Pris: 298 kr. häftad, 2010. Skickas inom 5‑9 vardagar. Köp boken The Psychological Phenomena of Christianity av George Barton Cutten (ISBN 9781142893743) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris
I de ljusskygga handlingar som avslöjats genom såväl #metoo som paradis-läckan kan man skönja ett underliggande mönster. Att människor i ledande ställning förlorar sin moraliska känslighet bottnar inte sällan i en narcissistisk störning, vilket paradoxalt nog kan var en fördel i en patriarkal kultur.
This course will explore a broad range of mechanisms to explain human behavior at the individual level. It covers rational choice explanations of action, heuristic decision-making, such as satisficing, and cognitive biases that influence behavior....
Brentano är mest känd för att i sina föreläsningar och i boken Psychologie vom empirischen Standpunkt (Psykologi ur empirisk synvinkel) ha återinfört det skolastiska begreppet intentionalitet i den filosofiska diskussionen. Brentano såg intentionaliteten som det som kännetecknar alla psykiska fenomen och skiljer dem från alla fysiska. Han menade alltså att alla psykologiska företeelser (de så kallade mentala "akterna"), som exempelvis trosföreställningar, känslor, önskningar, varseblivningar och så vidare kännetecknas av att de handlar om något. När man tror är det alltid någonting man tror; en känsla är alltid en känsla inför något; en önskan är en önskan om något; en varseblivning är alltid en varseblivning av något. Brentano säger att de mentala akterna är "riktade" mot ett "intentionalt objekt", det vill säga mot föremålet för akten (alltså föremålet för ens tro eller ens känsla eller önskan eller varseblivning).. Intentionaliteten, egenskapen ...
Slavhandel och trafficking för sexuella syften - förskönande kallad prostitution - är en svårbegriplig företeelse. Den överväldigande majoriteten "kunder"/slavköpare vet man är väletablerade gifta män, med god ekonomi i åldern 35-50 år. Ser man till marknads-ekonomiska principer är detta naturligtvis inte förvånande, det är den grupp som är mest köpstark. Men ser man på sexuell slavhandel som moralisk och psykologisk företeelse är det svårare att förstå. Vad får kunden ut av det?. Alla män i Europa mellan 35-50 som har råd att utnyttja barn, kvinnor och män från svåra förhållanden eller fattiga länder har också lätt, ja lättare, att hitta helt frivilliga gratis sexpartners på många olika sätt. De är också läskunniga och medvetna om att barnet/kvinnan/mannen de betalar för att ha sex med inte har någon glädje av den erotiska biten av affären och då kan man undra; vad ger det mannen som betalar för detta? Det normala är ju att en stor del av den ...
Vill börja dagens inlägg med två boktips som passar till marknadsklimatet.. Först, bloggarkollegan Sofokles aka Cristofer Anderssons bok Börspsykologi - Så blir du en bättre investerare. Boken har fokus på psykologin bakom investeringar. Något som är viktigare än att kunna fylla i excel-ark. Kapitel efter kapitel kan man läsa om olika beteendemässiga och psykologiska fenomen man behöver kunna hantera. Och tro, mig. Ingen blir fullärd i detta utan här finns hela tiden saker att utveckla.. Den andra boken, som jag redan tipsade om för drygt 10 år, sedan är David Dremans Contrarian Investment Strategies. Boken har bl.a. ett kapitel om kriser och varför det är helt utomordentliga tider för att investera.. Utdrag:. "A market crisis presents an outstanding oppurtunity to profit, because it lets loose overreaction at its wildest. In a crisis or panic, the normal guidelines of value disappear. People no longer examine what a stock is worth; instead they are fixated by prices ...
Lär dig mer om olika psykologiska perspektiv! Under B-kursen i psykologi fördjupar du dina kunskaper från A-kursen genom tre ämnesdelkurser. Du får till exempel studera arbets- och organisationspsykologi, betydelsen av olika kreativa processer och hur kulturella faktorer kan påverka psykologiska fenomen. Du får också chansen att fördjupa dig i forskningsprocessens olika steg med vetenskapsteori, kvalitativ och kvantitativ metod, litteratursökning samt granskning av vetenskapliga texter.
Biologisk teori om arternas selektiva utveckling uppkallad efter den engelske biologen Charles Darwin (1809-1882). Teorin har modifierats i flera avseenden vilket g r att de modernare formerna ofta kallas neodarwinism eller nydarwinism (eng: Neo-Darwinism). Grundtankar i teorin r bland annat att livet har uppkommit genom en slump, att varje ny art utvecklas genom att nya arter uppst r ur gamla, likaledes genom slump men p ett s tt som gagnar verlevnad och fortplantning f r de individer som f tt de nya egenskaperna, beroende p att just dessa individer med sina nya gener r b ttre utrustade n andra f r att verleva och fortplanta sig i den milj d r de befinner sig. Beteendeegenskaper och s dana egenskaper som m jligg r samh llsliv och kulturutveckling har enligt darwinister samma funktion som andra egenskaper; de bidrar till att socialt levande varelser, d ribland m nniskan, kan h vda sig i kampen f r tillvaron. Darwin visade stort intresse f r psykologiska fenomen. I b ckerna om m nniskans ursprung ...
Föreställ er nu hur det kommer att bli när vi anländer. Vårt uppdrag är att snabbt förbereda er inför er återgång till fullt medvetande. Inuti ert stora mänskliga "genom" (övers. anm.: den totala mängden arvsmassa, DNA, i en cell) finns en rad viktiga sekvenser som förändrades av atlantiderna för länge sedan. Dessa kommer att öppnas upp i din kristallkammare. Innan dess kommer en speciell mentor att ta itu med den epi-genetik (övers. anm.: de nedärvda egenskaperna) som införts hos var och en av er under årtusendena antingen genom förändring i grupp eller genom individuell förändring. Varje mentor kommer att ta itu med detta, som i själva verket är ett psykologiskt fenomen. Alltså kan du se på din förändring ur två vinklar. Först finns det en känslomässig rad händelser att titta på och sedan en rad förändringar som äger rum medan du befinner dig i kristallkammaren. Därför kommer din mentor och du att ta itu med huvudpunkterna bland dina erfarenheter ...
Kognitiv neurovetenskap är läran om hur hjärnan möjliggör psykologiska fenomen eller mentala processer[1], det vill säga perception, tankar, beteenden och känslor. Den teoretiska grunden är kognitiv (se även kognitiv psykologi), medan den metodologiska grunden bygger på psykofysiologi, neuropsykologi, elektrofysiologi, hjärnavbildning och i viss utsträckning djurförsök. Metoder inom kognitionsvetenskap inkluderar elektroencefalografi (EEG), magnetoencefalografi (MEG), elektromyografi (EMG), funktionell magnetisk resonanstomografi (eng. functional magnetic resonance imaging, fMRI), diffusionsbaserad magnetisk resonanstomografi (eng. diffusion tensor imaging, DTI), transkranial magnetisk stimulering (TMS) och neuropsykologiska observationer. Drivkraften bakom samtida kognitiv neurovetenskap är i stor utsträckning tack vare teknologiska framsteg inom hjärnavbildning [2] ...
