Under fyra år ska forskare studera hur integrationsprocesser och religiösa traditioner påverkar varandra i syrisk-ortodoxa församlingar i Jönköping och Göteborg.
LIBRIS titelinformation: The impact of religion on moral orientations : evidence from the European values study / Loek Halman and Ruud Luijkx
Det är symtomatiskt för debatter som rör religiösa eller kulturella krockar att vi talar mer om tolerans, minoriteters skydd och acceptans från majoritetssamhällets sida - än en pragmatisk hållning och anpassning från minoriteters sida.
Utanför världsreligonerna har fasta eller periodisk fasta även blivit en populär diet för de som vill gå ner i vikt. Men fungerar fasta som bantningskur? SVT:s nyrekryterade forskare Emma Frans ger oss vetenskapskoll.
I terminologi använd av vissa akademiker, är en politisk religion en politisk ideologi med kulturell och politisk makt av samma dignitet som en religion; ofta innehar denna ideologi sociologiska och ideologiska likheter med religioner. De klassiska exemplen är stalinism och nationalsocialism, men totalitära inslag är inte ett krav som behöver uppfyllas. Termen används emellanåt utanför den akademiska världen, ofta med innebörd som avviker från dess sociologiska användning. Även när den används korrekt så avvisar ideologins anhängare användandet av termen. En politisk religion utövar ofta samma psykologiska och sociologiska roll som en deistisk religion med resultatet att den ersätter eller övertar existerande religiösa organisationer och trosläror, vilket beskrivs som "sakralisering" av politik. Trots detta har politiska religioner inte en självständig andlig eller teokratiska element. Den är i sin essens sekulär, endast användande religiös symbolik för politiska ...
Den nya rapporten Religious hostilities reach six-year high, av Pew Research Center, säger att det i 43 procent av världens länder råder stora restriktioner när det gäller religionsfrihet. Enligt andra uppgifter är 80 procent av alla som utsätts för religiös diskriminering i dag kristna.. Under sommarens konferenser kommer besökarna bland annat att kunna ta del av en miniföreläsning på detta tema av Svante Lundgren, religionsforskare knuten till Åbo Akademi och Lunds Universitet.. - Syftet med seminariet är att skapa medvetenhet om denna negativa utveckling och motivera till ett fortsatt engagemang, särskilt inom utvecklingssamarbetet, säger Kati Hirvonen, utbildningsansvarig på PMU.. På många håll går kristna i spetsen för kampen för mänskliga rättigheter, men de förföljs också av andra orsaker. Att kristendomen är den största världsreligionen, är en av förklaringarna till att det ser ut som det gör.. - Vi vill inte polarisera debatten om ...
Kurserna i religionsvetenskap ger grundläggande och kvalificerade kunskaper om religiösa traditioner. Såväl myter, heliga skrifter och tankesystem som ritualer, högtider och institutioner analyseras. Studierna sträcker sig från förhistorien in i vår egen samtid. Olika metoder och teorier för att studera religiös tro och praxis presenteras och tillämpas. Vid föreläsningar och seminarier betonas särskilt aspekterna religiös mångfald och religiös förändring. Stor vikt läggs dessutom vid religioners roll och betydelse för individer, grupper och samhälle.
I veckan kom polisens svar på Växjö muslimers ansökan om att få ha böneutrop vid moskén i Växjö. Efter tre månaders handläggningstid har polisen beviljat ansökan och moskén får nu under ett års tid en gång i veckan (fredagar) vid lunchtid sända ut ett böneutrop som får vara maximalt 3 minuter och 45 sekunder. Utropet får inte överstiga 110 decibel utomhus eller 45 decibel inomhus.. Detta beslut var väntat; det var det enda rimliga utifrån nuvarande lagstiftning; ja allt annat hade faktiskt varit en demokratisk skandal då det i så fall inneburit en inskränkning av de borgerliga demokratiska fri- och rättigheterna. Den stundtals infekterade debatt som följt på Växjömoskéns ansökan har tagit sig toner och uttryck helt ovärdiga ett modernt samhälle. Islamofobin och smutskastningen har flödat och offret har blivit toleransen och integrationen. En politisk debatt kring frågor om religion och integration är bra och nödvändigt, men i sakfrågan är Växjömoskéns ...
