Underlag 07v 1(7) Arbetsgruppen för programutveckling av landskapsutbildningarna [Author] RAPPORT Rapport från arbetsgruppen för programutveckling av landskapsutbildningarna Uppdrag för arbetsgrupp
Oberoende av inriktning, så sysslar ingenjörer idag med programutveckling, och på högskolorna är man medveten om att ämnet måste komma in tidigt i utbildningen i samtliga program.. Digitaliseringen pågår för fullt och påverkar alla yrken, från de enklaste till de mest avancerade. Eftersom digitaliseringen griper in i både produktutveckling och de komplicerade arbetsuppgifterna är den i många fall ett hot - även mot högutbildade, som får se sina arbetsuppgifter ersatta av datorer. Hotet gäller inte ingenjörsrollen, men då måste både arbetsgivare och den enskilde se till att hänga med i utvecklingen. Maskinteknik vid KTH 1996 ...
Programutveckling - data-, it-konsulter, mjukvaruutveckling, systemutvecklare, it-utveckling, applikationsutveckling, hp, datakonsulter, it-rådgivning, datakonsult, microsoft, konsulttjänster, it-konsult - företag, adresser, telefonnummer.
Perforce Software och Assembla presenterar i dag en ny molntjänst för programutveckling och versionshantering. Genom att kombinera avancerade verktyg för versionshantering med samarbetsverktyg från Assembla, kan utvecklare arbeta tillsammans mer effektivt och snabbare genomföra agila projekt. Tjänsten Perforce on Demand erbjuds via Assembla och är helt kostnadsfri för upp till 20 användare.
På den här sidan får du som programstudierektor information om hur du kan jobba med programutveckling, så som hållbar utveckling, progression och kursdesign.
Som student på Systemarkitekturutbildningen får du tillbringa huvuddelen av din tid åt att vässa dina färdigheter i programmering och programutveckling, med en grund i datavetenskapliga principer. Utbildningens styrka är en högt ställd målsättning, som är möjlig tack vare en kombination av teoretiskt djup och omfattande färdighetsträning. De allra flesta kurserna på utbildningen innehåller inlämningsuppgifter eller projekt i programutveckling, där du får omsätta de teoretiska kunskaperna i praktiken. Normalt arbetar du med några av dina studiekamrater, i par eller i grupp, och tillsammans utmanas ni ofta till att vara både kreativa och lösningsorienterade. Utbildningens kurser inom maskininlärning för dataanalys, samt parallella och distribuerade system utrustar dig med spetskompetens inom modern programutveckling. ...
Det tredje läsåret består av två kurser inom programutveckling och datasäkerhet, ett obligatoriskt examensarbete, samt 30 högskolepoäng valfria kurser för fördjupning eller breddning. Som förslag på valfria kurser erbjuds fyra fördjupningar med god koppling till forskning vid universitetet inom programutveckling, datasäkerhet, datakommunikation och användbarhet. Dessa fördjupningar kan till viss del kombineras, beroende på vilka fördjupningar som väljs. Studenter kan även välja att läsa andra valfria kurser i datavetenskap eller andra ämnen för att skapa en egen profil. Goda möjligheter finns även för att läsa kurser vid annat lärosäte i Sverige eller utomlands ...
Luleå tekniska universitet, 97187 Luleå. Organisationsnr: 202100-2841. Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden.. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet.. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år.. Vi är idag 1 600 anställda och 15 000 studenter. ...
Du måste vara problemlösare: Jag gillar verkligen utmaningen i att räkna ut hur jag ska utnyttja min utbildning och erfarenhet för att utveckla någonting som uppfyller våra kunders krav. En av de bästa delarna av mitt jobb är att få arbeta med dem som faktiskt använder våra produkter. Det betyder så mycket att se en person som trivs med att använda något som man har byggt!. Att kunna arbeta i ett team och kommunicera med olika personlighetstyper är viktigt för att bli framgångsrik, oavsett din position.. ...
Teknisk dokumentation för Schemalätt 5.0 Systemkrav Operativsystem: Microsoft Windows 98, ME, NT 4.0 (SP5 eller senare), 2000, XP (SP1 eller senare). Internminne: Minst 64 Mb RAM Grafikkort: Minst 256
Forskningsmedel på närmare 1,9 miljoner till Håkan Sundell, universitetslektor vid Institutionen för data och affärsvetenskap.
Utbildningars innehåll bör möta arbetsmarknadens behov. Denna explorativa studie behandlar frågeställningen: Hur bidrar industrirepresentanter i programråden till programutvecklingen? Slutsatserna är att (1) möjligheterna att bidra varierar i hög grad, (2) mötesformat och -frekvens varierar, och (3) möjligheterna att utnyttja bidragen upplevs som begränsat p g a tröghet i verkställigheten.
Vi har placerat cookies på din dator och lagrar din IP-adress för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här: Om cookies och personuppgifter ...
Söker du speciella lösningar på webben har du kommit rätt, vi har utvecklat bokningssystem, intranet, ärendehantering samt avancerade e-handels plattformar med koppling till ditt affärssystem.
Jämför priser på NSCAs Guide to Program Design (Inbunden, 2011), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av NSCAs Guide to Program Design (Inbunden, 2011).
Pdata AB r ett programutvecklingsf retag som utvecklar applikationer f r persondatorer och Internet. Vi har ett n ra samarbete med ett par st rre f retag, d r vi kopplas in p id -stadiet och sedan huvudsakligen st r f r systemering och programutveckling. Vi har utvecklat flera framg ngsrika program, bland annat program f r register- och databashantering, program f r skatteber kningar, ekonomiprogram samt ett par administrativa Internetapplikationer ...
