Pris: 182 kr. häftad, 2011. Skickas inom 5‑9 vardagar. Köp boken Archives of physical medicine and rehabilitation av American Academy of Physical Medicine an, American College of Radiology and Physio (ISBN 9781179702957) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris
Indiens etnologi i 1800-talets europeiska perspektiv är en viktig bakgrund för att kunna förstå de etnologiska beskrivningarna från tiden och - vad gäller kolonialmakten England - även styrningen av Indien. Synen avspeglas också i både skönlitteratur och populärvetenskapliga framställningar. Skönlitteraturen fann ett tacksamt ämne i det stora landet med sitt myller av folkgrupper och kaster och sina för västvärlden obegripliga seder och samhällsförhållanden. Ett exempel är Djungelboken (1894-1895) av Nobelpristagaren Rudyard Kipling. Conny Svensson, docent i litteraturvetenskap, menar i sin analys av boken att den kan läsas som ett försvar för britternas styre över en befolkning som ansågs vidskepliga och okunniga och behövde fostras som barn, men vilkas uråldriga seder gärna fick bibehållas så länge de inte utmanade överheten. Ett annat exempel är Jules Vernes roman Jorden runt på 80 dagar (1873), där den engelske huvudpersonen lyckas rädda en ung kvinna som ...
Företagsinitiativ för att stödja förvärvsarbetande anhörigvårdare, sett ur ett europeiskt perspektiv Robert Anderson, Euro Carers ...
Kliniske studier hos barn i et Europeisk perspektiv Ansgar Berg Forskningslege/ Professor Klinisk Forskningspost- Barn Haukeland Universitetssykehus Helse-Bergen HF 2 Pediatric Regulation Pediatric Plans
Det var för två år sedan, när biverkningarna av medicinerna blev för mycket, som Lovisa började leta efter nya sätt att tacklas med sin sjukdom. En kväll satt hon hemma i soffan, zappade på tv:n och hamnade mitt i en dokumentär.. Dokumentären handlade om en man som blev ordinerad fysisk aktivitet mot sin depression. Lovisa nappade genast på idén och tog upp det med sin psykolog.. Hon fick då en remiss till en fysioterapeut.. - Vi började med att jobba med min andning och testade yoga, som hjälpte mig jättemycket. Sen började vi sätta upp delmål för hur jag kunde komma igång med fysiken ännu mer, säger Lovisa.. Först fick hon i uppdrag att gå ut och gå någon gång ibland, sedan ökades det till en promenad om dagen, i högre intervaller.. Väl inne på träningsspåret fortsatte Lovisa att söka fysisk medicin. Det var då hon började springa.. - Jag blev väldigt överraskad och minns att jag tänkte "shit, det här får mig att må så mycket bättre".. Tack vare ...
Equiterapeuternas verksamhetsområde Iigger inom den manuella medicinen, där behandlingen syftar till att återställa funktionen i rörelseapparaten med hjäIp av mjukdelsbehandlingar och manipulationstekniker, i kombination med konventionella behandlingsmetoder inom fysikalisk medicin såsom massage, stretching, akupunktur och/eIIer elektromedicin.. Equiterapeutens behandlingsformer är desamma som de humanutbildade fysioterapeuternas, med den skillnaden att de är anpassade för häst där Equiterapeuten även kan ge specifika övningar eller funktionellt anpassade träningsprogram för att stärka hästens fysik med minskat slitage. Du som är intresserad av detta yrke kanske också vill ta del av informationen om något annat "hästyrke" - kika gärna här,,,. Visste du att...? ...