This article is concerned with the linkages between events occurring at the macro-level and psychological phenomena. In particular it seeks to elaborate on the possible effects of globalization, migration, and multiculturalism on groups and individuals subjective experiences of security. Special attention is given to the concept of dialogicality in the light of the challenges posed by an increasingly globalized world in which individuals have to relate to an increasing number of others. How migration and multiculturalism are affecting the securitization of dialogical selves is discussed, and the concepts of dialogicality, positioning, and interpretation are explicated in theory as well as in practice. As a result we introduce the concepts of reciprocity and relatedness in dialogical conceptions of self and use these concepts to link the three main sections of the article. In searching for viable solutions to conflict and tension between majority and minority populations, the notions of ...
Studien konstaterar att det finns ett starkt växelspel mellan psykologiska och miljömässiga faktorer när människor drabbas av överkänslighet, men det är långtifrån detsamma som att det handlar om ett psykologiskt fenomen. Det krävs en exponering för det ämne eller den miljö som framkallar reaktionen och besvären yttrar sig rent fysiskt ...
Beräkningsmässig kognitiv psykologi handlar om att använda matematiska modeller för att förstå psykologiska fenomen. Exempelvis studeras hur ords betydelse kan mätas, vilket har tillämpningar inom ett antal områden som värderingar av sociala grupper, barnspråksutveckling, terapi, och voalitet av aktiekurser, mm. Andra tillämpningar är neural nätverksmodeller av minne ...
... syftar till att fördjupa dina färdigheter i hur kunskaper om psykologiska fenomen skapas, det vill säga genom att studera människans känslor, tankar och handlingar i olika sammanhang. Du kommer att utveckla din observations- och analytiska förmåga samt få erfarenhet av att genomföra ett mindre projekt i form av en vetenskaplig studie (C-uppsats). Du lär dig mer om de olika stegen i forskningsprocessen genom att praktiskt planera en studie, samla in data (till exempel enkät, intervju, experiment) och sammanställa ditt material i skriftlig form. Även muntlig presentation av din studie ingår. Val av ämne för studien görs i samråd med handledare ...
En bra idé är inte tillräckligt för att lyckas. Men varför? Läs här vad forskningen säger.. På sajten och mobilappen tusentips.se publicerar forskaren Leif Denti och journalisten Martin Kreuger ett innovationstips om dagen.. Ett lyder så här: Starta aldrig med bara en idé.. Men varför?. Jo, när du får en idé så blir du sannolikt själv förälskad i den, vilket gör att du lätt råkar ut för det psykologiska fenomen som kallas selektiv perception. Det betyder att du bara ser fördelarna och bara lyssnar på dem som är positiva.. När du sedan försöker förverkliga idén är sannolikheten att den lyckas ungefär en på fem, enligt forskning av Robert G. Cooper. Ett hinder är att det är svårt att övertyga andra. Deras första reaktion är ofta "ja, men…" och de kan börja kritisera idén helt enkelt för att den inte är deras egen.. Lösningen, skriver Leif Denti och Martin Kreuger, är att skapa idéer tillsammans. Då är alla med och äger dem.. Läs mer på ...
När i herrans namn uppmanade rasisten Ekeroth till terrror? När hyllade han Breivik och Mangs? Förutom att Özz Nûjen är mytoman är detta ett typexempel på det psykologiska fenomenet projicering eller han som sa det han var det som man sa förr i tiden. Varken Özz Nûjen eller de andra ökända kurderna i Sverige, Kurdo Baksi och Soran Ismail, vill ha något blandkulturellt Kurdistan så följaktligen är de rasister och hetsare enligt deras egen definition på dessa i Sverige gravt missbrukade begrepp ...
En av vårens första dagar kommer Joan W. Scott till Södertörns högskola och talar inför ett fullsatt auditorium. Hon är historiker och professor i Social Science vid Institute for Advanced Studies i Princeton, USA, och har ägnat en stor del av sitt liv åt att studera just olikhet - difference - som ett socialt, politiskt och psykologiskt fenomen. Scott är specialiserad på fransk historia men har gjort sina mest banbrytande insatser på det genusteoretiska fältet. Det var Scotts artikel "Gender: a useful category of historical analysis" 1986 som på allvar fick historiker att börja intressera sig för genusfrågor. Hittills hade kvinnohistoria - ett fält som växte fram på 60-talet - mest handlat om att lyfta in kvinnorna i historien, att beskriva deras liv och erfarenheter. Scott ville ifrågasätta själva begreppet kvinna.. Inspirerad av fransk poststrukturalistisk filosofi och feministiska studier såg hon könsidentiteten som kulturellt konstruerad, inte som ett evigt och ...
Det handlar inte om någon heltäckande information eller faktatexter, utan vad utmattningen innebar för mig. Blandat med tankar kring olika psykologiska fenomen och skeenden, samt betraktelser av utmattning ur ett större perspektiv.. Texterna skrevs under perioden oktober 2016 till april 2017. Utöver att skriva texterna har jag också spelat in dem. Inte alla har tid, ork, förmåga osv att läsa långa texter.. Under skrivandets gång fick jag kontakt med Emma Holmgren och hennes förlag Parus. Hon var intresserad av att ge ut bloggtexterna i bokform, vilket nu blivit verklighet. Inför utgivningen har texterna fått en rejäl genomgång och försetts med ett gäng nya illustrationer.. Min historia ser ut som den gör. En del kanske känner igen sig i vissa bitar, andra inte. Någon kanske är orolig för att själv drabbas, medan en annan har en mångårig problematik bakom sig, komplicerad av annan sjuklighet, ekonomiska och/eller sociala svårigheter.. Längst upp hittar Du en meny med ...
UTRIKES. En studie som omfattar fler än 8000 personer visar att de som har politiska åsikter till vänster i högre grad lider av psykiska problem. Störst andel av de som diagnosticerats med mental sjukdom är de som samtidigt identifierar sig som marxister.
Den man i 35-årsåldern som misstänks för mordet i Rydöbruk utanför Hylte i september led inte av en allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället. Det visar den rättpsykiatriska undersökningen som gjorts av rättsmedicinalverket i Göteborg.
Läkarskräck är ett relativt vanligt problem, men ett problem som kan få allvarliga konsekvenser, eftersom en patient som lider av en sjukdom eller ett annat problem drar sig för att uppsöka läkarhjälp.. Detta är till exempel tydligt inom tandvården, där patienter med tandläkarskräck kan gå länge med en ond tand innan smärtan övervinner rädslan och de till slut söker hjälp. Vid det laget kan inflammationen, infektionen eller kariesangreppet som orsakade smärtan ha blivit så allvarlig att behandlingen för att åtgärda problemet blir mycket mer omfattande än den annars hade behövt vara. När man lider av en fobi som tandläkarskräck går det dock oftast inte att resonera med sig själv på detta sätt - man vill bara fördröja tillfället då man måste gå till tandläkaren så länge som möjligt, och hoppas sannolikt undermedvetet att problemet bara ska försvinna av sig självt om man väntar. Samma typ av tendenser är vanliga inom gynekologi. Även om många tycker ...
