För begreppet med samma namn inom det paranormala, se psykometri (paranormal). Psykometri är en statistisk disciplin som avser att kvalitetsgranska psykologiska test. Problem med mätningsmetoder hittar man i alla vetenskapliga discipliner men de utgör framför allt, inom psykologin, ett särskilt problem då man refererar till de psykologiska karaktärerna: är det verkligen någon idé att översätta åsikter, attityder och anpassningssvårigheter till nummer? Ordet är en sammanskrivning av orden psyke och metri (som betyder mäta). Psykometri är dock inte en metod för att mäta psyket eller personligheten, utan en metod att mäta/utvärdera tester som säger sig mäta psyket/personligheten. Problemet med att mäta människors psykologiska karaktärer grundar sig i att dessa inte kan iakttas direkt (den inre världen kan bara speglas genom beteenden) och på så vis baseras resultaten på sannolikhetsteser: ex, vi mäter intelligensen hos en individ utifrån observationer av särskilda ...
Urvalsgruppen har skrivit en forskningsrapport där resultatet ska redovisas på konferensen European Network of Selection Researchers (ENESER) i sommar. Författare är Kristina Langhammer, Anders Sjöberg, Sofia Sjöberg och Thomas Lindevall, alla från psykologiska institutionen Stockholms universitet. Psychometrics beskriver nedan först huvudresultatet av studien, och sedan mina egna kommentarer av resultatet i förhållande till rekryteringsbranschen.. Som Psychometrics tidigare behandlat kan informationen vid personbedömning vid rekrytering vägas ihop på två olika sätt. Det första tillvägagångssättet är så kallad intuitiv tolkning, vägningen av informationen insamlad om kandidaten avgörs av rekryterarens subjektiva tolkning.. Det andra sättet att tolka samma information är mekanisk tolkning. Denna tolkningsmetod bygger på att det finns en i förväg utvecklad evidensbaserad tolkning av informationen som anger sannolikheten att en viss individ ska prestera bättre på ...
Att använda strukturerade intervjuer, ibland benämnt kompetensbaserade intervjuer, används bland rekryterare som ett argument för att de arbetare evidensbaserat. Argumentationen bygger på den meta analys som många refererar till från 1998. Men nu har samma forskargrupp på nytt tittat på samma data och kommit fram till delvis motsatta resultat. Läs nedan om hur resultat från forskningen kan förändras över tid, vad vi visste igår är inte sant idag.. Som tidigare nämnts på psychometrics.se är anställningsintervjun den klart mest frekvent använda metoden vid urval. Ett argument som fått stöd, inte minst från meta analysen från 1998 är att den struktuerade intevjun är överlägsen den ostruktuerede intervjun. Den meta analys som ligger till grund för för dessa resultat är McDaniel, Whetzel, Schmidt & Maurer (1994).. En sak som är viktig att påpeka är att den ostruktuerade intervjun i meta analyserna är vad vi brukar benämna på svenska semistrukterade intervjuer, ...
Psychometrics är ett område som praktiserande försöka mäta psykologisk reaktion som känslor, intelligens eller andra mentala-baserade förmågor, individer. Individens testresultaten jämförs sedan med ett genomsnitt koncernens resultat på dessa områden. Ett viktigt exempel är den typiska IQ-test, som mäter intelligenskvot. Testet poäng får du på ett IQ-test jämförs Antalet människor som har tagit provet tidigare, och tilldelas ett nummer (poängen) som din IQ nummer. Teoretiskt sett ett högre antal IQ översätter till högre intelligens. Eftersom utvecklingen av IQ-tester, har psykologer använt psykometrisk i en mängd olika infallsvinklar på människors styrkor, sina svagheter, och inom vilka områden de kan ska kopplas ur eller begåvad. Psykometrisk utvecklar vad som kallas "instrument" för att göra dessa mätningar. Egentligen instrument är mer sannolikt att tester av olika slag, så ordet låter lite mer konkret än vad den egentligen är. Målet att använda ordet ...
