Information och dokumentation - Dokumentpapper - Krav för åldringsbeständighet (ISO 9706:1994) - SS-EN ISO 9706Då det inte finns något sätt att realistiskt åldra ett papper, utöver det naturliga åldrandet, anger denna standard vissa krav på egenskaper som är väsentlig...
Informationsbladet om standardiserade vårdförlopp (SVF) underlättar för dig som arbetar i vården, att informera patienter om kommande utredning. Patientinformationen är den samma för alla diagnoser och finns översatt till tolv olika språk.
Informationsbladet om standardiserade vårdförlopp (SVF) underlättar för dig som arbetar i vården, att informera patienter om kommande utredning. Patientinformationen är den samma för alla diagnoser och finns översatt till tolv olika språk.
... på nätet online streaming, skriftliga instruktioner i hur man buggar samt en CD-skiva med bugglåtar i olika tempon. Läs mer.
Besök från AV anmäls oftast innan, men de har laglig rätt att komma oanmälda. Vid besöket uppmanas såväl chef/ledare som skyddsombud eller annan arbetstagarföreträdare att vara med. Det är oftast en eller två inspektörer som kommer på besöket.. AV meddelar oftast i förväg vad de vill fokusera på under besöket. AV genomför även kampanjer inom vissa branscher eller områden som då granskas särskilt under en viss tid.. Besöket börjar med ett samtal där man går igenom vilka rutiner företaget har för sitt systematiska arbetsmiljöarbete och vad som görs i praktiken för att förebygga ohälsa och olycksfall. Om företaget har fler än tio anställda ställs högre krav på skriftlig dokumentation. Det som kan förberedas är alltså att ha tillgängligt all dokumentation som kan vara användbar, exempelvis policys, riskbedömningar, handlingsplaner, rutinbeskrivningar, skriftliga instruktioner, introduktionsprogram, uppgiftsfördelning, statistik över ...
Hej!. Jag har arbetat som tandhygienist sedan 2011 och stormtrivs! Varje dag får jag möta nya patienter med olika behov. Och varje dag lär jag mig någonting nytt. Ingen dag är den andra lik.. Jag minns en av mina barnpatienter som jag behandlade när jag var nyutexaminerad. En 10-årig pojke med stort behandlingsbehov. Lite skygg och rädd, men ändå nyfiken. Nyinflyttad från ett afrikanskt land. Första gången på undersökning. Aldrig varit på en tandklinik, aldrig sett en behandlingsstol.. Efter undersökningen informerade jag om hans tandstatus och gav honom instruktioner. Pojken fick med sig en tandborste hem. Han lyste upp och frågade: "Är den här verkligen till mig?". Sedan berättade han att det var den första tandborste han någonsin hade ägt. I hans hemland använde man tandborstar gjorda av rötter.. Under året som gick fick jag följa honom och se honom växa som individ, men också som patient. Han förstod snabbt att informationen och instruktionerna som jag gav ...
Goda kunskaper i Svenska spr ket r viktigt eftersom det r arbete hemma hos ldre personer och du m ste kunna f rst muntliga instruktioner per telefon samt skriftliga instruktioner ...
Du köper den film med den träning som du vill gnugga lite extra. Sedan har du filmen lagrad på nätet och kan streama den hur många gånger du vill. Ta med dig hund ut i skogen, starta filmen och starta träningen eller så ut på ett fält för att träna lydnad. Många av Webdogs filmer kompletteras med skriftliga instruktioner och naturligtvis så får du stöd i alla våra filmer av en erfaren instruktör, Mattias Westerlund. ...
Har dessutom skrivit instruktioner till mannen så att han kan göra ett program till mig som räknar ut garnåtgång till flera storlekar på en gång ...
Flikar under (tabs under) Eftersom Firefox fr.o.m. version 57 har slutat med stöd för dom flesta typer av tillägg såsom Classic Theme Restorer, så är man hänvisad till att använda .CSS skript för att specialanpassa utseende och annat.Jag hade tidigare skrivit en instruktion i denna tråds inlägg #...
7000 studier om en av de produkter vi använder, och Anna-Karin visar hur man gör UMS första dryck och skriftlig instruktion finner du här. Så snart […]. ...
