PEX-koppling rak 12x10 mm ink. stödhylsor Kopplingen används till att koppla ihop Ø12 mm PEX-rör med Ø10 mm kopparrör. PEX klämringskoppling består av ko
Under 2008-2014 pågick ett nationellt utvecklingsarbete, som drevs av SKL:s kansli Kunskap till praktik, kring att utveckla missbruk- och beroendevården. En webbplats, som hette www.kunskaptillpraktik.skl.se, skapades för att ge en samlad bild och information av de olika arbeten som pågick runt om i landet inom ramen för utvecklingsarbetet. Utvecklingen av missbruk- och beroendevård har gått in i en ny fas på SKL med fokus på intressebevakning. SKL har samlat ihop delar av informationen och införlivat det under missbruk- och beroendefrågor. Informationen kommer att uppdateras allt eftersom. SKL om missbruk och beroende. Information om utvecklingsarbetet Kunskap till praktik 2008-2014 ...
SKL stödjer kommuner och landsting att utveckla vården kontinuerligt. Det handlar om att stärka kunskskapsstyrningen genom att utveckla och förvalta uppföljningsstöd, följa upp och ta fram jämförelser, samordna processer och funktioner för kunskapsstöd inom flera verksamhetsområden, stödja ny kunskapsuppbyggnad, systematiskt förbättringsarbete och lärande samt erbjuda mötesplatser för erfarenhetsutbyte.. SKL:s positionspapper om evidensbaserad praktik i hälso- och sjukvård och socialtjänst. SKL:s inriktning kring samlade insatser med hälsofrämjande hälso- och sjukvård ...
I motsats till i måndags hade jag hela dagen hemma igår och därför passade jag på att göra ett riktigt långkok. När vi handlade i måndags hade de billigt fläsklägg i affären och då blev jag så himla sugen på fläsklägg med rotmos! Så fick det bli. I hela tre timmar stod fläsklägget och puttrade…
Om du vill ha remisser från tidigare år, skicka e-post till [email protected] Vill du skicka e-post till den på SKL som är ansvarig för en remiss, skriv enligt mallen: [email protected] Äldre remisser ...
Kokt fläsklägg med rotmos är riktig husmanskost och tar som mycket husmanskost tid att göra men det mesta sköter sig självt på spisen.Tid: 2 timmarPortioner: 3-4 portionerIngredienser:700 g rimmat fläsklägg med beneller 600 rimmat fläsklägg utan ben2 liter vatten5 st vitpepparkorn4 st kryddpepparkorn1 st lagerblad½ tsk timjanGör såhär:Koka upp vattnet i en kastrull.Lägg köttet i en…
2. Anabolism = syntes av makromolekyler fr n enkla molekyler. H rvid kr vs energi. En del av mnesoms ttningen sker i sj lva cytoplasman. Peroxisomer och mitokondrier deltar emellertid ocks i mnesoms ttningen och de effektiverar den.. Vissa celler anv nder syre vid sin mnesoms tttning (aerob metabolism), andra celler klarar sig utan syre (anaerob metabolism). Multicellul ra organismer har m nga olika celltyper, som har olika uppgifter och olika metabolism ...
På så sätt får SKL viktig information på ett tidigt stadium, vilket ger goda möjligheter att reagera och agera i frågor som är viktiga för förbundet och våra medlemmar. Därigenom vill SKL stärka arbetsmarknadsparternas roll och lyfta fram kommuner, landsting och regioner inom EU och internationellt. ...
Nu är arbetet igång igen efter semestern. Redan förra veckan var det full fart med fortsatt planering av höstens aktiviteter. Till aktiviteter som står på agendan hör studiedagar, konferens om den nationella äldrepolitiken, fortsatt samarbete med SKL:s satsning Ledningskraft och Qulturum samt en seminarieserie för chefer i äldreomsorg i samarbete med SSR och Gothia Fortbildning.. Strategisk uppdatering i SKL:s arbete med bättre liv för mest sjuka äldre →. ...
SKL Kommentus är ett av Sveriges ledande blankettförlag. Hos oss hittar du ett stort utbud av tryckta blanketter. Du kan bland annat beställa receptblanketter och skolhälsovårdsjournaler. Behöver du specialanpassade blanketter eller recept med förtryckta förskrivarkoder hjälper vi till att ta fram det.
SKL Kommentus Inköpscentral vill inte bara producera ramavtal - vi vill mer än så. Vårt mål är att vara din bästa samarbetspartner och därigenom göra din vardag enklare.
