I veckan har Europeiska kommissionen publicerat sitt beslut om Privacy Shield och överföring av personuppgifter från EU till USA. Kommissionen kommer fram till (i skäl 13 och Artikel 1) att USA uppfyller en adekvat skyddnivå i enlighet med Artikel 25(2) i dataskyddsdirektivet inom ramverket Privacy Shield. Privacy Shield består av principerna som utfärdats av amerikanska näringsdepartementet (Department of Commerce) och som återfinns i Annex II av beslutet. Organisationer som följer principerna kommer finnas på en Privacy Shield lista som Department of Commerce ansvarar för. Lika som Safe Harbour innan bygger Privacy Shield på ett system av självcertifiering där organisationer lovar att följa vissa principer, EU-U.S. Privacy Shield Framework Principles.. EU-U.S. Privacy Shield Framework Principles. Principerna handlar bl.a. om ...
Uppsatser om Integritet. Läs svenska uppsatser om Integritet. Sök bland över 100 000 uppsatser på Sveriges bästa sida om uppsatser.
DFRI är med och arrangerar Engaging Privacy - två heldagar under Internetdagarna 21 och 22 november som handlar om integritet.. Som medlem i DFRI kan du uppge rabattkoden IND16 och få 20 procents rabatt på biljetten.. Här lite mer om vad Engaging Privacy-dagarna på Internetdagarna är:. Engaging Privacy, ISOC-SE, OKSE, DFRI och IIS anordnar två heldagar under Internetdagarna för dig som vill lyssna, lära och själv komma på idéer om hur din organisation och samhällets olika aktörer bättre kan hantera personuppgifter av olika slag. För att värna integriteten och för att skapa större tillit på internet.. Personlig information är en central del i hur många företag och myndigheter utvecklar produkter, levererar service och skapar förståelse. Samtidigt som denna insamling leder till bättre produkter och tjänster finns det en stor oro kring hur sådan data hanteras - i vilken utsträckning respekteras medborgares personliga integritet?. På Engaging Privacy-spåren vill vi ...
Integritetsfrågorna är svåra att överblicka och ta ställning till, speciellt på nätet. Många av oss som använder internet har svårt att överblicka hur den information som vi delar används och vem och var den sparas. Vi använder tjänster utan att fundera på hur internet fungerar, eller hur sociala medietjänster använder vår information, sparar den och sedan delar med sig av den. Det är en av anledningarna till att vi på Webbstjärnan valde att lyfta just integritetsfrågor på Internetdagarna i år.. I debatten om rätten till integritet på nätet finns det många saker som kan vara värda att fundera kring. Vi lyfter några i Webbstjärnans film om integritet, men på internetdagarna lanserade även Markus Bylund (forskare på Sics) sin bok Personlig integritet (boken som pdf) (pdf) som är en tydlig genomgång av vad personlig integritet innebär, och hur internet påverkar vår integritet. Han lyfter många intressanta aspekter på frågan och ger en bild av debatten samt ...
Differential privacy, k-anonymity, homomorfisk kryptering, och post-kvantum kryptografi är begrepp som kan vara svåra att förstå sig på. Målet med lunchföreläsningen är att göra dessa begrepp tillgängliga för alla, och att sprida kunskapen om olika typer av metoder som idag finns för att skydda data från nyfikna. Finns det metoder för att skydda data när dataanalysen måste outsourcas? Går det att arbeta med krypterade data? Om Apple använder differential privacy, betyder då det att differential privacy är den mest lämpade metoden för mina data? Hur skyddas egentligen data från användare av deras produkter?. ...
