Med prospektiv studie menas att man tagit en del av en population och sen följt dem framåt i tiden. Den grupp man väljer ut delas in i minst två olika grupper vid studiens början och sen ser man utfallet skiljer sig mellan deltagarna efter en viss tidsperiod. Prospektiva studier är viktiga inom områden där man av etiska skäl inte kan utsätta människor för det som man tror är en riskfaktor.. Ett exempel på en prospektiv studie skulle kunna vara att man tar 1000 rökare och 1000 icke rökare som för övrigt är lika varandra i livsstil, ålder mm. Man följer sen dessa personer i 10 år för att se skillnad i sjukdagar mellan grupperna.. Prospektiva studier är motsattsen till retrospektiva studier där man istället för att följa deltagarna in i framtiden tittar på hur det ser ut nu och försöker avgöra varför det ser ut som det gör. Prospektiva studier har ett högre evidensvärde än retrospektiva studier.. ...
En första prospektiv multicenterstudie för att utvärdera prestanda, säkerhet och användbarhet av Strokefinder MD100 utvecklad av Medfield Diagnostics, har genomförts.. Det primära målet med studien var att visa att systemet på säkert sätt kan leverera adekvata mätdata för minst 80% av patienter med stroke. Resultaten av studien visar att detta var väl uppfyllt.. Studien hade dessutom tre sekundära mål: att visa att Strokefinder MD100 kan leverera adekvata mätdata för åtminstone 80% av friska försökspersoner, en utvärdering av mättiden och en utvärdering av systemets diagnostiska förmåga.. Det första sekundära målet uppfylldes väl. Utvärderingen av mättiden visade att det tog ungefär 2 minuter och 20 sekunder att genomföra en mätning på patienter med stroke, och ungefär en minut kortare på friska försökspersoner. Detta resultat var speciellt uppmuntrande eftersom Strokefinder är avsedd att användas i en akut prehospital miljö.. Utvärderingen av ...
Bestillingsfullmakt Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2020 kan foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende ...
Johan och Gordon studerar ekonomi på Regents University i London. De pluggar fristående kurser inom business, ekonomi och finans som study abroad studenter på Regents Business School.. "Vi bestämde oss för att flytta till London och för att studera på Regents University. Vi båda valde fyra stycken olika kurser inom ekonomi/finans som vi tyckte lät intressanta. I början var det lite tufft med alla nya begrepp och termer i skolan, men redan efter någon vecka kom man in i det på ett bra sätt.. Detta halvår som vi varit här har varit otroligt roligt och lärorikt. Förutom att vi har fått nya kunskaper inom ekonomi/finans och inte minst engelskan så har vi haft det riktigt kul och träffat otroligt många nya vänner.. Att komma iväg såhär och studera i en stad som London är något vi verkligen rekommenderar alla till att göra. Dessa erfarenheter som vi samlat på oss under detta halvår är erfarenheter vi kommer bära med oss och ha otrolig nytta av hela livet.. Så om ni ...
Sveden Fritid KTT omfattar idag korttidstillsyn för ungdomar över 12 år som har behov av tillsyn före och efter skoldagen samt under skollov vid Svedenskolan Bergshamra. Sveden Frtid erbjuder en meningsfull och utvecklande fritid med roliga aktiviteter och social gemenska. Så här berättar den nya verksamhetschefen, Ida Gustafsson, om sig själv och sin första tid inom Utvecklingspedagogik. Ida är verksamhetschef för Sveden Fritid KTT, som idag finns vid Svedenskolan Bergshamra. Så här skriver hon om sin första tid hos UP: Hej!
Du registreras via mobilen dygnet runt, även när du sover. Uppgifterna lagras i ett halvår. DN:s reporter har fått unik tillgång till den centrala databasen för sitt eget abonnemang. För första gången kan DN visa omfattningen av övervakningen, skriver tidningen. Under en sexmånadersperiod gjordes 10.174 loggningar av var reportern hade befunnit sig. Bland uppgifterna som sparas finns den uppkopplade mobilmastens koordinater. Registreringen sker i samband med att reportern ringt eller sms:at, men det slutar inte där. Den sker även när mobilen har legat orörd, till exempel nattetid, efetrsom appar ständigt kopplar upp sig. - Informationen är otroligt integritetskänslig. Du kan kartlägga en persons rörelser på en ganska detaljerad nivå. Genom att komplettera uppgifterna med en analys av antennriktning går det att få en ganska god uppskattning om var man har befunnit sig, säger Stefan Backman, chefsjurist på Tele2. - Det är det här som är det farliga med ...
