Grupp 1 Cecilia Ahlin, Vesam Ashouri, Erica Hermansson, Viktor Silvemark Strategic Direction through Purcashing Portfolio: A Case Study Cees J. Gelderman & Arjan J. van Weele Inledning Undersökningar klargör
Genom Kvadrats arbete har teamet på Klarna kunna hålla ett högt leveranstempo och haft ett starkt fokus på sina kunder. Teamets affärsplan har gett kontinuitet och strategisk inriktning för både teamet och de team som är beroende av deras leveranser. Teamet skapade även en central microservice där bedrägeridata från ett flertal affärssystem kunde kopplas samman. På så sätt kunde Klarna använda maskininlärning för att mer effektivt bekämpa misstänkta bedrägerier.. ...
Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/ KURSPLAN Strategisk ledning Strategical Management Kurskod LO 5412 Beslutsdatum Beslutande organ Styrelsen vid institutionen för samhällsvetenskap
Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer - lärare, forskare,... ...
Antagen vid Mittnordenkommitténs vårmöte i Vasa 2018-06-08 Mittnordenkommittén 2.0 - en gränsbrytande arena för lärande, samverkan och påverkan om balanserad…
Vi använder oss av kakor för att förhöja din upplevelse på hemsidan och föra statistik. Genom att fortsätta surfa på vår hemsida antar vi att du samtycker till detta användande.. ...
Ortivus strategiska inriktning Ortivus kärnverksamhet har sedan bolagets grundades 1985, varit inriktad på övervaknings-lösningar för patienter inom akut- och hjärtsjukvård. Verk-sam-heten har under åren utvecklats och breddats inom såväl det produkt- och tjänsteutbud Ortivus erbjuder som den geografiska marknad Ortivus verkar på.. Efter en strategiöversyn redan 2008 beslutade styrelsen att fokusera Ortivus vidareutveckling på kärnverksamheten. Bolagets kärnverksamhet innefattar produkter och tjänster för mobila och flexibla kliniska beslutsstöd för den moderna sjukvården.. Det innebär att Ortivus ska erbjuda lösningar som utgår från bolagets unika kunnande inom mobila lösningar, IT och medicinsk teknik i kombination med klinisk kunskap fokuserad på hjärtövervakning och pre-hospital sjukvård. Ortivus produkter ska säkerställa att patienterna får tillgång till rätt medicinsk behandling och kompetens under hela vårdprocessen bl.a. genom att utgöra ett ...
Verksamheten för Rakel och ledningssystem ansvarar för strategisk inriktning, utveckling och förvaltning av säkra, skyddade och tillgängliga kommunikationstjänster som används för ledning och samverkan inom och mellan samhällsviktiga verksamheter. I verksamheten ingår utveckling, utbyggnad, förvaltning, drift och kundanslutning av Rakel (Radiokommunikation för effektiv ledning). Vidare ansvarar verksamheten för utveckling, drift och förvaltning av WIS (Webbaserat Informationssystem), VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) och SGSI (Swedish Government Secure Intranet). Enheten för marknadsföring och kommunikation ansvarar för att öka kundanslutningen till verksamhetens produkter och tjänster. Enheten arbetar med sälj- och marknadsplanering, sätter resultat-, intäkts- och volymmål samt fakturerar och följer upp hur anslutningen till tjänsterna utvecklas. Dina arbetsuppgifter Som kundansvarig ansvarar du för långsiktig systemförsäljning och relationsmarknadsföring mot
I rollen som Team Manager har du fullt personalansvar vilket innebär daglig coaching, planering samt beslutsfattande för teamet som idag består av 10 medarbetare. Teamet stöttar och supporterar sälj i presalefasen med teknisk kompetens i Bisnodes erbjudande inom affärs-, kredit- och marknadsinformation. Medarbetarna i teamet har lång erfarenhet av att jobba lösningsfokuserat tillsammans med kund och sälj. Din uppgift är främst att leda teamet framåt mot Bisnodes övergripande vision och mål. I rollen krävs att du har ett tryggt ledarskap med fokus på dina medarbetare samt förmåga att arbeta operativt vid behov utifrån förväntningar från kund.. Tjänsten kräver teknisk förståelse för datarelaterade servicetjänster samt förmåga att strategiskt leda och säkerställa att rätt förutsättningar finns för teamet att leverera. Som Team Manager Sales Engineer ingår du i Sales Support ledningsgrupp och rapporterar till Sales Support Manager. Avdelningen Sales Support är ...
