rapport 2014:29 Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad Boverket oktober 2014 Titel: Individuell mätning och debitering vid ny-
Ett reproducerbart test ger stort visa sett samma resultat om det utförs av två olika personer (interobservationell reproducerbarhet) eller om samma person utför testet två gånger (intraobservationell reporducerbarhet), och är omedveten om resultatet av den första gången . Reproducerbarhet kallas också reliabilitet eller precison. En förutsättning för att undersöka reproducerbarhet är att testet utförs under samma förutsättningar. Till exempel kan värdet av blodfetter vara olika över dygnet och om man tar ett prov på blodfetter olika tidpunkter av dygnet, då kan man inte testa reproducerbarheten. Det beskrivs inom statistiken som den inbördes överensstämmelsen mellan resultat vid upprepade mätningar utförda av olika observatörer med olika exemplar av mätinstrument av samma typ, för att komma bort från eventuella mätfel på grund av material och personal. Reproducerbarheten är viktig inom forskning och medicinsk teknik där stor noggrannhet och kontroll av utförda ...
Ni som tycker om att jobba med externa referenser för att låna geometri från andra parter har säkert märkt att en stor assembly med många externa referenser kan bli väldigt seg och långsam. Det man vinner i smidighet när man skapar modellerna och det faktum att man får automatisk uppdatering vid ändringar på modeller kan snabbt vändas i långa väntetider när man jobbar med stora assemblies och skapar ritningar på dessa. Det är en balansgång att hitta rätt nivå på hur och när man ska använda External references. ...
Roland Bång från Infranord presenterade resultat från ett projekt om ny mätteknik för bättre underhåll på järnvägen. Den data man traditionellt har tillgång till kommer från speciella mätvagnar som går ett fåtal gånger per år, eller från manuella besiktningar och akuta fel. Med mätteknik som i stor utsträckning redan finns på vanliga passagerartåg kan man istället samla in data kontinuerligt.. - Om varje tåg talar om när något håller på att hända har vi en helt annan kontroll på vad som håller på att hända, sade Roland Bång.. Påfallande ofta är fel på spåren återkommande och de insatser som görs i form av exempelvis spårriktning går inte till botten med problemen, vilka ofta handlar om dränering och markförhållanden. Med frekventa mätningar kan man tidigt få indikationer på när fel är på väg att uppstå, vilket kommer att innebära färre avbrott.. Sensorsbevakning på passagerartåg kommer sannolikt även att reducera kostnader för den ...
Källa: Stridh Göran. Skall vi mäta kemin under golvbeläggningar och hur tolkar vi i så fall mätresultaten? Inomhusklimat Örebro 2003, sid Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset,
Det handlar om en totalbedömning. Vad kan vi om den här spelaren? Ska vi gå för en grekisk målvakt? Han har ett intressant cv men också en jobbig tid i Israel. Ja, vi gjorde en totalbedömning ...
Syftet med studien är att undersöka elevers intresse för naturvetenskap och lärarens tankar om naturvetenskapsundervisningen. Studien syftar även till att undersöka lärarens tankar kring hur undervisningen skapar intresse hos eleven. Då resultaten i PISA och TIMSS är fortsatt låga samtidigt som forskningen visar att intresset påverkar resultatet blir denna studie viktig. Vidare visar forskningen att undervisningens upplägg kan påverka intresset för naturvetenskap. I grundskolans senare år minskar intresset för ämnet vilket kan tros bero på att ämnet upplevs som opersonligt och faktafokuserat. Det finns en generell uppfattning av att elever i skolans tidigare år har ett intresse för naturvetenskap, däremot har få studier genomförts på området. Denna studie blir därför viktig då syftet är att undersöka elevers intresse för naturvetenskap i skolans tidigare år.. I undersökningen har ett kvalitativt tillvägagångssätt tillämpats med personliga semistrukturerade ...
