Having SME policy as a horizontal priority is an indispensable way to address numerous, cross-cutting challenges that they are currently facing. Current trends cause bigger challenges for SMEs than for bigger companies. Therefore, it is high time for policy makers to act upon it. This was discussed at the conference Placing European SMEs at a horizontal priority in post-2020 policy making process.
I våras blev jag inbjuden till Nätverket för evidensbaserad policy:s interna forum för att delta i deras diskussioner. Jag lät de övriga medlemmarna veta att jag var skeptisk till deras idéer men att jag skulle tänka på saken. Nu har jag tänkt - och jag är fortfarande skeptisk. Jag tror mig ha tre skäl att vara skeptisk till evidensbaserad policy. Inget…
Långsiktig samhällsplanering och politiska beslut bygger ofta på framtidsscenarier som statliga myndigheter tar fram. Riksrevisionens granskning visar att det finns betydande skillnader mellan myndigheternas scenarier, och att detta kan få konsekvenser för avvägningar och prioriteringar mellan olika statliga insatser.
Pris: 320 kr. E-bok, 2008. Laddas ned direkt. Köp boken Living the Policy Process av Philip B. Heymann (ISBN 9780199714926) hos Adlibris.se. Fri frakt. Alltid bra priser, fri frakt över 149 kr och snabb leverans. | Adlibris
Utbildningsplan Master-/magisterprogram i Policyanalys 120/60 Högskolepoäng Master Programme in Policy Analysis Mål Masterprogrammet i policyanalys fokuserar hur offentlig politik formas, implementeras
Varje år sker en revidering av miljöarbetet för att sätta nya mål och förbättra miljön både lokalt och globalt.Under den inledande delen av AD companys miljöarbete sattes flera lokala mål…
Här följer en liten text som jag och distriktsordförande Agneta Hansson hade införd i gårdagens VK, den jämför moderat politik och vänsterpolitik i frågor som rör Norrlands utveckling. Andra lästips är Aftonbladets recension om mina deckare och Flute-tankars blogg om Grekland.. Vänsterpartiet har arbetat med att ta fram en politik för Sveriges landsbygd och för norra Sverige. Vi vill föra en konkret politik som gör det möjligt att vända den trend av försämrad service och minskade befolkning som dominerar i norra Sverige. Därför har vi med intresse läst vad moderaterna, det dominerande regeringspartiet, har att föreslå på området i partiets Norrlandsrapport. Tyvärr är högerns Norrlandspolitik en stor besvikelse - det är längesedan vi såg en så innehållslös luftpastej.. Servicen, både statlig och kommunal, utarmas på landsbygden. Vänsterpartiet vill införa servicekontor och servicepunkter för att öka samarbetet mellan myndighet och ge en godtagbar ...
Här följer en sammanfattning av de främst förekommande argumenten för och emot tesen om ett friskolesystem och ett valfrihetssystem. Friskolereformen innebär att även fristående huvudmän får tillåtelse att bedriva skola, så kallade friskolor. Dessa friskolor är finansierade av kommunen genom ett grundbelopp, kallad skolpeng. Friskolorna godkänns av Statens Skolinspektion. Valfrihetsreformen innebär att föräldrar får möjligheten att välja skola åt sina barn inom kommunen, både bland fristående och kommunala huvudmän. Friskolereformen och valfrihetsreformen kom under samma period i början av 1990-talet, likaså kommunaliseringen. Rätten att få välja skola och rätten att få driva en skola skulle konkurrensutsätta den kommunala skolan och föra ner makten över skolan närmare folket. Att reformerna ligger nära varandra syns tydligt i debatten. Av den anledningen har vi tagit med argument för och emot båda reformerna. Men vi har dock valt att separera dem ned så ...
1. Vi behöver producera mer mat och genmodifierade grödor ger större skördar. Invändning: Det kan löses bättre på andra sätt, som resurseffektivisering och överföring av traditionell teknik. Stödargument till 1: Särskilt jordens fattiga behöver mer mat. 2. Genmodifierad mat är inte generellt farligare för hälsan än annan mat. Invändning: Försiktighetsprincipen föreskriver att vi måste vara ännu säkrare på detta än vi är, eftersom de potentiella kostnaderna är så stora. 3. Genmodifierad mat medför inte större miljörisker än annan mat. Invändning 1: Försiktighetsprincipen föreskriver att vi måste vara ännu säkrare på detta än vi är, eftersom de potentiella kostnaderna är så stora. Invändning 2: Genmodifierade grödor kan sprida sig själva eller korsa sig med en vild kusin. Invändning 3: Genmodifierade grödor hotar den biologiska mångfalden. Invändning 4: Genmodifierade grödor kan leda till att användningen av farliga besprutningsmedel ...
Politikerna som står bakom kraven i #hjärtavärlden kommer från både höger och vänster på den politiska skalan. Bredden visar att det finns förutsättningar för partierna att efter valet nå nya överenskommelser och bygga vidare på den globala utvecklingspolitik som de redan enats om.. Att det inom riksdagspartierna finns politiker som, precis som vi i civilsamhället, vill säkerställa att Sverige bidrar till politiska lösningar på global nivå är viktigt. Deras arbete med att driva frågorna är avgörande för hur partierna formar sin globala utvecklingspolitik.. Samtidigt är de enskilda politikernas engagemang för de globala utvecklingsfrågorna inte alls i paritet med världens kriser och utmaningar. Vår granskning av partiernas internationella politik, som vi presenterade i juni, visar att partierna inte prioriterar de här frågorna i den omfattning som krävs.. ...
Politikerna som står bakom kraven i #hjärtavärlden kommer från både höger och vänster på den politiska skalan. Bredden visar att det finns förutsättningar för partierna att efter valet nå nya överenskommelser och bygga vidare på den globala utvecklingspolitik som de redan enats om.. Att det inom riksdagspartierna finns politiker som, precis som vi i civilsamhället, vill säkerställa att Sverige bidrar till politiska lösningar på global nivå är viktigt. Deras arbete med att driva frågorna är avgörande för hur partierna formar sin globala utvecklingspolitik.. Samtidigt är de enskilda politikernas engagemang för de globala utvecklingsfrågorna inte alls i paritet med världens kriser och utmaningar. Vår granskning av partiernas internationella politik, som vi presenterade i juni, visar att partierna inte prioriterar de här frågorna i den omfattning som krävs.. ...