En person anställdes från och med 2017-01-01 tills vidare som sjuksköterska inom Rättspsykiatrin. Undre våren väcktes misstankar om äktheten i den kopia av legitimation som den anställde visat sin närmaste chef. Efter kontroll hos berörd högskola och Socialstyrelsen visar det sig att den anställde inte hade vare sig tillräckligt antal högskolepoäng eller legitimation hos Socialstyrelsen. Medarbetaren stängdes omedelbart av och fick senare avsked.. Socialstyrelsen har via mail informerat berörd avdelning att man kommer att polisanmäla ärendet. Medarbetaren har under sin anställning hanterat läkemedel utifrån läkarordination samt medverkat i vårdplanering. Verksamhetens utredning har inte hittat några felmedicineringar eller felbedömningar och medarbetaren har aldrig haft ensamarbete.. Ingen patient bedöms ha kommit till skada.. Diarienummer: SU 2017-03470. ...
Du får ha inkomster upp till ett visst belopp utan att dina studiemedel minskas. Detta belopp kallas fribelopp. Om din inkomst överstiger det fribelopp som gäller för dig, minskas både bidraget och lånet. Studiemedlen minskas med 61 procent av den del av din inkomst som överstiger fribeloppet. Fribeloppet beror på hur många veckor under ett kalenderhalvår du har studiemedel. För mer information, se CSN:s webbplats.. Inkomsten beräknas för varje kalenderhalvår. Som inkomst räknas din inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital vid taxeringen för kalenderåret. ...
Du får ha inkomster upp till ett visst belopp utan att dina studiemedel minskas. Detta belopp kallas fribelopp. Om din inkomst överstiger det fribelopp som gäller för dig, minskas både bidraget och lånet. Studiemedlen minskas med 61 procent av den del av din inkomst som överstiger fribeloppet. Fribeloppet beror på hur många veckor under ett kalenderhalvår du har studiemedel. För mer information, se CSN:s webbplats.. Inkomsten beräknas för varje kalenderhalvår. Som inkomst räknas din inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital vid taxeringen för kalenderåret. ...
Diskontot har ersatts av en referensränta som Riksbanken fastställer varje kalenderhalvår. Den baseras på ett snittvärde av reporäntan för närmast föregående halvårsperiod. Vid beräkning av dröjsmålsränta tar man gällande referensränta samt ett tillägg av åtta procentenheter. För perioden 2002-07-01 - 2002-12-31 är referensräntan 4,5%, dröjsmålsräntan blir då 12,5%. Denna lag (2002:352) trädde i kraft den… ...
(SIX) Det kommer att vara ett tufft ekonomiskt klimat under den första halvan av 2013, men förhållandena kan förbättras under den andra halvan. Det sade Frankrikes president Francois...
Henning Mankell. Leopard 2014. JAG TROR DET gäller för väldigt många av oss - oberoende av var, när eller hur vi lever eller har levat - att vi tänker på döden.. Redan i förskoleåldern börjar man tänka på döden som ett problem. Men då kanske framför allt på andras - föräldrarnas eller närståendes. Efter fyrtio-femtioårsåldern och när krämporna sätter in börjar man märka att man kanske rentav själv är dödlig. Då börjar tankarna igen, nu på allvar, och stannar kvar för gott.. Vi brukar dock trösta oss med att tidpunkten för döden ligger tillräckligt långt bort för att man ännu kan skjuta problemet framåt på obestämd tid.. Intill dess att man, t ex vid ett läkarbesök får reda på att detta inte längre är möjligt, vilket är fallet när man fått en dödlig cancer.. I början av året fick Henning Mankell plötsligt av läkare reda på att han hade lungcancer.. Om hur han tänkte då och under det halvår som följde på beskedet har Mankell skrivit ...
Jag lyckades få läsa holländska när jag kom upp i gymnasiet och det är jag tacksam för, men det är inte tillräckligt. Jag har även tillbringat ett halvår som au-pair utanför Amsterdam, men vistelsen blev avbruten i förtid av olika skäl. Jag kan klara av enkla konversationer, men väldigt mycket av språket sitter långt där bak i skallen och jag vet att bara jag kommer igång och pratar så lossnar det. Jag förstår väldigt mycket men kan liksom inte få ut det ...
