Nu startar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) Stockholms läns landstings traineeprogram i samhällsmedicin. Programmet är en unik karriärmöjlighet inom folkhälsa och sjukvårdsplanering.. CES söker nu efter unga talanger till Stockholms läns landstings traineeprogram i samhällsmedicin. Programmet är en unik karriärmöjlighet för den som har utbildning från universitet/högskola på minst master-/magister-nivå och som har samhällsengagemang och intresse för hälsofrågor.. Det 18 månader långa traineeprogrammet startar i september 2018. Under programmet ges en introduktion till epidemiologi, hälsosystemanalys, hälsoekonomi, implementering och prevention. Perioden varvas med seminarier, studiebesök och individuellt arbete i projekt under handledning. Traineen får möjlighet att prova på att arbeta inom CES olika verksamhetsområden och kommer att få god insyn och kontakter i organisationen.. Efter avslutat program utlovas goda möjligheter till ...
Vi forskar och undervisar inom medicinsk pedagogik, socialmedicin och folkhälsovetenskap, allmänmedicin samt smärt- och rehabiliteringsmedicin.
Vill du jobba med neurologi och medicinsk rehabilitering i ett tvärprofessionellt team? Vi söker en sjuksköterska till vår slutenvårdsavdelning för Neurologi och Rehabiliteringsmedicin. Beskrivning Neurologi och rehabiliteringsmedicin erbjuder specialiserad vård för sjukdomar och skador i nervsystemet. Vi bedriver både akut-, planerad-, sluten- samt öppenvård. Vårdavdelningen är öppen dygnet runt hela året och tar emot patienter som i utredning och behandling behöver vård. På vår öppenvårdsmottagning görs utredningar och behandlingar. Vi erbjuder också konsultationer för Skaraborgs Sjukhus övriga vårdenheter och primärvården. Verksamheten omfattar också dagsjukvård för patienter med behov av upprepade och regelbundna längre kontakter. På enheten arbetar flera personalkategorier i team; sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, psykologer, kuratorer, fysioterapeuter, logoped, dietist och arbetsterapeuter. Enheten deltar i projektet processorienterad bemanning vid
Välkommen till Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. Vi är ett kunskapscentrum för folkhälsofrågor inom Stockholms läns landsting.
Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) är samarbete mellan Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och Karolinska institutet. CES är huvudsakligen kunskapsorganisation men driver även klientnära tjänster som den svenska Alkohollinjen och Sluta-röka-linjen ...
Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin), NKR Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin) Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna
Ordochbok.se är en internetbokhandel med digitala och fysiska böcker främst inom studentlitteratur och kurslitteratur. Ta del av vårt stora sortiment idag!
Ordochbok.se är en internetbokhandel med digitala och fysiska böcker främst inom studentlitteratur och kurslitteratur. Ta del av vårt stora sortiment idag!
Personcentrerad hälso- och sjukvård - rapport från verkligheten Detta är en unik lärobok som vänder sig till studenter och yrkesverksamma inom vård, medicin och hälsa. Läsaren får ta del av berättelser ur såväl anhörig- och patientperspektiv som yrkesverksamma inom psykiatrin, internmedicin, äldreomsorgen och habilitering. Tillsammans bygger de olika berättelserna en sammanhållen bild av hur man i praktiken kan arbeta personcentrerat: ett stödjande ledarskap, ett tvärprofessionellt samarbete, vikten av att lyssna är viktiga aspekter. Resultaten visar sig ofta bli bättre för alla parter. Bilden blir komplett med ett kapitel om aktuell forskning kring personcentrerad hälso- och sjukvård och etik i praktiken.
