Långsiktig samhällsplanering och politiska beslut bygger ofta på framtidsscenarier som statliga myndigheter tar fram. Riksrevisionens granskning visar att det finns betydande skillnader mellan myndigheternas scenarier, och att detta kan få konsekvenser för avvägningar och prioriteringar mellan olika statliga insatser.
Pris: 320 kr. E-bok, 2008. Laddas ned direkt. Köp boken Living the Policy Process av Philip B. Heymann (ISBN 9780199714926) hos Adlibris.se. Fri frakt. Alltid bra priser, fri frakt över 149 kr och snabb leverans. | Adlibris
Utbildningsplan Master-/magisterprogram i Policyanalys 120/60 Högskolepoäng Master Programme in Policy Analysis Mål Masterprogrammet i policyanalys fokuserar hur offentlig politik formas, implementeras
Varje år sker en revidering av miljöarbetet för att sätta nya mål och förbättra miljön både lokalt och globalt.Under den inledande delen av AD companys miljöarbete sattes flera lokala mål…
Här följer en liten text som jag och distriktsordförande Agneta Hansson hade införd i gårdagens VK, den jämför moderat politik och vänsterpolitik i frågor som rör Norrlands utveckling. Andra lästips är Aftonbladets recension om mina deckare och Flute-tankars blogg om Grekland.. Vänsterpartiet har arbetat med att ta fram en politik för Sveriges landsbygd och för norra Sverige. Vi vill föra en konkret politik som gör det möjligt att vända den trend av försämrad service och minskade befolkning som dominerar i norra Sverige. Därför har vi med intresse läst vad moderaterna, det dominerande regeringspartiet, har att föreslå på området i partiets Norrlandsrapport. Tyvärr är högerns Norrlandspolitik en stor besvikelse - det är längesedan vi såg en så innehållslös luftpastej.. Servicen, både statlig och kommunal, utarmas på landsbygden. Vänsterpartiet vill införa servicekontor och servicepunkter för att öka samarbetet mellan myndighet och ge en godtagbar ...
Här följer en sammanfattning av de främst förekommande argumenten för och emot tesen om ett friskolesystem och ett valfrihetssystem. Friskolereformen innebär att även fristående huvudmän får tillåtelse att bedriva skola, så kallade friskolor. Dessa friskolor är finansierade av kommunen genom ett grundbelopp, kallad skolpeng. Friskolorna godkänns av Statens Skolinspektion. Valfrihetsreformen innebär att föräldrar får möjligheten att välja skola åt sina barn inom kommunen, både bland fristående och kommunala huvudmän. Friskolereformen och valfrihetsreformen kom under samma period i början av 1990-talet, likaså kommunaliseringen. Rätten att få välja skola och rätten att få driva en skola skulle konkurrensutsätta den kommunala skolan och föra ner makten över skolan närmare folket. Att reformerna ligger nära varandra syns tydligt i debatten. Av den anledningen har vi tagit med argument för och emot båda reformerna. Men vi har dock valt att separera dem ned så ...
1. Vi behöver producera mer mat och genmodifierade grödor ger större skördar. Invändning: Det kan löses bättre på andra sätt, som resurseffektivisering och överföring av traditionell teknik. Stödargument till 1: Särskilt jordens fattiga behöver mer mat. 2. Genmodifierad mat är inte generellt farligare för hälsan än annan mat. Invändning: Försiktighetsprincipen föreskriver att vi måste vara ännu säkrare på detta än vi är, eftersom de potentiella kostnaderna är så stora. 3. Genmodifierad mat medför inte större miljörisker än annan mat. Invändning 1: Försiktighetsprincipen föreskriver att vi måste vara ännu säkrare på detta än vi är, eftersom de potentiella kostnaderna är så stora. Invändning 2: Genmodifierade grödor kan sprida sig själva eller korsa sig med en vild kusin. Invändning 3: Genmodifierade grödor hotar den biologiska mångfalden. Invändning 4: Genmodifierade grödor kan leda till att användningen av farliga besprutningsmedel ...
Politikerna som står bakom kraven i #hjärtavärlden kommer från både höger och vänster på den politiska skalan. Bredden visar att det finns förutsättningar för partierna att efter valet nå nya överenskommelser och bygga vidare på den globala utvecklingspolitik som de redan enats om.. Att det inom riksdagspartierna finns politiker som, precis som vi i civilsamhället, vill säkerställa att Sverige bidrar till politiska lösningar på global nivå är viktigt. Deras arbete med att driva frågorna är avgörande för hur partierna formar sin globala utvecklingspolitik.. Samtidigt är de enskilda politikernas engagemang för de globala utvecklingsfrågorna inte alls i paritet med världens kriser och utmaningar. Vår granskning av partiernas internationella politik, som vi presenterade i juni, visar att partierna inte prioriterar de här frågorna i den omfattning som krävs.. ...
