Aktuell forskning har visat på att politiska attityder är tämligen svårpåverkade. Det handlar om snabba, nästan automatiska bedömning av vad som är gott och ont. En del forskning tyder t o m på att det finns en genetisk komponent i politiska attityder. I dagens nummer av Science finns en intressant artikel (se referens nedan) som visar att vissa sorters politiska attityder samvarierar med autonom aktivering - enkla mått på hudkonduktans och ögonblinkning - inför hotfulla bilder (en spindel, bilder av blod och sår). De arbetade med personer som hade extrema politiska attityder för eller mot vad de tolkade som försvar av den egna gruppen: motstånd mot illegal invandring, rättighet att bära vapen etc. Det verkar alltså som om personer med starka fysiologiska försvarsreaktioner på primitiva hot har en tendens att utveckla sociala och politiska attityder som också de kan ses som försvarsreaktioner på upplevda hot, men naturligtvis av ett mera abstrakt slag än bilder av ...
På tisdag är det amerikanskt presidentval, där de enda realistiska kandidaterna för segrare är Hillary Clinton eller Donald Trump. Oavsett vem som segrar står amerikanska folket som förlorare. I de samtliga nationella opinionsundersökningarna leder Clinton stort, men de som stöder Trump vill utmåla det som att Trump har stöd i undersökningar.
På tisdag är det amerikanskt presidentval, där de enda realistiska kandidaterna för segrare är Hillary Clinton eller Donald Trump. Oavsett vem som segrar står amerikanska folket som förlorare. I de samtliga nationella opinionsundersökningarna leder Clinton stort, men de som stöder Trump vill utmåla det som att Trump har stöd i undersökningar.
! Presidentval i USA Mars 2012 Obama vinner i Europa Föga förvånande skulle Barack Obama vinna i de fyra länder vi undersökt. Dock skiljer sig Storbritannien åt en hel del då de i högre utsträckning skulle
Den franska presidenten François Hollande har utsett en ny regering; en politisk taktik i hopp att få bättre chans att vinna nästa presidentval.
Ukraina TT Kampen står mellan en politisk veteran, en kritiserad sittande president och en politiskt oprövad skådespelare i söndagens presidentval i Ukraina....
Idag fredag äger presidentval rum i Iran, och den nuvarande presidenten Hassan Rouhani hoppas på att få sitta ännu en mandatperiod. Det här behöver du veta om valet.
I dag är det första omgången i presidentvalet här i Frankrike. Fransk politik är allmänt underlig, och presidentval är inget undantag. Det allra underligaste är avsaknaden av liberaler. I sverige har vi ju ett antal partier som är mer eller mindre liberala. I Frankrike finns det bara ett avlägset liberalt parti, och det får räknas…
I Tyskland har det varit presidentval i dag, och den sittande statschefen, kristdemokraten Horst Köhler, har valts om för ytterligare fem år. Samtidigt ...
Söndagens presidentval i Brasilien överskuggas av att den populäre politiker Lula da Silva inte får ställa upp. I stället är det Fernando Haddad som kandiderar.
Galatasaray håller presidentval den 20e januari 2018 och idag blev det klart vilka som ställer upp på presidentvalet.. Läs mer ...
Här hittar du samtliga artiklar, fördjupningar och analyser om Barack Obama på resumé.se. Följ ämnet för att uppdatera dig i händelseutvecklingen om Barack Obama.. .css-10vtp1x{margin:2rem 0;border:0;height:0;border-top:1rem solid #282828;}@media (max-width:959.98px){.css-10vtp1x{margin:1.5rem 0;}} ...
Politiska partierna om rymden (2018-06-15):. Detta är en kommentar till en artikel i Populär Astronomi 15 juni 2018 där ett antal politiker tillfrågas om sin syn på svensk rymdverksamhet. Strax före valet 2014 ställde Svenska Rymdsällskapet frågor till de politiska partierna om deras officiella syn på rymdverksamhet. Det är intressant att jämföra vad representanter för partierna säger nu med vad partierna sa då.. 2014 sammanställde vi några frågor som vi skickade till samtliga riksdagspartier samt till Piratpartiet och Feministiskt Initiativ. Av tio partier har sju svarat (de som inte svarat eller som svarat att de inte har något program för dessa frågor är Feministiskt Initiativ, Piratpartiet och Sverigedemokraterna).. Svaren visar på att både kunskap och intresse finns hos partierna, men Svenska Rymdsällskapet efterlyste i en kommentar mer av visioner. Partierna är i stort sett positiva till rymdverksamhet.. Läs på sidan Nyheter.. ...