Arkitekturledningen Arkitekturledningen, en stabsfunktion till Beställarkansliet, SKL ett uppdrag från landstingsdirektörerna för samordning av arkitektur inom Nationella IT-strategin vad gäller: Verksamhetskrav, t ex
Material för förtroendevalda om centralt nattarbetsavtal med SKL den 1 dec 2016. Här presenteras avtalet i åtta sammanfattande punkter och en tidslinje.
Vänersborg hamnade på plats 274 i SKL:s skolranking. Det var naturligtvis de dåliga betygsresultaten (det genomsnittliga meritvärdet) i årets avgående 9:or som var orsaken. (Se
För dem som ännu inte besökt Svenska Ju-jutsuförbundets påskläger, men tänker göra det i år kommer här några tips; 2. Se till att träna med andra än de som kommer från din egen klubb! Läger är en fantastisk möjlighet att lära känna nya människor, men också att se hur teknikerna funkar när man tränar med…
1 (1) SKLFÖRVALTNINGEN Rapport; resultat från enkätundersökning enligt SKL:s Öppna jämförelser Skolförvaltningen har under maj månad genomfört och sammanställt den enkätunderökning som gjorts
FRIA ORD: I veckan var jag en av dem som satt och lyssnade till SKL:s analys av kommunens ekonomi, verksamhetskostnader samt invånarstruktur i framtiden. Många siffror var obekanta men mycket var också föga förvånande och förväntat.. ...
Här kan du beställa SKL Kommentus blanketter inom ämnesområdet Juridik, exempelvis för vigsel, partnerskap, delgivning och hemförsäljning.
Hej Kent!. Koktiden i detta fall är utan blötläggning, kom på i sista stund att jag skulle göra en ärtsoppa. Du kan givetvis blötlägga dem först och då koka dem lite kortare.. Har märkt att koktiden kan variera bland olika fabrikat vilket gör att man kan behöva koka lite till om ärtorna är hårda.. Lycka till med ärtsoppan och om du har något favoritrecept på lager tages det tacksamt emot!. /Fredrik. ...
SKL Fastigheter och Service ABs verksamhet verkar i följande områden: Fastighetsägande och fastighetsförvaltning med tillhörande kontorsnära service samt kurs- och konferensservice i egen regi.
Här kan du beställa SKL Kommentus blanketter för socialtjänst så som bostadsanpassningsbidrag, ekonomi, lagen om stöd och funktionshindrade, LVU, LVM och LTO.
E-arkivtjänst i molnet, där data aldrig lämnar landet.ArkivIT, i partnerskap med Safespring, tecknar ramavtal med SKL Kommentus Inköpscentra
Tillbehör till din excenterslip Koppla på passande slippapper i önskad grovlek. Utformad med 8 hål. Passar maskiner Bosch PEX 400 AE, PEX 300 AE Teknisk i
2012-, Liveresults (http://emmaclient.codeplex.com), Obeservera att resultat på denna sida ej är officiella. För officiella resultat hänvisas till arrangörens egna hemsida. ...
kar h llbarheten p livsmedlen genom att minska lufttillf rseln. Den praktiska kl mman f rsluter plastp sar, mj lkpaket m.m. M tt: Finns i 4 storlekar: 60, 80, 110 och 140 mm. Max tryckyta: 60 mm = 45 x 10 mm, 80 mm = 60 x 10 mm, 110 mm = 70 x 10 mm, 140 mm = 105 x 12 mm.
Staten har behov av att stödja implementering, effektivisera myndigheternas arbete med kunskapssammanställning för att bättre svara mot verksamheternas behov samt öka transparensen i vad som görs och inte görs lokalt. SKL fick i 2016 års överenskommelse ett uppdrag att se över hur en struktur för att stödja kommuner och landsting när det gäller analys, metodstöd och implementering på området psykisk hälsa skulle kunna utformas. SKL inkom med en rapport den 1 juni 2016.. Förslag: Samordnaren föreslår att staten stödjer ett inrättande av sex. noder inom ramen för statens överenskommelse med SKL inom området psykisk hälsa, med de kompetensprofiler som SKL står för i dag - kunskapsspridning, uppföljning och implementeringsstöd. Varje nod har ansvar för ett givet antal län, förslagsvis enligt samma struktur som. regionala cancercentra eller liknande, men med både landsting och kommuner. Vidare bör dessa noder ha ett uppdrag att följa och rapportera utvecklingen i ...