Det var tredje dagen i Rom och jag var fortfarande intrasslad i den italienska byråkratin. Helgen hade passerat och det var nu måndag. Regnet öste ner och vad som skulle ha blivit en dag av planlöst vandrande genom Pignetos skitiga gator, på jakt efter ett pittoreskt litet fik där jag skulle ta en caffe lungo och skriva om min upplevelse hittills, den dagen var sedan länge förbi, tack vare det obarmhärtiga regnet som vällde ner utanför. Klockan närmade sig fyra och jag hade inte gjort nånting idag. Att bara sitta här stressade mig och ångesten, som alltid låg latent, började växa i styrka. Jag var rädd, för vad gjorde jag här? Här där jag skulle vara i ett halvår. Ett halvår. Jag hade inte ens klarat av tredje dagen. Hur ska detta gå? Tankarna blev mörkare och började söka efter problem: CSN kommer inte att gå igenom. Då måste du åka hem igen, med svansen mellan benen. Om inte annat så kommer du att bli rånad, om inte nedslagen, och även om du tar dig ut ur ...
I samband med en diskussion om uppsåtsbedömningar i sexualmål apropå den såkallade Lunda- och den efterföljande hovrättsdomen nyligen rök jag igår på ett mycket ovanligt och otrevligt sätt ihop med en av mina bästa vänner. Felet var i huvudsak mitt, och det fick mig att fundera på vad det är som fått debatterna om dessa domar att bli så känslig för mig. Det är nämligen något nytt: jag har tidigare kunnat behålla lugnet på ett helt annat sätt än nu. Jag tror att bakgrunden är mitt snart avslutade halvår som adjungerad domare i hovrätten (jag har en vecka kvar av min tjänstgöringstid): jag har brottats med det ansvar som går igen med domarrollen på ett sådant sätt att jag numera har taggarna utåt när kritik kommer mot domare i omdiskuterade mål.. Min erfarenhet är förvisso begränsad. Jag har som sagt suttit i ett halvår, och jag har suttit i hovrätten, vilket innebär att jag varken har någon större erfarenhet över huvud taget eller någon erfarenhet ...
För några dagar sedan blev jag rekommenderad av Nils att kika på Tomas Quick dokumentärerna som gick för något halvår sedan på SVT. Man kan titta på dem på SVT play fortfarande. Det är väl egentligen en dokumentär fast att den är uppdelad i två delar. Det handlar om huruvida Tomas Quick har utfört alla mord han erkänt och blivit dömd för? I dokumentären tar han dock tillbaka alla erkännanden. I dokumentären gås diverse fakta från flera av dessa erkända mord igenom och det mesta talar för att Tomas Quick faktiskt är oskyldig. Nu är dokumentären vinklad så att det ska verka som att han är oskyldig men mycket är så slående även om det nu är lite vinklat. Några exempel är att Tomas Quick aldrig har kunnat peka ut var någon kropp från någon han mördat finns, han har aldrig funnits med i utredningarna innan han erkänt, han har påstått att han mördat personer som senare visat sig varit i livet osv osv... Det var dock inte morden i sig jag skulle skriva om, ...
Men inget ont som inte har något gott med sig. Man börjar prata med okända. Till exempel den grålätta damen som jag bjöd på en Lindor chokladkula i röran. Och den unge mannen från Mantorp, också i röd jacka som tog rygg på mig (sa han) när jag sprang mellan bussarna för att ta reda på om det kanske var DEN bussen som gick til Mantorp... Och när väl "min" buss kom, satte jag mig bredvid en äldre medelålders gymnasielärare från Boxholm och pratade appar. Jag kände mig nästan energisk istället för trött på situationen! MEN, näe, jag önskar inte att det händer igen - och gör det det utgår jag ifrån att Östgötatrafiken lär sig något eftersom det tydligen är andra gången på ett halvår det här händer... Men det ska jag väl kanske inte hoppas på. Det verkar mer som om dom kör struts-mentaliteten, det vill säga, väljer att inte se att det är ett problem. ...
