Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd i dataskyddsförordningen. Det handlar om så kallade känsliga personuppgifter som till exempel personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller uppgifter om hälsa och sexualliv, men även personuppgifter som rör lagöverträdelser som innefattar brott. Utgångspunkten är att det är förbjudet att behandla sådana personuppgifter. Det finns dock flera undantag från förbudet. Även personnummer kan räknas till personuppgifter som är särskilt integritetskänsliga.. I Sverige arbetar för närvarande ett antal utredningar med att se över och ta fram kompletterande svensk lagstiftning när det gäller känsliga personuppgifter, uppgifter om lagöverträdelser och personnummer.. Läs mer om pågående utredningar. Här kan du läsa mer om om känsliga personuppgifter, uppgifter om lagöverträdelser och personnummer:. Detta är ...
Innan du skaffar dig ett norskt skattekort & personnummer rekommenderar vi dig att först hitta ett jobb och sen en bostad. Det är många som vill ordna ett skattekort & personnummer innan de åker till Norge men det är nästintill omöjligt. Enklast är att du går till det skattekontor (kallat likningskontor på norska) som finns i den stad du kommer jobba i. Ta då med giltig ID-handling (helst pass) och gärna ett arbetskontrakt om du fått det av din norska arbetsgivare. Därefter kommer du få den hjälp som behövs av personalen. Du ansöker till norskt personnummer och skattekort på samma blankett och det tar oftast mellan 2-6 veckor att få ett besked.. Tips: Om du inte har någon fast adress när du söker om skattekort skriv då din arbetsgivares adress. ...
Vi ber om personnummer för att vi som advokatbyrå måste göra en så kallad jävskontroll. Det betyder att vi är skyldiga att kontrollera så att vi inte kan tänkas vara partiska till exempel för att vi har företrätt den andra parten. För att vi ska kunna genomföra en jävskontroll på ett säkert och noggrant sätt, är ett namn och till exempel ett telefonnummer inte tillräckligt, eftersom vissa namn är väldigt vanliga och telefonnummer idag lätt kan bytas ut. Personnumret är det enda riktigt säkra sättet att i möjligaste mån undvika en jävssituation.. Som advokatbyrå är vi väl medvetna om och följer naturligtvis gällande dataskyddslagstiftning, inbegripet Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, EU-förordningen som började gälla 25 maj 2018 och som har som syfte att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter. Enligt den svenska dataskyddslagen, som kompletterar GDPR, är huvudregeln att ett personnummer endast får behandlas om ...
Hur du jämför bilförsäkring utan personnummer? Med FörsäkraMig.se är det enkelt. Vi låter dig jämföra bilförsäkringar utan personnummer!
Om du inte har ett svenskt personnummer anger du ditt födelsedatum ÅÅMMDD, när registreringen är klar kommer du tilldelas ett kundnummer (ÅÅMMDD0P) som du kan använda för att logga in på Mina sidor.. Om du tilldelats ett T-nummer från universitetet behöver du kontakta din Stiftelse och din nation så kan vi ändra ditt kundnummer till ditt T-nummer. Dina köpoäng kommer att uppdateras automatiskt när nationen och stiftelsen har samma personnummer. Om du senare får ett svenskt personnummer kan du kontakta din Stiftelse och din nation igen för uppdatering.. ...
https://sfimedangelica.blog/ SFI med #Angelica Youtube https://plus.google.com/u/0/+SFImedAngelicaOttesten I Sverige är personnummer mycket viktigt. Träna ditt eget så du kan säga det fort. :) Evas personnummer är: 47 03 26 ⇑ ⇑ ⇑ år månad dag Birgit 160210…
Med virkning fra den 1. september 2014, har det været muligt at få tildelt et nyt personnummer, begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet køn (juridisk kønsskifte)
Rutin för att få fiktivt personnummer för norska medborgare. Telias datorsystem är uppbyggda runt svenska personnummer. För utländska medborgare som vill finnas med i Telias register har Telia introducerat vad de kallar fiktiva personnummer. När Sannäs fiber har kopplat in fibern till en fastighet till sitt fibernät har medlemmen tillgång till TV med hjälp av de koder som medlemmen fått. Oftast vill medlemmen också ha telefon och internet access. Dessa tjänster öppnas av Telia när medlemmen ringer kundtjänst +46 771 990 200. Det är då som varje utländsk medborgare måste skaffa ett sådant fiktivt personnummer. Det görs allra bäst på en Telia butik. Men då det kan vara långt till en Telia butik kan beställning av ett fiktivt personnummer också göras genom att ringa Telias kundtjänst +46 771 990 200. Kundtjänst kommer att fråga efter namn, norskt personnummer, e-mailadress och permanent adress. Ha därför dessa uppgifter till hands. Ange också att det gäller de ...
Prövning matematik 4 april 06 (prövningstillfälle 6) Namn Klass Personnummer (ej fyra sista) Mobiltelefonnummer e-post SKRIV TYDLIGT! Alla papper ska förses med namn och återlämnas Skriv tydligt. Oläsliga
Anledning till att du behöver ange personnummer är du ska känna dig trygg med att ersättningen kommer till dig och inte hamnar hos fel person.. Det innebär också att du snabbare och säkrare kan få ersättning insatt på ditt bankkonto eftersom vi med hjälp av ditt personnummer kan göra insättningen elektroniskt istället för manuellt.. Så behandlar Västtrafik personuppgifter ...
I samband med ett första möte gällande företaget måste ett skriftligt protokoll föras där följande uppgifter ska framgå: företagets namn, vilka som driver företaget (för att fatta beslut rörandeföretaget), vilka som är firmatecknare och har rätt att disponera företagets ekonomi samt datum och plats.. För att formulera vilka som är firmatecknare kan följande formuleringar användas: XXXXX (firmans namn) tecknas av XXX XXX, personnummer, och XXX XXX, personnummer, två i förening. Två i förening innebär att det alltid krävs två personer för att göra uttag från företagets konto. XXXX (firmanamn) tecknas av XXX XXX, personnummer, och XXX XXX, personnummer, var och en för sig. Var och en för sig innebär att dessa två personer kan göra uttag från företagets konto utan den andres medgivande.. *Registreringsbeviset skrivs ut från din företagsprofil på ungforetagsamhet.se först när företaget är fullständigt registrerat. ...
Verifiering av funktionalitet i TakeCare görs normalt i verifierings- eller utbildningsmiljöer. I vissa fall är det inte möjligt. Då kan någon av nedanstående fiktiva personnummer användas. För att inte problem med rapportering till externa system, forskningsuttag eller prestanda ska påverkas bör information som lagts till på dessa patienter makuleras när den inte längre används ...
Samhällsekonomi Provmoment: Ladokkod: Skriftlig tentamen 21SH2A 7, högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 6/ Tid: 09:00 13:00 Hjälpmedel: Miniräknare,
För tre år sedan, mitt uppe i den största flyktingkrisen i modern tid, kom Todd DeVan till Sverige. Han beskriver en frustrerande väntan på svenskt personnummer
Nu kan ditt personnummer förvandlas till något vackert och färgstarkt. Grafiskt personnummer är en generator som omvandlar dina mest privata siffror till...
I dag beslutade utskottet att det inte kommer att satsa på ett gemensamt system för personnummer. Den främsta orsaken är att det finns en enklare och billigare lösning på problemen, nämligen ett gemensamt elektroniskt id, och ett bättre system för utbyte av det som räknas som nationella grunddata (till exempel folkbokföringsregistret). E-id används redan i dag, bland annat som legitimation i bankärenden och som ingång till offentliga tjänster. E-id är en nyckel till banktjänster, arbete, studier och handel över gränserna och kan relativt enkelt anpassas till att gälla i hela Norden ifall den politiska viljan finns.. Utskottet sammanträder nästa gång i april i Stockholm, där det ska diskutera frågan ytterligare innan ett reviderat förslag tas upp i plenum av samtliga medlemmar i Nordiska rådet. Först efter ett beslut i plenum kan förslaget bli en rekommendation till de nordiska regeringarna.. ...
Europa blir alltmer integrerat. Vi arbetar, studerar, blir sjuka, föder barn, sparar pengar och äger hus i andra europeiska länder allt oftare. Men trots denna nya verklighet är ländernas välfärdssystem och deras finansiering fortfarande djupt rotade i nationalstaten. Särskilt tydligt syns detta i att medborgarnas identifiering i systemen, person- eller socialförsäkringsnumren, är nationella och inte länkade mellan länder. I förlängningen urholkar denna avgränsning människors rätt till ersättning och även staters möjlighet att beskatta. Ett nytt system för europeiska personnummer skulle lösa många av dessa problem.. Personnumret utgör i Sverige den självklara utgångspunkten för medborgarnas kontakter med arbetsgivare, myndigheter, banker och försäkringsbolag. Personnumret ger en garanti om att korrekta bakgrundsuppgifter ligger till grund för alla våra förehavanden, exempelvis att våra inkomster blir korrekt registrerade och att vi betalar den skatt på som ...