Clare Allely, lektor i psykologi vid University of Salford i Manchester, England, har utsetts till 2016 års vinnare av Henry Stonningtons förstapris för översiktsartiklar.. Översikten som mottog detta pris bär titeln "Prevalence and assessment of traumatic brain injury in prison inmates: A systematic PRISMA review" ("Förekomst och utvärdering av traumatisk hjärnskada hos fängelsekunder: En systematisk PRISMA-översikt") och publicerades i tidskriften Brain Injury (Hjärnskada).. Sedan 2007 har årliga pris delats ut för de bästa översiktsartiklarna publicerade i Brain Injury till minne av tidskriftens grundande redaktör. Henry Stonnington-prisen - sponsrade av Taylor and Francis - erbjuder ett första- och andrapris till huvudförfattaren av de översiktsartiklar som den redaktionella styrelsen har utsett till årets vinnare.. Dr. Stonnington mottog år 2002 priset för särskilt framstående läkare (Distinguished Physician award) från amerikanska akademin för fysisk medicin ...
Clare Allely, lektor i psykologi vid University of Salford i Manchester, England, har utsetts till 2016 års vinnare av Henry Stonningtons förstapris för översiktsartiklar.. Översikten som mottog detta pris bär titeln "Prevalence and assessment of traumatic brain injury in prison inmates: A systematic PRISMA review" ("Förekomst och utvärdering av traumatisk hjärnskada hos fängelsekunder: En systematisk PRISMA-översikt") och publicerades i tidskriften Brain Injury (Hjärnskada).. Sedan 2007 har årliga pris delats ut för de bästa översiktsartiklarna publicerade i Brain Injury till minne av tidskriftens grundande redaktör. Henry Stonnington-prisen - sponsrade av Taylor and Francis - erbjuder ett första- och andrapris till huvudförfattaren av de översiktsartiklar som den redaktionella styrelsen har utsett till årets vinnare.. Dr. Stonnington mottog år 2002 priset för särskilt framstående läkare (Distinguished Physician award) från amerikanska akademin för fysisk medicin ...
Paraply-organisationen Assyrian Confederation of Europe (ACE) som bildades av de assyriska riksförbunden i Sverige, Tyskland, Belgien och Nederländerna år 2016 har beviljats officiell status av de belgiska myndigheterna. Beslutet är taget av belgiska justitieministeriet efter godkännande av kungahuset. Processen att erhålla officiell status som "international non-governmental organisation" har tagit över sex månader och kostat cirka 30 000 kronor med anledning av den komplicerade proceduren och noggranna granskningen. Den officiella statusen öppnar upp en rad av möjligheter för ACE att fortsätta växa och bygga upp en formell närvaro i den europeiska huvudstaden. Organisationen kan nu bland annat få direkt tillgång till EU-parlamentet och ingå i dess register över godkända lobby-organ. Runt en halv miljon assyrier beräknas leva i dagens EU och antalet växer. Med etableringen och den fortsatta expansionen av Assyrian Confederation of Europe står assyrierna redo att bli en av ...
Options Disable Get Free Shots Det här är Googles cachelagrade version av http://anarko.wordpress.com/2009/06/28/sionismen-fran-ett-europeiskt-perspektiv/. Det här är en ögonblicksbild av hur sidan såg ut den 12 jul 2009 21:51:09 GMT. Den aktuella sidan kan ha ändrats sedan dess. Läs mer Version med endast text De här sökorden är markerade: anarko sionismen från ett europeiskt // |![CDATA[//…
NIFU er kontinuerlig på utkikk etter nye medarbeidere med relevant PhD-grad. NIFU tilbyr et profesjonelt miljø og et bredt spekter av forskningsprosjekter i innovasjon, forskning og utdanning.. ...
Förr ordinerades vila vid tillexempel ryggont men idag är det motion på recept som gäller.. - Forskningar har kommit långt när det gäller förståelsen kring värk och smärta och idag kan hjärnforskare, med hjälp av den moderna tekniken, se vad som händer i hjärnan när det gör ont i kroppen och få ledtrådar till varför vissa har mer ont än andra, sa Martin Ingvar.. Att ha ont varje dag, som ett normaltillstånd, gör att hela systemet reagerar på ett problematiserande sätt som tillslut blir svårt att rätta till.. - Idag vet vi att tidiga och systematiska insatser med en kombination av psykologisk behandling som KBT, medicinering med bland annat antiinflammatorisk- och smärtlindrande medicin samt träning, ger bättre förutsättningar att bryta den negativa spiralen och ger en väsentligen bättre prognos, sa Gunilla Eldh.. Man vet numera att hjärnan både tar emot smärtsignaler, när vi gör oss illa och sänder tillbaka signaler som dämpar det onda.. - Vi vill ...
