Aptahem (publ) kan idag meddela att bolaget har lämnat in en ny patentansökan med målsättning om att stärka bolagets immaterialrättsliga portfölj baserat på nya forskningsresultat med Apta-1. Grunden till den nya patentansökan är studieresultat från ett flertal tidigare studier utförda av bolaget samt de nyligen presenterade positiva studieresultaten där Apta-1 utvärderades i en kliniskt relevant modell för sepsis. Bolaget bedömer att patentansökan signifikant förändrar den tidigare kommunicerade kommersiella potentialen för Apta-1 och väljer därför att meddela marknaden om händelsen. Ett tilläggsprospekt är under upprättande och kommer inom kort att lämnas in till Finansinspektionen. Med anledning av tilläggsprospektet förlängs teckningstiden till den 9 oktober 2017 (tidigare 4 oktober 2017).. Aptahem (publ) kan idag meddela att bolaget har färdigställt och lämnat in en ny patentansökan till det europeiska patentverket (EPO) rörande läkemedelskandidaten ...
Idogen AB (Idogen) meddelar idag att det amerikanska patentverket (USPTO) har utfärdat ett Notice of Allowance, vilket innebär att de avser att bevilja Idogens patentansökan. I januari 2017 beviljades bolagets tolerogena vaccinteknologi patent i Japan och en relaterad ansökan godkändes för beviljande i Europa. Patentet i USA kommer att ge Idogens vaccinteknologi ett brett skydd på en strategiskt mycket viktig marknad och stärker bolagets patentportfölj markant.. Amerikanska patentverket (USPTO) har meddelat att de avser bevilja Idogens patentansökan med ansökningsnummer 14/553,098. Detta patent tillhör Idogens andra patentfamilj och avser inducering av IDO för behandling av autoimmuna sjukdomar eller bortstötning av transplanterade organ. Patentets giltighetstid sträcker sig till december 2031, men kan komma att bli något längre om justering görs för försening i handläggningen hos patentverket.. Relaterade ansökningar har beviljats i Japan och fått Notice of ...
Det har dykt upp en ny patentansökan från Apple hos WIPO (World Intellectual Property Organization) som antyder att Apple eventuellt funderar på att bygga något som närmast skulle kunna liknas vid en stationär dator med pekskärm. Patentansökan inn...
Det finns två delar som gör att Svenskt Näringsliv menar att skyddet till stora delar är balanserat. Den första delen handlar om varför patentsystemet överhuvudtaget finns. Ett viktigt skäl bakom patentsystemet är att det skapar ett incitament till innovation. En uppfinnare, forskare eller ett företag som gör kalkylen om det är värt att investera i en innovationsprocess har ofta patentsystemet som en viktig parameter. Ett annat väl så viktigt skäl är att patentansökningarna blir offentliga. Det uttrycks ibland till och med som att uppfinnaren får patentet i utbyte mot information om uppfinningen. Patentinformation finns tillgänglig på nätet till exempel via Patent- och registreringsverkets hemsida.. Den andra delen är att patentsystemet, såväl nationellt som internationellt, innehåller ett flertal säkerhetsventiler för att skyddet inte ska bli för starkt. En säkerhetsventil är de trösklar som patentsystemet innehåller. Patent är en rättighet som uppkommer genom ...
Under 2018 ökade de danska patentansökningarna till Europeiska Patentverket med 14,4 procent, den största ökningen av alla länder. Det innebär att danska patentansökningar nu når rekordnivåer, visar årsrapporten från Europeiska Patentverket.. Antalet patentansökningar från Danmark till Europeiska Patentverket ökar kraftigt, och Danmark är nu på tredjeplats på listan över ansökningar per capita. Totalt söktes 2 390 patent under 2018. Även Sverige har en positiv utveckling, och ökar sina ansökningar med 7,1 procent, vilket placerar Sverige på en fjärdeplats på samma lista. Schweiz och Nederländerna söker flest patent per capita, medan flest patentansökningar totalt sett kommer från USA och Tyskland.. De områden där flest patentansökningar görs är inom sjukvårds- och läkemedelsbranschen, databranschen och transportbranschen. Detta avspeglas i Danmark där Novozymes och Novo Nordisk, två bolag i läkemedelsbranschen, placerar sig på topp tre, tillsammans med ...
Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention
Köp begagnad Patenträtt : svensk och internationell patenträtt, avtal om patent samt skyddet för växtsorter och f av Bengt Domeij hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt - Sveriges största marknadsplats för begagnad kurslitteratur.
Antalet internationella patentansökningar från svenska företag rasar. Nya siffror visar att fjolårets tapp är dubbelt så stort som det globala snittet.. Bland de mest patentintensiva länderna står Sverige, USA och Tyskland för den största kräftgången i patentansökningar, visar statistik från World Intellectual Property Organization som sammanställts av Awapatent. Länderna tappade 11 procent i fjol, jämfört med året innan. Den genomsnittliga minskningen låg på 4,5 procent.. Ökar mest gör Kina. Nästan 30 procent fler internationella patentansökningar gjordes från kinesiska företag i fjol än 2008.. De hetaste teknikområdena var nanoteknik och halvledare som ökade med 10 procent. Patentansökningar inom datorteknik tappade 11 procent, medan medicin och medicinteknik föll 8 respektive 6 procent. /Kristian Svensson. ...
