Enligt tidigare forskning av bl.a. Cecilia Kjellgren (2009) och egen erfarenhet från praxis finns det flickor som begår sexuella övergrepp, till följd av att de själva blivit utsatta för sexuella övergrepp eller annan omsorgssvikt. I min praktikantroll på ett Socialtjänstkontor, fick jag personligen uppgiften att söka efter behandlare och behandlingshem, som kunde tänka sig att behandla en flicka som begått sexuella övergrepp. Min erfarenhet efter sökandet är att det endast finns ett behandlingshem, Visslan som tillhör kliniken Off.Clinic AB, och väldigt få behandlare som kan tänka sig att arbeta med flickor med denna problematik. En vanligt förekommande förklaring varför vissa behandlare inte kunde åta sig att behandla flickor, var att de behandlingsmetoder de använde sig av endast var prövade, forskade och tidigare utförda på pojkar. Bristen på behandlingshem och behandlare för flickor som begår sexuella övergrepp upplever jag som ett stort problem, då flickorna ...
Denna sida handlar om hjälp till barn och unga vid sexuella övergrepp. Här hittar information om området och länkar till andra sidor. Du hittar också information om vart du kan vända dig för att få hjälp.. Sexuella övergrepp. Sexuella övergrepp är namnet på olika handlingar där någon eller några kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra mot sin vilja, är sexuella övergrepp.. Man har rätt att bestämma över sin egen kropp och sin egen sexualitet. Det står i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och i Barnkonventionen.. Om man är under 15 år har ingen äldre tonåring eller vuxen rätt att göra något sexuellt med eller mot en, även om man själv vill eller tar initiativ. Det är brottsligt. Ett barn har inte heller rätt att ta på ett annat barn mot dess vilja.. Exempel på sexuella övergrepp. ...
Katolska kyrkan i världen. Katolska kyrkan i Sverige. Församlingsliv. Aktuellt. Kontakt. Presskontakt. Stiftets hemsida syftar till att informera om katolska kyrkan i Sverige och internationellt. Här ingår att förmedla vad media skriver om kyrkan vilket vi gör via länkar till nyhetsartiklar. Vi kommenterar inte medias nyhetsvärdering eller hur nyheterna refereras utan visar via länkarna vilka frågor vi kan mötas av i kontakten med det omgivande samhället ...
Landets kyrkoledare uttalar sig idag om sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer. Texten bearbetades vid Sveriges kristna råds årskonferens i Södertälje under förra veckan.. Kyrkans verksamheter ska vara trygga platser där varje människa blir respekterad. Ändå är det ett faktum att sexuella övergrepp och trakasserier kan ske - och sker - i kyrkor och andra kristna sammanhang. Detta har synliggjorts i de kyrkliga metoo-uppropen. Sommaren är en härlig tid när kyrkorna arrangerar många konferenser och läger, vilket är betydelsefulla mötesplatser för både unga och gamla. Det finns samtidigt en risk att vanliga rutiner frångås för att förhindra övergrepp när verksamhet bedrivs i nya miljöer och med tillfälliga ledare. Ingen deltagare ska komma hem efter sommarens barn- och ungdomsläger med en stor klump i magen efter en erfarenhet av övergrepp.. Vi kan minimera risken för att sexuella övergrepp och trakasserier sker i kyrkans sammanhang genom kunskap, strategiskt ...
Janna Törneman, socionom hos Barnombudsmannen, nämner vikten av att utgå från att barn som berättar om våld talar sanning. Det finns många orsaker till att barn håller våld eller övergrepp hemligt. Normalisering är en sådan orsak - barnet tänker att det är normalt. Det kan också vara så att barnet lägger skulden på sig självt. Vi vuxna ska därför inte vara så blyga för att fråga, och som förälder till ett barn vars kompis utsätts för våld stärker och stödjer man barnet genom att anmäla. Från Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. Tema: Barn som brottsoffer. Inspelat den 21 februari på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.