Det finns något befängt med att skriva. Aktiviteten förväntas ha med kommunikation att göra men den utövas oftast i ensamhet. Huruvida orden ska nå en mottagare eller ej går det inte att veta.
Psykiatrisk diagnostik är ett arbetsredskap vars resultat, diagnosen, är det viktigaste underlaget för valet av behandling. Diagnosen måste vara både reliabel och valid för att vara kommunikativ och prediktiv. Diagnoser är alltid färskvara, och man måste alltid vara beredd att ompröva dem. I den kliniska vardagen ställs diagnoser ofta snabbt och intuitivt, vilket kan ha fördelar men också medföra stora risker. En säkrare diagnostik är att arbeta strukturerat och inhämta information från relevanta källor. En strukturerad bedömning har stora fördelar bl.a. genom att den diagnostiska processen kan dokumenteras och kvantifieras, och därigenom göras tillgänglig vid förnyad bedömning ...
Allt fler barn och unga i Sverige lider av psykisk ohälsa. Sedan mitten av 1980-talet har andelen unga som uppger att de har återkommande psykosomatiska symtom fördubblats. Bland äldre personer lider cirka 20 procent av psykisk ohälsa. Eftersom en allt större andel av befolkningen utgörs av äldre personer, är psykisk ohälsa en av vår tids största folksjukdomar.. Psykisk ohälsa är också en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning och står för drygt 40 % av sjukfrånvarokostnaderna. Den totala kostnaden för psykisk ohälsa i Sverige beräknades år 2012 uppgå till 184 miljarder kronor.. Utmaningarna inom detta område är många, bland annat;. ...
Avhandling. Kvinnor diagnostiseras med depression dubbelt så ofta som män och förskrivs antidepressiva betydligt oftare. Syftet med denna avhandling var att studera hur psykisk ohälsa och kön påverkar läkemedelsanvändning när det gäller följsamhet respektive förskrivning.. Vi lät 16 000 slumpmässigt utvalda personer mellan 18 och 84 år (svarsfrekvens 48 procent) skatta depression genom formuläret HADS (Hospital anxiety and depression scale). Männen hade rapporterad depression i något högre utsträckning än kvinnorna. Dessa data kopplades sedan på individnivå till förskrivna antidepressiva via Läkemedelsregistret. En högre andel av männen än kvinnorna hade rapporterad depression utan att använda antidepressiva, vilket kan bero på att män inte söker vård vid psykisk ohälsa eller på att mäns psykiska besvär inte upptäcks då symtomen ofta avviker från vårdens diagnoskriterier.. Kvinnorna däremot använde antidepressiva utan att ha rapporterad depression ...
Slå mig inte. Psykisk ohälsa. Det är ingenting enhetligt utan ett paraplybegrepp för olika tillstånd. Varje enskild psykisk sjukdom är sin egen, något i sin egen rätt och har inte nödvändigtvis något gemensamt med de andra. Olika psykiska åkommor samexisterar naturligtvis, påverkar eller genererar ibland varandra, men att prata om psykisk ohälsa som ett odefinierat något är inte fruktbart. Annars: Låt oss tala om fysisk ohälsa! Eller att man kan ha en släng av körtelfeber på samma vis som människor ibland uttrycker att de har en släng av adhd eller vad det nu månde vara.. Jag ser och läser fler och fler artiklar om psykisk ohälsa, något som i sig är önskvärt och bra. Men det är ofta onyanserat och väldigt bekvämt. Det är oftast de, om uttrycket tillåts, mer begripliga tillstånden som depression eller ångest, ibland även suicidala tankegångar och tack vare några fina avsnitt på SVT, även bipolär sjukdom som tas upp. De allra flesta kan relatera och har i ...
Att du kallar kritiken mot Lacan klyschor förtar ju ingenting från den. Frågan kvarstår: Varför ska vi ta någon som så grovt missbrukar matematisk terminologi på allvar? (Och i förlängningen, någon som verkar tycka att Lacans "idéer" är något att bygga vidare på och omarbeta). Det handlar inte bara detaljer som är felaktiga. Det handlar inte heller om att på ett poetiskt sätt utnyttja matematikens språk (han gör till exempel klart att vissa mentala störningar verkligen är specifika topologier, att dessa beskrivningar inte endast ska betraktas som metaforer). Jag har inte läst Wheens bok, men det är möjligt att den som du säger plockar ut stycken ur sina sammanhang, även om denna kritik låter misstänkt likt vad man ofta hör från bokstavstroende kristna när man kritiserar bibeln. Har du läst Fashionable Nonsense av Sokal? Kapitlet om Lacan finns tillgängligt som "smakprov" på amazon.com, och jag kan rekommendera det, men om du inte har läst topologi kan det vara ...
Plan- och bygglagen, PBL I plan- och bygglagen ställs övergripande krav på bebyggelsemiljön. Lagen säger att inom områden med sammanhållen bebyggelse ska miljön utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan använda området. Enkelt avhjälpta hinder Plan- och bygglagen ställer krav på att enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet ska undanröjas. Det gäller i byggnader som har allmänna lokaler och på allmänna platser. Kraven gäller såväl statliga myndigheter som kommuner, landsting och privata mark- och lokalägare. Boverket har tagit fram föreskrifter om vad det innebär. Arbetsmiljölagen Lagen betonar bland annat att arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar. Lagen betonar bland annat att arbetsgivaren måste anpassa arbetsförhållandena till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar. Lagen om offentlig upphandling Lagen gäller vid offentlig upphandling av ...
Vad är återhämtning för dig?. Vad innebär egentligen Återhämtning?. "De flesta människor som drabbas av svåra psykiska problem återhämtar sig, helt eller delvis. Att återhämta sig betyder inte att man nödvändigtvis är fri från alla symtom utan kan även innebära att man kan hantera dem och leva ett acceptabelt liv. Bland läkare, vårdpersonal och även bland dem som själva har psykiska problem finns en utbredd pessimism om möjligheterna att återhämta sig. Men i dag har vi tillgång till forskningsresultat som motsäger föreställningar om de psykiska störningarna som varande livslånga, kroniska sjukdomar. Forskning visar att de flesta människor som exempelvis fått psykiatrins mest belastade diagnos - schizofreni - återhämtar sig." Topor. A. 2004. Här på hemsidan hittar du mer information om återhämtning. ...
Psykisk ohälsa kan vara av mycket olika karaktär. Det kan handla om naturliga livskriser på grund av skilsmässa, nära anhörigs sjukdom eller död.
Dejtingsajt för människor med psykiska problem, Mind arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Mind ger stöd genom.
Barn som växer upp med en förälder med psykisk sjukdom riskerar på sikt problem med psykisk ohälsa. De barn som får ta del av stödinsatser upplever dock minskad oro. Trots detta får endast var tredje patient med barn riktat stöd till barnen. Det visar ny forskning från Malmö högskola. - De senaste tjugo åren har familjens behov av stöd när en av föräldrarna har psykisk sjukdom uppmärksammats. Barnens behov av information, råd och stöd är idag lagstadgat i hälso- och sjukvårdslagen, trots det saknas fortfarande kunskap om hur vi arbetar familjeorienterat, säger Maria Afzelius vid Institutionen för socialt arbete, som disputerat med avhandlingen Families with parental mental illness: supporting children in psychiatric and social services.. ...