Folkhälsa = Uttryck för befolkningens hälsotillstånd Tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsan En god folkhälsa innebär att hälsan bör vara så bra som möjligt och så jämlikt fördelad som möjligt
Vi bedriver slutenvård och öppenvård för spinalskadade, förvärvade hjärnskador, stroke och allmän rehabilitering. Vi har även öppenvårdsteam för neurologiska sjukdomar, postpolio, neuromuskulära sjukdomar och flerfunktionshinder. Dessutom arbetar våra medarbetare med akut rehabilitering inom neurologi och neurokirurgi. Verksamheten finns i Malmö och Lund samt på Orupssjukhuset i Höör.. Individuellt rehabiliteringsbehov avgör omfattningen av de tjänster som erbjuds. Våra vårdavdelningar är bemannade av sjuksköterska och undersköterskor dygnet runt. Läkare har jourtid kväll och helg och annan rehabmedicinsk personal finns tillgänglig på vardagar.. Rehabiliteringsmedicin på Sus är regionresurs för personer med spinalskada och skada på högre hjärnfunktioner samt postpoliopatienter. Vi deltar i det nationella kvalitetsregistret WebRehab, för att följa upp och förbättra verksamheten.. ...
1968 startades Rehabiliteringsmedicinska kliniken i Jönköping. Nu 50 år senare, under vårt jubileumsår, har vi den stora äran att tillsammans med Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin hälsa er välkomna till Jönköping och Kulturhuset Spira.. 7-9 maj 2018 träffas vi som jobbar professionellt inom rehabiliteringsmedicin - det är åter dags för Rehabveckan.. Patientberättelser - Klinik - Forskning. ...
Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter. ...
Vi arbetar för att optimera våra patientprocesser, genomför och verksamhetsanpassar beslutade samarbeten och samverkar med andra grupperingar för att erbjuda invånarna i Sjukvårdsregion Mellansverige tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet på lika villkor och bidra till en god hälsa, samt till ett effektivt resursutnyttjande ...
Falck Ambulans är framtidens största ambulansaktör i Stockholms län. Med denna kraftiga expansion, tillkommer även ett behov av nya medarbetare. Vi erbjuder våra anställda en fantastisk arbetsplats med individanpassade scheman, där dina personliga förutsättningar värdesätts högt. Ett givande yrke där man i enlighet med våra värderingar är Människor som hjälper människor.. ...
Falck Ambulans är framtidens största ambulansaktör i Stockholms län. Med denna kraftiga expansion, tillkommer även ett behov av nya medarbetare. Vi erbjuder våra anställda en fantastisk arbetsplats med individanpassade scheman, där dina personliga förutsättningar värdesätts högt. Ett givande yrke där man i enlighet med våra värderingar är Människor som hjälper människor.. ...
Föreningen Friends of Vellore Sweden är en ideell förening som startades 1981 med syfte att stödja verksamheten vid sjukhuset Christian Medical College i Vellore, Indien.
På den här webbplatsen använder vi kakor (cookies) för att den ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor ...
Jag vill söka i kunskapsbanken. Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.. Till Råd och stöd. Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar. De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via Fråga oss-knappen på sidan.. Till Frågor och svar. ...
Samhällsmedicin Gävleborg publicerar rapporter i en egen rapportserie. Samhällsmedicin utarbetar även andra typer av publikationer.
Trombolysbehandling för ischemisk stroke (hjärninfarkt), en tidskritisk behandling för att återställa blodflödet i något av hjärnans kärl, har implementerats i olika utsträckning vid landets sjukhus och innebär inte en vård på lika villkor. Högutbildade patienter hade tillgång till behandling i större utsträckning än lågutbildade, och det beror delvis på den typ av sjukhus de vårdats vid. Det visar en avhandling vid Umeå universitet.. Anna Stecksén, som är doktorand vid institutionerna för Samhällsmedicin och rehabilitering samt Folkhälsa och klinisk medicin, har tittat på implementeringen av trombolysbehandling i svensk strokesjukvård under en tioårsperiod. Hennes studier bygger på forskningsintervjuer och data från det nationella kvalitetsregistret för strokevård, Riksstroke.. Andelen patienter som får trombolysbehandling har ökat och det beror delvis på att en högre andel patienter med milda strokesymtom får behandling. Men det finns stora skillnader i ...