Bakgrund Fakulteten för hälsa, natur- och teknologivetenskap utlyser en tjänst som biträdande universitetslektor vid Institutionen för matematik och datavetenskap i ämnet datavetenskap med inriktning mot användarvänligt integritetsskydd och säkerhet. Institutionen för matematik och datavetenskap består av två forskningsämnen: matematik och datavetenskap med över 60 anställda. I datavetenskap är både utbildning och forskning inriktade mot datanätverk och distribuerade system, datasäkerhet och integritet, samt programutveckling. Både forskning och utbildning erbjuds i nära samverkan med internationella, nationella och regionala samarbetspartners från både universitet och näringsliv. Arbetsuppgifter Anställningen är knuten till datavetenskapens forskargrupp PriSec (Privacy and Security) och innebär forskning inom fältet användarvänligt integritetsskydd och säkerhet, integritetsfrämjande teknologier (PETs) samtintegritet och utbildning i cybersäkerhet. Uppgifterna gäller
Många röstar på det anti-kapitalistiska Piratpartiet, inklusive många påstådda liberaler, eftersom frågan om personlig integritet väger, enligt dem, över principen om individens rättigheter. De menar att rätten till ett privatliv väger mer rätten till (intellektuell) egendom. Men finns det en sådan sak som en rätt till privatliv? Nej. Till att börja med har du ingen…
Vilka spår lämnar du efter dig på Internet? Vad händer med vår integritet i ett digitaliserat samhälle? Hur kan du ta kontroll över den information som finns om dig på nätet? Kom till Kista bibliotek 19-23 mars för att utforska möjligheter och potentiella risker i det digitala landskapet. 19-23 mars 2018 kommer The Glass Room Experince till Kista bibliotek. Det är en interaktiv utställning på temat integritet och säkerhet på Internet. Som besökare får du bland annat lära dig om hur Big data, algoritmer och artificiell intelligens påverkar ditt privatliv. Under veckan kommer du även att kunna besöka en Data Detox Bar på biblioteket. Här får du vägledning i hur du kan rensa bland överflödig data som finns om dig på Internet.. ...
Integritetsfrågorna är mycket viktiga för centerpartiet och för mig. Vi driver dem även i mycket svåra avvägningar, som t ex i signalspaningsdebatten. Även om vi som där tvingats inse och acceptera att landets säkerhet tyvärr - som världen ser ut - kräver underrätelseinhämtning i olika former. Men vi har lyssnat och byggt in starka skydd för integriteten på olika sätt ...
Extreme Networks nätsekretesspolicy. Vi erkänner och respekterar ditt privatliv. Denna sekretesspolicy förklarar hur Extreme Networks, Inc. (Extreme Networks) samlar in och hanterar din information då du besöker vår webbplats.. Personlig information. Personlig information är information vi kan använda för att identifiera dig, såsom e-postadresser, namn, adresser, telefonnummer och företagsnamn.. Personlig information vi samlar in. Du kan använda största delen av vår webbplats utan att dela med dig av någon personlig information. Vissa delar av vår webbplats är dock endast tillgängliga om du skaffar ett lösenord. Extreme Networks samlar in personlig information då du registrerar dig med ett lösenord, och på andra delar av vår webbplats där du kan registrera dig till vårt nyhetsbrev, till ett seminarium eller ta del av annan information eller tjänster.. Annan information vi samlar in. Extreme Networks använder cookies för att spara data så att du inte måste ange din ...
DFRI är med och arrangerar Engaging Privacy - två heldagar under Internetdagarna 21 och 22 november som handlar om integritet.. Som medlem i DFRI kan du uppge rabattkoden IND16 och få 20 procents rabatt på biljetten.. Här lite mer om vad Engaging Privacy-dagarna på Internetdagarna är:. Engaging Privacy, ISOC-SE, OKSE, DFRI och IIS anordnar två heldagar under Internetdagarna för dig som vill lyssna, lära och själv komma på idéer om hur din organisation och samhällets olika aktörer bättre kan hantera personuppgifter av olika slag. För att värna integriteten och för att skapa större tillit på internet.. Personlig information är en central del i hur många företag och myndigheter utvecklar produkter, levererar service och skapar förståelse. Samtidigt som denna insamling leder till bättre produkter och tjänster finns det en stor oro kring hur sådan data hanteras - i vilken utsträckning respekteras medborgares personliga integritet?. På Engaging Privacy-spåren vill vi ...