DexTechs uppfinningar skyddas genom patent som ger Bolaget exklusiv ensamrätt. Med andra ord äger DexTech alla patent och patentansökningar som skickats
BrainCool AB (publ) har erhållit ett snabbt besked av det svenska patentverket (PRV) om avsikten att godkänna bolagets patentansökan för en app
Sverige fortsätter att vara i topp på listan över antal patentansökningar i Europa, enligt nya siffror från EPO, European Patent Office.
Jag snubblade nyligen över en dom från patent och marknadsdomstolen som jag tänkte kunde vara intressant att dela med mig av. Saken gäller en person som uppfunnit en s.k. gravitationsmotor. Av patentansökan att döma är det till synes en evighetsmaskin som beskrivs, det vill säga motorn påstås kunna snurra på och ge ett kontinuerligt överskott på energi som kan utvinnas ur gravitationsfältet medelst en generator. Det är väl egentligen inget förvånande över domen. Patent och RegistreringsVerket (PRV) avslog ansökan och Patent- och Marknadsdomstolen fastslog PRVs beslut. Men dels är det trevligt att se att dylik pseudovetenskap inte ges immaterialrättsligt skydd genom statens försorg och dels kan det vara intressant att studera både rättens argumentation och den sökandes självbedrägeri när han framhärdar i att maskinen producerar ett energiöverskott ...
Jag snubblade nyligen över en dom från patent och marknadsdomstolen som jag tänkte kunde vara intressant att dela med mig av. Saken gäller en person som uppfunnit en s.k. gravitationsmotor. Av patentansökan att döma är det till synes en evighetsmaskin som beskrivs, det vill säga motorn påstås kunna snurra på och ge ett kontinuerligt överskott på energi som kan utvinnas ur gravitationsfältet medelst en generator. Det är väl egentligen inget förvånande över domen. Patent och RegistreringsVerket (PRV) avslog ansökan och Patent- och Marknadsdomstolen fastslog PRVs beslut. Men dels är det trevligt att se att dylik pseudovetenskap inte ges immaterialrättsligt skydd genom statens försorg och dels kan det vara intressant att studera både rättens argumentation och den sökandes självbedrägeri när han framhärdar i att maskinen producerar ett energiöverskott ...
Follicum meddelade den 31 juli 2018 att bolaget erhållit en så kallat Notice of Allowance från US Patent and Trademark Office (USPTO) avseende patentansökan benämnd Novel Compositions and Uses Thereof. Follicum kan idag meddela att patentet nu formellt godkänts av myndigheten. Patentnumret är US 10,137,169 och patentet är giltigt till och med 2032.. I den här patentfamiljen har Follicum redan ett godkänt produktpatent i USA som täcker FOL-005 specifikt. Follicum har därefter lämnat in en uppföljande, så kallad Continuing Patent Application, som utvidgar skyddet runt FOL-005. Follicum har nu erhållit ett formellt godkännande för denna uppföljande ansökan. Patentet omfattar läkemedelskandidaten FOL-005 samt relaterade substanser. Patentet innebär ett skydd i USA till och med år 2032. USPTO kommer att publicera det godkända patentet den 27 november 2018.. VD Jan Alenfall kommenterar: ...
Patent- och registerstyrelsen (PRS) tog emot sammanlagt 1 685 nationella patentansökningar i fjol, vilket är 21 procent mer än året innan. Fjolårets
Fördelar. Internationell patentansökan: Företaget kan enkelt inleda patentansökningsprocessen i Finland och med en ansökan få patent i de målländer det önskar. Den ekonomiska risken minskar, eftersom företaget får ett utlåtande om uppfinningens patenterbarhet innan det behöver fatta beslut om i vilka länder det sist och slutligen ska söka patent. Även kostnader som övergången till det internationella patenteringsskedet medför flyttas över till ett senare skede.. Påskyndad patentansökan: Företaget får patentskydd för sin internationella verksamhet snabbt och så likartat som möjligt i alla de PPH-avtalsländer som det behöver. Patentansökningsprocessen kan enkelt inledas i Finland.. Varumärke: Företaget kan försäkra sig om att det har rätt att använda kännetecknet för sin produkt i önskade målländer/regioner. På det här viset förebygger man situationer, som senare kan leda till att försäljningen eller marknadsföringen av produkten avslutas eller till ...
Svenska Dagbladet rapporterar att svenska företags internationella patentansökningar rasade med 11 procent under 2009, jämfört med året innan. Raset var dubbelt så stort som för det globala snittet. Mattias Pierrou, Europapatentombud på Awapatent i Stockholm, uppger för tidningen att 2010 ser klart bättre ut då många företag valt att senarelägga sina ansökningar och att det därför finns ett uppdämt behov i dagsläget.. ...
Patently Apple har hittat en nyligen publicerad patentansökan från Apple, som gäller tekniker för att hindra avancerade masker att lura Face ID.
On 3-7 August and 1-2 September 2020, the United States Patent and Trademark Office (USPTO) virtually hosted the 2020 ID5 Mid-Term and TM5 Expert Meeting of the worlds five largest trade mark and designs offices: the China National Intellectual Property Administration (CNIPA); the European Intellectual Property Office (EUIPO); the Japan Patent Office (JPO); the Korean Intellectual Property Office (KIPO); and the United States Patent and Trademark Office (USPTO).. The World Intellectual Property Organization (WIPO) was present as an observer.. The main objective was to take stock of progress of all projects and to prepare for the Annual Meetings which will take place on 26-30 October.. Tag: #ipnetwork. ...
