett svar. Detta var en uppenbar svaghet, och vi kan förvänta oss att de andra kandidaterna kommer att göra sitt bästa för att dra upp det så ofta som möjligt ...
Krica behandling och utbildning har funnits sedan 80-talet och har lång erfarenhet som företag inom behandlingsarbete. Verksamheten är HBTQ-certifierad och kvalitetscertifierad enligt ISO 9001. Hos Krica arbetar du med barn och unga i åldersspannet 14-21 år med psykisk ohälsa, såsom relationssvårigheter, depressioner, självdestruktivt beteende och liknande. Vår målsättning är att ungdomarna ska utveckla en trygghet i sig själva och finna vägen till ett meningsfullt och tillfredsställande liv.. Vi har fyra HVB-hem belägna i Hägersten och Vårberg samt ett stöd-och behandlingsteam i centrala Stockholm.. Vi arbetar i team och varje enhet ansvarar gemensamt för enhetens utveckling såväl resultatmässigt som arbetsmiljömässigt. Vi arbetar miljöterapeutiskt med våra ungdomar för att skapa en trivsam miljö och förbereda dem inför ett självständigt liv med allt från matlagning till att söka egen sysselsättning. Vi följer upp enskilda ungdomars behandling, utvärderar ...
Möjligheten att prata med föräldrarna minskar risken för självskador hos flickor med depressiva symptom. Den kopplingen finns inte för pojkar. Det visar Delia Latina i sin avhandling i psykologi vid Örebro universitet. Hennes studier visar också att personer som både beter sig aggressivt mot andra, och samtidigt är utsatta för andras fientliga beteende, löper högre risk att skada sig själva.
helg igen. veckans antabus-shots är avklarade och det är ju inte direkt svårt att hålla sig nykter. jag häver i mig alkoholfritt och kaffe. done. och det här med att äta ett lagat mål mat per dag fungerar rätt fint det med. inga självskador, tankarna finns där, och det känns underligt. men bra - absolut, bra. dock har det börjat lukta blod här hemma. men jag är, som tur är, väl medveten om att det är hjärnan som spelar mig ett spratt. men fy fan, vidrigt ...
Denna räknare visar längdrörelser från Linear Scales. KA-räknaren erbjuder följande fördelar: Kan användas som en standardräknare
Erkka Nissinens videoverk med absurd humor och samhällskritik på HAM|br />|br />I Erkka Nissinens videoverk Materiella förhållanden i inre rum (2013) går e...
Tillbakadragen befordran. Efter 2,5 års sjukskrivning för depression började jag jobba heltid. Några månader senare erbjöds jag ett bättre jobb inom företaget av min chef som tyckte att jag var som klippt och skuren för uppdraget. Tackade lyckligt ja. Dagen efter fick jag beskedet att ledningen hade nekat mig tjänsten pga att jag var "för känslig".. Uppsagd pga bipolaritet. "Jag arbetade som vårdbiträde i Östersunds kommun, som timvikarie inom hemtjänsten. Jag arbetade oftast heltid och lite till och var omtyckt av personal och brukare. Efter ett och ett halvt år sov jag sämre och sämre och fick så småningom en psykos. Jag lämnade in ett läkarintyg på min diagnos till min arbetsgivare. Efter några månaders vård på psyket började jag arbeta heltid igen. Jag kallades då till ett möte tillsammans med två enhetschefer som förklarade att jag inte längre fick fortsätta arbeta för Östersunds kommun. Förklaringen som gavs var att det p.g.a. min diagnos inte var ...
This presentation will review a program of research aimed at moving towards the aspirational goal of "zero suicide." Research on understanding and treating suicidal and self-harm tendencies will be reviewed. The emphasis is on studies evaluating: an emergency intervention for reducing suicide risk among youths presenting to the Emergency Department with suicidal behavior; a dialectical-behavior therapy informed cognitive-behavioral and family treatment for youths with recent self-harm; and a randomized controlled trial of dialectical behavior therapy for highly suicidal self-harming youths. New research focused on integrating state of the art suicide prevention services for high risk youths within a health system as well as efforts to improve care nationally in the United States will also be discussed.. ...