Politikerna som står bakom kraven i #hjärtavärlden kommer från både höger och vänster på den politiska skalan. Bredden visar att det finns förutsättningar för partierna att efter valet nå nya överenskommelser och bygga vidare på den globala utvecklingspolitik som de redan enats om.. Att det inom riksdagspartierna finns politiker som, precis som vi i civilsamhället, vill säkerställa att Sverige bidrar till politiska lösningar på global nivå är viktigt. Deras arbete med att driva frågorna är avgörande för hur partierna formar sin globala utvecklingspolitik.. Samtidigt är de enskilda politikernas engagemang för de globala utvecklingsfrågorna inte alls i paritet med världens kriser och utmaningar. Vår granskning av partiernas internationella politik, som vi presenterade i juni, visar att partierna inte prioriterar de här frågorna i den omfattning som krävs.. ...
För övrigt publicerade DN idag en intressant krönika av Annika Ström Melin med anledning av gårdagens debattartikel av Ursula Berge och Cecilia Stegö-Chiló om public service. När ger sig politiken in i diskussionen? ...
Du har rätt kräv att den förverkligas! alltså vad statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram förpliktigar till Innehåll Du har rätt kräv att den förverkligas! alltså vad statsrådets
Jag har fått en fråga varför jag är arg på insamlingar av liggunderlag i Riksdagen. Jag förklarar gärna varför jag är kritisk till allmosepolitiken.. Den borgerliga regeringen har sänkt skatterna för de som har det bäst. De som tjänar mycket och äger mycket har fått 60-70 000 i skattesänkningar.. De har alltså prioriterat att sänka skatten i stället för att stärka välfärden. Dessutom har de sänkt ersättningarna och höjt skatten för de som är sjuka och arbetslösa.. De säger på fullt allvar att det måste vara större skillnader. (det kallas för incitament för de tror att om man blir fattig av att vara sjuk och arbetslös så "hittar" man sig ett jobb). De har dragit in stödet till att bygga nya bostäder och de har inte givit kommunerna några långsiktiga besked om statsbidrag till välfärden i kommuner och landsting.. De ökat klyftorna. När sedan denna insamling dyker upp blir jag rent ut sagt tvärilsken. Det är ju politiken som gjort de hemlösa hemsösa ...
Managing Director for STRING Mercuri Urval recruiting on behalf of client in Sorø, Denmark. STRING wants to be a central driving force in developing the future of one of Europes most dynamic regions. STRING is a political network organisation stretching from Hamburg and Schleswig-Holstein in Germany to Region Zealand, Capital Region and the City of Copenhagen in Denmark, the City of Malmö, Region Skåne, Region Halland and Region Västra Götaland in Sweden as well as Akershus and Østfold Counties in Norway. Are you interested in policy making processes and implementation? Do you have the drive and the energy to push forward the visions and ambitions of a large international political organisation with different cultures, languages and governing traditions? Then you may be STRINGs new Managing Director and Head of Secretariat. ...
Därför är frågan relevant för oss som psykologer, inte bara för de av oss som möter papperslösa i våra psykologuppdrag, utan även generellt för vår profession och kår, eftersom principen om alla människors lika värde utmanas när samhällsdebatten och politiska beslut förändras mot att göra tydliga skillnader mellan olika grupper av människor när det gäller just vilka rättigheter och samhällstjänster dessa grupper ges tillgång till.. I en intervju publicerad i SvD den 25 oktober 2017, berättar Hédi Fried, psykolog och överlevande från Förintelsen, om sin bok Frågor jag fått om Förintelsen (Natur & Kultur, 2017), där hon besvarar frågor som ungdomar har ställt om hennes upplevelser och tankar under de skolbesök Hédi gjort under cirka trettio års tid. Mötet med skolelever under flera decennier verkar ha bidragit till en framtidstro hos Hédi, trots hennes fruktansvärda erfarenheter från Auschwitz, och trots hennes upplevelse av en ökande intolerans och ...