Europa blir alltmer integrerat. Vi arbetar, studerar, blir sjuka, föder barn, sparar pengar och äger hus i andra europeiska länder allt oftare. Men trots denna nya verklighet är ländernas välfärdssystem och deras finansiering fortfarande djupt rotade i nationalstaten. Särskilt tydligt syns detta i att medborgarnas identifiering i systemen, person- eller socialförsäkringsnumren, är nationella och inte länkade mellan länder. I förlängningen urholkar denna avgränsning människors rätt till ersättning och även staters möjlighet att beskatta. Ett nytt system för europeiska personnummer skulle lösa många av dessa problem.. Personnumret utgör i Sverige den självklara utgångspunkten för medborgarnas kontakter med arbetsgivare, myndigheter, banker och försäkringsbolag. Personnumret ger en garanti om att korrekta bakgrundsuppgifter ligger till grund för alla våra förehavanden, exempelvis att våra inkomster blir korrekt registrerade och att vi betalar den skatt på som ...
Medlemskapet är kostnadsfritt och personligt och kan ej överlåtas. För att bli medlem måste du ha fyllt 16 år och vara folkbokförd i Sverige. Du anmäler dig i någon av våra butiker eller via www.guldfynd.se. Du har alltid rätt att säga upp ditt medlemskap utan uppsägningstid. Personer som inte är bosatta i Sverige eller har svenskt personnummer, kan anmäla sig till den svenska kundklubben i någon av våra fysiska butiker samt få utskick med erbjudanden via e-post. Har man inte svenskt personnummer kan man inte bli medlem eller göra köp på www.guldfynd.se eftersom där krävs svenskt personnummer. Tänk på att som medlem, som inte lämnat personnummer, kommer vi inte kunna uppdatera dina uppgifter, utan det måste du själv genom att mejla [email protected] Samtliga köp är bonusgrundande (med undantag för köp med rekvisition eller köp av presentkort). Bonus beräknas efter registrerade köp gjorda under kalenderår, d.v.s. från 1/1 till 31/12. Inför varje nytt år ...
I Argentina och Malta har man avskaffat alla krav vid ändring av juridiskt kön. Vänsterpartiet vill gå samma väg. Låt varje individ själv bestämma sitt juridiska kön och gör ändring av juridiskt kön till en administrativ fråga. Vi vill även att Sverige tar fram könsneutrala personnummer..... Vi vill se en grundläggande översyn av all familjelagstiftning för att göra den könsneutral. Vi vill också ge Skatteverket och Socialstyrelsen uppdrag att omgående garantera att det är våra behov, inte våra juridiska kön, som styr tillgången till hälsovård.....Vi behöver samtidigt avskaffa dagens 18-årsgräns för ändring av juridiskt kön och könskorrigerande vård. Det måste vara individens behov som styra vem som får vård. Det är orimligt att en 17-årig transperson inte kan få den vård hen behöver för att lagstiftare satt upp en åldersgräns. ...
Folkbokföringen ligger till grund för rösträtten. Alla som blir folkbokförda i Sverige får ett personnummer.. För att ha rösträtt i svenska val måste du vara, eller någon gång ha varit, folkbokförd i Sverige. Det går inte att bli folkbokförd i Sverige utan att ha ett personnummer.. Rösträtt och personnummer hänger alltså ihop och personer som har ett samordningsnummer får inte rösta i svenska val.. Du kan läsa mer om samordningsnummer och personnummer på Skatteverkets webbplats.. Personnummer och ...
Enkla Elbolaget har exponerat personuppgifter, inklusive personnummer och inspelade muntliga fullmakter, på sin portal för kundfullmakter. Nu anmäler bolaget sig självt till Datainspektionen ...
Personer som ännu inte fått svenskt personnummer (t.ex. asylsökande, nyanlända eller utländska spelare) får räknas för LOK-stöd under...
Andra tillgångar Virtuella valutor. De grupper av patienter som behöver någon form av reservnummer är främst vissa nyfödda dock ej friska nyfödda, vilka dokumenteras i moderns journalpersoner som inte är skrivna i Sverige, asylsökande, termostat golvvärme eller förvirrade patienter, såna nordea bank linköping inte vet eller vill uppge sitt personnummer, patienter som har rätt till deklaration företag provtagning enligt förordningen Deregister a business Bankruptcy. Warrants conditioned with employment. Sale of a cooperative flat. Det är hos oss du köper ArduinoRaspberry Pi och Riktigt bra oscilloskop.. ...
Jag och en kompis har haft lite disskutioner kring detta iom att jag är lite paranoid med de 4 sista i mitt personnummer .. - han menar att det går att få tag på, men jag tror inte att det är något som myndigheter eller dyl lämnar ut utan vidare ...
Som specialister av medicinsk identifiering, utvecklar, tillverkar och levererar vi identifieringslösningar som är enkla att använda för patienter, och som följer alla medicinska riktlinjer och erbjuder verkliga besparingar i både tid och pengar.. Utskrivna sjukhusarmband med korrekta och läsbara uppgifter kan drastiskt bidra till färre fel vid vård och minska antalet vårddagar. Införandet av streckkod erbjuder en ökad säkerhet. Sjukhusarmband från BRENMOOR bidrar till patientens säkerhet genom korrekt identifiering av läkemedel eller blod genom hela vårdkedjan.. ...
LULEÅ KOMMUN Barn- & utbildningsförvaltningen Anmälan till förskoleklass Läsåret 2017/2018 Uppgifter om barnet Förnamn Kön Man Efternamn Personnummer Folkbokföringsadress Kvinna Alternativ adress (ifylls t.ex. vid delad vårdnad) Uppgifter om förälder/vårdnadshavare 1 Förnamn Kön Man Efternamn Mobiltelefon Personnummer Hemtelefon Arbetstelefon Kvinna Gatuadress Postadress Uppgifter om förälder/vårdnadshavare 2 Förnamn Kön Man Efternamn Mobiltelefon Personnummer Hemtelefon Arbetstelefon Kvinna Gatuadress Postadress Välj ett alternativ: Anvisad skola: ………………………………………………………………………………………………………………….. Ja, vi väljer förskoleklass till hänvisad skola. Nej, vi söker till annan skola. Ange vilken: …………………………………………………………………………… OBS! Om ni avser att välja annan skola än upptagningsområdets, tar förälder själv kontakt med rektor för den ...
Bankens ex FULLMAKT FÖRÄLDRAR Anvisningar för fullmaktens ifyllande, se nästa sida Namn och adress Personnummer Underårig Telefon (även riktnr) Bank Fullmakten gäller i (v g ange bankens namn) Personnummer Namn och adress Förmyndare Telefon (även riktnr) Namn och adress Personnummer Förmyndare Telefon (även riktnr) Fullmaktshavare: Förmyndarna var för sig Fullmaktens omfattning Vi ger varandra, var för sig, fullmakt att för den underåriges räkning utföra nedan angivna åtgärder i banken och samtliga dotterbolag i Swedbankkoncernen. V g stryk åtgärd som inte omfattas av fullmakten. • Göra uttag på samt avsluta: samtliga, vid var tid befintliga, konton. eller följande konto/n • • • Ansluta och säga upp bankens tilläggstjänster Lösa in ställda checkar, postväxlar, plus- och bankgiroavier samt andra anvisningar. Köpa och sälja samtliga finansiella instrument (definition av finansiellt instrument anges i Anvisningar för ifyllande av fullmakt ) eller följande ...
För att ta reda på hur många tandläkarbarn som kommittén antagit totalt skapade jag en arbetsmodell för min research.. Först begärde jag ut namn och personnummer på de 730 studenter som kommittén antagit de senaste 15 åren. Jag fick också ut namnen på alla som varit anställda på odontologen under samma tidsperiod. Jag upprättade en databas över alla de antagna studenterna för att få överblick över det stora materialet och började jämföra namn och söka kopplingar mellan personal och studenter. Det blev snart klart att flera av de antagnas föräldrar hade koppling till kommittén och Karolinska och då begärde jag ut namn och personnummer på alla antagnas föräldrar från Skatteverket. Det här gjorde arbetet med kartläggningen enklare men nu hade jag ett stort material och drygt 2000 personer att gå igenom. På Lexbase är personer med legitimationsyrken sökbara. Varje förälders personnummer sökte jag för hand för att göra en första gallring. I den grupp ...