Politikerna som står bakom kraven i #hjärtavärlden kommer från både höger och vänster på den politiska skalan. Bredden visar att det finns förutsättningar för partierna att efter valet nå nya överenskommelser och bygga vidare på den globala utvecklingspolitik som de redan enats om.. Att det inom riksdagspartierna finns politiker som, precis som vi i civilsamhället, vill säkerställa att Sverige bidrar till politiska lösningar på global nivå är viktigt. Deras arbete med att driva frågorna är avgörande för hur partierna formar sin globala utvecklingspolitik.. Samtidigt är de enskilda politikernas engagemang för de globala utvecklingsfrågorna inte alls i paritet med världens kriser och utmaningar. Vår granskning av partiernas internationella politik, som vi presenterade i juni, visar att partierna inte prioriterar de här frågorna i den omfattning som krävs.. ...
För övrigt publicerade DN idag en intressant krönika av Annika Ström Melin med anledning av gårdagens debattartikel av Ursula Berge och Cecilia Stegö-Chiló om public service. När ger sig politiken in i diskussionen? ...
Du har rätt kräv att den förverkligas! alltså vad statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram förpliktigar till Innehåll Du har rätt kräv att den förverkligas! alltså vad statsrådets
Cirkulär ekonomi är ett sätt att främja cirkulära kretslopp i samhället och minska förbrukningen av ändliga resurser. Det är en ambition som omfamnas av politiska beslutsfattare. Samtidigt finns det avfall som inte hör hemma i kretsloppet, och ett energislag, kraft- och fjärrvärmen, som använder avfall för att skapa el- och värme. Hur hör energiproduktion och cirkulär ekonomi ihop och vilka avvägningar behöver näringsliv och politik göra?
Jag har fått en fråga varför jag är arg på insamlingar av liggunderlag i Riksdagen. Jag förklarar gärna varför jag är kritisk till allmosepolitiken.. Den borgerliga regeringen har sänkt skatterna för de som har det bäst. De som tjänar mycket och äger mycket har fått 60-70 000 i skattesänkningar.. De har alltså prioriterat att sänka skatten i stället för att stärka välfärden. Dessutom har de sänkt ersättningarna och höjt skatten för de som är sjuka och arbetslösa.. De säger på fullt allvar att det måste vara större skillnader. (det kallas för incitament för de tror att om man blir fattig av att vara sjuk och arbetslös så hittar man sig ett jobb). De har dragit in stödet till att bygga nya bostäder och de har inte givit kommunerna några långsiktiga besked om statsbidrag till välfärden i kommuner och landsting.. De ökat klyftorna. När sedan denna insamling dyker upp blir jag rent ut sagt tvärilsken. Det är ju politiken som gjort de hemlösa hemsösa ...
Managing Director for STRING Mercuri Urval recruiting on behalf of client in Sorø, Denmark. STRING wants to be a central driving force in developing the future of one of Europes most dynamic regions. STRING is a political network organisation stretching from Hamburg and Schleswig-Holstein in Germany to Region Zealand, Capital Region and the City of Copenhagen in Denmark, the City of Malmö, Region Skåne, Region Halland and Region Västra Götaland in Sweden as well as Akershus and Østfold Counties in Norway. Are you interested in policy making processes and implementation? Do you have the drive and the energy to push forward the visions and ambitions of a large international political organisation with different cultures, languages and governing traditions? Then you may be STRINGs new Managing Director and Head of Secretariat. ...
Därför är frågan relevant för oss som psykologer, inte bara för de av oss som möter papperslösa i våra psykologuppdrag, utan även generellt för vår profession och kår, eftersom principen om alla människors lika värde utmanas när samhällsdebatten och politiska beslut förändras mot att göra tydliga skillnader mellan olika grupper av människor när det gäller just vilka rättigheter och samhällstjänster dessa grupper ges tillgång till.. I en intervju publicerad i SvD den 25 oktober 2017, berättar Hédi Fried, psykolog och överlevande från Förintelsen, om sin bok Frågor jag fått om Förintelsen (Natur & Kultur, 2017), där hon besvarar frågor som ungdomar har ställt om hennes upplevelser och tankar under de skolbesök Hédi gjort under cirka trettio års tid. Mötet med skolelever under flera decennier verkar ha bidragit till en framtidstro hos Hédi, trots hennes fruktansvärda erfarenheter från Auschwitz, och trots hennes upplevelse av en ökande intolerans och ...
Invånarna har under hösten fått skicka in nomineringar som sedan en jury har granskat. Juryn som består av kommunledningsutskottets ledamöter har beslutat att ge kommunens kulturstipendium 2020 till Valter Berg med följande motivering:. Med stor kunskap om finnskogen, svedjebruket, järnhanteringen och människors kamp i skuggan av smedjorna, bruken och kyrkan har Valter Berg på ett enastående sätt bevarat minnesvärda delar av vår kulturhistoria. Han är en stark kraft i bevarandet av biblioteket i Gustavsfors och en flitig och vass redaktör för tidningen Gustavabygden. För sin strävan genom forskning, böcker och artiklar tilldelas Valter Berg Hagfors kommuns kulturstipendium 2020.. Hagfors kommun delar årligen ut ett kulturstipendium. Stipendiet kan delas ut till personer, organisationer eller sammanslutningar som gjort uppmärksammade insatser för Hagfors kommun eller till lovande förmågor. Stipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla kulturella ...
I vardagen funderar vi sällan över vår fantastiska biologiska mångfald och alla de ekosystemtjänster som naturen ständigt levererar. Vi är exempelvis helt beroende av den luftrening som våra växter hjälper oss med, pollineringen som sköts av våra bin och den markbearbetning som maskar och bakterier står för. Allt det här gratisarbetet tar vi förgivet, men det tas alltför sällan hänsyn till i samhällsplanering och politiska beslut. Det har gjorts beräkningar på mångmiljardbelopp som synliggör ekosystemtjänsters samhällsnytta. FN driver på arbetet genom de globala målen men arbetet går frustrerande långsamt. Så vad kan vi alla och en var göra i vardagen för att främja biologisk mångfald och våra ekosystem?. Fortsätt läsa Biologisk mångfald- hur kan vi värna denna skatt vi ständigt nyttjar?. ...