SSAB kan anlita underleverantörer vid tillhandahållandet av webbplatsen eller tjänsterna. Vid behov och i den omfattning som krävs för ändamålet med webbplatsen och tillhandahållandet av tjänsterna, kan personuppgifter överföras till ett land utanför EU/EES. I det fallet använder sig SSAB av nödvändiga etablerade mekanismer som tillåter överföring utanför EU/EES, såsom de standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen. SSAB förlitar sig på Privacy Shield för de tjänsteleverantörer i USA som är Privacy Shield-certifierade. För mer information om Privacy Shield-ramverket som utvecklats av amerikanska handelsdepartementet och EU-kommissionen och relaterade principer om behandling av personuppgifter, se här ...
SSAB kan anlita underleverantörer vid tillhandahållandet av webbplatsen eller tjänsterna. Vid behov och i den omfattning som krävs för ändamålet med webbplatsen och tillhandahållandet av tjänsterna, kan personuppgifter överföras till ett land utanför EU/EES. I det fallet använder sig SSAB av nödvändiga etablerade mekanismer som tillåter överföring utanför EU/EES, såsom de standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen. SSAB förlitar sig på Privacy Shield för de tjänsteleverantörer i USA som är Privacy Shield-certifierade. För mer information om Privacy Shield-ramverket som utvecklats av amerikanska handelsdepartementet och EU-kommissionen och relaterade principer om behandling av personuppgifter, se här.. ...
Se Internet - villkorat privatliv i UR Play. Internet - villkorat privatliv handlar om avtal som godkänns på nätet och vilka följderna kan bli.
845 kr. Lenovos finaste filter för kompatibla datorer. The Gold Privacy Filter for 14 ThinkPad notebooks utilizes the patented 3M microlouver privacy technology to prevent onlookers from viewing confidential information on your screen, blocking the vision of wandering eyes providing a full 120 degree security.
Den personliga integriteten och hur den skyddas är något som har kommit att diskuteras rätt så ofta. Vi vet nu att på federal nivå i USA så finns det inte någon rätt till integritet. Det som finns är ren reglering i 4:e tillägget till konstitutionen om "protection against unlawful search and seizure". Därför har det uppstått ett stort hål, vilket har medfört att ett flertal olika amerikanska delstater har kommit att implementera lagstiftningar om integritetsskydd och vissa regleringar för att bättre skydda medborgarna.. Går vi från livet utanför nätet till livet på nätet så finns det i dagsläget lagar och regler som begränsar företagens aktiviteter på nätet. Många av dagens plattformar har kommit att växa fram under en helt annan tid, nämligen en tid då den amerikanska ekonomin har kommit att kännetecknas av omfattande avregleringar. Så fort det blivit tal om några former av regleringar, så har svaret kommit i form av fraser som job-killing regulations ...
En ny avhandling, Mattias Hessérus Rätten till privatliv - och moralen bakom omoralen i svensk press (Carlssons 2017), gör en analys av hur frågan uppfattats under 1900-talet. Hessérus konstaterar att ämnet är otillräckligt utforskat. Orsaken är enkel att se, det rör sig om en "mjuk" frågeställning, där det är svårt att komma med hårda bevis. Men man kan närma sig frågan genom exempel på publiceringar, diskussioner, lagtexter och annat. Begreppet privatliv är dessutom knappast entydigt och en lång teoretisk diskussion av begreppets möjliga konnotationer inleder avhandlingen. Det som intresserar avhandlingsförfattaren i den empiriska undersökningen är framförallt det presshistoriska perspektivet - han försöker komma fram till hur pressetiken avgränsat privat och offentligt.. Undersökningen börjar på 1920-talet med skandalbladet Fäderneslandet. Det är litet synd, då det oscarianska Sverige ofta, inklusive i denna avhandling, brukar tillskrivas en utvecklad ...
