Enligt debattörerna uppgår biståndet under 2008 till cirka 180 miljarder kronor, men, skriver de, det är "lika mycket som regionen betalar i räntor och avbetalningar till den rika världen och de vinster som utländska företag tar hem därifrån." Författarnas slutsats är att "vi rika [av den anledningen] får mer än vad vi ger". Det är ett märkligt resonemang. Menar Westerberg och hans åsiktsfränder på fullt allvar att bistånd och lån har gjort Afrika fattigare? Hur kan Afrika ha blivit fattigare av att väst pumpar in 180 000000000 kronor? Varför inte anta att fattigdomen istället beror på att afrikanerna inte har förvaltat biståndspengar och lån särskilt väl? Nog är väl det en rimligare förklaring till det afrikanska eländet? Ibland måste man kanske säga sanningen även om det kan feltolkas som att man drivs av ett behov av att sparka på den som redan ligger. Författarna skriver också att "nio av tio svenskar tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att ...
Ekonomerna Fredrik N G Andersson, Andreas Bergh och Anders Olshov har trots allt försökt. I fredags publicerade de rapporten "Sverige in i dimman - Ett obehagligt sannolikt krisscenario", som de samma dag presenterade på Dagens Industris debattsida.. Finansminister Magdalena Andersson lär anse att trion är ute i ogjort väder. Vid halvårsskiftet infaller enligt prognoserna nästa svenska högkonjunktur. Kris? Vilken kris? Härför-leden beklagade sig statsminister Stefan Löfven i tidningen Financial Times över att svenskarna ser så trumpet på utvecklingen i landet. Kurvorna - arbetslöshet, tillväxt och allt - pekar ju åt rätt håll.. Stämningsförstörarna bakom den nya rapporten sammanfattar fakta som tyder på att det ändå finns saklig grund för oro. Domedagsspekulationer står just nu högt i kurs, men författarnas slutsatser är värda att begrunda.. En första risk är skulderna och bo-stadspriserna. Här är mönstret både bekant och slående. Medan kredit-aptiten i ...
Revisionsrapport Uppföljning av tre tidigare granskningar Remmi Gimborn Maj 2015 Region Värmland Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning Inledning Bakgrund
Revisionsrapport* Uppföljning av tidigare granskningar Krokoms kommun 31 oktober 2007 Maj-Britt Åkerström *connectedthinking Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund
En online-LaTeX-editor som är enkel att använda. Samarbeta i realtid, utan installation, med versionshantering, hundratals LaTeX-mallar, med mera.
Analysene i denne artikkelen viser at nyutdannede pedagogiske ledere får utfordrende ledelsesoppgaver i et felt preget av motstridende, uklare og utydelige ledelsesdiskurser. Barnehagens horisontale, lagorienterte og relasjonelle tradisjon, de nyutdannedes manglende ledelseskompetanse og endringene i barnehagesektoren ses på som årsaker til de nyutdannede pedagogiske ledernes særskilte ledelsesutfordringer.. ...
Plasten har också klara fördelar för miljön on Raniplast | Plasten har den senaste tiden debatterats fl itigt i off entligheten. I diskussionen har man oftast…
Det är mycket omvälvande stunder vi alla är i just nu - oavsett vår egen relation till Corona - så är det ett faktum att hela samhället och alla dess innevånare är och blir påverkade.. Är detta endast av ondo eller finns det extra kärleksfulla och meningsfulla ögonblick som skapas mitt i detta kaos? Tänk om ögonblicken finns där och vi, där och då, är upptagna med att oroa oss istället för att komma närmare oss själva och viktiga människorna omkring oss.. Ett eget livslevande exempel jag gärna vill dela med mig av:. Häromdagen berättade jag för mina barn ( 16 år, 20 år och 22 år) om att jag som egenföretagare, och deras pappa, nu står inför ett mycket svår prövning eftersom jag inte längre får lika många nya uppdrag som vanligt. (Läs intäkt som sedan kan omvandlas till hyra, mat, kläder och nöjen för mig och min familj.) Jag frågade dem vad de tänker om den nya situationen - "alltid" trygg inkomst från pappa till nu mer osäker inkomst från pappa. ...
