Jämför priser på Child and Adolescent Clinical Psychopharmacology Made Simple (Pocket, 2015), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Child and Adolescent Clinical Psychopharmacology Made Simple (Pocket, 2015).
Utbildningen syftar till, att på basis av kunskaper om psykiska sjukdomars etiopatologi, och med kännedom om psykofarmakas egenskaper och effekter, kunna farmakologiskt behandla psykiskt sjuka patienter på ett optimalt sätt. Kursen innehåller både katedrala föreläsningar och fallbaserade diskussioner i grupper. Interaktiva diskussioner uppmuntras och kursdeltagare får gärna dela med sig av kliniska fall och problem från den egna kliniska ...
Sigun Israelsson arbetar med mjukvaruutveckling och projektledning inom det medicintekniska företaget Maquet Critical Care. Hon har med sig tidigare erfarenheter från mätteknik och produktframtagning inom områdena kapnografi, spirometri och multigasanalys från Artema Medical/Mindray Medical. Anestesin som verksamhetsområde är ett starkt intresseområde för Sigun. Hon hoppas med tiden på Clinical Innovation Fellowships få en fördjupad förståelsen för den kliniska vardagen, finna hållbara behov och lösningar som gör skillnad för användaren, finslipa verktygen för innovation och produktframtagning och lära sig tänkta som intra-/entreprenören ...
Helena Rönnqvist Helena arbetar som läkare på akutkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Hon stöter dagligen på problem inom vården vilket väcker en lust hos henne att förändra och förbättra för att höja kvalitén och göra vården säkrare. Hon har alltid haft ett genuint intresse för medicin, teknik samt design och har även arbetat med patientsäkerhet. Helena tycker att Clinical Innovation Fellowships känns utmanande, spännande och obeskrivligt roligt då hon på heltid får möjlighet att finna lösningar på problem inom sjukvården ...
att ge landstingsledningen i uppdrag att undersöka möjligheten att inrätta Clinical Innovation Fellowships, eller liknande projekt, inom Västmanlands sjukhus.. ...
1. SPF. Bipolär sjukdom. Kliniska riktlinjer för utredning och behandling. Svenska Psykiatri 14 Stockholm: Svenska Psykiatriska föreningen; Gothia Fortbildning 2014. 2. Kupfer DJ, Regier, D.A. Diagnostic and statictical manual of mental disorders: DSM-5. Arlington, VA, USA,: American Psychiatric Association. 2013;5th ed.. 3. Socialstyrelsen. Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem - Systematisk förteckning. 2016; - Svensk version 2016. 4. Kupfer DJ, Kuhl EA, Regier DA. DSM-5--the future arrived. Jama. 2013;309(16):1691-2. 5. Goodwin GM, Haddad PM, Ferrier IN, Aronson JK, Barnes T, Cipriani A, et al. Evidence-based guidelines for treating bipolar disorder: Revised third edition recommendations from the British Association for Psychopharmacology. J Psychopharmacol. 2016;30(6):495-553. 6. Goodwin FK, Jamison KR. Manic.Depressive Illness; bipolar disorders and recurrent depression. Manic-Depressive Illness. Oxford: Oxford University Press; 2007. 7. SBU. ...
8 hälsofördelar med kanel för din hälsa Det finns en stor uppsättning hälsofördelar nätdejting presentation exempel kanel, och många är välkända. Dess läkande kraft kan hjälpa till att lindra många olika åkommor tack vare dess aktiva beståndsdelar (kanelaldehyd, kostnadsfria dejtingsidor och kanelalkohol). Det innehåller potenta antiinflammatoriska, antimikrobiella, antibakteriella och antikoagulerande egenskaper som kan användas i alternativ medicin för att behandla ett antal olika sjukdomar. Det är en utmärkt källa till polyfenoler, antioxidanter och mineraler såsom mangan, kalcium, järn och kostfibrer. Låt oss lära oss om de åtta främsta hälsofördelarna med kanel.. Fördelar med rosmarin I en studie publicerad i Therapeutic Advances in Psychopharmacology visade det sig att doften av rosmarin kan bidra till att förbättra den mentala utvecklingen. Vidare kan det öka hastigheten och effektiviteten med vilka hjärnan bearbetar information. I en studie som ...
Jag skickade följande mail till Socialstyrelsen och fick svar efter några veckor: Från: Bengt Nilsson Skickat: den 10 juni 2014 08:02 Till: Socialstyrelsen Ämne: Livsstilssjukdomar Hej, Ann Fernholm påstår i denna föreläsning att socker och vitt mjöl orsakar livsstilssjukdomar. http://urplay.se/Produkter/183325-UR-Samtiden-Naring-for-halsa-och-prestation-I-sockrets-fotspar Stämmer det? Vänliga hälsningar, Bengt Nilsson Från: Åhlin, Erik Skickat: den 17 juli 2014 08:31 Till: Bengt Nilsson Ämne: SV: Livsstilssjukdomar Hej Bengt, Enligt WHO kan sunda levnadsvanor förebygga 80 procent av all kranskärlssjukdom och stroke, och 30 procent av all cancer [1-2]. Hälsosamma levnadsvanor kan också förebygga eller fördröja utvecklingen av typ 2- diabetes [3-4]. Referenser WHO. Cardiovascular diseases (CVDs), Fact sheet N°317, 2011. WHO. Cancer, Fact sheet N°297, 2011. WHO. Diabetes, Fact sheet N°312, 2011. Schulze, MB, Hu, FB. Primary prevention of diabetes: what can be done and how ...