1 av 5 barn utsätts för sexuella övergrepp i Sverige*. Det säger sig självt att vi måste få en förändring, och faktum är att det finns enkla saker vi föräldrar kan göra för att bidra till förändring. Det är dags att bryta tystnaden.. De senaste veckorna har hashtagen #metoo florerat vilt och väckt något som kan liknas vid en revolution. Hundratals personer har stått upp mot trakasserier och sexuella övergrepp i vuxenvärlden, och tvingat flera företag att göra skillnad. Även om initiativet är bra och framgångsrikt i vuxenvärlden ska ett barn inte behöva ta ansvaret att dela med sig på det sättet, och en stor del av ansvaret för att antalet övergrepp på barn ska minska ligger på folkvalda, myndigheter och skolan. Men självklart kan även vi föräldrar göra något för att skapa skillnad.. I helgen lanserade Childhood foundation sin kampanj för #bryttystnaden, med syfte att uppmärksamma hur (för) vanligt det är med sexuella övergrepp på barn och lyfta den ...
I en rapport framtagen av Skyddsvärnets projekt Ung inlåst, vittnar unga om olika slags sexuella övergrepp och trakasserier begångna av personal på SiS-hem. Vittnesmålen stärks av IVO-anmälningar och domar.. Olle Eriksson och Jonas Klinteberg, projektledare för Skyddsvärnets projekt Ung inlåst, har under fem års tid arbetat med unga LVU-placerade på statliga ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS).. Varje år placeras drygt 1 000 barn och unga på SiS-hem. Många av dessa unga har tidigare i livet varit utsatta för olika slags övergrepp. En placering på ett SiS-hem ska innebära hjälp och stöd för ungdomen i fråga, men övergreppen fortsätter för vissa av ungdomarna under placeringen inne på SiS.. I rapporten "Istället för att få hjälp blev jag utsatt för sexuella övergrepp" samlas vittnesmål om ungas upplevelser av olika slags sexuella övergrepp och trakasserier begångna av personal på SiS-hem. Dessa vittnesmål stärks av IVO-anmälningar och ...
Kyrkorna vill med dessa ekumeniska riktlinjer tydligt markera att sexuella övergrepp aldrig kan tolereras.. Det är idag väl känt att sexuella övergrepp sker också i kyrkliga miljöer. De ekumeniska riktlinjerna är ett sätt för medlemskyrkorna i Sveriges kristna råd att lyfta dessa frågor och att visa på att, även om det inte är möjligt att helt undvika att sexuella övergrepp sker, så är det möjligt att minimera riskerna. Riktlinjerna innehåller också råd och tips om hur man ska och kan agera när övergrepp har skett. En trovärdig kyrka står på den utsattes sida och bidrar till att skapa rättvisa för den utsatte genom att hålla förövaren ansvarig för sina handlingar. Att försöka dölja det som skett genom att förtiga eller att inte agera skadar kyrkan mer än att öppet reda ut vad som skett och på olika sätt ta ansvar för det.. I kyrkorna i Sverige finns olika kategorier av ansvariga: ämbetsbärare och lekfolk, anställda, frivilligt engagerade och ...
... - Forum och mötesplats för alla som varit utsatta för sexuella övergrepp och trauman som barn och senare i livet. En pl
Ninni Carlsson påpekar att den synlighet och debatt som nu sker genom #Metoo har funnits i flera tidigare vågor i Sverige och hon menar att en historielöshet präglar medieinslagen. Genom sin studie av tidigare debatter fann hon en tydlig koppling mellan protester och kampanjer mot sexualbrott och tiden för när flickor och kvinnor kunde börja avslöja sexuella övergrepp.. - Från mitten av 1970-talet ökade synligheten i böcker, tv, dags- och fackpress lavinartat men detta är något som nu tycks ha glömts bort. Protesterna började 1976 mot en utredning som ville mildra sexualbrottslagstiftningen. De leddes av den nya kvinnorörelsen, säger Ninni Carlsson.. Den viktigaste förändringen var att kvinnors och barns rättigheter kom upp på den politiska dagordningen och att mäns sexuella övergrepp fördömdes offentligt. Kvinnor bildade jourer där de gav stöd till varandra och de syntes i medierna. De intervjuade kunde i och med detta benämna övergrepp, vilket tidigare inte varit ...