Den nominella studietiden är 3 år, vilket motsvarar 180 högskolepoäng. Programmet ligger på grundläggande nivå.. Utbildningen ger en bred teknisk bas med stora möjligheter till specialisering och valbarhet i högre årskurs. Kurserna under de två första årskurserna lägger grunderna inom programmering, digital- och mikrodatorteknik, kommunikationsnät, databasteknik samt algoritmer och datastrukturer. Matematik, som är ett viktigt verktyg för en ingenjör inom informationsteknologi, läses i ett flertal kurser. Programmet innehåller dessutom kurser som breddar de tekniska kunskaper med ämnen som t.ex. ekonomi och organisation, hållbar utveckling och ergonomi samt ingenjörsmetodik.. Under det tredje året väljs kurser inom olika specialiseringar.. Specialiseringar. Under den tredje årskursen väljs kurser inom dessa specialiseringar:. Program- och systemutveckling. Datornätverk och internettjänster. Programutveckling för inbyggda system. Medicinsk IT. Det avslutande året ...
Som den nörd jag är hoppade jag på en utbildning i ett program som heter Elementor. Det är en programutveckling för bloggar för att göra dem snyggare.. Efter förra gångens kurstillfälle stod jag som ett frågetecken när jag kom hem. Men det klarnade efter dagens övningar.. Hur roligt som helst!. ...
Profilen riktar sig till de som vill g p djupet och l ra sig mer om principerna f r datavetenskap och programutveckling. Vi erbjuder även en möjlighet att profilera sig ytterligare genom det stora utbud av kurser som finns inom andra program och inom forskarutbildningen, eftersom profilen erbjuder stor frihet. Mjukvarubranschen mycket g r starkt med m nga stora och sm f retag b de i regionen, nationellt och internationellt. Detta drivs p av ett kraftigt kat fokus p mjukvara i alla delar av samh llet, allt fr n uppkopplade och sj lvk rande bilar till e-h lsa och mobilappar. För detta behövs en gedigen programmeringsteoretisk bas med avancerade kurser i programmering, algoritmer, s kerhet, testning, kompilatorer, databaser och teoretisk datalogi. ...
Gruppen simulering och optimering arbetar med att utveckla numeriska modeller för problem inom solidmekanik, strömningsmekanik, akustik och elektromagnetism. Forskningen sker dels genom tillämpning av finit-element-metod (FEM) på problem av industriellt intresse, dels genom egenutveckling av FEM för mer generell eller snabbare lösning av olika problemklassser.. Moderna kommersiella FEM-program klarar en stor uppsättning ingenjörsproblem men kräver djup kunskap för att tillförlitliga resultat ska kunna produceras. För forskning där kommersiell programvara används krävs oftast att flera olika programvaror används och att resultat från ett program tolkas och överförs till ett annat. Detta gäller speciellt för multifysikproblem såsom fluid-strukturinteraktion, termoelasticitet, strukturvibrationer med akustik, m.m.. För vidareutveckling a FEM krävs även egen programutveckling. Inom forskargruppen arbetas främst med utveckling av FEM för kohesiva zoner såsom limfogar, ...
Under utbildningens tre första år lägger du en gedigen ingenjörsgrund eftersom du behöver vara väl förberedd för dina mer programspecifika studier i årskurs fyra och fem. Under de två sista årskurserna väljer du själv vissa kurser, för största möjliga flexibilitet i dina studier och för att du ska forma din egen kompetens.. Första året inleds med att du läser en matematisk grundkurs och en grundkurs i industriell ekonomi. Du läser även en introduktionskurs till datavetenskapliga studier, vilket innebär projekt som är inriktade på samarbete och kommunikation, planering, genomförande och rapportering. Efter det läser du exempelvis linjär algebra, en första kurs i Python, fysik för ingenjörer och interaktiva laborationer. Året avslutas med en kurs i interaktion mellan människa och dator.. Andra året läser du bland annat matematisk statistik, programutveckling och fortsätter med Python. Under årskursen ingår ett projektarbete i grupp där du ska utveckla din ...
CUME arbetar för att upprätthålla och förbättra kvaliteten på JIBS grund-, master- och magisterutbildningar, inklusive programutveckling, processer, och interaktion med studenter. Rådet är beslutande i operativa frågor och rekommenderar beslut till Dean i frågor av strategisk art. ...
Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår undervisning främst i genetik, bioinformatik samt programmering främst inom Biologprogrammen, BMA-programmet samt fristående kurser. I arbetsuppgifterna ingår också administrativa uppgifter i anslutning till undervisningen. Kursansvar och programutveckling är viktiga delar av arbetsuppgifterna. Behörighet och önskvärda kvalifikationer För den aktuella anställningen krävs en magisterexamen inom ämnesområdet. Högre examen inom ämnesområdet är meriterande. Du har erfarenhet av undervisning inom relevant ämnesområde, erfarenhet av kursutveckling. Du har även erfarenhet av att vara kursansvarig och examinator. Har du programmeringsvana inom R är det meriterande. Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga samt förmåga att bidra till en positiv arbetsmiljö. Övrigt Tillsvidareanställning. Heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Viss undervisning kan förläggas till kvällstid eller helger och även till annan ort än Kristianstad.