Arbetet på en svensk ubåt är en stor utmaning. Du måste kunna tjänstgöra nära inpå dina arbetskamrater och du måste vara psykiskt stabil. Du får heller inte ha anlag för klaustrofobi och du måste kunna ta in stora mängder information. För att kontrollera..
Det är något skumt med min google reader. Det har börjat poppa upp gamla inlägg jag redan läst som att de är nya. Eller är det om någon uppdaterat inläggen? Men det verkar också skumt för jag har inte märkt någon skillnad alls på inläggen i så fall ...
Till oss kommer patienter på planerade besök inför olika bedömningar, snabba utredningar, förberedelser inför olika ingrepp/undersökningar, nutritionsbehandling, transfusioner m.m.
What Works Genomsnittliga effektstorleken av KBT-program 0,10-0,12 Forskare i Kanadas kriminalvård banbrytande England/Wales: minskning av brottslighet med 5 % år En genomgripande förändring av arbetssättet i engelsk kriminalvård med stöd av cirka 500 miljoner pund.
Sandra Nilsson & Björn Regnell, 2016 dec 15, LTHs Pedagogiska inspirationskonferens: Proceedings 2016. 2 s.. Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceeding › Konferenspaper i proceeding ...
Helgason, J., 2006, Litteraturens värde - Der Wert der Literatur: Konferens i Stockholm 26-28 november 2004, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien: Konferenser 62. Hættner Aurelius, E., Wischmann, A. & Heitmann, A. (red.). Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien, Vol. 62. s. 129-144 Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceeding › Konferenspaper i proceeding ...
En av Massundersökningsregistrets uppgifter är att utvärdera cancerscreeningar. Screening på populationsnivå baserar sig på pålitliga bevis om dess effektivitet. Därutöver forskar man i de nackdelar och kostnader som screeningen medför samt de effekter som den har på livskvaliteten. Förutom att Massundersökningsregistret utvärderar de screeningprogram som redan finns, bedriver det utvecklingsarbete och följer upp evidens som ackumuleras i och med att nya cancerscreeningar utförs. Vid behov planerar och startar Massundersökningsregistret nya screeningprogram.. Screeningens inverkan på cancersjukligheten och dödligheten kan man forska i genom att förena screeningsuppgifterna med cancerregistrets uppgifter. Med hjälp av registermaterialet har man kunnat klarlägga t.ex. hur effektivt screeningen har bidragit till att dödligheten i bröstcancer har minskat.. Läs mera om forskning. ...
Är världsklass-sämst på att uppdatera men något jag verkligen kämpar med att uppdatera är min besatthet av Milan och dess bakprojekt, klicka på någon av bilderna nedan för att kolla.. Baking something AC Milan inspired to (almost) every game. Most recent update click the image below. Or why not look on one of the earlier seasons. The project is presented in English.. If you wanna read anything else Ive blogged and you dont understand swedish I suggest the fabulous (who am I kidding) ugly translatebox below.. Follow me on instagram: himeko81. ...
Beställ Lairds marknadsledande, termiska lösningar för kritiska applikationer av oss! ✓+90 års erfarenhet ✓Nischade elektronik-komponenter ☎ Kontakta oss!
Vi har bilder, biografi, och filmografi av Effie Laird. Läs allt om din favorit hos oss. moviezine.se är sveriges största site för film, TV-serier och stjärnor. Läs mer här!
Två nya studier, en på möss och en på människor, visar på de fantastiska effekter motion har på vår kropp. MEN, jag vet att många som läser här är
1998 fick den svenska förskolan en egen läroplan. På Norrgården har vi arbetat mycket med att ta fram en gemensam tolkning av det uppdrag som läroplanen ger oss. Vi har valt att se på barns lärande utifrån den sociokulturella teorin. Grunden i denna teori är att barn lär sig genom att vara aktiva och genom att samspela med andra barn, vuxna och med sin omgivning.. En av våra slutsatser utifrån den sociokulturella teorin, är att den pedagogiska miljön på våra förskolor är oerhört viktig för barnens lärande. Vi har därför arbetat mycket med att lokalerna inomhus och gårdarna ska vara inspirerande och stimulerande och ge barnen utmaningar för sitt lärande.. En annan slutsatser utifrån den sociokulturella teorin är att språket är oerhört ...