Dr. Robin Carhart-Harris från brittiska Neuropsychopharmacology Unit i London förklarar sin forskning i den kontroversiella frågan om psykadeliska substanser kan vara användbart i psykoterapi mot depression, beroende och andra rigida problem och beteendemönster. Vårt mänskliga psyke befinner sig i sitt normala läge i ett strukturerat tillstånd. I psykoterapi vill man bort i från detta för att…
Daniel Lindqvist, Wolkowitz, O. M., Picard, M., Ohlsson, L., Bersani, F. S., Fernström, J., Åsa Westrin, Hough, C. M., Lin, J., Reus, V. I., Epel, E. S. & Mellon, S. H., 2018 jan 30, (Accepted/In press) I : Neuropsychopharmacology. s. 1-8. Forskningsoutput: Tidskriftsbidrag › Artikel i vetenskaplig tidskrift ...
Fullständigt namn för delfonden omnämnd i denna månadsrapport är C WorldWide - C WorldWide Biotechnology (härefter fonden). Denna månadsrapport utgör inte, och ska inte betraktas som ett erbjudande eller en inbjudan att köpa eller sälja fonden eller de värdepapper som omnämns i rapporten. Månadsrapporten skall inte tolkas som investeringsrådgivning och C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige är inte ansvariga för lämpligheten av informationen i rapporten. Alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa riktigheten och exaktheten av uppgifterna i rapporten. Riktigheten och exaktheten kan inte garanteras och C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige tar inget ansvar för eventuella fel eller brister. All information som uttrycks i månadsrapporten är gällande från ...
I denna rapport analyserar Statens medicinsk-etiska råd etiska frågor rörande s.k. klinisk innovation i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och forskning. Rådet tar i rapporten upp gränsdragningsproblem och redo-visar ett antal villkor som bör vara uppfyllda för att en innovativ metod ska kunna tillämpas i hälso- och sjukvården ...
D r kan man se att f rutom v te och helium (som b da r mycket l tta och f rsvinner n stan omedelbart n r jorden bildades) dominerar kol, syre och kv ve. Man b r allts v nta sig att den urspungliga atmosf ren inneh ll dessa mnen. Eftersom O2 r mycket reaktivt s f rsvinner det s kert genom att det oxiderar andra mnen, bland annat kol. Observera att det var s kert 1000-2000 grader p jordytan, s allt br nnbart (t.ex. kol) brann upp. Enligt detta resonemang skulle atmosf ren best till en stor del av koldioxid och en del andra gaser t.ex. kv vgas. Med tanke p vulkanism och venusatmosf rens sammans ttning (se Planetary Fact Sheets ...
Det finns flera s tt att h rleda den erforderliga hastigheten f r en satellitbana n ra jordytan. L t oss b rja med den mest direkta metoden, se figuren nedan. Om hastigheten f r en l g cirkelbana r v s r str ckan mot horisonten p en sekund lika med v*1 m. Under en sekund faller f rem let med accelerationen g str ckan. gt2/2 = 9.81/2 m. Jordens radie r r=6.37*106 m (Planetary Fact Sheets ...
Selvkjørende kjøretøy - Anders Jordbakke, Analyse & strategi [pdf]. Omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade - Stig Langsager, Odense, DK [pdf]. Strategier for udvikling - Søren Hansen, Ramböll [pdf]. Fact sheet - Odense [pdf]. ...
Biologisk psykiatri eller biopsykiatri är en ansats till psykiatrin som siktar på att förstå psykiska sjukdomar genom den biologiska funktionen av nervsystemet. Den är interdisciplinär och berör vetenskaper som neurovetenskap, psykofarmakologi, biokemi, genetik och fysiologi för att bilda teorier om biologiska basen för beteende och psykopatologi. Medan det är viss överlappning mellan biologisk psykiatri och neurologi är den senare i allmänhet inriktad på sjukdomar, där stor eller synlig patologi av nervsystemet är uppenbar, såsom epilepsi, cerebral pares, encefalit, neurit, Parkinsons sjukdom och multipel skleros. Det är viss överlappning med neuropsykiatri, som typiskt behandlar beteendestörningar i samband med en uppenbar hjärnsjukdom. Biologisk psykiatri och andra ansatser till psykisk sjukdom är inte ömsesidigt exkluderande utan kan helt enkelt försöka att behandla fenomen på olika förklaringsnivåer. På grund av focusen på den biologiska funktionen av ...
