Idén om att föräldrars anlag är betydelsefull för avkomman är mycket gammal. I och med darwinismen blev frågan alltmer aktuell. Francis Galton myntade begreppet eugenik 1883,[3][4] och beskrev det som studiet av ärftlighetens mekanismer, och då var det främst vad som skapade ett geni som intresserade honom. Han förespråkade ett rent biologiskt synsätt. Den tämligen stora skara av beundrare han fick brukar ses som den eugeniska rörelsens förgrundsgestalter, och redan under det första årtiondet av 1900-talet hade hans idéer blivit allmängods inom vetenskapen.. Det var den tyske läkaren Alfred Ploetz som introducerade termen Rassenhygiene år 1895 i "Grunder för rashygien" (Grundlinien einer Rassenhygiene). Vid flera universitet bildades eugeniska sällskap, som hade som mål att dels studera ärftlighet, dels att sprida idéerna. Galtons eugenik brukar kallas "den positiva eugeniken" eftersom han främst fokuserade på hur man skulle avla fram genier, och han talade om vikten ...
Sökte efter eugenik i ordboken. Översättning: engelska: eugenics, svenska: eugenik, franska: eugénique, nederländska: eugenese, spanska: eugenesia, italienska: eugenetica, finska: eugeniikka, tjeckiska: eugenika. Liknande ord: eugenika, Eugenik, eugenics. ordbokssökning på Glosor.eu - Glosor.eu
This seminal and controversial essay, the Italian original of which appeared in print in 2003, contains a coherent and passionate pro-tech discussion of most issues relevant to biopolitics and "wet" transhumanism, in the light of continental philosophies of Becoming - namely those of Nietzschean, Futurist and posthumanist descent, as the crucial questions of our age and collective destinies. As such, it offers a transhumanist and Promethean perspective on what we should think and make of GMOs, environmental policies, eugenics, cyborgisation, demography, biodiversity, reproduction technologies, genetic engineering, medical research, cloning, national health programmes, life-extensionism and self-directed evolution. ...
Rashygien eller eugenik är läran om att förbättra människans ärftliga egenskaper genom selektiv avel. En miljon människor med funktionsnedsättningar mördades, steriliserades eller tvingades till slavarbete under nazitiden.
Nu har jag lyckats avslöja dem alla! Sprid detta för Guds skull till alla du känner! Här är agendan till klimatbluffen i skrift svart på vitt och varför de ska ta livet av oss ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Fredag ​​15 november 2019 Brandon Smith http://www.alt-market.com/index.php/articles/3998-the-globalists-are-openly-admitting-to-their-population-control-agenda-and-thats-a-bad-sign Rashygien och befolkningskontroll är de finansiella eliternas långvariga hobbyn. I början av 1900-talet…
This interview is sort of an introduction to his stance on a number of ethical and philosphical issues, and for those not familiar with him, there is quite possibly an impression that he is very controversial. Something that is reinforced by criticism from chiefly religious groups directed towards his opinions on matters such as abortion, eugenics, and animal rights. A criticism that seems to be more or less constant ...
Essentialism, filosofisk riktning som härstammar från Aristoteles och som senare framförts av Locke.[källa behövs] Den grundar sig på idén om att somliga av objektens egenskaper är essentiella (väsentliga) för objekten. Det är dessa dolda essenser som är kausalt bestämmande för objektens iakttagbara egenskaper (nominal essens). I modern tid har essentialism försvarats av anhängare till den vetenskapsfilosofiska realismen men även mött stark kritik av bl.a. Popper, som betecknar sin egen position som "modifierad essentialism". [källa behövs] Antagandet att alla inom en viss kultur eller grupp är identiska eller tillräckligt lika för att de skall kunna klassificeras som "av samma ull". Inom detta område liknar essentialism begreppet stereotyp, ett exempel är begreppet "svart afrikan". Essens är den innersta kärnan eller värdet av något eller någon handling. Utifrån essentialismen ska kultur och etnicitet ses som helt enskilda ämnen som har en fast relation till ...
Jämför priser på Access to History: Democracy and Nazism: Germany 1918-45 for Aqa (Häftad, 2015), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Access to History: Democracy and Nazism: Germany 1918-45 for Aqa (Häftad, 2015).