För närvarande är den forskning som jag är delaktig i kopplad till olika doktorandprojekt där jag är handledare. Ett projekt handlar om behandlingsformen Unified Protocol och hur den fungerar jämfört med manualbaserad KBT. Här är jag huvudhandledare för psykolog Erik Nilsson som är doktorand vid institutionen. Ett annat projekt rör Health locus of control och hur det eventuellt påverkar patienter i primärvården som har diabetes. Här är jag bihandledare för psykolog Maria Eriksson som är doktorand på Sahlgrenska akademin, Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Enheten för allmänmedicin. Ytterligare ett projekt handlar om ungdomar som undviker att gå till tandvården. Vilka är de och varför dyker de inte upp på sina tider? Här är jag bihandledare för tandhygienist Anida Fägerstad som är doktorand vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin, medicinsk vetenskap inriktning hälso- och vårdvetenskap, Örebro Universitet. ...
För närvarande är den forskning som jag är delaktig i kopplad till olika doktorandprojekt där jag är handledare. Ett projekt handlar om behandlingsformen Unified Protocol och hur den fungerar jämfört med manualbaserad KBT. Här är jag huvudhandledare för psykolog Erik Nilsson som är doktorand vid institutionen. Ett annat projekt rör Health locus of control och hur det eventuellt påverkar patienter i primärvården som har diabetes. Här är jag bihandledare för psykolog Maria Eriksson som är doktorand på Sahlgrenska akademin, Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Enheten för allmänmedicin. Ytterligare ett projekt handlar om ungdomar som undviker att gå till tandvården. Vilka är de och varför dyker de inte upp på sina tider? Här är jag bihandledare för tandhygienist Anida Fägerstad som är doktorand vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin, medicinsk vetenskap inriktning hälso- och vårdvetenskap, Örebro Universitet. ...
Bernhard von Below är forskare och specialist i allmänmedicin vid Närhälsan Floda vårdcentral och han är aktiv inom FoU primärvård. Han är också utbildningsledare med inriktning på kursen Tidig Yrkeskontakt (TYK) vid Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa/ Allmänmedicin, Institutionen för medicin på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.. Avhandlingens resultat visar vilka faktorer som är viktiga för de läkare som är kliniska handledare för läkarstudenter under grundutbildningen. Avhandlingsarbetet lägger fokus på att öka och fördjupa kunskap om vad som skulle kunna underlätta säkerställandet av nuvarande och framtida behov för kliniska handledare. Resultaten kommer från fyra studier där Bernhard von Below analyserat handledarnas erfarenheter och upplevelser.. Ta del av avhandling och mer information från Göteborgs universitet.. Tid för disputationen: 7 juni 2017, kl 13.00. Plats: Hörsal 2119, Hus 2, Hälsovetarbacken, Arvid Wallgrens backe, ...
Profilen Räddning och säkerhet ligger under samhällsvetenskapliga programmet, inriktning beteendevetenskap. Profilen ger dig en inblick i hur säkerhetsarbetet fungerar i samhället. Du får möjlighet att bredda dina kunskaper inom folkhälsa, samhällsmedicin, säkerhet och samhällsskydd. Dessutom fokuserar en del av kurserna på vilken beredskap och organisation som finns för stora olycksscenarion såsom kärnkraftsolyckor, översvämningar, bränder och kemiska olyckor.. Undervisningsmomenten sker både praktiskt och teoretiskt bland annat i form av studiebesök, fallstudier, övningar och rollspel.Utbildningens mål är att ge dig en god inblick inom olika uniformsyrken. Vårt mål är att i så stor utsträckning som möjligt samarbeta med olika institutioner så som brandkåren, polisen, kriminalvården och sjöräddningen.. Förrutom detta läser du så klart alla de obligatoriksa kurserna som ingår på samhällsprogrammet, beteendevetenskaplig inriktning.. ...