Precis som Kajsa skriver (och Hej hej vardag). Jag sa till min man i år att jag pallar fan inte att fira helyllejul med tusen klappar, julmat som ingen äter upp (eller kräks på tre dagar efter jul). Så vi kom överens om att alla som vill ge våra barn julklappar får ge bort upplevelser och att vi tillsammans, hela familjen, ska göra sushi på julafton. Sitta i pyjamas och bygga lego på vardagsrumsgolvet (undertecknad ska äta godis och lösa korsord). Efter ett halvår som utmattad och sjukskriven var det så jäkla skönt att bara vifta med vitt flagg och ställa frågan "varför ska jag göra allt detta?" Och min man jobbar dubbla jobb och hinner inte han heller. Barnen blev svinglada över att vi ska äta sushi och bygga med lego. Mamma och pappa en hel dag tillsammans och leka. Värt mer än att jaga "den perfekta julen", vad nu det är. Jag blev tydlig långt innan hetsen drog igång, vilket också inneburit att stressen är minimal och jag kan ägna mig åt att ordna med min ...
Det senaste halvåret så har däremot min lust att prova nya tjänster avtagit. Jag har försökt att använda Tumblr som är den nya hippa blogg-plattformen men den har inte lyckats engagera mig. Det kan kanske förklaras att jag tycker denna tjänsten är tillräckligt bra och fyller min behov. Det som verkligen fick mig att fundera över min minskande entusiasm är de gånger jag försökt ta till mig Google+ som är den nya socialatjänsten från Google som alla pratar om. Hur jag än försöker så kan jag inte känna någon alls lust att använda tjänsten och det trots att diskussionen samt inlägg håller en hög kvalité. Det är alltså en plattform där många smarta människor med intressanta åsikter finns och väldigt intressanta diskussioner förs. Allt borde tala för att jag skulle använda tjänsten dagligen men så har det inte blivit. Jag är därinne alltmer sällan ...
Om jag kort ska sammanfatta hur jag känner i samband med olika sorters tävlingar så passar nog ordet hatkärlek bäst. Det är förstås olika beroende på vilken tävling det gäller; en tipsrunda med kollegorna skapar naturligtvis inte samma affektnivåer som ett backigt marathon i högsommarvärme, men jag tror att det är ungefär samma ingredienser i känslosopporna.. Igår sprang jag ett millopp. Det har inte varit ett specifikt mål för mig att bli snabb på milen i år, samtidigt var detta mitt enda lopp under en sexmånadersperiod. Det skulle också vara en värdemätare inför de längre lopp som väntar i höst. Därför var jag taggad och jäkligt sugen på att göra en bra tid. Mentalt var jag dock en riktig röra, och ett tydligt mönster kan skönjas:. Sista veckan inan ett lopp går jag alltid runt med en stark känsla av att inte vilja springa. Jag känner efter, liksom scannar kroppen på skador och ur-form-signaler. Den som söker finner, och ganska ofta landar jag i åt ...
Denna blogg har tidigare publicerat en text om John Ausonius, den s k Lasermannen, som under ett halvår spred skräck i Stockholm. Hans mål var mörkhyade. Mördaren Peter Mangs uppvisar kusliga likheter med Ausonius, både gällande motiv och tillvägagångssätt. Under 2009 och 2010 drabbades Malmö av ett antal skjutningar, i ett fall med dödlig utgång.…
Frosten låg tät på taken här omkring i morse, då inser man att vintern verkligen är på väg. Blir det en lika kall och lång vinter som förra året tror ni? Jag tycker det är jättemysigt med vinter, men den behöver väl inte vara i ett halvår? Ibland undrar jag om jag bor på fel sida av jordklotet. Hatar mörktet men älskar den vita snön som lyser upp. Jag är som ett litet barn när det gäller julen. Älskar att få det mysigt hemma och alla dofterna och traditionerna. Alla har väl sina egna traditioner och är väl förmodligen rätt bundna till dessa ...
Sammanfattning. Detta projekt syftar till att ta fram en generell metod för att kunna uppskatta det maximala regn som kan hanteras i en urban miljö i svenska städer. Studien utgår från Augustenborgsområdet i Malmö vilket är världskänt för sina blå-gröna dagvattenlösningar inom inre tätort. En omfattande distribuerad hydrodynamisk modell över Augustenborgsområdet kommer att byggas med MIKE-systemet (dynamiskt kopplad modellering med MIKE URBAN för ledningar/kanaler och MIKE 21 för ytavrinning). Den hydrodynamiska modellen kommer sedan att kalibreras genom nivå- och flödesmätningar i nio punkter i Augustenborg under en sexmånadsperiod. Uppmätta data tillsammans med den kalibrerade avrinningsmodellen används för att holistiskt utvärdera funktionalitet av de blå-gröna tillämpningarna på området samt för att uppskatta systemets känslighet för olika regn genom att studera modellens respons vid olika regnbelastningar.. I detta projekt avser vi att:. ...