VINDGARANTI - ANSVAR - AVBOKNING: Ibland kan det hända att vi genomför hela kursens praktiska del under en och samma dag om förhållandena är bäst lämpade för det. Skulle det inte blåsa tillräckligt för det praktiska momentet under din kitekurs har du dessa pass tillgodo och är välkommen tillbaka för att genomföra dessa delar inom två år utan extra kostnad. ANSVAR: Alla våra instruktörer är utbildade av IKO och har utbildning i Hjärt-Lungräddning. Vårt ansvar som kiteskola går ut på att se till att du har tillräcklig utrustning och kunskap för att inte skada dig eller andra i din omgivning. Kursen tas på egen risk och eventuell självförvållad skada på person eller egendom skall täckas av din Hemförsäkring. AVBOKNING: När du har fått ett datum för din kurs så måste du avboka minst två dagar innan innan kursstart, skulle man avboka senare än 48 timmar förbehåller vi oss rätten att fakturera hela summan. * ...
Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering ...
När personer med diagnosen borderline inte kan hantera sina känslor kan det leda till självskada. För en av tio slutar det - mer eller mindre avsiktligt - med självmord. Nu utökar psykiatrin i Lund sitt DBT-team till tolv medarbetare.. DBT står dialektisk beteendeterapi och är en utveckling av KBT, kognitiv beteendeterapi. Terapin har bedrivits framgångsrikt i Lund sedan drygt tio år. Det visar en studie av 39 patienter med borderline/emotionell instabil personlighetsstörning som tillsammans stod för 2 008 vårddygn och 4 549 självskador tolv månader före behandlingen.. Efter behandlingen minskade antalet dygn i sluten vård till totalt 206 och antalet självskador till 127.. - I DBT jobbar vi för att lära ut, öva in och generalisera nya färdigheter för att patienten ska förändra sitt beteendemönster och hantera sina känslor på ett mer effektivt sätt.. Det säger Anita Linnér, legitimerad psykoterapeut som ingått i DBT-teamet sedan starten i slutet av 90-talet. När ...
Om man antar att just denna överföring är målet med politiken är det ingen motsättning i den neoliberala tanken. Men det lär få återverkningar i ekonomins nyckeltal: ihållande arbetslöshet och tendenser till deflation när efterfrågebasen vittrar sönder. Dessa problem gör, om man antar att staten skulle kunna agera på rätt sätt men nu agerar fel, att krisen blir värre än vad den skulle behöva vara, krisen blir självförvållad och onödigt utdragen av de ansvariga (oansvariga). Möjligen slutar det hela med systemkrasch. Detta kan bli plågsamt, men också en välsignelse om det finns politiska krafter som är starka nog att börja driva en positiv ekonomisk politik. Det otrevliga alternativet är en låsning som aldrig låses upp, utan möjligen slutar i en fullständig samhällskollaps ...
Man tänker; varför händer detta? Vad är meningen? Kanske finns det ingen mening. Kanske är meningen något man efteråt ser. Tanken på morbror som inte bara snuddat döden, utan mött den, gör att jag avstått från självskador, kanske är det meningen? Kanske är meningen att vi ska lära oss att ta vara på våra liv? Livet kan vara grymt, som får oss att inse faktum på de mest brutala sätt, men för att hantera en sorg kan tanken på det positiva som kommit ur det hjälpa. Ibland, eller snarare oftast, ser man ingen mening på en gång. Kanske ska man heller inte leta efter den. Tiden läker sår sägs det, jag tror att det delvis är så, för med tid, bearbetning och stöttning från världen kring dig - kan du ta dig ur en sorg! Ärret kanske måste finnas kvar... Som ett tecken på hur långt ut ur det värsta du kommit. Precis som med självskadandet ...
Här sitter jag och följer din väg mot det kaotiska, men färdiga råmanuset, och kommer på mig själv med att tänka ja, snart! Som om jag har nån del i det bara för att jag läser bloggen! :-D Men det blir ju så. Jag lever mig in i dina beskrivningar, och samtidigt kryddar jag mitt eget liv med att novelltävla och bilderbokspyssla. Jag får det bästa av allt! :-) ...