Du har rätt att känna dig trygg i din familj. Om du utsätts för sexuella övergrepp har du aldrig själv någon skuld eller ansvar för det som har hänt.. Ingen i din familj eller släkt får göra något mot dig som känns obehagligt eller som gör dig rädd. Det kan vara svårt att berätta för någon om du utsätts för övergrepp av en person som står dig nära. Men det är aldrig för sent och det finns hjälp att få.. Sexuella övergrepp är när någon kränker dig psykiskt eller fysiskt, på ett sexuellt sätt. Det är när någon säger eller gör saker som känns obehagliga eller skrämmande. ...
Misstänker du att ett barn i din omgivning utnyttjas sexuellt? Antyder ditt barn att det har berörts på olämplig sätt? Har någon ställt "konstiga" frågor till ditt barn? Agera! Sexuella övergrepp är namnet på olika handlingar där någon eller några kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra mot sin vilja, är sexuella övergrepp.. Man har rätt att bestämma över sin egen kropp och sin egen sexualitet. Det står i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och i Barnkonventionen.. Om man är under 15 år har ingen äldre tonåring eller vuxen rätt att göra något sexuellt med eller mot en, även om man själv vill eller tar initiativ. Det är brottsligt.. ...
Sexuella övergrepp är namnet på olika handlingar där någon eller några kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra mot sin vilja, är sexuella övergrepp.. Man har rätt att bestämma över sin egen kropp och sin egen sexualitet. Det står i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och i Barnkonventionen.. Om man är under 15 år har ingen äldre tonåring eller vuxen rätt att göra något sexuellt med eller mot en, även om man själv vill eller tar initiativ. Det är brottsligt. Ett barn har inte heller rätt att ta på ett annat barn mot dess vilja. ...
Sexuella övergrepp är namnet på olika handlingar där någon eller några kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra mot sin vilja, är sexuella övergrepp.. Man har rätt att bestämma över sin egen kropp och sin egen sexualitet. Det står i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och i Barnkonventionen.. Om man är under 15 år har ingen äldre tonåring eller vuxen rätt att göra något sexuellt med eller mot en, även om man själv vill eller tar initiativ. Det är brottsligt. Ett barn har inte heller rätt att ta på ett annat barn mot dess vilja.. ...
Sexuella övergrepp är namnet på olika handlingar där någon eller några kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra mot sin vilja, är sexuella övergrepp.. Man har rätt att bestämma över sin egen kropp och sin egen sexualitet. Det står i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och i Barnkonventionen.. Om man är under 15 år har ingen äldre tonåring eller vuxen rätt att göra något sexuellt med eller mot en, även om man själv vill eller tar initiativ. Det är brottsligt. Ett barn har inte heller rätt att ta på ett annat barn mot dess vilja.. ...
Sexuella övergrepp är namnet på olika handlingar där någon eller några kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra mot sin vilja, är sexuella övergrepp. Man har rätt att bestämma över sin egen kropp och sin egen sexualitet. Om man är under 15 år har ingen äldre tonåring eller vuxen rätt att göra något sexuellt med eller mot en, även om man själv vill eller tar initiativ. ...
Ett barn eller tonåring som har utsatts för sexuella övergrepp behöver mycket stöd från sina föräldrar. Det stödet behövs från allra första stund när övergreppet blir känt. Många som har blivit utsatta har skuldkänslor för vad som har hänt. Vad ditt barn eller tonåring allra minst behöver är att du säger att du tvivlar på berättelsen, eller att du uttrycker att hon/han själv har skuld i vad som har hänt. Lyssna istället och visa att du tror på vad du får höra. Beröm för modet att våga berätta om så svåra saker. Även om du kan ha frågor som "varför drack du så mycket" eller "men varför följde du med honom?" så undvik att ställa dem och kom ihåg att ett sexuellt övergrepp alltid är en brottslig handling. Det är inte ditt utsatta barn som har begått brottet, även om du kan ha synpunkter på om hon eller han har varit oförsiktig eller godtrogen.. Om övergreppet har skett inom familjen blir det förstås mer komplicerat. Du har ett ansvar för att ...