Debatterna om krav på individuell mätning har pågått en längre tid. Nu framgår det av regeringens lagrådsremiss att obligatorisk mätning av värme, kyla och tappvatten på lägenhetsnivå (IMD) inte blir ett krav. Skulle IMD vara kostnadseffektivt ska det dock användas.. Bakgrunden till förslaget om mätning på lägenhetsnivå är EU:s energieffektiviseringsdirektiv. Syftet med detta är att målet - att spara 20 procent energi fram till år 2020 - uppnås. Förslaget har dock stött på en del kritik, bland annat från bygg- och fastighetsbranschen. Kritiken har bottnat i att kravet inte är kostnadseffektivt för svenska förhållanden.. De nya bestämmelserna träder i kraft i juni i år.. ...
Att alla betalar för sin faktiska förbrukning och positiva miljöeffekter är två orsaker till att vi tillämpar Individuell mätning och debitering (IMD) i våra nyproducerade hus. Individuell varmvattenmätning innebär att du som hyresgäst kan påverka dina kostnader för vatten och dess uppvärmning, precis som du redan gör med din elförbrukning.. Redan idag betalar du för varmvatten via hyran. Även efter införandet av IMD ingår en standardsförbrukning men med skillnaden att hyresgäster som använder mindre vatten än snittet får tillbaka pengar och den som använder mer får betala för den överstigande mängden. Enkelt förklarat fungerar det så att en mätare i lägenheten håller koll på hur mycket du förbrukar. På hyresavin ser du hur mycket förbrukningen påverkar din hyra - uppåt eller nedåt bestämmer du själv!. ...
Individuell mätning och debitering tar bort fastighetsägarens incitament att energieffektivisera. Breda svenska erfarenheter visar dessutom att inomhustemperaturen ökar vid individuell mätning. Regeringen bör med stöd av ett fördjupat underlag avstå från att införa krav på individuell mätning och debitering, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).. EU-kommissionen driver ett överträdelseärende mot Sverige för att inte ha infört krav på individuell mätning och debitering (IMD) av uppvärmning och tappvarmvatten enligt EU:s energieffektiviseringsdirektiv. I dag har SKL yttrat sig till regeringen.. ...
Tidigare fanns förslag på att införa obligatorisk individuell mätning och debitering (IMD) av värme och varmvatten i Sverige. Sveriges Allmännytta agerade kraftfullt mot förslaget på IMD av värme eftersom det skulle tvinga fram olönsamma investeringar, öka energianvändningen och därmed motarbeta EU-direktivets syfte. I maj 2016 kom beskedet att något sådant lagkrav inte införs men frågan är sedan november hösten 2016 återigen aktuell.
Utvärdering är ett viktigt redskap för att utveckla den halländska hälso- och sjukvården. Det är därför positivt att Landstinget Halland nu får ta emot den andra delrapporten i den oberoende utvärdering av Vårdval Halland som görs av Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Rapporten visar att Halland befinner sig på rätt väg men att det samtidigt finns en rad områden att studera vidare.
Värmdö upplevs som en trygg kommun, visar en ny mätning. Men många oroas och störs av nedskräpning, inbrott och buskörning. Allra störst är missnöjet i Hemmesta.- Alla som vistas i Värmdö har ett ansvar att agera och reagera, säger kommunpolisen Magnus Mohlin.
De rödgröna partierna har ett knappt övertag på 2,3 procentenheter över Alliansen, enligt en ny mätning. SD är fortsatt Sveriges näst största parti om det vore
Här är Annie Lööfs nya succésiffra. Centerpartiet får sitt högsta stöd sedan valet i nya mätningen från Aftonbladet/Inizio: 9,7 procent. - Många håller med oss om att flyktingpolitiken har blivit allt för hård, säger partisekreteraren Michael Arthursson (C). Samtidigt är SD näst största parti - före Moderaterna.
Kristdemokraterna går framåt i opinionen och går om Centerpartiet, visar en ny mätning från Demoskop som beställts av Expressen.
Nu utökas observationsnätet ute till havs. Nya bojar i Västerhavet bidrar till realtidsövervakningen av havsmiljön, och två sk profilerande flöten testas i Östersjön. Båda systemen sänder mätresultaten via satellit till SMHI. Tre nya mobila mäta...