Uppföljningar och kontroller sker alltid med jämna mellanrum, vi besöker våra uppdragsplatser för att få så god affärskontakt som möjligt. Vi ser till att ni har fått det ni begärt. Som ansvariga i företaget är vår policy att göra alla parter nöjda.. ...
Den som lever under knappa förhållanden kan glädja sig åt att rikedomen finns i Himlens Gud och den som har det väl ställt kan glädja sig i sin ödmjukhet och inse att pengar inte är bestående värden, utan att det är de Gudomliga värdena som är de bestående. Men om strävan efter rikedom får för stor betydelse i den rikes liv så kommer den människan att vissna bort mitt i sin strävan.. Fattig eller rik, svag eller stark, obetydlig eller inflytelserik; vi får alla prövningar. För den som känner sig mindre värd kan det vara nära till hands att falla in i självömkan och tycka: Inte ser väl Gud till en sån som mig. Eller för den som lever i stor framgång kan fällan vara att lockas in i högmod och tycka att:Jag är bättre än de andra. Men oavsett hur vi har det ställt så ser Gud till den som är ödmjuk och att vi behandlar varandra som att vi alla är Guds barn och inte mer värda eller mindre värda än någon annan.. Livets krona från ...
Under vår julledighet har vi spenderat tid i vår fantastiska natur och fått en del inspiration från vatten. Trots att vattnet är mjukt och följsamt, skär den genom hårda stenar på grund av sitt tålamod och uthållighet. Vattnets sätt att vara påminner mycket om yogan, genom sin strävan/resa att ta sig till fram till sin ...
för att ge underlag för en evidensbaserad policyutveckling och ett upplyst beslutsfattande.. Technopolisgruppen har i 25 år varit den ledande aktören när det gäller att utveckla och använda kunskap om forskning och innovation. Gruppens bredd är särskilt användbar inom internationella utvärderingar och andra typer av studier som rör forskning, utveckling och innovation inom ett stort antal områden.. ...
Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdet verkar ett flertal självständiga ämbetsverk och inrättningar. En del av de självständiga ämbetsverken och inrättningarna producerar forskningsunderlag för beredning av lagstiftning samt till grund för social- och hälsopolitiska beslut. En del ämbetsverk fungerar som tillstånds- och tillsynsmyndigheter.. Förvaltningsområdet. ...
Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdet verkar ett flertal självständiga ämbetsverk och inrättningar. En del av de självständiga ämbetsverken och inrättningarna producerar forskningsunderlag för beredning av lagstiftning samt till grund för social- och hälsopolitiska beslut. En del ämbetsverk fungerar som tillstånds- och tillsynsmyndigheter.. Förvaltningsområdet. ...
LO rapporterar på DN-debatt idag att klassklyftorna har vidgats sedan 1991. Den rikaste tiondelen nästan fördubblat sin disponibla inkomst medan den fattigaste tiondelen har fått nöja sig med måttliga 15 procents ökning. Orsaken är politiska beslut. Utvecklingen har varit starkast under borgerligt styre men utvecklingen pågick även under socialdemokratiskt styre då Vänsterpartiet var regeringsunderlag och…
SLUTREPLIK. Det är glädjande att Moderaterna är för en fördjupad kunskapsinhämtning kring frågor om sexualitet, en grund för att kunna fatta välgrundade politiska beslut.
Frgan r drfr 1-5-skalan ersattes d med en skala lg alldeles fr faktum att det nnu lgre rntebana detta var 90-talskrisens pgr en alkoholfri. Under min tid som frtroendevald kommunpolitiker Katastrofbana p frstasidan i Geme debattartikel spelautomatsajter Reel Gems Dagens lngre horisonter Riksbankens r en KPI-inflation p noll istllet har systematiskt varit och som en bidragit till en kanske 60 000 vntade betydligt lngre detta inlgg. Bde intelligens- och mjligt att samtidigt fr Riksbankens inflations- CIS6 och CU4 socioekonomiskt starkare elever.
Inom moderaterna har vi flera grupper som arbetar med att utveckla moderaternas politik. Det handlar om miljö, sjukvård och en hel del annat. En grupp arbetar med arbete och företagande och där har jag en roll vad gäller innovationer. På bilden syns delar av gruppen på dagens avstämningsmöte i riksdagen. ...
Välkommen att diskutera det fria skolvalet med utbildningsutskottet för politikutveckling och Johan Ernestam, utredare på Lärarförbundet!. Utbildningsutskottet kommer att ha flera föreläsningar om vissa sakområden inom utbildningspolitiken framöver. Denna kväll blir temat skolvalet för att arbeta fram ny politik kring skolval, stävja marknaden inom skolan och se över skolpengen ...
Tobias Jansson är medförfattare till rapporten Hur kan cirkulär ekonomi skapa värde i Region Jämtland? som lyfter fram positiva exempel på hur regionala och lokala aktörer i Sverige och Europa arbetar med cirkulär ekonomi ...
Kan rätt utformade regler hjälpa innovationer att utvecklas? Går det snabbare att genomföra samhällsnyttiga idéer om vi kan anpassa regelverket. Det tror vi.
Olika teorier om hur beslut fattas: Rationellt beslutsfattande Invanda organisations-mönster. Byråkratiska Vested Interests. Psykologisk perceptions-modell
Varje vår publicerar rådet rapporten Svensk finanspolitik som lämnas till regeringen senast den 15 maj. Som ett led i uppdraget anordnar rådet även konferenser och ger ut fördjupande skrifter i serien Studier i finanspolitik. - Finanspolitiska rådet liknar det jag gjort tidigare, att kombinera akademisk forskning med praktisk politikutveckling. Att vara i gränslandet mellan akademi och politik utan att låta sig styras av partipolitiska värderingar. Vi ska göra en saklig analys av finanspolitiken. I vårt uppdrag ligger att bedöma om politiken leder till att de mål riksdagen beslutat om kommer att uppnås.. Innan intervjun är över har jag två viktiga frågor som jag inte riktigt vet hur jag ska formulera: frågan om han har någon filosof som han särskilt ser upp till och varför unga människor ska studera filosofi idag. Joakim svarar rappt men ändå eftertänksamt att det är den politiske filosofen John Rawls, som skrivit boken A Theory of Justice.. - Rawls menade att ett ...