The validity of a Swedish translation of the Measures of Criminal Attitudes and Associates (MCAA) was evaluated. All four subscales showed acceptable reliability, but the Entitlement scale can be improved by replacing items with low loadings. Confirmatory factor analysis supported a model with one common criminal attitude factor and three subfactors (corresponding to subscales of the test). The Antisocial Intent scale failed to come out as a separate factor. The criterion-related validity was evidenced through offenders having more positive attitudes to criminality than a sample from a public Internet site, a treatment program having an effect on the ratings, and test scores being meaningfully related to criminal history variables. It was concluded that the MCAA has satisfactory psychometric properties ...
I got my Ph.D. at the University of Stockholm, was acting professor in Lund and Uppsala, and full professor of psychology at the University of Göteborg 1970-88 and at the Stockholm School of Economics (SSE) 1988-2005. At SSE I was head of its Center for Risk Research. I have been a visiting professor in Berkeley and Stanford, at the the Dutch research center NIAS and the Belgian center EIASM, a member of Swedish Research Councils and Chairman of the Scientific Council of the Swedish Psychological Ass. I am a licensed psychologist. I coordinated an EU project (five countries) on risk perception and communication in 1996-99. I was an adjunct professor of Community Psychology at NTNU (Trondheim) and a member of its unit for Risk Psychology, Environment and Safety. I am a Member of Academia Europaea, The Academy of Europe; the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA), and the Royal Norwegian Society of Sciences and Letters (DKNVS). My research is about attitudes and risk perception and ...
PMhealth är ett nationellt nätverk för forskare med ett aktivt intresse avseende metodologisk och tillämpad psykometri och metrologi inom hälsovetenskaper.
Psychometric är ytterligare en i raden analysföretag som påvisar lågt engagemang. I deras rapport, Control, Opportunity & Leadership, undersöker de HR-specialisters syn på engagemang (och brist på det samma) och innehåller en rad intressanta slutsatser.. Rapporten bygger på en undersökning genomförd riktad mot HR-specialister i Kanada. Här följer ett axplock av slutsatserna.. ...
Arbetspsykologisk testning. Om urvalsmetoder i arbetslivet ger en redovisning av läget på den arbetspsykologiska testmarknaden i Sverige idag och är en oundgänglig handbok för den som vill förstå grunderna bakom användningen av arbetspsykologiska test. Här beskrivs i detalj såväl olika typer av test som andra bedömningsmetoder. Frågan om arbetspsykologisk testning belyses från många håll - ur såväl testades, som testanvändares och testleverantörers synvinkel. Stort utrymme ägnas åt de etiska och juridiska aspekterna på testning. Psykometri - vetenskapen om psykologiska mätningar - avhandlas i ett kapitel och boken omfattar även resonemang om personalekonomiska aspekter på urvalsproblematiken. Slutligen ges också en redogörelse över såväl de faktorer som historiskt påverkat användningen av arbetspsykologiska test, som de frågor framtidens testintressenter kan komma att stå inför.. ...
Denna kväll är för dig som gått helgkursen Medial utveckling eller går Zoë´s Mediala skola. Vi träffas och övar på det som vi gått igenom under kurserna. Fokus denna kväll är: * Öppna upp för medial kontakt * Kontakt med guiden * Läsa energier * Psykometri * Läsningar 2-2 Tid & plats: Onsdagen den 24 augusti kl 18
E-post: [email protected] Göteborg. Besöksadress: Hildedalsgatan 2, Göteborg. Som en del av vår kvalitetssäkring är Psykologisk Metod medlem i International Test Commission (ITC), som är "committed to promote policies and to proper development, evaluation and uses of psychometric instruments", www.intestcom.org. Vi följer internationella etiska och psykometriska riktlinjer för tester och testanvändande. Alla våra test UPP Personality, UPP Problem Solving och UPP StepOne Screen är certifierade av Det Norske Veritas (DNV-GL).. ...