En ny studie ledd av psykologen Michael Woodley (Umeå universitet, Sverige) har upptäckt att våra förfäder på 1800-talet var "betydligt intelligentare" än vad vi är.. Sedan 1800-talet har forskarna jämfört reaktionstider (reflexsnabbhet) som ett mått på "flytet" i vår hjärna eller allmän intelligens hos de olika generationerna. Den alternativa IQ-indikatorn är visserligen ett användbart mått på allmän intelligens idag, men forskarna har inte kunnat göra någon meningsfull och direkt jämförelse genom olika tidsepoker, eftersom tidigare generationer vanligen endast hade begränsad tillgång till utbildning, närande föda samt hygien, något som skulle ha gett ett fördelaktigare resultat för människor som lever idag.. De jämförde dagens reaktionstider med dem som uppmättes i slutet av 1800-talet av Francis Gabon (Charles Darwins kusin som grundade eugeniken, Creation 28(1):18-22, 2005; creation.com/eugenics). De upptäckte att i genomsnitt hade man 1889 en reaktionstid ...
Ännu en bra artikel från NW. tack för det! Allt från Glaxo Smith Kline bör alltså undvikas då det mest troligen är livsfarligt för hälsan. Detta vaccin ska vara till för att SKYDDA hälsan men ger med tiden troligen en motsatt effekt om man tittar på resultaten ovan. Att inte sådant tas upp av gängse media i Sverige iaf är för mig svårt att greppa. Är SVT/SR hindrade att undersöka sådana frågor? Jag förstår det som så att det alltså ska anses vara okej och normalt för Svensk sjukvård att förmedla preparat som är väldigt giftiga och att eventuella kritiska utredningar kring dessa ska hållas hemliga om det faktiskt påvisar oegentligheter? Sidospår? Är detta Eugenics, det som nazisterna rockefeller sysslade med under WWII och som sedemra ALDRIG tagits upp i något (vad jag vet) program eller dokumentär om andra världskriget. Man undrar ju verkligen varför det är så. Ingen verkar ju känna till något om det och tror bara att det handlar om ...
Eugenik, rashygien, tar sitt material från många källor och organiserar dem till en harmonisk enhet. Foto: Wikipedia Rashygien eller eugenik är läran om att förbättra människans ärftliga egenskaper genom selektiv avel. Forskare uppskattar att bortåt en miljon människor med funktionsnedsättningar … [Read more...] ...
Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Rasbiologiska institutet (Statens institut för rasbiologi) - * Rasbo - * Raschdorff, J. - Hans son Otto - Raschigska ringarna. Se Tvätt-torn - * Rashdall, H. - * Rashygien (Eugenik) - Rask, R. K. - * Rasmussen, G. A. - * Rasmussen, Knud - Rasmussen, Lauritz - Rasmussen, Niels Jörgen David Vilhelm ...
Essentialismen menar att vissa essenser, innehåll, är nödvändiga, essentiella, för själva objektet; alltså att varje objekt har vissa givna och…
Diskussionerna kring bokmässan och polisens argument kring godkännande av NMR:s demonstrationer får det att låta som att nazism är en åsikt. Det är det inte, skriver Henry Ascher.
Det skrivs mycket om nazism idag. Vad är då denna ideologi, vad var det Hitler ville? Ja, vad? Man kan säga: han ville mycket han. Och det kan jag spåna om. Visst. Men inte idag. Nu funderar jag på bilden av Hitler, på den inbitna oförmågan i dagens samhälle att hantera Hitler. Lars von Trier blev ju utslängd från Cannes p.g.a att han uttalade sig om Hitler. Modefiguren John Galliano hamnade också ute i kylan förra året. Och på sin tid blev David Bowie sedd som kontroversiell för att han nämnde Hitler. Han slapp dock undan; idag hade han inte gjort det, han hade tvingats göra avbön. Samhällsklimatet har hårdnat ...
Nazism är ett exempel på en politisk ideologi som inte förespråkar jämställdhet. Tvärtom så menar man att människor kan värderas utifrån sin ras och utifrån hur friska de är. Nazism och liknande ideologier kan därför sägas vara motsatsen till idén om jämställdhet och nazism motverkas och ogillas i de allra flesta länder världen över.. Men om man inte ska problematisera så mycket så innebär ontologisk jämställdhet helt enkelt att alla som föds ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter och i de flesta länder i västvärlden är detta en princip som man på alla sätt försöker att sträva emot. Ett viktigt sätt för att klättra i samhället är att man ska ha möjlighet att utbilda sig. Detta är dock i praktiken inte sant för många människor i till exempel USA där det inte är gratis att studera. Det innebär att det är svårt för en fattig person att utbilda sig eftersom föräldrarna kanske inte har råd. Då kan man ju fråga sig om alla ...