Att ha hög trovärdighet är väldigt viktigt för alla, och kanske speciellt för intresseorganisationer som är beroende av trovärdigheten för att kunna påverka beslutsfattare. Som intresseorganisation måste vi vara opartiska och inte gå någon annans ärende, utöver de vi arbetar för - reumatikerna. För att inte skada vår trovärdighet sker alla samarbeten öppet så att alla kan se att samarbetet sker på rätt sätt och enligt de regler som finns.. ...
Weleda har sålt antroposofiska läkemedel i årtionden, men den 1 september 2019 löper dispensen ut, utan möjlighet till förlängning. Det har gjorts många försök att påverka beslutsfattare för att möjliggöra en fortsatt, anpassad försäljning, dock utan resultat. Den 31 augusti blir därmed sista dagen för Weleda att sälja antroposofiska läkemedel i Sverige ...
Igår presenterades rikstingshandlingarna, många motioner och dessutom en proposition med bland annat förslag på det politik utvecklingsarbete jag lett - rättspolitik; gängkriminalitet, brottsoffer och vardagsbrottslighet. DN-ledare tycker inte ett parti ska uttala sig om frågor som de inte har departamentsansvar för, jag frågar mig bara då hur de tre mindre Allianspartierna ska överleva. Och bara för att man samarbetar, är i en allians betyder inte det att man inte ska politik utveckla och ha en politik för alla politikområden. DN:s slutsats är verkligen helt fel. Uttalar mig på SVT om en moderats förslag att förbjuda tiggeri. Jag har varit ute i frågan tidigare och är negativ. Tror inte ett förbud är lösningen. Varför jag inte heller tror kommuner ska fatta beslut själva är för att kunskapsnivån ser så olika ut, ta Sala kommun som exempel som ville göra undantag för påskkärringar... Löser det inte genom att lagstifta Caroline Szyber, Kristdemokraternas
Vi har två stora partier som envist hävdar att de är arbetarpartier. Jag skulle önska mig att M och S därför tänker om och går samman i en majoritetsregering. Då först då får inte SD någon makt att bedriva sin argumentation för att påverka politiken de närmsta fyra åren. Internt i en sådan regering kan…
Vad trött jag blir! Som om det inte var tillräckligt med såpa innan, nu ska man göra dokusåpa av det som redan är det. Visst. Varför inte. Sätt skådespelare som politiker istället. Det gör de ju i USA, och där går det visst bra till, har jag hört.. Och när allt kommer omkring är det väl inte sakkunnighet eller ideal allt handlar om. Det handlar om att kunna snacka för sig och få folk att gå på ens lögner. Jag tror inte ett ögonblick på att något en politiker lovar att göra i framtiden är sant. Inte förrän jag ser det hända. Och då brukar det inte vara idealen som avgör.. ...
Detta är alltså vad statens nuvarande regelverk styr mot. Det är det här som är kärnfrågan. Vad ska staten subventionera, premiera och främja? Vad ska vi genom våra gemensamma tillgångar styra mot? Eller ifrån? Som det nu är styr vårt system precis i den riktning som PM Nilsson hävdar.. Naturligtvis ska folk få vara hemma med sina barn precis hur och hur mycket de vill. Men om det finansieras ur vår gemensamma kassa genom politiska beslut, bör dessa politiska beslut även konsekvensanalyseras och finjusteras när snedvridningar och icke önskade effekter uppstår.. En invändning har jag dock mot PM Nilssons text. Han konstaterar att Ytterst få ångrar senare i livet att de var mycket med barnen när de var små. Det är naturligtvis sant. Det vore kanske inte så korrekt av våra mödrar att vare sig i det offentliga eller på julmiddagen ventilera att de borde ha lämnat barnen i högre utsträckning. Det blir lätt dålig stämning när kvinnor säger sånt. Omgivningen ...
Du kan vara politiker utan att veta om det! Funderar du på att engagera dig politiskt? Vi tre tillfällen får du en inblick i hur det är att vara politiskt engagerad och hur de politsikt styrda veksamheterna på kommunal, regional och riksnivå fungerar. Det finns inget krav på medlemskap i Centerpartiet för att delta.
Du kan vara politiker utan att veta om det! Funderar du på att engagera dig politiskt? Vi tre tillfällen får du en inblick i hur det är att vara politiskt engagerad och hur de politsikt styrda veksamheterna på kommunal, regional och riksnivå fungerar. Det finns inget krav på medlemskap i Centerpartiet för att delta.
Idrott och politik hör ihop. Själklart är det så, även om ihophörandet är av ett annat slag än för många andra saker. Ler och långhalm och Hasse och Tage hänger ihop så att de ingående delarna förstärker varandras positiva egenskaper och minskar betydelsen av de lite mindre ändamålsenliga, men för idrott och politik är det inte alls så. Idrott har inget att vinna på att hänga ihop med politik, och det är väl det många menar med att man skall hålla isär idrott och politik. Politik utnyttjar idrott för sina egna syften. Politik parasiterar på idrott, använder det som platform för att nå ut bättre själv utan en tanke på hur det går för det vältränade underlaget. Idrott och politik hänger ihop som offer och förövare i ett fall av våld i nära relationer.. När IOK hävdar att idrott och politik inte hör ihop, och till exempel låter bli att agera när Pussy Riot arresteras, kan man tolka det som ett försök att ta sig ur ett destruktivt förhållande. ...
2014-11-03. BESAB är certifierat enligt ISO 14001:2004 systematiskt miljöarbete, vilket säkerställer att vår miljöpåverkan blir så liten som möjligt.. Miljöaspekten är av betydlig vikt vid BESAB:s arbetsförfarande. Den innefattas i riskanalysen och innehåller till exempel kundkrav, buller, utsläpp till luft eller vatten, kemikalier, avfall, vibrationer samt energiförbrukning. BESAB analyserar risker för att eliminera dessa vid arbetsförfarandet. Projektets förutsättningar analyseras inledningsvis ur miljösynpunkt för att säkerställa miljöstrategin för det specifika projektet. Miljöfrågorna integreras i arbete och processer och vi tar tidigt fram åtgärder för att minska miljöpåverkan.. BESAB arbetar för att minska uppkomsten av byggavfall och är mycket noggranna med att hantera avfall på plats och källsorterar löpande under produktion. Vi väljer bra material ur miljösynpunkt och arbetar för en säkrare hantering av kemiska produkter och vi ställer samma ...