Vilka styrmedel kan behövas för att svenska hushåll ska ställa om till fossilfria transportmedel och hur påverkar regionala skillnader styrmedlens effektivitet? Det ska forskare i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet undersöka i ett treårigt projekt som finansieras av Naturvårdsverket.
Rädslan är stor för en ny våg av kopparstölder när priset på råvaran nu är det högsta på nästan fyra år. - Vi ser att stölderna har gått upp lite grann igen, säger Patrik Olsson, vd på Kyrkans försäkring AB. Under de senaste åren har antalet kopparstölder minskat.(TT)
Rädslan är stor för en ny våg av kopparstölder när priset på råvaran nu är det högsta på nästan fyra år. Under de senaste åren har antalet kopparstölder minskat.
Den franske filmregissören Claude Chabrol avled i dag, 80 år gammal. Han var en av de mest tongivande i den så kallade Nya vågen inom fransk film.
BMW nyckel programmeringsenhet och programvara för fordon utrustade med EWS modul, täcker 1994-2004 som har EWS-modulen (inklusive EWS2, EWS3 och EWS4, Rover75, MINI, RangeRover, Freelander, Discovery)
Drivrutiner till vågar är utformade för att effektivisera din process. Vi hjälper till med data som resulterar i konsekvent kvalitet och informerat beslutstagande. Enkelt att integrera för dosering, formulering, statistisk kvalitetskontroll, anpassade instrument och hantering av fordonsvägning.
Dr Sannas artiklar - Dessa råd ska endast ses som råd och förslag till en bättre hälsa och de är inga medicinska behandlingar. Konsultera alltid din läkare eller annan specialist om du har allvarliga eller långvariga symtom.
Tycker nog att jag lär mig nya saker hela tiden; av vännerna och familjen, av jobbet och studierna och av allt annat som finns omkring mig.Jag var på en föreläsning i våras, där föreläsaren som höll på med forskning runt hjärnan sa att om man vill ha ett långt intellektuellt liv så skulle man lära sig spela ett nytt instrument eller lära sig ett nytt språk. Då hände det nämligen många positiva saker i hjärnan. Nu har jag varken lärt mig spela något nytt instrument eller tala något nytt språk (räknas värmländska kanske)däremot har jag börjat åka... ...
En våg måste vara godkänd innan du börjar använda den. Men vad behöver du tänka på innan du skaffar en våg som ska användas vid betalning? Lär dig mer om hur du följer reglerna.
När jag skrev att jag önskade att jag hade trippelnegativ cancer visste jag inte vad det innebar. Mer än att för mig kändes det skönt att slippa de där långa efterbehandlingarna och att chansen för barn ökade. Nu vet jag att det kanske är av den värsta sorten och att det är oftast den typen jag har som svarar sämst på cellgifter. Ni måste förstå att trots att jag är definitionen av "stark", så betyder inte det att jag orkar. För jag orkar ingenting just nu. Livsglädjen går ur mig mer och mer för varje dag. Den molnande känslan av ångest och död bäddar ner sig allt för ofta i mitt huvud. Magen är för jämnan orolig och trots att jag skrattar så surfar djävulen runt på en jämn våg i mitt huvud och påminner mig om mitt tillstånd ...
Det är något visst med människor som tror att bara för att man utpekar att vissa tillgångar eller andra instrument är bubblor så måste det betyda att det inte går att tjäna pengar på det. Det är klart som korvspad att det går att tjäna pengar, massvis med pengar på bubblor, problemet med bubblor är att det är ackompanjerat men en otroligt hög risk att sitta med svarte petter när bubblan väl spricker. Det är därför det är osunt att spekulera i bubblor. Gillar man hastiga rörelser, stora summor och hög risk är det väl bara börja handla massa konstiga index-derivat med hävstång?. SvaraRadera ...
här. Dokumentet beskriver lämplig procedur gällande service och skötsel av SAFENCE stållineräcke samt vid överledning av trafik eller då SAFENCE wiresystem av andra anledningar måste demonteras, samt vid påkörning eller då vägräcket av andra anledningar måste repareras.. Sätt alltid säkerheten främst, gör alltid en riskbedömning och om du är osäker på om situationen är säker så är den sannolikt inte det - men det finns alltid säkra tillvägagångssätt! Tveka inte att kontakta Blue Systems för att finna lämplig väg framåt.. ...