Våga tala om psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa hos äldre personer är vanligt. Men det är inte en del av det naturliga åldrandet. Fem myndigheter presenterar gemensamt en ny broschyr, som riktar sig till äldre personer och närstående. - Vi vill att alla ska våga tala om psykisk ohälsa. Vi vill också att den som känner sig ensam eller mår dåligt ska känna till och söka det stöd och den hjälp som finns i samhället, säger Carina Gustafsson, utredare på Socialstyrelsen. Därför har fem myndigheter arbetat gemensamt för att ta fram informationsmaterial som riktar sig till äldre personer och närstående. I arbetet har även representanter för patient-och brukarorganisationer deltagit och de bidrar med citat från personer med erfarenhet av egen eller närståendes psykiska ohälsa.. - Den kunskap som patient- och brukarorganisationerna bidragit med i detta arbete är ovärderlig. Det hjälper oss myndigheter att bättre möta behovet av information som finns inom området ...
Om jag inte hade blivit sjuk så hade jag säkert inte varit lika intresserad av psykisk ohälsa som jag är nu. Jag skulle inte hjälpa människor med psykiska problem, jag skulle nog inte vara lika tvärsäker på att jag vill göra i livet och dessutom inte uppskattat livet på samma sätt som jag gör nu. Jag har hittat min väg i livet. Den handlar mycket om att hjälpa andra, både psykiskt och fysiskt. Nästan dagligen jobbar jag med att stötta människor som mår psykiskt dåligt, och varje dag tänker jag på min dröm: Att bli barnsjuksköterska och jobba på sjukhus. Om jag själv inte hade varit inlagd på sjukhus så mycket som jag har varit, och dessutom när jag faktiskt varit ett barn, så hade jag nog inte brunnit för den drömmen lika mycket som jag gör idag. Idag är jag nöjd med mig själv. Med mina drömmar, vem jag är och vad jag gör i mitt liv. Jag är stolt över mig själv och jag är tacksam för att jag lever. En hemsk dag i augusti tjugohundratolv kunde mitt ...
Resultaten var slående: sambandet mellan skuldsättning i lån utan säkerhet (så kallade blancolån, typ kreditkortsskulder) och psykisk ohälsa var väldigt stark. Bland deltagarna utan psykisk ohälsa var mindre än nio procent skuldsatta, jämfört med en fjärdedel av dem med psykiska problem. Skuldsättning var starkt kopplat till depression, narkotikamissbruk och psykoser till exempel.. De här resultaten är kanske inte jätteförvånande, men de belyser ändå ett viktigt problem tycker jag: ekonomin är ett stort problem bland dem som har psykiska problem. Jag hade själv stora problem med pengar när jag var sjuk, även om jag aldrig hamnade i skuld utan snarare var tvungen att leva väldigt enkelt på de pengar jag lyckades arbeta ihop varje månad.. En viktig poäng som jag måste nämna om den här studien är att den inte undersöker orsakssambandet, det vill säga vad som orsakar vad. Är det bristen på pengar som gör att man oftare blir psykiskt sjuk eller är det den ...
Psykisk ohälsa hos barn och unga en konferens för dig inom elevhälsan kunskap utveckling inspiration Stressrelaterad psykisk ohälsa hos barn och unga så kan vi hjälpa eleverna Självskadebeteende ta lärdom
Först och främst vill jag säga att jag är ledsen för att just DU lider av psykisk ohälsa och/eller psykisk sjukdom. Det medför naturligtvis svårigheter som det hade varit önskvärt att undvika. Men lita på mig när jag säger att det går att uppnå en god livskvalitet, även i de fall då man har återkommande…
Psykisk hälsa är mer än frånvaron av psykisk ohälsa. Det handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro meningsfull, att de kan använda sina resurser, vara delaktiga i samhället och uppleva att de har förmåga att hantera livets normala motgångar.. * Psykisk ohälsa används i dag ofta som en övergripande term som täcker både psykiska besvär och psykisk sjukdom.. * Psykiska besvär beskriver olika tillstånd då människor visar tecken på psykisk obalans eller symtom som oro, ångest, nedstämdhet eller sömnsvårigheter. De psykiska besvären kan beroende på typ och omfattning i olika grad påverka funktionsförmågan. Symtomen behöver inte vara så omfattande att diagnos kan sättas och är ofta normala reaktioner på en påfrestande livssituation.. * Psykiska sjukdomar och psykiskt funktionshinder är när symtom eller funktionsnedsättning är av den typ eller grad att det kvalificerar till en diagnos. Det är vanligt med psykiska besvär bland barn och ungdomar ...
Psykiska sjukdomar och sjukdomar i muskler och skelett (muskuloskeletala diagnoser) är de klart vanligaste diagnoserna bakom sjukfallen som uppnått...
Den 25-årige man som förde bort en nioårig flicka i Skår i november led inte av en allvarlig psykisk störning när brottet begicks. Det har Socialstyrelsens ...
Den 22-årige man som är misstänkt för mordet på en 20-årig kvinna i Boden kan misstänkas ha en allvarlig psykisk störning. Det enligt ett intyg från Rättsmedicinalverket ...
För dig som har en psykiskt sjuk förälder. Chatt, forum, information om psykisk sjukdom, länkar till stöd. För dig som har en psykiskt sjuk förälder. Chatt, forum, information om psykisk sjukdom, länkar till stöd.
På torsdagar mellan klockan 10.00-12.00 erbjuder vi dig en träffpunkt dit du får komma, ta en kopp kaffe och prata utifrån ditt behov, eventuellt bryta eller undvika isolering. Öppet för dig med psykisk ohälsa, det krävs inget biståndsbeslut för att komma hit.. Vi finns på Mejerska gården, Västerlånggatan 10 C, ingång från gården.. För mer information kontakta socialpsykiatrin på telefon 0589-874 01. ...
Att drabbas av psykisk ohälsa är vanligt. De flesta pratar med sina nära när de får oro eller ångest och ofta kan det räcka för att det ska kännas lättare. Men ibland räcker inte det utan man behöver vård, stöd eller hjälp.. Kommunen har ansvar för att informera om det stöd och service som personer med psykiska funktionshinder har rätt till. ...
Att drabbas av psykisk ohälsa är vanligt. De flesta pratar med sina nära när de får oro eller ångest och ofta kan det räcka för att det ska kännas lättare. Men ibland räcker inte det utan man behöver vård, stöd eller hjälp.. Kommunen har ansvar för att informera om det stöd och service som personer med psykiska funktionshinder har rätt till. ...
livsstil och hälsa - ungdomar översikt Citera som: Läkartidningen. 2013;110:CDTT Dans kan ge unga skydd mot psykisk ohälsa Fysisk aktivitet används för att förebygga och behandla depression och ångest. En av de mest populära fysiska aktiviteterna bland unga flickor är dans. En åtta månaders dansinterventionsstudie visade förbättringar i självskattad hälsa hos flickor i tonåren med stressrelaterade besvär. Anna Duberg, leg sjukgymnast, doktorand [email protected] Margareta Möller , leg sjukgymnast, adjungerad professor; båda institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet; Vårdvetenskapligt forskningscentrum, Örebro läns landsting Jill Taube, psykiatriker, projektledare Fysisk aktivitet på recept, CEFAM, Stockholms läns landsting Psykisk ohälsa är ett begrepp som inte har någon enkel enhetlig definition. I detta sammanhang åsyftas självskattade psykiska symtom som nedstämdhet, sömnstörningar, oro, ångest och lättare smärttillstånd, men man ...