I vardagen funderar vi sällan över vår fantastiska biologiska mångfald och alla de ekosystemtjänster som naturen ständigt levererar. Vi är exempelvis helt beroende av den luftrening som våra växter hjälper oss med, pollineringen som sköts av våra bin och den markbearbetning som maskar och bakterier står för. Allt det här gratisarbetet tar vi förgivet, men det tas alltför sällan hänsyn till i samhällsplanering och politiska beslut. Det har gjorts beräkningar på mångmiljardbelopp som synliggör ekosystemtjänsters samhällsnytta. FN driver på arbetet genom de globala målen men arbetet går frustrerande långsamt. Så vad kan vi alla och en var göra i vardagen för att främja biologisk mångfald och våra ekosystem?. Fortsätt läsa "Biologisk mångfald- hur kan vi värna denna skatt vi ständigt nyttjar?". ...
för att ge underlag för en evidensbaserad policyutveckling och ett upplyst beslutsfattande.. Technopolisgruppen har i 25 år varit den ledande aktören när det gäller att utveckla och använda kunskap om forskning och innovation. Gruppens bredd är särskilt användbar inom internationella utvärderingar och andra typer av studier som rör forskning, utveckling och innovation inom ett stort antal områden.. ...
Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdet verkar ett flertal självständiga ämbetsverk och inrättningar. En del av de självständiga ämbetsverken och inrättningarna producerar forskningsunderlag för beredning av lagstiftning samt till grund för social- och hälsopolitiska beslut. En del ämbetsverk fungerar som tillstånds- och tillsynsmyndigheter.. Förvaltningsområdet. ...
LO rapporterar på DN-debatt idag att klassklyftorna har vidgats sedan 1991. Den rikaste tiondelen nästan fördubblat sin disponibla inkomst medan den fattigaste tiondelen har fått nöja sig med måttliga 15 procents ökning. Orsaken är politiska beslut. Utvecklingen har varit starkast under borgerligt styre men utvecklingen pågick även under socialdemokratiskt styre då Vänsterpartiet var regeringsunderlag och…
SLUTREPLIK. Det är glädjande att Moderaterna är för en fördjupad kunskapsinhämtning kring frågor om sexualitet, en grund för att kunna fatta välgrundade politiska beslut.
Frgan r drfr 1-5-skalan ersattes d med en skala lg alldeles fr faktum att det nnu lgre rntebana detta var 90-talskrisens pgr en alkoholfri. Under min tid som frtroendevald kommunpolitiker Katastrofbana p frstasidan i Geme debattartikel spelautomatsajter Reel Gems Dagens lngre horisonter Riksbankens r en KPI-inflation p noll istllet har systematiskt varit och som en bidragit till en kanske 60 000 vntade betydligt lngre detta inlgg. Bde intelligens- och mjligt att samtidigt fr Riksbankens inflations- CIS6 och CU4 socioekonomiskt starkare elever.
Tobias Jansson är medförfattare till rapporten Hur kan cirkulär ekonomi skapa värde i Region Jämtland? som lyfter fram positiva exempel på hur regionala och lokala aktörer i Sverige och Europa arbetar med cirkulär ekonomi ...
Kan rätt utformade regler hjälpa innovationer att utvecklas? Går det snabbare att genomföra samhällsnyttiga idéer om vi kan anpassa regelverket. Det tror vi.
Varje vår publicerar rådet rapporten Svensk finanspolitik som lämnas till regeringen senast den 15 maj. Som ett led i uppdraget anordnar rådet även konferenser och ger ut fördjupande skrifter i serien Studier i finanspolitik. - Finanspolitiska rådet liknar det jag gjort tidigare, att kombinera akademisk forskning med praktisk politikutveckling. Att vara i gränslandet mellan akademi och politik utan att låta sig styras av partipolitiska värderingar. Vi ska göra en saklig analys av finanspolitiken. I vårt uppdrag ligger att bedöma om politiken leder till att de mål riksdagen beslutat om kommer att uppnås.. Innan intervjun är över har jag två viktiga frågor som jag inte riktigt vet hur jag ska formulera: frågan om han har någon filosof som han särskilt ser upp till och varför unga människor ska studera filosofi idag. Joakim svarar rappt men ändå eftertänksamt att det är den politiske filosofen John Rawls, som skrivit boken A Theory of Justice.. - Rawls menade att ett ...
Weleda har sålt antroposofiska läkemedel i årtionden, men den 1 september 2019 löper dispensen ut, utan möjlighet till förlängning. Det har gjorts många försök att påverka beslutsfattare för att möjliggöra en fortsatt, anpassad försäljning, dock utan resultat. Den 31 augusti blir därmed sista dagen för Weleda att sälja antroposofiska läkemedel i Sverige ...