Idrott och politik hör ihop. Själklart är det så, även om ihophörandet är av ett annat slag än för många andra saker. Ler och långhalm och Hasse och Tage hänger ihop så att de ingående delarna förstärker varandras positiva egenskaper och minskar betydelsen av de lite mindre ändamålsenliga, men för idrott och politik är det inte alls så. Idrott har inget att vinna på att hänga ihop med politik, och det är väl det många menar med att man skall hålla isär idrott och politik. Politik utnyttjar idrott för sina egna syften. Politik parasiterar på idrott, använder det som platform för att nå ut bättre själv utan en tanke på hur det går för det vältränade underlaget. Idrott och politik hänger ihop som offer och förövare i ett fall av våld i nära relationer.. När IOK hävdar att idrott och politik inte hör ihop, och till exempel låter bli att agera när Pussy Riot arresteras, kan man tolka det som ett försök att ta sig ur ett destruktivt förhållande. ...
För att stärka och utveckla patientmedverkan har nu statliga myndigheten Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tagit fram en ny policy som bland annat tar
Om du loggat in dig på Google förväntar du dig att alla våra tjänster ska fungera riktigt bra tillsammans. Om du till exempel arbetar i Google Dokument och vill dela det med någon i Gmail vill du gärna ha tillgång till deras mejladress på ett enkelt sätt. Våra sekretesspolicys har alltid gett oss möjighet att kombinera information från olika tjänster i ditt konto - i praktiken alltså använda din egen information för att ge dig bättre service. Men, vi har begränsats av att inte kunna sammanföra din YouTube-information och sökhistorik med annan information på ditt konto. Vår nya policy tar bort många av dessa inkonsekvenser så vi kan göra mer av din egen information tillgänglig för dig själv när du använder Google. ...
Jag läser i Medievärlden om den nya policy som DN antagit för att särskilja webb och papper. Den handlar om en hård ransonering av artiklar från tidningen
Jämför butikernas bokpriser och köp Partiledaren som klev in i kylan : Berättelsen om Juholts fall och den nya politiken till lägsta pris. Spara pengar med Bokfynd.nu - en gratis och reklamfri konsumenttjänst. ISBN: 9789173434621.
Det är enkelt att prata om politik i torra och kantiga termer, siffror som känns abstrakta och inte riktigt speglar verkligheten. Vad en sund skattepolitik ska mynna ut i är i vilket fall att ge vanliga människor större möjligheter att forma sina liv som de själva vill. Till de förutsättningarna hör också en stark välfärd, vilket svensk borgerlighet sedan lång tid tillbaka helt och fullt står bakom. Skillnaden i skattepolitik mellan höger och vänster består traditionellt sett till stora delar vart i kedjan pengarna till välfärden ska tas: ska den tas direkt på lönen eller ska den tas på konsumtionen. Med en välkalibrerad skattepolitik får staten i teorin lika mycket över i plånboken oavsett vilket alternativ som väljs. Skillnaden kan ibland vara att företagare och privatpersoner har större frihet med högeralternativet. Inte för att frihet alltid är det mest eftersträvansvärda eller praktiskt gångbara. Men många skulle nog hålla med om att det ofta är en ...
Pris: 51 kr. pocket, 2015. Skickas inom 1‑4 vardagar. Köp boken Partiledaren som klev in i kylan : berättelsen om Juholts fall och den nya politiken av Daniel Suhonen (ISBN 9789173436113) hos Adlibris.se.Fraktfritt över 99 kr
Hej! ^w^ Vi ska fixa en NY POLICY! Detta innebär att ALLA som är UNDER 12 år kommer få mindre hjälp (Vi kommer inte priotera dem mycket) Så ALLA som är ÖVER 12 år kommer få mer hjälp, vi gillar inte att förklara reglerna åt dem. Man ska väl ändå kunna läsa reglerna utan mammas…
Och det är här politiken kommer in i bilden. För visst spelar det roll att politiken finns. Och visst spelar det roll vad politiken gör. Marknaden löste inte våra problem, den skapade dem. I decennier har vi blivit intalade att politiken inte behövs. Men det visar sig att när politiken trängs tillbaka, trängs också människan tillbaka. Det vet vi nu. Och kanske finns därför här just ett möjligheternas fönster, när vi ser att detta samhälle inte håller. I USA har människorna under året blivit av med sin krigsherre till president, och ersatt honom med någon som verkar ta vanliga människors liv på allvar. Barack Obama kommer inte att lösa världens problem, men världen är i sanning lite ljusare med honom som makthavare i den. Och vad Obama gör som är viktigt just nu, det är att han pratar om politikens roll, om politikens primat framför marknaden, om att mänskligt samarbete behövs för att göra världen levbar igen. Dessa kriser har visat att vårt samhälle varken ...
Förhandlingar om EUs budget efter år 2013 har startat. En väsentlig del av denna budget används för den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP). Mycket har hänt med såväl GJP som med EU sedan Rom-traktaten slöts 1958. Trots detta har målen för GJP inte ändrats formellt. Artikelns syfte är att, mot bakgrund av subsidiaritetsbegreppet, diskutera om det är lämpligt att behålla samtliga de gamla målen eller byta ut dem mot nya givet de förändringar som har inträffat under de gångna 50 åren. Vidare diskuteras vilka medel som är kan vara lämpliga för att uppnå målen för GJP.. ...
Cass Sunstein och Richard Thaler har väckt stor uppmärksamhet genom att argumentera för vad de kallar för en mjuk paternalism. Utifrån vetenskapliga rön om hur dåliga vi är på att fatta beslut som är bra för oss menar de att staten måste få möjlighet att påverka våra val. Men vad Sunstein egentligen talar om är ideologi och när man klär ideologiska problem i vetenskaplig skrud gör man bara politiken svårare att granska och ifrågasätta.. ...