Förr ordinerades vila vid tillexempel ryggont men idag är det motion på recept som gäller.. - Forskningar har kommit långt när det gäller förståelsen kring värk och smärta och idag kan hjärnforskare, med hjälp av den moderna tekniken, se vad som händer i hjärnan när det gör ont i kroppen och få ledtrådar till varför vissa har mer ont än andra, sa Martin Ingvar.. Att ha ont varje dag, som ett normaltillstånd, gör att hela systemet reagerar på ett problematiserande sätt som tillslut blir svårt att rätta till.. - Idag vet vi att tidiga och systematiska insatser med en kombination av psykologisk behandling som KBT, medicinering med bland annat antiinflammatorisk- och smärtlindrande medicin samt träning, ger bättre förutsättningar att bryta den negativa spiralen och ger en väsentligen bättre prognos, sa Gunilla Eldh.. Man vet numera att hjärnan både tar emot smärtsignaler, när vi gör oss illa och sänder tillbaka signaler som dämpar det onda.. - Vi vill ...
Vi har idag en Barnhälsovård som fungerar som folkhälsobärande. Folkhälsoarbete innebär att det finns planerade och systematiska insatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Viljan med detta är att bidra till en positiv hälsoutveckling och hitta riskfaktorer hos familjen som kan bidra till en negativ hälsoutveckling.. Barnhälsovården är den första länken till vården. Som barnhälsovårdssjuksköterskor har vi stora kunskaper om barns hälsa, behov och utveckling. Vi följer familjen under barnets första 6 år och där vi tidigt kan upptäcka problem och tillsätta tidiga insatser. Vi stärker föräldrarna i sin föräldraroll och i det jämställda föräldraskapet, detta för att familjen ska få så bra förutsättningar som möjligt att fungera som hel familj. Det kan leda till att sjukvårdskostnader hålls ned på sikt.. För att kunna upprätthålla detta krävs en stor erfarenhet och yrkesskicklighet hos våra barnhälsovårdssjuksköterskor. Finns inte denna ...
Pris: 938 kr. inbunden, 2010. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Designing Quality Buildings av Building Research Establishment (ISBN 9781860818998) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris
Vi ordnade vårt tredje frukostsnack den 22 april. Temat var coronakrisen ur ett nordiskt och europeiskt perspektiv. Om ämnet diskuterar Maria Montefusco, projektledare i Rådet för nordiskt samarbete om
eHälsa: vad är det och vilken roll har Sydost? Kick off - 28 september 2005 eHealth - What is that - globally and in general? Jeannette Murphy, CHIME, University College, London eHälsa - det europeiska perspektivet i förhållande till nationella initiativ Silas Olsson, research project officer, eHealth, EU-commission Varför ett eHälsoinstitut? Eva Fernvall, ordförande eHälsoinstitutets styrgrupp Varför är eHälsoinstitutet lokaliserat till Kalmar? Agneta Bladh, rektor, Högskolan i Kalmar Vad eHälsoinstitutet gör och kan göra Göran Petersson, docent, verksamhetsledare, eHälsoinstitutet
ERBJUDANDEN om bokköp etc. Det praktfulla verket The Sultans Procession, utgiven av Karin Ådahl och med ett antal prominenta författare finns nu att införskaffa för endast 400 kronor för våra medlemmar. Kontakta i så fall Lilian Hedman Björling på Medelhavsinstitutens kansli, telefon 08-662 75 70.. Möjlighet att inhandla Minnet av Konstantinopel, boken om Biby-samlingarna, hos Atlantis förlag kvarstår.. Skriften Transaction No 19 med titeln "Contested Sovereignties - Government and Democracy in Middle Easter and European Perspectives ...