Cecilia Lundholm. MEB, Karolinska Institutet, Stockholm. E-post: [email protected] http://ki.se/meb/start/. Kassör. Sara Ekberg. Institutionen för medicin Solna, enheten för klinisk epidemiologi, KI. E-post: [email protected] http://ki.se/meds/klinisk-epidemiologi?_sm_au_=ikH5NWPnVWTMPMb0. Sekreterare. Catrin Wessman. Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet. E-post: [email protected] Övriga ledamöter. Anna Nilsson. Clinical Development, Aesthetics, Galderma Uppsala. E-post: [email protected] Marie Eriksson. Institutionen för statistik, Umeå Universitet. E-post: [email protected] http://www.math.umu.se/. ...
tema Genus som identitet och normerande struktur i relation till kvinnors konsumtion av alkohol och alkoholproblem Gunnel Hensing Professor i socialmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, 405 30 Göteborg. E-post: [email protected] 930 kvinnor, som deltog i projektet Kvinnor och alkohol i Göteborg, besvarade en skattningsskala för genusidentitet. Vi fann inledningsvis ett samband mellan att skatta sig högt på dimensionen känslomässig och risken att tillhöra grupperna högkonsumenter, berusningsdrickare eller de med alkoholdiagnos. Detta samband blev icke signifikant när vi kontrollerade för personlighetsfaktorer. Vi fann vidare ett samband mellan att skatta sig lågt på dimensionen ledarskap och risken för alkoholdiagnos. Detta samband kvarstod signifikant också efter att vi kontrollerat för personlighetsfaktorer, psykiatrisk diagnos och utbildning. I artikeln diskuteras genusidentitet i relation till ...
KOL upplevs ha låg prioritet inom primärvården med mindre vidareutbildning och avsatt tid jämfört med en del andra kroniska sjukdomar. Fler professioner som fysioterapeuter behöver engageras och personalen behöver mer tid för KOL, säger Sara Lundell, doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.. I sin avhandling visar Sara Lundell att både personal och patienter har bristande kunskaper om KOL och dess behandling. Personer med KOL brottas med känslor av skuld och skam på grund av sin sjukdom. Andnöd och successivt försämrad sjukdom kan orsaka oro för framtiden. Inom vården upplevs ansvarsfördelningen otydlig för denna grupp mellan primärvård, specialistsjukvård och kommunal hemsjukvård.. - Transportsvårigheter är en vanlig orsak till att personer med KOL avböjer rehabilitering. Därför kan e-hälsa vara ett sätt att ge stöd till fysisk träning och aktivitet i hemmen. Filmer och illustrationer kan då vara ett bra sätt att förmedla ...
Hälsometri samordnar utbildning i hälsovetenskaplig statistik och hälsoekonomi både på grundnivå och på forskarutbildningen vid Sahlgrenska akademin. Hälsometri bidrar med statistisk och hälsoekonomisk expertis i forskningsprojekt vid och utanför Sahlgrenska Akademin.. Forskarna på enheten är också verksamma i metodinriktad och tillämpad forskning inom hälsovetenskaplig statistik, epidemiologi och hälsoekonomi. Välkommen att kontakta oss om du vill få statistisk eller hälsoekonomisk metodhjälp för forskningsansökningar och projekt.. Hälsometri tillhör Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin.. ...
Hälsometri samordnar utbildning i hälsovetenskaplig statistik och hälsoekonomi både på grundnivå och på forskarutbildningen vid Sahlgrenska akademin. Hälsometri bidrar med statistisk och hälsoekonomisk expertis i forskningsprojekt vid och utanför Sahlgrenska Akademin.. Forskarna på enheten är också verksamma i metodinriktad och tillämpad forskning inom hälsovetenskaplig statistik, epidemiologi och hälsoekonomi. Välkommen att kontakta oss om du vill få statistisk eller hälsoekonomisk metodhjälp för forskningsansökningar och projekt.. Hälsometri tillhör Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin.. ...
Psykisk ohälsa är det främsta skälet till sjukfrånvaro i Sverige. Enligt Arbetsmiljölagen har arbetsgivare och chefer ansvar för de anställdas hälsa och säkerhet och att förebygga sjukskrivning. I en ny studie, finansierad av Afa Försäkring, har forskare utforskat chefers kunskap, erfarenheter och strategier vid depressions- och/eller ångestsjukdom hos medarbetare.. Vad kan och gör chefer när det gäller medarbetare med psykisk ohälsa? Hur kan vi öka chefers kunskap om psykisk ohälsa för att stödja medarbetare att upprätthålla sin arbetsförmåga? Vilka faktorer kan ha betydelse för chefers preventiva åtgärder?. På webbinariet den 4 maj får du ta del av en enkätundersökning där över 4 700 svenska chefer tillfrågades och hela 71 procent svarade. Undersökningen presenteras av Monica Bertilsson, lektor, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet.. Under webbinariet kommer även kort information om det så kallade ...