Eftersom alla kanske inte hänger med i svängarna tänkte jag snabbt förklara varför detta är så avgörande.. Torbjörn Tännsjö hävdar i Gomorron Sverige och sen tidigare i många sammanhang att det inte finns något filosofiskt avgörande skäl att skydda privatlivet. Han hävdar att det är ett ouppnåligt mål pga den digitala revolutionen och att medborgarnas intresse av en privat sfär inte är tillräckligt starkt för att det ska vara värt ansträngningen att skydda den.. Han säger att det vi istället måste sträva efter är en fullständig och symmetrisk transparens - en tit-for-tat. Vi medborgare klär av oss inför storebror och i gengäld klär storebror av sig inför oss. Därför borde debatten och vår strävan till förändring inte inrikta sig på att skydda privatlivet, utan på att klä av makten - att göra den offentliga maktutövningen lika transparent eller övervakad som maktens övervakning av medborgarna.. Det finns många motargument mot detta resonemang - ...
15 september, 2016 PON-beslut Hänt Extra har fällt av Pressens Opinionsnämnd för att ha kränkt Laila Bagges och Bianca Ingrossos privatliv. PON anser tidningen har brutit mot god publicistisk sed. Det var i november förra året som Hänt Extra publicerade en artikel om att Laila Bagge och Bianca Ingrosso ligger i konflikt med varandra och att Bianca Ingrosso skulle ha spottat mot Laila Bagge vid ett besök på NK i Stockholm. I artikeln påstods att Bianca Ingrosso avskydde Laila Bagge.. Laila Bagge och Bianca Ingrosso anmälde publiceringen till Allmänhetens Pressombudsman, PO, och skriver att de inte träffats på flera månader varken på NK eller på någon annan plats.. Genom sitt ombud skriver de att artikeln i Hänt Extra var direkt felaktig och anser att tidningen genom publiceringen kränkt deras privatliv.. Hänt Extra tillförordnad chefredaktör Jonas Hugoson svarar att Laila Bagge och Bianca Ingrosso är kändisar "vars varumärke i princip gick ut på att synas" och att de ...
YOUR PRIVACY CHOICES Twitch takes your privacy seriously, so we provide you with a variety of choices regarding how we use the information we collect about y...
Black Privacy Filters - Laptop : Bespara dig från musarm och värk i armar och axlar med rätt ergonomisk utrustning : Black Privacy Filters - Laptop
Envii.com is committed to protecting the privacy of our site visitors and customers. We fully appreciate and respect the importance of privacy.
Köp 3M Privacy Screen Protector for Notebook 17 Widescreen till lågt pris ✔ Snabb leverans ✔ Öppet köp ✔ I sortimentet till Datortillbehör hittar du 3M Privacy Screen Protector for Notebook 17 Widescreen.
Köp 3M Privacy Screen Protector for Notebook 15,6 Widescreen till lågt pris ✔ Snabb leverans ✔ Öppet köp ✔ I sortimentet till Datortillbehör hittar du 3M Privacy Screen Protector for Notebook 15,6 Widescreen.
Vi samlar in, sparar och behandlar dessa uppgifter eftersom du gav oss ditt mycket uppskattade samtycke till detta när du anmälde dig till vår panel eller fyllde i en enkät. Du kan ta tillbaka ditt samtycke när som helst genom att klicka på länken "avsluta prenumeration" längst ner i våra e-postmeddelanden. Du kan även kontakta oss på [email protected] eller skicka brev till oss på adressen dQ&A, 804 Haight Street, San Francisco, CA, 94117, USA. dQ&A samlar inte medvetet in eller begär personuppgifter från personer som inte fyllt 18 utan att först ha fått medgivande från förälder eller vårdnadshavare. Personer under 18 år är inte lämpade att delta i våra forskningspaneler. Istället ber vi att föräldrar och vårdnadshavare fyller i våra enkäter och andra studier på barnets vägnar. I vissa projekt kan det behövas deltagare under 18 år. I sådana fall söker vi förälders eller vårdnadshavares samtycke innan vi kontaktar barnet. Om vi får kännedom om att någon ...