Statsvetenskap är det vetenskapliga studiet av teoretisk och praktisk politik och beskrivandet av politiska system. I statsvetenskap studeras hur
Utvecklingens politiska ekonomi (The Political Economy of Growth) har sedan den skrevs på femtiotalet ökat i aktualitet och betydelse när den ekonomiska debatten om tillväxtproblem intensifierades. Den är ett betydelsefullt arbete därför att den bidrar med viktiga teoretiska redskap för förståelsen av den moderna kapitalismen i dess två ytterpoler: monopolkapitalism och underutveckling. Och därför att den vidgar ramen för analysen i ett brett, sociologiskt, ekonomiskt historiskt perspektiv.. Utvecklingens politiska ekonomi visade sig bli en lämplig utgångspunkt för vidare studier av den avancerade kapitalismen - gjorda av till exempel Baran och Sweezy i Monopolkapitalet - och av de av imperialismen präglade ekonomierna - gjorda av till exempel Andre Gunder Frank. Barans bok är inledningen till en fruktbar marxistisk debatt om ekonomisk utveckling.. ...
Pris: 335 kr. inbunden, 2015. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Publications of Members and Graduates of the Department of History, Political Economy and Political Science, 1915 av Johns Hopkins University (ISBN 9781347617090) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris
... Bezirksregierung Düsseldorf - Dezernat Internationaler Austausch Arbetsområde: Avdelningen "Internationaler Austausch" ansvarar för verksamhet i NordrheinWestfalen som rör internationella utbyten. Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter för dig som studerar statsvetenskap eller IR www.brd.nrw.de Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen Arbetsområde: Departementet ansvarar för skola och fortbildning i hela Nordrhein-Westfalen. Arbetsuppgifter: Projektarbete för dig som studerar statsvetenskap. Tidigare praktikanter har praktiserat på ett referat som bl a ansvarar för internationella utbyten, tyska skolor i andra länder och internationella kontakter. www.schulministerium.de Europe Direct Informationszentrum Köln Arbetsområde: Europe Direct är EU:s kontaktcentrum, vars uppgift är att svara på frågor om EU i regionen Köln/Bonn. Kontoret i Köln organiserar även föredrag, seminarier och ...
1 (6) Kursplan för: Statsvetenskap GR (A), 30 hp Political Science Ba (A), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression SK001G Statsvetenskap Grundnivå (A) Inriktning (namn)
Den första delkursen ger en översikt över de västerländska politiska idéerna, från antiken till våra dagar. Vi använder oss av olika problem och teman för att studera dagens politiska diskussion och globala frågeställningar.I delkurs två bekantas studenten med centrala studieobjekt och teorier i svenska och utländska politiska system. Vid sidan av politiska system utgår kursen från fyra politiska processer. För det förstastuderas på vad sätt intressen uttrycks genom politiska konflikter, socialisation och politiskt deltagande. För det andra beskrivs hur intressen samlas genom politiska partier och allmänna val. För det tredje analyseras hur politiska beslut skapas i olika styrelseskick, flernivåstyre och parlament. För det fjärde studeras demokratisering med fokus på svensk politisk historia.Den tredje delkursen handlar om förvaltning och förvaltningspolitik och ger en introduktion till den offentliga förvaltningens roll i det politiska systemet, dess organisation och
BARACK OBAMA VILL VACCINERA NEUROLOGISKT SÅRBARA BARN !!! SNACKA OM FREUDIANSK FELSÄGNING... SE DEN MYCKET AVSLÖJANDE CNN-INTERVJUN !!!Barack Obama ber oss alla, här på CNN, att lydigt ställa oss i kön (som han givetvis själv undviker) för att bli injicerade med detta högst kontroversiella otestade experiment-vaccin, bestående av kvicksilver, aluminium, formaldehyd, fosfater, skvalen, cancerceller från…
BARACK OBAMA VILL VACCINERA NEUROLOGISKT SÅRBARA BARN !!! SNACKA OM FREUDIANSK FELSÄGNING... SE DEN MYCKET AVSLÖJANDE CNN-INTERVJUN !!!Barack Obama ber oss alla, här på CNN, att lydigt ställa oss i kön (som han givetvis själv undviker) för att bli injicerade med detta högst kontroversiella otestade experiment-vaccin, bestående av kvicksilver, aluminium, formaldehyd, fosfater, skvalen, cancerceller från…
Politiska partier i Italien I början på 1990-talet skakade en serie skandaler, som gavs öknamnet Tangentopoli (Mutstaden), det italienska politiska systemet. Konsekvenserna av den efterföljande stora polisutredningen, Mani pulite (rena händer), ledde inte bara till stora konstitutionella förändringar utom gjorde också om efterkrigstidens partipolitiska systemet. Nya partier och nya koalitioner uppkom. Till höger efterträdde bland annat mediamogulen Silvio Berlusconis Forza Italia! det stora kristdemokratiska partiet. Till vänster efterträdde Vänsterdemokraterna kommunistpartiet. 1994 vann Forza Italia och dess koalitionspartner Lega Nord valet, men regeringen avgick efter några månader då Lega Nord utträdde. En expeditionsministär stödd av vänsterpartier och Lega Nord regerade till Romano Prodis nya center-vänster koalition vann valen 1996. 2001 vann en center-höger koalition valen och en regering ledd av Silvio Berlusconi satt vid makten under hela den femåriga ...