Försvunna personer: Moderatorer 3: blomvattnare, 60 15 582: Tråden om Madeleine McCann försvann i Portugal 2007 Mod Palahniuk. 2016-11 Träffa kompisar, vänner, partner och ressällskap. För ett roligare liv 60 Annons. Välkommen till 60plus Se. Startsidan 60plus. Se Välkommen till 60plus. Se Det var ett 60-tal personer, många från Habo och Bankerydsområdet som anslöt sig till skallgångskedjan under måndagskvällen. Jag såg det på Facebook och Klicka på länken för att se betydelser av dejt på synonymer. Se-online och gratis att använda Person-och organisationsnummers uppbyggnad. Läs mer om personnummer eller organisationsnummer nedan Personnummer. Ett svenskt personnummer består av Här kan du söka på namn, telefonnummer och adresser eller köpa presenter och blommor. Eniro, bästa sättet att upptäcka personer och företag Personer som bor ensamma utgör 37, 7 procent av alla hushåll. Närmare 60 procent av Sveriges befolkning tillhör någon av dessa hushållstyper ...
INBÖRDES TESTAMENTE. Undertecknade äkta makar/sambor förordnar härmed såsom vår yttersta vilja och testamente följande beträffande vår kvarlåtenskap.. Kvarlåtenskapen skall fördelas enligt lag.. Allt förvärv i samband med vår bortgång skall vara förvärvarens enskilda egendom. Detsamma skall gälla avkastningen. Substitut för enskild egendom skall vara undantagen från reglerna om rådighetsinskränkningar och övertaganderätt.. Ort och datum. …………………………………… ………………………………… Namn Namn Personnummer Personnummer. Undertecknade testamentsvittnen har särskilt tillkallats för att bevittna detta testamente. Vi intygar att testamentsgivarna i vår samtidiga närvaro egenhändigt underskrivit testamentet. Vi intygar även att detta - så vitt vi kan bedöma - skett av fri vilja och vid fullt och sunt förstånd.. Två vittnen som undertecknat, namnförtydligande och personnummer.. Be dem även läsa igenom vittnesinstruktionen och ...
Thorbjörn Rahm har berättat att han körde bilen på morgonen den aktuella dagen för att parkera om den, trots att han hade druckit under natten. Vidare har han berättat att han under färden kolliderade först med en parkerad bil och därefter med ett träd. Genom Thorbjörn Rahms erkännande, som stöds av övrig utredning, är åtalet för rattfylleribrottet styrkt. Gärningen ska bedömas som åklagaren gjort. När det gäller åtalet för dataintrång har Thorbjörn Rahm berättat i huvudsak följande. En natt när han arbetade och hade tid över tänkte han fylla i en blankett för försäkring genom sitt fackförbund. Han behövde då sina barns fullständiga personnummer, som han inte kunde. På sin dator hade han skärmbilden för multifråga i polisens register öppen och han slog in sitt personnummer och gjorde en sökning på sig själv för att få fram barnens personnummer. Han såg då att polisens misstankeregister var fetmarkerat, vilket betyder att det fanns en anteckning i ...
Thorbjörn Rahm har berättat att han körde bilen på morgonen den aktuella dagen för att parkera om den, trots att han hade druckit under natten. Vidare har han berättat att han under färden kolliderade först med en parkerad bil och därefter med ett träd. Genom Thorbjörn Rahms erkännande, som stöds av övrig utredning, är åtalet för rattfylleribrottet styrkt. Gärningen ska bedömas som åklagaren gjort. När det gäller åtalet för dataintrång har Thorbjörn Rahm berättat i huvudsak följande. En natt när han arbetade och hade tid över tänkte han fylla i en blankett för försäkring genom sitt fackförbund. Han behövde då sina barns fullständiga personnummer, som han inte kunde. På sin dator hade han skärmbilden för multifråga i polisens register öppen och han slog in sitt personnummer och gjorde en sökning på sig själv för att få fram barnens personnummer. Han såg då att polisens misstankeregister var fetmarkerat, vilket betyder att det fanns en anteckning i ...
Undrar detta eftersom jag måste få reda på mitt kontonummer (har alla papper hemma, inte här) men jag vet säkerligen att jag har ett PERSONkonto. edit. Tydligen så betyder det inte att kontonummret är ens personnummer ifall det heter personkonto, så nu till frågan: Hur får jag reda på vad mitt. Har INTE mitt pers nr som kontonummer, jag fick av Nordea. Jag vet att är Clear NR men är mitt kontonummer då: ? Asså ska jag fylla i i fliken kontonummer när jag ska göra en överföring eller ska clearingnummret stå med i mitt kontonummer? Svårt att förklara. Den som har ett Personkonto hos Nordea kan välja att ha sitt personnummer som kontonummer. Den som ska göra överföringar till ett personkonto behöver i regel endast uppge mottagarens personnummer med 10 siffror. Om clearingnummer efterfrågas ska man uppge Den som har ett personkonto hos Nordea men.. ...
Vid registreringen måste du uppge ditt personnummer, alltid 12 siffror med streck (t.ex. 19451230-1234), så kontrollera noga att du skrivit in korrekt nummer. Endast svenska personnummer gäller.* Personnumret är därefter ditt kundnummer hos oss.. Du kan skapa ditt användarkonto utan att uppge någon e-postadress eller något telefonnummer/mobilnummer.. *) Saknar du svenskt personnummer? Var god och kontakta Senioruniversitetets kansli så hjälper vi dig.. ...
Vi skickar inte personnummer i klartext över nätet, så vill man se en deltagares personnummer får man klicka på ögat och då visas en bild av personnumret. Om en deltagare valt att inte dela sitt personnummer finns inget öga att klicka på.. ...
Om ni inte kan anmäla via Skola24 går det bra att ringa in frånvaron på telefonnummer 0515-77 66 27. När registreringen är klar kommer en bekräftelse. Lägger man på luren innan kommer anmälan att avbrytas. Vänligen ha elevens 10-siffriga personnummer i beredskap. Personnummer kan enbart innehålla siffror (tillfälliga personnummer fungerar inte).. Observera att frånvaroanmälan måste ske före klockan 12 för att den ska gälla dagens datum. Om du ringer efter klockan 12 kommer frånvaron att registreras för följande dag. ...
Läs detta. VILLKOR FÖR BETALNING, ANVÄNDANDE AV DE UPPGIFTER DU LÄMNAR TILL OSS M.M.. DE UPPGIFTER, T.EX. PERSONNUMMER, DU LÄMNAR I FORMULÄRET OVAN ANVÄNDER VI NÄR VI ANMÄLER DIG TILL PROV PÅ TRAFIKVERKET. DÅ MÅSTE VI HA PERSONNUMMER.. UPPGIFTERNA ANVÄND OCKSÅ TILL RISKETTAN OCH RISKTVÅAN SOM SKA RAPPORTERAS TILL TRANSPORTSTYRELSEN. RISKTÅAN SKER PÅ HALKBANAN I GRUMS SÅ VI LÄMNAR DITT NAMN OCH PERSONNUMMER TILL DEM I SAMBAND MED UTBILDNING DÄR.. VIDARE SPARAS UPPGIFETRNA PÅ STR:S SERVER DÄR DE ANVÄNDS BL.A. TILL DINA DATAPROV. NÄR UTBILDNINGEN ÄR KLAR RADERAS UPPGIFTERNA DÄR. DE SPARAS ÄVEN I UTBILDNINGSKORT SOM ENLIGT SKATTEMYNDIGHETERNA MÅSTE SPARAS I TVÅ ÅR.. KURSAVGIFTEN SKA VARA BETALD SENAST 30 DAGAR INNAN KURSSTART. VID SENARE ANMÄLAN SKA AVGIFTEN BETALAS SNARAST.. NÄR BETALNING FÖR KURSEN HAR INKOMMIT TILL SÄFFLE TRAFIKSKOLA PRELIMINÄR BOKAR VI TEORI OCH KÖRPROV ÅT ER SÅ SNART DET ÄR MÖJLIGT. DESSA TIDER KAN KOMMA ATT ÄNDRAS ELLER HELT AVBOKAS AV ...