Välkommen till ett seminarium där vi utifrån Bruce Schneiers bok "Data and Goliath. The Hidden Battles to Collect Your Data and Control Your World" pratar om personlig integritet i den digitala tidsåldern. Huvudtalare: Bruce Schneier Kommentatorer: Torbjörn Tännsjö och Susanne Wigorts Yngvesson Moderator: Henrik Berggren. ...
Sex, känslor, kroppen och relationer - hur kan man prata om det eller lära sig mer?. Vi vill tipsa om appen Privatliv- du kan bygga en kropp, se film om känslor, få fakta om sex och mycket mer. Man behöver inte kunna läsa eftersom det är uppläst - den har bland annat fina illustrationer, filmer och ordlista. appen är till för alla - och ger dig som medarbetare ett redskap att utgå ifrån eller ha som inspiration. Hämta appen läs manualen och kom igång med att prata om privatlivet.. ...
Nyheter 12 DEC I vår får ortopeder och radiologer sällskap av artificiell intelligens på Danderyds sjukhus. Ledarskap är därför ett förtroende som givits till dig av andra. Nyheter 07 DEC Tveksamheter kring metoderna för medicinsk åldersbedömning av asylsökande har fått Migrationsverket att tillfälligt stoppa alla beslut som gäller flickor. Forskare har undersökt orsakerna by Redaktionen på Företagande Starta företag - steget efter affärsplan och idé by Ageras Starta företag tillsammans - 5 bästa tipsen för att få det att funka by Redaktionen på Företagande Se fler inlägg. Lättillgänglig journalinformation bidrar i många situationer till bättre vård men ökar oundvikligen risken för brott mot och kränkning av den personliga integriteten. Risk för förväxling av okända patienter Nyheter 11 DEC I ett brev till socialminister Annika Strandhäll efterlyser tre läkare ett bättre system för patienter vars identitet är okänd när de kommer till sjukvården ...
IoT Sverige - som en del av Uppsala universitet/Uppsala universitet Innovation - värderar skyddet av och lägger stor vikt vid att skydda din integritet Ta del…
Fast jag är lite tveksam till att de allierade tvangs till att precisionsbomba de holländska folkbokföringsregistret på 1930-talet, som Hanna skriver i talet. Skedde det i så fall 1939? Kriget började i september, och de allierade existerade knappt ens innan dess. Och om de icke existerande allierade fällde bomber mot holländska mål före 2:a världskrigets utbrott är jag rädd att vi måste revidera historieböckerna lite ...
För att hjälpa utredningen att avsluta utredningsarbetet övergick Sören Öman i utredningens slutskede till att arbeta som skrivande konsult. I samband därmed entledigades han som expert i utredningen.
I den nu så heta diskussionen om "skyddet för personlig integritet" (se några nya exempel här, här, här och här) - som jag tidigare menat bättre låter sig uttryckas som skyddet för privacy eller rätten att få vara ifred - kan man ibland få intryck av att det inte finns mycket till rättsligt skydd alls i svensk rätt. Men så är det inte. Det finns åtskilliga regler och principer som skyddar rätten att få vara ifred och rätten att slippa dela med sig av sin personliga information. Att det inte finns ett skydd för privacy i grundlagen (än) behöver inte betyda så mycket i praktiken, om det finns ett tillräckligt reellt skydd genom andra regler och principer. Och det finns trots allt ett flertal viktiga normer som i samspel ger ett ganska gott skydd för privacy i många olika situationer. Men det är inte tillräckligt. Det krävs därtill allmänna principer och en ny juridisk disciplin. Den viktigaste allmänna normen står att finna i Europakonventionens märkliga artikel ...
