Pris: 346 kr. pocket, 2006. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Raising Reading Achievement in Middle And High Schools av Elaine K. McEwan (ISBN 9781412924351) hos Adlibris.se. Fri frakt.
En rekryteringsfilm som belyser arbetet med för tidigt födda, intensivvårdsbehövande barn på Akademiska sjukhuset har fått pris i en av världens största filmfestivaler för beställningsfilm, Telly Awards i New York, USA. Filmen kom på andra plats i kategorin "allmän rekrytering för icke TV-produktion" i konkurrens med närmare 13 000 bidrag från hela världen.. - Jag tycker själv att filmen är fantastisk och det är jätteroligt att den uppfattningen delas av andra. Stort tack till de medarbetare som agerade i filmen, säger Erik Normann, sektionschef för neonatalavdelningen på Akademiska sjukhuset.. Rekryteringsfilmen togs fram i vintras i samarbete med kommunikationsbyrån Populate. Den ingår i en större rekryteringssatsning på Akademiska sjukhuset som även omfattar rekryteringsfilmer inom hjärtsektionen med flera områden där man lyfter fram medarbetarnas röster. Andra exempel är utvecklingsprogram för blivande specialistsjuksköterskor inom blod- och ...
https://www.aft.org/sites/default/files/darling-hammond.pdf Inledning: Under flera år har utbildare tittat på internationella test som en måttstock för att mäta hur väl studenter från USA lär sig jämfört med sina kamrater. Svaret har varit: inte så bra. Förenta staterna har hamnat ännu längre efter andra nationer och har kämpat med ett stort prestationsgap.Federal policy under No Child Left…
De senaste åren har vi fått en betydligt bättre förståelse för hur inlärningens mekanismer fungerar. Nu känns det väldigt roligt att kunna lägga fram argument för att det med ganska enkla medel kan gå att förbättra unga elevers skolresultat.. - Vår förhoppning är att resultaten ska beaktas av de beslutsfattare som planerar för skolans organisation och innehåll. I en fördjupad studie undersöker vi bla könsskillnader, psykisk hälsa och mekanismer bakom de påvisade effekterna, säger studiens projektledare och forskare Lina Bunketorp Käll.. Skolstudien finansierades av Sten A Olssons stiftelse för forskning och kultur, Hjärnfonden, Centrum för Idrottsforskning och Stiftelsen Kempe Carlgrenska fonden.. Artikeln The Impact of a Physical Activity Intervention Program on Academic Achievement in a Swedish Elementary School Setting publicerades i Journal of School Health i augusti.. Länk till artikel. Kontakt ...
Pris: 74 kr. inbunden, 2016. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Touch and Feel Dinos (Scholastic Early Learners) av Scholastic (ISBN 9780545903370) hos Adlibris.se.Fraktfritt över 99 kr
RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas
Det är inte allt för många spel som är så öppna till naturen som indieunderverket #Minecraft. För att ge någon röd tråd att följa skulle man exempelvis kunna lägga till achievements, och Markus Notch Persson menar i en intervju med Indie Games på att det kanske inte vore helt fel trots allt.. - Ja, jag gillar achievements. Jag vet att många människor inte gör det, men jag gör det. Jag har tänkt kring att göra achievements till en sorts uppdrag i spelet. Så du har möjlighet att se den första achievementen i ett träd av achievements, och du måste klara av de högst upp för att låsa upp de längre ner. Så det första man skulle kunna göra vore att hugga ner ett träd, eller döda en kyckling, och sedan förgrenas de vidare till mer saker att göra. Förhoppningsvis skulle det uppmuntra människor till att prova på nya områden.. Men vad händer då när en spelare når slutet av ett achievementträd?. - Ja, det skulle sluta med ett större uppdrag, att döda en drake ...
En mil, 60 miljoner dokument, digitaliseras på Akademiska.. I juni månad startades ett projekt som innebär att i princip alla patientjournaler inom Akademiska sjukhuset ska skannas för lagring i digital miljö. Sjukhusets projekt med överföring från papper till digital miljö är det största i Sverige och syftar till att erbjuda en säker förvaring, snabb åtkomst och ökade möjligheter för forskning. Projektet är ett led i att sjukhuset sedan några år aktivt arbetar med ett nytt system för elektroniska journaler. Arbetet beräknas ta cirka tre år och då har cirka 60 miljoner journaldokument lagrats som bilder i en server. 60 miljoner dokument motsvarar cirka 10 hyllkilometer.. När produktionen är i full gång kommer ca 40 personer att arbeta vid enheten. Enheten bemannas för närvarande med personal som tidigare arbetat som städare inom landstinget och som nu får pröva nya uppgifter och erhåller fördjupade kunskaper om skanning och digital lagring.. Jämsides med att ...