Skälen har väl inte alltid varit uppenbara, men i våra dagar är alla medvetna om att uppriktning är en absolut nödvändighet. Dagens optimerade maskiner gör uppriktningar till en viktig del av underhållsarbetet. Maskinerna måste kontinuerligt vara tillgängliga med minimala driftavbrott.. Maskinhaverier skapar förödande produktionsförluster. Nästan 50 % av alla maskinhaverier förorsakas av feluppriktning.. Axlar kan riktas upp med olika verktyg. Enklaste sättet är att lägga en linjal eller en riktskena över de två kopplingshalvorna och mäta gapet med bladmått. Men resultatet blir inte särskilt noggrant och beror i hög grad på operatören. Bättre resultat kan uppnås med mekaniska mätklockor. En skicklig och erfaren operatör kan få goda och pålitliga mätresultat på det sättet. Men det kräver både tid och tålamod.. Ett betydligt enklare och mer noggrant sätt är att använda laserbaserade uppriktningssystem. De kräver inga specialkunskaper och ger noggranna och ...
Comfort Inn & Suites Deming, Deming: Se recensioner, 40 bilder och bra erbjudanden på Comfort Inn & Suites Deming, rankat #8 av 17 hotell i Deming och med betyget 4 av 5 på TripAdvisor.
La Quinta Inn & Suites Deming, Deming: Se recensioner, 69 bilder och bra erbjudanden på La Quinta Inn & Suites Deming, rankat #6 av 17 hotell i Deming och med betyget 4 av 5 på TripAdvisor.
Tillförlitligheten i sammanvägda resultat uttrycks som evidensstyrka. Evidensgraderingssystemet GRADE används i allt större utsträckning för detta ändamål och delar in evidensstyrkan i fyra nivåer: hög, måttlig, låg och mycket låg. GRADE är utarbetat av en internationell expertgrupp (1), och används bl.a. av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) (2). GRADE bygger på tidigare evidensgraderingssystem, men betonar i högre utsträckning patientnytta, men även risker. Starkt vetenskapligt underlag (⊕⊕⊕⊕) Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet utan försvagande faktorer vid en samlad bedömning.. Måttligt starkt vetenskapligt underlag (⊕⊕⊕) Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med förekomst av enstaka försvagande faktorer vid en samlad bedömning.. Begränsat vetenskapligt underlag (⊕⊕) Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med försvagande faktorer vid en samlad bedömning.. Otillräckligt vetenskapligt ...
... med klassisk och praktisk design används för att mäta avstånd i terrängen med hjälp av en mätlåda med räkneverk och mättråd. Räkneverket är av hög kvalitet och säkerställer god noggrannhet i mätresultaten. Med denna enkla men smarta konstruktion erbjuder Walktax pålitliga mätresultat för skogsinventerare och vid cirkelytetaxering, vid trädgårdsanläggning och stängseldragning m.m. ...
I era processer behövs exakta och tillförlitliga mätvärden för tryck, temperatur, flöde, nivå, positionering, vägning, registrering och styrning av praktiskt taget alla industriella tillämpningar. Siemens sensorer och givare passar perfekt för integration i styrsystem, såsom SIMATIC PCS 7.
Professionell alkomätare med elektrokemisk bränslecellsteknik. Mätaren levererar extremt tillförlitliga mätresultat och är godkänd enligt EU-standarderna EN16280 och EN15964. Tydlig display visar resultatet och sparar de tio senaste resultaten. Rekommenderad av MHF (Motorförarnas helnykterhetsförbund) som pålitlig och driftsäker. Inbyggt batteri som räcker upp till 1500 mätningar. Kalibrering rekommenderas en gång per år. Förfrankerad påse kan beställas via Dignita. Levereras med tygpåse samt tre munstycken som går att rengöra. För utbytesmunstycken se (48792) Mått: 133x50x29 mm.