Religionsfrihet är en mänsklig rättighet och skyddar individens frihet att, oavsett ålder eller kön, välja religion eller livsåskådning. Idag är religionsfriheten inskriven i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Europakonventionen och i svensk grundlag. Därmed garanteras varje medborgare att offentligt och privat utöva sin tro, så länge det inte strider mot svensk lag.. Vi påminns ofta om att religionsfriheten kränks på många håll i världen. Men inte heller i Sverige är den självklar. Den hotas:. När vi fördömer varandra utifrån religiösa eller kulturella koder.. När vi diskriminerar människor på grund av deras tro, eller när vi bara accepterar ett enda sätt att hälsa på varandra.. När vi lyfter fram det bästa ur vår egen livsåskådning eller religiösa tradition för att jämföra det med det sämsta från den andras.. När religionsfriheten är i fara, då undermineras förutsättningar för ett demokratiskt samhälle.. Det är statens och ...
Forskningsfältet Life Writing (Livsberättelser) har vuxit fram under 2000-talet som en del av det stora nationella och internationella intresset för biografiska texter. Människan som kulturell varelse berättas inom de flesta genrer, men det är i synnerhet i de biografiska berättelserna som man kan studera hur villkor och normer för vad ett mänskligt liv är utvecklas och utmanas under varje epok.. Livsberättelsen återfinns som en central företeelse i samtliga ämnen vid institutionen. Inom religionsvetenskap och teologi kan det handla om hur människor förstår och tolkar sina liv utifrån en viss religiös tradition, inom idéhistoria hur filosofiska, vetenskapshistoriska och ideologiska sammanhang bidrar till individers tänkande, inom litteraturvetenskap och teaterstudier hur vi representerar egna eller andras erfarenheter i olika genrer och i olika syften. Olika slags livsberättelser, alltifrån vittnesmål och intervjuer till dagböcker och brev, används också som ...
Men under personkonflikter och anklagelser kors och tvärs i Vänster-partiet finns en genuin värdekonflikt där religiösa traditioner och jämställdhet ibland hamnar på kollisionskurs.Och hedersproblematik är inget teoretiskt problem. Ungdomsstyrelsen uppskattade 2009 att ungefär 70 000 ungdomar, främst flickor mellan 16 och 25 år, begränsas i exempelvis val av partner.I dag är det möjligen ännu fler.Amineh Kakabaveh har nog en poäng i att den svenska vänstern i bred -mening inte till fullo tagit till sig vidden av detta. Mordet på Fadime var en väckarklocka och mycket har hänt sedan 2002.Men tyvärr inte tillräckligt. Vänstern har ett rejält internt arbete att göra. Att kombinera synen på människor som fria varelser med egen vilja och kulturella strömningar som går på tvärs är inte enkelt ...
De indoeuropeiska folkens äldsta bevarade religiösa traditioner, såsom den vediska i Indien och den avestiska i Iran, går tillbaka på ett gemensamt arv. De vediska gudarna Mitra, Varuna, Indra och tvillinggudarna ashvinerna omnämns även i texter från den hurritiska staten Mitanni, daterade till 1300-talet f.Kr. Mitra och Varuna är världsordningens och samhällsordningens väktare, Indra bär åskviggen och dödar en drake, tvillinggudarna är läkande gudomligheter. Dessa funktioner har motsvarigheter hos andra indoeuropeiska folk, jämför t.ex.. (74 av 527 ord) ...
I dagens Människor och tro var det en het debatt mellan Pekka Mellergård och Per Gahrton. Mellergård ingår regeringens Framtidskommission och har skrivit ett kapitel om religionens roll i framtidens Sverige i debattboken Framtidsutmaningar. I kapitlet följer Mellergård tydligen i Habermas fotspår och uttrycker klagan på att svenskarna saknar kunskap om religion, är "religiösa analfabeter", saknar "religiös musikalitet". Detta skall tydligen vara ett problem då människor med en starkare religiös tradition kommer till Sverige och skall integreras samhället. Botemedlet enligt Mellergård är att Svenskarna skall bli mera kristna. (Han kanske inte har skrivet exakt detta, men det är det Gahrton argumenterar mot ...
30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Den kluvna liberalismen : Hur debatten om religiösa friskolor kan förstås ur olika liberalismkonceptioner.