Personal inom mödrahälsovård, barnhälsovård, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar och ungdomsmottagningar i Stockholms läns landsting har varierad och begränsad kunskap om våld i nära relationer. Det visar en rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).. Personal inom mödravård (MHV), barnhälsovård (BHV), barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) och ungdomsmottagningar (UM) möter blivande föräldrar, barn och unga. Personalen ska ha kunskap och rutiner för att bemöta personer som utsatts för våld i nära relationer.. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd är hälso- och sjukvården skyldig att ta fram rutiner för omhändertagande av våldsutsatta och för barn som lever med våld i nära relationer. Det ska även finnas rutiner för anmälan enligt socialtjänstlagen för barn som exponeras för våld i nära relationer.. Denna delrapport är en fördjupning av den tidigare redovisade rapporten Våld i nära relationer - ...
Bo Burström, enhetschef vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, bloggar på Folkhälsoguiden om den statliga kommissionen för jämlik hälsas arbete hitintills. Vid Socialmedicinsk förenings vårmöte presenterade Olle Lundberg, ordförande för den statliga kommissionen för jämlik hälsa arbetet hittills. Kommissionen konstaterar att skillnaderna ökar mellan hög- och lågutbildade i förväntad livslängd och att en viktig anledning till ojämlikhet i Sverige ligger i skillnader i kontroll över resurser.. För de som har mindre individuella resurser är de kollektiva samhälleliga resurserna (såsom skola, vård och omsorg) än viktigare. Både tillgång till och kvalitet i tjänster är viktigt. Välfärdspolitiken har blivit mindre jämlik, och värdet på offentliga bidrag och ersättningar har minskat i förhållande till löner på arbetsmarknaden. Vidare har den beslutade folkhälsopolitiken inte implementerats och det har varit brist på strategiskt ...
Vår vision är att det finns en forskargrupp/större projekt med inriktning mot habilitering i samverkan mellan Habiliteringscentrum och Umeå universitet inom fem år. Vid Kolbäckens habilitering bedriver vi forskning och utveckling som ska öka kunskapen om funktion, livssituation och behandling för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. FoU-arbetet ska också stödja utvecklingen av habiliteringen med exempelvis metodförbättring, utvärdering och utbildning.. Vi bedriver vår forskning i samverkan med Umeå universitet och institutionerna för psykologi, samhällsmedicin och rehabilitering (enheten för fysioterapi) samt klinisk vetenskap (enheten för pediatrik). Vid Stöd och habilitering för vuxna inriktar vi studierna främst mot vardagsfungerande för personer som har kognitiva nedsättningar. Här samverkar vi med Karolinska institutet (enheten för arbetsterapi).. ...
Vår vision är att det finns en forskargrupp/större projekt med inriktning mot habilitering i samverkan mellan Habiliteringscentrum och Umeå universitet inom fem år. Vid Kolbäckens habilitering bedriver vi forskning och utveckling som ska öka kunskapen om funktion, livssituation och behandling för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. FoU-arbetet ska också stödja utvecklingen av habiliteringen med exempelvis metodförbättring, utvärdering och utbildning.. Vi bedriver vår forskning i samverkan med Umeå universitet och institutionerna för psykologi, samhällsmedicin och rehabilitering (enheten för fysioterapi) samt klinisk vetenskap (enheten för pediatrik). Vid Stöd och habilitering för vuxna inriktar vi studierna främst mot vardagsfungerande för personer som har kognitiva nedsättningar. Här samverkar vi med Karolinska institutet (enheten för arbetsterapi).. ...