Mobila Appar - fenix bildemonteringssystem, giroutbetalning, crm/säljstöd, data, filialhantering, hosting, bildemonteringssystem, behörighet, leverantörsreskontra, it-konsulter, legoarbeten, programutveckling - företag, adresser, telefonnummer.
Dagligen tar vi fram program åt varumärken och kanaler med ansvaret att rätt innehåll når rätt personer. vårt ansvar sträcker sig hela vägen från kanalstrategi & programutveckling ner till det finaste hantverket. Välkommen till Dobb 2.0! ...
Dagligen tar vi fram program åt varumärken och kanaler med ansvaret att rätt innehåll når rätt personer. vårt ansvar sträcker sig hela vägen från kanalstrategi & programutveckling ner till det finaste hantverket. Välkommen till Dobb 2.0! ...
Elbe-Data AB hemsida. Vi utvecklar EP-KursAdmin, ett program för kursadministration. Programutveckling i Windowsmiljö. Företagsanpassad data-utbildning. PC- och nätverkssupport. Utveckling av hemsidor.
Vår långa erfarenhet av BIM-projektering har på olika sätt medverkat i branschens BIM-utveckling. Dels genom intern utveckling, men även som IT-samordnare i ett stort antal projekt, deltagande i branschforum och referensgrupper i programutveckling.. Tema har utvecklat en rad egna verktyg som kompletterar BIM, till exempel databasverktyg för projektering av dörr-, rums- och inredningsbeskrivningar. Vi ser BIM som en möjlighet att på ett effektivt sätt knyta samman och bearbeta de stora mängder information som hanteras i en projektering. Att kunna vrida och vända på informationen ger utökade möjlighet till granskning och presentation.. Tema har en egen IT-avdelning med olika kompetenser inom byggprojektering, IT-drift och metodutveckling. Det ger ett nära stöd till verksamheten och möjlighet att utveckla anpassade verktyg och metoder i uppdragen.. En fördel med vår organisation är storleken. Vi har tillräckligt med resurser för att bedriva ett strukturerat ...
Hand in Hand Sweden befinner sig i en spännande och expansiv fas och utökar nu kommunikationsteamet med ytterligare en medarbetare. Vi söker en digital marknadskoordinator med aktuell utbildning och erfarenhet som tillsammans med oss vill bidra till en bättre värld.. Du blir en viktig förstärkning i vårt team som består av totalt tjugo personer på kontoret i centrala Stockholm. Du ingår i kommunikationsteamet som består av en kommunikationsansvarig och en PR / kommunikationsspecialist. Dessutom jobbar du tätt tillsammans med oss andra inom insamling, givarsamarbeten, programutveckling och ekonomi. Vi söker dig som har en aktuell utbildning inom marknads- och kommunikationsarbete samt har några års arbetslivserfarenhet från likande tjänster.. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att:. ...
Elbe-Data AB hemsida. Vi utvecklar EP-KursAdmin, ett program för kursadministration. Programutveckling i Windowsmiljö. Företagsanpassad data-utbildning. PC- och nätverkssupport. Utveckling av hemsidor.
Om du inte k nner till spelet Pacman s kan du prova demoversionen som ligger p servern n:/oop/pacman/pacman.exe f r att f en uppfattning om hur det skulle kunna fungera. Spelet Pacman utspelar sig p en labyrintformad spelplan, d r spelaren skall styra Pacman s att han ter upp alla piller som ligger i g ngarna. I labyrinten finns ven fyra sp ken som g rna vill ta upp Pacman. I labyrinten finns det f rutom de vanliga (socker ?) pillren 4 st vitaminpiller som g r att Pacman f r en liten stund (t.ex. 7 sekunder) blir otroligt stark och kan sl ihj l sp kerna (som dock terskapas 3 sekunder efter det att Pacman blivit normal igen ...
Programutvecklingsmetodik är en vald metod för att genomföra programutveckling. Den klassiska metoden kallas för vattenfallsmodellen, vilken innebär att varje programutvecklingsfas skall vara klar innan nästa påbörjas, och att omfattande specifikationsarbete sker innan den faktiskta programutvecklingen påbörjas. Specifikationen sker traditionellt top-down och utvecklingen baseras på strukturerad programmering, det vill säga ett slutmål för projektet formuleras först, och programmet bryts sedan successivt ned i mindre funktionella delar. Nyare metoder är agila, det vill säga lättrörliga, iterativa och testbaserade. De bygger på att man successivt utvecklar många delleveranser (inkrement) av programmet (systemet) och möjliggör att de olika utvecklingsfaserna kan bedrivas cykliskt eller parallellt. Beställare och användare får inflytande under hela utvecklingsprocessen. Prototyputveckling och test påbörjas så tidigt som möjligt, innan alla detaljer i ...
Det sa Monica Lorensson, som arbetar för FN:s utvecklingsorgan UNDP och var en av deltagarna vid ett seminarium. Ämnet för dagen var hur vi visar att biståndet ger resultat. Martin Ådahl är chef för den liberala tankesmedjan Fores och tog upp ett exempel från ett biståndsprojekt i Tanzania. Där byggde man ett flertal skolor, men böcker och lärare till skolorna glömdes bort. Hans förklaring till detta var att det är enklare att mäta skolor i antal, än att mäta läskunnighet. Monica Lorensson höll med om detta tydligt resultatbaserade arbete inte alltid är optimalt. ...
