SKOGSFOND BALTIKUM INLEDER FÖRVÄRVSARBETE I LITAUEN Skogsfond Baltikum AB (publ) har sedan september 2019 förvärvat 5300 hektar skog i Lettland och verksamheten expanderar nu till Litauen. Syftet är att tillvarata affärsmöjligheter i större delar av Baltikum och öka potentiell totalavkastning för investerarna. Skogsfond Baltikum har nu tre aktiva förvärvsteam; Norra Lettland, Södra Lettland och Litauen.. Skogsindustrins utveckling i Litauen ligger relativt sett några år efter Lettland, vilket historisk gjort att både skogsråvaran och skogsfastigheterna varit något lägre prissatta i Litauen. Skogsfastigheterna är dock större i Lettland och det är därmed också enklare att förvärva större arealer skogsmark i Lettland. Men, den första januari 2020 infördes en begränsningsregel i Litauen för stora etablerade skogsbolag med över 1500 hektar mark, vilket gjort att aktörer med över 1500 hektar skogsmark i Litauen har slutat köpa skog. Marknadsbalansen är därmed ...
Offentligt privata partnerskap Erfarenheter från samverkan i fyra kommuner Offentligt privata partnerskap Erfarenheter från samverkan i fyra kommuner Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm, Besök
Färjerederiet Stena Line fortsätter sin planerade expansion på Östersjön och avslöjar nu namnet på en ny modern frakt- och passagerarfärja som ska börja segla på Östersjön från och med mitten av april. Nytillskottet Stena Livia kommer inledningsvis att trafikera linjen mellan Nynäshamn/Norvik och Ventspils i Lettland tillsammans med systerfartyget Stena Flavia.. Stena Line avslöjade under hösten 2020 sina expansionsplaner för Östersjön med nya, större och modernare fartyg på rederiets båda färjelinjer från Lettland under 2021. Stena Line har trafikerat de båda linjerna mellan Nynäshamn-Ventspils och Travemünde-Liepaja sedan 2012 och de är idag en viktig del av det Europeiska logistiknätverket och knyter ihop Baltikum, Ryssland och CIS-länderna med Sverige, Tyskland och övriga Europa.. Som en del av expansionen på Östersjön ansluter nu den moderna frakt- och passagerarfärjan Stena Livia. Från mitten av april börjar hon trafikera linjen mellan Nynäshamn ...
Etiketter: Mats Johansson, SvD, Svenska Dagbladet, Ukraina, Ryssland, Sovjetunionen, Vladimir Putin, Neville Chamberlain, Franklin D Roosevelt, Kyiv, Kiev, Angela Merkel, Sergej Lavrov, EU, Europeiska unionen, Sverige, IKEA, Ingvar Kamprad, Institut för internationella relationer, MGIMO, Wien, Wienkongressen, München, München-överenskommelsen, Krim, Krimhalvön, Moldavien, Vitryssland, Georgien, Kazakstan, Armenien, Polen, Baltikum, De baltiska staterna, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Det nära utlandet, Ekonomisk krigsföring, Elektronisk krigsföring, Nato, Natomedlemskap, Medlemskap i Nato, Andrej Zubov, Österrike, Anschluss, Ostmark, Sudetenland, Klaipeda, Tjeckoslovakien, Frankrike, USA, Storbritannien, Utrikespolitik, Säkerhetspolitik, Utrikes- och säkerhetspolitik, Tjetjenien, KGB, Vikun Quisling, Quisling, London, Paris, Västeuropa, Östeuropa, Demokrati, Nazityskland, Adolf Hitler, Det andra världskriget, Första världskriget, Winston Chruchill, Sven Hirdman, Hirdman ...
Pris: 338 kr. häftad, 2011. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Contributions From The United States National Herbarium... av United States National Museum, United States National Herbarium, United States. Division of Botany (ISBN 9781247167961) hos Adlibris.se. Fri frakt. Alltid bra priser, fri frakt över 149 kr och snabb leverans. | Adlibris
En offentlig sektor, allmän sektor eller gemensam sektor är den skattefinansierade verksamhet som drivs åt det allmänna, underställt stat, primärkommun och sekundärkommun eller andra politiska enheter. Verksamheter som ofta ingår är vård och omsorg, utbildning, rättsväsende, försvarsmakten, kollektivtrafik och infrastruktur. Omfattningen av den offentliga sektorn varierar mellan länder, samhällssystem och tidsepoker. I en planekonomi tillhör hela samhällets ekonomi den offentliga sektorn. I en ren "nattväktarstat" är det bara rättsväsendet och militären som utgör den offentliga sektorn. I debatten används ibland istället uttrycket "gemensam sektor", framförallt av förespråkare för en mer omfattande offentlig sektor. Sverige har i internationell jämförelse en stor offentlig sektor, vilket avspeglas i ett relativt högt skatteuttag som krävs för att finansiera de offentliga åtagandena. Kommunerna i Sverige organiseras i Sveriges Kommuner och Landsting. ...