Sage infektionen smyger in i ditt system, och slösa inte mycket tid. Ganska snart efter invasionen, det får arbeta och tar. Verktyget tar fullständig kontroll över dina filer. Varenda en du hålla på din dator, blir låst. Efter det har gjort att sprida dess kopplingar i hela, lämnar det du ett hotbrev. Det är oftast en TXT-fil. Och du hittar det i varje mapp med krypterade filer, liksom på skrivbordet. Den innehåller ganska standard information. Anteckningen ledtrådar du in i din situation. Att datorn hamnar en ransomware, och det krypterade data. Och även bladen instruktioner om vad du har att göra, om du vill ta bort den. Rapporter har kommit om olika lösen belopp. Ibland frågar verktyget för betalning av 0.7 Bitcoin. Och andra gånger, det uppgår till endast 0.2 Bitcoin. Det är ingalunda en liten avgift, men det är betydligt mindre än vad andra sådana infektioner efterfrågan. Men förstår detta. Även om det begärs en enda dollar från dig, måste du fortfarande INTE ...
Arbetsuppgifter best r av sedvanliga uppgifter som sjukgymnast inom akutsjukv rd. Du som s ker arbetet har bra samarbetsf rm ga, d vi arbetar i team ...
Träna bort ledvärk i höfter och knän med ett anpassat program. Med appen gör du 2 övningar om dagen och har kontinuerlig kontakt med en fysioterapeut.
Igår var jag med och invigde Stockholms nya centrum för cancerrehabilitering. En efterlängtad verksamhet. Med det nya centrumet får vi möjlighet att ge cancerpatienter i hela Stockholms län tillgång till en god specialiserad rehabilitering.. Cancerrehabilitering syftar inte bara till att minska de fysiska skadorna, det är också av vikt att förebygga och minska de psykiska, sociala och själsliga följderna av det ofta svåra man gått igenom.. Att fortsätta det påbörjade arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård, med patienten i fokus, är viktigt. Det leder till kortare väntetider, effektivare behandling och ökad livskvalitet för patienten. Det måste läggas ett stort fokus på att skapa verktyg för att hjälpa patienter tillbaka till ett så normalt liv som möjligt.. Att koncentrera högspecialiserad vård till ett fåtal specialiserade kliniker är ett av de säkraste sätten att öka överlevnaden och höja livskvaliteten för cancerpatienter. En nivåstrukturerad vård ...
- Att hjälpa patienter på ett tryggt och individuellt sätt, det är livskvalitet för mig, säger poddvärden Jessica Eriksson, ortopedsjuksköterska.
Vi på Royal Dog Education kan erbjuda dig många yrkesrelaterade hundutbildningar. Våra lärare jobbar heltid med hund och vidareutbildar sig ständigt!
Stämplarna heter "Christmas Elegance" och är BananaFrogs egna. Jag har distressat kanterna med min Tim Holtz distresser och kladdat på ett tunt lager crackle paint picked fence. Lite söt spets från Prima plus diverse bling och strass ...
Patientinformation Till dig som ska börja med Humulin NPH 2 Varför behöver du Humulin NPH? Typ 2-diabetes är en progressiv sjukdom. Efterhand kommer din bukspotts körtel att producera mindre och mindre
Nyköpings lasarett Patientinformation inför överviktskirurgi Överviktskirurgiska teamet Kliniken för kirurgi och urologi Nyköpings lasarett framtagen av Per Lundquist och Maria
Vård inom viss tid - En vårdgaranti som gäller i hela landet. Vårdgarantin innebär att man ska få vård inom en viss tid. Den är en lagstadgad del av hälso- och sjukvårdslagen. Vårdgarantin anger inom vilka tidsgränser man ska erbjudas vård från landstinget eller regionen. Däremot reglerar vårdgarantin inte om vård ska ges eller vilken vård man ska få.. Från och med att det beslutas att man bör komma för ett första besök till läkare på vårdcentral eller göra ett besök, alternativt få en behandling inom den specialiserade vården, anger vårdgarantin hur länge man som längst ska behöva vänta. Om det inte går att få vård inom tidsgränserna på den vårdenhet man sökt, erbjuds man sitt besök eller sin behandling på en annan vårdenhet. Ibland kan man bli hänvisad till en vårdenhet i ett annat landsting.. Akut vård berörs inte av vårdgarantin. Om man blir akut sjuk eller skadad ska man få vård så fort som möjligt.. ...