Interiör från Trademark Living är suggestiv, rustik och i en funktionell unik stil. Alla produkter är vackert och gediget hantverk gjort med själ och efter traditionella hantverkstraditioner. En del är semi-handgjorda, vilket ger varje produkt en personlig touch. Trademark Livings produkter är till stor del producerat av återvinningsmaterial i produktionen av nya produkter, samt vid reproducering av gamla saker som har varit uppskattad under ett långt liv, och har en tidlös skönhet.Trademark Living har ett stort fokus på miljö och hållbarhet i sitt val av material och tillverkning av produkter.. ...
På fredagen möts medlemsländerna i världshandelsorganisationen WTO för att diskutera frågor kring handel och immaterialrätt i ljuset av coronapandemin. Sverige bland flera länder har inte gett sitt stöd till ett förslag om att frångå patenträtten för att fler ska få tillgång till vaccin, vilket nu möts av kritik. - Vi är i ett kritiskt skede av […]
308 Best Patenträtt Gratis Vektorgrafik Nedladdningar from the Vecteezy community. Patenträtt Gratis Vektorgrafik licensed under creative commons, open source, and more!
Igår erhöll Follicum ett formellt patentgodkännande från US Patent and Trademark Office som skyddar hårprojektet FOL-005 till och med 2032. Lund-bolaget driver även ett diabetesprojekt där tidigare prekliniskt studier har påvisat en förmåga att öka insulinfrisättningen på β-celler isolerade från djur. Idag offentliggjorde bolaget nya ex vivo-resultat som bekräftar denna förmåga, den här gången i studier med mänskligt material.. Follicum utvecklar peptidbaserade läkemedel och dess huvudprojekt, FOL-005, är på väg att påbörja sin andra fas II-studie inom håravfall (alopecia). Igår kom beskedet att US Patent and Trademark Office formellt godkänt en s.k. Continuing Patent Application, vilket är en uppföljningsansökan på ett redan befintligt patent. Redan i september erhöll Follicum besked om det stundande patentgodkännandet, som nu alltså blivit verklighet och skyddar FOL-005 på den amerikanska marknaden fram till och med år 2032.. Follicums vd Jan Alenfall ...
Läkemedelsbolaget Novozymes ligger överst på listan över de danska företag som ansöker om flest patent. Enligt nya tal är Sverige och Danmark i europeisk topp, räknat per invånare, när det gäller att skydda sina nya uppfinningar.. Med 155 patentansökningar är Novozymes, med huvudkontor i danska Bagsværd, det företag i Danmark som skickade in flest patentansökningar för att skydda ny forskning och nya uppfinningar. Det visar nya tal från den europeiska patentmyndigheten, EPO:s, årsrapport.. Efter Novozymes, som sysselsätter 6 100 personer globalt, följer vindkraftstillverkaren Vestas läkemedelsbolaget Novo Nordisk, med 133 respektive 110 inskickade patentansökningar till patentmyndigheten i München. På fjärde och femte plats ligger värmeföretaget Danfoss och hörapparatstllverkaren Oticon med 54 och 60 ansökningar.. Novozymes topplaceringen skyldes et vedholdende fokus på at søge patenter i forskellige kategorier. Dels i specifikke produkter i kerneforretningen, ...
Aktuell statistik för patent, design och varumärke från PRV 29 präglades av en nedgång i ansökningar för såväl patent som för varumärkes- och designskydd. Inom patentområdet gäller nedgången olika typer
Vad fick dig att söka jobb hos oss?. Jag sökte jobb på PRV då jag tycker det är spännande med immaterialrätt och ville lära mig mer om det. Möjligheten att bredda mig teknikmässigt var också lockande och eftersom man som granskare på PRV har hand om patentansökningar av väldigt skild karaktär kommer det naturligt in i jobbet. Jag hade också intrycket av att de som jobbar på PRV verkligen trivs med sina jobb; att det är en bra stämning, samt att det är en bra balans mellan arbete och fritid; att man jobbar när man är på jobbet och verkligen är ledig när man inte är det.. Varför har du valt att stanna hos oss?. Den bra utbildningen som man genomgår vid start ger verkligen en bra bild av immaterialrätt och framförallt patent är definitivt något som gör att man vill stanna kvar. Det som jag också upptäckt efter att jag börjat är utöver att de intryck jag hade av PRV sen tidigare stämde otroligt väl, är att det finns också så mycket olika karriärvägar ...
studie på patienter med alopeci (håravfall) som genomförs i Tyskland. Om patentansökan godkänns, ger det skydd även för andra peptider, utöver FOL-005. Dessutom förlängs skyddet för produkten FOL-005 med minst åtta år.. Follicum har parallellt med den kliniska utvecklingen av FOL-005 drivit utvecklingen av en ny formulering av FOL-005 som ska smörjas in i hårbotten. Som rapporterats tidigare har den nya formuleringen studerats i en experimentell djurmodell och visade där goda hårstimulerande egenskaper. Formuleringen utvärderas nu i en klinisk fas II-studie i Tyskland. Genom att den enskilde patienten själv skall sköta behandlingen hemma är det möjligt att studera flera olika doser och öka doseringsfrekvensen på ett enkelt sätt, något som förenklar studien och innebär att antalet besök på kliniken under studietiden kommer att minimeras.. Den breddade patentansökan som nu skickats in omfattar ytterligare experimentella data som ger stöd för att formuleringen även ...
Den här produkten skyddas av patent och pågående patentansökningar och motsvarande nationella rättigheter: FI 20155573, US 7,324,002, US 7,271,774, US 13/794,468, US 13/833,755, US 13/827,418, US 14/195,670, US 14/331,268, US 14/839,928, US 14/882,487.. Ytterligare patentansökningar har registrerats.. Den optiska pulssensorn från Valencell som används i den här produkten är skyddad av patent eller pågående patentansökningar och motsvarande nationella rättigheter. Mer information finns på valencell.com/patents/.. ...