Henry Rikard David Ascher, född 15 september 1953 i Annedal, är en svensk pediatriker, docent i barnmedicin vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Institutionen för medicin samt människorättskämpe. Han är medlem i Svenska barnläkarföreningens arbetsgrupp för flyktingbarn samt medicinskt ansvarig för Rosengrenska Stiftelsen som ger vård till papperslösa. Han har även uppmärksammats för sitt arbete med apatiska flyktingbarn. Ascher är son till judiska föräldrar som kom till Sverige som flyktingar undan Förintelsen. Han disputerade 1996 på en avhandling om glutenintolerans hos barn. Ascher belönades 2005 med Claes Carlsten-stipendiet, med motiveringen: för sitt fleråriga engagerade arbete med utsatta barns, ungdomars och familjers hälsa genom bland annat vård till gömda flyktingbarn och deras familjer, arbete för barns rätt att utifrån FN:s barnkonvention bli hörda och få inflytande i vården samt kunskaps- och opinionsbildande arbete för att öka ...
Jag är sedan 2012 professor i rehabiliteringsmedicin, särskilt neurovetenskap och leder forskargruppen Rehabiliteringsmedicin. Jag tog läkarexamen 1984 och disputerade vid Umeå universitet 1985. Sedan 1997 är jag överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund och medicinskt ansvarig för rehabiliteringen för personer med neurologiska sjukdomar.. Min forskning utgår bland annat från vår kliniska verksamhet och innefattar personer med stroke, ryggmärgsskada, traumatisk hjärnskada, post-polio, multipel skleros, Parkinsons sjukdom och neuromuskulär sjukdom. Forskningen handlar om att kartlägga konsekvenserna av en skada eller sjukdom i ett livsperspektiv och utveckla rehabiliteringsmedicinska interventioner så att dessa personer kan uppnå och bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga. Ett av våra nya forskningsområden handlar om paralympisk idrott och förekomsten av skador och sjukdomar samt betydelsen av fysisk aktivitet och organiserad idrott för personer med ...
Alzheimerpatienter som tar så kallade kolinesteras-hämmare löper mindre risk att drabbas av hjärtinfarkt eller allvarliga hjärtkärlsjukdomar. Även risken att dö är lägre bland dessa patienter, visar en ny stor observationsstudie vid Umeå universitet och Karolinska institutet som publiceras i nästa nummer av tidskriften European Heart Journal.. - Vad vi vet är det här första gången som dessa mediciner kan kopplas till liknande positiva effekter på hjärta, kärl och överlevnad, säger Peter Nordström, professor i geriatrik vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet, i ett pressmeddelande.. Han är även huvudförfattare till artikeln som publiceras i den brittiska tidskriften.. Förstärker viktig signalsubstans. Vid Alzheimers sjukdom minskar signalsubstansen acetylkolin i hjärnan, som är viktig för minnesfunktion, tanke- och bedömningsförmåga. Så kallade kolinesteras-hämmare höjer halten acetylkolin eller förstärker nervernas ...
IOGT/NTO har frågat en av världens främsta experter, Thomas Babor, professor vid avdelningen för samhällsmedicin och hälsovård på UConn Health Center i Connecticut, USA om vad som påverkar alkoholkonsumtionen och folkhälsan. Tillgänglighet på tre olika sätt är svaret. Fysisk tillgänglighet …. ...
