We work closely with our partners to add value to our solution offerings and to deliver extra benefit to our customers and our partners businesses.
Jag har fått min första förfrågan om ett samarbete och jag har noll koll på vad som är rimlig ersättning. Jag har ju inte så stort konto, är det lön i form av kläderna jag får som gäller då? Något mer jag bör tänka på?". Känner du igen dig? Så här ser många DM ut som jag får på Instagram och Facebook från up and coming influencers som är i starten av sin karriär och inte känner sig säkra på hur reglerna ser ut eller vad man borde ta betalt. Det här pratar vi väldigt ofta om i Influencers of Sweden (som jag grundat) så om det börjar bli business av dina kanaler tycker jag absolut du ska bli medlem i organisationen!. Idag tänkte jag bjuda på de fem saker du måste ha koll på när du börjar göra samarbeten på dina kanaler.. ...
Den lokala överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och social ekonomi Göteborgs lokala Överenskommelse om samverkan arbetades fram i en dialog
Kurs i kooperativt lärande - Stockholm Tvådagars workshop (1/11-2/11) Kooperativt lärande är ett sätt att organisera samarbete och lärande mellan elever. I det kooperativa lärandet har läraren en ytterst viktigt och styrande roll. Det är både ett förhållningssätt och en metodik. Kooperativt lärande sammanfattas som ett lärande som utgår från samarbete. Under kursen kommer du få... Få kunskap om…
Under en workshop illustrerade Yael Sharan hur en hel klass själv kan skapa lärande med hjälp av Cooperative Learning. Eller som hon själv uttryckte det på engelska: How the learners can produce the knowledge. Yael Sharan är en välkänd profil inom Cooperative Learning. Hon har tillsammans med Shlomo Sharan skrivit boken Expanding Cooperative Learning through Group Investigation (1992). Under… Läs mer. ...
Det var 19 år sedan en bok helt ägnad åt kooperativt lärande släpptes senast på svenska: Samarbetsinlärning och bokförlaget har sedan 4 år bakåt slutat att trycka upp nya upplagor av den. Upphovsmännen till Samarbetsinlärning har sedan dess (på finska) skrivit en ny bok 2016 kallad Yhdessä Oppiminen eller på svenska; kooperativt lärande. På engelska har det funnits…
Focus: South Korea-Sweden: Joint research collaborations on the control and prevention of Covid-19 epidemics.. Applicant: Individual researcher who participates as the Swedish project leader in a joint collaboration with a project leader in South Korea. Only researchers at an administrating organisation approved by the Swedish Research Council may apply.. Grant period: 13 months. Budgetary framework: 12 000 000 SEK in total. Grant amount: 1 500 000 SEK for the Swedish partner for the entire grant period ...
Till förälder/vårdnadshavare till barn 0-8 år. Undersökning om samarbete mellan barnavårdscentral (BVC)och förskola. Vilka erfarenheter har du av samverkan mellan BVC och förskolan runt ditt/dina barn?. Barnhälsovården i Stockholms läns landsting och Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet genomförde i samverkan med Svenska OMEP, som är en intresseorganisation för barn 0 - 8 år under februari 2017 en enkätundersökning,se vidare nedan Enkät. Enkät samarbete förskola BVC 201705. ...
Den 7 juni 2019 antog Frankrike och Sverige en gemensam deklaration om samarbete i europeiska frågor. Deklarationen omfattar även en uppdatering av...
Tjänsteutlåtande 0 Österå J Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum Dnr KS 2015/ Till Kommunstyrelsen Åkerströmmens Vattenvårdsamverkan Avtal om samverkan kring vattenvård, komplettering
Polisen Fyrbodal Avtal om samverkan mellan Uddevalla kommun och Polisområde Fyrbodal Handlingsplan Detta dokument innehåller Uddevalla kommuns och Polisområde Fyrbodals gemensamma handlingsplan.