Nu har vi redogjort lite för a-kassa respektive fackförbund och sammanfattningsvis så kan man säga att a-kassan är som en försäkring medan fackförbundet är en intresseorganisation. Vill man ha en ekonomisk trygghet utifall man skulle bli arbetslös så skall man därför gå med i a-kassan och om man vill stärka sin yrkeskår och få höjd lön och liknade via kollektivavtal. Vissa tror kanske att det är ett krav att gå med i ett fackförbund om man skall gå med i en a-kassa, men så är inte fallet. Även om vissa a-kassor administreras av personal från fackförbund så är det enda två olika organisationer. Vill bara vara medlem i en a-kassa och inte vill stödja ett fackförbund så går det naturligtvis alldeles ypperligt. Vissa går dock med i ett fackförbund för att få inkomstförsäkring (det ingår hos vissa fackförbund) men om det endast är inkomstförsäkring man är ute efter så kan man lika gärna teckna en privat inkomstförsäkring, det innebär ofta både ett ...
Den privata sektorn består enligt definition privatägda företag av olika slag, det vill säga - i Sverige - företag som inte ägs av stat, kommun eller landsting.[1] Den andra stora sektorn i ett lands ekonomi brukar vara den offentliga sektorn, dvs kommunerna, sekundärkommunerna, staten och de eventuella EU-institutioner, FN-institutioner eller andra mellanstatliga institutioner som finns i ett land. Privat och offentlig sektor brukar särskiljas och mätas bland annat med avseende på organisation och styrelseformer, andel av landets ekonomi (BNP, produktion, konsumtion, med mera), antal anställda, lagstiftning. De ekonomiska måtten är vanligast. Mellan den privata och den offentliga sektorn befinner sig en tredje sektor, dvs de organisationer som brukar räknas till civilsamhälle och idéburen sektor. Privat sektor består av sammanslutningar som drivs i vinstsyfte (företrädesvis företag). Ägandet av dessa företag kan dels ske direkt av privatpersoner, dels indirekt genom ...
Cesium-137 har en halveringstid på 30 år så det beräknas att hälften av det radioaktiva cesiumet kommer att vara borta år 2020. Dessutom sker sedimentation så att cesium-137 transporteras ut ur näringskedjorna. Men mängden radioaktivitet i organismerna i Östersjöns ekosystem, det vill säga näringsväven, är fortfarande högre än vad den var innan Tjernobylolyckan.. Sadaf Saremi berättar att det finns två huvudsakliga sätt som mänskligheten har spritt radioaktivitet i miljön i och kring Östersjön: dels genom nedfall från atmosfäriska kärnvapentester och dels genom Tjernobylhaveriet. Av de två beräknas Tjernobyl stå för 83 procent av det radioaktiva cesium som finns i Östersjön i dag.. Analyserna av sälarnas muskelprover gjordes av Mats Isaksson, professor i radiofysik på Sahlgrenska akademin, med hjälp av en så kallad germaniumdetektor. I dagsläget är antalet undersökningar av den här sorten som har gjorts på marina däggdjur ytterst begränsat och Mats ...
Allt du behöver veta om våra svenska fackföreningar. Se vilket fackförbund som passar dig bäst och ta del av fackets förmåner. Jämför fackförbundens inkomstförsäkringar, se vilka frågor olika fackförbund tycker är de viktigaste, och mycket mer. Hitta rätt fackförbund och gå med i facket idag!
Två centrala frågor för forskningsområdet Klimat, hav och miljö är hur jordens klimat- och ekosystem fungerar och hur de påverkas av människan. För detta krävs en helhetssyn och tvärvetenskapliga arbetsmetoder. Därför bedrivs mycket ledande forskning i flera centrumbildningar och större forskningsprogram med tvärvetenskaplig inriktning. Vid Bolincentret för klimatforskning samlas nästan all klimatforskning vid universitetet och samarbetet inkluderar även SMHI och KTH. Vid Stockholm Resilience Centre samlas forskning kring hållbarutveckling och människors påverkan på naturresurser och ekosystem. I forskningsprogrammet Ekoklim (Climate change effects on ecosystem services and biodiversity) studeras effekterna av klimat och markanvändning på biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samt hur biologisk mångfald och ekosystemtjänster bäst ska förvaltas i framtiden. Forskningsfrågor som rör Östersjöns övergödning och effekter av miljögifter samlas inom ...