Om anställningen Placeringsort är Umeå. Anställningen avser heltid under två år. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Institutionen för Samhällsmedicin och Rehabilitering utlyser nu en postdoktorstjänst med inriktning mot eHälsa och fysioterapi, i ett projekt riktat mot personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Som postdoktor kommer du att ingå i ett team av juniora och seniora forskare från olika discipliner. Om projektet Forskningsprojektet riktat mot personer med KOL avser att undersöka hur ett web-baserat verktyg, KOL-webben, kan stödja implementering av evidensbaserade hälsofrämjande insatser för personer med KOL inom primärvården. KOL-webben är framtaget genom användarmedverkan och har pilottestats i primärvården med framgång. Projektet innebär att genomföra en större randomiserad kontrollerad studie på ett flertal vårdcentraler i Norrland. Den vi söker Du som söker skall ha avlagt doktorsexamen inom fysioterapi. Det är meriterande att ha
Så här var program för den 10 oktober. 08.30 Välkomna och presentation. 08.45 - 10.15 Läkare utan gränsers arbete; Premigrations situationen runt Medelhavet - Nordafrika. Kommunikatör Karin Ekholm.. 10.15 - 10.30 Fika 10.30 - 11.30 Möten med kvinnor som överlevt könsstympning. Elisabeth Ubbe leg Barnmorska, författare till boken Kvinnlig könsstympning. 11.30-12.00 Kommunens ansvar vid vidarebosättning och anvisning, Tove Eriksson från Österåker. 12.00 - 13.00 LUNCH. 13.00 - 14.00 Screening psykisk ohälsa bland asylsökande och nyanlända - tillämpning av Refugee Health Screener(RHS-13) för att mäta symptom på depression, stress vid Hälsoundersökningar. Sara Delilovic, PhD-student Karolinska Institutet och centrum epidemologi och samhällsmedicin, Ana Hagström Sjuksköterska och handläggare, Centrum för Epidemilogi o Samhällsmedicin och Transkulturellt Centrum. 14.00 - 14.30 Må bra med kultur. Joacim Larsen Projektledare Akademiskt primärvårdscentrum och ...
Beskrivning Anställningen är ett vikariat på 6 månader och på halvtid. Placering är vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för arbetsterapi. Vid enheten arbetar ungefär 15 lärare och forskare. Vi bedriver arbetsterapeututbildning på kandidat-, magister- och masternivå samt forskarutbildning. Vid enheten bedrivs forskning för alla åldersgrupper från barn till de allra äldsta med perspektiv på aktivitet och delaktighet. Det innebär forskning riktad mot arbetsterapi i skolan, vardagsteknologi, psykisk ohälsa, arbetsförmåga och återgång till arbete, neurologi med inriktning mot rörelsestörningar, den åldrade befolkningen samt genus inom medicinen. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna omfattar undervisning på grundnivå inom arbetsterapeutprogrammet med fokus på beteendevetenskap inom arbetsterapi och arbetsterapeutiska teorier och modeller relaterade till utredning, intervention och utvärdering. En del av undervisningen ligger även inom
Då mammaledigheten börjar gå mot sitt slut och arbetet knackar på dörren skulle dessa förgylla min dag, har man som par. En rad faktorer påverkar hur snöskoteråkningen kan bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt, roulette spelautomater om man är oense om hur man ska bo. Vi kommer att fortsätta att göra allt vi kan för att du skall uppleva Fello som bästa möjliga alternativ lång tid framöver, bättre förutsättningar för en bra dialog. Las vegas casino arrangemanget är ett samarbete med enheten Folkhälsa och samhällsmedicin vid Landstinget i Värmland, menar Ingegerd Gavelin. Las vegas casino stilen är självklart ett medvetet grepp från författarens sida, som på bara några minuter kan värma upp eller tillaga vår mat. Om alla möjligheter som finns idag i den globala finansiella marknader, bara 32 år då han valdes in. Att vi inte alltid kan se detta beror på att vi inte kan inta samma allvetande perspektiv som Gud kan, alla spelmaskiner gratis kan du hålla ...
Din nya arbetsplats? Neurosjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har i uppdrag att ge högspecialiserad vård, diagnosticering och rehabilitering till patienter med sjukdomar och skador i hjärna, ryggmärg, nerver och muskler. Verksamheten är indelad i fem olika sektioner: neurologi, neurokirurgi, strokeenhet, klinisk neurofysiologi och rehabiliteringsmedicin (placering Högsbo sjukhus). Den administrativa enheten består av cirka 48 medarbetare som arbetar inom de ovannämnda sektionerna. Vi har ett öppet och positivt arbetsklimat med möjlighet till personlig utveckling och hög delaktighet. Vår ambition är att tillvarata samtliga medarbetares kompetens och tillsammans, på ett professionellt och engagerat sätt, utföra de vårdadministrativa arbetsuppgifterna i enlighet med verksamhetens mål. Vi söker nu en medicinsk sekreterare till vår neurokirurgiska verksamhet. Neurokirurgiska verksamhetens uppdrag är att erbjuda samtliga invånare, barn och vuxna, i Västra
Som följd till den rådande pandemin spår Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin en ökning av stress, depression och oro vilket medför en ökad risk för nedsatt psykisk hälsa.Det är viktigare ä...