Det anser läkemedelsbranschens etiska domstol IGN, Informationsgranskningsnämnden, som dömer företaget bakom läkemedlet, Astrazeneca, till böter för att ha handlat i strid med god branschsed på läkemedelsinformationens område.. Ärendet gäller en patientguide för patienter som behandlas med Zoladex, en så kallad LHRH-analog (luteinising hormone releasing hormone analogs) som fungerar hormonsänkande, och som ges till patienter med lokalt avancerad prostatacancer. Läkemedlet ges som injektion i underhudsvävnaden.. I patientguiden finns meningen "Zoladex injektionen sänker testosteronhalten i kroppen till mycket låga nivåer, vilket bromsar upp tillväxten av prostatacancerceller, och t.o.m. dödar de flesta cancercellerna.". IGN anser inte att beskrivningen att Zoladex "dödar de flesta cancercellerna" har stöd i läkemedlets produktresumé. Läkemedlet fungerar genom att sänka testosteronhalten. När cancercellerna inte längre kan stimuleras av testosteronet upphör ...
Vi liksom andra vårdgivare från hela landet samlar uppgifter om behandling och resultat för olika patientgrupper i nationella kvalitetsregister. Resultaten används sedan i förbättringsarbete. Genom att vara med i nationella kvalitetsregister bidrar du till att förbättra vården. Som patient har du rätt att veta vilka mottagare som personuppgifterna kan komma att lämnas ut till, eller om dina uppgifter är hämtade från någon annan källa än patientjournalen eller dig själv. Du kan även få dina uppgifter borttagna eller tacka nej till att bli registrerad i de nationella kvalitetsregistren ...
Vi liksom andra vårdgivare från hela landet samlar uppgifter om behandling och resultat för olika patientgrupper i nationella kvalitetsregister. Resultaten används sedan i förbättringsarbete. Genom att vara med i nationella kvalitetsregister bidrar du till att förbättra vården. Som patient har du rätt att veta vilka mottagare som personuppgifterna kan komma att lämnas ut till, eller om dina uppgifter är hämtade från någon annan källa än patientjournalen eller dig själv. Du kan även få dina uppgifter borttagna eller tacka nej till att bli registrerad i de nationella kvalitetsregistren ...
Vi liksom andra vårdgivare från hela landet samlar uppgifter om behandling och resultat för olika patientgrupper i nationella kvalitetsregister. Resultaten används sedan i förbättringsarbete. Genom att vara med i nationella kvalitetsregister bidrar du till att förbättra vården. Som patient har du rätt att veta vilka mottagare som personuppgifterna kan komma att lämnas ut till, eller om dina uppgifter är hämtade från någon annan källa än patientjournalen eller dig själv. Du kan även få dina uppgifter borttagna eller tacka nej till att bli registrerad i de nationella kvalitetsregistren ...
Vi liksom andra vårdgivare från hela landet samlar uppgifter om behandling och resultat för olika patientgrupper i nationella kvalitetsregister. Resultaten används sedan i förbättringsarbete. Genom att vara med i nationella kvalitetsregister bidrar du till att förbättra vården. Som patient har du rätt att veta vilka mottagare som personuppgifterna kan komma att lämnas ut till, eller om dina uppgifter är hämtade från någon annan källa än patientjournalen eller dig själv. Du kan även få dina uppgifter borttagna eller tacka nej till att bli registrerad i de nationella kvalitetsregistren ...
Sectra har tecknat ett flerårigt avtal med Norrbottens Läns Landsting NLL köper Sectras system för hantering av röntgenbilder och patientinformation som en landstingsintern molntjänst.
2015-08-23 Ny medarbetare Vi har rekryterat en ny medarbetare, Maria-Luisa Gaete. Maria-Luisa är leg. tandhygienist och kommer att börja jobba för oss med…
Tag vänligen del av aktuell information inför ditt läkarbesök.Följande information finns under Dokument här intill: Intyg sjötjänst PSA - prostataspecifikt antigen
Här hittar du information om remisser, avgifter, sjukförsäkring och hur du kontaktar de ansvariga för denna verksamhet. Du kan även läsa mer om hur du lämnar synpunkter samt läsa om vårt kvalitets- och miljöarbete.
Här hittar du information om remisser, avgifter, sjukförsäkring och hur du kontaktar de ansvariga för denna verksamhet. Du kan även läsa mer om hur du lämnar synpunkter samt läsa om vårt kvalitets- och miljöarbete.
Vi jobbar med specialistsjukvård på uppdrag av Stockholms läns landsting. Hudläkare som inte bara tittar, vi opererar och behandlar. Klicka här för info om hur du blir ny patient ...