Groth & Co erbjuder affärsmässig rådgivning kring immaterialrätt. Vi har experter inom patent, varumärken, design, domännamn, upphovsrätt, tvist & process, bevakning, namnskapande m.m.
Läser igenom detta patent är en bra föreläsning om hur ett patent i dessa dagar inte ska se ut. Men antagligen är det bara för att väcka uppmärksamhet och visa på systemets orimlighet. IBM är det företag som lämnar in flest patentansökningar i världen med över 6000 patent 2011.. Patent har i många fall även använts för att hindra konkurrenter. T.ex. lämnade yahoo in stämningsansökan mot facebook strax före facebooks börsnotering 2012 där man hävdade att företaget gjort intrång på 10 av företagets patent. Det är inte första gången Yahoo lämnat in en stämningsansökan innan en börsnotering. I samband med Googles börsnotering 2004 lämnade Yahoo in en stämningsansökan där företaget anklagade Google för patentintrång. Google ska enligt uppgift ha gått med på en uppgörelse för att undvika dyra rättegångskostnader i samband med börsnoteringen och syftet var antagligen detsamma med stämningen mot facebook.. IBM har själva tjänat på att kunna sälja ...
Google Patents covers the entire collection of issued patents and millions of patent application made available by the USPTO-from patents issued in the 1790s through those most recently issued in the past few months. All documents available through Google Patents originate from the United States Patent and Trademark Office (USPTO), the European Patent Office (EPO), and the World Intellectual Property Organization (WIPO).. Mer info ...
Trots att klimatfrågan är mer aktuell än någonsin hänger inte teknikutvecklingen med. Antalet svenska patentansökningar för att utveckla klimatsmart teknik minskar för tredje året i rad. En liknande nedåtgående trend syns även i andra länder som USA, Japan och Tyskland, enligt ny statistik från Patent- och registreringsverket, PRV.. Patentansökningarna ökade stadigt från 1990-talet och fram till 2013, men sedan dess har utvecklingen mattats av. 2013 toppade svenska patentansökningar inom klimatsmart teknik med 402 stycken. 2016 hade de fallit till 268.. - Patentansökningar är en termometer på innovationskraft och vilka affärsmöjligheter tekniken ger. Trots att vi behöver klimatsmarta tekniker ser vi en stagnation i ökningen, säger Peter Strömbäck, generaldirektör på PRV, till Ny Teknik.. Klimatsmart teknik täcker ett brett fält. Allt ifrån energikällor och kraftöverföring, transport och frakt, produktion av varor, anpassningar till klimatförändringar, ...
VD har ordet. Tidig läkemedelsutveckling är både spännande och intressant och för att skydda sin verksamhet är patentering av nya resultat en förutsättning. Vi har inlett året med fortsatta patentansökningar och prekliniska studier, samtidigt som vi arbetat för att stärka vår portfölj av potentiella framtida produkter. I mars lämnade vi in en internationell patentansökan - en PCT-ansökan - för att stärka skyddet för vår behandling av patienters antikroppar mot faktor VIII. Faktor VIII är en koagulationsfaktor, alltså ett protein som får blodet att levra sig, som patienter med hemofili A - blödarsjuka - saknar. Vår patentansökan täcker dessutom Idogens metoder för behandling av anti-läkemedelsantikroppar vid flera andra sjukdomstillstånd. Den nya patentansökan utgör en viktig förstärkning av vår patentportfölj.. Under hösten lyckades vi även identifiera fyra nya substanser som i likhet med zebularin har förmåga att öka uttrycket av enzymet IDO1, ett ...
Om Citrix. Citrix (NASDAQ:CTXS) är marknadsledande inom virtualisering, mobilitet, nätverk och molnlösningar. Citrix lösningar för det mobila kontoret ser till att vi kan arbeta säkert när som helst och var som helst, oavsett vilken typ av enhet, programvara, app eller nätverk vi använder. Citrix används av mer än 400 000 organisationer och mer än 100 miljoner användare världen över. Omsättningen 2015 var 3,28 miljarder dollar. Läs mer på www.citrix.se.. ©2016 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. Citrix®, NetScaler®, XenApp®, XenDesktop® and XenMobile® are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered in the United States Patent and Trademark Office and in other countries. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.. ...
Att skydda en innovation är viktigt för att bygga upp ett bestående värde ett företag. Det är därför viktigt att skydda en innovation så att andra inte ska kunna ta din idé och t.ex. sälja den på en annan marknad. Patent är en nationell rättighet. Börja därför med att tänka igenom vilka marknader du vill finnas på och var dina konkurrenter verkar. Man ansöker om patentskydd i respektive land. I Europa har man ett regionalt samarbete. En ansökan kan lämnas till Europapatentverket men den måste valideras i de länder du ansöker om patent. Under 2016 förväntas ett övergripande patentskydd med enhetlig verkan för ett antal länder i Europa införas.. Ett svenskt patent är varken särskilt dyrt eller komplicerat att få, men kostnaderna blir naturligtvis mycket högre om du väljer att ta hjälp med patentansökan och kostnaden kan snabbt rusa iväg om du hamnar i en situation där du måste försvara ditt patent. Därför är det viktigt att undersöka om det kanske ...