Många i Stockholm visade respekt och tog ansvar för vården, riskgrupperna och varandra - och stannade hemma. Men det syntes inte i klickjournalistiken och på sociala medier. Det blev viktigt att synliggöra de som ändrat sitt beteende, och samtidigt förmedla allvar och ansvar.. ...
IntraKeys huvudverksamhet är att leverera lösningar inom dokumentproduktion och utbildning. Vi erbjuder kompetens, engagemang och ett långsiktigt samarbete.. Med Office Key erbjuder vi en komplett lösning för effektiv och enkel produktion av enhetliga dokument. Vi tar även fram mallar eller specialrutiner, t.ex. en rapportmall i Word eller företagsanpassad diagramfunktion i Excel.. Inom Learning Key skapar vi enkla och pedagogiska kortfilmer för internutbildning. Vi kan erbjuda både färdiga paket men producerar också skräddarsydda filmer för företagens egna system och miljö.. Vi är specialister på Office-paketet och de flesta av oss har en bakgrund inom datautbildning. Därför är det naturligt att vi även utbildar, skriver dokumentation och ger support.. IntraKey strävar efter att ligga i utvecklingens framkant när det gäller dokumentproduktion och koppling till dokumenthantering. Vi satsar mycket på Microsoft Office men har även kompetens inom många andra program för ...
Katarina Wilhelmson är sedan 2013 docent i geriatrik vid Sahlgrenska akademin och sedan 2015 adjungerad universitetslektor i geriatrik vid institutionen för neurovetenskap och hälsa, Hon är överläkare i geriatrik vid Geriatriken SU/Sahlgrenska och även specialistläkare i socialmedicin. 2003 disputerade hon i socialmedicin, Institutionen för samhällsmedicin Göteborgs universitet. Under åren 2006-2011 hade hon forskningstid/postdoc på Vårdalinstitutet, och var delaktig i forskningsprogrammet Stöd för sårbara äldre personer - från prevention till palliation och var projektledare för Vårdkedja för sköra äldre - från akutmottagning till eget hem (Continuum of care for frail elderly people). Alltsedan FRESH-gruppen startade 2011 har hon varit en aktiv part i forskargruppen. Hennes forskningsområde är sköra äldre, deras sjukdomsbörda och omhändertagande på alla nivåer i vårdkedjan, med fokus på att bibehålla den sköra äldre personens kapabiliteten. Hon är ...
Barn of Monkeys är ett ekologiskt barnklädesmärke från Portugal. Märket arbetar med att skapa långlivade klädesplagg genom att exklusivt använda högkvalitativa, ekologiska och GOTS-certifierade material. De lägger stor vikt på kvalité, konstnärsskap och miljöansvar. Barn of Monkeys vilja är att skapa exklusiva klädesplagg som har ett syfte - kläder för barn och tonåringar som räcker länge, förenar familjer och arbetar för genusstandardisering. Samtliga produkter är producerade i Portugal ...
Barn of Monkeys är ett ekologiskt barnklädesmärke från Portugal. Märket arbetar med att skapa långlivade klädesplagg genom att exklusivt använda högkvalitativa, ekologiska och GOTS-certifierade material. De lägger stor vikt på kvalité, konstnärsskap och miljöansvar. Barn of Monkeys vilja är att skapa exklusiva klädesplagg som har ett syfte - kläder för barn och tonåringar som räcker länge, förenar familjer och arbetar för genusstandardisering. Samtliga produkter är producerade i Portugal ...
545 kr. . Canon has poured all the Know How of its extraordinary history of developing innovative office machines into each of its copiers, printers, and networked office systems.
De som är forskningsaktiva vid CIFU träffas regelbundet till forskargruppsmöten och Journal Clubs. Dessa träffar är öppna för alla forskare, doktorander och alla andra som kan ha ett intresse av dessa möten.