Psykisk ohälsa är ett av våra största ohälsoproblem. Att drabbas av psykisk ohälsa innebär ett lidande för den enskilda individen och hennes eller hans närstående anhöriga, varav många är barn.. Har du en psykisk ohälsa eller är anhörig till någon med psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom kan du vända dig till kommunens samordnare för boendestöd för stöd och rådgivning.. ...
Psykisk ohälsa är en snabbt växande utmaning för folkhälsan. I Norrbotten uppger nästan var sjätte invånare att de lider av nedsatt psykiskt välbefinnande. Nästan en miljon svenskar i arbetsför ålder har någon form av psykisk ohälsa och så många som varannan kommer att drabbas någon gång i livet.. På bara fem år har antalet sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökat med 82 procent i Norrbotten. Den vanligaste och snabbast växande orsaken är stress. Ökningen är dramatisk på hela arbetsmarknaden: Mellan 2010 och 2015 ökade sjukskrivningarna till följd av upplevd stress med 119 procent i Sverige.. Psykisk ohälsa orsakar mycket stort personligt lidande. Drabbade upplever försämrad livskvalitet, isolering, diskriminering och stigmatisering. Dessutom kostar psykisk ohälsa samhället stora belopp: Kostnaderna har beräknats till 70 miljarder kronor per år i Sverige. Det finns alltså stora pengar att spara genom insatser för att förbättra hälsan.. Men trots ...
Denna tillämpning visar en del av de faktorer som påverkar de tre sidorna av välbefinnande: psykisk, biokemisk och strukturell hälsa. Psykiska områden: tankar, känslor, handlingar och relationer. Biokemiska områden: celler, organ, kroppens alla olika system som andning, matsmältning, lymfa, cirkulation mm. Strukturella områden: muskler, skelett, nerver och blodkärl.. I allmänhet klarar kroppen av enstaka stressituationer, men anpassning till ihållande stress kräver så mycket energi att förmågan att bibehålla homeostasen successivt förändras. Långvariga påfrestningar kan orsaka hälsoproblem i alla tre funktionsområdena. En biokemisk störning, som brist på ett visst näringsämne eller en födoämnesallergi, kan ge psykiska symtom som ex depression. Ett psykiskt problem kan ge aptitförlust och näringsbrist, medan ett strukturellt besvär kan ge smärta som leder till ex relationsproblem ...
Både läkemedel och psykoterapi kan vara en del av behandlingen vid psykiska sjukdomar och besvär. Läs mer om vilka olika typer av behandlingar som finns.
Både läkemedel och psykoterapi kan vara en del av behandlingen vid psykiska sjukdomar och besvär. Läs mer om vilka olika typer av behandlingar som finns.
Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten. Du kan ta Buproban med eller utan mat.. Inte krossa, tugga eller bryta en förlängd frisättning. Du bör inte ändra dosen eller sluta använda Buproban plötsligt, om du inte har ett anfall när du tar detta läkemedel. Om du tar Zyban för att hjälpa dig att sluta röka, kan du fortsätta att röka i ca 1 vecka efter att du börjar medicinen. Din läkare kan ordinera nikotinplåster eller tuggummi för att hjälpa dig att sluta röka. Läs all patientinformation, medicinering guider och instruktionsblad tillhandahålls dig. Du kanske har abstinensbesvär när du slutar röka, inklusive: ökad aptit, viktökning, sömnsvårigheter, problem att koncentrera sig, långsammare puls, som har lusten att röka, och ångest, rastlös, deprimerad, arg, frustrerad eller irriterad. Rökavvänjning kan också orsaka nya eller förvärrade psykiska problem, såsom depression.. Buproban kan leda till att du har ett falskt positivt drogscreeningtest. ...
som grekerna använde för att beteckna tanke eller kanske ande. Därtill har lagts ett n, för att skapa ett substantiv enligt det moderna mönster som används för att bilda ord inom ingenjörskonsten.. Scientologins största upptäckt, och dess mäktigaste bidrag till människans kunskap, var förmodligen identifieringen, beskrivandet och hanteringen av människoanden. I Scientologi kan det påvisas att den varelse som är personen, personligheten, kan avskiljas från kroppen och sinnet efter behag, utan att det orsakar kroppsdöd eller mentala problem.. Det har i gångna tider förekommit väldigt mycket stridigheter om människoanden eller själen. Och många försök att kontrollera människan på grund av hennes nästan totala okunnighet om sin egen identitet har varit effektiva.. Liksom du vet att du är där du är i detta ögonblick, skulle du veta om du, en ande, vore avskild från ditt sinne och din kropp. Människan har tidigare inte upptäckt detta, eftersom det i avsaknad av ...
Många av oss är drabbade av problem såsom utanförskap, depression, nedstämdhet osv. Att vara i ett gott hälsotillstånd både fysiskt och psykiskt är en viktig aspekt som är grunden till ett bra förhållande. Sanningen är att giftermål inte är ett botemedel mot psykiska och mentala problem, snarare kan detta ge en negativ effekt om man ...
Psykoterapeuter arbetar med psykoterapeutisk och psykoanalytisk behandling. De undersöker psykiska problem, kartlägger hinder och möjligheter och hjälper människor att hitta lösningar för att hantera problemen. Arbetet sker genom samtal med individer, familjer eller grupper. Metoderna skiljer sig åt beroende på vilken form av psykoterapi man arbetar med.
Populärvetenskaplig sammanfattning. Min forskning handlar om patienters minnen och välbefinnande under och efter intensivvårdstiden. Det är välkänt att det är påfrestande att vara svårt sjuk eller skadad och vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA). Det blev tydligt i min forskning att många patienter är drabbade av diverse fysiska och psykiska problem under lång tid efter utskrivning från IVA. Det är därför viktigt att följa upp patienterna efteråt. På Lunds IVA finns en sådan eftervårds- eller uppföljningsmottagning där vi arbetar person-centrerat och där patienter och anhörigas upplevelser av IVA tiden tas till vara och utgör underlag för utveckling av vården. I min pågående forskning fokuserar jag bland annat på att utveckla instrument/checklistor för patienter upplevelser och minnen. ...
Jag har nu haft min fjärde intervju kopplat till mitt mående och jag får hela tiden höra att jag är så stark. Så modig. Varför? För att jag inte tynar bort i tysthet. För att jag öppnar min mun och pratar om något som samhället inte vill låtsas om. Det är inte jag som är stark, det är samhället som är svagt. Det är samhället som inte vågar erkänna hur stort problem psykisk ohälsa är och inte vill veta hur förjävligt det är.. De vill inte veta hur det känns att ha ångestattacker. Hur det känns att ligga och kippa efter andan för att man inte får luft. Hur äckligt mycket man står ut med för att det inte är accepterat att inte orka.. Jag är svag. Jag är trasig och ärrad för livet. Jag kommer aldrig återhämta mig helt och kommer alltid bära med mig alla minnen, alla dåliga erfarenheter, allt jag gått igenom. Det har fått mig att växa enormt mycket men det har fått mig att missa så väldigt mycket. Min barndom har mer regn än solsken och jag trodde ...