Den inledande frasen om "hänsyn till valen till Europaparlamentet" och det senare "väljas" har tagits till intäkt av alla federalister för att valet till parlamentet i maj inte bara ska syfta till att välja de 751 ledamöterna utan också till att indirekt vara ett presidentval för EU-kommissionen. Detta genom att de olika nationella partiernas samlingspartier på EU-nivå nominerar sin respektive alleuropeiska kandidat till posten som kommissionsordförande.. Detta var ingalunda syftet med det nya fördraget men en intensiv lobbykampanj från federalisternas sida - främst i de socialdemokratiska och liberala leden - har lett fram till nu rådande uppfattning om att Europaparlamentsvalet ska bli ett presidentval. Med högtravande och intill falsett gränsande vibrato har det proklamerats hur denna nyordning kommer att göra EU, och särskilt kommissionen, mer "demokratisk", "legitim" och "förankrad i Europas folk".. Jag tvivlar för egen del starkt på att väljare runtom på kontinenten ...
De politiska partierna är vanligtvis uppbyggda i tre nivåer, en för varje typ av val. Dessa är kommun-, region- och riksnivå, ibland med andra termer beroende på landet, och nivåerna benämns ibland olika i respektive parti. Partier i länder som ingår i unioner med parlament, som Europeiska unionen, går ofta även till val i denna unionens parlament. Partier leds ofta av en eller en grupp av partiledare, vilken ofta är densamme som partiordförande. I de flesta demokratiska partier väljs denna eller dessa i demokratiska val bland medlemmarna, men i en del andra partier väljs ledaren av en styrelse eller av sig själv. För unga partier är ofta ledaren densamme som grundaren av partiet. En partiledares tid på positionen varierar också, från ett fåtal år inom vissa partier till en livstid inom andra. Tiden som en person kan vara partiledare bestäms ofta av partiets stadgar. Partiledaren, liksom partistyrelsen den är del av, väljs i demokratiska partier ofta på ...
Publicerad på Metro Debatt 18 juni 2016. Masskjutningen på gayklubben Pulse i Orlando har skakat om världen. Minst 49 kvinnor och män sköts till döds. Orlandodådet är den blodigaste masskjutningen i modern amerikansk historia.. Samtidigt är en polariserande valrörelse i USA på väg in i sitt slutskede och dödskjutningen har gett bränsle till en debatt om både vapenkontroll och radikalisering. Och i svallvågorna efter Orlando har skillnaden mellan de båda partiernas kandidater blivit tydlig.. Efter att Donald Trump säkrade Republikanernas nominering har han själv gett uttryck för att han ska agera, och formulera sig, mer enande. Men det första Trump gjorde efter Orlando var att twittra att han hade rätt i att förutspå en sådan attack. Precis som han gjorde efter Paris, Bryssel och San Bernardino. Innan han uttryckte sitt stöd för de drabbade.. Inte heller tog han tillfället att framföra en strategiskt balanserad kritik mot att Barack Obama och Hillary Clinton har varit ...