Psykofarmaka är ett samlingsnamn för läkemedel som riktar sig mot psyket. De används inom tre indikationsområden: Psykoser (antipsykotika, neuroleptika) Depressioner (antidepressiva läkemedel) Sömnproblem, ångest, oro och ängslan (lugnande läkemedel) Psykofarmaka används för att lindra, häva eller underhållsbehandla olika, ofta kroniska, psykiatriska tillstånd. Denna grupp läkemedel kan inte i sig bota sjukdomen, men mildrar (eller tillfälligt tar bort) symptomen. Psykofarmaka ges oftast i kombination med psykoterapi, så som Kognitiv beteendeterapi eller Psykodynamisk psykoterapi. En läkare specialiserad på psykofarmaka och psykiska sjukdomar benämns som psykiater. Psykofarmakologi Denna artikel om nervsystemet eller psykiatri saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...
Current Concepts in the Neurobiology of ADHD Across the Lifecycle var titeln på årets Birgit Olssonföreläsning, den femte i ordningen, som ägde rum den 18 november 2015 i Wallenbergsalen i Göteborg. I år hölls föreläsningen av Joseph Biederman, som är professor i psykiatri vid Harvard Medical School och tillika chef för Pediatric Psychopharmacology Unit vid Massachusetts General Hospital. Professor Biederman har publicerat mer än 700 vetenskapliga artiklar främst inom ADHD-området. ADHD-prevalensen är 5-10 % oavsett var man befinner sig på jordklotet. Det är minst dubbelt så många pojkar som flickor som har ADHD. Vårt största problem med ADHD idag är enligt professor Biederman behandlingsföljsamhet, där 80-90 % inte längre medicinerar ett år efter behandlingen satts in. Ett annat problem är att det föreligger i genomsnitt en fördröjning på närmare fem år från det att de första ADHD-symtomen debuterar till det att behandling initieras. Joseph Biederman var noga ...
Corkery JM, Schifano F, Ghodse AH, Oyefeso A: The effect of methadone and its role in fatalities. Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental 19(8): 565-576, 2004.. Davis MP: Methadone as a rescue for failed high-dose opiate therapy for catastrophic pain. Supportive Care in Cancer 8(2): 138-140, 2000.. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA): Figure HSR-2. Estimated number of clients in opioid substitution treatment (OST) in EU 15-12, 1993-2008. Päivitetty viimeksi 4.1.2011.. Ferrari AS, Coccia CPR, Bertolini A, Sternieri E: Methadone - metabolism, pharmacokinetics and interactions. Pharmacological Research 50: 551-559, 2004.. Forsell M, Virtanen A, Jääskeläinen M, Alho H, Partanen A: Huumetilanne Suomessa 2010. Kansallinen huumevuosiraportti EMCDDA:lle. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, raportti 40/2010.. Gillman PK: Monoamine oxidase inhibitors, opioid analgesics and serotonin toxicity. British Journal of Anaesthesia 95(4): 434-441, 2005.. Hagelberg N, ...
ADHD IN SUBSTANCE USEDISORDERS PREVALENCE AND PHARMACOTHERAPYHuvudhandledare:Professor Johan Franck, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskapBihandledare:Medicine doktor Nitya Jayaram-Lindström, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskapDocent Björn Philips, Linköpings Universitet, Institutionen för Klinisk psykologi och psykoterapiFakultetsopponent:Professor David Nutt, the Edmond J. Safra professor of neuropsychopharmacology, Imperial College LondonBetygsnämnd:
BAL MEDKONSULT AB: s Börje Löfgren, och som tidigare hade helt felaktigt uppgivit inför den alarmerade allmänheten att utmattningssyndrom är en hjärnskada samt att det skulle finnas hundratusentals människor med symtomen, påstår nu i en kommentar i dagensmedicin.se att jag hade anfört studien i Biological Psychiatry (29 patienter, därav 26 med major depression) för att belägga den kulturellt betingande aspekten omkring den svenska diagnosen utmattningssyndrom. Löfgrens påstående är återigen rent absurt (inte i den väsentligaste därför man anför inte studier, man anför åsikter - som dr Olsson påpekar i en separat kommentar). Alltså, min analys av patientmaterialet i artikeln i Biological Psychiatry [1] endast påvisar att det åberopade resultatet ej avser diagnosen utmattningssyndrom som sådan. Och, således, att offentligt påstå att en biologisk skillnad mellan depression och utmattningssyndrom är på så viset belagd är i min mening oriktigt, och för ...
De vanligste hjerneorganiske sykdommene inkluderer Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom, demens med Lewy legemer (DLB) og cerebrovaskulær sykdom. Prosjektets primærfokus er Lewylegemesykdom (DLB og Parkinson sykdom) og utvikling av kognitiv svikt. Et hovedmål i prosjektet er tidlig diagnostikk, primært før pasientene er blitt demente.. Vi fant at synshallusinasjoner og hukommelsesvikt er vanlige debutsymptomer ved DLB. Vi påviste også at man ved hjelp av magnet resonnans tomografi (MR) kan se forandringer i hvit substans hos Parkinsonpasienter før de er blitt demente og at depresjon kan være et tidlig tegn og en risikofaktor for en senere demensutvikling. Funnene kan hjelpe oss å påvise hjerneorganisk sykdom tidlig i sykdomsforløpet og innen pasientene er blitt demente.. Prosjektet inkluderte pasienter med såkalt subjektiv kognitiv svikt (subjektive plager, men uten objektive utfall på kognitive tester,) og mild kognitiv svikt (objektive utfall på kognitive tester, men ikke ...