Ett stållineräcke består av ett antal, normalt tre eller fyra, uppspända stållinor som förankras i marken i vardera ände och bärs upp av en stålstolpe med någon, eller några, meters mellanrum.. Iakttag försiktighet vid arbete med och omkring de uppspända linorna. SAFENCE stållineräcke är konstruerat så att linorna, vid behov, med handkraft skall kunna läggas på marken. Skulle det vara nödvändigt kan linorna också göras fria från sin uppspänningskraft genom att räcket kapas.. Sätt alltid säkerheten främst, gör alltid en riskbedömning och om du är osäker på om situationen är säker så är den sannolikt inte det - men det finns alltid säkra tillvägagångssätt! Tveka inte att kontakta Blue Systems för att finna lämplig väg framåt.. Läs om hur stållineräcket fungerar under avsnittet "Stållineräckets funktion".. ...
Eldan Recycling är en ledande aktör inom system och maskiner för lönsam återvinning och modern avfallshantering. Sedan 1956 har vi installerat mer än 830 kompletta system och 7100 maskiner till kunder i mer än 65 länder. Vår målsättning är att ge våra kunder de rätta verktygen för att lyckas med återvinning. Det är även detta vi är kända för!
Lätt chokladtryffel för låga Carb Eaters (Endast fyra ingredienser!) Jag ska erkänna, godis-making är inte precis min starka sida. Det är en exakt vetenskap och som sådan kräver lämpliga instrument, exakta tidpunkten, noggrann härdning, yada yada. Ibland - OK, faktiskt för det mesta - Jag vill bara något dekadent och
Nordtec levererar mätinstrument för proffsanvändare. Här hittar du Temperaturmätare, fuktmätare, tryckmätare, värmekameror och en mängd andra instrument
Nordtec levererar mätinstrument för proffsanvändare. Här hittar du Temperaturmätare, fuktmätare, tryckmätare, värmekameror och en mängd andra instrument
Nej, det finns tyvärr inga instrument till salu för tillfället, men ge inte upp! Här listas regelbundet nya instrument för omedelbar försäljning.. ...
Andra poster än de som finns upptagna i uppställningsformerna får tas upp, om de nya posternas innehåll inte täcks av uppställningsformernas poster. Posterna får delas in i delposter. Om delar av en post har tillkommit på ett sådant sätt eller är av sådan storlek att det är av betydelse med hänsyn till kravet i 2 kap. 3 § på en rättvisande bild att de redovisas särskilt, skall de tas upp i delposter. Kompletterande poster skall ges beteckningar som tydligt anger vad som ingår i posten ...
Men tak är inte bara funktionellt skydd. Det är ibland den mest framträdande delen på huset, särskilt när taket är kraftigt sluttande. Den estiska livslängden är inte lika lång som den tekniska. Vill du ge hela huset ett lyft, kan du börja med att lyfta blicken mot taket och planera ett byte av det. Ett takinköp är en rätt liten del av husets totala värde, givet att huset ligger i en attraktiv region. Vill man exempelvis framhäva huset äldre karaktär finns det plåttak från Plannja i ärggrön kulör. Det är inte ovanligt att ett nylagt tak väsentligt höjer bostadens värde förutom att det ger ditt hus ett nytt och uppdaterat utseende. Så varför vänta med att lägga nytt tak ...
Saker i allmänhet och idrott i synnerhet. Idag var det testvecka på armyn. Visserligen gick väl inte dessa superdåligt, men inte heller särskilt bra. Det jag var dålig på (SJUKT DÅLIG OCH DET HATAR JAG!) var en övning vi inte kört innan; så kallad plankgång. Precis som ordet antyder ska man stå i en planka och sedan förflytta sig framåt. Tvärs över salen och sen tillbaka. Det är inte så svårt, iallafall inte för andra. Men för mig var det tydligen det. Jag var så himla dålig att jag helst ville lägga mig ner och grina. Det värsta jag vet är att vara dålig! ...