Nedanstående är citat från debattartikel av Fredrik Meiton i debatt om påstådd antisemitism: Den 2 december, 1948, kunde man läsa det följande i the New York Times:
Blev uppmärksammad på ett blogginlägg på en S-blogg. Eva Hillén Ahlström, en socialdemokrat från Jämtland, skriver (eller publicerar) på sin blogg en förfärlig jämförelse mellan Moderaterna och nazisterna. Inlägget avslutas med att moderaterna "uppvisar en nazistisk människosyn". Så fort någon … Continue reading →. ...
Ge aldrig upp att utbilda befolkningen, det gäller också obildade statsministrar. Är det nutida svenska samhället främsta företrädare medveten om vilka starka ord han använder när han utpekar ca 25 % av landet befolkning för att vara fascister ? Är man tillräckligt beläst och kan ta kunskap till sig inser man att landets statsminister…
Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek.
Om jag skulle göra en motsvarande lista över inspiratörer, intellektuella spänningsfält och motsägare i den svenska debatten de senaste åren så skulle den domineras av kvinnliga skribenter. Isobel, Katrine Kielos, Nisha Besara, Anna Hellgren, Malena Rydell, Dilsa Demirbag-Sten, Kajsa Ekis Ekman, Jenny Westerstrand, Sakine Madon... Och så några manliga också, t.ex. Per Wirtén och Johannes Forssberg. Jag tycker att kvinnliga skribenter helt dominerar den intressanta samhällsdebatten i Sverige just nu, och det får de gärna göra. Endast i två ytterlighetsläger, nyliberalerna och stalinisterna (till sistnämnda läger räknar jag också dem som försvarade Milosevic), dominerar männen. Men de har redan sin världsbild fix och färdig och är inte så intressanta att kommunicera med. Med risk för att bli beskylld för essentialism nu tycker jag det verkar som om kvinnor oftast har en större förståelse för att ingen princip bör drivas till sin yttersta konsekvens. Jag medger ...
Erkänner man att det finns människor av två kön snarare än ett enda eller en hel rad, beskylls man genast för "essentialism". Nämner man att endast kvinnor har en livmoder eller att genomsnittliga nivån av testosteron är högre bland män, innebär det inte att man spekulerar om "essensen" hos det ena eller andra könet, inte att man driver en sexistisk ideologi, inte heller säger man att kvinnor är underlägsna män eller föreslår man att de skall utestängas från det militära och män från barndaghem. Det är bara sakliga fakta! Vilka haft avgörande inverkan på mänsklighetens historia - dess sociala organisation (patriarkat), familjebildning (äktenskap) och politik (krig). Förnekar man skillnaderna mellan könen, kan man inte förstå och då inte utvecklas ...
Nu kommer jag riskera att bli beskylld för essentialism av ortodoxa likhetsfeminister (det har hänt förr). Men kan det ändå ligga *nånting* i att debattklimatet har förbättrats av att det inte är så manligt dominerat som det var när Afzelius utänämnde sex gubbar till det fåtal som har någon substans (även om det också 1985 fanns åtskillgiga kvinnliga debattörer, vilka Afzelius tydligen inte lyssnade på eller åtminstone inte ansåg ha substans)? Kan den minskade mandominansen även ha påverkat språket till det positiva (känn hur *oskönt* både Myrdals och Afzelius språk är med metaforer som stjärtgossar, horor, grisskära stjärtar, fiser etc; jo jag vet att Linda Skugge ibland låter nästan likadan fast med andra måltavlor ...
PS. Fascism och Nazism är inte synonymer. Den senare bygger på ras samt blodsband medan den första enbart hävdar den starkes rätt och expansion. B Mussolini och Idi Amin såg till skillnad från Hitler nationen som en organism som expanderar bäst genom att hålla ihop den inbördes, dvs att dra hela folket mot ett gemensamt mål, mkt likt kommunismen. Det de emellertid har gemensamt är en mkt stark förkärlek till all form av elitism. ...
Speciesism är precis lika fel som rasism, fascism och Nazism och hör inte hemma i ett civilicerat samhälle. Den vanligaste formen av speciesism är att man ger människan en särställning och ställer människan högre än andra levande varelser och det är något som både jag med många som...
ansvar, moralfilosofiskt, juridiskt och statsvetenskapligt begrepp. Inom moralfilosofin är begreppet relaterat till determinism och viljefrihet och har varit föremål för diskussion från Aristoteles till våra dagar. Utgår man från att. (30 av 211 ord) ...