Eva, jo det kan kanske var svårt att äta upp dem, jag äter inte kött, det gör resten av familjen. Men hade jag gjort det hade jag hellre ätit djur som jag vet har haft ett bra liv ute i friheten än lammkött från lamm som aldrig har varit under bar himmel.Baggarna är inte riktigt lika charmiga när de är drygt ett halvår som tur är! Allt gott/Sophia. SvaraRadera ...
Doktorandnybörjare i utbildningen på forskarnivå blir man det kalenderhalvår man för första gången rapporteras med en aktivitet om minst 1 procent. I perioden VT1999 - HT2010 var definitionen delvis en annan. Uppgifterna finns fördelade på forskningsämne på 1-siffernivå från 1973 och fördelade på forskningsämne på 3- och 5-siffernivå från 2011.. Uppgifterna lämnas via respektive högskolas studiedokumentationsregister till SCB varje kalenderhalvår. Efter bearbetning och kontroll läggs uppgifter in i Universitets- och högskoleregistret som utgör källan till dessa uppgifter. Ålder beräknas per den 31/12.. Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistiken om doktorandnybörjare enligt forskningsämnesindelning ...
v: ja jag var väl i samma sits som du. jag orkade inte ta tag i att byta, mycket för att jag trivdes väldigt bra till en början men sedan flöt det bort och jag tröttnade. jag kunde hoppa in i tvåan. jag hade läst alla kurser som de i min nya klass, plus ytterligare några stycken. den kursen de hade kommit en halvår längre än i mig har jag fått extra uppgifter i men det har inte varit svårt eftersom jag haft en del fritid från exempelvis matten och historian, vilket jag redan läst ...
Imorgon är det en stor dag iallafall. Efter 6 månader börjar jag jobba igen! Kl 5.30 ska jag befinna mig på plats men jag slutar redan kl 10 så jag jobbar endast under frukosten. Jag är faktiskt lite nervös, det har hänt så mycket sedan jag försvann och det är nog en del att lära sig och ta in. Men så har jag ju inte jobbat på ett halvår heller så det är kanske inte så konstigt att jag är lite nervös men det ska nog gå bra allting! Men om jag känner mig själv rätt så kommer jag inte kunna sova så mycket inatt, men det beror nog mest på att jag är rädd för att försova mig ...
Sex nyfödda makaker i ett laboratorium i USA separerades direkt från sin mamma. Under sitt första halvår fick de bo i burar två och två och leva på bröstmjölksersättning i nappflaskor. Sex andra ungar fick sällskap av sin mamma i var sin bur och kunde dia.Uppföljningar under ett halvår avslöjade att de flaskmatade ungarna fick torftigare tarmflora än aporna som diat. Dessutom skiljde sig immunsystemet åt mellan grupperna.
På det allmänna läroverket träffade jag min favorit flicka. Vår relation har utvecklats under det halvår vi har umgåtts. Till det bättre. Jag skrattar nästan alltid när jag är med henne. Varje dag blir ett äventyr med nya saker att prova på. Idag testade vi hur det var att flyga, två gånger. Det hade vi aldrig gjort förut. Det uppskattar jag, något som verkligen gör att livet inte känns enformigt inuti en låda. Prova på något nytt. Sådana saker har smugit sig in i våran relation vilket livar upp den på ett underbart sätt ...
Som ni säkert har upplevt själva så förändras alltid planer, idéer och tankar under tidens gång. Mitt mål från början var att nå 1 000 000kr på 5 år. När jag satte målet för cirka 14 månader sedan så hade jag varken ett aktiebolag eller en aning om att jag skulle byta upp mig mot en större bostadsrätt tillsammans med sambon.. Nu har jag gjort mitt första halvår som grundare av ett aktiebolag och jag har gjort en bostadsaffär på över 3 miljoner kronor. När jag startade så var tanken hela tiden att kontantinsatsen jag hade stoppat in i förra lägenheten skulle räknas med i denna en miljon kronor. Nu velar jag fram och tillbaka om nya uppdaterade målet blir att nå en miljon kronor utan att räkna in kontantinsatsen…. Såhär ser det ut just nu:. ...