Jo, det var en levercancer som hade opererats bort, men den allra "snällaste"! Pust! Nu är förstås Arne ännu intressantare ... Han har nu två olika sorts cancer på levern, dels Carcinoid (en långsamtväxande hormonproducerande cancer) som han haft i 27 år, och så levercancer. Tydligen är detta MYCKET ovanligt! Ja,ja, nån´nytta ska man väl av de eländiga tumörerna; de är inte alla som är VIP-kunder på Akademiska ...
Patienter med bröstcancer ska få kortare väntetid. Redan i höst hoppas projektgruppen på Akademiska sjukhuset i Uppsala att väntetiden ska kunna halveras. ...
När en session är över kan du hämta en närvarorapport och skicka poäng till Kursadministration och resultat. Poäng ges endast för närvaro. Välj Visa sessionsnärvaro i sessionsmenyn.. På sidan Visa sessionsnärvaro kan du se en lista över de deltagare som var med på sessionen. Om en deltagare lämnade sessionen och kom tillbaka, kommer hans eller hennes namn att visas i listan igen.. Välj Publicera närvaro i Kursadministration och resultat för att automatiskt ge förutbestämda poäng för deltagande i sessionen. Du kan inte välja vilka användare som ska få poäng, men du kan justera poängen för enskilda användare på deras sidor för Resultatöversikt i Kursadministration och resultat.. I Kursadministration och resultat pekar du på kolumnrubriken för att visa mer information om den kolumnen i Fält för information om resultat. Du kan redigera kolumntiteln i kolumnens rubrikmeny.. ...
Just nu arrangeras möten på olika platser i landet för att etablera ett nytt spännande nätverk som har sin bas i golfen. Möten har hållits i Båstad och i Stockholm (där Golfbranschen.se medverkade) och liknande möte ska hållas i Göteborg.. Bakom nätverket ligger före detta tourspelaren Niclas Fasth, entreprenören Stefan Bohlin samt Lars Leiram, ledarskaps- och kommunikationsutvecklare.. Idén väcktes av Niclas Fasth som beskriver tankegångarna så här:. - Jag har under många år tänkt på hur jag som tourspelare skulle kunna föra vidare den kunskap och erfarenhet som byggts upp under många års tävlande på världsnivå. En resa som innehållit allt från utmaningar och tvivel, till framgångar på högsta nivå som jag själv är mycket stolt över. Jag vill öppet och generöst dela med mig av allehanda insikter och erfarenheter som förhoppningsvis kan bidra till att andra i högre grad kan förverkliga drömmar, vare sig det handlar om tävlingsgolf, socialt golfande, ...
Riksidrottsförbundet är svensk idrotts samlande organisation, som arbetar både för att fler ska kunna idrotta i förening utifrån sina egna förutsättningar och för att svensk idrott ska nå fler framgångar internationellt. Förbundet befinner sig nu på en spännande utvecklingsresa som kommer pågå ända till år 2025.. Inför Riksidrottsforum 2016, där den nya strategin presenterades, fick Markus förtroendet att utveckla ett nytt, djärvt grafiskt manér med ett lite ruffare formspråk som tydligt markerar starten på något nytt. Allt utifrån visionen "Svensk idrott - världens bästa".. ...
Rola Brentlin, grundare och redaktör för Migro, har läst och recenserat antologin Sverigedemokraternas svarta bok (Verbal 2014), och recenserar den på Nyheter24. Tyvärr är det en bok som handlar mer om Alliansens och nyliberalismens påstådda hemskheter än om vad som faktiskt driver Sverigedemokraternas politik framåt. Tydligen är det regeringen som skapar och utnyttjar Sverigedemokraternas framgångar, tydligen leder skattesänkningar … Läs mer →. ...
Rola Brentlin, grundare och redaktör för Migro, har läst och recenserat antologin Sverigedemokraternas svarta bok (Verbal 2014), och recenserar den på Nyheter24. Tyvärr är det en bok som handlar mer om Alliansens och nyliberalismens påstådda hemskheter än om vad som faktiskt driver Sverigedemokraternas politik framåt. Tydligen är det regeringen som skapar och utnyttjar Sverigedemokraternas framgångar, tydligen leder skattesänkningar … Läs mer →. ...