Kompassrosen är ett stipendium som delas ut årligen av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap till tre unga ledare som visat prov på ett gott värdebaserat ledarskap karaktäriserat av mod, omtanke och handlingskraft. Stipendiaterna representerar varsin samhällssektor: privata sektorn, offentlig sektor och ideell sektor. Stipendiet är på 250 000 kronor som ska användas till fortsatt ledarutveckling. Stipendiet har delats ut sedan 2007. Ideell sektor - Oscar Schröder Offentlig sektor - Malin Lotterberg Näringsliv - Imran Ahmad Ideell sektor - Admir Lukacevic Offentlig sektor - Fahrudin Zedjnic Näringsliv - Robert Kusén Ideell sektor - Madeleine Sundell Offentlig sektor - Hanna Bjäregård Näringsliv - Veronica Hedenmark Ideell sektor - Anders Josefsson Offentlig sektor - Sofia Barakat Näringsliv - Nino Jahangiri Ideell sektor - Martin Björgell Offentlig sektor - Jeanette Mikkelsen Näringsliv - Cecilia Bergman Ideell sektor - Julia Mjörnstedt Offentlig sektor - Thea Wedin Näringsliv - ...
Under dagens utbildningspass görs en teoretisk genomgång kring hur man som vuxen ska agera när barn är med om en olycka eller blir akut sjuka. Kursdeltagarna får bland annat lära sig mer om livräddande första hjälpen och egenvård samt när man behöver larma 112. Livräddande första hjälpen innebär till exempel att kursdeltagarna ges kunskaper om vad som ska göras när ett barn sätter i halsen, förlorar medvetandet, drabbas av hjärtstopp eller stor blödning.. Kursens del två är mer praktiskt betonad och den ges under perioden höst och vår på varje enskild förskola. Då lär sig den pedagogiska personalen hands-on hur man ger hjärt-lungräddning på barn samt luftvägstopp. Utbildningsanordnare för hela kursen är Brand- och Sjukvårdsakademin på Gotland.. ...
Metropolitan Statistical Area (MSA) är i USA en benämning på området i och kring en större stad. Området har en viss yta och ett visst invånarantal som redovisas i befolkningsstatistiken. Vanligtvis sträcker sig området långt utanför stadens gränser. Ibland har metropolitan statistical area samma gränser som det county den större staden i fråga ligger i (till exempel Imperial County där El Centro är huvudort). Ett Metropolitan statistical area kännetecknas av ett sammanhängande område med hög befolkningstäthet, med en urban kärna. Det urbana kärnområdet (urban area) skall ha minst 50 000 invånare. De countyn som utgör huvuddelen av MSA:t kallas central counties och de countyn som ligger i utkanterna benämns outlying counties. Combined Statistical Area Demografi Micropolitan statistical area Storstadsområde Urban area (USA) Urbanisering Denna artikel relaterad till USA saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...
ett annat alternativ är att anmäla sig till en Medicare Advantage plan, ibland kallad Medicare Part C. De är mycket populära. Kaiser Family Foundation rapporterade att 36 procent av Medicare-mottagarna-cirka 24.,1 miljon människor-är inskrivna i Medicare Advantage planer.. Medicare Advantage planer erbjuds av privata försäkringsbolag och bunta din del A och Del B fördelar tillsammans. De flesta planer erbjuder också receptbelagda läkemedel täckning och andra tjänster samt. Medicare Del C planer täcker ofta objekt och tjänster som Original Medicare inte, såsom tandvård, hörapparater och glasögon.. din Medicare Advantage-plan täcker endast Shingrix-vaccinet om du väljer en plan som erbjuder receptbelagd läkemedelstäckning.,. När det gäller kostnad kan Medicare Advantage planer vara ganska överkomliga. Den genomsnittliga månatliga premien är bara $ 25, men många planer har $0 Premier. Den kostnaden är på toppen av din Medicare Del B premium. Enligt Centers for ...
Background. The journal Nordic Studies in Mathematics Education - Nordisk Matematikkdidaktikk, NOMAD - is a journal publishing results from research in mathematics education. It addresses all that are interested in following the progress in this field in the Nordic and Baltic countries, Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway and Sweden. The main objectives of the journal are to stimulate, support and foster Nordic and Baltic researchers and post-graduate students in mathematics education and thereby contribute to the development of mathematics teaching and learning in theory and practice at all levels of the educational system. NOMAD publishes articles based on theoretical analysis as well as on empirical studies, reports on results from research projects and research-based developmental projects. Our hope is that Nomad will promote Nordic studies in mathematics education and spread their results both inside and outside the Nordic and Baltic countries.. The responsibility ...