För mer omfattande sök- och skrivhjälp får du gärna boka en tid. Då har vi möjlighet att förbereda oss och ge dig bästa möjliga handledning.. Använd vårt formulär för att boka handledning. ...
CINAHL is the authoritative resource for nursing and allied health professionals, students, educators and researchers. This database provides indexing for more than 3000 journals from the fields of nursing and allied health. Full text material includes 72 journals plus legal cases, clinical innovations, critical paths, drug records, research instruments and clinical trials. The database contains more than 2,300,000 records dating back to 1981. CINAHL also includes the Pre-CINAHL dataset. Pre-CINAHL is intended to provide current awareness of new journal articles, and is collection of records that provide basic bibliographic information before they are indexed with CINAHL Headings. As Pre-CINAHL journal articles are indexed, the records are replaced with complete CINAHL records. CINAHL (The Cumulative Index to Nursing & Allied Health) innehåller referenser till engelskspråkig litteratur inom vårdområdet, inklusive närliggande områden som fysioterapi, ergoterapi, näringslära, ...
Det er kun innen psykiatrien (sykehus, poliklinikker, dagsentre ol.) og biologisk psykiatri at man plasserer psykoterapi inn under den medisinske vitenskap. Dette har medført at mye av den forskning som er gjort på psykoterapi i de senere år, er gjort innenfor psykologi og samfunnsvitenskap og ikke medisin.. At psykoterapi i stor grad hører til under psykologi og samfunnsvitenskap og ikke under medisin, gjorde det vanskelig for psykoterapeuter å bli hørt da Stortinget 2002-2003 behandlet daværende Ot.prp.nr 27 Om lov om behandling av sykdom mv ...
Ribeiro, D. E., Casarotto, P. C., Júnior, A. S., Fernandes, G. G., Pinheiro, L. C., dos Santos, J. E. T., Júnior, H. Z., Guimarães, F. S., Joca, S. R. L. & Biojone, C., 13 apr 2019, I : Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry.. Forskningsoutput: Tidskriftsbidrag › Artikel › Vetenskaplig › Peer review ...
1. World Health Organization. International Agency for Research on Cancer. Fact Sheet - Lung Cancer. Available at http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/15-Lung-fact-sheet.pdf. Accessed May 2019. 2. Aggarwal A, et al. American Lung Association: Addressing the Stigma of Lung Cancer. http://www.lung.org/assets/documents/research/addressing-the-stigma-of-lung-cancer.pdf Accessed May 2019. 3. National Cancer Institute. Cancer Stat Facts: Common Cancer Sites. Available at: https://seer.cancer.gov/statfacts/html//common.html. Accessed May 2019. 4. EpiCast Report: NSCLC Epidemiology Forecast to 2025. GlobalData. 2016.. 5. Cancer.Net. Lung Cancer - Non-Small Cell - Statistics. Available at www.cancer.net/cancer-types/lung-cancer-non-small-cell/statistics. Accessed May 2019. 6. Jones G, et al. Recent advances in the management of lung cancer. Clinical Medicine. 2018;18(2):s41-s6. 7. Yousaf-Khan U, et al. Final Screening Round of the NELSON Lung Cancer Screening Trial: The Effect of a 2.5-year ...
Fund prices, fact sheets, investment research, advice and portfolio tools for OEICs, unit trusts, ISAs, PEPs, ETFs, offshore, and life and pension funds
Product Fact Sheet , 3 March 2010 UNLIMITED TURBOS - FÖR DIG SOM VILL HANDLA MED RIKTIGT HÖG HÄVSTÅNG En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk utveckling utgör ingen garanti för framtida utveckling eller avkastning. Skriven av : Erik Hansén, Tradingportalen.com  Erik Hansén är grundare och VD för FMG Financial Media Group AB. Erik sitter även i styrelsen för Skandinaviens Tekniska Analytikers Förening. Har lång erfarenhet av finans och studerat nationalekonomi på Uppsala Universitet och finansiell ekonomi i Belgien. Erik Hansén har hållit på med finansanalys i allmänhet och teknisk analys i synnerhet under lång tid. Spelade tidigare ishockey med meriter från Allsvenskan. Unlimited turbos - för dig som vill handla med riktigt hög hävstång Det finns numera ett stort utbud av börshandlade investeringsprodukter och i denna artikel tänkte vi på ett ...
Det er kun innen psykiatrien (sykehus, poliklinikker, dagsentre ol.) og biologisk psykiatri at man plasserer psykoterapi inn under den medisinske vitenskap. Dette har medført at mye av den forskning som er gjort på psykoterapi i de senere år, er gjort innenfor psykologi og samfunnsvitenskap og ikke medisin.. At psykoterapi i stor grad hører til under psykologi og samfunnsvitenskap og ikke under medisin, gjorde det vanskelig for psykoterapeuter å bli hørt da Stortinget 2002-2003 behandlet daværende Ot.prp.nr 27 Om lov om behandling av sykdom mv ...