Vismas vision är att vara ledande i automatiseringen av affärsprocesser. För att åstadkomma detta följer vi vår mission: att främja europeisk konkurrenskraft i skapandet av tillväxt och effektivisering.. Våra kunder använder vår programvara, våra tjänster och vår kunskap för automatiseringen och hanteringen av affärsprocesser och vårt mål är att vara de bästa på att ta hand om och utveckla kunder oavsett storlek.. Vi ger friheten till kunden att välja mellan programvara och tjänster och baserar våra internationella framgångar på lokal expertis.. Vi bidrar också i transformeringen från den traditionella affärschefens roll till en effektivare chef, som är ansvarig för samtliga, integrerade affärsprocesser.. ...
Överväldigad av det förtroende jag nu fått av nomineringsstämman och medlemmarna att få stå som nr 1 på moderaternas valsedel till kommunfullmäktgievalet i september 2010. Det är inte bara en ära utan också hedrande att ha fått detta förtroende. Det är med stor respekt och vördnad jag ska förvalta det förtroendet och tillsammans med aktiva engagerade moderater driva moderaterna till stora framgångar även framöver. Efter en mycket värdig och väl genomförd nomineringsstämma . Anti Avsan, riksdagsledamot, som ordförande och vår egen Kerstin Carselind som vice ordf och Karin Enström, också hon riksdagsledamot, som sekretetare genomförde de tillsammans med samtliga medlemmar en stämma som kan kännetecknas av en god…
Vi sponsrar årligen representanter för olika motionsgrenar och fritidssysselsättningar enligt ett valt tema. Vi riktar på olika sätt vårt stöd till enskilda utövare, lag och grupper.. Vi är huvudsponsor för handikappryttaren Katja Karjalainen, som har haft många stora framgångar både på olympisk nivå och i VM, EM och NM. När det gäller stora mästerskap är hon den mest framgångsrika finländska ryttaren. Lär känna Katja på SRL:s webbplats.. ...
Svårt cancersjuka barn tvingas i all hast lämna specialkliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala, sedan landstinget plötsligt upptäckt att det inte finns personal nog för att driva verksamheten på helgerna. Beslutet kommer efter en lång tid av problem för cancerkliniken, där många sjuksköterskor slutat i protest mot den höga arbetsbelastningen. Vilket inneburit att de som blivit kvar fått jobba ännu mer - och nu har många av dessa till råga på allt sjukskrivit sig. Om det är av utmattning, förkylning, eller som en protest mot Landstinget ska jag låta vara osagt, och det är egentligen inte viktigt.. Det bedrövliga i den här affären är dels vårdbyråkraternas totala misslyckande med att göra sitt jobb - att se till att vården fungerar - och dels den totala frånvaron av medkänsla för de svårt sjuka barn som vårdas på Akademiska sjukhuset. För istället för att hyra in personal - vilket landstingen gladeligen gör när det gäller specialistläkare och kirurger ...
Titta på videon om Applied Scholastics, ett undervisningsprogram som ger handledning till elever i hur man läser, lär sig, studerar vilket ämne som helst, och förbättrar läs- och skrivkunnighet genom att utbilda lärare och pedagoger i hur man använder L. Ron Hubbards studieteknologi vid inlärning.
Ok, vi drog iväg till Wal Mart igår, Liisa och jag. Listan nedstoppad i väskan, armbågarna vässade och hakan lite utskjuten så där tufft. Här ska handlas SCHOOL SUPPLIES (om man inte är lika smart som Åsa då). Väl inne på Wal Mart går jag bananas när jag ser att hyllorna gapar i stort sett tomma. Som tur var hade jag en smart tjej med mig och som frågade en av expediterna; "Excuse me, where are the school supplies?" och sedan, när hon fått uppgiften drog hon iväg med sin smått virriga mor, till hyllor som dinglade av skolmateriel. YES! Där sprang jag runt, yr och svettig för att hitta rätta märket av pennor. Tyvärr var det slut så jag fick ta andra. I mitt virriga tillstånd tog jag två paket av blyertspennor från 1800-talet typ, samtidigt som jag plockade i plastmappar i de "rätta" färgerna, betalade och kom hem. Phew! Plockade upp allt, jämförde med listan och plötsligt läser jag det finstilta om pennorna, "sharpened". Just det, vässade ska de vara. Närmade ...
Discover the positive impact that Applied Scholastics and L. Ron Hubbards Study Technology has on educators and students around the world.
Discover the positive impact that Applied Scholastics and L. Ron Hubbards Study Technology has on educators and students around the world.