Privat spa stockholm sensk porr / Seks porno Gratis, porr, filmer Massage, spa Stockholm, mogen Svensk, porr Erotik svensk privat spa stockholm - Vackra tjejer Svenska porr filmer privat spa stockholm - Massage söder Svensk amatör sexfilm privat spa stockholm Privat spa stockholm gamla svenska porrfilmer, privat, privat spa stockholm prostata sex, Match dating sportdate Eskorter. Hem gjorda svenska porr filmer Ulrika, stockholm - Svensk Porr svenskt massage sandviken / Bens dateing Stockholm, svensk, porr, stream Privat spa stockholm ung eskort stockholm - Dejta sexfilm, privat spa stockholm svensk porrvideo / Escorts sweden.. Amatörporr svensk massage privat stockholm - Dejting Privat spa stockholm svensk porn film - Vibrator sexfim Mogen svensk porr privat spa stockholm - Bondage Gratis sex massage billigt stockholm gratis erotika massage, chatt Råby Rönö, svenskt Privat spa stockholm sex sundsvall Kata. Poor filmer spa massage stockholm - bondage Runka Hedemora Gratis svensk erotisk ...
RebiQoL was a phase IV multicenter randomized study to assess the impact of a telemedicine patient support program (MSP) on health-related quality of life (HRQoL) in patients with relapsing-remitting MS (RRMS) being administered with Rebif with the RebiSmart device. The primary endpoint was to assess the impact of MSP compared to patients only receiving technical support for RebiSmart on HRQoL at 12 months, using the psychological part of Multiple Sclerosis Impact Scale (MSIS-29), in patients administered with Rebif. A total of 97 patients diagnosed with RRMS were screened for participation in the study of which 3 patients did not fulfill the eligibility criteria and 1 patient withdrew consent. Of the 93 randomized patients, 46 were randomized to MSP and 47 to Technical support only. The demographic characteristics of the patients were well-balanced in the two arms. There were no statistical differences (linear mixed model) in any of the primary (difference of 0.48, 95% CI: -8.30-9.25, p = 0.91) ...
Att leva med en kronisk sjukdom som IBD kan innebära att man upplever en del oro kring saker som är relaterat till sjukdomen. Personer med IBD kan oroa sig för till exempel effekten av medicinering, att tappa kontrollen över tarmen, att behöva opereras, att utveckla cancer. Även om man inte har symtom så kan man oroa sig för när nästa skov ska komma. Detta är helt naturligt och normalt men det finns saker man kan göra för att må bättre.. Att vara väl utbildad i sin sjukdom kan ge en positiv påverkan på hälsorelaterad livskvalitet och ger en god kapacitet till att hantera sin sjukdom och behandling. Att ha kontroll över sjukdomen innebär att man kan uppmärksamma tecken på skov och/eller läkemedelsbiverkningar och tar kontakt med sin mottagning i tid. De flesta mottagningar och avdelningar som arbetar med patienter som har IBD erbjuder någon form av utbildning/information. Det kan till exempel vara det som kallas IBD-skola. Där träffas man oftast i grupp, ibland med ...
Syftet med denna enkätstudie var att utreda sambanden mellan social gemenskap, socialt deltagande och aktivt åldrande bland äldre personer som bor i seniorhus, samt dessa faktorers möjliga samband med hälsorelaterad livskvalitet och depressionssymptom. Syftet var också att framställa beskrivande information om hälsa och välbefinnande hos invånare i seniorhus. Målgruppen var självständigt boende i Folkhälsans senior hus.. Största delen av respondenterna var över 80 år gamla, kvinnor, svenskspråkiga och bodde ensamma. De mest aktiva seniorerna hade bättre hälsorelaterad livskvalitet samt mindre symptom av depression, och deltog mer i verksamheten i seniorhuset och hade en högre känsla av samhörighet. Respondenternas känsla av samhörighet korrelerade positivt med mental hälsa, vitalitet och energi nivå. Socialt deltagande hade ett positivt samband med mental hälsa.. På basis av resultaten kan man konstatera att det finns ett samband mellan aktivt åldrande, social ...
1999 bildades Organisationen för ekonomiskt samarbete i Svartahavsområdet i dess nuvarande form och fick internationellt erkännande som regional samarbetsorganisation för länderna runt Svarta havet. Bara två år tidigare hade en gemensam utvecklingsbank, Black Sea Trade and Development Bank, bildats som skulle understödja både offentliga och privatägda projekt i medlemsländerna med syfte att stärka förbindelserna länderna emellan.[3] Fördraget som slår fast bankens internationella styrning är ett officiellt FN-dokument.. 2004 gick dåvarande Serbien och Montenegro med i organisationen, trots att landet ej hade en egen kust till Svarta havet, och medlemsantalet ökade då till det nuvarande 12.. ...
I sex av Europeiska unionens medlemsländer (Belgien, Frankrike, Irland, Italien, Polen och Storbritannien) delas det nationella territoriet i flera olika valkretsar för val till Europaparlamentet. I resterande medlemsstater utgör hela landet en enda valkrets. I Tyskland kan politiska partier lägga fram listor antingen på delstatsnivå eller på nationell nivå.. Folkmängden varierar kraftigt i de olika valkretsarna. Den tyskspråkiga delen av Belgien är den i Europaparlamentet mest representerade valkretsen med 1 mandat per 71 000 invånare, medan Sardinien och Sicilien är den minst representerade med 1 mandat per 943 000 invånare.. Antalet mandat per valkrets varierar från 1 mandat för den tyskspråkiga delen av Belgien till 23 för nordvästra Italien (omfattande Aostadalen, Ligurien, Lombardiet och Piemonte). Räknar man länder som inte är uppdelade i flera valkretsar har Tyskland flest mandat, 99 stycken.. ...