Ett barn eller tonåring som har utsatts för sexuella övergrepp behöver mycket stöd från sina föräldrar. Det stödet behövs från allra första stund när övergreppet blir känt. Många som har blivit utsatta har skuldkänslor för vad som har hänt. Vad ditt barn eller tonåring allra minst behöver är att du säger att du tvivlar på berättelsen, eller att du uttrycker att hen själv har skuld i vad som har hänt. Lyssna istället och visa att du tror på vad du får höra.. Beröm för modet att våga berätta om så svåra saker. Även om du kan ha frågor som "Varför drack du så mycket" eller "Men varför följde du med honom?" så undvik att ställa dem och kom ihåg att ett sexuellt övergrepp alltid är en brottslig handling. Det är inte ditt utsatta barn som har begått brottet, även om du kan ha synpunkter på om hon eller han har varit oförsiktig eller godtrogen.. Om övergreppet har skett inom familjen blir det förstås mer komplicerat. Du känner förövaren och har ...
Handledningen är tänkt att användas tillsammans med webbplatsen www.dagsattprataom.se. Sist i handledningen finns arbetsbladen som ger en beskrivning av hur skolor kan arbeta med handledningen. Det behövs inte några expertkunskaper om sexuella övergrepp för att starta arbetet med handledningen på en skola. Med stöd av arbetsblad och webbplatsen dagsattprataom.se kan personal i skolan få mer kunskap. I förlängningen gör det alla tryggare i att prata om sexuella övergrepp med skolans elever.. ...
Handledningen är tänkt att användas tillsammans med webbplatsen www.dagsattprataom.se. Sist i handledningen finns arbetsbladen som ger en beskrivning av hur skolor kan arbeta med handledningen. Det behövs inte några expertkunskaper om sexuella övergrepp för att starta arbetet med handledningen på en skola. Med stöd av arbetsblad och webbplatsen dagsattprataom.se kan personal i skolan få mer kunskap. I förlängningen gör det alla tryggare i att prata om sexuella övergrepp med skolans elever.. ...
Forum för överlevare av sexuella övergrepp och andra trauman. Forumet drivs av privatpersoner med erfarenheter av sexuella övergrepp, alla i olika faser av bearbetningen.
Östra Göinge kommun tillämpar denna handlingsplan på alla kommunens förskolor för att få en systematik som skyddar barns integritet.. Handlingsplanen är ett initiativ för att sprida kunskap, implementera förebyggande rutiner samt bidra till dialog mellan vårdnadshavare och förskolor. Den beskriver ett förebyggande arbete samt ett förhållningssätt för att förhindra sexuella övergrepp i förskolan.. Handlingsplan mot sexuella övergrepp. ...
Bra att veta om sexuella övergrepp Lätt Svenska Förklaring av ord och begrepp Utsätta Göra något mot en person som den personen inte vill. Om sexuella övergrepp Utsatt Vara med om något som du inte vill.
DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN Enligt FN:s Barnkonvention har barn rätt att skyddas mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Barn som har utsatts för någon
Man har rätt att bestämma över sin egen kropp och sin egen sexualitet. Det står i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och i Barnkonventionen.. Om man är under 15 år har ingen äldre tonåring eller vuxen rätt att göra något sexuellt med eller mot en, även om man själv vill eller tar initiativ. Det är brottsligt. Ett barn har inte heller rätt att ta på ett annat barn mot dess vilja.. Sexuella övergrepp kan ske på många sätt och på olika ställen. Det kan vara både när man träffas off- eller online.. För mer information och hjälp klicka på länkarna under Relaterat innehåll.. ...
Mannen hade jobb och var ostraffad - med dolde en mörk hemlighet. I sina datorer gömde han hundratals filmer och bilder av sexuella övergrepp på kvinnor och unga flickor. Genom att nysta i fallet från två håll kunde polisen utreda flera grova sexbrott.