Medix är ett produktionsbolag som gör utbildningsprogram för skolorna. Vår inriktning är vetenskap, historia och samhällsfrågor. Målet med våra filmer är att de alltid ska väcka intresse och engagemang, även om de berör svåra ämnen. Vi tror nämligen att bra filmer skapar bra diskussioner.. Vår vision är att ligga i framkant när det gäller programutveckling och nya idéer.. Medix startades 1991 av Margareta Andersson. Första åren dominerade beställningsfilm företagets produktioner. Inriktningen övergick sedan mot TV-program och utbildningsfilmer. Känsla, innehåll och även humor utmärker våra produktioner.. Medix är även medlem i SDF (svenska distributörers förening).. ...
Projekt: Formell verifiering av etiska principer hos AI-system Umeå universitet söker en doktorand inom Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program (WASP). i datavetenskap med inriktning mot formell verifiering av etiska principer hos AI-system. Anställningen är placerad vid institutionen för datavetenskap. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Sista ansökningsdag är den 31 januari 2019. Institutionen för datavetenskap är en dynamisk institution med ca 100 anställda från drygt 20 länder. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området, och erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Institutionens forskning är internationellt väletablerad och omfattar grundforskning, metodutveckling och programutveckling men även forskning och utveckling inom olika tillämpningsområden. Gruppen för social och etisk artificiell intelligens bedriver forskning om AI-system som tar
Projekt: Formella beräkningsmodeller för socialt medveten AI Umeå universitet söker en doktorand inom Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program (WASP). i datavetenskap med inriktning mot socialt medveten artificiell intelligens. Anställningen är placerad vid institutionen för datavetenskap. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Sista ansökningsdag är den 31 maj 2019. Institutionen för datavetenskap är en dynamisk institution med ca 100 anställda från drygt 20 länder. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området, och erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Institutionens forskning är internationellt väletablerad och omfattar grundforskning, metodutveckling och programutveckling men även forskning och utveckling inom olika tillämpningsområden. Gruppen för socialt medveten artificiell intelligens (som leds av Frank Dignum) bedriver forskning som har
AutoCAD är ett CAD-program som används för att producera ritningar och design i 2D och 3D. Programmet utvecklas och säljs av Autodesk. AutoCAD finns för Microsoft Windows och Macintosh, tidigare versioner för Unix möttes av mycket lågt intresse och slutade utvecklas.[förtydliga] AutoCAD var ursprungligen avsett för ingenjörer, men programmet används idag även av arkitekter och andra formgivare. Dess filformat DWG och ASCII-motsvarigheten DXF har blivit standardfilformaten för tekniska ritningar. AutoCAD utvecklades från ett program som hette Interact och som var skrivet i SPL enbart för Marinchip Systems 9900. När Marinchip Software Partners (vilket senare skulle bli Autodesk) bildats, skrev man om Interact i C då det ansågs vara språket som hade framtiden för sig, och fick namnet AutoCAD. En fördel med AutoCAD i C var att många olika plattformat kunde stödjas, på den tiden var ju inte alla PC-datorer kompatibla. Målet var att skapa det första CAD-programmet för under ...
Institutionen för datavetenskap söker i samarbete med Genusforskarskolan en doktorand i datavetenskap med inriktning genus och språkteknologi. Anställningen är placerad vid institutionen för datavetenskap. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Sista ansökningsdag är 2019-03-04. Institutionen för datavetenskap är en dynamisk institution med ca 100 anställda från drygt 20 länder. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området, och erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Institutionens forskning är internationellt väletablerad och omfattar grundforskning, metodutveckling och programutveckling men även forskning och utveckling inom olika tillämpningsområden. Forskningsgruppen Foundations of Language Processing bedriver både grundläggande och tillämpad forskning ägnad att förbättra bearbetningen av såväl naturliga som formella språk. Genusforskarskolan har sedan 2001 medfinansierat
Polackerna satsar stort på informations- och kommunikationsteknologi.. Enligt ekonomerna har Polen gått in i den tredje utvecklingsfasen efter övergången till demokrati som inleddes 1989, och nu är det informationssamhället som gäller.. Med kampanjen Do IT with Poland vill man göra omvärlden uppmärksam på den höga utbildningsnivån och de polska utvecklarnas goda resultat, som inbringat en rad priser i prestigefyllda tävlingar över världen.. Polackerna har specialiserat sig på hemelektronik, programutveckling på begäran, elektroniska spel och mobila lösningar. 1996-2008 ökade den polska ICT-exporten med tjugoåtta procent. Per år.. 2010 uppgick nettoinkomsten inom ICT-sektorn till 113,5 miljarder zloty (250 miljarder svenska kronor), en ökning med tjugosex procent sedan 2007. Intäkterna i sin tur ökade med fyrtioåtta procent. Utgifter för forskning och utveckling ökade med mer än det tredubbla och nådde 758,6 miljoner PLN.. Utvecklingen av informationssamhället är ...
Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår undervisning främst inom Biomedicinska analytiker (BMA)-programmet, Biologprogrammen, men även inom fristående kurser och uppdragsutbildning inom ämnesområdet. I arbetsuppgifterna ingår också administrativa uppgifter i anslutning till undervisningen. Kursansvar och programutveckling är viktiga delar av arbetsuppgifterna. Behörighet och önskvärda kvalifikationer För den aktuella anställningen krävs magister- eller masternivå inom ämnesområdet. Du har stor teoretisk och praktisk kunskap om de metoder som används på kliniska laboratorier. Du har även erfarenhet av att vara kursansvarig och examinator. Speciellt meriterande är att ha erfarenhet av metodutveckling och kvalitetssäkring. Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga samt förmåga att bidra till en positiv arbetsmiljö. Övrigt Tillsvidareanställning. Deltid 50 %. Tillträde enligt överenskommelse. Viss undervisning kan förläggas till kvällstid eller helger och även till
Helgen gick galant!! Ett pyttelitet minus blev det tom! YEY! Fast denna veckan kommer verkligen bli en utmaning! programutveckling i Uddevalla på torsdag och sen Berlin hela helgen! :S jaja... jag gör mitt bästa och sen får vi se!! =) Hade en helt fantastisk helg i kalmar!! hann med både mys, fika, shopping och party! ...