DENNA RING ÄR TILLFÄLLIGT SLUT. Nytt, nytt, nytt!! Veckan har inneburit en massa nytt och spännande i brevlådan! Bland annat 2mm-stansar, vilket ger mig möjlighet att stansa fler namn, längre budskap, telefonnummer, personnummer, uppmaningar, varningar... Möjligheterna är snudd på oändliga! ;) På den nya tunna 22 mm-ringen som också hittade hit i veckan kan man till exempel stansa barnens namn och personnummer, längre budskap som Stolt mamma/pappa till ... barnets/barnens namn, Stolt mamma mormor, Älskad mormor farmor, ICE-budskap (In case of Emergency) med telefonnummer ifall olyckan skulle vara framme, livsviktig information som Jag har diabetes/epilepsi/hjärtfel... etc Ringarna är små och nätta, så de kan hängas på valfri kedja, fås som berlock med lås eller fästas i armband/halsband. Lika snyggt att ha bara en, som att ha två eller tre. Låt fantasin eller just dina behov bestämma.. En enkel ring (med eller utan karbinlås) med valfritt antal ...
Den statliga avgiften och kansliavgiften kan betalas till statskassan (Valsts kase). Nödvändiga kostnader för att behandla ett ärende kan betalas till domstolskansliet (Tiesu administrācija).. Avgiften för domstolsverksamhet (den statliga avgiften) (§ 34 i civilprocesslagen), med undantag för punkt 6):. Mottagare: Valsts kase. Registreringsnummer: 90000050138. Kontonummer: LV55TREL1060190911200. Mottagarens bank: Valsts kase. BIC: TRELLV22. Syfte med betalningen: person- eller måluppgifter: målnummer (om detta är känt), fysiska personers förnamn, efternamn och personnummer, juridiska personers namn och registreringsnummer. Om betalningen av den statliga avgiften görs för en annan persons räkning måste den personens personuppgifter anges: målnummer (om detta är känt), fysiska personers för- och efternamn och personnummer, juridiska personers namn och registreringsnummer.. Avgiften för en ansökan om verkställighet av en exekutionstitel eller någon annan verkställbar ...
Om du skickar en förfrågan till oss via våra formulär så ber om vi om både adress och personnummer i många fall. Uppgifterna hanteras i enlighet med GDPR. I samband med att du skickat din förfrågan eller beställning till oss så godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post. Hantering av personuppgifter sköts enligt GDPR´s lagstadgade riktlinjer. Genom att ange personnummer i något av våra formulär eller i kassan så samtycker du till att vi får lagra ditt personnummer i vårt ordersystem. Personuppgifter är något som vi behöver lagra för att kunna återkomma med en offert eller för att kunna hantera din order i våra system.. Postadress ...
Medlemmar. Vi behandlar ditt namn, adress, telefonnummer och e-post. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra vårt åtagande som förening mot nuvarande och tidigare medlemmar för att skicka medlemsinformation, avier för medlemsavgift samt kalla till årsmöten.. Information om medlemmar spar vi i tre år efter senast betalda medlemsavgift.. Evenemangsbesökare. Vi behandlar ditt namn, e-post samt, i de fall vi serverar mat, eventuella allergier.. Våra tillstånd kräver att vi i vissa fall har en namnlista på alla besökare till ett event för att uppfylla lagkrav. Informationen om besökare till ett evenemang sparas till dess evenemanget är genomfört.. Utställare. Vi behandlar ditt namn, faktureringsadress, telefonnummer, e-post samt personnummer för privatpersoner. Personuppgifterna spar vi för att fullfölja vårt åtagande mot våra utställare.. Hyresgäster. Vi behandlar ditt namn, faktureringsadress, telefonnummer, e-post, personnummer samt kontonummer. ...
Den som vill bli registrerad som fastighetsmäklare ska ansöka om det skriftligen hos Fastighetsmäklarinspektionen.. Ansökningen ska innehålla uppgifter om sökandens namn, personnummer, folkbokföringsadress, e-postadress och telefonnummer samt, i förekommande fall, det företagsnamn som sökanden avser att driva sin verksamhet under. Den som saknar personnummer ska i stället ange samordningsnummer eller, om även sådant saknas, födelsedatum. Den som saknar folkbokföringsadress ska i stället ange bostadsadress. Det ska framgå av ansökningen om registrering söks för förmedling av all den egendom som anges i 1 § fastighetsmäklarlagen (2011:666), fullständig registrering, eller för förmedling av enbart hyresrätter, registrering för hyresförmedlare. Om sökanden ska bedriva förmedlingsverksamhet som anställd, ska arbetsgivarens namn, adress och telefonnummer anges. Är arbetsgivaren en juridisk person, ska dessutom organisationsnummer anges. Förordning (2018:1842) ...
Ansvarig och kontakt. Ansvarig för behandlingen av personuppgifter, personuppgiftsansvarig, är Servando Bolag AB, org. nr 556703-1066, och Servando Snabbavveckling AB, org. nr 556703-0548, Box 5814, 102 48 Stockholm. För frågor om vår integritetspolicy och behandling av personuppgifter kan ni vända er till Fredrik Ståhl, VD, på telefon 08-545 66 134 eller [email protected] Personuppgift och behandling. Information som identifierar en fysisk person genom t ex namn, personnummer, adress, e-postadress eller telefonnummer är en personuppgift. Behandling är en åtgärd som rör en personuppgift, t ex insamling, registrering och lagring.. Gällande regler. Fr o m den 25 maj 2018 införs Dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation) inom hela EU och ersätter därmed den tidigare Personuppgiftslagen (PuL).. Insamling av personuppgifter. Servando samlar in personuppgifter som namn, personnummer, adress, e-postadres, telefonnummer och ibland också ...
I Svenska kyrkan i Norge lägger vi stor vikt vid sekretess runt personuppgifter. Här kan du läsa vilken information vi samlar in, varför vi gör det och hur vi inhämtar informationen, hur vi behandlar den och hur du kan kontakta oss.. Personuppgifter är upplysningar som kan knytas till dig som person, tex adress, telefonnummer och personnummer. Känsliga personuppgifter är upplysning om tex ras, religion och politik.. Behandling av personupplysningar. Insamling av upplysningar. För att kunna uppfylla våra förpliktelser och ge dig dina rättigheter som medlem i Svenska kyrkan i Norge behöver vi information om dig. Denna informationen får vi som regel direkt av dig. Ett exempel kan vara att vi ber om att du uppger namn, personnummer och kontaktinformation när du inträder som medlem i Svenska kyrkan. För att uppfylla vår del av avtalet, som ett medlemskap innebär, behöver vi behandla personupplysningar.. Andra gånger inhämtar vi upplysningar från andra, tex försöker vi med ...
Köordning vid placering av barn på förskola utgår från personnummer på hushållets äldsta barn. Om fler barn i ett hushåll är placerade i verksamheten (eller på fritidshem) gäller äldsta barnets personnummer som ködatum. Mariestads kommun tillämpar inte förtur men barn som har särskilda skäl enligt paragraf 5 i skollagen prioriteras. Det är chef för förskola och pedagogisk omsorg som fattar detta beslut. Vi garanterar plats på någon av våra förskolor inom fyra månader från det att ansökan om plats kommit in till oss. Ange minst tre olika alternativ vid ansökan. Hela kommunen räknas som upptagningsområde. ...
Streckkoder är en viktig del av alla detaljhandeln system eller intern lagerhantering system. Streckkoder lagrar mycket information på liten yta. De är ofta används för att spåra produkter och inköp. Streckkoder används främst för att representera numeriska siffror, men de kan också lagra ord och text. Detta ger användare med flera alternativ för att spåra viktig information och lagra data ...
I samband med att Du engagerar Dig hos oss genom att registrera dig i vårt bokningsystem Momoyoga, köpa kort eller abonnemang, deltaga i klasser, anmäla dig till vårt nyhetsbrev eller kontakta oss, sparas vissa personuppgifter om Dig. Personuppgifter behandlas enbart för särskilda och i denna policy angivna ändamål. De personuppgifter som behöver hanteras är e-post, förnamn, efternamn, adress, telefonnummer, personnummer, köp-, betal- och orderhistorik och IP-adress. Insamlingen och hanteringen av dessa personuppgifter sker i syfte att kunna administrera det avtal Du ingått som kund och för att tillhandahålla träningsmöjligheter på, och tillgång till, vår studio. Utan några personuppgifter kan vi inte identifiera Dig och kan inte heller fullfölja det avtal som Du ingått.. Personuppgiftsbehandlingen är även baserad på vårt berättigade intresse att kunna skicka ut kundundersökningar. Detta gör vi i syfte att förbättra vårt utbud och vår service till Dig för att ...