Jag ogillar alltför uttalad determinism, historien rider inte åt ett enda håll, men jag kan inte se hur ens de starkaste, mest välfinansierade lobbyintressen ska kunna riva ner och förstöra det som så många miljoner lever i och älskar. De försöker såklart febrilt, och vi gör allt vi kan för att hindra dem, kringgå dem, bråka med dem, försvara oss. Men alla vet att om de vinner blir världen sämre, mörkare, tråkigare, farligare. Om vi vinner, och jag syftar alltså inte specifikt på dagens dom, även i ett snävt juridiskt perspektiv är den ju i realiteten helt meningslös, får vi fortsätta att leka ...
Måste det inte finnas ett mellanting mellan essentialism och dess motsats? Dess motsats tror jag nämligen skapar en annan typ av "renhet", som jag betvivlar gynnar vare sig samhälle eller vetenskap. Det borde rimligtvis gå att säga att "en stor majoritet muslimer [som bor i Sverige?] tycker x och y" eller "islam innebär vanligtvis z" utan att för den delen grotta ned sig i essentialism eller, som sagt, pendla över till dess motsats. 100 % av Sveriges muslimer håller måhända inte med om x, men om, säg, 87 % gör det, är det i min mening att göra oss alla en otjänst att i stället bara hävda att "det finns ingen sann islam" och därmed antyda att det där med islam, det är lite hipp som happ ...
Ordet socialism spottas det mycket på runt om i världen, inte minst i USA där man enast hamnar i ett kommunistfack om man nämner ordet socialism. Det ligger, tycker man, för nära vänster för att vara bekvämt. Socialism handlar om att bygga ett samhälle där alla får plats och kan frodas - välfärdssamhället. En plats där de svaga får stöd och de starka är ödmjuka. En plats där alla har det bra. Det är en mycket fin grundideologi och Sverige har varit socialismens ledstjärna i årtionden. Olof Palme är väl förmodligen socialismens ansikte utåt.. Såhär i juletid är det mysigt att lyssna på Palmes optimistiska framtidstro och hans vurmande för socialismen som ideologi.. God jul!. #social-buttons {clear:both;height:15px;margin:40px 0 10px 20px;} #social-buttons a {background:url(https://staticjw.com/images/social-sprite.png) no-repeat 0 0;width:16px;height:16px;display:block;margin:0 0 0 5px;padding:0;border:0;float:left;}. ...
Nazisten Andreas Carlsson, som knivhögg vår vän i ryggen i Malmö 2014 för att sedan fly till Ukraina, har släppts från häktet. Det är ett "beslut som tyder på ett frikännande eller ett lägre straff".. Direkt ut besöker han nazi-podcasten Motgift, och visst är det lite roligt när värdarna lovar att skramla ihop pengar till sin gästs böter, detta efter att Carlsson precis sagt att det redan skett en insamling, som han dock inte sett något av. Solidaritet är uppenbarligen inte extremhögerns paradgren. Det finns kvar någon slags idé om nationalsocialismen som en uppbygglig rörelse där man vandrar i naturen och bygger motorvägar och rymdraketer, men sanningen är den att likt Hells Angels och Bandidos så är den svenska naziströrelsen ett pyramidspel byggt på amfetamin och våld. Under sommarens tingsrättsförhandlingar i Malmö anlände det visserligen en kraftsamling från hela Skåne på något halvdussin blöjnassar som ville kolla. De fick dock vända i dörren då ...
Behovet av socialism har aldrig varit större. Kapitalismen är ett döende system med problem som inte går att lösa. 8 personer äger lika mycket som den fattigaste halvan av jordens befolkning. Samtidigt har imperialismens krig skapat en flyktingkatastrof och kapitalismens utsugning låter miljoner dö i svält varje år. Kapitalismen är också i stagnation här i Sverige. Nedskärningar, nedskärningar och fler nedskärningar. Folk dör i vårdköer, arbetare dör på jobbet. Unga har ingenstans att bo, sjuka utförsäkras och pensionärer lever i fattigdom. Allt detta för att "det inte finns pengar".. Ändå finns det pengar. Svenska banker gör över 100 miljarder i vinst. H&M VD gick förra månaden med 8 miljarder i vinst på bara en dag. Det här är det enda som systemet nu har att erbjuda. Extrem rikedom till ett fåtal personer medan resten av oss inte har någon framtid.. Onsdag den 8 maj träffas vi och diskuterar; Socialism i vår livstid! Hur når vi det? Kom till Stockholms ...