Students need a wide range of skills to learn successfully in online settings; they need to be tech savvy, know how to collaborate with peers, conduct online research, navigate proficiently within the learning management platform, manage their time effectively and engage in the learning process by interacting with content, peers and completing course work via the learning platform. Many high school and undergraduate students (perhaps even learners with an undergraduate degree or higher) have a skill gap in one area or another when beginning an online course for the first or even second time. Its also likely a significant number of students lack the required academic skills for the online course they plan to complete. ...
Vad gäller yttrandefrihet så tar ni på Academic Right Watch upp det utmärkta exemplet Erik Svensson twitterprofessorn.Självklart så måste även anställda vid högskolor få uttrycka och diskutera sina åsikter privat, lika självklart är det att man som anställd på en hög position inom högskolan får ha egna politiska åsikter och ventilera dem. Frågan är dock inte så enkel, vilket fallet Svensson är ett utmärkt exempel på.Svensson gjorde sig inte bara skyldig till det ni skriver på Academic Rights Watch, utan han betedde sig oacceptabelt mot en mängd människor (vilket undertecknad var ögonvittne till). Svensson gav inte uttryck för sina politiska åsikter i enlighet med yttrandefriheten, utan han förolämpade och kränkte ett stort antal människor under kort tid. Han använde dessutom ett språkbruk som fick publicum att häpna. Detta gjorde Svensson med sin titel fullt offentlig.. Här menar vi att anställda med höga positioner också är ett ansikte utåt för ...
Intervju med Jimmy Söderström, Head of Sale på Academic Work. Här berättar Jimmy mer om varför han älskar sitt jobb och om Academic Works framgångsrecept.
Lunds universitet har tecknat ett hyresavtal om att hyra 200 studentbostäder på mark som tillhör Akademiska Hus. Hyresavtalet har blivit möjligt då Prime...
Vinnova har beslutat anslå 4,25 miljoner kommande två år till Innovation Akademiska, för vidareutveckling av testbäddar för medicintekniska företag. Sedan...
Vår nya onlinebok är en digital kopia av den tryckta boken och har i de flesta fall ljud. Det går inte att skriva direkt i boken men det finns en anteckningsfunktion bredvid. Onlineboken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling.
Det blir brasiliansktinspirerat när Noah Hofvander, 14 år, tar ton på den akademiska festkonserten. Och publiken får nog höra inget mindre än en blivande världsartist på altsaxofon. 
För att förbättra webbplatsen samlar vi in besöksstatistik med Siteimprove och Google Tag Manager. Vi sparar ingen personlig information om dig utan endast en sammantagen bild av antal besökare och sidvisningar. Du kan också välja att avstå.. ...
Den kliniska forsknings- och utvecklingsenheten inom Akademiska sjukhusets cancerklinik har inlett ett treårigt samarbete med det Up
Verksamheten består av en öppenvårdsmottagning, reumatologmottagningen, en dagvårdsavdelning, dagvårdsavdelningen för hud och reumatologi och en avdelning för slutenvård, avdelning 30 B1.
I idrottsvärlden är idrottarens kropp någonting annat än personen själv. Kanske måste det vara så för att prestera på världsnivå. "Jag tror det kommer att gå bra, för kroppen känns bra nu" "Jag tror inte att min kropp klarar av det", sa en viss trestegshoppare i går. Sälla heter det att jag inte är tillräckligt stark, eller jag är inte bättre än så här. Hänger det samman med den negativa attityd många har. Alla meningar inleds med "nej". "Hur var loppet?", frågar journalisten. "Nä, det här var det bästa i år." Är Du fortfarande skadad? Nä, ja det gör väldigt ont ...
Läromedlet Fikonfnatt är en aktivitetsbok, där barnet själv kan arbeta och lösa uppgifter. Barnet själv står i fokus, och tematiken utgår från barnets vardag och närmiljö. I Fikonfnatt behandlas modersmål, matematik och omgivningslära som integrerade helheter. Barnets lekfullhet och kreativa skapande genomsyrar också läromedlet. De lärmål som ställs i Grunderna för förskoleundervisningens läroplan (2014) fungerar som utgångspunkt för Fikonfnatts innehåll.. Till serien hör också en matematikbok, Matte med Ficke och Lillis, samt ett Digitalt materialpaket för läraren. ...
Behöver man oroa sig om ens barn är mycket kortare jämfört med andra barn i samma ålder?. Det korta svaret är kanske. Det längre svaret är att undersökningar visar att kortväxthet har liten effekt på akademisk framgång, men att det har en effekt på social ställning och inbördes relationer.. Vissa barn växer långsammare än andra. Längden är också till stor del ärftlig. Om båda föräldrarna är korta, kommer ditt barn troligtvis också att bli det.. ...