Syftet med individuell mätning och debitering av varmvatten är främst att spara energi, inte vatten. Först ut att testa detta var de boende på Madelungsvägen 3. Mätningarna drogs igång under juni 2010 och vi börjar nu få erfarenheter av detta. Vi har sett fantastiska besparingar med en halverad varmvattenförbrukning under de första månaderna. I samband med renoveringarna på Kv Ågården monterades varmvattenmätare för varje lägenhet, likaså i nybygget på Allévägen i Bräkne-Hoby.. En enkätundersökning gjordes bland hyresgästerna på Madelungsvägen 3 för att få veta deras åsikter om detta sätt att debitera för boendet. Sammanställning av svaren visar en klart övervägande positiv inställning till individuell mätning. De flesta har ändrat sitt beteende vad gäller förbrukning av varmvatten och nästan alla upplever mätningen som mer rättvis än om varmvattnet helt och hållet ingår i hyran. Det råder delade meningar angående prisets rimlighet samt om det ...
Vi är inga experter, men vi vill genom denna sida dela våra erfarenheter då det kommer till att bygga mer hälsovänligt. Det skrivs idag ofta om hur man bygger miljövänligt, men sällan om hur man bygger hälsovänligt! Här samlar vi därför våra erfarenheter och tips så att även andra ska kunna ta del av dem, och ibland efterlyser vi lösningar och material som vi saknar och hoppas få hjälp med från våra besökare. Varmt välkommen till oss på "Bygg för hälsan"!. Lena & Leffe. ...
Analys kan ske direkt av kapillärt eller venöst blod, plasma eller serum. Detta ger er ett tillförlitligt mätresultat direkt. Tidsbesparande och säkrare, då transporttiden försvinner och diagnos med behandling av patienten kan sätta igång direkt.. ...
Fluke Strömtänger - Lösningar för alla behov. Ledningar i trånga utrymmen. Svårtillgängliga paneler. Extra kraftiga ledare. Vi kan din arbetsplats och har utformat produkter för störningsfria, pålitliga mätvärden. Flukes strömtänger är kända för att vara riktiga arbetshästar.
Jór är en femgångshingst med en totalbedömning på 8,35.. Jór visades redan som 4-åring och fick då en totalbedömning på 8,04. Året efter vann han 5-års-klassen på Landsmót med en totalbedömning på 8,35... Jórs avkommor är välbyggda och har bra gångarter med mycket bra tölt. Jór är känd för att nedärva gott lynne.. Jór är en av 10 ELIT-hingstar i Sverige - ett säkert kort i avel!. ...
Oberoende mätningar visar också att Binero är mycket långsammare än de bästa och i dagsläget är 7star.se och Manufrog bland de bästa webhotellen man kan välja. Det gäller framför allt webbsidor som är databasbaserade som t.ex. WordPress och Joomla och med tanke på att allt fler sidor skapas i WordPress är det i realiteten ett stort problem. WordPress är i dag det i särklass vanligaste sättet att skapa en hemsida. Jag har installerat min fotosajt bglandin.se både på Manufrog och 7star.se och där fullkomligt flyger allt fram! De flesta operationer går ca 10 ggr fortare på t.ex. 7star.se än på Binero!. Tidigare drogs Binero med problem kring sin lagringslösning och stort hopp sattes till att prestandaproblem skulle lösas när det nya lösningen var installerad men dessvärre blev det bara en marginell förbättring. Oberoende mätningar, som jag följt under de senaste åren, visar tyvärr att prestanda hos Binero ligger långt efter de bästa. Andra stora webhotell dras ...
Forskarna på Arktisexpeditionen SWERUS-C3 ombord på isbrytaren Oden har i dagarna uppmätt stora mängder metan som frigörs från havsbottnen i Laptevhavet...
Förbättrad teknik, nya typer av mätningar och tätare datainsamling. Det är några av de resultat som nås med SMHIs nya nät för att mäta solstrålning.
Med modern teknik finns möjlighet att mäta el- och vattenförbrukning individuellt, per lägenhet. Det innebär samtidigt möjligheter att sänka de fasta kostnaderna för el-abonnemang i fastigheten, eftersom det endast behövs ett abonnemang per fastighet.. Om värmesystemet kompletteras med temperaturgivare i alla eller några av lägenheterna kan det också trimmas effektivare, vilket sänker kostnaderna ytterligare. Vi hjälper till med projektledning och installation.. ...