Vieser Oy, Press release 8 October 2019 / Photograph: Saku Tiainen). Designgolvbrunnar från Vieser visas i de fina fritidsbostäderna i programmet Design by Lauri.. Serien Design by Lauri som har startat i Finland innehåller ett elegant urval av finländska golvbrunnar i design och tillverkning av Vieser. I serien får vi också se en nyhet, Vieser Square, Kebony Bali edition, en fyrkantig och mörkbehandlad överdel av Kebony-trä som är formgiven av Rasmus-sångaren Lauri Ylönen och designern Saku Sysiö.. Lauri Ylönen är värd i programmet som under hösten följer hur drömmar förverkligas i kända finländares fritidshus, genom byggfasen ända till färdigt fritidshem. De medverkande är finska hockeyspelare, formgivare, musiker och andra kändisar som Ville Leino och Eveliina Alanne, Toni Wirtanen och Jannika B samt Mikko Kuustonen och Hanna Brotherus. Det fjärde objektet är en modern fiskarstuga som byggs för de två skådespelarna Tommi Korpela och Kari Hietalahti. Alla ...
Länssjukhuset i Kalmar är en del av Landstinget i Kalmar län och arbetar för ett friskare, tryggare och rikare liv. Med stort engagemang, bred kompetens och hög specialisering erbjuder vi god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Sjukhuset har moderna lokaler och ligger centralt, endast ett stenkast från Kalmarsund. Vi satsar på systematisk utveckling och förbättring. Hos oss arbetar runt 2 200 personer med ett meningsfullt och utvecklande arbete - Varje dag!. Rehabiliteringsenheten Vuxenpsykiatri är en specialistverksamhet som erbjuder bedömningar, utredningar och behandlingar för patienter inom öppen- och slutenvården inom psykiatrin i Landstinget i Kalmar Läns Landsting. Vi arbetar mot hela södra Kalmar län, men är lokaliserade på Länssjukhuset i Kalmar. Organisatoriskt tillhör vi basenheten Habiliteringen Södra Kalmar Län som är en basenhet inom Hälso- & Sjukvårdsförvaltningen ...
Länssjukhuset i Kalmar är en del av Region Kalmar län och arbetar för ett friskare, tryggare och rikare liv. Med stort engagemang, bred kompetens och hög specialisering erbjuder vi god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Sjukhuset har moderna lokaler och ligger centralt, endast ett stenkast från Kalmarsund. Vi satsar på systematisk utveckling och förbättring. Hos oss arbetar runt 2 200 personer med ett meningsfullt och utvecklande arbete - Varje dag!. Kirurgkliniken bedriver en bred verksamhet i Kalmar och Oskarshamn indelad på övre respektive nedre bukkirurgi, kärl, bröst, endokrin, urologisk kirurgi samt kirurgisk akutvård. I Oskarshamn finns en vårdavdelning som bedriver elektiv kirurgi måndag till fredag samt en allmänkirurgisk mottagning. Totalt arbetar drygt 200 personer på kliniken varav cirka 30 i Oskarshamn.. Läs mer om landstinget som arbetsgivare ...
Länssjukhuset i Kalmar är en del av Region Kalmar län och arbetar för ett friskare, tryggare och rikare liv. Med stort engagemang, bred kompetens och hög specialisering erbjuder vi god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Sjukhuset har moderna lokaler och ligger centralt, endast ett stenkast från Kalmarsund. Vi satsar på systematisk utveckling och förbättring. Hos oss arbetar runt 2 200 personer med ett meningsfullt och utvecklande arbete - Varje dag!. Medicinkliniken har i första hand ett akut- och närsjukvårdsuppdrag. I samverkan med andra kliniker erbjuder vi medborgarna en god och säker vård. Kliniken erbjuder komplett internmedicinsk verksamhet med avancerad sjukvård inom såväl öppen- som slutenvård. Medicinkliniken innefattar följande områden; diabetes- och endokrinologi, hematologi, kardiologi, lungmedicin, mag/tarmmedicin, neurologi och stroke, njurmedicin/dialys samt reumatologi.. Läs mer om att arbeta i Region Kalmar län. Läs mer om att flytta ...
När vi som kusk eller tränare bedömer en bana gör vi det subjektivt, kanske beroende på vad jag vet om vad just min häst föredrar. Detta gör det svårt att använda mänskliga bedömningar vid systematiskt utvecklingsarbete, speciellt om det skall var lika för alla. Av den anledningen är det viktigt att ha ett objektivt verktyg för att systematiskt utvärdera förändringar som man gör i sin konstruktion. Exempel på konstruktion är vilka material man använder i de olika lagren i banan. Det är just ett sådant verktyg vi har utvecklat.. Underhåll av ...