Skriver man verkligen allt skådespelaren ska säga i filmmanuset? Hur noga är svenska filmproducenter med formateringen? Manusförfattaren Monica Rolfner ger konkreta ti
The DBT Self-help skills app is now on Facebook. Join, press *like* to show support and gain access to special offers, information and the opportunity to influence the development of new tools. https://www.facebook.com/pages/DBT-Self-help-app/154514361309530 The Dialectical Behavior Therapy Self-help app is a skills guide based on the skills taught in DBT skills groups and has been…. Details ...
har egentligen alltid varit densamma: en syrlig satir över såväl det egna livet, som samtiden i stort. Rocky är inte en särskilt trevlig person, och försöker inte ge sken av det heller. Han har i grunden vettiga värderingar, och skämten har inte helt sällan en politisk underton och driver med konsumtionssamhället, imperialism eller typ… Jimmie Åkesson. Men Rocky är också småaktig, självisk och besitter en kombination av megalomani och självförakt som ibland är underhållande, och ibland mer irriterande. Så även om problemen Rocky brottas med går från att vara självförvållad brist på pengar, bostad och flickvän, till självförvållad brist på mobiltäckning på en strand i Thailand, så är det i grunden samma serie. Och jag märker att jag har lite svårt att ge ett rakt svar på vad jag tycker om den.. Hursomhelst skulle detta trettiotredje album i princip kunna utgöra ett test av teorin att serierna blir roligare när Rocky/Kellerman är pank och olycklig. För ...
Polisen tror inte att den man som under förra helgen hittades död i en lägenhet i Nynäshamn bragtes om livet. Det mesta tyder på en självförvållad överdos av medicin.. ...
SHEDO (Self Harm and Eating Disorders Organisation) är en religiöst och partipolitiskt obunden förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt att arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper. Förenklat kan man säga att föreningens verksamhet har tre grenar; stöd, kunskap och opinionsbildande arbete ...
Tullskolans rektor Johan Johansson skadades mycket svårt i en självförvållad trafikolycka på midsommarafton. I en intervju med SVT Blekingenytt anklagar ...
Nu har jag äntligen fått tillbaka min kamera! Den pajade ju när jag och Alex var i Turkiet i augusti, och efter att jag äntligen lämnat in den dröjde det över en månad innan den var lagad och klar att hämta ut. Och "skadan" (smuts inne vid linsen) är enligt verkstaden självförvållad och går inte på garantin. Jag har, enligt verkstaden, varit oförsiktig med kameran och då har smutsen letat sig in. Vilket är lustigt, med tanke på att jag alltid har kameran i kameraväskan när den inte används, och jag är väldigt försiktig med den. Två av tre gånger som detta fel har uppstått (för den har under en period på ett och ett halvt år varit inlämnad för exakt samma fel hela tre gånger) har jag använt kameran inomhus, och så vitt jag vet brukar det inte flyga omkring stora dammoln inomhus som letar sig in vid linsen ...
Programmet vänder sig till dig som strävar efter att uppnå och bevara nykterhet och drogfrihet. Deltagandet sker i grupp eller individuellt och träffarnas innehåll hjälper dig att bli mer uppmärksam på och medveten om situationer, tankar och känslor som kan leda till återfall. Alternativa beteenden och förhållningssätt diskuteras, prövas och följs upp. Programmet bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) och består av både föreläsningar och diskussioner. Programmet omfattar 8 träffar och deltagandet är kostnadsfritt ...
Att lära dig hundens signaler för att hitta alternativa beteenden är nyckeln. En sittande hund kan inte hoppa, så använd familjemedlemmar, vänner och grannar för att hjälpa dig att träna sitt sammanträde på hälsning.. Här är några tips:  Radera dina volontärer och närma varandra med din hund i koppel. Om din hund hoppar, vänder du helt enkelt åt andra håll, går några steg bort, vänder dig om och närmar dig igen. Om han går upp till en person och sitter, uppmärksamma och en sekundär belöning, som mat eller leksak, för att följa.. Börja med att lära dig dessa grunder i en lugn miljö och med lugna volontärer. Senare kan du ta det till där hoppa beteendet vanligtvis händer, vilket i de flesta fall ligger vid ytterdörren. När din hund sitter konsekvent som en person går genom dörren, introducera hörselaktiga triggers som får din hund upphetsad, som en knock eller en ringring. Vänta på att din hund lugnar sig innan du öppnar dörren och låter någon ...