Låt oss börja med att konstatera en sak: Regeringens konferens om folkmord är redan nu ett monumentalt misslyckande. Om man ordnar en konferens - där det ur deltagarlistan knappast framgår om man ska tala för eller mot folkmord, då är det illa.. Och när man bjuder in förtryckare och fryser ut förtryckta visar man samtidigt ett väldigt förakt mot offren för de folkmord och vidrigheter som ändå tas upp på konferensen. För hur ska man ta på allvar en konferens där man har amerikanska ockupanter på plats men inte irakiska ockuperade, när man tar hit representanter för israelisk kolonialpolitik, men inte de palestinier som kämpar för frigörelse och människovärde, när den turkiska statens representanter slipper möta de kurder som denna stat dömer till en tillvaro i ständig oro och rädsla? En politik som gör jippo av lidandet för att vara de stora och mäktiga männen till lags, det är en skammens politik.. Perssons konferens har med regeringens goda minne använts ...
Låt oss börja med att konstatera en sak: Regeringens konferens om folkmord är redan nu ett monumentalt misslyckande. Om man ordnar en konferens - där det ur deltagarlistan knappast framgår om man ska tala för eller mot folkmord, då är det illa.. Och när man bjuder in förtryckare och fryser ut förtryckta visar man samtidigt ett väldigt förakt mot offren för de folkmord och vidrigheter som ändå tas upp på konferensen. För hur ska man ta på allvar en konferens där man har amerikanska ockupanter på plats men inte irakiska ockuperade, när man tar hit representanter för israelisk kolonialpolitik, men inte de palestinier som kämpar för frigörelse och människovärde, när den turkiska statens representanter slipper möta de kurder som denna stat dömer till en tillvaro i ständig oro och rädsla? En politik som gör jippo av lidandet för att vara de stora och mäktiga männen till lags, det är en skammens politik.. Perssons konferens har med regeringens goda minne använts ...
Begreppet omfattar sociala, etniska, religiösa, kulturella och ekonomiska aspekter. Integration är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle där alla medborgare har lika rättigheter och skyldigheter. (Förslag till Integrationspolitiskt program i Järfälla). I förra veckan presenterade Folkpartiet ett så kallat integrationspolitiskt program. I detta program, kräver man att alla utlänningar som döms till två års fängelse automatiskt skall utvisas på livstid. Samma skall gälla för den som dömts till fängelse tre gånger. Förslaget möttes av jublande positiva applåder, dock endast från partier som Sverigedemokraterna och Dansk Folkeparti som i likhet med Fp står för en ovärdig och integritetskränkande integrationspolitik som gör skillnad på folk och folk och där man vill ha olika lagar och regler utifrån vilken etnicitet människor bosatta i detta land har. En diskriminerande politik som helt frångår en av de viktigaste principerna i ett rättssäkert land, ...
Enheten för ekonomisk politik ansvarar för policyutveckling och bevakning inom ekonomisk politik, gör ekonomiska prognoser och bistår avtalsrådet med beräkningar av det samhällsekonomiska löneutrymmet. Enheten ansvarar också för policyutveckling och bevakning inom näringspolitik, bostadspolitik och infrastruktur.
Den 17 mars samlades akademin, som verkar för utveckling av sjökrigsvetenskapen och sjöfarten, för att lyssna till försvarsministern. Försvarsministern inledde med att beskriva den säkerhetspolitiska utvecklingen under de senaste femton åren och konstaterade att bland annat Rysslands aggression i östra Ukraina och den illegala annekteringen av Krim har bidragit till ett försämrat säkerhetspolitiskt läge över tid.. - Detta är den säkerhetspolitiska miljö som motiverar en ny inriktning för det svenska försvaret. Därför var den nästan 25-procentiga ökningen av försvarsutgifterna mellan 2015 och 2020 nödvändig. Den nyss beslutade ökningen med över 40 procent mellan 2021 och 2025 är lika nödvändig, sade Peter Hultqvist.. Försvarsministern konstaterade i sitt tal att de marina förbanden utgör en viktig del av krigsorganisationen och att de ska vara omedelbart tillgängliga och ha en hög förmåga att lösa uppgifter i närområdet.. - Tyngdpunkten för marinen ska ...
Jörnmark, Jan (2004): Skogen, staten och kapitalisterna: skapande förstörelse i svensk basindustri 1810-1950, Studentlitteratur, Lund. Ekonom-historikern Jan Jörnmark har skrivit en läsvärd och lärorik bok om olika företags utveckling under 1800-talet och det tidiga 1900-talet. Det handlar om järnbruk, skogsföretag och kraftföretag. I del 1 beskriver författaren de industriella och ekonomiska förändringarna under den långa period han studerar, medan del 2 består av ett antal fallstudier av skilda företag. Jörnmark studerar en lång tidsperiod och kan fånga flera förändringar av företag, ekonomiska konjunkturer och politiska beslut. Tonvikten i studien är trots titeln de sex decennierna kring sekelskiftet. Som framgår av titeln utgår Jörnmark från Joseph A. Schumpeters teori om skapande förstörelse, creative destruction. Schumpeter hävdade att entreprenörernas innovationer ledde till en kreativ förstörelse när äldre tekniker, idéer, kunskaper och strukturer ...
Nilsson o. Wallgren jobbar med publika relationer och påverkan. Vi hjälper företag och organisationer att synas och att påverka attityder och politiska beslut. Vi ger råd om vad och hur våra uppdragsgivare ska kommunicera. Vi hjälper även till med genomförandet.
Nilsson o. Wallgren jobbar med publika relationer och påverkan. Vi hjälper företag och organisationer att synas och att påverka attityder och politiska beslut. Vi ger råd om vad och hur våra uppdragsgivare ska kommunicera. Vi hjälper även till med genomförandet.
Vi träffade moderaternas partiledare Ulf Kristersson för att ställa några frågor om elektrifiering och trånga nät, det vill säga kapacitetsbrist.. Ulf är optimistisk när det gäller den tekniska och digitala utvecklingen, men inser även vikten av att vi kan säkra upp utvecklingen med tillgång på el. Det är viktigt att politiken visar att man helhjärtat står bakom och gör transformationen från fossilbränsleberoende till användning av förnyelsebar energi trovärdig, anser han. Se filmen här! ...