Vill du vara med och driva den digitala transformationen av mediebranschen?. Bonnier News är ett av Sveriges ledande mediehus och vi gör stora satsningar på våra varumärken och utvecklingen av vår affär, för att möta utmaningarna och fånga möjligheterna i det framtida medielandskapet. Vi söker nu en förstärkning till vårt Corporate Development team för att driva förändringsarbetet tillsammans med oss.. Corporate Development på Bonnier News är ett team på fyra personer som har en central roll i att driva bolagets transformation. Teamet ansvarar för att stödja den strategiska inriktningen och genomförandet, på uppdrag av bolagets ledning. Ansvaret består bland annat av att driva vår årliga strategiprocess och uppföljning av strategiska initiativ, samt projektleda analyser och större förändringsprojekt.. Som en del av Corporate Development kommer du att ha en intressant och viktig roll i att driva transformationen framåt.. Ansvar och arbetsuppgifter. ...
Tidigare hade ordföranderollen en air av ordningsmannaskap och kontrollant över sig. Detta är fortfarande del av ordföranderollen men desto tyngre har rollen som ledare för styrelsen växt sig. Kravet på engagemang och kunskap i styrelsen, och den komplexa omvärld som verksamheterna befinner sig i, samt förmågan hos styrelsen att fokusera på den strategiska inriktningen för verksamheten, ställer höga krav. Framförallt på att ledaren för den heterogena grupp som kallas styrelse kan entusiasmera, fokusera och styra gruppen och arbetet på ett effektivt och medryckande sätt.. Styrelseordförandens roll har stärkts i och med aktiebolagsändringen 1999 och införandet av Svensk Bolagskod (2005). Styrelseordföranden har ett tydligare ansvar, en särställning och skall tillse att arbetet i styrelsen sker på bästa sätt.. Det är klart att dessa regelförändringar, och det faktum att alla verksamheter idag märker av den allt snabbare förändringstakten och det oerhörda flödet ...
Under första halvåret har vi tagit in tre nya bolag i portföljen och sålt sex bolag. I januari köpte vi Vitec, som utvecklar och levererar mjukvara till företag inom olika nischer och branscher. Med över trettio års historik kan Vitec visa en imponerande tillväxt drivet av kloka förvärv och är idag ledande inom sin nisch i Norden. Intäkterna är till stor del återkommande och det i kombination med en bred exponering mot olika branscher bidrar till att göra intäkterna stabila. Vi tror att företaget kan fortsätta växa genom lönsamma förvärv under de kommande åren.. I februari investerade vi i svenska Munters. Företaget grundades 1955 och är idag världsledande inom sin nisch med lösningar för bättre luftkvalitet för både industri och jordbruk. Under de senaste åren har företaget arbetat hårt för att sätta rätt strategisk inriktning, och vi är övertygade om att de är väl riggade för framtiden.. fter fusionen med Lindorff har Intrums skuldsättning ökat ...
Riksorganisationens styrelse ska strategiskt leda, driva och utveckla Friluftsfrämjandet så att ändamålsparagraf att verka för att främja aktiv fritid genom skidåkning och annat friluftsliv och därigenom verka för folkhälsa och livsglädje uppfylls långsiktigt.