Någon gång under 2003 började jag skada mig själv. Till hösten är jag fem år självskadefri. Ni är många som har följt med mig genom olika bloggar och under många år. Ni har varit med genom olika sjukhusavdelningar, självskador, ätstörningar, behandlingshem, prickiga klänningar, sorg, panik, hopplöshet, glädje, livet, kaoset. Många har följt med mig från när livet var som sämst, till livet började bli bättre igen. Många var med när jag började återhämta mig från allt som gjorde ont, när jag kom in i Föreningen SHEDO, började studera till sjuksköterska och blev anställd inom socialpsykiatrin. Där någonstans slutade jag blogga. Jag kände mer och mer att En flicka som är stark kom längre bort. Jag var mest Jessica tillslut, vilket var underbart.. För cirka tre veckor sedan tog jag min sjuksköterskeexamen. Jag är alltså nu legitimerad sjuksköterska. På min examensdag fick jag äran att hålla sluttalet i kyrkan. Jag avslutade talet med att prata om ...
Var: Radisson Blu Waterfront Hotel, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Vi vill med den här dagen gå djupare in i och belysa problematiken med hur förhållningssättet i mötet med personer med omfattande rörelsenedsättning kan vara avgörande för utveckling av svåra beteenden, så som självskador och aggressioner. Det finns ett stort behov av att hitta verktyg och strategier för en förbättrad livskvalitet för gruppen. Genom temadagen vill vi bidra till att närstående och assistenter ska få den kunskap och kompetens som behövs för ett lågaffektivt bemötande.. Utbildningen vänder sig till föräldrar, assistenter och andra som möter personer med funktionsnedsättning, till exempel omfattande rörelsehinder.. Innehåll ...
Patienten har svår och komplex problematik, innefattande självdestruktivitet och allvarlig suicidalitet.Patienten vårdades inneliggande enligt LPT, Lagen om psykiatrisk tvångsvård.. Den aktuella kvällen har patienten pågående extravak.Trots det genomför patienten, liggande i sin säng under ett täcke, ett självmordsförsök genom strypning med ett snöre från sin luvtröja. I samband med medicinering lyfter man på täcket och upptäcker då att patienten har ett snöre hårt knutet om halsen. Patienten är vid medvetande och kontaktbar. Patienten är svullen i ansiktet och har små punktformiga blödningar i ansiktshuden.. Händelsen har inte lämnat någon bestående somatisk skada.. ...
Vi är specialiserade Olja Frön Materiella Hink Hiss tillverkare och leverantörer / fabrik från Kina. Partihandel Olja Frön Materiella Hink Hiss med hög kvalitet som lågt pris / billigt, ett av de Olja Frön Materiella Hink Hiss ledande varumärkena från Kina, Dingzhou Yongsheng Grain & Oil Machinery Co.,Ltd ...
Norra Stockholms psykiatri studerar vad som händer före och efter självmordsförsök. Det övergripande syftet är att bättre förstå och på sikt minska risken för att någon ska dö i självmord. ...
Självmordstankar ska alltid tas på allvar. Att våga tala om självmord kan kännas som en lättnad för den som har självmordstankar och vara ett sätt att förb
Självmordstankar ska alltid tas på allvar. Att våga tala om självmord kan kännas som en lättnad för den som har självmordstankar och vara ett sätt att förb
Jag är en överlevare. Jag säger det sällan eftersom jag förnekat det så länge. Så många andra har varit närmare den där kanten än jag. Så många andra har faktiskt trillat över. Så många kämpar mot demoner de aldrig lyckas vinna över, så många kämpar med demoner de inte kan rå för. På något sätt har
Ibland kan livet kännas hopplöst. Många har nog någon gång tänkt tanken att de inte orkar leva längre. Om man själv eller någon i ens närhet har tankar på självmord ska man söka hjälp. Det är mindre...
Ibland kan livet kännas hopplöst. Många har nog någon gång tänkt tanken att de inte orkar leva längre. Om man själv eller någon i ens närhet har tankar på självmord ska man söka hjälp. Det är mindre...