So far so good. Det är mycket kloka ord och han pratar också om att egentid innebär att man har obruten tid med total frihet att göra vad man vill. Om än bara i korta stunder. Egentid som jag skulle ha behövt häromdagen när jag gick på toaletten för att göra nummer två, men blir avbruten av något barn som kräver service på stört. Kommer på efter ett tag att jag inte hann att göra nummer två, så jag försöker igen, men då är det något annat barn som pockar på uppmärksamheten och ärendet blir ogjort igen. Efter ett tag så påminner min splittrade hjärna mig om att jag var ju egentligen på väg till toaletten, men jag kommer tydligen inte på varför för jag börjar automatiskt att sortera smutstvätt i badrummet. Ytterligare ett försök görs efter en stund, mitt emellan allt som kretsar kring barnen, men efteråt får jag stanna upp och fundera på om jag verkligen gjorde nummer två eller om jag glömde bort det igen. Det är lätt att bli disträ och splittrad ...
Ratios verksamhetsberättelse för 2012 är klar. Den sammanfattar inte bara det gångna året utan innehåller även en översikt över Ratios tio år som forskningsinstitut.. "När vi går in i 2013 är vi betydligt fler medarbet .... ...
Exempel: Descriptive Statistics: Resultat Variable N Mean StDev Minimum Q1 Median Q3 Maximum Range Resultat 10 25,90 8,95 14,00 18,75 23,50 35,50 39,00 25,00 10 personers tentamensresultat noterades till: 20, 25, 22, 35, 15, 14, 22, 30, 37, 39
En fjärde landningsbana på Arlanda. Samla allt inrikesflyg och resor inom Schengen till en terminal. Nya Arlanda måste vara klar 2035. Bromma kan läggas ner när avtalet med staten löper ut 2038. - Det brådskar, säger Anders Sundström, regeringens utredare av flyget på Bromma och Arlanda.
I dagens hårdnande och delvis normerande kulturklimat är det viktigt att det fria ordet inte tystas, att varje ståndpunkt får uttryckas och öppet bemötas. Så har också den kompletterande replikväxlingen i Dialogenserien på Omkonst fungerat. Alla insända kommentarer med avsikt att bli offentliga har publicerats, inget har censurerats eller hemlighållits. Debattens vågor har bitvis gått höga i dessa repliker och i samtalen kring Dialogen. Så ska det också vara i ett demokratiskt sammanhang där ordet inte tillåts tystas av intressenter med kulturpolitiska agendor. Öppenhet inför allas olika åsikter bör och måste vara ledstjärnan i en dialog värd namnet.. ...
Att uttrycka sig på detta sätt får givetvis konsekvenser. Oavsett om någon agerar i eget namn eller under alias är det inget som är förenligt med att representera partiet. Medlemsutskottet kommer att granska de uttalanden som nu är aktuella och göra individuella prövningar av var och en. Vi följer våra upprättade rutiner och arbetssätt för att ta hand om detta." ...
Jämför priser på Hotpoint WMD843BSEU, läs recensioner om Hotpoint Tvättmaskiner. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Hotpoint WMD843BSEU.
Debatten om teologin och pastorsutbildningar går vidare. Jag får en mängd frågor. Tänkte skriva ett till blogginlägg specifikt om bibelsyn och teologi, jag har fått frågor om detta. Tänkte också skriva något om hur jag ser på pastorsutbildning.. Mina första blogginlägg hade ju fokus på att problematisera statens inflytande över teologin och pastorsutbildningen.. Bara några korta kommentarer.. Mycket bra att Tommy Wasserman från Örebro missionsskola kliver in i debatten. Bra klargöranden om Högskoleverkets granskningar. Jag har ju ganska fragmentariskt följt denna process, tycker dock att Högskoleverkets granskning 2008 ligger ganska väl i linje med tidigare granskningar och inställningar. Men om Högskoleverket mjukar upp sin hållning inför kommande granskningar, det är naturligtvis en stor fördel. Intressant att få veta lite mer om hur de frikyrkliga utbildningarna tampats med Högskoleverket kring dessa frågor.. En fråga som nämns är upplysningstänkandet och ...