PPP har flera betydelser: Förorenaren betalar ("polluters pay principle"), en princip som innebär att förorenaren själv måste betala för föroreningarna som orsakas Point-to-Point Protocol Pakistan People's Party Parti populaire des putes People's progressive party of Malaysia Public Private Partnership Köpkraftsparitet Prispresspåsen, en affärsidé från Lofoto Partnerskap för fred Ett politiskt parti i Björneborg (Paremman Porin Puolesta yhteislista (PPP) = Gemensamma listan för ett bättre Björneborg (BB)) Pentosfosfatvägen (pentose phosphate pathway) Folkmaktspartiet i Thailand. Party På ProCivitas, en arrangerad skolfest. Pianopianissimo En mycket svag dynamikförtäckning i noterad musik Penila papler, naturliga utväxter på penis PPP Pustulosis Palmoplantaris, en sjukdom ofta associerad till ...
1802 startades skolan, och hade då 44 elever varje årskull, vilket ökades 1861 till 200 elever varje årskull. 1870 öppnades United States Military Academy för svarta och indianer. Fördomar, speciellt från andra kadetter, gjorde att bara 12 svarta började utbildningen och bara tre slutförde den under 1800-talet. Henry Ossian Flipper från Georgia blev första afroamerikanska kadetten att gå ut skolan 1877.[7]. Den som ville ansöka till skolan måste ha ett rekommendationsbrev från ett högre befäl som intygade att personen hade det som krävdes för att klara utbildningen. Sökande måste var ogift (kadetterna bodde på skolan under 4 år och kunde inte försörja en familj). En kadett fick inte vara äldre 23 år då denne påbörjade utbildningen detta för kadetten inte ska för gammal för klara av jobbet rent fysiskt. En intagningskommitté avgjorde vilka som antogs. Skolan var populär och många kunde efter sin militära karriär få toppjobb inom delstaten eller federala ...
Består av staten, kommunerna, regionerna och socialförsäkringssystemet (t ex sjukförsäkringen och pensionssystemet). Offentliga sektorn administrerar bland annat skolor och universitet, sjukvård, polis och försvar samt järnvägar och vägar. Offentliga sektorns utgifter finansieras genom olika skatter. De största skatteintäkterna kommer från socialavgifter och inkomstskatt. ...
Pris: 177 kr. häftad, 2014. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken 75 Years of Marine Corps Aviation - A Tribute: An Exhibition of Art from the Marine Corps Museum av U. S. Marine Corps (ISBN 9781500235758) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris
Livskvalitet efter en gastric bypass operation - en litteraturstudie Malin Larsson & Sanna Tidsjö Mars 2013 Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Omvårdnadsvetenskap Examensarbete inom omvårdnadsvetenskap
Förvaltningsplanerna är en väsentlig del av den offentliga viltkoncernens strategi och centrala verktyg för genomförande av viltpolitik. Syftet med förvaltningsplanerna är att samordna olika instansers synpunkter om förvaltningen och skyddet av viltstammarna. Grunden för förvaltningsplanen utgör alltid aktuell och tillförlitlig information om viltets biologi och ekologiska behov. Med hjälp av planerna kan viltstammarna förvaltas på lång sikt och målinriktat.. Förvaltningsplaner per art eller artgrupp beaktar varje arts speciella behov med tanke på stamförvaltningen på både regional och nationell nivå. I planerna samlas ihop samtliga åtgärder som är viktiga för förvaltningen av respektive art. Syftet med förvaltningsplanerna är att uppfylla de internationella skyldigheterna för skydd av arter.. På andra webbplatser. Finlands viltcentral: Förvaltningsplaner. ...
Garuda Reformer workshop där du får träna garudateknik med rytm och flöde och i den fantastiska pilatesmaskinen reformer! Sköna öppningar för bröstkorg, ländrygg, axlar, nacke och höfter kombinerat med stärkande benserier för bättre stående stabilitet och balans. Nya rörelser och kul variation för dig som tränat pilates tidigare och igenkännande övningar för dig som tränar garuda på matta och rulle!. Datum: 22 februari. Tid: 19.30 - 21.00. Instruktör: Linda Ahlgren. Pris: 650 kr. Ovan kan du se ett klipp med Garudatekniken i Garuda Apparatus!. Anmälan till kurs eller workshop sker via 031-789 02 22 eller [email protected] Vänligen uppge namn, adress, telefonnummer,e-postadress samt personnr. Svarsmail bekräftar din plats. Faktura sänds via mail. OBS! Anmälan är bindande för alla kurser och workshops och återbetalning sker endast vid uppvisande av läkarintyg.. ...