Stödjande vård består av förebyggande insatser och hantering av de symtom och biverkningar som kan uppstå vid cancer och behandling av sjukdomen. Detta innefattar hantering av både fysiska och psykiska problem som kan uppstå vid diagnos, under pågående behandling men även efter att behandlingen är avslutad. En förbättrad rehabilitering, förebyggande av sekundär cancer, övervakning av och omsorg om de patienter som är döende, återfinns i understödjande behandling.. ...
På en cirkel utvecklar du din mediala förmåga och lär dig hur andevärlden valt att kommunicera med dig samt på vilket sätt du ska framföra budskap. Det är helt och hållet andevärlden som bestämer på vilket sätt vi ska "arbeta".. Vi tränar mycket på psykometri dvs. känna av energier från både levande och avlidna personer i föremål och på detta sätt få information om denna person och dess liv och även deras fysiska och psykiska problem eller hinder.. Vi länkar till andevärlden och känner på hur det känns att kommunicera med andra sidan samt få och lämna budskap till en annan person. Vi pratar mycket om de etiska reglerna som är så viktiga bla hur man framför ett budskap på ett etiskt riktigt sätt.. Vi mediterar mycket samt lär oss om våra chakran samt hur du kan balansera upp dessa men bla pendel.. En rolig och personlig resa som får dig att växa som människa och får din självkänsla att öka något enormt!. En dag i andlighetenstecken (testa på ...
Dessa två fokus skapar enligt våra erfarenheter ökad tillit/förtroende och motivation baserad på förvärvad egenkunskap att verkligen genomföra alla de omfattande egenvårdsaktiviteter som vi anser avgörande för rehabilitering av de flesta, om ej alla, stressrelaterade sjukdomar och mentala problem!. Eftersom ingen formell utbildning existerar (som vi känner till!) så erbjuder vi workshops - se bl.a. http://stressmedicin.se/tjanster/utbildning/ men även underflikar nedan. Uppdaterad 2019-09-24 - BvS. ...
Varför blir vi sjuka eller mentalt störda. Varför undersöker man inte våra nuvarande statschefer eller de kommande. Alla människor har mentala problem mer eller mindre och det blir värre för varje år där kraften eskalerar.. Platon sade på sin tid att vi som har kunskapen kan och vet, vi ska styra människan för de övriga ska arbeta för oss.. Och efter dessa premisser styrs nästan samtliga statsskick i hela världen. Kyrkan och religionen tog efter och påptalade att de som inte följer och lever efter våra premisser är kättare o kan avrättas.. Ett statsskick som inte fungerar som Mahatma Gandhis behöver alltid en bisittare som springer mellan folket och de/den styrande med information och desinformation så man kan krossa allt motstånd. Så fungerar det i företag, föreningar och sekter.. Allt styrande är bara för makt eller pengar och inte för det som borde utföras för människans bästa. Se bara religionen som människan skapat. Bara makt, pengar och lögner för att ...
Har du en förälder eller nära anhörig som har psykiska problem, dricker för mycket alkohol eller tar droger? Har du frågor och funderingar kring det? Det finns hjälp för dig att få.
Den unge mannen hade haft psykiska problem under lång tid och kontakt med psykiatrisk vård sedan tonåren. Trots omfattande psykologiska behandlingsinsatser...
Denna handbok beskriver svenska förhållanden för psykiskt sjuka lagöverträdare, psykiatrisk tvångsvård, kriminalvård, rättspsykiatriska utredningar, psykiska störningar, missbruk, våldsbrott, mordbrand etc ...
om du har lust kan du ju alltid kika in på min blogg, jag skriver oftast en massa strunt om min vardag nu för tiden, men bloggen startade som en bakblogg som sedan blev en väldigt öppen och personlig blogg om mina psykiska problem, nu består min vardag främst av att hitta tillbaka till det riktiga livet som bland annat handlar om vänner, familj, studier och DBT ...
Många frågor kring kroppsliga och mentala problem som kan drabba kvinnor kom in när förlossningsöverläkaren och barnmorskan svarade på frågor som annars kan vara svåra att prata om.
Vecka 45 varje år, har Västerbotten en temavecka kring folkhälsoproblemet psykisk ohälsa. Målet är att öka medvetenheten och kunskapen kring psykisk ohälsa och visa på möjligheter i livet. Det är en rad organisationer som tillsammans planerar och arrangerar Psykeveckan. Fokus ligger på psykisk ohälsa, psykiska sjukdomar och psykiska funktionshinder och deras konsekvenser men också på vägar ut ur utsattheten. Veckan […]
Psykiska problem - för mycket fritid? - Idag har vi ju mer tid en någonsin att tänka och reflektera över oss själva och vilka vi är. Kan ...
... - Jag har en fråga angående min situation. Jag har fått ett intressant och oerhört - Fråga din chef hur hon tycker att du klarar av arbetet. Om hon är nöjd, kan du
Psykisk ohälsa är ett sammanfattande begrepp som inkluderar både mindre allvarliga psykiska problem och mer allvarliga symtom som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos.
Mår vi sämre psykiskt? Enligt en rapport som sammanställer forskningsläget från den medicinska tidskriften The Lancet har global psykisk hälsa försämrats kraftigt under de senaste 25 åren. Rapportens författare menar att det finns slutsatser om hur problemet kan lösas, det är åtgärder som saknas. Författarna kritiserar en handlingsförlamning som särskilt gäller den nästan obefintliga psykvården i låg- och medelinkomstländer. Vissa svårt psykiskt sjuka lämnas i princip vind för våg och rapportförfattarna menar att det är en hämsko för samhällsutveckling och samhällsekonomi ...
Just nu handlar det om att jag måste vänta på att bli kallad till ätstörningsenheten. Jag klassas inte som akutfall då jag inte är klassificerad som anorektisk (än) eller bulimisk, och jag kommer inte behöva ytterligare en psykiatrisk utvärdering, utöver den min egna psykiater redan gjort. I och med detta kommer jag att prioriteras längre ner på listan så denna väntan kommer eventuellt att bli lite längre än jag hoppats. Fram tills dess handlar det om en dag i taget, en måltids-tid i taget, en kopp kaffe i taget och en diskussion med demonerna i taget ...
När föräldrar eller andra vuxna i familjen inte mår bra påverkas hela familjen. Psykisk ohälsa får alltid konsekvenser för de anhöriga i någon grad. Unga anhöriga är särskilt sårbara.. Du kan läsa mer om barn som anhöriga i Socialstyrelsens rapport från 2013 med samma namn. Klicka här för att komma till rapporten (Socialstyrelsen) ,,. Vi kan också rekommendera kortfilmerna ur serien "Victors Bok". Filmerna handlar om att växa upp med en förälder som har en psykisk sjukdom och det är ungdomar och föräldrar med egna erfarenheter som delar med sig av sin verklighet. Bakom filmerna står regissören René Bo Hansen och filmproducenten Katarina Boberg. Klicka här för att se filmerna (YouTube) ,,. ...