Den första fiollektionen blev för mig inte lika fylld av entusiasm. Tanken var att jag i första hand skulle lära mig att hålla både fiol och stråke på ett vettigt sätt. I andra hand skulle jag försöka få någon form av välljud ur instrumentet. Den första delen av lektionen skulle visa sig var tillräckligt utmanande - i alla fall för mig. Efter en kort stund hade jag ont i armen, nacken och några ställen till. Men allra mest ont gjorde det nog på en mer subtil plats i kroppen. Del två av lektionen, där jag skulle försöka få vackert ljud ur fiolen, blev ett totalt misslyckande. Det lät helt enkelt för jävligt. Och just detta fenomen att jag, som har ett bra musiköra, och kan få en hel del andra instrument att låta hyfsat bra, inte kunde få fram annat än olidligt oljud ur detta fina instrument gjorde nog mest ont. Det sved riktigt ordentligt i egot. Jag vet ju hur det ska låta, jag har musicerat i över 45 år, men här gick jag totalt bet. Fy 17 vad ont det gjorde! ...
Organisationsagilitet har beskrivits som den tredje vågen inom lättrörlighet och smidighet. Den första vågen var när man började skapa små agila bubblor i annars väldigt trögrörliga och stela organisationer, och mycket av råden till agilister från den tiden handlade om hur man skulle skydda teamen och möjliggöra agilitet trots att verksamheten ville annorlunda. Den andra vågen handlade om hur man kunde synkronisera flera team att samarbeta på ett mer lättrörligt sätt, och idag är detta ett i huvudsak löst problem med väl beprövade ramverk och tricks. Den organisation som vill få storskalig agilitet att fungera kan få det på mella sex och tolv månader om de bara är villiga att göra som expertisen inom området säger. Men både första och andra vågen handlade bara om en sak: hur man utvecklar tjänster, i synnerhet IT-baserade tjänster. Men utveckling är bara en liten del av en tjänsts livscykel, och tjänsteperspektivet är långt mer vittgående än IT. Det ...
Han kan se ut ungefär hur som helst, hårfärgen eller hårlängden har ingen skillnad, men han ska ha ögon man kan sitta och drunka i och man ska kunna diskutera med han om viktiga saker, men allt ska inte vara allvar, han ska kunna skämta om saker med. Min favoritkille ska kunna skämta om saker, och finnas för mig när jag behöver han, och han ska kunna lyssna och diskutera ...
Under mars månad var jag som småbarnsförälder tvungen att vabba. Vi hade nyligen startat ett arbetsområde med bakterier och celler. Vi hade startat upp med att repetera hur ett mikroskop fungerade och gjort några praktiska övningar innan VABen smög sig på. Men då jag hade planerat att, förutom några utstickare, hålla mig ganska mycket till det digitala läromedlet TitaNO Biologi, blev planeringen deschiffrerbar för vikarien. Detta var bra i sig, men som grädde på moset blev faktiskt ytterligare saker gjorda under min frånvaro. Detta fick mig att bli påmind om att man inte är (som ju är en sanning för de flesta av oss lärare) oumbärlig, man kunde ersättas av någon annan och saker blev gjorda ändå! Fördel med filmer som förberedande läxa ...
Det här en av mina favvo pics från min inredningspinterest. Så fint med massa olika saker i olika stilar och former! Jag har ju tjatat tidigare om att tjoffa upp en snäckformad spegel över teven. Och jag ger mig inte! Men det kommer ju bli lite weird med den liksom centrerad. SÅÅÅÅ nu vill jag komplettera med ytterligare item, som EJ ska va en tavla. Varit riktigt fast i "lampetter" - fattar inte varför fler har det? Sååå snyggt o smart med extra punktbelysning??? Kolla ba vilka tjusiga som finns billigt på både ebay / etsy:. ...