Blödning under gradviditet Läs mer om blödning under graviditet på 1177.se Fertilitetsenhetens patientinformation Information finns på Fertilitetsenhetens sidor Framfall Läs mer om framfall och...
Spärrhantering registrerar spärrar och kontrollerar om en patient har spärrat tillgång till patientinformation från IT-system inom och mellan vårdgivare. Tjänstekontrakten för Spärrhantering gör det möjligt för vårdpersonal att genom sina egna vårdsystem registrera lokala spärrar. Tjänstekontrakten gör det också möjligt att replikera de lokala spärrarna till den nationella spärrtjänsten. Detta är nödvändigt för att lokalt spärrad information även ska vara spärrad i nationella tjänster som har åtkomst till patientinformation, till exempel NPÖ.. ...
Spärrhantering registrerar spärrar och kontrollerar om en patient har spärrat tillgång till patientinformation från IT-system inom och mellan vårdgivare. Tjänstekontrakten för Spärrhantering gör det möjligt för vårdpersonal att genom sina egna vårdsystem registrera lokala spärrar. Tjänstekontrakten gör det också möjligt att replikera de lokala spärrarna till den nationella spärrtjänsten. Detta är nödvändigt för att lokalt spärrad information även ska vara spärrad i nationella tjänster som har åtkomst till patientinformation, till exempel NPÖ.. ...
Texten beskriver kort hälsorisker med tobaksbruk. Länkar ges till verktyg för vårdpersonal som ska hjälpa patienter att sluta röka. Länkar finns också till patientinformation.
34 procent av läkarna upplever patientsäkerheten inom sjukvården som dålig eller inte så god. För att öka patientsäkerheten krävs en gedigen analys av arbetssätt och rutiner. Det anser Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör i Blekinge.. Det är välkänt att de största patientsäkerhetsriskerna ofta uppstår i övergången mellan olika delar av vården. Det kan exempelvis röra sig om att viktig patientinformation går förlorad mellan vårdgivare. Patientsäkerheten kan vara hög inom vårdenheter, men den stora utmaningen är många gånger att få till en god patientsäkerhet i hela vårdkedjan, säger Lars Almroth ...
På Huden.se har vi samlat mängder av fakta kring hudsjukdomar med bilder, diagnoser och behandlingar. Här finner du även över 5 000 patientfrågor som fått svar från specialister sedan 2003 till idag.. Huden.se/Huden.nu har tidigare ägts av läkemedelsföretagen Schering Plough samt MSD. Huden.se/Huden.nu ingår sedan 2012 i DOKTORN.com nätverk kring hälsoinformation till patienter. DOKTORN.com ägs av Erlandsson & Bloom AB som har arbetat med patientinformation sedan 1999. Vi arbetat ständigt med att hålla sidan uppdaterad, men hittar du något som behöver uppdateras eller ändras får du gärna maila oss på [email protected] - vi uppskattar hjälpen!. Läs mer om DOKTORN.com här. Kontaktuppgifter ...
Tillsammans med Take care-förvaltningen har vi bland annat utarbetat några diagnos- specifika SVF-remisser för att underlätta allmänläkarnas arbete, säger distriktsläkaren Eliya Syed.. Några exempel är att synliggöra kriterier för välgrundad misstanke och vilka undersökningar som ska göras och prover som ska tas, remissinstanser för vårdförloppen, patientinformation samt kontaktuppgifter till Cancerrådgivningen.. Under 2019 kommer teamet stärka sin samverkan med sjukhusen i Stockholm, Centrum för cancerrehabilitering och RCC Stockholm-Gotland kring sekundärprevention och cancerrehabilitering. Teamet kommer också se över hur teledermatoskopi (en teknik för att diagnostisera malignt melanom på distans) kan breddinföras i primärvården.. Sammantaget är teamets förhoppning att SVF ska innebära att patienter alltmer sällan ska behöva uppleva att man skickas fram och tillbaka mellan olika specialister ...
Därför stärker vi upp våra telefontider med fler barnmorskor från den 1:e januari 2019. Vi kommer behålla telefontiderna mellan 10:00-11:00 (då flest ringer) men tar bort telefontiden på eftermiddage. Vidare tar bort möjligheten att lämna meddelande på barnmorskornas telefonsvarare. Vi har helt enkelt upptäckt att våra kvinnor föredrar att kontakta oss genom mejl. Alla barnmorskornas mejladresser hittar du på vår hemsida men tänk på att känsliga uppgifter med patientinformation bör ske genom Mina Vårdkontakter ...