Jan Åke Jonsson ny styrelseordförande för Ledstiernans portföljbolag Polstiernan Industri AB. Jan Åke Jonsson, tidigare koncernchef för Saab Automobile, kommer att tillträda som styrelseordförande för Polstiernan Industri AB i samband med årsstämman 2012. Jan Åke Jonsson kommer redan från januari 2012 att delta i arbetet med att utforma Polstiernans strategiska inriktning för de kommande åren.. "Jan Åke har omfattande kompetens och erfarenhet från framförallt bilindustrin som kommer att vara mycket värdefull i arbetet med att ytterligare utveckla Polstiernankoncernen. Jan Åke har lång erfarenhet som företagsledare och har djup och bred kompetens inom utveckling, produktion, försäljning och marknadsföring. Dessa områden är de viktigaste faktorerna i den framtida utvecklingen av Polstiernan och vi har sedan Jörgen Ekdahl tillträdde som koncernchef i början av 2011 kraftigt förstärkt koncernens resurser inom dessa centrala områden. I och med Jan Åkes tillträde ...
EQ11 Syftar framåt. LU:s egna långsiktiga kvalitetsarbete Samla och förnya universitetets strategiska utveckling inom utbildning Ledord: Enkelt, tydligt, användbart Skild från men kongruent med Högskoleverkets utvärdering av nuläget Inriktning på områdesnivån (strategisk ledning), men med universitetsövergripande perspektiv och generaliserbarhet som huvudprincip Kvalitetsindikatorerna värderas mot exempel från kursnivå och olika undervisningssituationer Resultaten ska kunna användas i kärnverksamheten
PO-reformen har två syften: 1. att bistå den enskilde klienten så att hon/han bemöts med respekt, får insatser efter behov och att insatserna samordnas samt 2. att kartlägga och skapa underlag för att åtgärda de brister i de offentliga systemen som gör att klientens behov inte blir tillgodosedda. Ombuden har, vid sidan av sin roll som språkrör, vägledare och allt som ingår i uppdraget att stärka den enskilde klientens egenmakt, också ett uppdrag att på ett strukturellt plan företräda kollektivet av klienter. Detta genom att synliggöra och påtala de systematiska brister i välfärdssystemen som gör att klienter far illa och samhället använder sina resurser på ett ineffektivt vis. Det föreligger ett viktigt samspelsförhållande och ett växelspel mellan ledningsgrupp och ombud i denna process. Ledningsgruppens sammansättning, arbetsformer och uppdrag till ombuden styrs av hur gruppen arbetar med systembristfrågorna. Att se sig som en strategisk ledning som arbetar med ...
I förra veckans nummer av Kristdemokraten (16/10) publicerades Lars Adaktussons artikel om Kristdemokraternas valresultat och vägen framåt:. Frågan till några ledande kristdemokrater formulerades i tidningen Dagens eftervalsreportage. Det vore onekligen bekvämt att tillsammans med detta konstatera att den strategiska inriktning som partiet valde i alla delar var perfekt och inte behöver analyseras. Men att slå sig till ro när valresultatet är det sämsta på 20 år skulle vara riskabelt. Omsorgen om partiet och våra grundläggande värderingar kräver en konstruktiv och uppriktig eftervalsdebatt.. Jag vill därför lyfta fram några områden där min personliga känsla är att det behövs en närmare diskussion kring utveckling och förändring:. Frimodighet: Fördelen med att vara ny i ett sammanhang är att det kan vara enklare att se saker för vad de verkligen är. Sedan jag engagerade mig i partiet för drygt ett och ett halvt år sedan har en iakttagelse blivit allt tydligare: ...
Learn about Celgenes senior management and board of directors and committees who are responsible for the oversight, strategic direction, operations, and success of the company.
Cookies på Jobbsafari Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies. ...