Pris: 208 kr. inbunden, 2015. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken The Life of Martin Luther, the German Reformer av Gustav Konig (ISBN 9781297529726) hos Adlibris.se. Fri frakt.
Sedan den ursprungliga Europeiska kol- och stålgemenskapen och den Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) bildats skapades även tre olika frihandelsområden: Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) Baltiska frihandelsområdet (BAFTA) Centraleuropeiska frihandelsavtalet (CEFTA) De ursprungliga gemenskaperna blev senare en del av Europeiska gemenskapen (EG) som numera är en del av Europeiska unionen. Antalet medlemsländer växte med åren och många länder lämnade frihandelssamarbetena för att ansluta sig till EU istället. EFTA är det enda frihandelsblock som består av länder som inte har ett direkt uttalat intresse av att bli medlemmar i EU. Istället har EFTA-länderna andra avtal med EU bland annat genom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, den inre marknaden). BAFTA existerar inte längre sedan dess att de tre baltiska staterna blev medlemmar i EU 2004. Rumänien och Bulgarien lämnade automatiskt CEFTA den 1 januari 2007 när de två länderna istället blev ...
Crowne Plaza Hotel Kansas City Downtown, Kansas City Bild: Crowne Plaza Kansas City Downtown in the Heart of Kansas City - Kolla in TripAdvisor-medlemmarnas 10 521 bilder och videoklipp från Crowne Plaza Hotel Kansas City Downtown
Lyssna till Del 2. Leva Livet Efter Utbrändhet - Malin Persson och forty mer episoder från Idéburen Välfärd gratis! Inga prenumerationer eller installationer behövs. Sommarbonus: Förändra mönster med Blixtjobb - Linda Hallin. Sommarbonus: Projektidéer från trender i samhället - Oumie Njai.
Befolkningsregistercentralen kartlägger på finansministeriets begäran om det finns något behov av att förnya principerna för stark autentisering. Utredarna ska kartlägga alternativ för ändamålsenlig identifiering i offentliga e-tjänster. I dagsläget används bankkoder, mobilcertifikat eller id-kort.. - Identifikatorer som används inom den privata sektorn, speciellt nätbankkoderna, har hittills visat sig vara en välfungerande och praktisk lösning för finländarna. Tröskeln för att ändra ett bekant identifieringssätt till ett annat är hög. Å andra sidan kan den offentliga sektorn inte pröjsa i all oändlighet för kontinuerligt ökande utgifter. Därför börjar vi utreda framtida alternativ. Ett alternativ är ett eget identifieringsverktyg för den offentliga sektorn, säger kommun- och reformminister Anu Vehviläinen, som svarar för digitaliseringen av offentlig service.. Utredningen genomförs eftersom de nuvarande autentiseringslösningarna börjar bli föråldrade, ...
Kollegialt granskade artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Arias MC et al. (with 47 authors including Ramula S): Permanent genetic resources added to Molecular Ecology Resources Database 1 February 2013-31 March 2013. Molecular Ecology Resources 13: 760-762.. Brommer JE: On between-individual and residual (co)variances in the study of animal personality: Are you willing to make the individual gambit? Behavioral Ecology and Sociobiology 67: 1027-1032.. Brommer JE: Variation in plasticity of personality traits implies that the ranking of personality measures changes between environmental contexts: Calculating the cross-environmental correlation. Behavioral Ecology and Sociobiology 67: 1709-1718.. Brommer JE: Phenotypic plasticity of labile traits in the wild. Current Zoology 59: 485-505.. Brutemark A & Engström-Öst J: Does the presence of zooplankton influence growth and toxin production of Nodularia spumigena? International Review of Hydrobiology 98: 225-234. Abstract. Engström-Öst J, Autio ...
Alla de stora försäkringsbolagen i Norden arbetar med återförsäkring avseende riktigt stora skador (katastrofrisker). Det kan man läsa om i årsredovisningarna, och faktum är att kapitalkraven skulle bli väldigt mycket större om man inte hedgade bort risk över vissa belopp. Det är de riktigt stora internationella aktörerna som istället bär dessa risker, och det ser man ju i deras högre resultatvolatilitet. Fram tills 90 talets slut var själva försäkringsrörelsen en olönsam del av verksamheten, pengarna tjänade man istället in på de kraftiga uppgångarna på finansmarknaderna (andra sidan av br). Efter IT kraschen tog många därför stora förluster och branschen kom att ändras i Norden, det blev konsolidering (starten av dagens oligopol) och försäkringspremierna höjdes kraftigt. Sedan dess har lönsamheten varit mycket god i branschen, de stora avkastar stabilt runt 25% på ek. När ränteläget har gått ned kraftigt har man dessutom tagit det som ursäkt att höja ...