Nu har jag ÄNTLIGEN köpt min drömkamera! Efter flera år med en kamera som arbetar emot mig har jag nu en kamera som är smartare än jag själv är! En fullformats! Jag är så lycklig. Detta är en helt ny kamera som släpptes i somras, jag kikade på 6D:n tidigare men när den här släpptes med mycket nyare funktioner samt en vridbar skärm (något jag kände att jag behövde) så var det självklart att jag skulle köpa denna. Jag har övervägt att köpa en 5D istället av någon form men då stiger priset med 10 000 (något jag absolut inte har råd med då bara denna kamera typ ruinerade mig) Och den 5D jag kikat på som jag eventuellt hade haft råd med om jag sparade i ett halvår till hade inte många funktioner som var så jättemycket bättre, vissa av dem var till och med sämre än den på 6D mark II så det blev denna i slutändan. Jag känner ändå att detta är en jättebra första fullformatskamera för mig. Jag är inte på den nivån med mitt fotograferande att jag ...
En bra sak var det med att jag fick in och kolla inställningarna. Jag hade glömt att radera skräpkommentarer. Det brukar inte vara så många som hamnar där så jag behöver inte radera så ofta. Nu var det ett halvår sen sist och milda makter vad det var skräpigt där. Jag raderade och raderade men det tog aldrig slut. Till sist tittade jag på hur många som var kvar....drygt 800!!!!! Jag läste inte genom några, men jag såg att de var på engelska och någon på spanska. Vilken tur att de hamnade i skräpkorgen, för det var bara en massa dravel om att jag var välkommen att läsa deras blogg...som säkert inte var nån blogg. Jag är lite misstänksam av mig. Nu är det välstädat där, och jag fick blodad tand så jag fortsätter med städningen på andra ställen ...
För ett bra tag sedan gjorde Underbara Clara ett inlägg om lapptäcken. Jag blev inspirerad! Men hade för mycket annat på gång. I ett halvår ungefär. Helt galet. Så… nu när jag har lite mindre på gång… vad gör jag? Ett lapptäcke såklart!. Mitt lapptäcke är inte särskilt likt Claras. Men ett lapptäcke är det! Jag tycker det är lite knepigt och lite tråkigt att göra helt raka bitar. Det är inte riktigt min stil i alla fall. Jag är lite dum också. Gillar att blanda tygsorter som inte vill blanda sig med varandra. Sammet och tunna sidensjalar t.ex. Tyger som glider åt alla håll. Men när man väl fått ihop dem någorlunda rakt blir det så vackert med alla strukturskiftningar!. ...
Om några dagar åker jag hem till Stockholm så känslorna är väldigt blandade just nu. Har varit omgiven bokstavligen talat 24/7 av vänner/housemates detta halvår så det kommer nog kännas ganska tomt och ensamt att flytta hem igen. Samtidigt ser jag fram emot att få påbörja en ny termin på KTH, det ska bli väldigt … Fortsätt läsa "Mina sista dagar i Australien". ...
Knorr . Jag har jobbat så hattigt och mycket att jag inte hunnit göra någonting den här månaden. Idag är det första dagen/natten på ett halvår som jag har kompat hem istället för att jobba över! Lite småångest fick min inre workaholic när jag gick hem så tidigt, men det känns skönt att kunna slappa…
På liknande sätt kan man i förväg debattera vad som är och inte är diskonterat och hur långt fram i tiden aktiemarknaden tar hänsysn till saker. Generellt brukar man säga att marknaden blickar ca 6 månader framåt i tiden. I praktiken betyder det att i genomsnitt är det som inträffar i ekonomin i stort och smått i stort sett redan förutsett och inprisat i aktiekurserna. Inprisat=diskonterat, dvs priset har justerats i förväg genom köp och sälj på marknaden på så sätt att "nyheterna" som inträffar under det kommande halvåret inte påverkar kurserna. Däremot rullar det förstås in nya framtidsmånader 6 månader längre fram och det är dessa framtidsnyheter som marknaden anses reagera på ...
Med ett halvår kvar till Gothia Cup i Alingsås tillsätter nu Alingsås kommun en projektgrupp för att lösa frågor kring Gothia Cup för att det ska fungera lika bra vid sidan av planen som på. Frågor som bland annat är i f ...
Så ja, livet händer verkligen förtillfället. Och jag känner att jag snart vill trycka på pausknappen. Men nästa Fredag går jag & Rasmus äntligen på 3 veckors semester, och jisses vad jag ska njuuuta! Jag är så värd denna ledigheten efter detta första halvår som förskollärare. En termin som på många sätt varit både tuff och rolig. Mycket har hänt med andra ord ...