Frankrike släppte förra veckan sin senaste vitbok kring dess försvarsmakts reform och strategiska prioriteringar. Den tidigare släpptes 2008 innan eurokrisen hade slagit till och EU:s Gemensamma Säkerhets- & Försvarspolitik (GSFP) fortfarande var vid fullt liv. Frankrikes strategiska inriktning och förmåga är av essentiell vikt för Sverige. Frankrike har varit en av upphovsmännen till och den största…
Region Norrbottens hälso- och sjukvård behöver genomgå stora förändringar de närmaste åren, både vad gäller arbetssätt och hur vårdens tjänster erbjuds befolkningen. Förändringarna gäller också kultur, näringsliv och övrig regional utveckling. Den 4 juni lyfts flera förslag till strategisk inriktning för att hantera den ekonomiska utmaningen till regionstyrelsen för att därefter godkännas av regionfullmäktige.
Nå framgång med förändringen. Vi hjälper dig. Du som är kund hos oss får tillgång till ett brett utbud tjänster för arbetspensionsförsäkring samt strategisk ledning av arbetsförmåga och arbetshälsa. Vi ordnar också workshoppar och utbildning ...
Nio kulturråd. Fem dagar. Ett mångfacetterad och strategiskt uppdrag. Sveriges utsända kulturråd har varit i Stockholm för att utforma gemensamma strategier med att möta utmaningen med ett Sverige i en föränderlig värld. Och sätta kulturen på diplomatikartan.. Under fem intensiva dagar kom världen till oss via våra utsända kulturråd. Suzi Erzahin, Stefan Ingvarsson, Mathias Lafolie, Nina Röhlcke, Ellen Wettmark, Mats Widbom, Hedda Krausz Sjögren, Mikael Schultz och Jenny Mählqvist (vikarie för Linda Zachrison) möttes runt föreläsningar och seminarier, och utbytte och delade med sig av sina erfarenheter.. Veckan bestod av två block - UD:s årliga handels- och Sverigefrämjandedagar som ordnas av UD, Kulturdepartementet och SI, och höstens kulturrådsmöte på Kulturdepartementet. I samtal med främjare från utlandsmyndigheter världen över och kollegor från Ku-dep formulerades nya insikter och kunskap kring, inte bara Sveriges, utan Kulturens roll i en föränderlig ...
Strategisk ledning på Results Driven Group i Storbritannien,, Keswick. Få all information om kursen och kontakta skolan på bara ett klick!
Den 2 september genomförde CLIP i samarbete med SILF och Vinnova ett seminarium om strategiskt inköp. Runt 130 besökare deltog. Stora och små företag, offentlig verksamhet samt forskare föredrog utifrån respektive verksamhet hur inköp ska kunna bidra till organisationens strategiska inriktning och värdeskapande. ...
Jag vill se psykologer i alla samhällssektorer och nivåer där vi kan göra nytta. Särskilt i vården, där det stör mig mycket att psykologer och psykologisk behandling fortfarande i de flesta specialitéer är ett sidospår. Dessutom finns få med PLA och andra strategiska uppdrag, trots att vi vet hur psyke och soma hänger ihop, säger hon till Psykologtidningen ...
Public Partner har redan nu fått uppdragsförfrågningar både kopplat till den akuta krisen men även till att stödja strategisk ledning och planering parallellt med att krisen ska hanteras. Public Partner har erfarna konsulter med stor erfarenhet av att leda och stödja i kris men även att bistå med balans mellan det kortsiktiga och det strategiska, något som inte är mindre viktigt just nu. ...
Nio kulturråd. Fem dagar. Ett mångfacetterad och strategiskt uppdrag. Sveriges utsända kulturråd har varit i Stockholm för att utforma gemensamma strategier med att möta utmaningen med ett Sverige i en föränderlig värld. Och sätta kulturen på diplomatikartan. Under fem intensiva dagar kom världen till oss via våra utsända kulturråd. Suzi Erzahin, Stefan Ingvarsson, Mathias Lafolie, Nina … Läs mer om "Kulturen i en föränderlig värld". ...
Svensk idrott har RF:s framtagna Strategi 2025 att, till stora delar, förhålla sig till när det gäller idrottslyftet. Läs gärna igenom detta dokument. Idrottslyftets syfte och mål är tydligt kopplat till Strategi 2025, vilket innebär att Idrottslyftet inte ska vara en egen verksamhet utan istället blir ett medel för att utveckla föreningsidrotten i linje med den av svensk idrott beslutade strategiska inriktningen.. ...