3. World Health Organization. (In association with the International Consortium for Emergency Contraception, International Federation of Gynacology and Obstetrics, International Planned Parenthood Federation, Department of Reproductive Health and Research). Fact sheet on the safety of levonorgestrel- alone emergency contraceptive pills. Saatavissa: http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_RHR_HRP_10.06_eng.pdf Accessed January 2014.. ...
Countries by military expenditures (% of their GDP) in 2014, based on data from the World Bank. List by the Stockholm International Peace Research Institute 2016 Fact Sheet (for 2015)[1] 1 United States 596.0 3.9 2 China[a] 215.0 1.9 3 Saudi Arabia[b] 87.2 13.7 4 Russia[a] 66.4 5.4 5 United Kingdom 55.5 2.0…
Utgivningsår 2014 Författare Public Health Agency of Sweden Between 2008/2009 and 2009/2010 100,000 people in Sweden became new problem gamblers and at the same time roughly the same number moved out of the problem gambling category. Browse and read in the publication…. Ladda ner PDF av Swelogs facts sheet no 10 2014, 100,000 new problem gamblers in one year ...
Förra månadens tema i det här året för själen av Sofia Sivertsdotter var tystnad. Oktober månad får temat kreativitet, för ur tystnad föds lusten att skapa.. Att vara kreativ kan vara att föda barn, laga mat, tänka fram nya idéer, berätta sagor ur hjärtat, hitta sätt att spendera mindre eller att helt enkelt leva i nuet. Det kan vara ett sätt att leva eller ett uttryck för allt liv där inuti som vill komma ut.. I min bok Tillitens väg - konsten att lita på livet, viger jag en helt kapitel åt kreativiteten, då jag menar att tillit är nära förbundet med kreativitet. För att skapa behöver vi tillit, och för att leva tillitsfullt behöver vi skapa, oavsett vilken form skapandet har. Vad innebär det för dig att leva ett kreativt liv och hur definierar du ordet kreativitet?. Och vad är motsatsen till kreativitet? Är det stagnation, andefattigdom, ouppmärksamhet eller brist på tillit? Bara för att vi har alla förutsättningar i världen att skapa något vackert, ...
Hvordan oppstår originale ideer - uten paradoksale eller mystiske forutsetninger? Er det mulig å forklare kreativitet uten ontologiske støtteanordninger? Jeg forsøker i denne oppgaven å forklare kreativitet i lys av metaforisk interaksjon; som original bruk av gamle(kjente)ideer. Et illustrativt eksempel: Hvordan kan originale matretter oppstå? De fleste av oss tenker ikke videre over dette. Pizza, taco og buknafisk har alltid vært der. Vi antar at de ble oppdaget en gang for lenge siden. I vitenskapene snakkes det om discovery av nye teorier. Direkte oversatt betyr det oppdagelse. Oppdagelse indikerer at det oppdagede alltid har vært der. Denne typiske oppfatningen er ikke gunstig i forbindelse med en seriøs undersøkelse av kreativitet. Jeg tar avstand fra ontologiske støtteanordninger, og forsøker å forklare kreativitet utfra praktiske hensyn; i forbindelse med mat- som original bruk av kjente ingredienser og tilberedningsmetoder. På idé-nivå blir kreativitet noe ...
Att våga vara kvar och vila med styrkan.. Att våga stanna tillsammans med kraften även när den behöver vila. Att inte låta sig bli förförd av dagsljusets starka impulser - måste lösa nu och måste göra något nu - utan stanna där med nattmedvetandet. Det medvetande som innebär att alla sinnen är redo att uppfatta minsta lilla ljud och rörelse.. Det medvetande som är närmare den visa del av dig mer än något annat.. Men vågar vi det? Vågar vi stilla oss när kreativiteten tryter? När paniken slår till och vi inte vill göra något annat än att ge upp och göra något annat?. Oftast inte.. När vi inte orkar längre, när vi inte ser lösningarna framför oss, klart som i dagsljuset, när något negativt inträffar så har vi en tendens till att lämna idéerna bakom oss.. Men kreativa blockeringar kommer och går, även kreativiteten ingår i det cykliska förloppet. Och kreativiteten kan handla om allt från en idé om vad vi själva är till något vi vill åstadkomma ...
Aalto-universitetet främjar konst och kreativitet på alla områden och i alla delar av samhället. Ett av våra mål är att förnya samhället genom konst, kreativitet och design. Vi är ledande på att kombinera konst och kreativitet med forskning och utbildning.
Hej! Detta är en blogg från den tid jag forskade och föreläste om kreativitet. Denna verksamhet upphörde 2014. Jag tar således inga uppdrag idag. Spana gärna in mina gamla inlägg om de kan skänka inspiration. De diskuterar kreativitet ur olika synvinklar: förhållningssätt, idéers bärkraft, kreativitetens inneboende natur, kreatörers vardag, konstnärlighet, kreativa miljöer, dynamiskt stadsliv och regional utveckling... Allt gott, ...