Har du drabbats av Community Trademark Register? Vi vet mer. Wipp-World Intellectual Property Publisher Community Trademark Register Erbjudande för publicering i varumärkeskatalog på internet, enligt villkoren
2020-10-15. Det kanadensiska patentverket har meddelat att vår patentansökan fullgör kraven på teknikhöjd och nyhetsvärde och att patentansökan kommer att godkännas. Nu återstår endast formella punkter innan produkten erhåller patentskydd i Kanada, och patentbrev beräknas utfärdas i början av 2021.. Cooral® System erhöll i juni, marknadsgodkännande inom EU för att motverka oral mukosit, en allvarlig biverkan vid cancerbehandling. Vidare presenterades en stor nordisk studie vid en late-breaking session på det största kliniska cancermötet i Europa, ESMO, med starka signifikanta resultat.. Cooral® System som redan 2015 erhöll ett rekordsnabbt svenskt godkännande, har även beviljats patentgodkännande för den japanska och kinesiska marknaden, där den dessutom innehar en form av fast-track.. Ansökningsförfarandet är inne i internationell fas och har erhållit positiva resultat efter nyhetsgranskning i EU, och avvaktar nu feedback på ansökningar i USA och ...
Bertil Ljungdahl började sin karriär som patenthandläggare (PRV) inom radio- och telekommunikation, elektronik och television. 1995 blev han antagen till patentutbildningen vid telefonaktiebolaget LM Ericsson. I fem lärorika år lärde Bertil sig att skriva och fullfölja patentansökningar och fick goda kunskaper i tekniken och olika länders patentsystem innan nyfikenheten för att arbeta som externt patentombud med olika uppdragsgivare blev för stor. Bertil har erfarenhet av att skriva och driva patentansökningar inom områdena IT, radio- och telekommunikation, digitala nät, datorteknik samt elektronik. Han har företrätt kunder under muntliga förhandlingar inför det Svenska patentverket och Patentbesvärsrätten samt som bisittare inför det Europeiska Patentverket (EPO) i München. Bertil gillar nära samarbete med sina uppdragsgivare för att uppnå det önskade patentskyddet och effektivt hanterande av deras patent.. ...
Regeringen vill göra det enklare att ansöka om och inneha patent. Det ska också bli lättare att begränsa omfattningen av ett patent. Detta är ett par av förslagen i regeringens proposition Harmoniserad patenträtt, som överlämnats till riksdagen. Lagändringarna är en följd av två internationella konventioner på patentområdet ...
Har du drabbats av Trademark Publication Register? Vi vet mer. Trademark Publication RegisterUtskicket är ett erbjudande om varumärkesregistrering i utländsk katalog. Vid betalning erhålls sannolikt ingen tjänst av
Tävla med Träna Nu! CrossFit om ett presentkort värt 15 000 kr hos DS Trademark! Värdechecken kan du sedan använda vid bokning av någon av DS Trademarks många olika utbildningar.. ...
Tävla med Träna Nu! CrossFit om ett presentkort värt 15 000 kr hos DS Trademark! Värdechecken kan du sedan använda vid bokning av någon av DS Trademarks många olika utbildningar.. ...
Väsentliga händelser under första kvartalet. Cantargia fick i januari beskedet att USPTO utfärdat en Notice of Allowance avseende bolagets andra, uppföljande, patentansökan inom patentfamiljen solida tumörer. Inom samma patentfamilj erhölls i januari ett formellt patentgodkännande i Kina. I februari utfärdade USPTO en Notice of Allowance avseende bolagets andra, uppföljande, patentansökan i den hematologiska cancer-familjen. En tredje part lämnade under 2016 in oppositioner mot två av Cantargias patent i Europa. Det ena patentet rör IL1RAP som målmolekyl för behandling hematologisk cancer medan det andra patentet rör solida tumörer. Det europeiska patentverket beslutade i januari att båda patenten kvarstår.. Valberedningen inför årsstämman utsågs under perioden och består av styrelseledamot Claus Andersson (Sunstone Life Science Ventures), Mats Larsson (Första AP-fonden) och Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden).. Lund University Bioscience AB, en av Cantargias tidigare ...
Marcus Birro menar att: - Kultursidorna exkluderar i stället för att inkludera. Det är en stor skam … Hit hör också föreningen Humanisterna. Christer Sturmark är deras kanske tydligaste förkämpe som Birro menar för en retorik av rättshaveristiskt slungande vrede. Jo visst har Birro rätt. Sturmark och VoF [Vetenskap och Folkbildning] ägnar sig också åt exkluderande mobbing.. Christer Sturmark försvarar sig med att han hoppas att Birro … ska överse med att andra faktiskt vill se världen som den är. Det är ett allvarligt problem när Sturmark med sin parhäst Vetenskap och Folkbildning anser sig ha patent på hur världen ser ut, vilken vetenskap som är rätt och vilken moral som ska gälla. Det står helt i strid mot humanismens värdegrund.. Sturmark har tillsammans med VoF gjort till sin livsuppgift att förfölja verksamhet som bygger på det man anser vara ovetenskaplighet och trosföreställning. ...
Marcus Birro menar att: - Kultursidorna exkluderar i stället för att inkludera. Det är en stor skam … Hit hör också föreningen Humanisterna. Christer Sturmark är deras kanske tydligaste förkämpe som Birro menar för en retorik av rättshaveristiskt slungande vrede. Jo visst har Birro rätt. Sturmark och VoF [Vetenskap och Folkbildning] ägnar sig också åt exkluderande mobbing.. Christer Sturmark försvarar sig med att han hoppas att Birro … ska överse med att andra faktiskt vill se världen som den är. Det är ett allvarligt problem när Sturmark med sin parhäst Vetenskap och Folkbildning anser sig ha patent på hur världen ser ut, vilken vetenskap som är rätt och vilken moral som ska gälla. Det står helt i strid mot humanismens värdegrund.. Sturmark har tillsammans med VoF gjort till sin livsuppgift att förfölja verksamhet som bygger på det man anser vara ovetenskaplighet och trosföreställning. ...