Just nu befinner sig Svensk Idrott i en häftig förändringsresa. Idrottsrörelsen har antagit en ny strategisk inriktning och verksamhetsidé
MIstra Urban Futures etablerades 2010 för att främja en hållbar stadsutveckling genom trans-disciplinär forskning och gemensam kunskapsproduktion i samarbete med både lokala och globala intressenter. De fem lokala plattformarna inom Mistra Urban Futures - i Göteborg, Manchester, Kisumu, Skåne, Kapstaden samt noden i Stockholm - finns alla i mellanstora städer med aktiva samarbeten och partnerskap som deltar i sådana medskapande processer för ny kunskap.. Den nya strategiska planen för fas 2, 2016-2019, beskriver strategier för forskning och kommunikation. Erfarenheter från fas 1 och de projekt som genomförts hittills spelar en viktig roll, och samtidigt har ett antal nya mål och ambitioner utvecklats. som att utöka antalet plattformar och samarbeten både i Sverige och utomlands och ett större engagemang i globala program och initiativ. Jämförande forskning baserad på projekt inom de olika plattformarna är också en sådan ambition. Den strategiska planen speglar därmed ...
Utvecklingsområdena är gemensamma för hela kommunen. Till varje utvecklingsområde finns det målindikatorer som ska mäta måluppfyllelsen. I det kommunövergripande styrkortet finns de som gäller för kommunen som helhet. I varje nämnds styrkort finns de indikatorer som gäller för nämnden.. I den strategiska planen ger fullmäktige också utredningsuppdrag till nämnder och bolag. Även resursfördelningen för tre år framåt finns med.. För att medborgarna ska veta vilken service som de kan förvänta sig av kommunen finns serviceförklaringar ...
Just nu kan hela världen kännas upp och ner, men hästen ger för många en fast punkt och en trygghet i tillvaron. Det skapar normalitet även för människorna runt omkring hästarna och kan hjälpa oss att se framåt.. - Hästen får människor att må bra, och är därför oerhört viktig för många. Den direkta kontakten med en häst påverkar oss emotionellt men gör också att vi får vardagsmotion och kommer ut i naturen, säger Karolina Lagerlund, vd på HNS. Hästen är också en viktig resurs för att skapa hållbara samhällstjänster och vi vet att många blir glada att till exempel se brukshästar i arbete, även om de inte har någon annan anknytning till hästar, fortsätter hon. Att hästen är en viktig del av samhället är något som tagits fasta på i HNS nya strategiplan, som sträcker sig från 2020-2023. Till grund ligger en framtidsspaning som gjorts tillsammans med Kairos Future. Den har identifierat ett antal omvärldstrender där ökat fokus på hållbarhet och ...
Det går bra för Sverige och Norrbotten med en stark konjunkturutveckling. Regeringen har nu beslutat att även Norrbotten ska få överta det regionala utvecklingsansvaret från och med den 1 januari 2017. Det innebär att vi nu under fullmäktige i juni lägger den första strategiska planen för Region Norrbotten.. Regionen står inför en stor utmaning att vända den negativa kostnadsutveckling vi nu ser. Där är ett stort antal processer påbörjade för att vända utvecklingen men har ännu inte gett full effekt. Glädjande är att vi nu har en regering som ser och uppmärksammar offentliga sektorns avmagrade tillvaro och tillskjuter en del extra pengar till exempel för att stärka cancer-vården.. En av de största utmaningarna under de kommande åren är också att klara av att ersätta alla de som uppnår pensionsålder och väljer att trappa ner. Detta samtidigt som vi har både en medicinsk utveckling och en vårdutveckling som ger behov av kompetensutveckling av våra medarbetare ...