Aktuella artiklar i tidskriften Science redogör för hur man med hjälp av en nyare dateringsmetod kunnat dra nya och omvälvande slutsatser om neandertalmänniskorna och deras förmåga till konstnärlig gestaltning, något som ställer tidigare uppfattningar om dem på ända.
The Annual EAU Congress provides a forum for presenting original unpublished data and sharing ideas for urological innovation as well as disseminating evidence-based knowledge of primary clinical relevance ...
Det var först idag som jag upptäckte att ni höll på med bokryggspoesi den här veckan. Så kul! Jag har aldrig provat förut, men nu har jag gjort ett litet försök ...
I spåren av Corona-utbrottet ställs samhället inför stora prövningar. Det mest uppenbara, förutom fara för liv och hälsa förstås, är svårigheter med ekonomin för företag och privatpersoner.
Eftersom jag varit en av dem som har varit rädd att vara ensam resten av livet. Så kan jag tala om att det är en stor prövning att släppa något som får en att känna sig trygg men jag mår så mycket bättre idag för jag vet vad jag vill ha och kämpar för det varje dag, as usual. Kommer det en kille i mitt liv så bör han tänka två ggr om han är där för stunden eller för evigt. Ni kanske tror att det är ett måste det där med för evigt (jag kräver aldrig av någon att stanna hos mig för evigt om de inte vill det), blir irriterad när man spenderar bort all sin tid med att kämpa för en kille som är osäker i hela 4 år så då är det verkligen ingenting för mig. Kan äen se på en dejtingsida där de nästan kräver att de är den rätta för mig och jag säger ärligt vad jag tycker så är jag en idiot och korkad brud. Har man en dejtingsida så är man inte tvungen att flirta eller hitta någon man har en dejtingsida för att se vad det finns för grodor där ute och ...
Svenska intensivvårdsregistret (SIR) verkar för att alla data kring intensivvården skall hanteras på ett säkert sätt så att myndigheter, intensivvårdsföreträdare, patienter och anhöriga kan känna full trygghet att enskilda patienters data aldrig kan identifieras via SIR ...
En fördel med översikter som dessa är att metoder och dess effekter kan jämföras. Vad vi däremot har lagt märke till är att utvärderingarna saknar kvantitativa sammanfattningar och forskare använder en bred variation av indikatorer i sina evalueringar.. Variationen mellan utvärderingar hindrar forskare att dra slutsatser om effekter av metoder. För att förbättra jämförbarheten mellan studier inom förebyggande arbete borde det finnas en överenskommelse om vilka indikatorer som ska användas i evalueringsstudier. En standard som denna föreslogs redan över ett årtionde sedan av Oscar Bukstein och Ken Winters.. Större uppmärksamhet borde riktas mot praktiska processer och tillämpningen av metoder för att svara på frågorna hur, för vem och under vilka omständigheter en metod fungerar.. Vår översikt visar att det finns en konstant positiv effekt av skolbaserade preventionsprogram, men det är svårt att peka på vad den aktiva ingrediensen är. En uppsättning av ...
Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.OkIntegritetspolicy ...
Som ni ser är det ganska stor skillnad på de olika filtrena och man väljer ju självklart efter vad man själv vill ha för effekt och hur kraftfull.. En absolut fördel med star-filter är att man ser effekten direkt när man tittar i sökaren. Det finns ju de filter du inte kan se hur det blev förrän du tagit bilden och då ställa in rätt inställningar IR-filter t.ex.. Starfilter passar alltså bäst i mörker för att höja mysfaktorn ytterligare på din bilder men självklart kan man använda dem till att få lite extra "bling bling" på smyckesbilder, för att få solen att formas som en fin stjärna osv.. Av Malin Wallberg www.malinwallberg.se ...
Resultatanalysen ska redovisa erfarenheter och resultat av det svenska utvecklingssamarbetet i ett land och innehåller slutsatser om vilken typ av samarbete som är effektivt, vilka kanaler som fungerar bäst, hur svagheterna ser ut och vilka erfarenheter andra biståndsgivare har gjort. Syftet med en resultatanalys är att dessa slutsatser ska bilda en grund för beslut inför nästa strategiperiod, så att den blir resultatstyrd ...