Den ungerske psykologen Mihály Csíkszentmihályi deltog i vårt symposium Brain and Culture II och höll vår första Georg Klein Lecture.. Csíkszentmihályi är känd för begreppet flow, det lustfyllt koncentrerade mentala tillstånd som han har givit namn åt. I en tid när så mycket handlar om underhållning och bekvämlighet kan det han säger låta paradoxalt: människan är gjord för arbete. Hon mår bra av arbete, framförallt krävande arbete, så länge kraven ligger på rätt nivå för att göra arbetet stimulerande. För höga krav gör oss stressade och olyckliga, medan för låga krav gör oss uttråkade och apatiska. Csíkszentmihályi är professor i psykologi vid Claremont Graduate University.. Se en videoinspelning av Csíkszentmihályis föreläsning "Flow and the quality of life".. Vidareläsning: Csíkszentmihályis bok Flow: den optimala upplevelsens psykologi finns i svensk översättning (1992; senaste utgåva 2016).. ...
När man pratar träning, och vad som är "bäst", blir det ofta mest om olika slags pass, träningsformer och metoder. Självklart är det viktigt och intressant hur man tränar mest effektivt men det är långt ifrån hela sanningen för att "lyckas" med sina mål. För allt i livet påverkar och allt hänger samman. Den fysiska kroppen är beroende av så otroligt mycket mer än ett "perfekt" träningsprogram. Den behöver även näringstät mat, god sömn och återhämtning. Det där vet de flesta men det vi kanske glömmer är att även den mentala och emetionella delen i oss också behöver det där. Och att vi behöver känna meningsfullhet, glädje och lust liksom vi behöver få kärlek, omtanke, ha ett socialt nätverk och få uppleva uppskattning.Det vi också lätt glömmer är att vi alla är unika med olika bakgrund, har olika behov och olika fysiska och psykiska förutsättningar. Därför finns det inte en metod eller en livsstil som passar alla. Ofta, ofta finns det även en ...
I de flesta fall handlar det om en negativ attityd till att ha personer med psykisk ohälsa i sin närhet, till exempel att psykiatriska verksamheter förläggs i bostadsområden eller att ha en person med psykisk sjukdom som granne eller kollega. En av fem skulle inte bjuda hem en person om han eller hon visste att personen har en psykisk sjukdom ...
Jag vet inte om jag tror på en behandling som är så mat och viktfokuserad. Det är inte problemet. Man blir inte frisk för att man äter normalt, man mår inte bättre för att man går upp i vikt.. I de mest akuta fallen håller jag med om att prio ett bör vara att få upp vikten lite grann. Men framöver spelar det ingen roll om man går upp i vikt, om man själv inte kan acceptera det.. Behandlingen bör fokusera på individens liv. Dennes mentala tillstånd så att man kan finna motivation och vilja själv till att göra förändringar. Det behövs hjälp med att få insikt i sjukdomen och stöd att ta sig igenom den. Någon att dela sina framgångar, motgångar och tankar med. Någon som kan leda en på vägen och hålla en i handen när man trillar. Inte någon som tvingar en att göra det värsta tänkbara. Inte någon som kontrollerar ens liv. Innan man når sin tippvikt så tror jag att man kan vända själv. Det finns nog många som har lyckats tagit sig ifrån ätstörningen ...
Trots vad du kanske har fått höra är inte alla fetter onda i kriget om midjan. Även om kostfetter innehåller 9 kalorier per gram, kan de ha mycket olika effekter på din hälsa och din vikt. "Dåliga" fetter, såsom transfetter, är skyldiga till de ohälsosamma saker alla fetter har fått skulden för - viktökning, tilltäppta artärer, och så vidare. Men bra fetter såsom Omega-3 har motsatt effekt. I själva verket spelar de hälsosamma fetterna en stor roll i att hjälpa dig hantera ditt humör, stanna på toppen av ditt mentala tillstånd, bekämpa trötthet, och även kontrollera din vikt ...
... är ett vitt begrepp. Det innefattar allt från psykiska sjukdomar till att uppleva psykiska besvär som påverkar det dagliga välbefinnandet.. En kris kan utlösas efter allvarliga psykiska påfrestningar, som att en nära anhörig dör, att man är med om en olycka, upplever en katastrof eller att något annat oförutsett inträffar.. Om du som förälder är orolig att ditt barn eller ungdom mår dåligt kan du vända dig till socialförvaltningen, skolan eller sjukvården.. ...
Genom att enkätfrågorna formuleras i termer av besvär och tolkas som tecken på psykisk ohälsa kan det framstå som logiskt att leta efter lösningar inom klinisk hantering av psykisk sjukdom. Sedan millennieskiftet har vi också sett en markant ökning av manualbaserade program i skolan där behandlingstekniker används i förebyggande syfte (5). Här uppstår emellertid flera paradoxer. Program som är utformade för att hantera internaliserade problem (exempelvis depressiva tendenser eller självmordstankar) presenteras som förebyggande och främjande metoder utan att säkerställa att de som genomgår programmet har de problem som övningarna fokuserar på.. När eleverna lär sig om psykisk ohälsa generellt och diskuterar fiktiva händelser antas deras medvetenhet och förmåga att styra sig själva öka och härigenom ska de bli mer resistenta mot livets svårigheter. Utifrån vår och internationell forskning menar vi att detta är ett förenklat sätt att se på psykisk hälsa där ...
De misstänkta för mordet i Rydö folkets hus misstänks ha haft, i september då dådet skedde, allvarliga psykiska störningar båda två. Männen, en 18-åring och
Att komma i form och dra sig upp ur sitt hopplösa fysiska och psykiska tillstånd är inte alltid det lättaste. Byxorna spränger, ryggen värker, huvu
Jag är igång, yes I am! Jag har ju bestämt mig för att genomföra en kontrollerad, strukturerad och disciplinerad satsning som backas upp av kunskap, råd och stöd. Allt för att optimera alla mina fysiska och psykiska förutsättningar - för att nå sub10 på en full Ironman. Det vill säga 3,8 km simning, 180 km…
Att titta med mjuka ögon är inte bara att vara medveten om allt du ser i hela ditt synfält. Det är också ett mentalt tillstånd där du som ryttare vidgar ditt medvetande och bli medveten om både dina omgivningar och hela din kropp. Du kan lättare uppfattar placeringen av alla din kroppsdelar samtidigt som du blir medveten om hästens rörelser. De sistnämnda, att uppfatta hästens rörelser kallas känningar i citatet nedan. Att känna hästens rörelser och hur det påverkar din kropp är en nyckel till taiming vid inverkan. I bilden är det utterns öga som symbolisera mjua ögon.. ...