När John Moore vaknade till medvetande efter behandling för sin cancer i mjälten var han på väg att bli ett miljardobjekt. Läkaren hade tagit patent på hans cellinje och sålt den…
Pressmeddelande 20 februari 2017 Isofol Medical meddelar nya upptäckter kring den kliniska effekten av Modufolin® Isofol Medical AB (publ) meddelar att en ny patentansökan lämnats in, den 14 februari 2017, till det amerikanska patentverket (US Patent and Trademark Office). Ansökan har baserats på nya upptäckter kring den kliniska effekten av Modufolin® samt ytterligare forskningsresultat. Isofol Medical har genomfört en första jämförelse mellan Modufolin® och dagens folatbaserade standardbehandling, leukovorin (LV), i patienter med kolorektal cancer beträffande aktiviteten hos enzymet tymidylassyntas (TS) som mättes med hjälp av en universalt accepterad biomarkör. Administration av Modufolin® ledde bland annat till en önskvärd signifikant högre grad hämning av TS jämfört med LV. Modufolin® uppvisade vidare en dosberoende ökning av hämningen, vilket innebar att hämningen av TS ökade vid högre doser av Modufolin®. Bättre hämning av TS är ett eftertraktat mål då ...
Inkomster av immateriella rättigheter är inkomster av patent, upphovsrätt, mönsterskydd och andra därmed jämförbara rättigheter. Dylika inkomster erhåller till exempel uppfinnare, kompositörer, författare och konstnärer. Till den del som inkomsten baserar sig på den skattskyldiges egen verksamhet är den förvärvsinkomst. Om ursprunglig ägare till en immateriell rättighet eller framställare själv överlåter en immateriell rättighet, är både bruksavgiften (t.ex. royalty eller hyra) och äganderättens överlåtelsepris förvärvsinkomst.. Har den skattskyldige förvärvat rättigheten genom arv eller testamente, är inkomsten som grundar sig på denkapitalinkomst (52 § ISL). Inkomst av en immateriell rättighet utgör kapitalinkomst också då den skattskyldige har köpt eller annars förvärvat den immateriella rättigheten mot vederlag. Om den skattskyldige däremot har erhållit den immateriella rättigheten såsom gåva, utgör bruksavgift eller överlåtelsepris av den ...
Vill du veta varför immateriella rättigheter är viktiga för företagen och hur EU säkerställer en hög skyddsnivå för EU-företagens immateriella rättigheter? I detta avsnitt förklaras dessa ämnen och behandlas även andra frågor som rör immateriella rättigheter, t.ex. politiken för immateriella rättigheter gentemot utvecklingsländer, tekniköverföring och tillgång till läkemedel.
Uppslagsordet IPRED leder hit. För andra betydelser, se IPRED (olika betydelser). Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, även känd som civilrättsliga sanktionsdirektivet, (på engelska Intellectual Property Rights Enforcement Directive därav den vanliga förkortningen IPRED av direktivet) är ett EU-direktiv om immaterialrätt. Direktivet omfattar de åtgärder som är tillgängliga i civila domstolar, men inte brottsliga handlingar. Enligt artikel 3(1) kan medlemsstater få ett misstroendevotum i Europeiska unionens domstol om deras civilrättsliga tillvägagångssätt av intrång i immateriella rättigheter är onödigt komplicerade, kostsamma, kan medföra oskäliga tidsfrister eller omotiverade dröjsmål. Annars behandlar direktivet regler för talerätt, bevis, interimistiska åtgärder, beslagtaganden och förelägganden, skadestånd samt rättsliga publiceringar. Ipred-lagen, det ...
Den 6 juni publicerade OECD sitt diskussionsutkast till ett reviderat kapitel VI i OECD Transfer Pricing Guidelines rörande internprissättning av immateriella tillgångar. Utkastet innehåller vägledning inom fyra huvudsakliga områden och därtill ett stort antal exempel för att vidare illustrera de principer som föreslås.. Nuvarande riktlinjer avseende internprissättning av immateriella tillgångar lades till OECD Guidelines redan under 1996. Sedan dess har såväl skattemyndigheter som skattskyldiga skaffat sig stor erfarenhet inom internprissättningsfrågor, vilket har lett till komplexa frågeställningar, inte minst avseende prissättningen av immateriella tillgångar. Under 2010 sjösatte OECD ett projekt i syfte att revidera riktlinjerna avseende immateriella tillgångar.. Utkastet som nu publicerats innehåller vägledning inom fyra huvudsakliga områden:. - identifikation av immateriella tillgångar;. - identifikation av vem som är berättigad till avkastning på immateriella ...