KMD is one of the major IT service providers in the Danish market. It was originally established as a joint IT organization for Danish municipalities, but today is owned by venture capital firm Advent International, the Danish pension institute, Sampension, and senior management.. Local government (municipalities and county councils) is KMD's largest customer group, generating 53% (down from 59% in 2016) of revenues. The rest is made up of approximately 19% from central government and around 27% (up from 22% in 2016) from the private sector. The shift in revenue from local government to the private sector is well in line with KMD's ambitions.. TABLE OF CONTENTS. ...
Det övergripande syftet med riskhanteringsplanen är att skapa förutsättningar för att minska riskerna med och konsekvenserna av översvämningar. Särskild vikt läggs på förebyggande arbete, kunskapshöjning samt skydd och beredskap. Lämpliga mål ska ställas upp för berörda områden och riskhanteringsplanen ska innehålla åtgärder för att uppnå dessa mål.. Det första steget i arbetet med översvämningsförordningen var att Örebro utpekades som ett av de 18 områden i landet med betydande översvämningsrisk. Därefter har hot- och riskkartor tagits fram för översvämningar av olika omfattning; 50-årsflöde, klimatanpassat 100-årsflöde och beräknat högsta flöde. Hotkartorna visar översvämmade områden och vattendjup medan riskkartorna visar påverkade intressen inom de översvämningshotade områdena. Riskhanteringsplanen är således det tredje och avslutande steget som ska beskriva de mål och åtgärder som har identifierats utifrån kartorna.. Sammanlagt 14 ...
Ny logotyp och nytt namn blir det för kollektivtrafiken på Gotland från mitten av juni. Men den gula färgen på bussarna blir kvar. Det nya namnet på öns kollektivtrafik är Gotlands kollektivtrafik. "Operatören Bergkvarabuss kommer köra trafiken under namnet Gotlands kollektivtrafik. Det här kommer att bli ett lyft för Gotland, säger chefen för Region Gotlands kollektivtrafikenhet, Jyrki Vainio." Regionen är huvudman för trafiken.. - Operatören Bergkvarabuss är en professionell, stark och stor nationell samarbetspartner som ger bra flexibilitet, säger Jyrki Vainio.. Från och med söndagen den 14 juni tar operatören Bergkvarabuss formellt över trafiken från Gotlandsbuss. På måndagen den 15 juni kommer den nya trafiken att invigas av regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius tillsammans med Bergkvarabuss´ vd Per Thorsell.. - Vi kommer tillsammans med Region Gotland utveckla en kundorienterad och grön kollektivtrafik, säger Per Thorsell.. En ny logotyp har tagits fram. ...
Kvalitetssäkring av räddningstjänstpersonalens kompetens har varit en återkommande fråga inom kommunal räddningstjänst under de senaste 25-30 åren. Frågan om kvalitetssäkring är nu åter aktuellt, bland annat till följd av flera olyckor där räddningstjänstpersonal avlidit i samband med räddningsinsatser vid trafikolyckor. Den här behovsinventeringen utgör en sista del i den förstudie om kvalitetssäkring som initierades i innovationsmekanismen WIN Guard 2017. Initiativet togs av sju räddningstjänster, tillsammans med MSB. Arbetet inleddes med flera möten och en workshop, tillsammans med de räddningstjänster som lyfte frågan om kvalitetssäkring i WIN Guard. En omvärldsanalys avseende tekniska system och lösningar för kvalitetssäkring utfördes därefter av WIN Guard ...
IT-konsultföretaget Seavus lanserar idag DoAI, en artificiell intelligens som kan anpassas till ett flertal traditionella processer och verksamheter.
Evotaz (atazanavir/kobicistat) 5. januari 2016, Version 1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Detta är sammanfattning av riskhanteringsplanen
Syftet med vår uppsats var att undersöka hur styrdokumenten har påverkat Montessoriskolor och kommunala skolors lokala arbetsplaner. Vi har även tittat på hur de har tolkat kunskapsbegreppet såsom det framställs i Lpo 94, i ämnet svenska. Dessutom har vi undersökt om man kan finna likheter/skillnader mellan de hur olika skolorna har tolkat de centrala styrdokumenten i sina lokala arbetsplaner, i ämnet svenska. Resultaten visar att det inte finns några direkta skillnader mellan hur Montessoriskolor och kommunala skolor tolkar styrdokumenten. De lokala arbetsplanerna i ämnet svenska är, trots den stora frihet som våra styrdokument ger skolorna, förvånansvärt lika varandra. Skillnaderna mellan de lokala arbetsplanerna, Montessoriskolorna kontra vanliga skolor, är att alla Montessoriskolor har brutit ner sina arbetsplaner till arbetskort där även Montessorimaterialen står angivna. Vi fann inga skillnader vad gäller hur de olika skolorna i sina lokala arbetsplaner i ämnet ...