På samma tema skriver den Timbro-baserade statsvetaren Andreas Johansson Heinö klokt i Borås Tidning om varför Sverigedemokraterna tycks vara så hejdlöst förtjusta över den politiska utvecklingen i just Ungern. Heinö menar att parti och statsapparat smält samman i Ungern: Åtta år av systematisk utveckling i auktoritär riktning där varken grundlagar, domstolar eller medier tillåts stå i vägen. Åtta år av anti-liberalism. Det är exakt detta som attraherar Sverigedemokraterna. Det har aldrig bara handlat om att minska invandringen och stärka svensk kultur. Då kunde de hyllat nästan vilket land som helst. Ambitionerna går längre (...) Heinö fortsätter: Det är en förebild som håller liv i drömmen att trycka till vänstermedia, upphöja de egna idealen till samhällsnorm och rensa demokratin från liberalism ...
På samma tema skriver den Timbro-baserade statsvetaren Andreas Johansson Heinö klokt i Borås Tidning om varför Sverigedemokraterna tycks vara så hejdlöst förtjusta över den politiska utvecklingen i just Ungern. Heinö menar att parti och statsapparat smält samman i Ungern: Åtta år av systematisk utveckling i auktoritär riktning där varken grundlagar, domstolar eller medier tillåts stå i vägen. Åtta år av anti-liberalism. Det är exakt detta som attraherar Sverigedemokraterna. Det har aldrig bara handlat om att minska invandringen och stärka svensk kultur. Då kunde de hyllat nästan vilket land som helst. Ambitionerna går längre (...) Heinö fortsätter: Det är en förebild som håller liv i drömmen att trycka till vänstermedia, upphöja de egna idealen till samhällsnorm och rensa demokratin från liberalism ...
L nssjukhuset i Kalmar r en del av Landstinget i Kalmar l n och arbetar f r ett friskare, tryggare och rikare liv. Med stort engagemang, bred kompetens och h g specialisering erbjuder vi god v rd och h g patients kerhet till l nets inv nare. Sjukhuset har moderna lokaler och ligger centralt, endast ett stenkast fr n Kalmarsund. Vi satsar p systematisk utveckling och f rb ttring. Hos oss arbetar runt 2 200 personer med ett meningsfullt och utvecklande arbete - Varje dag ...
I en tid med nära klimat ser vi industrins utveckling i viss mån. Vi hör allt mer om innovativa program för industrins utveckling, så att människor skulle vara ett uppdrag, de kunde också nå gränserna för en utvecklad man idag. Europeiska unionen gör sitt bästa för att finansiera bra idéer för entreprenörer och installera på utvecklingen av industrin, särskilt i områden som skapar enorm potential.. En sådan anmärkning visar sig i vissa fall vara mycket funktionell eftersom det gör det möjligt att bero på ett mer intressant intresse för utvecklingen av grundläggande enheter som reglerar industripotential eller människor. För industrins behov skapas nya direktiv som klagar över stöd från industriell utveckling, men också begränsning av fel som kan medföra fara för människor. Sådan information är ATEX, en officiell rättsakt som deklareras för en viss produkt, vilket bör vara ett lämpligt godkännande om vi föredrar att bli galen i explosionsfarliga ...
Underplagg blir inte sexiga av sig själva, det är funktionerna i plaggen som arbetar för att framhäva de former hos en kvinna som ofta uppfattas som attraktiva. Behån sågs en gång i tiden enbart som ett stöd för kvinnan att ha under kläderna men har idag utvecklats till så mycket mer. Underkläder har gått från…
Ett företags värderingar ligger till grund för de attityder som medarbetare, ledning, styrelse och ägare har. Dessa attityder styr sedan våra beteenden gentemot varandra, kunder och övriga intressenter. Värderingar bör enkelt uttryckas i ett fåtal värdeord som accepteras och förstås av såväl styrelsen, ledningen, medarbetarna som företagets övriga intressenter. Med värdeorden som grund diskuterar ledare och medarbetare attityder och beteenden i vardagen som väl speglar värderingarna. Värdeorden utgör sedan en slags fyrbojar som alla kan navigera efter och ett ankare att hålla sig till när det stormar. Företag med tydliga värderingar och med ett ledarskap kopplat till detta odlar en bra företagskultur som leder till framgång. Syrsa kan hjälpa dig att arbeta fram tydliga värderingar i organisationen och att implementera beteenden och spelregler kopplade till dessa. ...
Ålands gymnasium är en förvaltningsmyndighet med ansvar för verksamheten vid två skolor:. Ålands lyceum, som erbjuder studieförberedande utbildning. Ålands yrkesgymnasium, som erbjuder yrkesförberedande utbildning inom ett tiotal olika program samt annan kompletteringsutbildning med vuxna som målgrupp.. Ålands gymnasium leds av en förvaltningschef som också är föredragande i Ålands gymnasiums styrelse. Skolorna leds av varsin rektor.. Studnet. Utbildning. Lediga jobb. Intranät för personal ...
Kvalitet ISO 9001, Informationssäkerhet ISO 27001, Miljö ISO 14001, Arbetsmiljö OHSAS 18001 (ISO 45001) och AFS, Livsmedel ISO 22000, BRC etc.. Alla verksamheter styrs direkt eller indirekt av kunder och andra intressenters krav och förväntningar. Andra intressenters krav kan vara lagar, myndighetsbeslut, ägardirektiv, lönsamhetskrav eller förväntningar från samhälle och intresseorganisationer.. Som ett verktyg för att uppfylla dessa krav och förväntningar finns det i varje verksamhet ett antal processer eller på varandra följande aktiviteter. Dessa kan ske mer eller mindre systematiskt. Genom att systematisera och styra ingående aktiviteter säkerställer man att utfallet blir det önskade. Det är detta man normalt kallar ledningssystem.. Ledningens uppdrag är att tillsätta resurser och löpande utvärdera att processer och ledningssystem fungerar så effektivt att kunder och intressenters krav uppfylls.. Att låta sin verksamhet bli certifierad innebär att man låter en ...