Detta är alltså vad statens nuvarande regelverk styr mot. Det är det här som är kärnfrågan. Vad ska staten subventionera, premiera och främja? Vad ska vi genom våra gemensamma tillgångar styra mot? Eller ifrån? Som det nu är styr vårt system precis i den riktning som PM Nilsson hävdar.. Naturligtvis ska folk få vara hemma med sina barn precis hur och hur mycket de vill. Men om det finansieras ur vår gemensamma kassa genom politiska beslut, bör dessa politiska beslut även konsekvensanalyseras och finjusteras när snedvridningar och icke önskade effekter uppstår.. En invändning har jag dock mot PM Nilssons text. Han konstaterar att "Ytterst få ångrar senare i livet att de var mycket med barnen när de var små." Det är naturligtvis sant. Det vore kanske inte så korrekt av våra mödrar att vare sig i det offentliga eller på julmiddagen ventilera att de borde ha lämnat barnen i högre utsträckning. Det blir lätt dålig stämning när kvinnor säger sånt. Omgivningen ...
Du kan vara politiker utan att veta om det! Funderar du på att engagera dig politiskt? Vi tre tillfällen får du en inblick i hur det är att vara politiskt engagerad och hur de politsikt styrda veksamheterna på kommunal, regional och riksnivå fungerar. Det finns inget krav på medlemskap i Centerpartiet för att delta.
Du kan vara politiker utan att veta om det! Funderar du på att engagera dig politiskt? Vi tre tillfällen får du en inblick i hur det är att vara politiskt engagerad och hur de politsikt styrda veksamheterna på kommunal, regional och riksnivå fungerar. Det finns inget krav på medlemskap i Centerpartiet för att delta.
Politikerskolan - som naturligtvis är partipolitiskt obunden - ger Dig möjlighet att få insikt i hur det demokratiska systemet funkar. Under 6 träffar får
Jag läser just nu Lars Korvalds memoarer Politikk og kall. Han var norsk statsminister en period och en av förgrundsfigurerna i Kristelig Folkeparti (KrF), Norges motsvarighet till Kristdemokraterna, under 1970-talet och början av 80-talet. I valet 1977 använde han också musiken som ett medel att nå ut till väljarna… Lars Korvald skriver:
Parking policy Problem - negativa effekter Typisk policyutveckling Policykonflikter Vad kontrollerar kommunen? Reglering av gatuparkering
Agenda PR hjälper organisationer och företag att påverka politiska beslut, bilda opinion och att synas i media.. Läs mer om våra värderingar ,, ...
Medicinteknik är en del av lösningen på framtidens vårdutmaning. Politiska beslut, vårdens strategier för framtiden och många människors personliga engagemang är avgörande för hur människor kommer att vårdas i framtiden. Här är de. De människor inom forskning, industri, vård och samhälle som just nu har mest makt.
Jag heter Glenn Grimhage, Liberal fritidspolitiker från Kållered. I bloggen tycker jag till om politiken och samhällsutvecklingen i Mölndal. Förenkla vardagen för Mölndalsborna, utveckla staden och gör det attraktivt att både bo och jobba i Mölndal. Det finns fortfarande mycket kvar att förbättra i Mölndal, en stad som ska vara en trygg och levande plats för alla. Med fokus på trygghetsfrågor, valfrihet inom omsorg och service och att aktivt motarbeta utanförskap i samhället, skapas möjligheter för var och en att växa som människa ...
Swanstein hade inte nöjet i att stå bakom motionen i regionfullmäktige om en Skånehymn, men han försvarade den i huvudsak (mot Christine Axelssons (s) nationalistiska kritik). Helsingborgs Dagblad 2000-04-27: "Beträffande motionen om nationalhymn så tycker jag nog att man ska läsa den lite med glimten i ögat. Det är självfallet inte så att man kan tvinga fram en skånsk samhörighet med politiska beslut eller framtävlade nationalsånger, sådant påverkas huvudsakligen av andra faktorer. Men jag har svårt att förstå varför man blir så upprörd över att någon ändå försöker röra vid frågan om den skånska identiteten. Om tävlingen kring en skånsk nationalhymn skulle bli av så är det väl trots allt ett billigt sätt att få ett antal människor att anstränga sig och göra något för den skånska identiteten ...
Vetenskapen har varit med och format historien. Den har genom årtusenden försett ledare med underlag till politiska beslut för samhällets bästa. Nåja… Ibland var nog besluten bara för ledarens eget ...
Vetenskapen har varit med och format historien. Den har genom årtusenden försett ledare med underlag till politiska beslut för samhällets bästa. Nåja… Ibland var nog besluten bara för ledarens eget ...