Bad Religion bildades i Los Angeles och har med sina 33 år i musikindustrin blivit ett utav de största punkbanden inom genren. Med sina komplexa samhällskritiska texter och sitt uppror mot organiserad tro har de skördat framgångar världen över sedan starten 1979. Den 22 januari släpper de sitt tjugonde album "True North", ett album som de själva beskriver som ett "humanistiskt relevant oliktänkande i en antiintellektuell, ojämlik och förtryckande värld". Den 25 juli kl. 20.00 står Bad Religion på Gröna Lunds Stora Scen.. Följande konserter är hittills bokade på Gröna ...
I några texter har jag, trots att jag själv är ateist, ifrågasatt religionskritikens berättigande (här, här), och mer specifikt sekularismens eventuella koppling till nationshyllande och rasism. Kamraterna från vår grann-pod A-ordet har som grundambition att lyfta fram mötet mellan anarkism och kristen tro, men har samtidigt nära till vass kyrkokritik. A-ordet är alltid intressant och skarpt, och har nu också valt att specifikt lyfta fram och diskutera den anarkistiska religionskritiken i en längre intervju med Simone, som också är involverad i anarkism.info. Det är ett väldigt lärorikt och dynamiskt samtal, som rekommenderas varmt, och som kompletterar och i viss mån utmanar aspekter av min religionskritik-kritik.. Låt oss hålla samtalet om anarki, religion och andlighet levande och icke-dogmatiskt, oavsett om vi är troende, agnostiker eller ateister, och oavsett vilken religiös tradition vi har vår bakgrund och eventuella tillhörighet i.. För en hyfsat färsk och ...
Religion och protester. Möt kvinnor i olika delar av världen som utmanar religiösa traditioner i vår tid, som kämpar för rätten att praktisera sin tro på samma sätt som män och ha tillgång till religiösa platser. Del 3 av 4. UR.
Genom migration och globalisering blir samhällen världen över allt mera pluralistiska. Olika kulturer, religiösa traditioner och värden möts, interagerar och influerar varandra - inom nationer såväl som internationellt. Våra samhällen behöver människor som blivit tränade i att se möjligheterna som finns i sådana mångkulturella samhällen och som är kapabla att lösa konflikternär traditioner och värdesystem krockar. Fenomen som kan uppstå i sådana samhällen diskuteras kursen igenom med hjälp av exempel på mångkulturalism i afrikanska, amerikanska, asiatiska och europeiska samhällen. Särskild uppmärksamhet kommer att ges åt den roll religion och etnicitet har i mångkulturella samhällen.
Hitta Rock & Religion på ASOS. Gratis leverans. Shoppa från vårt sortiment av klänningar, toppar och kjolar från Rock & Religion.
Onsdagen efter fastlagstisdagen kallas askonsdag. Då börjar fastan som sträcker till ända fram till påsknatten.. Fastan är en gammal religiös tradition genom vilken människor förberett sig för stora fester eller vändpunkter i livet. Fastan innebär också självrannsakan och att städa upp i själen. Till fastan brukar också höra bikt, även om de protestantiska kyrkorna tonat ner detta.. På ytan verkar det kanske som om fastan skulle ha en del gemensamt med konmaristädandet. Denna form av städande som fått namn av den japanska bestsellerförfattaren Mari Kondo innebär att vi går igenom alla saker i tur och ordning och bara sparar dem som skänker glädje.. Tanken bakom fastan är helt tvärtom. Här avstår vi för en tid från allt det som skänker glädje, till exempel njutning i form av mat och dryck, tv-tittande eller nätsurfande eller shoppande. Syftet med att avstå är att leva ett avskalat liv så vi förstår att livet utan detta kan vara värre än döden.. Numera ...
Eftersom KD spelar en framträdande roll i debatten kan det vara av intresse att se hur partiet definierar "konfessionellt inslag". I något avseende får väl kristdemokrater anses vara specialister på området. Olika KD-politiker, bland annat Stefan Attefall, har den senaste tiden poängterat att det enbart handlar om "tradition". Att en tradition inom en religiös kontext rimligen ska benämnas "religiös tradition", vill man inte gärna medge ...
Läroplaner för både grundskola och gymnasium lyfter fram vikten av "kunskap och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar". Det framhålls också att eleverna ska "ges förutsättningar att kunna tolka kulturella uttryck med anknytning till religiösa traditioner". Kort sagt, i en globaliserad värld har vi inte råd att fostra en generation religiösa analfabeter. Detta är också tydligt i FN:s barnkonvention, som starkt betonar alla barns rätt till andlig utveckling. ...