Strategisk plan FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av
Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin Vår visjon: Å fremme menneskets, miljøets og samfunnets helse gjennom nyskapende forskning, engasjerende formidling og utdanning av kunnskapsrike
Vårt uppdrag Uppdraget är att genom internationalisering skapa vidgade möjligheter för och långsiktiga relationer mellan studenter, lärare, näringsliv och universitet över hela världen. * * *
Känner du dig förrvirrad när alla modeller, standarder och teorier ska tillämpas i praktiken? Tycker du att gapet mellan teori och praktik har blivit stort och oöverblickbart?. Du är inte ensam.. SFMI har tagit initiativet till ett diskussionsforum med syfte att överbrygga detta gap.. Vårt mål är att Forum från teori till praktik ska vara en neutral och obunden arena för diskussioner om hur de generella specifikationerna från Socialstyrelsen, CeHis och standardiseringen ska omsättas i praktiken.. Dessa frågor aktualiseras i de nationella projekt som ska omsätta den Nationella eHälsostrategin i praktisk nytta.. SFMI kommer att kontinuerligt anordna seminarier med utgångspunkt i praktiska behov. Olika föreläsare kommer också att ge en teoretisk grund för djupare förståelse, och vi kommer ofta att gå igenom ett skriftligt underlag som görs tillgängligt innan.. Problemet och lösnikngsförslag bidrar alla deltagare med. Svårare frågor får vi ta upp flera gånger. ...
Folktandvården i Västra Götaland gav Kairos Future i uppdrag att bygga upp en robust strategisk plan, innehållande en tydlig vision, målsättningar samt tydligt formulerade strategiområden med en aktivitetsplan för verksamhetens långsiktiga verksamhetsutveckling och affärer. I uppdraget låg att skapa strukturer och stöd för implementering på ett till tre års sikt på samtliga strategiområden. Dessutom att skapa strukturer för en årlig planeringscykel som innehöll process, arbetssätt och verktyg för en kontinuerligt och systematisk omvärldsanalys mot vilken den strategiska planen stresstestas varje år för att bibehålla sin vitalitet och robusthet samt för att skapa en närhet till marknadens förändrade krav inte minst viktigt i affärsutvecklingsperspektivet.. Kairos Future introducera ett helt nytt verksamhetsperspektiv, ett nytt sätt att utveckla verksamheten på som baserar sig på en grundlig omvärldsanalys och framtidsbeskrivning som omfattar både säker som ...
Det ble høsten 2017 utarbeidet en forsknings- og innovasjonsstrategi for Kompetansesenteret. Vår visjon er å bli en ledende nasjonal aktør i fagutvikling og praksisnær forskning på oral helse, både gjennom kliniske prosjekter og gjennom folkehelseprosjekter.. ...
Artefaktet som findes i EA3 Cube-rammeværket er et ganske udmærket artefakt i den forstand at det giver beslutningstagere og andre interessenter et indblik i, hvilken retning som organisationen bevæger sig i. På det område giver det god mening at udarbejde artefaktet, men ud fra den struktur som findes i beskrivelsen af artefaktet i den introducerende…
BARCELONA (SIX) ST-Ericssons styrelse har ännu inte godkänt den nya strategiska planen som ska gälla framöver. Det är en svår process och det är viktigt att vi tar rätt bes...
Som friskvårdskonsulent arbetar du med att stimulera människor till en mer hälsosam livsstil. Arbetet kan handla om att genomföra olika friskvårdsaktiviteter för anställda på ett företag, eller att planera mer strategiska insatser för att öka hälsan.. I din roll som friskvårdskonsulent arbetar du med att kartlägga olika personens livsstil och skapa personliga hälsoprofiler som används för att motivera till en mer hälsosam livsstil. I arbetet ingår till exempel att genomföra samtal kring olika faktorer som påverkar hälsan samt mätning av vikt, blodtryck och konditionstester.. Du kan även arbeta med olika motions- och friluftsaktiviteter som gymnastik eller vattengympa. Friskvårdskonsulenter kan arbeta som personliga tränare eller leda utbildningar kring ämnen som stress, hur man minskar arbetets belastning olika delar av kroppen, kost, rökning eller hur man jobbar med att få ett ökat självförtroende.. En liknande yrkesroll är hälsopedagog, men då har du ofta ett ...