Så loggar du in med mobilt BankID. För att logga in behöver du en mobiltelefon eller surfplatta med BankID säkerhetsapp installerad. Skriv in ditt personnummer med tolv siffror och klicka på Logga in. Starta BankID-appen på din mobila enhet och följ instruktionerna i appen. Så här skaffar du mobilt BankID · Teknikhjälp. Den pension du får från din arbetsgivare kommer att vara en viktig del av din inkomst som pensionär. Därför rekommenderar vi att du gör aktiva val för den. Det är din arbetsgivare som betalar in pengarna till sparandet, men du väljer hur de ska förvaltas. Oavsett vilken sektor du arbetar inom kan du välja oss som förvaltare. När du loggar in med aktiveringskoden första gången kommer du att få registrera ett personligt lösenord. Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till [email protected] Ange för- och efternamn, personnummer, arbetsgivares namn och ditt telefonnummer. Vi kommer att kontakta dig så snart vi kan.. ...
NilsonGroup behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Personuppgiftsansvarig är NilsonGroup AB (org. nr: 556192-9315), Box 508, 432 19 Varberg.. Personuppgifter som vi behandlar är ditt för- och efternamn, din e-postadress, ditt mobilnummer, ditt personnummer, din postadress samt uppgifter om dina köp (d.v.s. kassakvitton). Vi behandlar dina uppgifter för att administrera poäng, skicka kundanpassade medlemserbjudanden, göra marknads- och kundanalyser samt för att möjliggöra riktad marknadsföring och aktiviteter till dig baserat på dina tidigare inköp.. Vi sparar dina personuppgifter så länge du är medlem i FEETFIRST Friends.. Vi kan komma att anlita andra företag för att administrera ditt medlemskap och hjälpa oss med marknadsföringsutskick. Dessa företag är personuppgiftsbiträden och det är fortfarande vi som är personuppgiftsansvariga. Vi använder Bisnode för att uppdatera adressuppgifter. Dina personuppgifter kommer inte att överföras ...
NilsonGroup behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Personuppgiftsansvarig är NilsonGroup AB (org. nr: 556192-9315), Box 508, 432 19 Varberg.. Personuppgifter som vi behandlar är ditt för- och efternamn, din e-postadress, ditt mobilnummer, ditt personnummer, din postadress samt uppgifter om dina köp (d.v.s. kassakvitton). Vi behandlar dina uppgifter för att administrera poäng, skicka kundanpassade medlemserbjudanden, göra marknads- och kundanalyser samt för att möjliggöra riktad marknadsföring och aktiviteter till dig baserat på dina tidigare inköp.. Vi sparar dina personuppgifter så länge du är medlem i FEETFIRST Friends.. Vi kan komma att anlita andra företag för att administrera ditt medlemskap och hjälpa oss med marknadsföringsutskick. Dessa företag är personuppgiftsbiträden och det är fortfarande vi som är personuppgiftsansvariga. Vi använder Bisnode för att uppdatera adressuppgifter. Dina personuppgifter kommer inte att överföras ...
Remiss och rör ska vara ifyllda med patientens personnummer, efternamn och förnamn, provtagningsdatum, diagnos, uppgifter om tidigare transfusioner och graviditet samt ev. operations- eller transfusionsdatum. Vid pågående graviditet ska även aktuell graviditetsvecka, beräknad partus samt eventuell given Rh-profylax anges på remissen. För ytterligare information se Provtagningsanvisningar och information Transfusionsmedicin. Prov som inte tagits enligt gällande föreskrift SOSFS 2009:29 Transfusion av blodkomponenter, t.ex remiss som saknar provtagarens namnunderskrift, undersöks ej ...
Patientkort eller patientbricka är ett plastkort i vanligt kreditkortsformat som utfärdas av vårdgivaren. Patientkort används för att underlätta märkning av blanketter, provrör och kvitton när patienten är på besök. Patientkort utfärdas vanligtvis av landstinget. Ett svenskt patientkort innehåller uppgifter som patientens namn, adress och personnummer i upphöjd skrift, för att uppgifterna enkelt ska kunna kopieras till en receptblankett.[källa behövs] I Östergötland infördes patientkort 1973. Region Skåne var på 2000-talet först i Sverige med digitala patientkort, något som förekom i bland annat Tyskland och Frankrike. I takt med att journalsystem datoriseras så försvinner behovet av patientkort. I vissa delar av landet är patientkortet avskaffat, medan det på andra håll fortfarande krävs att patienten har eller skaffar ett patientkort. Det finns också patientkort för den som har vissa sjukdomar som kräver särskild behandling, till exempel MRSA.[källa ...
Om du ansöker om en tjänst hos Kommunal kommer vi att behandla dina personuppgifter i enlighet med den här informationen.. Dina personuppgifter som Kommunal behandlar om dig som kandidat utgår från de uppgifter som du själv lämnar till Kommunal genom din ansökan. I samband med att du ansöker om en tjänst på Kommunal kommer vi att behandla dina personuppgifter.. De personuppgifter vi kan komma att behandla om dig är bland annat namn, personnummer, kön, adress, telefonnummer, e-postadress, betyg, intyg, utbildnings- och arbetslivserfarenhet, resultat från tester och uppgifter från referenter. Det är ditt ansvar som kandidat att kontrollera att dina referenter gett sitt godkännande till att dennes personuppgifter lämnas ut. Om du utan uppmaning från Kommunal lämnar ett fotografi på dig själv, kommer Kommunal att behandla fotografiet.. Kommunal kan även be dig att lämna ytterligare personuppgifter, men i sådana fall kommer du att särskilt ta ställning till det.. ...
Försäljning till minderåriga. Zebrahbg.se säljer inte produkter till minderåriga (under 18 år) utan målsmans tillåtelse.. Vi hanterar dina personuppgifter enligt PUL. När du gör din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress och personnummer. Samtidigt godkänner du att vi sparar och använder dina personuppgifter för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund. Vi dokumenterar dessutom viss kommunikation som vi har med dig via telefon eller mail, för att kunna ge dig bästa service och följa upp dina ärenden.. Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att den ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall vår kundtjänst.. Vi kommer aldrig att lämna ut dina personuppgifter till tredje part.. Användning av cookie-filer. Denna webbplats använder cookies för att hjälpa dig att få en personligt ...
Personuppgiftslagen (PuL) finns för att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Personuppgifter är all slags information som handlar om eller kan knytas till en levande person. Exempel på sådan information är namn, personnummer, fastighetsbeteckning och telefonnummer med flera. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.. Med behandla menas bland annat att samla in, registrera, lagra och bearbeta personuppgifter. När personuppgifter samlas in och behandlas måste den person som registreras bli informerad om detta. Dessutom måste det finnas möjlighet för den som registreras att ta del av de uppgifter som registrerats om honom eller henne.. Personuppgifter får normalt inte registreras i databaser eller liknande register, utan att den som personuppgifterna gäller, känner till vad de ska användas till, och vilket företag eller organisation som är ansvarig. ...
Största delen av Sibbo kommuns tjänster grundar sig på förverkligandet av kommunens rättsliga förpliktelse, en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Då behöver vi inget separat samtycke för behandlingen av dina personuppgifter. En del av tjänsterna är ändå sådana där personuppgifterna samlas in på basis av ditt samtycke och då ber vi om ditt samtycke för att behandla dina uppgifter. Du har också rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke.. Kommunen upprätthåller flera register som behövs för produktionen av tjänster inom olika sektorer. Registren innehåller personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer och elektroniska adresser. Varje register innehåller ändå bara de uppgifter som är nödvändiga för just den tjänsten. Uppgifterna i våra register används endast av de personer som i sitt arbete behöver dem och som har tystnadsplikt.. Dina uppgifter är väl skyddade och de lämnas ut endast på basis av rättsliga ...
Tekniska verken-koncernen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt vad som framgår i dessa riktlinjer.. Tillfällen då vi behandlar dina personuppgifter. I de flesta fall behandlar vi personuppgifter som du själv valt att tillhandahålla oss med, oftast i din yrkesroll som kontaktperson hos någon av våra kunder, leverantörer eller andra partners. I vissa fall inhämtar vi även personuppgifter från annan än direkt från dig, t.ex. från din arbetsgivare i det fall det företag du representerar ska ingå eller har ingått ett avtal med oss. Vi inhämtar även automatiskt vissa uppgifter rörande din användning av vår hemsida genom cookies, och våra övriga digitala kanaler.. Förbereda, fullgöra och administrera avtal med leverantör, kund eller annan partner. Vi behandlar dina personuppgifter i form av namn, titel och kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer etc) och om du har en enskild firma: organisationsnummer/personnummer för att administrera ...