Den estniska presidenten har ganska begränsade maktbefogenheter, och syftet med det komplicerade valförfarandet är att stärka parlamentarismen och tvinga partierna till kompromisser i stället för konfrontation. Så blev det också nu, även om det denna gång innebar att alla fick ge upp sina favoritkandidater.. Efter intensiva diskussioner ställde 90 av de 101 parlamentsledamöterna sig offentligt bakom Kersti Kaljulaid, och i den slutna omröstningen den 3 oktober blev hon vald med 81 röster för och 17 blanka eller ogiltiga röster.. Det enda parti som öppet motsatte sig Kaljulaid var det extremnationalistiska EKRE, som inte kunde acceptera hennes inställning till partnerskapslagen. Även några ledamöter i det största oppositionspartiet, Centern, avstod från att stödja henne öppet. Därutöver var det alltså nio parlamentsledamöter som under den slutna omröstningen drog tillbaka sitt stöd.. Presidentvalet har fått viss kritik, eftersom det i den slutgiltiga omröstningen ...
Vi önskar förstärka vår personalstab med en universitetslektor i statsvetenskap. Anställningen avser heltid under två år med start 2019-09-01 eller enligt överenskommelse . Arbetsuppgifter Uppgifterna består i huvudsak av undervisning och handledning i ämnet statsvetenskap på grund- och avancerad nivå på varierande kurser, men främst på kurser inom svensk politik och förvaltning. Huvudsakligt arbetsinnehåll är kursansvar, föreläsningar, handledning, seminarier och examinering. Tjänstgöringsort är Umeå och undervisningen sker på campusområdet. Det förväntas ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter och engagemang i verksamheten. Behörighet Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen (HF) och Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av
Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består av undervisning, handledning och examination inom statsvetenskap, freds- och konfliktvetenskap, underrättelseanalys och viss uppdragsutbildning. Kurserna behandlar framför allt vetenskaplig metod och uppsatsskrivande. Undervisning sker både på svenska och engelska. Uppdraget innefattar även administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan. Vi ser gärna att den sökandes forskningsinriktning bidrar till någon av institutionens forskarmiljöer. Behörighetskrav Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i statsvetenskap, har visat pedagogisk skicklighet, samt genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper om minst fem veckor. Övriga krav och meriter Sökande bör ha mycket goda kunskaper om statsvetenskaplig metod och teori. Sökande bör också ha erfarenhet av att arbeta med uppdragsutbildningar, liksom mycket goda kunskaper om lärplattformen Canvas. Sökande ska
Vi s ker dig som har avlagt doktorsexamen i statsvetenskap. Du ska ha erfarenhet av att undervisa inom h gskola eller universitet. Pr vning av den pedagogiska skickligheten avser planering, genomf rande och utv rdering av undervisning, inklusive handledning. Vid bed mningen kommer ocks f stas vikt vid vetenskapliga meriter och skicklighet samt din f rm ga att integrera dessa i undervisningssammanhang. Undervisning sker p b de svenska och engelska. Meriterande f r anst llningen r erfarenhet av undervisning i statsvetenskap samt undervisning med statsvetenskaplig inriktning p l rarutbildningen. F rtrogenhet med nuvarande kursinneh ll r starkt meriterande ...
Lediga jobb inom Statsvetenskap. Du kan skapa en jobbevakning för att få jobb inom Statsvetenskap skickade till dig när de publiceras.
Irans statliga tv-kanaler rapporterade att domstolsväsendet har beordrat upplösningen av två stora reformvänliga politiska partier.. Gholam Hossein Mohseni Ejehi, talesperson för rättsväsendet, sade på måndagen att en domstol har på begäran av inrikesministeriet upplöst partierna "den Islamiska Irans deltagande Fronten" och "den islamiska revolutionens Mujahedin Organisation". Han ville dock inte säga när domstolsbeslutet hade fattats.. Inrikesministeriet har tidigare i år förbjudit båda partierna verksamheter, detta enligt rapporter från AP.. Alltsedan det omtvistade presidentvalet i juni 2009,då Ahmadinejad fick sitta kvar som president har domstolsväsendet i Iran prövat hundratals politiska aktivister och personligheter, däribland medlemmar av dessa partier, för deras påstådda roll i de efterföljande upproren.. Båda partierna sägs stödja den s.k. reformistkandidaten Mir Hossein Mousavi, som har sagt att Ahmadinejad vann presidentvalet genom ...
Valövervakare befarar att våld som skrämmer bort väljarna kan bryta ut i slutskedet av valkampanjerna för den sittande presidenten Mahinda Rajapaksa och rivalen Maithripala Sirisena.. Keerthi Tennakoon som är verkställande direktör för valövervakningsorganet Campaign for Free and Fair Elections, Caffe, säger att polisen inte agerat vid brott mot vallagarna. -Polisen tycks vara sen att ingripa i situationer när de med kraftfulla åtgärder skulle kunna förhindra våld, säger han till IPS.. I staden Kahawatta i distriktet Ratnapura har det på senare tid skett sammandrabbningar. I måndags, i samband med förberedelserna för ett möte, angreps oppositionsanhängare av regeringsanhängare. I stället för att lämna platsen svarade anhängarna till Maithripala Sirisena med motattacker. Skott avlossades och tre oppositionsanhängare skadades. En person fördes till sjukhus med allvarliga skador enligt Keerthi Tennakoon.. Efter det följde en vedergällningsattack där ...