TEAM hälso & friskvård har kompetensen och erfarenheten för att hjälpa dig och ditt företag med ett framgångsrikt strategiskt hälsoarbete.. För att ett hälsoinriktat arbetssätt ska vara lönsamt behövs en strategisk plan. Att jobba strategiskt med hälsa innebär att jobba långsiktigt och processinriktat samt att forma hälsoarbetet efter just ditt företag och era behov.. För att knyta ihop denna process kan du ta TEAM hälso & friskvård till din hjälp. Vi kan exempelvis hjälpa er med att ta fram hälsopolicy, genomföra nulägesanalyser, genomföra aktiviteter, utbilda hälsoinspiratörer, hjälpa till och utveckla en arbetsgrupp som jobbar med hälsofrågorna mm.. Kontakta gärna oss för mer information! ...
Tack för din kommentar! Nej, situationen är inte hållbar - och därför kan vi inte acceptera den. Men frågan är, som du påpekar, vad som kan och bör göras. Och vem har mest problem med att EU-migranterna bor på Stäppen? Jag misstänker att det är vi som tittar på som har det största bekymret, samtidigt som vi inte vet vad vi ska göra åt det. Vi ställs inför våra egna gränser för vad som är acceptabelt. Det är provocerande och frustrerande och väcker våra fördomar och hat mot det främmande, vilket är det stora problemet i sammanhanget. På ett mänskligt och moraliskt plan, menar jag, är det inte acceptabelt att människor lever i uppenbar misär mitt ibland oss. Det betyder att vi har ett ansvar, men jag har tyvärr inga svar på vad vi ska göra för att ta det... En samlad, strategisk plan från myndigheternas sida skulle väl vara ett rimligt första steg, det har jag inte sett något av hittills.. SvaraRadera ...
Vi i Student Node har träffat många inspirerande och kunniga företagsledare, chefer, HR-partners och HR-direktörer. När vi pratar med dem berättar de ofta om deras strategiska plan med konkreta åtgärder […]. ...
Vi i Student Node har träffat många inspirerande och kunniga företagsledare, chefer, HR-partners och HR-direktörer. När vi pratar med dem berättar de ofta om deras strategiska plan med konkreta åtgärder […]. ...
För jag är inte lika säker som alla andra som kommer till tals i LUM att "Almedalen betalar sig". Vad som behövs är förstås en ordentlig utvärdering av effekterna av Almedalsnärvaron. För om vi utvärderar forskning och undervisning noggrant och regelbundet, varför kan inte också denna typ av OH-finansierade insatser nagelfaras i efterhand för att se om medelsanvändningen var klok? Ett problem i sammanhanget är förstås att det saknas uttalade mål och syften med vår närvaro i Almedalen, andra än att synas och höras där den politiska och mediala eliten befinner sig. Med tanke på alla resurser och all energi som läggs på vår strategiska plan borde det väl vara en smal sak att formulera djärva, men realistiska mål som kan mätas när det gäller LU i Almedalen. I så fall kunde dessa så småningom utvärderas och vi skulle få mer på fötterna när vi hävdar att det betalar sig ...
Campus Helsingborgs nya strategiska plan, som drar upp riktlinjerna för de kommande tre åren, är klubbad. Den skvallrar om fortsatt expansion i form av nya utbildningar som medför fler studenter och anställda. Men det planeras också för en upptrappning i kvalitet med satsningar på nya och befintliga forskningsmiljöer.. Vad sägs om Promenaden? ...
Det kom ett epost med en titel som antyder att jag är inbjuden till en workshop för att diskutera en ny strategisk plan. Jag tryckte bort det innan jag ens öppnat det. För är det något jag gjort under de senaste åren, och som jag inte kommer att ägna mig åt de närmsta åren (förutsatt…