Petter Hagqvist forskar på en tillverkningsmetod kallad robotiserad metalldeponering. Den innebär att detaljer byggs upp genom att smält metalltråd läggs i lager på lager. Temperaturvariationerna under processens gång har stor betydelse för slutresultatet. Men det har saknats en metod för beröringsfri temperaturmätning som fungerar i det här fallet. Petter Hagqvist och hans kollegor prövade om det gick att få information om temperaturen genom att mäta vanligt synligt ljus. Till det använde de en spektrometer. - Vi gjorde de här mätningarna parallellt med andra mätningar mest för att det var en rolig grej och för att vi tyckte att det borde finnas nån information att hämta, säger Petter Hagqvist.. Det gick att få temperaturinformation, men den blev missvisande framför allt eftersom metallens yta oxiderar under processen. Petter Hagqvist började göra beräkningar för att se om han kunde korrigera mätresultaten. Detta resulterade så småningom i en helt ny metod; ...
Bättre materialutbyte, minskade kassationer och ett kvitto på att produkten uppfyller kravspecifikationen. Det är några av de vinster som kan uppnås med ett nytt mätsystem vid rörtillverkning.
Publicerat: 2018-01-20. Ravema satsar på att utöka sortimentet av fixtureringslösningar och startar ett spännande samarbete med Witte. Ravema kommer erbjuda hela Wittes sortiment av modulära fixtureringslösningar för mät- & bearbetningsmaskiner.. Samarbetet kommer komplettera Ravemas redan idag breda produktflora med ett starkt varumärke och högkvalitativa produkter. "Witte ligger i framkant med fixturering i världsklass som har hög repeterbarhet, högkvalitativa produkter och skalbara lösningar som är utvecklat med användaren i fokus. Tillsammans med Witte kommer vi kunna erbjuda kompletta lösningar inom modulära fixtureringslösningar för mät- & bearbetningsmaskiner", säger Stefan Wiberg, produktspecialist inom mätteknik på Ravema.. Lösningarna kommer Ravema erbjuda sina kunder i Sverige, Norge och Finland. Produkternas flexibilitet möjliggör fixturering från den allra minsta detaljen, upp till stora färdigmonterade produkter på flera meter.. "Individuella ...
Löfven lajvar landsfader framför en brandbil av svenskt fabrikat. Efter upprepade mätningar med toppresultat tappar Sverigedemokraterna något i Aftonbladet/Inizios mätning utförd under tiden 25 juli till 3 augusti. 19,0 procent är halvannan procentenhet sämre än i närmast föregående undersökning. Det gör SD till tredje största parti. https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/kajmoB/sd-tappar-i-ny-matning--rysare-mellan-blocken Störst blir Socialdemokraterna vars 24.9 procent ändå är dryga…
Provväxlare för jonkromatografi från små till stora provlaster. Högre genomströmning, lägre kostnader och bättre reproducerbarhet av resultaten.
The ADI 2016 Titrolyzer performs Volumetric Karl Fischer moisture/water determinations over a wide measurement range. Online closed loop sampling eliminates atmospheric moisture contamination when samples are taken manually and transported to the laboratory. Each step in analyzing the water content remains fixed and the same resulting in high repeatability. The analyzer is suitable for low ppm to percentage ranges of water content and equipped with all the features needed for 24/7 operation.
Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.. Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp. Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur. Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de ...
I Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap § 3 framgår att insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet. För utförande av socialnämndens uppgifter skall finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvalitet i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) § 6 innehåller motsvarande bestämmelse. Även hälso- och sjukvårdslagen lyfter fram kraven på god vård och god kvalitet (HSL 2 a ...
Instruments aimed for mobile measurement of dry road marking retroreflectivity are commercially available. Is it possible to predict other performance parameters, such as wet road marking retroreflectivity, daylight luminance coefficient and skid resistance, from mobile measurements? The hypothesis is that such predictions should be possible to accomplish by simulataneous measurement of dry road marking retroreflectivity and macro-texture. From mobile measurement of dry road marking retroreflectivity and macro-texture, empirical models for other performance parameters have been developed. The results show that it should be possible to assemble a mobile measurement system which can register all road marking performance parameters in the regulations.. ...