Som jämförelse kan man ta den kristna fastetiden, som föregår påsken. Den uppmärksammas ytterst sällan, och om den uppmärksammas så beskrivs den som en religiös tradition snarare än en "svensk tradition". När svenska medier någon gång skriver om den kristna fastan gör de det dessutom ofta med utgångspunkt i den "katolska världen", utan att uppmärksamma att den katolska världen faktiskt var en del av Sverige från 1000-talet och hundratals år framåt. Därför är det intressant att det nu tycks vara så viktigt att den muslimska fastemånaden plötsligt ska betraktas som en svensk tradition, särskilt i tider då allt tal om svenska traditioner, eller för den delen svensk kultur, mest renderar fnysningar. Svenska traditioner finns helt enkelt inte, får vi ständigt höra, och vem ska förresten avgöra vad som är svenskt?. ...
Varför håller jag då ändå inte med Nyamko Sabuni om att man ska förbjuda unga kvinnor att få bära slöja, när det förmodligen är ett redskap för patriarkalt, religiöst förtryck? Jo, för att i liknande frågor låter vi faktiskt föräldrarna bestämma vad deras barn ska göra och hur de ska klä sig. Ska man förbjuda slöjan, så bör man i konsekvensens namn också förbjuda vuxna att skicka sina barn till konfirmationsläger eller till kyrkan innan de fyllt 15 år. Det borde då definitivt vara förbjudet för föräldrar att döpa sina spädbarn. För hur ska spädbarnen kunna ge sitt samtycke till den religiösa traditionen som tvingas på dem? Om man kan styrka att exempelvis lek med dockor och rosa kläder har en menlig inverkan på småtjejers förmåga att hävda sig i en patriarkal värld i framtiden, så borde man väl inte heller tillåta det? Det är uppenbart att det snabbt blir väldigt problematiskt, vad man ska låta föräldrarna bestämma om och inte. ...
Varje individ föds och växer upp i ett teokratiskt kastsystem och gifter sig inom sin kast. Den viktigaste, shejkerna, utgörs av sju familjer som sägs vara ättlingar till änglar. I de religiösa ceremonierna används kurdiskt talspråk men de två heliga böckerna är skrivna på arabiska. Den religiösa traditionen förs därför framför allt vidare muntligt och få personer är insatta i alla mysterier. I den heliga "Svarta boken" uppräknas en rad förbud, till exempel mot att använda mörkblå färg och mot att äta sallad, gröna bönor och fisk, av vördnad för profeten Jonas. Lördag är vilodag och onsdag helig dag. Yazidierna har sin egen tideräkning som av okänd anledning börjar år 292 efter Kristus. Nyårsdagen infaller den första onsdagen i april ...
Men under personkonflikter och anklagelser kors och tvärs i Vänster-partiet finns en genuin värdekonflikt där religiösa traditioner och jämställdhet ibland hamnar på kollisionskurs.Och hedersproblematik är inget teoretiskt problem. Ungdomsstyrelsen uppskattade 2009 att ungefär 70 000 ungdomar, främst flickor mellan 16 och 25 år, begränsas i exempelvis val av partner.I dag är det möjligen ännu fler.Amineh Kakabaveh har nog en poäng i att den svenska vänstern i bred -mening inte till fullo tagit till sig vidden av detta. Mordet på Fadime var en väckarklocka och mycket har hänt sedan 2002.Men tyvärr inte tillräckligt. Vänstern har ett rejält internt arbete att göra. Att kombinera synen på människor som fria varelser med egen vilja och kulturella strömningar som går på tvärs är inte enkelt ...
Andraes finstämt inkännande bok Muhammed: Hans liv och hans tro publicerades 1930 och blev även den en storsäljare. Den finns översatt till flera språk och kom i nyutgåva i Sverige för snart tio år sedan. Andrae läste Koranen som en källa för att förstå profeten Muhammeds inre liv och själsliga brottning. Genom läsningen framträdde Muhammed för Andrae som en man vars gudserfarenheter gett honom en profetisk kallelse-en kallelse som var andlig, politisk och social på samma gång. Kopplingarna till Svenungssons senare bok Den gudomliga historien: Profetism, messianism och andens utveckling är tydliga om än slumpartade. Efter studiet av gudsbegreppet inom fransk filosofi vände sig Svenungsson till det judiska tänkandet och dess profetiska kraft. Hon delade inte främst Andraes intresse för profeternas själsliga, personliga brottningar, men väl hans intresse för den profetiska kallelsens kraft i en religiös tradition som den kristna idéhistorien ständigt hanterat som ...