Antalet antisemitiska incidenter sköt i höjden under 2009 års första halvår, det visar en rapport från den franska organisationen SCPJ.
Efter ett mycket bra första halvår och framförallt för att vi lyckats få föreningen att växa bjuder vi in till medlemsfest på Träffpunkten lördag den 5/10 klockan 18:00. Erbjudandet gäller alla medlemmar i föreningen. Där kommer att bjudas på mat … Continue reading →. ...
Vasaloppets utvecklingschef Johan Eriksson har utsetts till tillförordnad VD för Vasaloppet. En post han kommer att inneha åtminstone det kommande halvåret. Närmast på programmet står den digitala varianten Hemmavasan, som över 11 000 anmälda cyklister
På ett halvår har föreningen Riai Aikido Dojo gått från letande av ny egen lokal till att slå upp dörrarna för deras egna Dojo på Raketgatan i Göterborg.
Olav Jern har lång erfarenhet av nordiskt samarbete och att arbeta med Kvarkenfrågor. Det senaste halvåret har han i samarbete med Kvarkenrådets personal arb...
Första dagen på norra halvklotets kalendersommar... Här är en översikt över mina äventyrsplaner under kommande halvåret! För en gångs skull så kastar jag inte loss mot Arktis så fort isläget tillåter det. Det kan dock bli ändring på det med kort varsel, om det finns en expedition som är tillräckligt intressant. I övrigt seglar jag skandinaviska vatten och ger några korta seglingskurser (bokas genom kontaktsidan). Jag kommer rapportera från slutet av Volvo Ocean Race när jag intervjuas av Ocean Sailing Podcast i juni. Juli har jag vigt åt träning och äventyr i Sverige. Bytt slitna däck på räsercykeln och kompletterat med långfärdsutrustning, planerar även att slita ut minst ett par löpskor. Det finns så många ställen som jag vill uppleva både från vatten och från land! Ser fram emot att paddla, klättra, tälta ute och njuta av den fantastiska naturen vi har härhemma. Jag kommer även hålla i workshops, föreläsningar och utbildningar efter planer och behov,
Nu är det snart tid att njuta av sommar, sol och semester. Några av er kanske till och med redan ligger i hängmattan. Hur som helst så skulle jag vilja passa på att önska er alla en trevlig sommar och säga tack för ett fint första halvår!
Jag har lite funderingar om min blogg - jag tänker på hur jag vill utveckla den och komma vidare - det är något jag vill satsa mer på. Fram tills ett halvår
Nästan varannan småföretagare i Sverige räknar med ökad försäljning under det kommande halvåret. Dessutom planerar de fler inköp jämfört med förra hösten....
En trend är något som pågår över en viss tid - en ändring eller utveckling i en generell riktning. Inom interiördesign är det detta som gör trender intressanta att följa och underhållande att leka med.. Du behöver inte ändra stil baserat på en trend, bara följ det du tycker om och gör justeringar du ser passar in. Detta är nyckeln till att hitta din personliga stil. Använd trender som en källa till inspiration och samla föremål som du tycker du känner dig tillfreds och komfortabel med i ditt hem.. Vi har samlat tre aktuella trender. Dessa är intressanta trender som utvecklar sig med tiden och baserar sig på hur vi lever våra liv.De fokuserar inte på en specifik detalj, utan mer på de olika aspekterna av hur vi förändras med tiden. Det gör dessa trender naturliga och ingivande, och enkla att ha det behagligt med.. ...
Jag tjatar på om äventyr mycket nu känner jag. Men nu är det något riktigt stort på gång! Fyra och ett halvt år har jag bott i Karlstad. Fyra och ett halvt år som bara sprungit förbi med hjälp av fantastiskt underbara människor. Det senaste året har dessa underbar människor spridits ut över hela landet…
Jag är nydiagnostiserad med diabetes typ 2 och har börjat mäta blodsocket själv. När jag nu gjort min blodsockerkurva så verkar blodsockret vara högre före jag ätit än efter. Borde det inte vara tvärt om? Min kurva är som följer 08.00 8,1 före lunch 10,8 1,5 tim efter lunch 10,8 före middag 13,2 1,5 tim efter middag 7,1 23.00 8,1 Jag medicinerar endast med Simvastitin för höga triglycerinvärden. ...