Den första handlade om paret från Sandviken som utsattes för den största mardrömmen man kan tänka sig, att bli anklagad för sexuella övergrepp på sin egen dotter. Det de utsattes för ska ingen behöva gå igenom. De fråntogs sina barn i 68 dagar och visste inte under hela den tiden när eller t.o.m om de skulle få träffa och se dem igen. Det var starkt av dem att berätta deras hemska upplevelse. Skönt att de fick upprättelse. Det jag funderar på vad det är för människor inom socialförvaltningen som kan efter endast ett telefonsamtal från kvinnans syster, och utan några som helst undersökningar och grunder om det stämmer besluta att omhänderta deras barn enligt LVU? Och jag blir "mörkrädd" när det sitter en åklagare i tv´n och säger att det är barnpornografibrott när hon sett ett filmklipp på 47 sek. där parets barn ligger nakna i en säng och kittlar varandra och skrattar hjärteglatt. Hon menar att de utför samlagsrörelser. ...
av HEINZ WERNER WESSLER – Övergreppsskandalen långt värre än befarat visar tysk studie. Den tyska biskopskonferensen har låtit ta fram en vetenskaplig studie om ämnet ”Sexuella övergrepp på minderåriga […]. ...
På torsdagen hölls tre förhör med barn i fallet med den manlige förskolelärare i Gävle som sitter häktad misstänkt för sexuella övergrepp på ...
Katolska kyrkan i Sverige har tagit emot två anmälningar om sexuella övergrepp på minderåriga. Övergreppen ägde rum på 1940-talet respektive något senare. Sedan tidigare har bara ett fall blivit känt.
Men om några ca 12- 1300 år gamla texter, som skapades mer än 100 år efter Muhammads död, spekulerar om åldern på Muhammads hustru Aisha, "tror" IC obetingat på det . All den (ofta helt befängda) "kritik" som hon regelbundet kastar ut mot berättelser om sexuella övergrepp finns det inte ett spår av här. Här gäller det bara att tro, för att stärka fronten mot de otäcka muslimerna ...
Sverigedemokraternas riksdagsledamot Hanna Wigh lämnar partiet. Detta i protest mot hur sexuella övergrepp och ekonomiska oegentligheter hanteras i partiet. Hon säger själv att hon utsattes för övergrepp på SD:s partikansli av en högt uppsatt riksdagskollega. - Han tog en hand runt min hals och körde upp ett finger i mitt underliv, säger hon till SVT.
Övergrepp på flickor är mer förekommande, men sexuella övergrepp på pojkar är något som har blivit väldigt nedtystat under historiens gång.
VAD?. Vad är sexuella övergrepp mot barn?. Sexuella övergrepp mot barn definieras ofta som kontakt mellan ett barn och en vuxen där barnet används för sexuell stimulering. Sexuella övergrepp kan också begås av en person som är under 18 år, där personen antingen är betydligt äldre än offret eller är i en annan maktposition gentemot det andra barnet. För det mesta innebär sexuella övergrepp direkt fysisk kontakt. Ibland stimuleras en sexualförövare av att exponera sig själv, dvs blotta sitt könsorgan, inför ett barn, eller att titta på eller filma ett barn som tar av sig sina kläder.. Barn lockas ofta in i sexuella övergrepp genom ett lekfullt manipulerande ("det här är vår speciella hemlighet….") eller genom mutor såsom pengar , godis och olika förmåner. Ibland blir de trakasserade eller hotade. Mera sällan använder sig förövaren av fysiskt tvingande eller av våld. Det är viktigt att komma ihåg att vare sig barnet blir fysiskt skadat eller inte, tycker om ...
Hitta bästa priser på Relation och trauma En bruksbok om mötet mellan hjälpare och offer för sexuella övergrepp av Persson som e-bok (epub, pdf) eller ladda ner e-böcker gratis från biblioteket och läsa på din e-bokläsare eller ipad.
VAL-BO utbildning har nu en unik möjlighet att erbjuda licens för att bedriva programmet Offer för tidiga sexuella övergrepp.
Man har rätt att bestämma över sin egen kropp och sin egen sexualitet. Det står i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och i Barnkonventionen.. Är man under 15 år har ingen annan rätt att göra något sexuellt med eller mot en även om man själv vill. Det är brottsligt. Exempel på sexuella övergrepp:. ...