I det här avsnittet beskrivs utförligt vilket ansvar och uppdrag myndigheter och övriga aktörer har vid ett utbrott samt vilket stöd de kan ge.
Senare del av program kan sökas av dig som läst fristående kurser men vill bli programstudent eller byta studieort inom samma/motsvarande program. Det gäller även för dig som påbörjat ett program och har studieuppehåll utan platsgaranti eller dig som gjort avbrott på programmet och vill återuppta programstudierna.Antagning till senare del av program görs om lediga platser finns på sökt utbildningsprogram. För information om utbildningsinnehåll och möjlighet till tillgodoräknande ska du kontakta ansvarig programvägledare eller motsvarande för respektive program.För utbildningar på distans kan antalet obligatoriska träffar variera.
Senare del av program kan sökas av dig som läst fristående kurser men vill bli programstudent eller byta studieort inom samma/motsvarande program. Det gäller även för dig som påbörjat ett program och har studieuppehåll utan platsgaranti eller dig som gjort avbrott på programmet och vill återuppta programstudierna.Antagning till senare del av program görs om lediga platser finns på sökt utbildningsprogram. För information om utbildningsinnehåll och möjlighet till tillgodoräknande ska du kontakta ansvarig programvägledare eller motsvarande för respektive program.För utbildningar på distans kan antalet obligatoriska träffar variera.
Poängen i kortprogrammet och friåkningen är uppdelad i teknik, (TES - Technical Element Score), och fem programkomponenter, (PCS - Program Component Score). Det var de sistnämnda som förr i tiden ingick i det som kallades för konstnärligt intryck eller presentation.. I tekniken samlar åkarna poäng för hopp, steg och piruetter. Ju svårare och bättre de är, desto högre teknisk poäng. Alla hopp, steg och piruetter har bestämda värden som går att hitta i en tabell.. Den tekniska poängen avgörs bland annat av vilken svårighetsgrad steg och piruetter har. Det finns fem olika nivåer; bas, 1, 2, 3, och 4, där 4 är den högsta svårighetsgraden. Det är den så kallade tekniska panelen, med tre särskilda experter, som avgör vilken nivå det blir.. Den tekniska poängen beror också på kvaliteten i hopp, piruetter och steg. Denna bedöms på en sjugradig skala som innehåller stegen -3, -2, -1, 0, +1, +2 och +3. Ju högre kvalitet, desto mer poäng. -3 betyder en total miss, ...
Det jag ÄR bra på, har jag sakta börjat ta allt mera betalt för. Är du också bra på något?... -Sluta att subventionera bort dig själv, sluta jobba 60 timmar i veckan, ta mera betalt du också. Tala om för dig själv, att du är jä...r anamma riktigt bra! Börja sedan respektera dig för det, och så småningom tar du bättre betalt för din nya självrespekt och dina framgångsrika program. Nu kommer poängen. När du nu uppgraderat dig själv, inför dig själv, dvs. börjat älska dig själv tillräckligt, kan du börja lära andra att älska sig själva och våga leva ut sina drömmar. Se där, nu är du inte bara den skrikande hårda coachen, nu är du guiden i galaxen, där man kan önska vad man vill bara man bjuder till. Nu tjänar du så bra att du kan börja bjuda på dina tjänster gratis, när du känner för det ...
För att uppmärksamma den betydelse som kunskap om nya material har, och för att belöna företag som ligger långt fram inom området, instiftades MATERIALICA Design + Technology Award under 2003. Priset har sedan dess blivit något av en trendsättare för innovativa produkter, materialutveckling samt estetisk och funktionell design. Årets MATERIALICA Design + Technology Awards delades ut vid en ceremoni i München den 17 oktober och ebm-papst centrifugalfläkt RadiCal med kåpa utsågs till Best of Product. Vi är givetvis mycket nöjda med att vår innovativa RadiCal-fläkt imponerade på domarna och att juryn utsåg den till Best of Product , säger Thomas Heli, utvecklingschef vid en av ebm-papst produktavdelningar i Mulfingen ...
Det drogpolitiska programmet kan ligga till grund för diskussioner och utbildningar i drogpolitik. Du kan lyfta ut delar ur programmet för att göra en djupdykning i en sakfråga eller gå igenom hela programmet.. Politik är något som är ständigt föränderligt efterhand som förutsättningar förändras. Det drogpolitiska programmet förändras också regelbundet efter att UNF:s medlemmar kommer med tankar och idéer. Det kan vara saker som de inte håller med om eller saker de anser saknas. Det drogpolitiska programmet borde därför inte ses som något som är skrivet i sten. Det är något som ni kan diskutera, debattera och ifrågasätta!. ...
Lite enkelt kan EU:s olika program delas in i två kategorier: geografiska och tematiska program. De tematiska programmen kan också kallas sektorsprogram. Det finns betydligt fler tematiska EU-program än de som anges nedan, dessa är utvalda med fokus på lokal och regional utveckling. ...