Pris: 248 kr. inbunden, 2017. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Jobbar vi ihop, eller bara samtidigt? - Om samarbete, kommunikation och inre ledarskap av Hasse Carlsson (ISBN 9789172511569) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris
I fredags avtäckte #EA och #Dice slutligen #Star Wars: Battlefront. FZ var på plats i Anaheim och rapporterade om händelsen. Därefter granskade vi fem orosmoln och lika många ljusglimtar, och nu kan vi spana in den första utvecklardagboken.. Klippet nedan visar material från den första trailern kombinerat med filmer där Dice visar hur de jobbar med spelet. De berättar mer om samarbetet med Lucasfilm och vad det inneburit för produkten med ambitionen att bli det mest realistiska och autentiska Star Wars-universumet i ett spel. ...
Sammanfattning: Om samverkan är svaret - vad är då egentligen frågan? Begreppet samverkan används ofta i positiv betydelse men ett stort fokus på samverkan kan också ses som en indikation på att det finns ett underliggande problem. Samverkan är det magiska ordet som ska öppna ett lärosätes dörr till samhället och släppa ut den rikedom som gömmer sig där i. Men vem var det som låste dörren i första hand? Den kanske är öppen om du känner på handtaget. Ett problem handlar om att samverkan är ett paraplybegrepp där det ingår en hel del olika aktiviteter och processer. Ett annat problem är att vi vet ganska lite om samverkan ur forskare och lärares perspektiv. Tidigare studier har inriktat sig på enskilda samverkansaktiviteter och ofta utgått enbart från befintlig statistik som underlag. En stor studie som vände sig direkt till forskare och lärare genomfördes för snart tio år men sedan dess har den ökade styrningen med prestationsbaserade fördelningsmodeller ...
Den 1 januari 2018 trädde den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ikraft. Inför detta gjordes en överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i november 2017 mellan länets kommuner och regionen.. I flera kommuner har Kristdemokraterna lagt motioner om hemtagningsteam och svar vi fått pekar mot att detta införts på många håll. Oavsett detta så ställs det med den nya lagen högre krav på samverkan och jag undrar därför:. ...
Den 25 september börjar den nya överenskommelsen gälla avseende samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Viktigt att alla berörda vet vad som gäller.
Samverkan - hur får man till det? Trägen vinner - ett exempel från Jönköping. Andréasson Marie & Johansson Katarina. Jönköpings kommun/psykiatriska kliniken i Region Jönköpings län, Sverige.. ...
Samverkan - hur får man till det? Trägen vinner - ett exempel från Jönköping. Andréasson Marie & Johansson Katarina. Jönköpings kommun/psykiatriska kliniken i Region Jönköpings län, Sverige.. ...
Filmteamet Makers Only har tillsammans med Ninis Rosqvist, föreståndare för Tarfala forskningsstation, och renskötare producerat filmen Framtidsfjäll.. Klimat- och markanvändningsförändringar, såsom gruvexploatering och infrastrukturutbyggnad, påverkar fjällmiljön kraftigt och därmed villkoren för renskötseln.. Filmen visar hur forskare och renskötare i samverkan kan öka kunskapen om hur man bäst förvaltar miljön i framtiden.. Se trailer. Se hela filmen på svenska. ...
Enligt en undersökning gjord av Statens folkhälsoinstitut är det mer än tio gånger vanligare med dålig hälsa bland personer med funktionsnedsättningar än hos den övriga befolkningen. Det går dock att förbättra hälsan bland personer med funktionsnedsättning genom att bland annat minska diskriminering och öka det sociala deltagandet. Tillgänglighet i projektet ska handla om delaktighet, att förebygga och bekämpa diskriminering av personer med funktionsnedsättningar samt ge förutsättningar för delaktighet och självbestämmande för deltagarna. Det behövs en ökad medvetenhet för att skapa förståelse för varför tillgänglighetsförbättrade åtgärderna ska genomföras. En viktig aspekt är att behov kan se olika ut för kvinnor och män samt att många personer har flera funktionsnedsättningar vilket medför särskilda behov. För att kompetensen kring tillgänglighet ska kunna infinna sig i projektet krävs det att man framhåller betydelsen av ...