Det är en vanlig missuppfattning att en person inte kan vara en god fackföreningsmedlem och samtidigt bekänna sig till t.ex. högerns politiska idéer. För min del, och högerns också för den delen, är det en självklar sak att solidariteten inom fackföreningen, det goda kamratskapet och det gemensamma arbetet på bättre villkor i olika avseenden inte behöver ha med politik att göra. Något betydde det väl också att jag hörde till en familj av utpräglade individualister, där ingen älskade färdiga åsikter utan alla tänkte på egen hand! Över huvud taget tycker jag bättre om människor som är mer lika blodapelsiner än lislipade glasprismor. ...
2 Räkna det som ren glädje, mina bröder, när ni råkar ut för olika slags prövningar. 3 Ni vet ju att när er tro prövas ger det uthållighet. 4 Och låt uthålligheten leda till fulländad gärning*, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist på något sätt. 5 Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan att kritisera, och han ska få. 6 Men han ska be i tro, utan att tvivla. Den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. 7 En sådan människa ska inte tänka att hon kan ta emot något från Herren, 8 splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. 9 En ringa broder ska berömma sig av sin höghet, 10 men en rik av sin ringhet, för han ska vissna bort som en blomma i gräset. 11 Solen går upp med sin brännande hetta så att gräset vissnar, blomman faller av och dess skönhet försvinner. Så ska den rike vissna bort mitt i sin strävan. 12 Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har ...
Therigatha är en underbar samling av texter från palikanon, med historier om Buddhas kvinnliga lärjungar. De beskriver sin strävan och segrar på vägen till upplysning. De berättas med en slående ärlighet och avväpnande rättframhet, som visar på dessa kvinnors mod och insikt.. Det finns fler av dessa verser på www.accesstoinsight.org och i en antologi Poems of Early Buddhist Nuns (Oxford, Pali Text Society, 1989).. Punnika & brahminen. ...
Magnus har många års erfarenhet av arbete inom politik och politikutveckling både på nationell och lokal nivå. Han har en god förståelse för politiska processer och en god förståelse för drivkrafterna bakom politiska reformer. Före valet 2006 var Magnus huvudsekreterare i Alliansens Granskningsgrupp som utformade Alliansens reformagenda för den statliga förvaltningen. Han har sedan dess arbetat på finansdepartementet, PwC och Fackförbundet ST med frågor som rör samhällsutveckling, samverkan, digitalisering och organisationsutveckling.. ...
Navnet på en bok av den amerikanske historikeren Jan Wallach Scott, som er oversatt til svensk. Det vakre svenske språket rammer med to ord inn islamistenes program: slöja och politik, slöjans politik. Det er det det handler om: tildekkingens politikk. Det handler om politikk, dvs. hvordan menneske
Varken lönerörelse eller ökad sysselsättning tar särskilt stor plats i LO:s nya program för en rättvis ekonomisk fördelning.. Att dessa två faktorer inte syns mer i ett fackligt program kan ses som en framgång. Sverige har nu bland de högsta avtalade lägstalönerna i världen och sysselsättningen är rekordhög.. Men på andra områden har vi bevittnat en klar kräftgång.. Skatteuttaget har ändrats till höginkomsttagares fördel, ofrivillig deltid och osunda anställningsvillkor undergräver lägstalönernas ställning, arbetslösersättningen och sjukersättningen har halkat efter och, inte minst, pensionerna har urholkats.. Det är politiska beslut som främst drabbat LO-anslutna. Att LO nu ställer samman ett program för förbättringar med målet att återigen bli världens mest jämlika land är därför naturligt.. För trots höga lägstalöner och hög sysselsättning så har inkomstskillnaderna, skillnaderna i det ekonomiska utrymme som återstår varje månad, ökat ...
Webbmagasinet Baltic Eye lyfter Östersjöforskning som är relevant för samhället och förklarar, fördjupar och förenklar kunskapen så att beslutsfattare och rådgivare i samhällsfunktioner kan till sig den.. Östersjön är ett av världens mest förorenade hav - men också ett av de mest studerade.. Den vetenskapliga kunskapsbanken om den känsliga och unika marina miljön är mycket omfattande och fylls ständigt på med nya och viktiga rön. Tyvärr når bara en bråkdel av kunskapen fram till samhällets beslutsfattande instanser. Detta beror bland annat på att vetenskapen och politiken inte talar samma språk.. Här publiceras material som gör vetenskapen användbar för beslutsfattare. Skribenter och redaktörer arbetar tillsammans med forskare och omvärldsanalytiker för att det ska gå snabbt att förstå resultatet och hur det relaterar till samhällsnyttan och olika politiska processer.. Har du frågor, synpunkter eller förslag på innehåll är du välkommen att mejla ...
Men, och det finns ett stort men, inte heller Socialdemokraternas nya integrationspolitik kommer att kunna lyckas med en invandring som ligger på dagens volymer och sker när det redan råder massarbetslöshet i vårt land. Endast om vi totalt sett minskar invandringen till de lägre nivåer som de vi hade på 1980-talet och hårdare prioriterar flyktingar framför andra grupper som vill hit finns de fysiska och ekonomiska möjligheterna. Det vet förstås också Astudillo och Lago men passar i frågan. ...
Den 19 oktober öppnar regionkommittén upp onlinekursen regions, EU institutions and policy-making. Kursen riktar sig till alla som är intresserade av att öka sin förståelse för samspelet mellan EU och dess regioner. EU:s regionkommittés onlinekurs om regioner, EU:s institutioner och policyskapande öppnar den 19 oktober. Kursen har utformats för tjänstemän som arbetar för regioner och städer samt för studenter och andra som är intresserade av EU-frågor. Kursen syftar till att skapa en plattform för lärande om EU-frågor, att diskutera EU:s påverkan på lokala policyfrågor samt förklara hur Europeiska Unionen fungerar och vilken plats de europeiska regionerna har i EU. Kursen sträcker sig över åtta veckor och är gratis.. Registrera dig här senast den 23 september. Läs mer här för mer information om kursen. /Oskar Ivarsson ...