During most of the 20th century, the Church of Sweden was a typical example of a northern European national established church. The separation of church and state in Sweden had been discussed repeatedly during most of the century, without reaching an overall solution. However, in the early 1990's, a compromise was reached, and the relationship between church and state in Sweden was transformed, simultaneously changing the nature of the Church of Sweden itself by apparently transferring it from the public sector to the private sector. This paper offers an analysis of this reform, which came in effect in 2000, including how the issue was framed and the arguments used to legitimize the reform. It also offers an analysis of what the reform changed in terms of the relationship between the Church and the state, arguing that a strong relationship between the state and religious denominations still exists in Sweden. Even though several steps have been taken towards considering Lutheran Christianity one ...
Handlingsplaner. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i samarbete med Borås, Karlstad, Landskrona, Luleå, Sollentuna, Uppsala och Umeå tagit fram en handlingsplan för att stödja kommunerna i arbetet med särbegåvade elever. I handlingsplanen betonas att ansvaret för utvecklingen av stöd till särbegåvade elever bygger på engagemang och kunskaper hos såväl politiker, förvaltning och rektorer som lärare och elevhälsan.. I detta filmklipp möter vi Sara Penje, skolutvecklare och Manfred Holmelin, rektor båda från Sollentuna kommun då de berättar om arbetet med att skapa handlingsplanen samt tankarna runt hur handlingsplanen ska användas i deras kommun.. Karlshamns kommun är aktiva i en rad olika matematikprojekt och har för detta skapat en hemsida där medarbetare inom kommunens utbildningsverksamhet kan ta del av information. Ett viktigt resultat av dessa projekt är en handlingsplan för elever i årskurs F-9 med fallenhet för matematik.. Utvecklingsarbeten. I Uppsala ...
Vi tar fram en handlingsplan för Lunds överenskommelse med idéburen sektor. Handlingsplanen ligger nu ute på remiss. Nämnder, råd och föreningar i Lunds kommun kan lämna synpunkter på förslaget senast den 28 februari 2021. Samverkansgruppen för Lund Överenskommelse har arbetat fram ett förslag till handlingsplan. Överenskommelsen handlar om hur kommunen och idéburen sektor i Lund ska kunna utveckla ett fördjupat samarbete kring frågor som är viktiga för vår stad och för våra invånare. Nämnder, råd och föreningar i Lunds kommun kan lämna synpunkter på förslaget som nu är ute på remiss mellan 1 december 2020 - 28 februari 2021.. Här kan du ladda ner förslaget till handlingsplanen för Lunds överenskommelse med idéburen sektor. ...
En förvaltningsplan beskriver hur vattnen mår, vilka mål som fastställts och vilka behov det finns av åtgärder samt hur man har arbetat med samverkan. Man kan se förvaltningsplanen som en arbetsplan och verksamhetsberättelse.
VR-pedagog Daniel Kemppi i samspel med Åke. I Södertälje prövar kommunen VR-teknik på sina äldreboenden. I en samlingssal på ett vård- och omsorgsboende på Glasbygatan är Åke i full färd med att fånga fisk - i en virtuell värld. - Äsch, nu slank den undan igen, skrattar han utan att låta särskilt uppgiven.. Åke, hyresgäst på Glasberga vård- och omsorgboende, låter oss titta på när han kämpar med att dra upp en bångstyrig fisk. Som åskådare skymtar vi båt, flöte och fiskespö på en bärbar dator på stolen framför honom. Men Åke både ser och upplever så mycket mer. Det cyklopliknande VR-glasögonen han har på sig tar med honom till en annan verklighet, en virtuell värld (VR). Där är han omsluten av grönskande natur, sjöar och en eka med fiskedon som han kan hantera med sina handkontroller.. VR-pedagogen Daniel Kemppi lägger en hand på hans axel och ger uppmuntrande råd:. - Håll in knappen bara. Så där ja, nu kan du styra spöet bättre. Du måste ha ...
Östra Göinge kommun tillämpar denna handlingsplan på alla kommunens förskolor för att få en systematik som skyddar barns integritet.. Handlingsplanen är ett initiativ för att sprida kunskap, implementera förebyggande rutiner samt bidra till dialog mellan vårdnadshavare och förskolor. Den beskriver ett förebyggande arbete samt ett förhållningssätt för att förhindra sexuella övergrepp i förskolan.. Handlingsplan mot sexuella övergrepp. ...
HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF FÖR ROSENFELDTSSKOLAN HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF FÖR TROSSÖOMRÅDET Innehåll: HANDLINGSPLANER VID OLYCKOR OCH DÖDSFALL sida RUTINER FÖR ÖKAD BEREDSKAP VID OLYCKOR