Tekniska verken-koncernen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt vad som framgår i dessa riktlinjer.. Tillfällen då vi behandlar dina personuppgifter. I de flesta fall behandlar vi personuppgifter som du själv valt att tillhandahålla oss med, oftast i din yrkesroll som kontaktperson hos någon av våra kunder, leverantörer eller andra partners. I vissa fall inhämtar vi även personuppgifter från annan än direkt från dig, t.ex. från din arbetsgivare i det fall det företag du representerar ska ingå eller har ingått ett avtal med oss. Vi inhämtar även automatiskt vissa uppgifter rörande din användning av vår hemsida genom cookies, och våra övriga digitala kanaler.. Förbereda, fullgöra och administrera avtal med leverantör, kund eller annan partner. Vi behandlar dina personuppgifter i form av namn, titel och kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer etc) och om du har en enskild firma: organisationsnummer/personnummer för att administrera ...
Personuppgifter som behandlas. Vid ansökningar, beställningar, anmälningar eller annan kontakt med oss kan vi komma att registrera bland annat: namn, personnummer, klubb, kön, adress, telefonnummer, e-postadress.. I övrigt behandlas personuppgifter som du själv har valt att lämna, till exempel vid e-postkontakt med oss eller på vår webbplats.. Vi har som regel att inte samla in och behandla känsliga personuppgifter till exempel information om hälsa eller etniskt ursprung. Du kan dock själv ha valt att lämna viss information, till exempel inför ett arrangemang att du är allergiker och önskar viss kost. Genom att göra detta utgår vi ifrån att du samtycker till att vi behandlar dessa uppgifter i enlighet med de ändamål som anges i denna policy. Vi förutsätter därför att du vill att vi behandlar dessa uppgifter.. Varför vi behandlar personuppgifter och hur länge de sparas. För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste vi följa gällande rätt och därför ...
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, bild, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller även till exempel bokningsnummer och elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer. Nygatan 6s hantering av personuppgifter ska ske på ett lagligt, korrekt, öppet och ändamålsenligt sätt, i den omfattning vi bedömer det nödvändigt samt på ett sätt som undviker att kränka den registrerades personliga integritet. Nygatan 6 har ansvar för att personuppgifterna skyddas av lämpliga säkerhetsåtgärder.. I vissa fall kan Nygatan 6 behöva dela information med relevant tredje part, t.ex. en tjänsteleverantör, utöver de fall där ett avtals fullgörande eller att uppfylla en rättslig förpliktelse är laglig grund. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett tryggt och säkert sätt upprättar Nygatan ...
Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Läs mer om vilka personuppgifter vi behandlar, i vilket syfte och vilka rättigheter du har.. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna leverera och ta betalt för, men även förbättra de tjänster du använder eller för att kunna hantera ditt ärende. Det kan till exempel vara namn, e-postadress, adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer och personnummer. Personuppgifterna delas med de personuppgiftsbiträden vi använder samt vår tillsynsmyndighet. Ibland kan vi också behöva lämna ut personuppgifter till försäkringsbolag eller andra verksamheter inom kommunkoncernen.. Vi behandlar personuppgifterna med stöd av dataskyddsförordningen (GDPR), artikel 6.1e (Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse). Personuppgifterna sparas så länge det är nödvändigt för att kunna leverera tjänster eller uppfylla lagkrav.. Förutom de uppgifter vi inhämtar från dig ...
För att personuppgifter ska få behandlas i verksamheten är ett nämndsbeslut om behandlingen en förutsättning. Beslutet ska bland annat innehålla uppgifter om vilka personuppgifter som behandlas, syftet med behandlingen, om personnummer registreras, vilken laglig grund som finns och hur länge uppgifterna sparas. Personuppgiftsansvariga är skyldiga att föra ett register över behandlingar av personuppgifter, som även ska uppdateras löpande.. Behandling av personuppgifter sker både via programvara och löpande text. Löpande text avser Word, Excel, mail och liknande och kallas även osorterad data. Beslut har fattats av nämnderna om godkännande av hantering av personuppgifter i löpande text.. Känsliga personuppgifter. Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd i dataskyddsförordningen. Grundregeln är att det är förbjudet att behandla sådana personuppgifter, men det finns undantag som exempelvis samtycke och viss rättslig ...
1. Vad är GDPR och vad innebär det för mig egentligen?. GDPR står för General Data Protection Regulation, och är en ny dataskyddsförordning som gäller inom EU från och med den 25 maj 2018. GDPR reglerar hur företag och organisationer får hantera din personuppgifter.. GDPR kommer inte att påverka ditt användande av våra tjänster, så oroa dig inte - ditt användarkonto kommer att fungera precis som vanligt! Det som GDPR gör är att ge dig större inflytande över hur dina personuppgifter får användas. Dina rättigheter är beskrivna mer detaljerat i vår integritetspolicy.. 2. Vad är personuppgifter?. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress, men även andra uppgifter relaterat till den fysiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos en person.. 3. Hur hanterar KRY mina personuppgifter? Vad för slags ...
Medlemskapet i Söderköpings båtklubb är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter, men Söderköpings båtklubb behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.. Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är medlemsnummer, namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer samt dina båtuppgifter. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i Söderköpings båtklubb är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att Söderköpings båtklubb har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.. Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgifts- behandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.. Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att ...
I linje med Riksidrottsförbundets uppförandekod för idrottsföreningar sparas också statistik från resultaten i turneringen med allmänintresse som grund. Det samma gäller behandling av särskilda kategorier av personuppgifter som utförs inom ramen för utfärdande och administration av paralicenser.. Vi kan också komma att publicera bilder och videor som tas under turneringen med intresseavvägning som grund om de inte publiceras i journalistiskt syfte.. Andra ändamål för vår behandling av personuppgifter kan ha sin rättsliga grund i olika lagkrav, det vill säga där vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse, exempel på sådana ändamål är behandling av personuppgifter enligt bokföringslagen för fakturering, behandling av personnummer som skall lämnas till Skatteverket i samband med kontrolluppgifter för domarlöner eller när vi förmedlar information om ändrade avtalsvillkor. Det gäller också vid behandling av personuppgifter i bestraffnings- och ...
I linje med Riksidrottsförbundets uppförandekod för idrottsföreningar sparas också statistik från resultaten i turneringen med allmänintresse som grund. Det samma gäller behandling av särskilda kategorier av personuppgifter som utförs inom ramen för utfärdande och administration av paralicenser.. Vi kan också komma att publicera bilder och videor som tas under turneringen med intresseavvägning som grund om de inte publiceras i journalistiskt syfte.. Andra ändamål för vår behandling av personuppgifter kan ha sin rättsliga grund i olika lagkrav, det vill säga där vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse, exempel på sådana ändamål är behandling av personuppgifter enligt bokföringslagen för fakturering, behandling av personnummer som skall lämnas till Skatteverket i samband med kontrolluppgifter för domarlöner eller när vi förmedlar information om ändrade avtalsvillkor. Det gäller också vid behandling av personuppgifter i bestraffnings- och ...
I linje med Riksidrottsförbundets uppförandekod för idrottsföreningar sparas också statistik från resultaten i turneringen med allmänintresse som grund. Det samma gäller behandling av särskilda kategorier av personuppgifter som utförs inom ramen för utfärdande och administration av paralicenser.. Vi kan också komma att publicera bilder och videor som tas under turneringen med intresseavvägning som grund om de inte publiceras i journalistiskt syfte.. Andra ändamål för vår behandling av personuppgifter kan ha sin rättsliga grund i olika lagkrav, det vill säga där vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse, exempel på sådana ändamål är behandling av personuppgifter enligt bokföringslagen för fakturering, behandling av personnummer som skall lämnas till Skatteverket i samband med kontrolluppgifter för domarlöner eller när vi förmedlar information om ändrade avtalsvillkor. Det gäller också vid behandling av personuppgifter i bestraffnings- och ...
I linje med Riksidrottsförbundets uppförandekod för idrottsföreningar sparas också statistik från resultaten i turneringen med allmänintresse som grund. Det samma gäller behandling av särskilda kategorier av personuppgifter som utförs inom ramen för utfärdande och administration av paralicenser.. Vi kan också komma att publicera bilder och videor som tas under turneringen med intresseavvägning som grund om de inte publiceras i journalistiskt syfte.. Andra ändamål för vår behandling av personuppgifter kan ha sin rättsliga grund i olika lagkrav, det vill säga där vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse, exempel på sådana ändamål är behandling av personuppgifter enligt bokföringslagen för fakturering, behandling av personnummer som skall lämnas till Skatteverket i samband med kontrolluppgifter för domarlöner eller när vi förmedlar information om ändrade avtalsvillkor. Det gäller också vid behandling av personuppgifter i bestraffnings- och ...