Jag skäms att vara svensk när man ser hur journalister beter sig och ger sig på privatliv de ej har att göra med. Även vår kung med familj har rätt till ett privatliv, som vilken människa som helst på vår jord.Det är ej bara arv och plikt att vara kung. De har även gedigna utbildningar bakom sig.Kungahuset med kungen i spetsen sköter sitt arbete helt beundransvärt. Ge dem beröm för det istället! Att hela Sverige är byxlöst borde det skrivas om istället och vad som ska göras åt Sveriges översexualiserade tonårsvärld, där inga rättesnören och trygghet finns för de flesta som växer upp. Bara tvprogram som t ex Paradise Hotel, collegefilmer med sex,sex,sex och t o m i reklamen på bästa sändningstid och vampyrer i barnkanalen. Dessutom visas gladeligen Gay-parader o dyl. Har ej sett motsatsen paradera. Ville med detta bara säga att håll privatlivet där det hör hemma, i hemmet och ej ute på gatorna och censurera press o media samt lär dem sans, vett o balans samt ...
Privatliv och trygghet viktigast för unga - Sydsvenskan, Svenska dagbladet, Helsingborgs dagblad, Trelleborgs allehanda, Norrländska socialdemokraten, Folkbladet, Kristianstadsbladet, Norran, Smålandsposten, affarsliv.biz, Blekinge läns tidning, Sydöstran, Upsala nya tidning, Östgöta-correspondenten, Norrköpings tidningar, Östersunds-posten, Nya Wermlands-tidningen, Dalademokraten, Norrtelje tidning, Skaraborgsbygden, Smålandsposten, Södermanlands nyheter, Västerbottens-kuriren, Söderhamnskuriren, Ljusnan. Alexandru Panican intervjuas i en TT-artikel om unga på arbetsmarknaden.. ...
Den 18 juni ställs Sverige mot Sydkorea i fotbolls-VM. Enligt den sydkoreanska förbundskaptenen Shin Tae-yong håller hans tränarstab på att granska alla svenska spelare grundligt inför sommarens mästerskap. Kanske lite väl noggrant. - Vi samlar på oss all möjlig fakta, till och med uppgifter om deras privatliv. Våra spelare kommer att få ta del av det sen, säger han.
Det fanns stora förväntningar bland "experterna" på 90-talet att internet helt skulle förändra det politiska livet. Men i befolkningen fanns det en stor skepsis. Mycket få trodde att internet skulle medföra en fördjupning av demokratin. Många var istället oroade att internet skulle möjliggöra övervakning och registrering och många litade inte på säkerheten att betala med kort över internet. Man var rädd för kreditkortsbedrägerier.. Oron för kreditkortsbedrägerier har successivt minskat liksom oron för övervakning från myndigheter och företag fram till för några år sedan. Under de allra senaste åren har oron ökat något över vad stora företag som Google och Facebook har för sig. Men den stora majoriteten användare (73%) uppger att de inte är oroade.. Trots att de flesta säger att de inte har något att dölja (67%) och inte själva råkat ut för något som kränkt deras personliga integritet (94%) anser de flesta (84%) att den personliga integriteten är ...
Vi på SportOn tar personlig integritet på största allvar och skyddar dina uppgifter.. Vi använder oss utav kakor (cookies) för att samla in information så vi kan analysera trafiken och förbättra innehållet på sidan. Vi fokuserar också på säkerhet och samarbetar med en av våra tjänsteleverantörer för att upptäcka ovanliga mönster då attacker på webbplatser sker vardagligen.. För dig som är en besökare så loggas data i syftet att bygga statistik över den dagliga trafiken på sidan. Som medarbetare kan ytterligare information lagras på vår databas tills det att samarbetet upphör.. ...