Jag håller för närvarande på att skriva en uppsats om socialism för Jesus Huerta de Soto. Uppsatsen skall dels summera hans bok Socialism, Economic
Jag gick i skolan på 1970-talet - i gymnasiet under åren 1978-1980. På den tiden var folk i allmänhet betydligt mer vänster än nu, och i synnerhet lärarkåren. Man var helt enkelt inte en god människa om man inte var vänster. Socialism var något fint. Höger var egoism, ondska och avsaknad av empati, samvete och…
Jag sitter på McDonalds på Midhem och dricker en kopp kaffe. Det är en mycket amerikansk miljö, vi är omringade av vägar och bilvänlig shopping. Lite wasteland dessutom. Kanske borde jag istället fika på det vegetariska cafeet som jag läste om i tidningen. Men det får bli en annan dag. Min stad står vid ännu en brytpunkt, tänker jag. Nyss har vi tagit steget bort från vit sossestad till blandad rödgrön stad och nu måste vi fanemig lägga in en växel till för att förtäta och klara ambitiösa mål för miljön och för att alla ska känna ett sammanhang och få försörja sig på eget arbete. Det är stort. Jag förstår att det är lockande att uttrycka sig bombastiskt och föreslå snabba drastiska lösningar, men chilla. Det är inte kärnfysik. Vi vet ungefär vad som funkar. Två saker funkar däremot inte: rövarkapitalism och socialism. Marknaden är en bra draghund, men den måste tämjas och manipuleras för att funka. Å andra sidan finns det en anledning till att ...
Föreläsning (7:32 min) där gymnasieläraren Mattias Stadler ger en jämförande översikt gällande 1800-talets tre största politiska ideologier: liberalism, konservatism och socialism.
Av alla nationer i Europa är Sverige det land som gjort det grundligaste arbetet när det gäller att göra sig av med Kristendomen och Upplysningen. Konsekvensen av detta är att det svenska moraliska och filosofiska försvaret mot alla sorters aggressiva "ismer"---Marxism, Islam. Nazism, anti-Semitism, veganism ...allt vad ni vill , är på nollpunkten. De tror inte ens längre på rätten till självförsvar. Konsekvenserna är tydliga ...
Polis och politiker svarar på Expos granskning. (Nordiska Motståndsrörelsen, Nazism, Skara kommun, Polisen, Fredrik Nordström)
Rudolf Kjellén (1864-1922), geopolitikens fader, var statsvetare, verksam i Göteborg och Uppsala. Hans samtid talade om hans glittrande metaforer och suggestiva begreppsbildningar. Även om han inte myntade begreppet folkhem lanserade han det i svensk debatt och när Per Albin Hansson i ett berömt anförande i riksdagen 1928 lyfte fram det fick det för svenskar en bestående koppling till trygghet och gemenskap. Kjellén uttryckte gemenskapsidén också som en nationell socialism, sett som alternativ till den gängse partianknutna socialismen. 1933 fick det begreppet en helt annan och förskräckande, men också bestående, association. ...
Nazism har hamnat på tapeten igen. Som ett resultat av den främlingsfientliga väckelsen i Europa har renodlat nynazistiska organisationer fått vårvindar, även här i Sverige. I Jesus var också flykting skriver jag och Stefan Swärd om hur kyrkan historiskt har förhållt sig till de nationalsocialistiska idéerna om diktatur, raskrig och att bränna barn i stora…
Rättvikspolitikern Elvine Lindell (SD) ser nazisterna i Nordiska motståndsrörelsen som modiga. Hon menar att de kommer att försvara Sverige när inbördeskriget bryter ut. Nazism tar hon avstånd från. Men hon delar deras syn på en judisk makt.
Resonemanget liknade mest ett kafferep där man tycktes utgå ifrån att socialismen är en motsats till kapitalismen. Vilket det inte är. Kapitalismen är nämligen den rådande världsordningen som under årtusenden vuxit fram ur den historiska utvecklingen medan socialismen är en ideologi från 1800-talet som kritiserar liberalismen från 1700-talet. De bägge ideologierna förhåller sig olika till kapitalismen ...
2019-10-07T17:15:00.000+02:00 2019-10-07T18:30:00.000+02:00 8th Stockholm Archipelago Lecture: What should socialism mean in the 21st century? An ecofeminist view (Föreläsningar och seminarier) 8th Stockholm Archipelago Lecture: What should socialism mean in the 21st century? An ecofeminist view (Föreläsningar och seminarier) ...