Publicerad 2015-02-09. En lyckad lansering av ett parti. Sällan har väl ett samiskt politiskt parti fått så mycket uppmärksamhet och dessutom skapat en stor förvirring på alla kanter. En insändare med en diffus avsändare som blev publicerad på den samiska nationaldagen den 6 februari om svensk invandring satte bollen i rullning. Samtidigt lanserade partiet "Samedemokraterna" en egen hem-sida där man utvecklade sitt budskapet.. Dagen efter. Efter den första chocken börjar omvärlden fråga sig vad hände, vad var budskapet, vem var avsändare och vad var det egentliga syftet med lanseringen av partiet. Vid en lite mer källkritisk kontroll visade sig att person Gustav Tuolja inte existerar och den angivna adressen går till en fastighet som ägs bolaget Boliden.. En viral passning. Lanseringen av partiet Samedemokraterna är på många sätt en viral ironisk passning som började leva sitt eget liv och frågan är nu dels hur stor denna sak kan bli, dels hur länge den kommer att ...
Inom politiken sker det många val, förutom de klassiska till kommunen, landstinget och staten. Ofta hålls medlemsomröstningar om allt från tillsättande av positioner till platsbestämmande av listor på valsedlar.. EasyVote har trots sin korta existens en gedigen historia inom denna typ av organisation. I och med våra vallokalsförsök 2010 skapade vi oss den organisatoriska erfarenheten för att förstå hur e-val kan implementeras i den demokratiska processen inom olika politiska partier.. ...
LIBRIS titelinformation: British political parties : the distribution of power within the Conservative and Labour parties / R. T McKenzie
Här hittar du länkar till de politiska partier som finns representerade i kommunfullmäktige i Lilla Edets kommun.. Länkarna går till partiets centrala webbplats. Där det finns en lokal webbplats länkar vi även till den. Partierna listas i bokstavsordning. ...
Webbföreläsning (9:54 min) gjord av SO-läraren Björn Andersson som handlar om svensk politik och de politiska partiernas koppling till de tre klassiska politiska ideologierna: socialism,
Här hittar du kontaktuppgifter till politiska partier som finns representerade i kommunfullmäktige i Umeå, mandatperioden 2018-2022.. Alla partier har en gruppledare och flera av dem har dessutom politiska sekreterare som hjälper de förtroendevalda i kommunen i det politiska arbetet.. Mandatfördelning i kommunfullmäktige ...
Wikileaksgrundaren Julian Assange har startat ett politiskt parti som ställer upp i senatsvalet i Australien i höst. Enligt Assange ska partiet ha sju ...
Den bristande kunskapen om vad EU faktiskt gör är ett stort demokratiskt problem, och ansvaret delas mellan unionen själv, skolan och journalistkåren. De sista som bör axla lärarrollen och folkbilda om EU är dock de politiska partierna.
Barack Obama är amerikansk politiker i Demokratiska partiet, USA:s president 2009-2017. Han är född 1961 och satt 2005-2008 i Kongressen som senator för delstaten Illinois.. Barack Obamas mamma är från USA och hans pappa från Kenya. Själv växte han upp på Hawaii.. (42 av 298 ord) ...
Mitt tal jag höll på Mynttorget den 11/12 inför valet i Vitryssland/Belarus Jag bloggade redan för några veckor sedan på ...
Senast hölls val i Ryssland i september 2016. Då var knappt en fjärdedel av väljarna övertygade om att inget fusk skulle förekomma. Det innebar att tilltron till valprocessen hade ökat jämfört med tidigare val. Men fortfarande saknade en tredjedel av befolkningen förtroende för valmyndigheterna. Uppgifterna kommer från Rysslands mest ansedda opinionsinstitut, Levada Center.. Den gången röstade man fram ett parlament. Den 18 mars i år är det presidentval i Ryssland. Det är inte säkert att förväntningarna är lika låga den här gången. Fast vid samtliga tidigare presidentval har internationella valobservatörer konstaterat att de ryska funktionärerna inte följt sin egen regelbok, särskilt inte under rösträkningen. År 2000 gjorde man det inte i hälften av vallokalerna därför att man tyckte att reglerna var för krångliga. Slarvet ansågs dock inte påverka valresultatet. 2004 noterade observatörerna från organisationen för europeisk säkerhet OSSE både ...