Naturvetenskapernas och teknikens didaktik anordnar seminarium med Magdalena Kersting. Titel/Innehåll Understanding how learners come to know abstract
This essay is based on a qualitative study, and is first and foremost about cooperation. The purpose of the study was to examine the cooperation which takes place within Barnahus, in the county of Gävleborg. This study was conducted in order to understand how the cooperation manifests itself. The empiric data was collected by ways of qualitative half-structured interviews with seven active personnel in Barnahus. The results show that cooperation does exist and manifests itself in different levels depending on profession and suboperation. The essays conclusions showed that cooperation is a complex phenomenon, but there is an ongoing development process within the function. Some problematic areas from earlier research remain, and should be developed. A positive attitude towards intercommunion/cooperation has permeated the interviewees statements.. ...
På det här seminariet får deltagarna med sig flera nyckelstrategier för att prova kooperativt lärande i sin verksamhet redan nästa dag.
I Kooperativt lärande ska det finnas ett inbyggt krav om att varje elev med jämna mellanrum ska redogöra för sitt eget lärande för de andra. I varje struktur blir eleverna flera gånger ombedda att summera, presentera, problematisera eller utvärdera sin förståelse och sitt tänkande kring ämnesstoffet. I det traditionella klassrummet görs man bara ansvarig när man väljer att räcka upp handen och läraren ger en ordet.. ...
Om du har frågor, behöver hjälp, hittar en bugg eller vill ge feedback kan du göra det här nedan. Du når oss också direkt per e-post [email protected] eller via telefon 031-772 3744. ...
Ärende 8 - Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Ärende 9 - Överenskommelse om samverkan om munhälsa och uppsökande tandvård. Ärende 10 - Godkännande av samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- oach tarmdysfunktion ...
Samarbeten mellan idéburna organisationer och företag har blivit allt mer vanligt. Med gemensamma kärnvärden som utgångspunkt samt långsiktighet kan dessa samarbeten bli både givande, engagerande och hållbara. Det menar Antonia Linnarsson och Lina Wingren i sin uppsats "Blurring realities between NPOs & Retailers" som nu har tilldelats Civilsamhällesstipendiet. Stipendiet delas ut av Forum, Ideell Arena och Famna. Handledare för uppsatsen var Staffan Furusten, docent i företagsekonomi, verksam vid Score och Handelshögskolan i Stockholm.. Läs mer om utmärkelsen och den prisbelönta uppsatsen: http://www.socialforum.se/article/handelsstudenter-tilldelades-civilsamhallesstipendiet-for-uppsats-om-foretagssamarbeten/. Läs uppsatsen i sin helhet: http://www.socialforum.se/article/handelsstudenter-tilldelades-civilsamhallesstipendiet-for-uppsats-om-foretagssamarbeten/blurring-realities-between-npos-retailers/. Välkommen på seminarium om uppsatsen!. I samarbete med tidskriften Kurage ...
The Fulbright Finland Travel Grants for Research Collaboration are short-term travel grants for researchers from Finland to travel to the United States for a minimum of one week and a maximum of three months. The travel grant supports visits which advance research in the applicants field as well as initiate or advance institutional and research collaboration between Finland and the U.S.. ...
Länets 15 kommuner och Landstinget Dalarna har godkänt en överenskommelse och riktlinjer som en arbetsgrupp har tagit fram utifrån den nya lagen. Överenskommelse och riktlinjer ska stödja utveckling av nya arbetssätt och tydliggöra ansvar mellan vårdgivare. Viktiga målsättningar med överenskommelsen är bland annat att vårdtagaren ska känna sig trygg och delaktig i den fortsatta vårdplaneringen, och att antalet dagar ska minimeras som en utskrivningsklar vårdtagare vistas kvar i sluten vård. Det ska ske genom gott samarbete mellan ansvariga verksamheter, till exempel mellan sluten och öppenvård, och i samverkan regleras när vårdtagarens hemkommun tar över betalningsansvaret.. -En viktig grund för överenskommelsen är att planeringen av patientens utskrivning börjar redan då vårdtagaren skrivs in på sjukhuset, säger Katarina Johansson på Region Dalarnas enhet Hälsa och Välfärd. Landstinget har därför ansvar att meddela kommunen och berörda öppenvårdsenheter ...