Hur länge förblir våra cookies aktiva?. De cookies vi använder har varierande livslängd, beroende på vilket syfte cookien används för. Den längsta livslängd vi använder är fem år från ditt senaste besök på vår webbplats. Du kan radera alla cookies från din webbläsare när du vill.. Använder vi cookies från tredje part?. Ja, vi använder tjänster från tredje parts-leverantörer för analytiska ändamål, som till exempel från Booking.com. Dessa analytiska spårningstekniker omfattar: cookies, beacon-teknik, taggar och skript. Booking.com kan också placera ut cookies för sina egna ändamål i enlighet med http://www.booking.com/content/privacy.html. Den data som samlas in används av Hong Bin Bungalow för marknadsföringsändamål, vård av kundrelationer och business intelligence-system. Dessa teknologier används för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelser på sidan samt för att samla in demografisk information om vår ...
ÅRSREDOVISNING 2014 Alla människor är unika med lika värde Alla människor har rätt till integritet, självbestämmande och självständighet Alla har också rätt att uppleva meningsfullhet INNEHÅLL 1 AB SOLOMs
Personliga resurser i form av inre styrka, hälsa och välbefinnande kan vara delvis förbisedda tillgångar för att uppnå balans mellan arbete och privatliv. Det framkommer i en ny avhandling från Lunds universitet som har fokus på en av de största och viktigaste yrkesgrupperna på arbetsmarknaden: vård och omsorg.
Just nu pågår en debatt om ett av förslagen till ändringar i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) som riksdagen behandlar denna vår. Förslaget syftar till att göra det möjligt att i vanlig lag reglera vissa typer av känsliga personregister, även om de publiceras på hemsidor med utgivningsbevis. Krister Thelin avvisar förslaget i förra veckans Svensk Tidskrift. Vi är av motsatt uppfattning, skriver Tobias Billström & Andreas Norlén. Debatten sätter fokus på konflikten mellan rätten till yttrandefrihet och rätten till personlig integritet. Moderaterna har länge varit ett parti som värnar både yttrandefriheten och den personliga integriteten och som inser att det ibland krävs svåra avvägningar mellan dem. Gösta Bohman var en av de första som varnade för integritetshoten med datorbaserade personregister och sade i riksdagen den 4 juni 1976: "Själva demokratibegreppet - som vi tolkar det - förutsätter att det finns fasta gränser över ...
Läs Findus Sveriges privacy policy här. Läs om vad och varför vi samlar in data och hur vi ser till att säkra din information online.
Vilka lagar behandlar personlig integritet? Fler lagar än GDPR finns och samverkar kring flera områden där personuppgifter behandlas.
Om privatliv, internettet, Big Tech og Big Data. Hvordan kan man forblive annonym på internettet. Hvordan beskytter du dig selv mod overvågning. Overvågnings kapitalisme. Den nye EU data beskyttelses lov GDPR.
At the Diabetes Research & Wellness Foundation, we are committed to protecting your privacy. Find further information on how we do that
Episerver förstärker sitt engagemang för att skydda sina kunders data och personuppgifter genom att ansluta sig till Privacy Shield.
En kartläggning av hela ditt privatliv, eller bara en oskyldig fritidsgård på nätet? Lanseringen av den sociala nätverkssajten Google plus blåser nytt ...
- Man måste orka med sitt liv, sitt arbetsliv och sitt privatliv. Du jobbar och jobbar: på bussen, hemma, på sandstranden på semestern. Det går inte om vi ska hålla fram till 65+. Sören Carlsson är...
Privacy Reviver är utformat för att hitta och ta bort ditt digitala fotavtryck online. Detta inkluderar din webbhistorik, filanvändning, betalningsuppgifter, kontakter, chattposter och mer. Det kan antingen rengöra all information som finns eller bara specifik information du väljer att ta bort, och gör det också möjligt att lägga till avsiktligt falsk information i historikfilerna. För att starta: ...
Policy on the processing of personal data pursuant to and for the purposes of Article 13 of Legislative Decree no. 196, 30 June 2003 (Privacy Code).