Din nyfikenhet är vårt största intresse! I över 30 år har vi arbetat aktivt för att ta fram kreativa och spännande läromedel för undervisning i matematik, data och naturvetenskap. Låt oss blåsa lite nytt liv i hobbyverkstaden och klassrummen med några av våra intressanta och lite annorlunda experiment, projekt, dataprogram och mycket mer. Välkomna!. ...
Din nyfikenhet är vårt största intresse! I över 30 år har vi arbetat aktivt för att ta fram kreativa och spännande läromedel för undervisning i matematik, data och naturvetenskap. Låt oss blåsa lite nytt liv i hobbyverkstaden och klassrummen med några av våra intressanta och lite annorlunda experiment, projekt, dataprogram och mycket mer. Välkomna!. ...
Välkommen till Alega Din nyfikenhet är vårt största intresse! I över 30 år har vi arbetat aktivt för att ta fram kreativa och spännande läromedel för undervisning i matematik, data och naturvetenskap. Låt oss blåsa lite nytt liv i hobbyverkstaden och klassrummen med några av våra intressanta och lite annorlunda experiment, projekt, dataprogram och mycket mer ...
Välkommen till Alega Din nyfikenhet är vårt största intresse! I över 30 år har vi arbetat aktivt för att ta fram kreativa och spännande läromedel för undervisning i matematik, data och naturvetenskap. Låt oss blåsa lite nytt liv i hobbyverkstaden och klassrummen med några av våra intressanta och lite annorlunda experiment, projekt, dataprogram och mycket mer ...
Lekarna passar för alla barn i förskola, förskoleklass och åk 1 - 2. De är även lämpliga för lite äldre barn, som är i behov av särskilt stöd, samt för barn med annat modersmål än svenska. När barn leker med språk, ord, ljud och bokstäver tillsammans i grupp utvecklas deras språkliga medvetenhet, ordförråd ...
Bilden ovan är hämtad ur "Bliss Online".. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.. Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.. Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att;. ...
Bonnier Education erbjuder framtidens läromedel Clio Online för årskurs 4-6 och 7-9. Ämnesportalerna innehåller allt du behöver till din undervisning: aktuellt material med fokus på läsförståelse, interaktiv undervisning och stora anpassningsmöjligheter. Prova gratis i 30 dagar.
Mitutoyos utbildningspaket består av ett antal delar som är avsedda att tjäna som behändiga referenser till teori och praktik inom ingenjörsmetrologi. För användning i skolor, på arbetsplatsen och i mätrummet.
Vi har utkommit med en ny serie i historia och samhällslära för åk 7-9. Serien I tiden består av tre textböcker, elevlicenser och digitala materialpaket för lärare.. ...
Genom Läromedia kan du beställa en licens hos Fridtjuv för samtliga skolor i kommunen. En sådan licens kostar två kronor per kommuninvånare och år. Faktura kommer sedan från Läromedia, licensen gäller i ett helt år ...
VM-mani är en samling mattespel med idrottskaraktär, som tränar olika moment i matematiken. VM-mani riktar sig framför allt till elever i skolår 3-6. Det består av tio idrottsgrenar, i vilka två till fyra spelare kan tävla mot varandra. VM-mani spelas med hjälp av tärningar och kortlek och under tiden man spelar så övar man olika matematiska moment ...
Jag har funderat lite på vad för lärdomar jag gjort hittills i livet. Med den tanken föddes också frågan om vilka mina största framgångar är. Svåra ord kanske...lärdom...och framgång. Olika betydelser för olika människor. Lärdom för mig är något som kanske du har haft med dig naturligt i livet. Framgång för dig är kanske inte…
De som bär ansvaret för SD:s framgångar är emellertid inte medierna utan det politiska etablissemang som så fort invandrings- och flyktingpolitiken kommit upp till diskussion har hävdat att det inte finns några problem - för att sedan sätta punkt i debatten. Människor är smartare än så och märker själva - i sitt arbete, i sitt grannskap eller genom att prata med vänner och bekanta - att det inte är sant. De finns de facto betydande problem behäftade med att tusentals människor kommer till Sverige från olika konflikthärdar. Mer konstruktivt än att förneka detta av rädsla för att stämplas som främlingsfientlig vore att föreslå konstruktiva lösningar ...
Har du problem med achievements eller utmaningar på Xbox One? Lär dig hur du åtgärdar dessa fel så att du skyddar din gamerscore.