Regeringen vill förbättra samverkan mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen. Socialstyrelsen har därför tillsammans med Arbetsförmedlingen sammanställt kunskap om välfungerande samverkansformer. Resultatet har publicerats på www.godsamverkan.se
Utbildningsavdelningen söker en senior projektledare som kan driva avdelningsövergripande processer med fokus på extern samverkan. Projektledaren kommer att stötta såväl befintliga projekt och processer som att initiera nya. Stort fokus ligger på frågor som rör kompetensförsörjning, såväl kommunernas egen som näringslivets behov av kompetens, där prioriterade samverkansparter finns inom akademi och näringsliv. Vidare handlar tjänsten om att kartlägga, utvärdera och utveckla samverkansformer för interaktionen mellan medlemskommunerna - akademi - näringsliv - samt andra relevanta aktörer. För projektledaren handlar det om att utifrån GR:s prioriterade områden säkerställa effektiva och kvalitativa former för samverkan som syftar till en hög utväxling och uppväxling av kommunernas arbete.. Vi söker dig som har erfarenhet från strategiskt utvecklingsarbete inom offentlig sektor, utbildningsfrågor och samverkan. Du behöver ha en analytisk förmåga där det handlar ...
Samverkan och utvecklingsfrågor är något som genomsyrar hela hans livsberättelse. - Jag har intresserat mig för de frågorna så länge jag kan minnas. De två sakerna i kombination är extremt spännande och de kombineras i ett kluster, säger han. Han hoppas kunna bidra till framtidsarbetet när det gäller regionens tillväxt, men även jobba här och nu, i de projekt som är på gång. Han ser stora möjligheter för en organisation som Paper Province. - Det låter kanske klyschigt att säga att man vill bidra till tillväxt och utveckling. Men det är att konkretisera det hela som jag tycker är spännande. Det är ett klusters roll att bidra till tillväxt och utveckling, och det gäller att inte stanna upp som organisation utan leverera till sina medlemmar. Vi kan bidra till att lösa en del av världens utmaningar och behöver finnas med som en aktör, en agendasättare i olika kontexter, på regional, nationell och internationell nivå. Jag hoppas att jag med mina erfarenheter kan ...
Det krävs en medvetenhet att framtidens samhällsbygge bottnar i hur bra man klarar av samverkan. För att uppnå god folkhälsa måste vi ha insatser från flera olika håll. Organisationerna behöver bli mer fokuserade på klienterna och minska fokus på sin egen verksamhet. Tyvärr så är fokus snedvridet idag. Det skulle aldrig gå för en biltillverkare, att inte ta till sig vad konsumenten efterfrågar och behöver ...
I morse deltog jag vid ett frukostmöte anordnat av Svenskt näringsliv där de presenterade den årliga undersökningen om vårt företagsklimat. Det är det tillfälle varje år som numer av tradition Svenskt Näringsliv och Alliansföreträdare gemensamt använder för att såga oss Socialdemokarter. Se t ex min blogg om detta förra året. http://blogg.vk.se/hans-lindberg/2016/09/21/umeas-foretagande-vaxer-trots-svenskt-naringslivs-sagning/. Det är ingen hemlighet att Svenskt Näringsliv som organisation och vi Socialdemokrater har olika ideologiska ingångar i många frågeställningar. Det hindrar dock inte att vi kan jobba mot samma mål och hitta gemensamma lösningar som är till det bästa för näringslivets utveckling i Umeå. Jag är därför något förvånad över den hätska stämning som Karina Folkesson från Svenskt Näringsliv försökte piska fram under mötet. Jag är av den uppfattningen att genom dialog och samtal kommer men längre än via hård konfrontation. Men vi ...
Onsdagen den 4 december undertecknade Högskolan i Halmstad och Falkenbergs kommun ett intentionsavtal om fördjupat samarbete. För Högskolan utgör avtalet...