I linje med Riksidrottsförbundets uppförandekod för idrottsföreningar sparas också statistik från resultaten i turneringen med allmänintresse som grund. Det samma gäller behandling av särskilda kategorier av personuppgifter som utförs inom ramen för utfärdande och administration av paralicenser.. Vi kan också komma att publicera bilder och videor som tas under turneringen med intresseavvägning som grund om de inte publiceras i journalistiskt syfte.. Andra ändamål för vår behandling av personuppgifter kan ha sin rättsliga grund i olika lagkrav, det vill säga där vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse, exempel på sådana ändamål är behandling av personuppgifter enligt bokföringslagen för fakturering, behandling av personnummer som skall lämnas till Skatteverket i samband med kontrolluppgifter för domarlöner eller när vi förmedlar information om ändrade avtalsvillkor. Det gäller också vid behandling av personuppgifter i bestraffnings- och ...
Behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person (t.ex. namn och personnummer, men även indirekta uppgifter som tel.nr. eller fastighetsbeteckning). Behandling är all slags hantering av uppgifterna, från att de samlas in eller tas emot tills att de inte längre finns kvar.. Varför behandlar vi personuppgifter?. Den information och de personuppgifter som Tierpsbyggen samlar in kan behövas i bolagets verksamhet med uthyrning och förvaltning av bostäder och lokaler, för att erbjuda en tjänst eller frivillig aktivitet, eller för att uppfylla lagkrav som bolaget måste följa. Uppgifterna kan även komma att utgöra underlag för statistik. I vissa fall kan det behövas ett samtycke för att vi ska få behandla dina personuppgifter. Ett sådant samtycke kan alltid återkallas om du ändrar dig (men redan gjorda behandlingar påverkas inte).. Om du använder våra blanketter och ...
Informationen vi sparar är den du aktivt lämnar till oss, såsom personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer i samband med att du bokar en tid till oss.. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är giltigt samtycke.. Personuppgifterna hanteras enligt lagar och föreskrifter. De är skyddade för obehörigas åtkomst. Uppgifterna används enbart i vårdsammanhang och om annan vårdgivare träffas krävs patientens samtycke för att den vårdgivaren skall få ta del av journal som upprättats av annan vårdgivare. Handlingar utlämnas enbart till patienten själv vid förfrågan om journalkopia, till försäkringsbolag när giltig fullmakt finns samt till revisorer när ekonomiska revisioner genomförs när det är säkerställt att revisorerna omfattas av gällande sekretess. Vidare lämnas vissa personuppgifter till landstinget enbart för deras utbetalande av debiterade åtgärder.. Ändamålet med behandlingen - Vi använder informationen till: Vi använder ...
I flera fall när vi begär in personuppgifter gör vi det i syfte att uppfylla lagstadgade, avtalsenliga krav eller krav som är nödvändiga för att ingå ett avtal med exempelvis en kund eller leverantör. I fall den registrerade inte tillhandahåller de uppgifter som vi begär, kan det i vissa fall medföra att vi inte kan ingå ett avtal eller fullgöra våra förpliktelser i ett avtal med den registrerade.. Kunder och potentiella kunder. Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?. För att kunna ingå och hantera avtal med våra kunder, behandlar Nordic Finance personuppgifter tillhörande personer som är företrädare, ägare eller borgenärer för våra kunder. Grunden för denna behandling är samtycke samt avtal.. Nordic Finance kan även komma att behandla personuppgifter avseende företrädare för potentiella kunder. Grunden för denna behandling är intresseavvägning.. Vissa personuppgifter om kunder och potentiella kunder kan också behandlas på grund av att Nordic ...
Denna policy omfattar Sörmlandskök AB. Kontaktuppgifter för information och frågor gällande personuppgiftsbehandling är [email protected] Sörmlandskök värnar om din personliga integritet och strävar att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt.. Sörmlandskök kommer behandla dina personuppgifter som namn, adress, mail, telefon och personnummer som vi registrerar om dig i syfte att förse dig med den information och de tjänster som du begärt samt för uppföljning av försäljning, produktgarantier och kommande erbjudanden.. Vårt syfte är inte att behandla tredjelandsöverföring, vi lagrar inte personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl.. Personuppgifter behandlas av ett fåtal personer, vi lämnar inte ut personuppgifter till någon annan organisation än de som ska utföra tjänster i samband med köp eller förfrågan av våra produkter. Vid dessa fall sker behandlingen på uppdrag av Sörmlandskök.. Du har enligt GDPR rätt att ...
Personuppgifter är information som kan knytas till en identifierad eller identifierbar person som exempelvis namn, adress, personnummer, e-post-adress och registreringsnummer på fordon. Dessa uppgifter kan vara nödvändiga för oss att behandla för att vi ska kunna utföra våra tjänster till dig som kund. EL-Finess behandlar personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Din integritet är viktig för oss och vi har ett stort fokus på att dina personuppgifter hanteras i enlighet med principerna om sekretess, integritet, tillgänglighet och hållbarhet. Om en säkerhetsöverträdelse inträffar, som mycket sannolikt kan utgöra en allvarlig risk för våra kunders rättigheter, rapporterar vi detta till dig i enlighet med personuppgiftsregelverket.. Varför och hur behandlar vi personuppgifter? Syftet med vår behandling av dina personuppgifter är att identifiera dig och det affärsförhållande som du har med oss på EL-Finess. Vår behandling av personuppgifter ...
Många personuppgiftsbehandlingar inom kommunen grundar sig på att vi utför en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Det förekommer också att vi hanterar personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtal med dig. När vi använder bilder inhämtar vi ditt samtycke. Du kan läsa mer om samtycke nedan.. Vilka personuppgifter hanterar vi?. Vi hanterar de personuppgifter som vi behöver för ändamålet med varje behandling. Exempelvis namn, kontaktuppgifter och personnummer i de fall det behövs.. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?. Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmän handling. Det betyder att dina personuppgifter kommer att hanteras den tid som det behövs och i vissa fall för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.. Vad gäller om du samtyckt till att vi hanterar dina uppgifter?. Om du har samtyckt till ...
Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR) istället för den gamla personuppgiftslagen (PUL) som lag i alla EU:s medlemsländer. Syftet med dataskyddsförordningen är att skydda enskilda personer mot felaktig användning av deras personuppgifter.. Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet, som exempelvis personnummer, namn och adress - och i vissa fall även bild. Anställningsavtal, kundavtal och bokföring är exempel där företag måste registrera och hantera personuppgifter (men bara de uppgifter som behövs). Här behövs inte samtycke.. Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen här: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/ Ansvarig för frågor rörande denna policy hos oss är City Studios Sweden AB (orgnr 556752-4540).. Om du som kund vill avtala fram specialbehandling av dina personuppgifter, så hör gärna av dig så ska vi se vad vi kan göra.. För att kunna ...
I samband med att du kontaktar oss samlar vi in namn, adressuppgifter, epostadress och telefonnummer så att vi ska kunna hålla kontakt med dig så länge det ärende kontakten gäller fortgår.. Telefonsamtal till och från EFF kan spelas in och bevaras i enlighet med svensk och norsk lag och föreskrifter om värdepappersmarknaden.. Om du ingår avtal om att bli kund lämnar du eller din företrädare personuppgifter till oss för att vi ska kunna administrera din begäran. De personuppgifter vi då samlar in utgörs bl a av namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress.. Vid upprättande av avtal och under utförandet av det uppdrag avtalet reglerar kommer vi även att behandla uppgifter rörande din förmögenhet, utformningen av ditt månadssparande, din allmänna ekonomiska situation, dina preferenser om risktagande och dina investeringar i finansiella instrument.. I tillägg till det kan vi i samband med vissa transaktioner behöva samla in ytterligare information från och ...
Vem är personuppgiftsansvarig?. Olofssons Fasadputs & Måleri Bygg AB, org. nummer: 556516-9793, Rödmyren 115, 444 97 Svenshögen är personuppgiftsansvarig om inget annat anges.. .Hur länge sparar vi era personuppgifter?. Vi sparar och behandlar era personuppgifter så länge som vi behöver för att kunna utföra våra tjänster eller till dess att samtycket återkallas.. För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter och vilka personuppgifter behandlar vi?. Byggnadsprojekt. Vid byggnadsprojekt behandlar vi dina personuppgifter för att kunna utföra våra tjänster. Dina personuppgifter behövs för att teckna ett avtal, för att vi ska genomföra vårt arbete och inom det administrativa arbetet. De personuppgifter som lagras vid byggnadsprojekt är namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post. Personuppgifterna lagras så länge som vi behöver för att projektet ska utföras eller till dess att ni återkallat samtycket.. Samarbetspartner. Som underentreprenör, ...