Nej, man kan inte begära ut handlingar från SKL med stöd av offentlighetsprincipen. I 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen står det att "vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter ska i tillämpliga delar gälla också handlingar hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande." I nedanstående dom skriver SKI, ett dotterbolag till SKL, att SKL är en ideell förening och därför inte omfattas av offentlighetsprincipen enligt 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen. http://www.allmanhandling.se/wp-content/uploads/2013/05/KR_Sthlm_8459_12.pdf. SKL skapades genom att Landstingsförbundet och Kommunförbundet slog ihop. Regeringsrätten prövade i ett fall om Landstingsförbundet omfattades av offentlighetsprincipen men kom fram till att det inte gjorde det eftersom förbundet var en ideell förening. Se ...
Hitta nytt jobb hos SKL Fastigheter och Service AB. SKL Fastigheter och Service är ett helägt dotterbolag till SKL Företag AB som i sin tur ägs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Verksamheten drivs på strikt affärsmässiga grunder och består av att äga och förvalta fastigheter samt tillhanda kontorsnära service i egen regi. I uppdraget ingår att ansvara för SKLs interna service så som växel/reception, expedition, fastighetsdrift och Servicecenter. Verksamheten består också av drift av SKLs interna konferensvåning, AV-teknik, mobil- och IT-support åt SKL och dess övriga dotterbolag samt kurs- och konferensservice genom de olika affärsområdena Slussgården, Tolvan, Digitalsupport samt Konstella. All personal är anställd i moderbolaget SKL Fastigheter och Service AB. Att arbeta på SKL Fastigheter och Service AB innebär att jobba i en spännande miljö där det händer saker hela tiden. Det innebär möten med många olika sorters människor där ingen dag är den
Inom kort träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. SKL har jobbat aktivt med att försöka stötta våra medlemmar i detta arbete och som en sista insats erbjuder vi en webbsändning där ni kan ställa frågor via chatt till SKL:s jurister. Medverkande: •Anna Åberg, förbundsjurist, SKL •Manólis Nymark, jurist, Inera •Pål Resare, förbundsjurist, SKL •Staffan Wikell, förbundsjurist, SKL •Olof Raab, koordinator, SKL •Emma Patel, kommunikatör, SKL •Johan Nilsson, kommunikatör, SKL Mer information och mallar: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/dataskyddsforordningengdpr.13023. ...
Väsklås med bagagebricka med tryck. Beställ Väsklås med bagagebricka med egen logo. Väsklås med böjbar, gummiklädd vajer. Hänglåsen har även adresslapp om väskan skulle komma
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sträcker ut en hand till Kommunal och bjuder in till en gemensam utredning om hur karenssystemet vid sjukdom ska utformas. -- Vi får titta på det här tillsammans. Det ligger en del i den kritik som sägs från Kommunals sida mot dagens system med karensdag, säger SKL:s vd Håkan Sörman.
För dem som ännu inte besökt Svenska Ju-jutsuförbundets påskläger, men tänker göra det i år kommer här några tips; 3. Precis som på alla andra läger, gäller det att dricka mycket vatten, fylla på med energi i pauserna och stretcha ordentligt. Påsklägret är speciellt för att det är intensivare och längre än många andra läger.…
Harald Hjalmarsson kommer att ingå i SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) Samhällsbyggnadsberedning och representera SKL i EU:s Strukturfondspartnerskap för Småland och Öarna.
1 (6) M ÖTE SAN TECKNINGAR Kopia: Enligt förteckning i slutet av dokumentet Möte i Samverkansgrupp SKL - Lantmäteriet Tid: Onsdag 10 december kl. 10:00 16:00 Plats: Närvarande: Frånvarande SKL,
Så roligt med fläsklägg kokt i vin. Min karl skulle antagligen svimma vid tanken. Så kan man väl inte göra med fläsklägg? Det är därför jag älskar att hänga här, jag får nya tankar och idéer som jag annars inte skulle få ...
ReTherm Kruges Fränkische flerskikts kompositrör för tappvatten och värmesystem består av 3 lager: Insida och utsida är av plast (PEX/PE/PE-RT) och kärnan av en flexibel, stumsvetsad aluminium. Dessa 3 lager är förankrade i varandra med ett speciallim som gör att röret blir en homogen enhet och motsvarar de högsta krav beträffande funktion och livslängd. Stumsvetsningsprocessen gör att aluminiumskiktet har en konstant tjocklek runt om, vilket medför att röret blir lika böjbart åt alla håll och svetsskarven håller även vid höga belastningar. Renlighet och bra planering av rörsystemet är viktigt för vattenkvalitén. Rören levereras därför med proppade rörändar för att skydda mot bakterier och smuts. Alla flerskikts kompositrör från Fränkische är lämpliga för livsmedel och innehåller inga ämnen som är skadliga för människor. Dessutom är alla dessa kompositrör 100% diffusionstäta för syre, vilket är särskilt viktigt i värmesystem.. ...