Samtalet handlar om hur samverkan mellan olika perspektiv kan stärka varandra. För att kunna påverka utvecklingen i det demokratiska samtalet behöver vi samverka i olika processer och ur olika perspektiv, med målet att stärka det förebyggande arbetet och undvika att spänning och konflikt uppstår.
Syftet är att säkerställa en tillitsfull samverkan mellan berörda parter för att åstadkomma en god vård på rätt vårdnivå där ledtider är så korta som möjligt. Syftet är också att trygga en säker utskrivning från slutenvården till fortsatt öppen hälso- och sjukvård, hemsjukvård och socialtjänst ...
De senaste årens utvecklingsarbete visar att det behövs en ökad samverkan mellan arbetsgivare och hälso- och sjukvård för att förebygga och förkorta sjukskrivningar.
På uppdrag av stadens psykiatrisamordnare har Framtidsutbildning AB tagit fram en rapport om hur samverkan fungerar mellan Region Skåne…
Elna blev en ambassadör för vår produkt och det blev trovärdigt och bättre än om vi själva hade basunerat ut vårt budskap - fin artikel om ett samarbete!
Elna blev en ambassadör för vår produkt och det blev trovärdigt och bättre än om vi själva hade basunerat ut vårt budskap - fin artikel om ett samarbete!
Vinnova och Näringsdepartementet anordnar informationsmöte om svenska möjligheter till samarbete i Brasilien inom bioekonomi, smarta städer, transport etc.
- Jag tänkte att jag kunde hamna i en skogsdunge. Förr var han skraj för Sebbe Staxx. Men så möttes de i tunnelbanan. Nu släpper Daniel Adams-Ray både solonytt och ett samarbete med Kartellen.
Bjud in andra till dina dokument och arbeta tillsammans med dem i realtid. Samarbete är inbyggt i iWork-programmen på iPhone, iPad, iPod touch, Mac och iCloud.com.
Peter och jag mötte upp igår på Redeye och passade på att göra en video. Dels kände jag behovet av att förklara det här med samarbete mer. Just nu är det
Whites VD Monica von Schmalensee deltar i samtalet "London calling - linking with Europe" arrangerat av New London Architectre (NLA).. Mot bakgrund av att London kommer att ha fortsatt dialog med europeiska grannstäder för att utbyta best practice som en del av ett globalt nätverk även efter Brexit samlar NLA experter inom bostad, transport och infrastuktur, och placemaking for att diskutera allt från transportinvesteringar i Paris till bostadsmodeller i Stockholm.. Bland de övriga deltagarna finns Dominique Alba, Director på Atelier Parisien dUrbanisme (APUR), Riccardo Marini, Senior Consultant på Gehl Architects, David Burney, professor i planering och placemaking på Pratt Institute School of Architecture samt Peter Murray, ordförande New London Architecture.. ...
Hur kan civilsamhället och det offentliga samverka för att på bästa sätt hantera utmaningar och fördjupa förståelsen parterna emellan? Det ska 50 aktörer från hela landet diskutera under en heldagskonferens i Stockholm den 28 november 2018.
I den inledande fasen av projektet gäller det att ta reda på vilka aktiva GLAM-initiativ som pågår i de Europeiska länder som har volontärer som organiserat sig för att arbeta med GLAM. Tanken är att kontakta dem för att anordna konferenser med dem och stödja dem på olika sätt (exempelvis ekonomiskt eller med att finna igen intressanta föreläsare från Sverige eller andra länder som kan berätta om deras erfarenheter etc.). De Wikipedianer som kontaktas har alla varit aktiva i förberedelserna eller arbetet med GLAM-projekt. ...
I år ingår 13 olika företag i arbetet med värdeskapande uppdrag. Tillsammans med lågstadiet har ett koncept arbetats fram där barnen får hjälpa företag att lösa verkliga problem.. - Vi tycker att det är viktigt att uppdragen är på riktigt. Att det man gör på skola och fritidshem har ett värde för någon annan ...
MR-dilemman är ett utbildningsmaterial som vänder sig till. Muhammed var analfabet och betygen räckte inte för utbildning till. Muhammeds födelse och modern när han var sex r gammal.