Kolifager: Virus med Escherichia coli som värdorganism.Leviviridae: En familj bakteriofager som infekterar enterobakterier, Caulobacter och Pseudomonas. Genomet består av linjärt, positiv-sens-, enkelsträngat RNA.RNA-fagerInoviridae: En familj stavformade eller trådiga bakteriofager av enkelsträngat DNA. Det finns två släkten, Inovirus och Plectrovirus.VattenföroreningAvloppsvattenVattenmikrobiologiAvfallshantering, vätskaF-faktorPseudomonas-fagerBakteriofag P2: En oplacerad art av tempererad bakteriofag, inom familjen Myoviridae, som infekterar E. coli. Den består av linjärt dubbelsträngat DNA med vidhäftande ändar med 19 baser.Enterovirus: Ett släkte av familjen Picornaviridae, vars medlemmar framförallt återfinns i mag-tarmkanalen hos ett stort antal värdorganismer. Släktet innehåller många arter, och nya medlemmar får benämningen humant enterovirus och en löpande numrering.FlockuleringGässAvföringBakteriofager: Virus som infekterar bakterieceller.Lysogeni: ...