ATC-kod M04: Giktmedel är en del av klassificeringssystemet ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) för läkemedel och vissa andra medicinska produkter. ATC utvecklas av WHO och består av alfanumeriska koder indelade i grupper utifrån anatomi, medicinsk funktion och läkemedelstyp på 5 olika kodnivåer. Denna sida utgör innehållet i en specifik grupp på nivå 2. M04AA01 Allopurinol M04AA02 Tisopurin M04AA03 Febuxostat M04AA51 Allopurinol, kombinationer M04AB01 Probenecid M04AB02 Sulfinpyrazon M04AB03 Bensbromaron M04AB04 Isobromindion M04AC01 Kolkicin M04AC02 Cinkofen M04AX01 Uratoxidas WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology - ATC Index WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology - ATCvet Index SIL online FASS.se - ATC FASS.se - Veterinär-ATC Sök läkemedelsfakta - Läkemedelsverket Socialstyrelsen : Klassifikationer Nationellt produktregister för läkemedel - NPL Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från ...
ATC-kod H05: Medel som reglerar kalciumomsättningen är en del av klassificeringssystemet ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) för läkemedel och vissa andra medicinska produkter. ATC utvecklas av WHO och består av alfanumeriska koder indelade i grupper utifrån anatomi, medicinsk funktion och läkemedelstyp på 5 olika kodnivåer. Denna sida utgör innehållet i en specifik grupp på nivå 2. H05AA01 Paratyroideaextrakt H05AA02 Teriparatid H05AA03 Paratyroidhormon H05BA01 Kalcitonin (lax, syntetiskt) H05BA02 Kalcitonin (gris, naturligt) H05BA03 Kalcitonin (humant, syntetiskt) H05BA04 Elkatonin H05BX01 Cinakalcet WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology - ATC Index WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology - ATCvet Index SIL online FASS.se - ATC FASS.se - Veterinär-ATC Sök läkemedelsfakta - Läkemedelsverket Socialstyrelsen : Klassifikationer Nationellt produktregister för läkemedel - NPL Den här artikeln är helt eller delvis ...
ATC-kod B: Blod och blodbildande organ är en del av klassificeringssystemet ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) för läkemedel och vissa andra medicinska produkter. ATC utvecklas av WHO och består av alfanumeriska koder indelade i grupper utifrån anatomi, medicinsk funktion och läkemedelstyp på 5 olika kodnivåer. Denna sida listar innehållet i en specifik grupp på den första nivån. ...
Lægemiddelstatistikregisteret (LSR) indeholder oplysninger om det kvartalsvise salg af apoteksforbeholdte lægemidler i Danmark. Lægemiddelforbruget på sygehuse er ikke medtaget.. Det er muligt at trække data, som er summeret på produktnavn, ATC-kode og ATC-grupper. Forkortelsen ATC henviser til the Anatomical Therapeutic Chemical klassifikationssystem. En fuldstændig ATC-kode med 7 cifre svarer til alle lægemidler med et bestemt aktivt indholdsstof eller en bestemt kombination af aktive indholdsstoffer, mens ATC-koder med færre cifre kaldes ATC-grupper som er en gruppering af de underliggende ATC-koder med 7 cifre. ATC-gruppen N06D indeholder lægemidler mod demens i form af kolinesterasehæmmere (N06DA) og memantin (N06DX01).. I følge LSR var 12.466 personer i behandling med kolinesterasehæmmere i 3. kvartal 2016 mens 6.231 var i behandling med memantin. Det samlede antal personer i behandling med demenslægemidler var 17.523, idet knap 1.200 personer modtog kombinationsbehandling ...
Nu har jag haft litium i 25 dagar och de senaste 10 dagarna har varit som ett streck i normalläget på stämningskurvan. Det har inte hänt att det varit så stabil