Fick VG på tentan som jag gjorde i fredags! Hade nöjt mig med ett G eftersom jag var helt säker på att jag hade fått IG - kändes helflummigt det jag skrev men läraren skrev så här:. Hej Sara,. det är ganska mödosamt att läsa mer än 100 PM, som blir fallet i denna kurs. Men jag hade roligt när jag tog del av din personligt hållna presentation av modernismen. cigarrök, abnorma mentala tillstånd. Utmärkt!. -----------------. Ja, man ska ta åt sig - nu känns det roligare med nästa kurs fastän den känns ännu tyngre med massa mer att läsa, men jag är laddad till tusen nu!. Det har varit full action hela veckan, så idag fick det bli McDonalds till middag efter att vi handlat. Sååå skönt att slippa laga mat ibland! Sen tog jag en lååååång dusch; rakade benen - höll ju på att odla vinterpäls - sen skrubbade jag hela kroppen med världens skönaste bodyscrubb = Dermanords Body scrub med jojoba och AHA. Helt suverän och beroendeframkallande - perfekt efter en ...
Rädsla och okunskap gör att människor isolerar sig, och blir isolerade av omgivningen. Det gör att många blir diskriminerade och orättvist behandlade - i skolan, arbetslivet, vården, socialtjänsten, äldreomsorgen och i beslut som är avgörande för vilket stöd samhället ska ge.. Trots att psykisk ohälsa är så vanligt diskrimineras och missgynnas människor dagligen i Sverige. Nästan var fjärde person säger att man inte kan tänka sig att arbeta tillsammans med någon som har psykiska problem. Socialstyrelsens siffror visar att personer med psykisk ohälsa får sämre vård och oftare dör i vanliga sjukdomar som cancer, diabetes, hjärtinfarkt och stroke. Att vara utsatt för diskriminering gör att människor också kan hindra sig själva från att söka hjälp, vara sociala och stanna i arbete. På så sätt blir många ännu sjukare. Helt i onödan. ...
Det är old news att många med psykisk sjukdom föredrar att man säger att de "har" en psykisk sjukdom framför att de "är" psykiskt sjuka. Själv bryr jag mig inte så mycket om det annat än att jag försöker ta hänsyn till detta när jag skriver om andra människor än mig själv. Den här artikeln pratar om en studie som inte bara beskriver distinktionen mellan att ha psykisk sjukdom och att vara psykisk sjukdom utan även om hur andra människor ändrar sina värderingar beroende på vilket språk som används. Slutsatsen verkar vara att folk får en taskigare attityd mot människor som är psykiskt sjuka än om de har psykisk sjukdom ...
Rådet för arbetslivsforskning anordnade torsdagen den 1 februari 1996 en hearing om elöverkänslighet. Bengt Arnetz docent och verksam vid yrkesmedicinsnka kliniken, Huddinge sjukhus, gav en översikt över symtom vid elöverkänslighet utifrån en nyligen genomförd kartläggningsstudie. Han redogjorde de typiska hudsymtom som förknippades vid bildskärmsarbete. Han påpekar en viktigt observation att gruppen elöverkänsliga inte hade mer…
[mention]WHO[/mention] skrev:Worldwide, nearly 1 in 10 people have a mental health disorder, but only 1% of the global health workforce is working in mental hea
En fjärdedel av befolkningen riskerar att någon gång i livet råka ut för allvarlig psykisk ohälsa. Det kan hända vem som helst men det finns en väg tillbaka.
Jag läser ofta kommentarer som: "Om du led av psykisk ohälsa på riktigt skulle du äta medicin och bara ligga i sängen!" Jag lider av psykisk ohälsa och jag har bestämt mig för att klara mig utan medicin för att jag vet att jag klarar det. Det finns perioder där jag bara ligger i sängen för jag mår för dåligt för att ta mig upp, men bara för att Greta 35 äter medicin och inte tar sig ur sängen på grund av psykisk ohälsa så innebär det inte att alla som mår dåligt måste leva som henne ...
Nästan en av fem lider av psykisk ohälsa. Många av dessa är kvinnor och/eller unga. Nästan hälften av alla pågående sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa. För att minska den psykiska ohälsan måste det förebyggande arbetet öka och insatser sättas in i ett tidigt skede. Samverkan behövs mellan vård, skola och omsorg. För att utreda och behandla de som lider av psykisk sjukdom måste köerna till den psykiatriska vården bort. För att öka tryggheten måste vården bli mer tillgänglig och komma närmare människor.. För att snabbt hjälpa människor med psykisk ohälsa vill Centerpartiet. ...
Den kliniska psykologin är ett mångfacetterat tillämpningsområde inom psykologin, vars ursprung i den akademiska psykologin främst finns inom personlighetspsykologin. Enklast kan man definiera den kliniska psykologin som det systematiska studiet av uppkomst, utveckling, diagnostik, bedömning samt behandling och prevention av kliniska tillstånd. Med kliniska tillstånd menas i första hand mentala besvär, problem, beteendestörningar, funktionshinder eller avvikelser från vad som betraktas som normalt. En viktig del av den kliniska psykologin, s k. hälsopsykologi eller beteendemedicin, ägnas åt mentala besvär eller problem som är kopplade till somatiska sjukdomar eller avvikelser.. Med uppkomst av kliniska tillstånd syftas på studier av etiologi i vid mening, t.ex. av genetiska och miljöbetingade faktorers roll eller kognitiva och affektiva mekanismers betydelse. Med diagnostik menas i första hand vad som i engelskspråkig litteratur kallas assessment (och som saknar en god ...
Det här innebär inte att jag aldrig varit vig. Det här innebär heller inte att min kropp är svag eller dålig på något sätt. Det innebär bara att jag har kört på för hårt utan att faktiskt tänka på konsekvenserna. Exakt så är det med psykisk ohälsa också. Det innebär inte att man är svag eller att man är dålig, det innebär bara att ens hjärna upplevt för mycket utan att hinna varva ned, utan att hinna pusta ut och smälta allt ...
BO menar att Psykansvarskommittén inte har presenterat ett enda övertygande argument för varför den nuvarande ordningen gällande barns
I en gemensam motion till regionfullmäktige föreslår Vänsterpartiet och Miljöpartiet att regionen stärker vården för personer med psykisk sjukdom och mi...
Det prehospitala omhändertagandet av personer med psykisk ohälsa eller akut psykiatrisk ohälsa bör vara multidisciplinärt för att säkerställa att både somatisk och psykiatrisk sjuklighet behandlas ...
Många arbetsplatser är oförberedda på psykiska problem. Bara hälften av arbetsplatserna har vidtagit praktiska åtgärder för att stärka den psykiska arbetsförmågan, visar en färsk barometer för psykisk hälsa. Med rätt hjälp kan personer som drabbats av psykiska problem mycket väl fortsätta jobba, påminner Centralförbundet för Mental Hälsa. ...
En 36-årig man som i höstas erkände ett 13 år gammalt mord på en man i Skövde begick inte brottet under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Han hade inte heller en allvarlig psykisk störning när han undersöktes. Det är därför inte aktuellt med rättspsykiatrisk vård, slår Rättsmedicinalverket fast i sitt utlåtande. I mitten av juni förklarade Göta hovrätt mannen skyldig…. ...
Många sjukskrivna för psykisk sjukdom Antalet sjukskrivningar i psykiatriska diagnoser har mer än fördubblats på fem år och utgör nu 45 procent av alla pågående sjukskrivningar. Det