Den här veckan ägnar jag mig åt att undervisa kring vinnare och förlorare i den globala ekonomin. Jag skulle vilja dra med mig detta tema till den hypade urban creativity-diskussionen. Det är så förbannat underförstått, och därför också alldeles för outtalat, att vi som snackar om stadsregioners kreativitet egentligen bara snackar om rika stadsregioners kreativitet. Att bygga framtidsstäder med blomstrande framtidsbranscher kräver diverse fysiska resurser som grundar för bra infrastruktur samt, givetvis, välmående och hyfsat välutbildade människor. Faktum är att 80% av den urbana befolkningen i världens 30 fattigaste länder lever i slumområden. Hur lätt är det att vara samhällsnyttigt kreativ när du inte får skolgång, inte dricker rent vatten, inte har hälsan i behåll...? Kreativitetsdiskursen är oss få privilegierade förunnad ...
Senast jag var hos min terapeut var jag i kontakt med min 7-åring. Redan vid 7 års ålder hade min kreativitet begravts. Jag spenderade mina dagar sittande på en stol och bara väntade på att tiden skulle gå. Jag lekte inte, jag gjorde just ingenting. Jag hade heller ingen vilja att göra någonting. Så här i efterhand låter ju detta som ett absurt betéende för ett barn men det var min verklighet. Jag har ganska starka aningar till vad som begravde barnets naturliga lust att undersöka, skapa, att leka. Men då är då och nu är nu och nu skall jag bringa kreativiteten och leklusten åter! Det har börjat så smått. Jag känner hur den arbetar och vill ut. Att fotografera är ett sätt, att blogga ett annat. Jag skulle vilja måla, kanske gå en kurs? Igår på skolan blev jag väldigt glad för en kommentar jag fick efter vår fingerdans; hon jag dansade med uttryckte att hon kände att jag hade en stor inneboende kreativitet :-) En idé jag fick hos terapeuten som jag skall ...
Kreativitet är i vår mening något helt gränslöst, det vill säga att det inte finns några gränser för kreativiteten. Kreativitet är också någonting som har med
Kreativitet är något som vi inom skapande yrke oftast förknippas med och man kan säga att vi nästan äger det ordet. När vi nu befinner oss i Västkustens kreativa mittpunkt vill vi lyfta denna frågan och påstå att alla människor föds kreativa och att alla kan vara lite mer kreativa i sin vardag. Det är helt enkelt en träningssak!. Text tagen direkt ifrån inbjudan.. Kul grej, tänker jag och ser fram emot ett givande samtal om kreativitet på lördag. Ska jag berätta att jag är väldigt rörig och yvig i min kreativitet eller ganska organiserad ändå…? frågade jag min man och fick en ganska konstig och förbryllad blick tillbaka. Vad tycker du själv, känner du dig organiserad..? fick jag till svar. Muttrande gick jag därifrån och tänkte att man nog kan vara både och. eller?. ...
Kreativitet är förmågan att skapa något helt nytt, att hitta nya idéer och lösningar. Och kreativiteten går att träna upp!
Någon har sökt efter kreativitet innan och hittat länkar som matchar. Kolla in alla länkarna om kreativitet från vår länkkatalog du med.
Utan kreativitet sker ingen innovation.. Behöver denna självklarhet ens påpekas? Ja, faktiskt. Organisationer utan verklig kreativitet har nämligen bara två alternativ för att skapa innovation - att stjäla andras idéer eller att köpa dem, konstaterar den belgiske innovationskonsulten Jeffrey Paul Baumgartner.. Att stjäla idéer är inte så lätt som det låter. Kreativa människor och organisationer är nämligen duktigare än ickekreativa på att stjäla idéer. Därmed har en byråkratisk och stelbent organisation egentligen bara ett alternativ kvar. Att köpa.. Det är också vad som sker. Stora och stelnande företag köper upp unga och spänstiga entreprenörer. Problemet är bara att uppstartsföretagens medarbetare ofta får svårt att vistas i storföretagets kultur. Kreativa människor är svårstyrda, ställer obekväma frågor och gillar inte att anpassa sig. Det kanske hyllas i teorin, men i verkligheten trivs parterna illa med varandra.. Entreprenörerna flyr dessutom ...
Är kreativitet verkligen så viktigt som alla säger? Finns det inte gott om företag som klarar sig utmärkt genom att göra som de alltid har gjort? Och varför ändra på ett vinnande koncept?. Visst, på kort sikt kanske inte bristen på kreativitet gör någon större skillnad. Men i längden sänks prestationerna bit för bit tills organisationen blir medioker och sårbar för konkurrens. Innovationsexperten Jeffrey Paul Baumgartner listar sju allvarliga konsekvenser av kreativitetsbrist:. ...
På nettstedet Ikkepedia finner du mye du ikke visste at du ikke kunne, og mye vi egentlig ikke trenger heller? Nedenfor finner du lenke til et eksempel på et tema på denne nettsiden. Ta en titt på det og deretter på oppgavene.. 1. Hva vil du si hører innunder begrepet kreativitet?. 2. Hva syns du om dette nettstedet? Er det et eksempel på kreativitet syns du? Begrunn svaret. ...