Nu har vi lärt oss lite om grunderna i de tre religionerna vi fokuserat på den här gången. Barnen gör fina Pic collage om religionerna för att befästa och om vi hinner nu innan jul så ska vi fylla i en liten folder om tro och religion, vad som är viktigt för just mig och mitt liv - det kan j vara precis vad som helst! Annars får det bli efter jul …. Även om det är en del svåra ord och mycket att skriva så har det gått väldigt bra för barnen, roligt ...
Den nya budskap om Gud är här för att skydda den mänskliga familjen och förbereda sig för intelligent liv i universum. Inte på någon existerande religiös tradition. Det nya meddelandet visar inre kunskap och insikt i den andliga miljön.
Det finns tre stora religioner i världen som är sprungna från en och samma Gud, Skaparen, genom en och samma man, Abraham. I ett försök att lyfta fram likheter och skillnader inom dessa 3 stora monoteistiska religioner har jag valt att titta på kärnan och trosbekännelserna i dessa samt jämfört riter, fester och högtider. Texten är upplagd så att jag under varje punkt redogör riktningarna i vardera religion var för sig samt därefter belyser de skillnader och likheter jag hittar. Jag vill påpeka att detta blir en jämförelse i religionerna i stort eftersom var och en av dessa tre har ett otal inriktningar och skillnader inom de egna religionerna. Visa skolarbete ». ...
Massiv kritik mot anti-gaylag i USA" är rubriken i SvD. "Veto mot amerikansk antigay-lag" skriver Aftonbladet. Även internationellt finns liknande rubriker, se CNN och The Economist. Har USA blivit som Uganda? Rapporteringen antyder det. Så vad handlar lagförslaget om? Hade den antagits skulle den ha gett företag rätt att neka vissa kunder med hänvisning till religiösa övertygelser. Idag riskerar de nämligen att åtalas för diskriminering om de inte accepterar alla kunder. SvD skriver att lagen som exempel skulle ha gett restauranger rätten att neka homosexuella ett bord "med motiveringen att det strider mot den anställdas rätt att utöva sin religiösa tro, det vill säga inte acceptera homosexualitet.". Endast The Economist berör bakgrunden till lagförslaget. Det har nämligen förekommit ett par fall där kristna företagare (en fotograf och en bagare) blivit stämda och dömda till böter för att de inte, på religiösa grunder, velat sälja sina tjänster till bröllop ...
Under de senaste århundradet har främst i de västerländska samhällena synen på HBTQ-personer och deras rättigheter genomgått radikala förändringar. I princip alla de traditionella religionerna har tydliga bestämmelser för hur familjer ska se ut, och HBTQ-personer passar sällan in i denna bild. Enligt många religioner är det en straffbar synd att ha sex eller annat intimt umgänge med människor av samma kön, eller att vilja byta kön. Men motståndet mot HBTQ-personers rättigheter kan inte förenklas till religiös dogmatism. Attackerna mot HBTQ-personers rättigheter kommer ibland från radikala nationalister och nazister också, bland andra. I dagens Sverige lägger vi stor vikt vid allas rätt till att bestämma sin sexualitet, och det har därför blivit aktuellt igen med frågan om hur religion och nationalism kan hota vissa människors rättigheter.. ...
En majoritet av partierna i oppositionen riktar kritik mot Socialdemokraternas förslag om att förbjuda religiösa friskolor. - Det man undrar över är ju vad Socialdemokraterna är ute efter. Vill man att alla friskolor på sikt ska försvinna, säger Ulrika Carlsson, utbildningspolitisk talesperson för Centerpartiet.