Tar jag den politik som S idag bedriver under ledning av Löfven är det dåtidens politik som inte ger svaret på framtidens problem. Därför är sannolikheten stor att S kommer att genomlida en "pasokifiering" - processen när ett etablerat S-parti eroderar till en spillra av sitt forna jag. Detta kan möjligen ändras om S vågar ha en politisk lösning för det framtida samhället. Risken är uppenbar att dagens S har svårt att hitta en ny bild. Per-Albin lyckades med bilden om folkhemmet skapa grunden för det samhälle vi haft men inte har längre. Här ligger den politiska framtiden oavsett vilken partifärg vi vill se som styr landet i en global och transparent värld ...
inför ett avvägningsproblem, men det berör icke endast två parter. Det finns även en tredje part, som har intresse av problemets lösning, som ej får alldeles glömmas bort och det är samhället, det allmänna. Samhället vill ha bästa möjliga produktivitet. Det är icke sagt, att det nås genom de anställdas ökade inflytande över ledningen ...
Om du är född på 90-talet eller senare och inte speciellt intresserad av politik har du kanske inte järnkoll på vad Olof Palme gjorde i detalj. Det är dock inte särskilt länge sedan socialdemokraternas förgrundsfigur Olof Palme var lika berömd ...
Dagens socialdemokrati och vänsterpolitik, och även kommunismen, kan sägas ha sin grund i en gren av socialismen som vilar på idéer och teorier som med ett ord brukar kallas marxism. De som brukar kallas grundarna av marxismen är två män ...
45. Skapandet av en ny revolution r organisation kommer att vara meningsl st (och om jligt) om den inte baserar sina id er, sitt program, sin strategi och sina aktionsmetoder p arbetarklassens historiska erfarenheter, speciellt de senaste fyrtio rens. Detta betyder att den m ste dra de fulla slutsatserna av byr kratiseringsperioden och att den m ste bryta med allt som r enbart ritual och rester fr n det f rg ngna. Bara p detta s tt kan den bli i st nd att ge svar p de reella och ofta nya problem som arbetarklassen kommer att m ta under den period som kommer.. 46. B de uppfattningen av det moderna samh llets kriser och kritiken av kapitalismen m ste radikalt ndras. Kritiken av arbete och produktion under kapitalismen m ste bli huvudfr gan f r den revolution ra organisationen. Vi m ste g ra oss av med id n att kapitalismen skapar rationella fabriker och rationella maskiner och att den organiserar arbetet "effektivt" ven om den g r det brutalt och f r fel ndam l. I st llet m ste vi uttrycka vad ...
Det kan då vara viktigt att säga något om vad som inte har dött. Han var den ledare som hävdade att massorna såg klarare än ledarna. Han var den statsman som hävdade att det var rätt att göra uppror mot förtryck och att det skulle vara rätt att göra uppror om tusen år och ännu om tiotusen år. Han var en socialist som ansåg att socialism inte vare en fråga om statistik och produktionssiffror i första hand utan om att det var de fattiga och förtryckta som skulle ha och behålla makten. Han var den kommunistiske ledare som pekade på förhållandet att just inom det kommunistiska partiet självt utvecklades en ny härskarklass och att folket ständigt måste bekämpa detta för att socialism inte skulle slå över till fascism och en ny hitlerdiktatur. ...
Det finns två saker gemensamt för all socialism: att allt är sociala strukturer och att alla skall vara så likadana som möjligt. Det finns massor av varianter inom socialismen, men de är inte ett dugg intressanta för någon som inte vill specialstudera detaljer. Ungefär som ingen utanför teologiska universitet bryr sig ett dugg om skillnaden mellan hypostas, substans, natur, väsen och allt annat som var jätteviktigt att prata om på medeltiden.. Av alla varianter väljer jag ut socialism som helhet, och gör ett par nedslag på Syndikalism och Trotskism. ...
Det råder en känsla av triumf i samhällets toppskikt. Och varför deppa? Trots finanskraschen 2008 sitter både makteliten och nyliberalismen i orubbat bo. Visserligen tvingades staten agera livläkare och medborgarna betala räkningen när kapitalismen hamnade på intensiven. Vilket kan tyckas paradoxalt. Enligt den härskande ideologin är nämligen marknaden perfekt och staten ett problem. Men bortom…