I den senaste opinionsmätningen från Aftonbladet/Inizio får Moderaterna bara 15,7 procent, den sämsta siffran sedan mätningarna inleddes 2014.. Det är också sämre än när Anna Kinberg Batra tvingades avgå, och bara en halv procentenhet bättre än valresultatet 2002, när M under ledning av Bo Lundgren fick 15,2 procent.. - Under förra mandatperioden tappade M både till SD och C, men nu är det till KD man förlorar väljare, säger Karin Nelson, analyschef på Inizio, till Aftonbladet.. Även Socialdemokraterna får dåliga siffror i Aftonbladet/Inizios mätning. Men 25,6 procent har partiet den sämsta noteringen sedan valet.. ...
Förhandlingarna inför den kommande klimatkonferensen avlöser varandra i rask takt för att världens länder ska enas kring ett avtal. Men hellre inget avtal alls än ett dåligt avtal, menar Sveriges chefsförhandlare Anders Turesson.
Hästar och kor med gott ansikte Vektor. Välj bland tusentals fria vektorer, fäst ihop konstdesigner, ikoner och illustrationer som skapats av konstnärer över hela världen!
Moderaterna fortsätter att klättra uppåt i DN/Ipsos mätningar. I den senaste mätningen får partiet 25 procent jämfört med 23 i förra. Sedan maj i fjol har M
Vårerbjudande - 25% rabatt på köp över 150 kr. Smartphotos vårerbjudande gäller på hela sortimentet! Skapa dina bröllopskort, festdekorationer och produkter till trädgårdskalaset hos oss enkelt idag till rabatterat pris.
Imorgon lördag och nästkommande har jag 10 % på hela sortimentet - även reapriserna! Passa på att fynda! Jag har som vanligt öppet mellan kl. 10-14, även loppiset är öppet som vanligt i garaget ...
Många har uppmärksammat den sk. crowfunding-finansieringen där det just nu främst är företaget Tessin som syns.. Vid en första mycket snabb titt kan man få för sig att crowfunding är ungefär samma sak som de brygglån och obligationer du kan läsa om i Brevet. Det är det inte!. Den största skillnaden, förutom den lägre räntan, är att vid crowfunding står man helt utanför den säkerhetsstruktur som finns i form av en Agent som representerar långivarna och gör detta genom att hålla panter och all säkerhet i förvar till förmån för låntagarna. Den säkerheten är inte åtkomlig för någon annan fordringsägare.. Vid en crowfunding får du som långivare istället andel i projektet i form av en preferensaktie. Denna ger dig förtur till utdelning, dvs, vinsten vid försäljning.. Går projektet i hamn är det inga problem, du får säkert den utlovade räntan.. Problemet uppstår om ett projekt kraschar. Då står du inte först i kön, det gör Skatteverket, Banker ...
Innovativt 2-punkts justeringssystem. Den nya justeringssystemet garanterar högsta noggrannhet vid mätningar. Det minimerar linjäritetsfel samidigt som det ger pålitligt resultat för hela mätningsomfånget.. Snabbare mätningar med ny CPU. 4Y-vågarna har Dual Core 2 x 1 GHz processor, vilken ger märkbart bättre prestanda, inklusive snabbare användning och kortare stabiliseringstider, medans den bibehåller den höga repeterbarheten hos mätvärderna.. Övervakning och elimination av elektrostatik. Installation av ytterligare avjoniserande modul i vägningskammaren underlättar för att automatiskt upptäcka och eliminera elektrostatik vilken, både prov och behållare som ska vägas, kan utsättas för.. 8 GB RAM - mer datahanterings möjligheter. 8 GB RAM möjliggör att spara data i komplexa rapporter. Tid- och statistiksdatadiagram i serier av vägningar är ett annan användbart alternativ.. Den bästa möjliga repeterbarheten och överensestämmelse med USP-regulationer. Den ...