Resultatanalysen ska redovisa erfarenheter och resultat av det svenska utvecklingssamarbetet i ett land och innehåller slutsatser om vilken typ av samarbete som är effektivt, vilka kanaler som fungerar bäst, hur svagheterna ser ut och vilka erfarenheter andra biståndsgivare har gjort. Syftet med en resultatanalys är att dessa slutsatser ska bilda en grund för beslut inför nästa strategiperiod, så att den blir resultatstyrd ...
Löpningen gick inte så bra som jag tänkt mig. För det första går jag mer än jag joggar men någonstans måste man ju börja. Mitt uppsatta mål drog jag över med flera minuter men det berodde delvis på att jag absolut inte ville springa om ett promenerande par som jag sprang ifatt (så här i början vill jag inte ha någon precis bakom mig om det går att undvika ...
Det är bara så mycket för tillfället, massa läxor i skolan och imorgon har vi prov i internationell ekonomi. Vi har även börjat med vårt UF-företag, det kommer jag spendera den mesta tiden på i veckorna framöver! Jobbigt läge men så är det när man går en stud-linje som alla kallar den. Provet imorgon är på 32 sidor och jag tror att jag ska få spader på det! Jag har pluggat nu några dagar i sträck och ikväll tar jag lite ledig från det. Det jag kan kommer jag svara på och det jag inte kan försöker jag dra någon slutsats om. 2000 års historisk ekonomi kan ju inte vara så svårt som det verkar. Eller ...
Forell VVS-Ingenjörer har på uppdrag av Telge Bostäder fått genomföra en ventilationsutredning åt allmän nytta. Kontakta oss 0155-190 180.
Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden. ...
Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden. ...
CBD-olja är ingen medicin, det är en naturlig produkt. Vi påstår inte att CBD-olja botar några som helst sjukdomar. Informationen på denna webbsida är mestadels hämtad från upplevelser av de som testat CBD-olja samt studier och rapporter från andra källor runt om i världen. Vi upplyser och Du får sedan själv göra din egna efterforskning och dra dina egna slutsats om CBD-olja är något för dig.. ...
Syftet med provtagning är att mäta egenskaper hos en population, till exempel en viss grupp av livsmedel. Av praktiska skäl är det sällan möjligt att ta prov på alla objekt i populationen. Här får du veta mer om statistiska metoder för att kunna dra slutsatser utifrån resultaten från ett stickprov ...
Vad supportrarna tror och inte ska inte spela någon som helst roll för lagets chanser, det är ju helt irrelevant. Det är vad spelarna kommer upp i för nivå och deras inställning som kommer avgöra. Däremot gör man nog sig själv en otjänst om man tror att det blir en barnlek. Dumt att stå där med skägget i brevlådan om det går åt skogen. För egen del har jag tillit till vårt lag. I våra bästa stunder har visat ett spel för topp-6. Sen är vi fruktansvärt ojämna och har haft svårt att spela bra flera matcher i rad. Ett allsvenskt lag i superform som vunnit allt i kvalet undviker jag helst. Med lite tur och ett stort självförtroende kan ett sådant lag slå ut ett bättre lag. Det har vi alla sett tidigare. Det går vidare inte att dra några slutsatser om hur HA står sig mot SHL i år. Det värsta jag vet är folk som säger skillnaden har aldrig varit större mellan serierna. Det är rätt ut sagt idiotiskt. Det vet vi först när vi mötts. Efter denna långa harang ...
Trogna läsare, i den mån min blogg har sådant, har nog lagt märke till att jag tittat lite närmare på Aftonbladet och United minds undersökning om svenskarnas sexvanor och kom till lite andra slutsatser om förhållandet mellan sex och partisympatier. Men oavsett det så finns det två saker jag vill passa på att påpeka lite…
Under dagens samråd i EU-nämnden fick EU-minister Cecilia Malmström stöd för de slutsatser om EU:s utvidgning som förelagts rådet för allmänna frågor på...
Jag har fått ett erbjudande om ett så kallat hälsosamtal skickat till mig. Det är avgiftsfritt för människor i min ålder. Först kommer ett blodprov att tas. Därefter ska hälsosamtalet äga rum. Ja, något samtal kommer det knappast att bli, där läkaren först lyssnar på patientens berättelse, ställer de frågor som krävs för att få hela bilden klar för sig, för att först därefter dra slutsatser om orsak och verkan ...