Beskrivning Hos oss får du en chans att göra skillnad och bidra till utveckling. På våra anläggningar utbildas nästa generation inom de gröna näringarna. Vi söker nu dig som vill undervisa inom religion, gärna i kombination med annat ämne. Du ska ha ett stort intresse av att undervisa ungdomar inom naturbruksprogrammet och verkar för att varje elev ges möjlighet att utvecklas utifrån sina resurser. Du är en skicklig pedagog som har förmågan att möta elever individuellt och i grupp utifrån en stimulerande undervisningsmiljö. Du är flexibel, målinriktad och tar initiativ till samarbete med kollegor. Du kommer ingå i ett arbetslag där olika ämneskombinationer möts. Vi lägger stor vikt vid att du har förmåga att arbeta ämnesintegrerat så eleverna upplever att utbildningen utgör en helhet i syfte att nå målen. Arbetsuppgifter • Undervisning inom religion på våra skolor Uddetorp, Sötåsen och Axevalla • Du kommer ingå och samverka med andra lärare i arbetslagen •
Efter avhandlingsarbetet fokuserade Cavallin på två nya forskningsområden dels ritualteori, dels katolsk religiositet. Inom det första har ett projekt som ser närmare på relationen mellan rituella handlingar och innerlighet slutförts och redovisats i monografin Ritualization and Human Interiority (2012, Tusculanum Press).. Inom det andra området har Clemens arbetat framför allt med den kanadensiske konstnären och författaren Michael OBriens romaner och skrivit en biografi om hans liv och konstnärskap, vilken publicerades 2017 av Justin Press och på franska av Salvator samma år samt 2019 av Ignatius Press i en andra engelsk utgåva. Tillsamans med professor Åke Sander har Cavallin lett forskningsprojektet Religion on Campus: A Study of Views on Religion at Two Indian Universities. Projektet undersöker relationen mellan den indiska religionsvetenskapen och den sekulära staten, samt kartlägger förändringstendenser. Det kommer slutföras i bokform under 2019 och publiceras av ...
Hanna, 7 år äldre än mig. Om man tittar på kort från när både jag och hon var små så såg vi väääldigt lika ut. Många tycker att vi fortfarande liknar varandra. Men personlighetsmässigt är det ganska stoor skillnad. Hon är inte alls blyg som jag är och väldigt framåt. Intresserad av rollspel, vampyriska saker, anime och religion. Hon pluggar religion på högskolan och kan typ doktorera? eller vad det är man gör i det. Hon bor sambo med Anders och flyttade hemmifrån våren 2008. De har varit tillsammans i ca 7 år och ska förmodligen gifta sig om ett år eller så! Född 14 Februari ...
Satt och kollade på olika ateisters syn på religion på youtube. En fråga som dök upp hos mig var: Vem bestämmer att vissa tolkningar av en religion är mer rätt än andra? Med vilken rätt? Varför ska man tro på att Pastor Terry Jones eller Mullah Omars sk tolkningar av deras religioner är mer fel…
Två domar från EU-domstolen om kvinnor som fått sparken för att de haft slöja på jobbet kan förändra synen på vad som utgör diskriminering på arbetsmarknaden. Många muslimska kvinnor med slöja är oroliga för vad domen kommer att innebära för deras möjligheter att arbeta.. Ett fall handlar om en receptionist på säkerhetsföretaget G4S i Belgien som började ha slöja på jobbet samtidigt som företaget införde en neutralitetspolicy som förbjöd anställda som träffar kunder att bära religiösa, politiska, eller filosofiska "symboler" på arbetet. EU-domstolen anser att en sådan policy kan vara berättigad, men bara för anställda med kundkontakter. (Företag kan alltså inte förbjuda religiösa "symboler" hos alla anställda.). Domstolen anser att förbudet mot religiösa "symboler" inte är särbehandling eftersom förbudet i policyn gäller samtliga religiösa övertygelser, inte bara islamska "symboler" som slöjan. Däremot ansåg domstolen att ett sådant förbud ...
Carin Jämtin - samma socialdemokratiska humorikon som gav oss förslagen om könsneutrala toaletter och butlers i tunnelbanan - kläckte nyligen sin senaste idé på samma tema (om nu "korkat" är ett tema): att göra Eid al-fitr (slutet på ramadan, alltså muslimernas fastemånad) till en helgdag på bekostnad av någon av de befintliga. En idé som kompliceras något av att datumet för Eid inte går att fastställa i förväg, bara uppskatta, så en fast helgdag skulle förmodligen träffa rätt tämligen sällan. Oklart om Jämtin känner till detta. Hennes mening är eftersom nästan alla allmänna helgdagar är kristna högtider så vore det passande att också ge muslimerna en dag ledigt.. Förslaget är dåligt av flera skäl. Ett, det förvärrar motsättningarna mellan folk som är skeptiska till andra kulturers inflytande över svenska normer och traditioner och folk som inte är det, eftersom Jämtin framställer det som om kristna och muslimska högtider måste balanseras mot ...
för vuxna, jag vill inte besvära barnen med det temat, sade Guus Kuijer, mottagare av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne ...