När immaterialrätt diskuteras i media, eller för den delen i andra sammanhang, ligger ofta fokus på den konflikt som finns mellan förespråkare för immaterialrätt och motståndare till densamma - framför allt när det gäller fildelning över Internet och, något mindre vanligt, när det handlar om patent på läkemedel. Mer sällan diskuteras immaterialrättens själva raison detre;…
Patent- och varumärkesadvokater är specialiserade på rådgivning i frågor som rör immateriell äganderätt. De bistår med juridisk rådgivning till klienter inom detta område, särskilt med avseende på registrering av patent, varumärken och mönster samt eventuella rättsliga åtgärder som i samband med detta, men arbetar även med andra delar av immaterialrätten, t.ex. upphovsrättsligt skydd. Till skillnad från mer allmän civil- och straffrätt är den immaterialrättsliga lagstiftningen tillämplig i hela Förenade kungariket. Tvister rörande immateriell äganderätt i Skottland ska vanligtvis prövas av Court of Session, eftersom den domstolen är exklusivt behörig i frågor som rör patent och de flesta andra registrerade immateriella rättigheter (särskilt gemenskapsvarumärken och registrerad gemenskapsformgivning). Den har också ett antal domare som är specialiserade på immaterialrätt, och särskilda handläggningsregler som kan tillämpas i immaterialrättsliga mål. ...
Varumärkesansökan. Den 12 april 2021 rapporterade Ekonomiekot att rekordmånga företag ansöker om att registrera sina varumärken. Patent- och registreringsverket (PRV) fick in nära 1 000 anmälningar i mars, det högsta antalet varumärkesansökningar på 10 år. Många nya företag har registrerats under pandemin och som en möjlig följd av detta har även antalet varumärkesansökningar ökat.. Även förnyelserna har ökat. Under pandemin har företag haft mer tid och möjlighet att hålla koll på sina immateriella rättigheter, vilket även vi på Varumärkesombudet har märkt av. Detta har lett till att fler förnyelser av redan registrerade varumärken har genomförts.. Ökad kunskap om immateriella rättigheter. I och med den ständigt växande marknaden får fler och fler företagare ökad kunskap om vikten av att skydda sina immateriella rättigheter. Vill du veta mer om hur ni kan säkra era immateriella rättigheter, tveka inte att höra av er!. Behöver du hjälp med ditt ...
På vilket sätt relaterar egentligen juridiken och immaterialrätten till innovationer och design? Lyssna till två poddsamtal med några ledande forskare inom immaterialrätt.
Immaterialrätt är det rättsområde som genom lag och prejudikat reglerar rätten till skydd för olika former av immateriell egendom. De flesta rättssystem erkänner skydd för till exempel patent, varumärken, mönster, upphovsrätten till litterära och konstnärliga verk, heraldiska vapen och namn. Upphovsmannen till ett bestämt verk av immateriell art ges i allmänhet under en bestämd tid skydd för kopiering eller annan avbildning. Termen immaterialrätt (tyska Immaterialgüterrecht) lär ha myntats 1907 av Josef Kohler. Diskussioner om rätt till immateriell egendom började i slutet på 1800-talet, då några tilltänkta utställare på Världsutställningen i Wien 1873 vägrade att delta, därför att de var rädda för idéstöld. Diskussionerna ledde fram till Bernkonventionen 1886 angående skydd av litterära och konstnärliga verk. För förvaltningen av konventionen upprättades ett mindre kontor i Bern. 1883 ingicks Pariskonventionen angående skydd av industriell egendom, ...
Vi arbetar inom immaterialrätt och erbjuder tjänster rörande patent, varumärkesskydd, domännamn och designskydd för företag och uppfinnare över hela världen - Hynell Patenttjänst AB.
Zacco har varit verksam inom skydd av immaterialrätter sedan 1870 och har sedan november 2015 ett Uppsalakontor på Kungsgatan 16.. På Zacco strävar vi efter att omdefiniera vad immateriella rättigheter kan göra för din verksamhet. Utöver utarbetande av patentansökningar och registreringar av varumärken, erbjuder vi t.ex. omfattande immaterialrättsstrategier och juridisk kompetens som kan stötta alla nivåer i din organisation - från marknadsföring och FoU till försäljning och corporate finance.. Med juridiska konsulttjänster, marknadsanalyser, uppbyggnad av immaterialrättsportföljer och riskhantering hjälper vi våra kunder att förvandla passiva immateriella tillgångar till bestående värden i företaget. Vi har mer än 500 medarbetare, vilket innebär att vi kan sätta ihop bästa möjliga team för våra kunders behov. Resultatet är ett annorlunda företag inom området immaterialrätt. Ett som kombinerar stort kunnande om immaterialrätt med kompetens gällande ...
En vanlig föreställning är att patent och andra immateriella rättigheter står i kontrast till öppen innovation. Visserligen innebär ett patent att utöver innehavaren får ingen annan
Att ha kontroll på sina immateriella tillgångar är nödvändigt för att lyckas på nationell nivå, och en förutsättning för att nå den globala marknaden. Hanteringen av de immateriella tillgångarna är därför en viktig del i framgångsrika företags strategier och affärsmodeller säger Peter Strömbäck, generaldirektör på Patent- och registreringsverket, PRV.. På PRV:s webbplats beskrivs immateriella tillgångar som de tillgångar som inte går att ta på. Det kan till exempel vara patent, varumärke, design, upphovsrätt eller företagshemligheter. Men att tillgångarna inte går att ta på betyder inte att de är mindre värdefulla än de fysiska, tvärtom. Ofta finns ett företags största värde bland de immateriella tillgångarna ...
Det finns fyra olika immaterialrätter: patent, upphovsrätt, design- och varumärkesskydd. Tre av dem kan du ansöka om att skydda och en har du automatiskt. Här förklarar vi skillnaderna mellan dem.