Syftet med kursen Kreativitet och samskapande i högre utbildning är att ge dig möjlighet att utveckla din självkännedom och pedagogiska skicklighet för att kunna arbeta mer relationellt, kreativt och samskapande i mötet med dina studenter. Kursen är också ett tillfälle att stanna upp, reflektera över ditt lärarskap och skapa utrymme för nya möjligheter till ett stimulerande och meningsfullt arbete som lärare.. Kursens innehåll kommer till stor del att skapas av och för deltagarna i samspel med kursledarna. Utgångspunkten för detta arbete är de specifika behov, intressen och kompetenser som du och andra deltagare kommer med till kursen. Stor vikt kommer därför att läggas vid att observera och lära av gruppens process, med fokus på erfarenhetsbaserat lärande, självkännedom, relationens betydelse för lärande och undervisning, och andra faktorer som främjar eller hämmar kreativitet och samskapande i högre utbildning.. ...
Jag har nu slutat på Kronobergs konstskola efter två år av kreativitet och utveckling. Det har varit fantastiskt att få lägga min vardagstid på att bara skapa och skapa och lära mig mer och mer om konst och hantverk. Spöket som snurrar runt mitt huvud nu, säger mig att nu är det dags att bli seriös, skaffa ett tråkigt jobb som inte alls är kreativt, och att hålla på med konst, det kommer jag ju naturligtvis inte ha tid med…. Men jag vägrar, jag måste slå ner det spöket med en gipsklump eller en färgburk. Att måla, att skapa är min livsglädje, min bön, mitt liv. Jag älskar min sambo för att han nu när jag inte har en ateljé på skolan längre, är noga med att påpeka att min kreativitet får och ska ta plats här hemma. ,3 Nu är det därför lite ommöblerat hemma, och min nya arbetshörna här hemma är redan en hel del använd. Det kanske finns hopp ändå.. ...
Se Hjärnans dolda kreativitet i UR Play. Forskarna har börjat förstå hur vår kreativitet fungerar och kan visa vad som händer i hjärnan vid en ingivelse.
Kreativitet är förmågan att skapa något helt nytt. Det kan vara att kombinera sina erfarenheter till en ny idé, att hitta en oväntad lösning på ett problem eller att se något ur en annorlunda vinkel. Och kreativiteten går att träna upp!. Läs mer ...
När Gina skiljer sig och flyttar från ett stort hus till en liten lägenhet har hon inget annat val än att röja bland sina saker. Hon får helt enkelt inte plats med allt. Allteftersom hon går igenom de ting som varit så viktiga för henne och som identifierat henne som person, inser hon att livet har gått vidare. Det blir en mental resa där hon gör upp med det förflutna samtidigt som hon rensar upp bland tingen som tynger ner henne.. Under promenader med en hunsad greyhound, samtal med bästa vännen och den försiktiga vänskap som växer fram med fotografen Nick får Gina tillbaka sin framtidsoptimism och kreativitet. Men vad väntar runt hörnet?. I Hundra omistliga ting gör Lucy Dillon det hon gör bäst: diskuterar de svårigheter vi alla måste ta oss igenom någon gång i livet men med en positiv twist. Fokus är på hur viktigt det är med vänskap, kärlek och kreativitet och att våga ifrågasätta oss själva och vårt eget beteende. Och hur detta kan hjälpa oss igenom ...
Att göra mycket med lite resurser kan skapa en stress som påverkar kreativiteten och innovationsförmågan negativt. Den här boken visar hur fem enkla principer kan ge kreativa medarbetare och innovativa idéer ny växtkraft.
Man skulle kunna säga att kreativitet handlar om en förmåga att se ovanliga samband, att lämna gamla hjulspår och hitta nya lösningar. Kreativitet brukar definieras som något som är nytt och originellt. Det ska också vara användbart och uppskattat på något sätt. Vissa forskare har också lagt till en tredje faktor: kreativa produkter ska vara…
Chef och ledare: Förvalta förmågan att lösa utmaningar och uttrycka sig i din organisation!Kreativitet har olika innebörd för olika människor, för vissa handlar det om problemlösningsförmåga och för andra om att uttrycka sig konstnärligt. Oavsett vilken typ av utlopp du och dina medarbetare behöver för att få era små grå att gå igång lite extra - finns det utrymme för det i er arbetsvardag? Och förstår du fullt ut hur medarbetarnas kreativitet behöver värnas, näras och respekteras?
Kvinnan tittar på henne och svarar att man kan operera om man vill, om de stör. Men hon vill att kvinnan som ställde frågan ska veta att cystor egentligen är kreativitet som inte har blivit född ännu. De finns där som en tillgång i livet och man måste tänka på att släppa ut kreativiteten så försvinner dem. Kändes det som om det träffade rätt? Kvinnan som ställde frågan började nästan gråta. Varför vet jag inte, antagligen för att hon alltid har drömt om att måla eller sjunga eller dansa eller fan vet ...
Bloggen är ett sätt att försöka hålla lite ordning på min kreativitet samt ett sätt att visa vad jag gör för nära och kära - och andra som kan tänkas vara intresserade. Jag älskar att skapa saker och just nu är det mest virkning som tar upp min tid, då det inte riktigt krävs någon arbetsyta, senare planerar jag dock att utöka min kreativitet med diverse andra roliga saker - men det får vänta tills jag har plats ...