Bucher, A.-L. (2005). Terminologiarbete i nordiskt og övrigt europeiskt perspektiv. I Hvem tar ansvaret for fagterminologien? Rapport fra en strategikonferanse om terminologi og fagspråk i Norge. Oslo: Norsk språkråd, 19-23 ...
Svenska företaget Aerogel har fått priset Clean Tech Company of the year 2010. De får priset för materialet aerogel, som även går under namnet fryst rök.
13 13 UEMS politik för CME/CPD  -UEMS motsätter sig kraftfullt obligatorisk CME/CPD, för individen är detta ett etiskt åtagande och deltagande skall uppmuntras.  Det finns inga bevis för nyttan av obligatoriska system I kvalitetsutvecklingen av vården.  EACCMEs uppgift är att hjälpa kollegor från länder med CME-poängssytem att dra nytta av utbildningsaktiviteter utanför deras eget land.  En lärdom från Amerika att beakta: Hoppa direkt från CME till CPD ...
Tirsdag 26. oktober kl. 18.30 holder arkeolog Helge Sørheim foredraget Byoppkomst og sentrumsdanning i Norge i et europeisk perspektiv» i auditoriet på Arkeologisk museum. Fri entré.
The International Planned Parenthood Federation, IPPF, is recognised as the major international non-governmental organization in the field of sexual and reproductive rights (SRHR). This evaluation was commissioned by two of its donors, Sida and Norad, to assess the relevance and effectiveness of IPPFs work in promoting the SRHR rights for poor and vulnerable people.The evaluation data show that the ... Kim Forss , Marilyn Lauglo , Anna Nilsdotter ...
The theme of the congress is to ENJOY the process of rehabilitation, ENRICH the knowledge for rehabilitation professionals, patients and their families, and ENABLE a better quality of living for everyone.. The theme indicates the purpose and goal of physical medicine and rehabilitation, which is to make the disabled to resume the ability of independent living and have better quality of life through active, positive and delighted methods with the help of rehabilitation professionals and their families.. Konferensens hemsida. ...
The aim of this study is to propose guidelines for the systems engineering of future stealth combat vehicles using Low Observable Technology (LOT). A case study approach, based on interviews and document reviews, was used to analyze the systems engineering processes of the SEP multirole armored vehicle and the Visby class corvette respectively. The result is a thorough investigation of what worked in the cases studied, butwith lessons extrapolated into recommendations for future development programs. These will have to deal with an increasingly complex sensor threat and a transformed, multilateral, European procurement environment. The main conclusion is that coherence and traceability between military needs on the battlefield and signature requirements is expected to be particularly challenging. A workflow tailored for requirements analysis in LO combat vehicle programs has, therefore, been derived and is presented here. In addition, themost important enablers for future multilateral ...
Det jag vill säga är inte att folk i diktaturer inte vill ha demokrati. Det är mycket möjligt att de vill. Men det jag vänder mig mot är många mediers och så kallade experters ensidiga syn på att demokrati är det förutsatt enda alternativet. Att demokrati per definition skulle vara en överlägsen styrelseform som kommer med automatik. Så är det ju inte, men rapporteringen och kommentarerna är alldeles för oinsatta och förutsätter ett västerländskt/europeiskt synsätt. Om vi tror att hela världen är som Europa, men inte riktigt på samma nivå än, så tänker vi fel ...