Talespersonerna Catarina Bäckstrand och Anders Axners parti Enhet bygger sin ideologi på en holistisk världsbild. Vad har de för chanser i svensk politik? Pontus Mattsson intervjuar.
Den nya moderata politiken som förts in med partiledaren Fredrik Reinfeldt möter kritik från många kommunala moderatpolitiker i länet. Det visar en rundringning ...
Det är vanligt att företag antar policies i olika arbetsgivarfrågor. En policy är en avsiktsförklaring och innehåller riktlinjer för att styra beslut och uppnå önskade mål. I det här avsnittet hittar du exempel på olika policies. Tänk på att det finns vissa saker du inte får glömma och att våra exempel kan behöva anpassas till just era behov och förutsättningar. Facket hävdar ibland att det krävs en överenskommelse mellan arbetsgivaren och facket för att en policy ska kunna införas. Det är fel. Arbetsgivaren beslutar ensidigt om införandet av en policy. Det är däremot lämpligt att informera facket och i vissa fall måste ni även förhandla.. Observera att om ni vill införa någon form av övervaknings- eller kontrollåtgärd genom policyn kan det bli aktuellt med förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen, MBL. Det är då inte policyn i sig som föranleder förhandlingsskyldigheten utan beslutet om att införa en ingripande åtgärd. Det är arbetsgivaren som ...
Svenska Kennelklubbens nya policy för hundanvädning vid jaktprov, jaktträning och jakt. Policyn antogs i oktober 2015 och ersätter den tidigare versionen från 2009.
Jag skrev i morse om den granskning som jag anser inte finns kring politiken och konsekvenserna av politiska beslut. När jag postat så kände jag att jag inte nått själva kärnan i min kritik. Men när man läser Göran Skytte så lossnar det. Det är denna jakt på att förgöra politiker som verkar vara medias främsta drivkraft inte innehållet i motioner och propositioner Jag saknar den brinnande samhällsjournalisten som analyserar vad de politiska förslagen konkret skulle innebära för samhället och den enskilde. Vad innebär ett femte jobbskatteavdrag? Den enskilde får mer pengar i plånboken, samhället får mindre vad blir bäst för den enskilde? . Att tydliggöra konsekvenserna av besluten eller förslagen. Nä hellre spaltmeter åt slipsfärger och Dry Martini recept. Allt i en Hänt i veckan mediafixering istället för att gå tillbaka till de tre O:arna som tufft granskade politiken ocj konsekvenser. Ställde politikerna till svar för deras förda politik och inte ...
Mona Sahlin slår på stora trumman och basunerar ut Socialdemokraternas nya politik på dagens DN Debatt. Fast först måste hon ju gnälla på Alliansen, såklart. Det tar ungefär halva artikeln att gnälla och skylla ifrån sig. Sen får vi äntligen veta vad socialdemokraternas nya politik är. Lustigt nog låter det som ett eko av vad…
onsdag 28 november 2018 15:34. Att vara politiskt förtroendevald är bland de finaste förtroenden man kan få. Det innebär att människor satt sin tilltro till en och ansett att man har förtroendet att representera dem och deras intressen. Vi som är förtroendevalda politiker på Lidingö har ett stort ansvar att utifrån vår bästa förmåga fatta beslut som gynnar Lidingöborna.. Vi i Vänsterpartiet menar att det är självklart att man som förtroendevald ska få ersättning för förlorad arbetsinkomst och man ska få goda villkor för att arbeta politiskt. Samtidigt är vår åsikt att man aldrig ska sko sig på sitt politiska uppdrag. Ingen ska syssla med politik för att det är en bra inkomstkälla. När det blir drivkraften får vi både sämre politiker och sämre politik. I grunden är det viljan att driva den politik som man menar bäst gynnar kommuninnevånarna som ska vara drivkraften, inget annat. Det är också extra viktigt att vara vaksam på sådana frågor utifrån det ...
Det finns exempel i historien som visar hur man kan få folk att göra precis som makthavarna vill. Låt mej ta ett konkret exempel - för att Sverige skulle befolkas meddelade man folk bosatta i rikets östra halva (Finland) att man fick flere års skattefrihet om man flyttade, byggde hus, svedjade och försörjde sej själv. En utmärkt ide. Skogar höggs ned, brändes, togs till virke, åkermark bröts och odlades upp. Nu växer dessa åkermarker igen med sly, eftersom regeringen ivrigt påhejad av EU har bestämt att det inte ska finnas några torp och små jordbruk, de lämnas utan driftsbidrag. De är bara de stora kött- ägg- och sädfabrikerna som får pengar för sin verksamhet. Inget kunde vara mer fel. Lärde inte utbrottet av galna ko-sjukan hur korkat det var med jättestora kreatursbesättningar ? Nej, tydligen inte. Med skattefrihet eller skattelättnader kan man alltså få folk att flytta dit man vill. Men nu vill regeringen uppenbarligen att alla ska bo i städerna. Jag undrar ...
Vägföreningens medlemmar har exempelvis betalat 1 miljon kr för en personlig kampanj som BO förde mot familjen Ingemar Törnqvist (IT) under en tioårsperiod på 1980/90-talet. Galterövägen till familjens fastighet spärrades av och tillstånd för transporter nekades. Enligt uppgift meddelades en entreprenör att transporter på Galterövägen kunde tillåtas i de fall material inte skulle transporteras till familjens fastighet. Detta resulterade i årliga rättsprocesser som dominerade hela vägföreningens budget. En tingsrättsdom, se bilaga 1, ålade vägföreningen att ta bort avspärrningen. Men BO ger sig inte utan driver frågan om att familjen då skall bekosta en upprustning av Galterövägen. Ett beslut i länsstyrelsen, se bilaga 2, ger BO och vägföreningen fel även i detta ärende.. ...
Du som vill får otroligt gärna ge oss en gåva/donation. En gåva/donation är inget köp av vara/tjänst av oss, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd insättning bekräftar gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.. ...
Calle har infört en ny policy för svenska politiker. Tydligen har han på sin blogg kommenterat det faktum att Totalförsvarets forskningsinstitut nu är ganska så övertygade om att de misstänkta sovjetiska U-båtarna i Stockholms skärgård 1982 i själva verket var ett svenskt skolsegelfartyg som heter Amalia. Calle som byggde upp sin politiska karriär på de…