Andelen kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp är hög i Sverige. Folkhälsomyndighetens nya studie rapporterar om läget.
Sex kan kännas svårt och jobbigt när en varit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Är det så för dig? Hjälp Föreningen Storasysters projekt Hela mig att samla in kunskap genom att svara på deras enkätundersökning!
Mitt namn är Sandra Batros och läser tredje året i beteendevetenskapliga programmet i Mälardalens högskola. Jag och en klasskamrat (Oraka Eskander) håller på att skriva en c-uppsats om människor som har erfarenheter av sexuella övergrepp när de var yngre. Syftet med studien är att få fram hur dessa upplevelser/erfarenheter har påverkat dessa individer i deras uppväxt men även i deras vardag. Vi skulle uppskatta om du vill ställa upp? Intervjun kan ske via möte, telefon eller mail. Vi behöver få tag på 10 intervjupersoner och hoppas att du kan hjälpa oss för att göra vår studie möjlig." ...
Ungdomar och barn som utsatts för sexuella övergrepp på nätet kan må mycket dåligt psykiskt och behöva behandling och stöd. Det framkommer i en ny rapport om ungas erfarenheter av sexuella nätövergrepp.
  Den rättegång som har pågått i Uppsala tingsrätt sedan den 28 september mot en man som misstänks för sexuella övergrepp via internet mot ett stort antal barn bosatta i utlandet beräknas avslutas under vecka 45. Slutanföranden kommer enligt den...
Åklagare i USA kräver fängelse för en tidigare talman i representanthuset. Talmannen har erkänt att han är skyldig till sexuella övergrepp mot pojkar men ...
Åklagaren har hävt häktningen av en man som är misstänkt för sexuella övergrepp mot barn på en skola i Stockholm. Misstankarna mot mannen kvarstår, men åklagaren bedömer att det inte är proportionerligt att han ska vara fortsatt häktad.
Stopp min kropp - Att prata med barn om kroppens integritet, sexualitet och sexuella övergrepp. Föreläsningen är ett försök att samla goda exempel på hur samtal
Djurens Rätt arbetar för att alla former av sexuellt utnyttjande av djur ska förbjudas i Sverige. Det finns idag ingen lag som förbjuder försäljning av material som skildrar människor som har sex med djur. Sexuella övergrepp på djur kan bara bestraffas om åklagare kan bevisa att djuret fysiskt eller psykiskt skadats av övergreppet ...
Wonsa är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation. Genom behandling, forskning, och kunskapsspridning arbetar Wonsa för att göra specialiserad vård för psykologiska skador efter sexuella övergrepp tillgänglig över hela landet.. De senaste fem åren har det polisanmälts i genomsnitt 6300 våldtäkter varje år. Mörkertalen är stora. Men det finns bara möjlighet för ca 400 patienter/år att få tillgång till specialiserad psykologisk vård inom landstinget. Barn är hårdast drabbade. Men bara ett av tio barn berättar så det kommer till myndigheters kännedom. 9 av 10 barn blir alltså vuxna utan att berättat eller fått hjälp att läka från de psykologiska skador som sexuella övergrepp ger.. Wonsa är idag Sveriges enda forskningsinriktade specialistklinik för vuxna patienter som har utsatts för sexuella övergrepp i barndomen.. Wonsa tar emot patienter från 12 år och uppåt, oavsett kön. Patienterna tas emot oavsett vilken typ av sexuellt övergrepp som ...
En person som är anställd på en förskola i Malmö är misstänkt för sexuella övergrepp på ett barn.. Den anställde är polisanmäld och har tagits ur tjänst, skriver Sydsvenskan.. ...
Sexuella övergrepp är namnet på många handlingar där någon eller några går över gränsen och gör en annan person illa på ett sexuellt sätt. Om man är under 15 år
Centerpartiet kräver 2 000 fler poliser Sexuella övergrepp och brott utförda i hederns namn är exempel på den otrygghet som drabbar allt för många människor