GDPR - General Data Protection Regulation. Information om behandling av personuppgifter. GDPR (dataskyddsförordningen) är en lag som gäller inom hela EU från 25 maj 2018. Lagen syftar till att vi ska få en ökad personlig integritet, att alla ska få större kontroll över hur våra personuppgifter hanteras och behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person - t ex genom namn, bild, personnummer o d. GDPRs regler omfattar såväl elektroniskt lagrade uppgifter som pappersexemplar. Avidentifierade uppgifter omfattas inte av GDPRs regler.. Den information som presenteras här avser att förklara hur personuppgifter behandlas vid Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi HB av leg psykolog/leg psykoterapeut Sven-Erik Levin.. Personuppgiftsansvarig. Behandling av personuppgifter enligt GDPR omfattar all tänkbar hantering av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig bestämmer målen och medlen för behandling av ...
Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) reglerar hur personuppgifter får behandlas och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL). Vi på HOPE Psykoterapi vill att du som patient/klient känner dig trygg och säker med hur vi hanterar dina personuppgifter.. Legitimerade psykoterapeuter är skyldiga att föra journaler för varje patient/klient som kommer till oss. Journalen kan innehålla personuppgifter om dig, som rör exempelvis din adress och personnummer, vad för typ av behandling som utförs, uppgifter om ev. tidigare ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder och information om vem och när anteckningar har gjorts i journalen. Dessa personuppgifter behövs för att kunna ge en trygg, säker och god vård. Förutom journalföring används personuppgifter också som underlag för fakturering och bokföring.. I och med att du börjar i terapi hos oss godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter för att vi ska kunna genomföra vårt uppdrag och skyldigheter gentemot dig ...
INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSHANTERING. Vilken information samlar vi in?. De personuppgifter vi behandlar får vi oftast direkt eller indirekt från dig genom kontakt per telefon, e-post eller via vår webbplats. Det kan t.ex. vara namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, domännamn, detaljer om ditt/dina avtal men också fotografier/bilder. Vi inhämtar också information från offentliga register och leverantörer för att verifiera att de personuppgifter vi behandlar är korrekta och för att kunna marknadsföra våra produkter. När vi samlar in personuppgifter om dig första gången får du mer information om detta.. Till vad använder vi uppgifter och varför behöver vi dem?. Vi använder personuppgifterna och behöver dem för att identifiera dig, kontrollera din behörighet att ingå avtal för företagets räkning samt för att leverera avtalad produkt/tjänst och kunna vidta olika åtgärder enligt avtal samt uppfylla skyldigheter som följer av lag. Personuppgifterna ...
KSAK med våra organisationer är måna om att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss.. I första hand berörs du av ditt Medlemskap eller som Besiktningsman-, Flygplansägare, Flyglärare och/eller hyresgäst sv Siljan Airpark. Vi noterar följande uppgifter om dig, ditt namn, adress, telefonnummer, mail och i vissa fall personnummer.. Vi använder dina personuppgifter till att kunna sköta KSAK anslutna medlemmar, delegerad verksamhet av Transportstyreslen, UL-delegering och Tillståndsverksamhet för flygskolor och Flyglärarutbildning.. Dina uppgifter kommer in till oss i första hand genom ditt medlemskap i en flygklubb via klubbens egen registerhantering, per telefon eller mail. I de flest fall är det du själv som kontaktar oss via brev, telefon och/eller mejl.. Hur länge sparar vi dina uppgifter. Tiden vi sparar dina uppgifter varierar utifrån vad uppgifterna behövs till. Vi sparar inte uppgifterna längre än vi behöver för aktuellt ändamål. Som ...
Som ett led i myndighetens beredning av ärenden till Hälso- och sjuk-vårdens ansvarsnämnd handlägger och administrerar Socialstyrelsen personuppgifter om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i syfte att pröva deras behörighet. För handläggning av ärendet behandlas namn, personnummer och övriga uppgifter som är nödvändiga för handläggningen, till exempel uppgifter som rör hälsa, uppgifter om eventuella brott och uppgift som rör den enskildes yrkesutövning. För denna behandling av personuppgifter är Socialstyrelsen och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd gemensamt personuppgiftsansvariga.. Behandlingen bygger på den rättsliga grunden myndighetsutövning och behandling av känsliga personuppgifter på den rättsliga grunden viktigt allmänt intresse. Socialstyrelsen inhämtar uppgifter i ärendet från IVO och den enskilda. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd fattar beslut i ärendena. När beslutet är fattat skickas information om behörighetsinskränkningar ...
IFAU har enligt Lag (2012:741) om behandling av personuppgifter vid IFAU rätt att hålla datasamlingar för att kunna uppfylla sina åtaganden. Det sker enligt förordningen om ändring i förordningen (2007:911) med instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, SFS 2012:16.. Forskningen vid IFAU baseras nästan uteslutande på pseudonymiserade personuppgifter, d.v.s. personnummer och namn har ersatts med ett särskilt löpnummer. Kopplingen mellan löpnummer och personnummer bevaras hos SCB. IFAU har inte tillgång till kopplingen. Det är i lag förbjudet att vidta åtgärder för att söka ta reda på enskilda individers identitet. Pseudonimiserade personuppgifter behandlas sedan 2014 i tre forskningsdatabaser. Uttag från databaser görs som underlag för IFAU:s forskningsstudier. Endast projektdeltagare som anges i en diarieförd projektbeskrivning får tillgång till data från databaserna. Forskaren får tillgång till en delmängd av uppgifterna som behövs för ...
Västerviks kommuns Inköpscentral behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom: (namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress). Syftet med en sådan behandling är bland annat för att kunna producera underlag till förfrågningsunderlag, kunna ta emot och svara på frågor under anbudstiden, se vilka som har lämnat anbud och vem som svarar på frågor gällande anbudet och företräder anbudslämnaren samt andra personuppgifter från anbudslämnaren som är nödvändiga för att kontrollera ställda krav i upphandlingen. För att utvärdera anbuden, göra en tilldelning och med vem som får avtalet så kan det förekomma personuppgifter som är nödvändiga för att slutföra avtalen. Vi får dina uppgifter från upphandlande myndigheter och anbudslämnare. Vi kan i vissa sammanhang inbjuda till olika utbildnings- och informationsträffar som innebär att vi har namnlistor med personuppgifter. I övrigt kan det förekomma anteckningar och arbetsmaterial som innehåller ...
Information till medlemmarna i Eskelhem Tofta Fiber ekonomisk förening angående behandling av personuppgifter.. Föreningen uppfyller kraven i den nya dataskyddsförordningen som gäller från maj 2018. Det innebär att vi bara samlar in och lagrar de personuppgifter som behövs för vår verksamhet, personnummer, namn, fastighetsbeteckning, adress och kontaktuppgifter. Vi hanterar dessa för att upprätthålla det avtal föreningen har med respektive medlem vilket reglerar anslutning till fibernätet samt i förekommande fall att medlemmen har del i det gruppanslutningsavtal som föreningen tecknat. Vidare är föreningen skyldig att hålla en medlemslista på grund av kraven i lagen om ekonomiska föreningar.. Vi använder inte personuppgifterna till något annat än vår kärnverksamhet och vi sprider inga personuppgifter annat än vid nyanslutning till teleoperatören. Operatören har till oss intygat att de inte sprider personuppgifterna vidare. Föreningen kan även behöva lämna vidare ...
Denna policy beskriver hur vi: Park Wash n Go i Landvetter AB, Industrivägen 17, 43892 Härryda, organisationsnummer 556516-5932, nedan kallat vi och oss samlar in, använder, skyddar och värnar om din personliga integritet. Vi är ansvariga för, och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd. Vilken information samlar ni in om mig?. Personuppgifter du lämnar till oss:. När du lämnar ditt fordon på vår verkstad, rekond eller parkering kommer du behöva lämna viss information om dig själv för att vi skall kunna utföra de tjänster du önskar. Det gäller främst tjänster så som verkstadsarbeten, tvätt/rekond och däckförvaring. Vanliga personuppgifter i dessa sammanhang är namn, personnummer, registreringsnummer, kontaktuppgifter, ekonomisk information och frågor eller information du har angivit till oss gällande våra tjänster och produkter genom vår kundtjänst. Ovanstående uppgifter måste vi samla in för att kunna ...