Jag heter Sara Viklund och jag undervisar i svenska och religion på Strömbackaskolan. Mitt intresse för samverkan mellan forskning och skola väcktes då jag 2016 påbörjade magisterutbildningen Forskning och utveckling i skolan. Idag är mitt forskningsintresse litteraturundervisning och jag är projektledare för ett aktionsforskningsprojekt, där lärares och elevers upplevelser av gemensam läsning och bearbetning av skönlitterära texter i boksamtal undersöks.
Katarina Lycken Rüter, lärare i svenska och religion på Östra Reals gymnasium i Stockholm. I min lärarroll finns jag både på youtube och blogger, då under namnet Mrs Tigerteach. Du kan nå mig via mail på katarina.lycken"snabela"stockholm.se ...
Totalförbud mot religiösa friskolor - eller endast förbud mot att öppna nya? "Rå och känslosam" debatt väntas på Liberalernas landsmöte. - Det enda rimliga är att förbjuda alla religiösa friskolor, säger Gulan Avci (L).- Ett slag i luften, kontrar partikamraten Anna Ekström.. ...
Kyrkorna och samfunden gör enorma insatser för de svaga i samhället. Insatser som ofta negligeras eller till och med förlöjligas. Det offentliga samtalet kring religion handlar istället ofta om avarterna, och medierapporteringen rörande religiösa frågor präglas av pinsam okunskap från journalisternas sida. (Knutbyfallet är det senaste exemplet.) Det är tråkigt att människors tro och övertyglese inte respekteras i högre grad. En uppriktig och ärlig gudstro får människor med det behovet att må bra, och positiva känslor sprider sig till resten av samhället. I kraft av att vi är olika och lever våra liv på annorlunda sätt kan vi inspirera varandra, ta lärdom och lära oss förstå andra lösningar. Jag tror inte själv - men jag tror att de troende tror. Att vara av annan uppfattning vore gränslöst högmod. Det skulle vara som att påstå att två människor som älskar varandra djupt och innerligt inte alls gör det. Och vem har rätt att påstå något sådant ...
Att människor vill tro på en högre makt måste man ha stor respekt för, men tro måste handla om hur man vill leva sitt eget liv. När lagar bygger på religiösa dogmer eller när någon vill tvinga på någon annan sin livsåskådning, vare sig det är genom våld, hot eller annat förtryck, då har det gott alldeles för långt. Här har vi alla god krafter ett gemensamt ansvar för att motverka en sådan utveckling.. ...
Att människor vill tro på en högre makt måste man ha stor respekt för, men tro måste handla om hur man vill leva sitt eget liv. När lagar bygger på religiösa dogmer eller när någon vill tvinga på någon annan sin livsåskådning, vare sig det är genom våld, hot eller annat förtryck, då har det gott alldeles för långt. Här har vi alla god krafter ett gemensamt ansvar för att motverka en sådan utveckling.. ...
Enligt skribenten ligger svaret i religionerna som har påverkat de två länderna. 80% av befolkningen i Indien är hinduister och i religionen finns det flera myter där transpersoner har hög status. Högsta domstolen i Indien försvarade faktiskt sitt beslut att utöka transpersoners rättigheter genom att hänvisa till Mahabharata - en berättelse där en döende prins sista önskan är att få gifta sig, och då bestämmer sig Krishna, en manlig gud, för att förvandla sig till en kvinna för att kunna uppfylla prinsens önskan ...
Abrahamitiska religionerna Samma Gud - olika namn Gemensamma profeter Delvis gemensamma heliga texter Samlingsplatser för bön Himmel / helvete
Han säger också att socialdemokraterna i riksdagen kommer att jobba för en lagändring, så att friskolor på religiös eller politisk grund inte får startas." ...
Här samlar vi alla artiklar om S-kvinnor. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Framtiden för S, Svenskt flykting-mottagande och Debatten om religiösa friskolor. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om S-kvinnor är: Socialdemokraterna, Jämställdhet, Föräldraförsäkringen och Sverige.