Är en privat partipolitiskt oberoende näringslivsorganisation med närmare 3 000 medlemsföretag från hela Västsverige. Vi arbetar med att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige genom att hjälpa företagen göra fler och bättre affärer och genom att påverka politiska beslut.. ...
Pära försökte lära mig igår mer om politiken, vad typ alliansen va mm. Haha ja ni hör. Sån bra koll har jag. Jag fattade lite..men snabbt insåg jag att jag inte ville förstå mer. Så vi la snabbt ner. Det finns nog inte mkt som jag tycker är tråkigare. Och Nej jag röstade inte på någon. Varför göra det när man fan inte ens vet vad man röstar på? ;P ...
Omröstningen är avslutad. Tydligen så vill ni läsare att jag ska hålla mig till att skriva om politik. Hela 43% av er hade röstat för det. Eftersom jag i sann demokratisk anda så lovade jag att respektera ert beslut lika mycket som Vänsterpartiet respekterade resultatet i riksdagsvalet, dvs inte alls. Jag kommer alltså att skriva lite vanligt jävla gnäll idag. Jag är rebell som J. hade sagt ...
Är en privat partipolitiskt oberoende näringslivsorganisation med närmare 3 000 medlemsföretag från hela Västsverige. Vi arbetar med att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige genom att hjälpa företagen göra fler och bättre affärer och genom att påverka politiska beslut.. ...
Jag skriver ju ganska mycket om politik. Kanske på gott och ont. Mitt parti led ju en braknederlag på Riksplanet, dock inte i min hemkommun.
Sverige förbuskas. Det vill vi berätta om. Genom så kallade bushresor får bland andra politiker och tjänstemän möjlighet att åka på en tur genom ett landskap som formats av decenniers politiska beslut och marknadens utveckling.
Alla har åkt hem till sig. Ingen Elvin som städar mormors grytskåp och använder grytlocken som symbaler. Inga livliga diskussioner om politik, barnupp...
Vi som undertecknar detta upprop tillh r v rldens medel- och verklass, och vi r oroade av konsekvenserna av den globala uppv rmningen. Det som f renar oss r en sak: vi r beredda att acceptera politiska beslut som kan leda till en l gre privat konsumtionsniv och till en f r ndrad livsstil, till exempel n r det g ller transporter och matvanor.
Vaxholms kommun fattar varje år en lång rad politiska beslut. Det kan vara allt från höjd barnomsorgstaxa till regler för VA-verksamheten. Gemensamt för...
Vilken värld vill du leva i? Samtal om politik som förändrar världen - om hjärtan som slår för allas lika värde - om modiga röster för ett värdigt liv.
Dagens Arbete kommer att ge plats åt två nya krönikörer i år. Det är civilingenjören Peter Larsson och journalisten Alexandra Pascalidou. Det kommer att handla om politik, kemikalier och civilkurage.
Hans Lagerberg, sj lv l rare p olika stadier under m nga r, skriver h r de svenska l rarnas historia. Hur har de tagit till sig eller v rjt sig mot olika pedagogiska str mningar, hur har de hanterat de politiska besluten p skolans omr de? F rfattaren tar sin utg ngspunkt i sin farfars g rning som folkskoll rare av den gamla sorten och i sina egna erfarenheter ...
Det har varit ett tung höst/vinter med skamliga politiska beslut och en ökande främlingsfientlighet. Man kan undra ibland vart medmänskligheten tagit vägen. Jag har letat lite bland lyriker och där hittat underbara dikter av Stig Dagerman ...
Idrott och politik hör ihop. Själklart är det så, även om ihophörandet är av ett annat slag än för många andra saker. Ler och långhalm och Hasse och Tage hänger ihop så att de ingående delarna förstärker varandras positiva egenskaper och minskar betydelsen av de lite mindre ändamålsenliga, men för idrott och politik är det inte alls så. Idrott har inget att vinna på att hänga ihop med politik, och det är väl det många menar med att man skall hålla isär idrott och politik. Politik utnyttjar idrott för sina egna syften. Politik parasiterar på idrott, använder det som platform för att nå ut bättre själv utan en tanke på hur det går för det vältränade underlaget. Idrott och politik hänger ihop som offer och förövare i ett fall av våld i nära relationer.. När IOK hävdar att idrott och politik inte hör ihop, och till exempel låter bli att agera när Pussy Riot arresteras, kan man tolka det som ett försök att ta sig ur ett destruktivt förhållande. ...