Nordisk familjebok hade som uttalat syfte att sprida "upplysningar och förklaringar om märkvärdiga namn, föremål och begrepp" till den "bildningssökande allmänheten" (citat från Nordisk familjeboks presentation av sig själv).[3]. Den andra upplagan av den stora svenska encyklopedin Nordisk familjebok utkom i tjugo volymer 1904-1926. Efter bilden på bokryggarna kallas den ofta Uggleupplagan. Nordisk familjebok skrevs i ett Sverige där vetenskapen bejakade och uppmuntrade ett rasbiologiskt tänkande, där böcker, tidningar och tidskrifter lyfte fram skillnaderna mellan svenska och "främmande" folkgrupper och där okunnigheten om människor i fjärran länder var så stor att nästan vad som helst kunde vinna tilltro.[4]. I artikeln Indien (Befolkning) presenteras olika folkgrupper med ras, språk, religion, bosättningsområde, huvudsaklig sysselsättning och gruppgemensamma karaktärsdrag och intelligensnivå.[5] I artikeln Kast redogörs för teorier om kastsystemets uppkomst och ...
Nordisk familjebok hade som uttalat syfte att sprida "upplysningar och förklaringar om märkvärdiga namn, föremål och begrepp" till den "bildningssökande allmänheten" (citat från Nordisk familjeboks presentation av sig själv).[3]. Den andra upplagan av den stora svenska encyklopedin Nordisk familjebok utkom i 38 volymer 1904-1926. Efter bilden på bokryggarna kallas den ofta Uggleupplagan. Nordisk familjebok skrevs i ett Sverige där vetenskapen bejakade och uppmuntrade ett rasbiologiskt tänkande, där böcker, tidningar och tidskrifter lyfte fram skillnaderna mellan svenska och "främmande" folkgrupper och där okunnigheten om människor i fjärran länder var så stor att nästan vad som helst kunde vinna tilltro.[4]. I artikeln Indien (Befolkning) presenteras olika folkgrupper med ras, språk, religion, bosättningsområde, huvudsaklig sysselsättning och gruppgemensamma karaktärsdrag och intelligensnivå.[5] I artikeln Kast redogörs för teorier om kastsystemets uppkomst och ...
SV Västs årsstämma hölls på vackra Västra Tunhems Hembygdsgård. En lantlig idyll utanför Vänersborg. Jag gick tyst in i vestibulen och kikade in i salen. Där satt runt ett 40-tal ombud och andra intresserade. De blev underhållna av Spelevinkarna och fikade på kaffe och wraps.. Med mig hade jag kartonger fyllda med verksamhetsberättelsen för 2018. Jag kom lite senare än alla andra och hade bilen full med lådor nyss hämtade på tryckeriet. Läs verksamhetsberättelsen här. När alla lådor var på plats smög jag rakt in i presentationen av kvällens föredragshållare Karl af Geijerstam ledarskribent på tidningen Bohusläningen. Det handlade om demokrati utifrån ett europeiskt perspektiv. Därefter hälsade avdelningsordförande Hans-Inge Sältenberg alla välkomna och förklarade därmed stämman för öppnad, samtidigt började deltagarna bläddra i de rykande färska nytryckta verksamhetsberättelserna som jag hade smugit ut på borden.. Tove af Geijerstam valdes till ...
Torsdagen den 24 oktober 2019 kl. 09.00 - 12.45 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm.. Under 2018 slutfördes i allt väsentligt akademiens treåriga forskningsprojekt "Krigsvetenskap i 21:a århundradet". Det projektet avhandlade vilka försvarsresurser - militära och civila som erfordras - dvs. VAD som krävs för att vi ska kunna leva upp till de krav den förändrade och försämrade säkerhetspolitiska situationen i norra Europa innebär.. Akademien har sedan förra hösten påbörjat ett nytt treårigt forskningsprojekt som syftar till, att utgående från de militära och civila resurser som tecknades i förra projektet, beskriva HUR dessa resurser bäst kan och bör nyttjas. Allt ska ses i ett vidare europeiskt perspektiv. Projektets namn är "Säkerhet i morgondagens Europa - Svenska perspektiv (SES)" vilket innebär att stort fokus ska läggas på den europeiska utvecklingens betydelse för och konkreta inverkan på våra nationella ...
Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom
Vi vill vara del av en region som är konkurrenskraftig även i ett framtida Europeiskt perspektiv. Det handlar om en växelverkan där vi behöver Stockholms draglokseffekt och arbetsmarknad men där Stockholm även behöver oss för att bredda och utveckla sitt erbjudande. Det inkluderar såväl arbets- och näringsliv som möjligheten till attraktiva bo- och levande miljöer.. Jag tror att vi Européer i allt större grad förhåller oss till funktionella regioner snarare än traditionella lanskaps och nationsgränser. Det är också inom den kontexten vi måste förhålla oss i vår relation med Stockholm, vi måste inse sammanhangen och definiera långsiktig utveckling tillsammans med såväl städerna i närregionen. Infrastrukturen med tåg och E4an är en självklar utgångspunkt och gör att stråket upp mot Stockholm redan finns idag men i vårt perspektiv kan även relationerna och bindningen mot tex Jönköping också vara intressant, det handlar om en funktionell helhet.. Vi ser att ...
Då vi utgår från ett strikt europeisk perspektiv är rasism en ideologi som grundas på en uppfattning att människosläktet kan indelas i ett antal distinkta raser baserat på utseende eller snarare yttre kännemärken, så kallade fenotypiska skillnader. Därmed antas det finnas ett samband mellan dessa fenotypiska skillnader och beteendemönster, nedärvda mentala och intellektuella anlag, samt Continue reading →. ...
Då vi utgår från ett strikt europeisk perspektiv är rasism en ideologi som grundas på en uppfattning att människosläktet kan indelas i ett antal distinkta raser baserat på utseende eller snarare yttre kännemärken, så kallade fenotypiska skillnader. Därmed antas det finnas ett samband mellan dessa fenotypiska skillnader och beteendemönster, nedärvda mentala och intellektuella anlag, samt Continue reading →. ...
Bengt Holbek, egl. Bengt Knud Holbek, 1933-1992, dansk folkemindeforsker, ansat 1962-70 i Dansk Folkemindesamling og siden som lektor ved Københavns Universitets Institut for Folkloristik. Det meste af hans videnskabelige arbejde var helliget fabler, ordsprog, gåder og frem for alt eventyr. I disputatsen fra 1987, Interpretation of Fairy Tales. Danish Folklore in a European Perspective, tolker han trylleeventyrene på en ny måde, nemlig som en kunstnerisk bearbejdelse af problemer i fortællernes egen virkelighed.
I promemorian lämnas förslag till de författningsändringar som är nödvändiga för att, i fråga om advokatverksamhet, genomföra kraven på tillsyn och...
Detta är berättelsen om hur L. Ron Hubbard upptäckte det reaktiva sinnet och utvecklade metoderna för att bli av med det. Den skrevs ursprungligen för en nationell tidning och publicerades för att sammanfalla med utgivningen av Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen . - den gav upphov till en folkrörelse som praktiskt taget över en natt spred sig som en löpeld sedan boken hade publicerats. Här är således såväl grunderna i Dianetik som den enda berättelsen om L. Ron Hubbards två decennier långa resa av upptäckter och hur han tillämpade en vetenskaplig metodik för att lösa mysterierna och problemen med det mänskliga sinnet. Och således fullbordandet av människans 10 000-åriga sökande.
Under kursen genomför du en verksamhetsförlagd praktik som omfattar minst 16 veckor heltidsarbete eller 32 timmar per vecka under 20 veckor. Med st&ou
Nu söker vi efter dig som vill bli en del av vårt team sommaren 2018! Kockar, köks- och diskbiträde och charkbiträde. Stallgården är ett utflyktsmål för livsnjutare - beläget vid Lanesundsviken strax utanför Uddevalla på väg mot Lysekil.. Här finns, förutom Krog & Kafé, även vårt egna Chark & Skafferi och Trädgårdsbutik. Charken styckar närproducerat kött till restaurangen och vår trädgårdsbutik fixar med blommor och annat odlat ätbart! Granne med oss ligger den välbesökta inrednings- och klädbutiken Två Fröknar! En härlig blandning av fler verksamheter som gör oss till ett välbesökt utflyktsmål!. Vi värdesätter god kvalitet, som präglar både vår mysiga välskötta miljö och det vi serverar våra gäster! Vi har ett brinnande intresse för mat, dryck och livets goda!. Vi är ett gott team som arbetar här året om och nu behöver vi förstärkning inför kommande högsäsong av kockar, köksassistenter och diskplockare till restaurangen och även med ...