Överenskommelsen är en del av Digitala agendan som presenterades i oktober 2011. Parallellt med det här programmet startade SKL sin satsning eSamhället, som bygger på en strategi och en handlingsplan för att med hjälp av it och digitala medier utveckla demokrati, organisation och arbetssätt i kommunerna. Center för eSamhället samordnar alla projekt som genomförs inom området, och de tar även tag i de uppgifter som följer av överenskommelsen. Johan Wahlström ansvarar för programmet Skola i eSamhället, och i fredags talade jag med honom för att ta reda på vad som är på gång.. - Vi har resonerat med Näringsdepartementet under en längre tid för att få till stånd en överenskommelse, berättar Johan Wahlström. Digitala agendan och eSamhället strävar åt samma håll, så därför är det förstås viktigt att vi samarbetar. Inte minst behöver vi reda ut vilka digitaliseringsfrågor som är statens respektive kommunernas ansvar. Samtalen har letts av ...
Tiden det tar för läkarstudenter att få en allmäntjänstgöring (AT) är längre än den någonsin varit. I Södertälje är väntetiden längst - drygt två år. Anledningen är föråldrad lagstiftning, menar Sveriges kommuner och Landsting (SKL), som kräver en lagändring.
[skl] Vi bloggar om allt som rör en effektiv kommunikation via Internet med ekonomisk och verksamhetsmässig effektivitet som målsättning.
SKL ställer sig i ett yttrande positivt till två nya lagar om datahanteringen inom vård och omsorg, dels en hälso- och sjukvårdsdatalag dels en socialtjänstdatalag.
SKL har upphandlat två ramavtal av flerbostadshus. Under upphandlingen har dialog med de potentiella leverantörerna stått i centrum. Det lovordas nu av ...
Regeringen bör i första hand använda sina myndigheter för att förverkliga sin politik, och i det här sammanhanget vore det bra att förtydliga Socialstyrelsens stödjande uppgift mot landstingen. Om regeringen fortsätter att använda SKL bör rollfördelning samt regler för insyn, förvaltning och ägande förtydligas, säger projektledare Emma Wallin. ...
BRUKSVALLARNA 18-19 MARS SKL 1 SKL/CERT Norrlands Guidens Mammut / Niklas Sundberg 2 SKL/CK Heggelifjellets Oter / Jan Roger Hegli 3 SKL/CK Co Cito / Einar H...
SKL har tidigare valt att digitalisera flera verksamhetsområden med SBS Manager™. Nästa projekt heter ÖK 16 och SBS Manager™ fortsätter som plattform äve...
Kokt fläsklägg med mos på kålrot, morot och potatis. Servera gärna en god senap till. Räkna 1-2 baklägg eller 3-4 mindre framlägg.
SKL har nyligen publicerat en rapport om VRI i Sverige där man jämför data som samlats in genom de nationella PPM-VRI-mätningarna med data från markörbaserad journalgranskning ...
Vi dyker in i olika branscher och tvingas lära oss massor med nya saker för varje upphandling vi gör. Camilla är upphandlare på SKL Kommentus Inköps
Beatrice Melin lånas nu in till SKL från Landstinget i Västerbotten och Umeå universitet och ska på ett liknande sätt arbeta deltid 50 procent med de båda uppdragen för SKL och RCC. Hon kommer att stödjas i uppgifterna av dels Helena Brändström, som därmed får en bredare roll än idag, dels de sex RCC-cheferna, som växelvis kommer att vara vice ordförande i RCC i samverkan.. - Det är ingen lätt uppgift att ta över stafettpinnen efter Gunilla. Men med bra stöd och lagarbete tillsammans med alla sex RCC-chefer och cancerteamet på SKL så kommer det gå bra. Nationella cancerstrategiarbetet går nu in i andra andningen och behöver tålamod och uthållighet. Vi har kommit en bra bit på väg men det finns ännu väldigt många saker som behöver förbättras. Jag hoppas kunna bidra med att få fler pusselbitar på plats, säger Beatrice.. Rekryteringen av en efterträdare till Gunilla Gunnarsson har tagit tid, bland annat för att det handlat om ett tidsbegränsat uppdrag, men ...
Köp startech.com 2 port pci express / pci av oss. Vi har snabba leveranser och ett stort sortiment IT -produkter för företag. Klicka här för att läsa mer!
S l ser vi bristen p bost der - Bostadsbyggande r en del av svensk v lf rd. Sveriges kommuner ansvarar f r att det finns detaljplanerad mark att by