Senast hölls val i Ryssland i september 2016. Då var knappt en fjärdedel av väljarna övertygade om att inget fusk skulle förekomma. Det innebar att tilltron till valprocessen hade ökat jämfört med tidigare val. Men fortfarande saknade en tredjedel av befolkningen förtroende för valmyndigheterna. Uppgifterna kommer från Rysslands mest ansedda opinionsinstitut, Levada Center.. Den gången röstade man fram ett parlament. Den 18 mars i år är det presidentval i Ryssland. Det är inte säkert att förväntningarna är lika låga den här gången. Fast vid samtliga tidigare presidentval har internationella valobservatörer konstaterat att de ryska funktionärerna inte följt sin egen regelbok, särskilt inte under rösträkningen. År 2000 gjorde man det inte i hälften av vallokalerna därför att man tyckte att reglerna var för krångliga. Slarvet ansågs dock inte påverka valresultatet. 2004 noterade observatörerna från organisationen för europeisk säkerhet OSSE både ...
Political parties in Western democracies have undergone major processes of transformation in the past decades. With the ending of the ´mass parties and the formation of the ´catch-all party, parties find themselves now confronted with a crisis to their representative role and struggle to combat declining membership numbers, growing perceptions of alienation towards party politics, and a re-orientation of people´s political participation towards other forms of organizing and expressing political opinions. Moreover, these processes are embedded in a context of the web 2.0 and where social media is providing new ways of communication, sharing, informing and connecting. Although social media offers a profound range of how political parties may be able to counteract the problems of increasing disenchantment with party politics, decline in party members and re-strengthening their ties with voters, parties appear to not fully deploy their opportunities for winning back the support and interest of ...
Trots att vårt parti Frente Amplio por la Democracia (FAD) inte alls fick det stöd vi hade hoppats på, är jag nöjd med vår insats, säger Alejandro Urriola, som en kommentar till det skrala resultatet för uppstickarpartiet FAD i söndagens presidentval i Panama. FAD nådde inte upp till 4 procent-spärren och kommer därmed att förlora sin status som politiskt parti. Men de kommer inte att ge upp försöket att organisera ett alternativ till de rådande politiska partierna.. ...
Jag har noterat att i påfallande många politiska val världen runt så står två jämstora alternativ mot varandra. Det kan väl inte enbart bero på en slump? Är det någon jämviktstänk som ligger bakom detta dvs att man ställer in sig mot varandra har en kandidat en politik som attraherar många väljare så väljer motkandidaten att kopiera stora delar ...
Vallokalerna är öppna på valdagen 28.1.2018 kl. 9.00-20.00. På valdagen kan man endast rösta på det röstningsställe som finns angivet på meddelandekortet. Den röstande måste både vid förhandsröstning och röstning på valdagen kunna styrka sin identitet. Meddelandekortet är ingen förutsättning för att få rösta och duger inte till att styrka identiteten. Röstningsställe. 1. Paipis, Södra Paipis skola, Skolbacken ...
Martin Gelins tredje bok om amerikansk politik cementerar hans position som vår tids bästa svenska ciceron till amerikansk politik. Gelins "Den längsta kampen. Hillary Clintons väg till makten" handlar på sitt sätt om Clintons personliga politiska resa. Såväl hennes beundransvärda ihärdighet som hennes politiska hållningslöshet. Men framföra allt är det en bok som berättar om att den politiska agendan har förändrats i USA. En ny och radikalare politisk vänster tar form. Som Clinton nu försöker dra till sig. I bevakningen av USA den senaste tiden ligger mycket fokus på den motreaktion som denna radikalisering ger upphov till. Donald Trump. Men inte så mycket om demokraternas långsamma vänstersväng. Gelin berättar den historien på både längden och tvären. Läsvärt. För alla oss som kommer att följa hösten amerikanska vägval med stor bävan ...
Vid valet väljs en efterträdare till den sittande presidenten Michail Saakashvili som suttit två perioder och inte kan återväljas. Saakashvili ledde den så kallade rosenrevolutionen i början av 2000-talet och moderniserade Georgien men har senare fått kritik för auktoritära drag i sitt ledarskap. Inför presidentvalet har landets författning reformerats och den tillträdande presidentens makt minskar till förmån för parlament och regering ...