Vårt team erbjuder en unik och integrerad lösning för klienter på alla våra kontor runt om i världen. Till skillnad från att vara en stödfunktion till byråns andra specialistteam arbetar commericalgruppen självständigt.
Utan de här kvinnorna hade medicin idag inte varit lika framstående som den är idag. Läs vår artikel där vi hyllar historiska kvinnor och pionjärer som gjorde framstående upptäckter inom medicin!
... arge - här är bjässen som bjuder på massor av möjligheter när du vill laga mycket mat. XLarge är perfekt lämpad för den som brukar laga mat för stora sällskap, antingen privat eller i yrket.
Många bilister kör årligen tusentals kilometer i yrket, varav hälften på hala vägar.. Genom övning lär man sig hantera fordonet även vid halt väglag. Därmed undviker vi både mänskliga och materiella skador. På halkbanan kan vi tryggt öva.. ...
Vill du få ökad insikt om designens bredd och betydelse som utvecklingsverktyg? Vill du möta framtidens arbetskraft genom att ge kvalificerad yrkespraktik till högskolestudenter? Är du beredd att få en nytändning, en kreativ kick och kanske ny syn på g...
Avdelningen för kultur utgörs av ämnena kulturstudier, etnologi och barn- och ungdomskultur (inklusive kandidatprogrammet Kultur och masterprogrammet Kultur och demokrati, kursen KAH100 Kvalificerad yrkespraktik för humanister 30 hp, samt kurser inom Lärarutbildningen).
Projektet Branschpraxis för tillämpning av CoClass i mjukvaror har avslutat det andra arbetspaketet Kravspecifikation IT och har kommit fram till en utformning utifrån användarnas behov.
Projektet Branschpraxis för tillämpning av CoClass i mjukvaror har haft sitt startmöte. Projektet fick medel beviljat vid Smart Built Environments sjätte utlysning.
Dr. Belter - Naturlig och innovativ hudvård för proffs. Ett brett sortiment av hudvårdsprodukter för professionella behandlingar och privat användning.
emellertid också naturlyrisk reseskildring med idéhistoriska avstickare och drömscenerier. Exakt vad författarens personliga drömmar och frossandet i geologiska fenomen har med kolonialismens problem att göra har jag svårt att se, och även om den essäistiska formfriheten gör boken lättläst kan jag känna att den ibland riskerar att blanda bort korten.. Då och då stör det mig också att det europeiska perspektivet får så stor plats. När det gäller kolonialhistorien är det i sanning segraren som skrivit historien. Urbefolkningen framstår ofta - kanske oftare än vad som är nödvändigt på grund av bristande källmaterial - som anonyma offerkollektiv.. Samtidigt är det i skildringen av aboriginernas utsatthet som Lindqvists text är som starkast. Traditioner, släkter och kulturer smulas sönder under europeisk girighet och godtycke. Människor dödas, interneras och utnyttjas, skiljs från sina familjer, sitt land och sitt kulturella sammanhang. Aboriginiska människoliv ...
Debattartikel av Evin Incir i QX den 16 juli 2020. För andra året i rad går utvecklingen för HBTQI-personers rättigheter bakåt inom EU enligt den oberoende internationella icke-statliga paraplyorganisationen, ILGA-Europe. Försämringen vi ser är inget som sker av sig själv. Det är medvetna val hos politiker i medlemsländerna och mest av alla sticker bland annat…. Läs mer ...