Jag har inte skrivit det här tidigare men jag har gått i terapi hela hösten. Först var det på "skoj" men ganska snabbt kom det fram att jag nog hade en del av bearbeta. Rätt mycket faktiskt. Nu är tyvärr terapi så jävla dyrt så jag kan i dagsläget inte fortsätta, men vi hann med en del och det känns väldigt bra. Det fick mig i alla fall att inse att det är bra att prata om saker och ting. Att JAG måste prata om saker. Därav att jag skriver det här ...
Ni som läser bloggen vet redan att jag har en viss fallenhet för 2D och 3D-koncept som blandas. Jag har ju tidigare skrivit om det ambitiösa projektet att 3D
Tips på bra och roliga konfirmationspresenter.Konfirmationspresenter i hundratal, här hittar du garanterat något du kan ge som konfirmationspresent. Vi har valt ut det bästa från många olika butiker.
JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län Fler jobb i Kronoberg under 2015 En stark inhemsk efterfrågan på varor och tjänster samt en långsamt förbättrad internationell konjunktur gör att utsikterna för
Så skönt att ha någon här som man bara kan tjata av sig med, som känner en och som verkligen förstår en till fullo :). Missförstå mig inte, jag har flera här som jag mer än gärna pratar med :), men det är något speciellt att verkligen få prata av sig med någon som känner en utan och innan och som vet vad som skett tidigare :). Och såklart så känner man ju samma människor och då kan saker och ting bli extra roligt : ...
Asså idag förstår jag inte varför jag sprang runt med min vinterjacka! Lite varm blev man när man kom ut från träningen och hamnade mitt ute i solen. Å andra sidan vågar man ju kanppt lägga undan vinterjackan så som det vänder i graderna här. Solen framkallar det bästa hos oss (iaf hos majoriteten, finns alltid bittra människor året runt) och får oss att må så bra. Idag kände jag mig riktigt glad där jag gick runt på stan och träffade upp en gammal vän. Vi hade så mycket att prata om och tiden bara rann iväg. En glad nyhet är att hon ska gifta sig i juni!! Det kommer att bli ett toppen brölopp, det är jag helt övertygad om ...
Jag började spela harpa trettio år gammal 1975. Litet sent kan tyckas, men jag hade fuskat på andra instrument och spelat amerikansk folkmusik, skiffel etc. Nu fann jag snabbt goda inspiratörer på kromatisk nyckelharpa men det dröjde inte länge förrän jag konverterade till gammelharpa. Det hände sig på en Österbykurs redan 1976 då jag träffade Justus Gille och Viktor Vikman och blev såld. Jag avvek från kursen för att i stället rita av en silverbas som hängde på brukskontoret. På den vägen är det ...
Med en akustisk gitarr kan du spela det mesta och underhålla både dig själv, släkt, vänner och kanske kompisarna på festen. Inget annat instrument är lika
Bevent Rasch har ett vältäckande produktprogram för komfort- och processventilation. Med tyngdpunkt skydd mot brand och brandgasspridning, takhuvar, ytterväggsgaller och spjäll. Fexibel produktion med hög kompetens ger möjlighet till många kundanpassade speciallösningar. Säljkontor finns förutom i Borås även i Stockholm.. ...
Ny våg av optimism bryter höstens dystra förväntningar Mäklarnas farhågor om fallande priser under slutet av förra året besannades inte. Priserna på både...
Svenska Inerventions AB med elektrodressen Mollii gör succé i Frankrike. Mollii har nu över 50 användare i Frankrike och ryktet om det nya hjälpmedlet sprider sig snabbt.
Nya verktyget Google Analytics 360 Suite ska förenkla hanteringen av data för marknadsförare, på samma sätt som Google revolutionerat hur vi söker på nätet
Att kartlägga, prioritera och åtgärda verksamhetens kemikalieavtryck. Det ska det nya verktyget Toxic Footprint hjälpa företag med.