Svensk lungmedicinsk förening stödjer förslaget i detta betänkande då vi tror att de föreslagna ändringarna är mer anpassade till den kliniska vardagen och gör det enklare för enskild vårdpersonal att ta del av patientinformation för att utföra sina uppgifter utan att patientsekretessen försämras. Det kommer även att underlätta tillgången till information i forskningssyfte och göra informationen från kvalitetsregister mer tillgänglig.. Pierre ...
Databasen innehåller systematiska översikter, sammanfattningar, rekommendationer, patientinformation med mera. Testperiod 2-30 september. Du kan avgränsa din sökning till olika typer av publikationer och till olika områden inom omvårdnad. Ansvarig: Joanna Briggs Institute, med ett internationellt forskningssamarbete, som är baserat vid Adelaid Hospital och University of Adelaid i Australien. Du når databasen utan inloggning inom landstingets intranät. […]
Använd skrivhandboken!. Västerbottens läns landstings uppgift är att arbeta för medborgarnas bästa. Det vi skriver ska vara lätt att förstå och ta till sig - på skyltar, i kallelser, patientinformation, verksamhetsplaner och pressmeddelanden.. Svåra ord och krångliga formuleringar skapar distans. Landstinget ska inge förtroende och välkomna dem som läser våra texter. Det kan vi uppnå med tydliga budskap och ett korrekt språk som alla förstår.. Skrivhandboken ska vara ett stöd i ditt skrivande. Förhoppningen är att den ska komma till användning i ditt arbete. Med denna korta introduktionskurs får du ett smakprov på hur den kan användas ...
1177 Vårdguiden på webben, 1177.se, är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Webbplatsen har över sju miljoner besök varje månad och antalet besök ökar hela tiden. I Östergötland har vi cirka 250 000 besök på 1177.se varje månad, varav cirka 45 000 är på vårdverksamheternas sidor, de så kallade kontaktkorten. Det vill säga, två av tio besök är på ett kontaktkort.. Allt fler landsting och regioner väljer också att göra som vi, att flytta sin patientinformation till 1177.se. Därför pågår sedan en tid tillbaka nationell utveckling av design, funktionalitet och administration.. ...
På allmänmedicin.se kan du söka både i välkända böcker och på de bästa svenska och internationella medicinska webbplatserna. Du hittar också snabbt diagnoskoder, länkar, de vanligaste blanketterna, patientinformation och beslutsstöd för sjukskrivning.. Vi berättar inte hur jobbet ska göras, vi tror på självständighet och kritiskt tänkande. Men vi har ett brett utbud av information som kan ge stöd för den egna kompetensen och erfarenheten i många olika situationer. Allmänmedicin.se är den mest omfattande och kompletta medicinska resursen för Sveriges allmänläkare.. ...
Efter att ha terroriserat växeln på Uppsala sjukhus i en halvtimme igår om att hitta vilken avdelning mamma låg på (de ville inte ge ut patientinformation...) började de koppla runt mig och tillslut fick jag prata med en snäll sköterska som faktiskt tog med sig telefonen in till mammsen. Det var skönt att få prata med henne och fast jag vet att hon var aprädd så var hon himla stark i telefonen och vi skrattade och skämtade innan det var dags för hennes operation. Hon ringde nyss tillbaka och sa att hon har ont, men mår bra, allting verkar ha gått bra! Skönt att höra ...
Nomineringstiden för priset Bästa patientinformation 2017 är avslutad och tre bidrag är nominerade till utmärkelsen 2017. Ett av dessa är KOL-teamet vid Skaraborgs Sjukhus Skövde. (Skaraborgs sjukhus i Skövde, Skaraborgs Sjukhus)
Patientinformation är en utmaning. Inte sällan tror vi att budskapet nått mottagaren, men i verkligheten har myntet stannat alltför tidigt. Under mina tandläkarstudier kallades samtliga helprotespatie...
Genom Hälsocoach online kan fler få hjälp till goda levnadsvanor över tid. Nedan hittar du patientinformation och stöd för att hänvisa lämpliga patienter.
Compaz är en portal med psykiatriker som målgrupp. Här finns skattningsskalor, medicinska riktlinjer, patientinformation mm. Siten är utvecklad av AstraZeneca och därmed inte helt opartisk ...