Få pysseltips inom Kreativitet till festen och köp material här! Vi har allt du behöver inom Kreativitet till festen och enkla steg-för-stegguider
Jag älskar den kreativa sidan av skrivandet. Hur det liksom flödar ut genom fingrarna. Att tänka ut vad som ska hända, sätta upp ramar och sedan låta fantasin och fingrarna göra resten. Att bara släppa på kontrollen, inte tänka, utan just låta kreativiteten göra sitt. Jag tycker ofta att det pratas om just kreativiteten. Hur…
Ofta hör vi att kreativiteten utgår från den högra hjärnhalvan, men detta är en myt. För att skapa behöver vi använda båda våra hjärnhalvor och ha ett gott samspel mellan dem.
Banff Centre for Arts and Creativity, Banff: Se recensioner, 89 bilder och bra erbjudanden på Banff Centre for Arts and Creativity, rankat #5 av 33 hotell i Banff och med betyget 4,5 av 5 på TripAdvisor.
Hvor kommer ideene fra? Hva kjennetegner en kreativ person? Hva fremmer og hemmer kreativitet? Det er en utbredt oppfatning at kreativitet er et mystisk fenomen
I boken 31 tips för att öka din kreativitet har vi samlat 31 handfasta tips för att ge din kreativitet en boost.. Utmana dig själv och dina kollegor med ett tips om dagen i 31 dagar!. Den perfekta julgåvan till dig och dina medarbetare.. ...
Det h r r en teater d r humor och kreativitet r viktigt. Vill ni p f retaget ka sammanh llningen och kreativiteten bland personalen s r ni v lkomna p n got vi kallar Teater f r jobbet.
Innovasjon står sentralt i den pågående omstillingen i næringslivet. Private og offentlige virksomheter er viktige arenaer for utvikling av den kompetanse og kreativitet som kreves for at innovasjon og nyskapende prestasjoner skal finne sted. Vi MÅ tenke nytt, skape nye tjenester og produkter.. Om vi skal klare dette så er det flere «ingredienser» som må være på plass. Kreativitet er en av de aller viktigste! Innovasjon krever kreativitet!. Den kreative muskelen må imidlertid trenes og brukes jevnlig! Organisasjonskulturen, arbeidsmiljøet og ledelse må legge til rette for kreativitet og innovasjonsprosesser. Det må med andre ord skapes en organisasjonskultur og en ledelsesform som stimulerer til initiativ og nye ideer. Det holder ikke med forslagskasse på veggen!. Frokostkurset 8. desember gir nyttige råd og innspill til hvordan man kan utvikle mennesker til å bli mer kreative - og hvordan sette kreativitet på dagsorden!. Vi er innom følgende tema:. - Hva er ...
Våra värderingar är en del av oss. Vi frodas på kreativitet, innovation och beslutsamhet genom våra värderingar. Vår framgång börjar med våra värderingar.
Kreativitet är ingen gudomlig förmåga utan något så krasst som kunskap. Ju mer kunskap du har, desto mer kreativ kan du vara. Om man illustrerar kunskap som prickar i hjärnan så uppstår nya idéer genom att hjärnan kopplar ihop prickar med varandra. Genom att tillföra ny kunskap, en ny prick, får hjärnan möjlighet att bilda nya kombinationer och därmed generera nya idéer. Det behöver inte alls vara att tillföra kunskap inom just det området som du vill vara mer kreativ inom. Du har säkert varit m
Tänkt kund: Ledare som vill höja kreativiteten eller genomföra ett förändringsarbete. Innehåll: Varför hjärnan ogillar förändring och föredrar gamla vanor. Skillnaden mellan urtidshjärnan och den smarta hjärnan. Hur vi fungerar på autopilot. Hur vi skapar utrymme att fatta medvetna beslut. Vad får vi med oss: Kunskap om hur hjärnan fungerar och inte fungerar. Tekniker för att…
Helt kort om kreativitet: ökar med många kopplingar i hjärnan. Hjärnan är lat och låter tankar vandra de vägar tankarna är vana att vandra. Genom att hitta på nya rutiner och vanor tvingar man hjärnan att gräva nya vägar, hence göra nya kopplingar. Tillexempelt är det bra att promenera/röra på sig när man ska vara kreativ eller göra rutinmässiga aktiviteter på nytt sätt varje dag. This I know från jobbet, yes ...
En allmänt vedertagen definition av kreativitet och idegenerering är att det är en nya kombination av befintlig kunskap. Det har gjort en hel del forskning på
Kreativitet är inte nåt som vissa besitter och andra inte, vi har alla samma förutsättnignar att vara kreativa. Brainstorming i grupp har länge ansetts vara det mest kreativitetsfrämjande. Nu visar forskning att hierarkier och hämningar oftast lägger locket på även om man inte avser det. Folk är mer kreativa när de enskilt får tänka fram…
Att tänka rätt är stort, men att tänka innovativt är större På Högskolan i Halmstad flödar innovativiteten och kreativiteten! Gång på gång manifesteras här våra studenters uppfinningsrikedom och förmåga