Visa upp din bästa kurs.. Exemplary Course Program (ECP) lanserades 2000 med målet att identifiera och dela de bästa metoderna för att skapa kurser av hög kvalitet.. Huvuddelen i programmet är Exemplary Course Rubric, som anger huvudkriterierna för högkvalitativa kurser inom ramverket för kursdesign, interaktion och samarbete, bedömning och lärandesupport. Kriteriet erbjuds under en Creative Commons-licens och vi vill gärna att du återanvänder och tar med det i dina egna diskussioner om högkvalitativ kursdesign.. Blackboard Learn-klienter kan när som helst under året lägga till egna kurser för granskning. Programmet är gratis.. Exemplary Course Awards meddelas två gånger per år i december/januari och maj/juni.. Mer om Exemplary Course Program och kriteriet ...
Som specialist inom Hälso- och sjukvård arbetar du primärt med kvalitetsuppföljning och verksamhetsutveckling. Du arbetar även med exempelvis kvalitetsarbete i form av statistik, avvikelser, klagomål, utredning och rapportering. Du har övergripande processansvar för Samverkan vid utskrivning (SVU) och arbetar med implementering av rutiner och riktlinjer inom samtliga verksamheter. Du är ett stöd avseende SVU till kommunens myndighetsenhet. Du deltar och arbetar aktivt i regionala arbetsgrupper för SVU och Hälso- och sjukvårdsavtalet samt hjälpmedel. Du representerar Vellinge kommun i olika nätverk samt är en länk mellan leverantör av hemsjukvård och leverantör av hjälpmedel. Du omvärldsbevakar och är ett stöd till systemförvaltare i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom dokumentation och utbildning i verksamhetssystem. Tillsammans med övrig stab leder du samverkansmöten med externa leverantörer med fokus på ett gott och utvecklande samarbete. Du leder olika projekt ...
Via bland annat denna hemsida hoppas vi kunna nå ungdomar med fördjupad information om våra yrken och utbildningar. Med nyhetsbrevet som skickas ut varje kvartal håller vi lärare, lokala yrkeskommittéer, företag och andra intressenter informerade om verksamheten. Årliga lärarkonferenser är också en viktig del i att stötta lärarna. Och med hjälp av pressbearbetning och pressrummet hos MyNewsdesk ser vi till att media uppmärksamma vår bransch.. ...
Rapporten utgår ifrån länssamordnarens egen beskrivning av funktionen och speglar den sedan i andra intressenters/informanters uppfattningar av hennes funktion. De uppfattar att arbetet som länssamordnare har fungerat mycket bra. Däremot har hon inte lyckats med att bygga upp en länsövergripande struktur för folkhälsoarbetet på beslutsfattande nivå. Något som är nödvändigt för att på lång sikt åstadkomma ett effektivt arbete. Rapporten avslutas med två förslag till framtida organisation av arbetet i länet och hur utvecklingen av policy och handlingsprogram kan gå till.. ...
De flesta deltagarna kommer att remitteras från individ- och familjeomsorgen. Även andra personer som inte har någon kontakt med myndigheter men är i stort behov av stöd för att närma sig studier/arbete kan delta i projektet.. Tillsammans med deltagaren planeras olika insatser/aktiviteter som gör att deltagaren i sin takt, närmar sig studier/arbete.. Insatser och aktiviter görs i samverkan med Grums kommun men också med Region Värmland, Arbetsförmedlingen samt andra intressenter. I projektet ingår tio värmländska kommuner som har ett övergripande stöd från Karlstads ESF-projektkontor. ...
Kolla in temat för årets paneler och spana in vilka intressanta workshops du har möjlighet att ta del av i år. Programmet kommer att kompletteras ytterligare under de kommande dagarna. Du hittar programmet här!. Allt program är helt digitalt och virtuellt, en del av materialet är förinspelat och du kan fördjupa dig i det då du vill. Masterclasserna och workshoparna sker live.. Vissa delar av programmet är helt kostnadsfritt och våra masterclasser, föreläsningar samt workshops kan du ta del av mot en deltagaravgift. Anmälan öppnar 1.9. ...
Här hittar du Steriltekniker - Kurser och program på flera platser. Blocket Utbildning hjälper dig att hitta utbildningar, kurser och program som passar just dig.
Med hänsyn till det allvarliga samhällsproblem som diskriminering som har samband med funktionsnedsättning, bland annat i form av bristande tillgänglighet, idag otvivelaktigt utgör finns det anledning att understryka den viktiga roll som funktionshinderspolitikens effektiva genomförande kan komma att spela inom detta område. DO instämmer i utredningens utgångspunkt att arbetet med att förebygga och motverka diskriminering är att se som en sådan tvärgående uppgift som bör ingå som integrerad del i samtliga aktörers arbete med funktionshinderspolitikens styrning, genomförande och uppföljning.. DO välkomnar vidare utredningens förslag att genom tillägg till förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken fastslå att principen om universell utformning ska utgöra utgångspunkten för myndigheternas tillgänglighetsarbete, liksom förslaget om införandet i förordningen av ett krav på samråd med organisationer som ...
Skolverkets webbplats där du hittar information om gymnasieskolan: Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan. Texten om estetiska programmet är översatt till 17 olika språk.
Utvecklingsprogram är underlag för fortsatt utveckling och planering av olika områden eller för särkilda syften. Utvecklingsprogrammen kan ha varierande detaljeringsgrad och vara av olika karaktär och fungera som stöd för både utveckling, underhåll och skötsel. ...