The bottom line Alla materiella och immateriella rättigheter som de kan förstås genom inhemska och internationella regelverk och lagstiftningar tillhör upphovsmannen Claes Janssen, legitimerad psykolog, forskare, författare och Docent i pedagogik vid Stockholms Universitet. Certifierade användare Rättighet att använda varumärkena […]
På gårdagens DN-debatt tog Magnus Wiberg upp en grundläggande fråga i fildelningsdebatten: Behövs verkligen upphovsrätten? Det var bra gjort. Det är helt riktigt - vilket också noterades av Per Krusell och John Hassler på Ekonomistas i höstas - att denna grundläggande fråga ofta lyser med sin frånvaro i debatten. I den mån ekonomer inte bidragit med detta perspektiv så beror det inte på att frågan inte skulle figurera i den ekonomiska forskningen. Tvärtom kan man säga att synen på intellektuella äganderätter utgör en vattendelare mellan de två grundansatserna inom modern så kallad endogen tillväxtteori.. Å ena sidan finns det de som tar fasta på att idéer, precis som Magnus skriver, har de fantastiska egenskaperna att när de väl har tagits fram kan användas av hur många personer som helst samtidigt och dessutom att duplicerandet av dem kostar väldigt lite. Dessa egenskaper är nyckeln till att en idébaserad ekonomi kan växa utan att stöta på avtagande ...
På PRV:s bibliotek kan du söka efter litteratur, rättsfall, praxis, lagstiftning, kommentarer och artiklar inom juridik och immaterialrätt.
Genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter...
medlemmarna och tillfälle ges att höra initierade talare inom aktuella frågor.. ICC Sverige representeras i kommissionen för Immaterialrätt och i tillhörande arbetsgrupper ...
Vår ambition är att vara engagerade rådgivare till innovationsbolag som vill växa och skapa värden med hjälp av immateriella rättigheter.
misc{1562999, abstract = {Uppsatsen behandlar mjukvarupatentets utveckling från att ha ansetts vara en icke-patenterbar uppfinning till att anses som det viktigaste immaterialrättsliga skyddet för mjukvara. Uppsatsen analyserar patenträttsliga aspekter kring den osäkerhet som rått kring frågan om mjukvarans immaterialrättsliga hemvist. Utveckling av begrepp och praxis i USA, Europa och Sverige jämförs. Dessutom tas alternativa skyddsformer upp. Mjukvarupatentets ekonomiska och samhällsmässiga betydelse behandlas vid sidan av den principiella frågan gällande vilka uppfinningar som skall anses patenterbara. Möjligheten att patentera affärsmetoder har öppnats med hjälp av mjukvara, vilket även uppmärksammas. Sammantaget nås slutsatsen att mjukvara, såväl som affärsmetoder, bör beredas ett patenträttsligt skydd, förutsatt att kravet på teknisk effekt upprätthålls.}, author = {Westling, Carl}, keyword = {Immaterialrätt}, language = {swe}, note = {Student Paper}, title = ...
Digitalisering och tjänstefiering skapar ökade möjligheter till samarbeten. Samarbetena kräver ofta komplexa överväganden om vad som ska gälla för den information och de immateriella rättigheter som parterna tar med in i samarbetet och som skapas under samarbetet.. MAQS immaterialrättsgrupp arbetar löpande inom hela det immaterialrättsliga området och består av experter inom patent, varumärken, mönster, upphovsrätt och marknadsrätt. Gruppen följer hela tiden den snabba utveckling som sker inom olika områden och arbetar nära MAQS kunder så att rådgivningen blir anpassad till företagen, deras verksamhet och den strategi som passar företaget och dess immateriella rättigheter.. ...
Patent Cooperation Treaty, PCT, är en internationell överenskommelse som erbjuder möjligheten att med en enda ansökan, på ett språk, få nyhetsgranskning och preliminär patenterbarhetsbedömning utförd av en myndighet för cirka 150 länder. För att en PCT-ansökan ska kunna leda till patent i enskilda länder behöver ansökan fullföljas hos respektive patentmyndighet i varje enskild geografi. En PCT-ansökan hanteras i en eller två internationella faser. Först görs en obligatorisk nyhetsgranskning, fas I, som resulterar i en internationell nyhetsgranskningsrapport. Därefter kan en ansökan väljas att genomgå en preliminär patenterbarhetsbedömning, fas II, som resulterar i en rapport om uppfinningens nyhetsvärde, uppfinningshöjd och industriella tillämplighet. Efter det fullföljs patentansökan i de länder som önskas. Varje land tillämpar sin egen patentlag vid den slutliga prövningen. ...
Oscar Björkman Possne ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Immaterialrätt, marknadsrätt och medierätt och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Han rådger bland annat klienter vid immaterial- och marknadsrättsliga tvister. Oscar arbetar också med transaktionsrelaterad immaterialrätt, licensiering av immateriella tillgångar och marknadsföringssamarbeten. Oscar började på byrån 2008 och är medlem i Sveriges Advokatsamfund.. ...
Zacco är en av Europas ledande konsultbyråer inom immaterialrätt. Vi skyddar dina innovationer, idéer och uppfinningar. Vi hjälper dig med din patentansökan och skyddar dina varumärken, mönster och domännamn. Vi säkrar dina immateriella rättigheter i jurisdiktioner världen över både online och offline
Immateriella rättigheter. Det krävdes stora investeringar för att utveckla denna Webbplats. Webbplatsen och alla delar av innehållet på Webbplatsen (t.ex. varumärken, bilder, texter, videor etc.) skyddas av immateriella rättigheter. Användning, reproduktion eller representation av Webbplatsen (helt eller delvis), på vilket som helst media, för annat syfte, inklusive men inte begränsat till kommersiella syften, måste godkännas.. Vi kan göra innehåll tillgängligt för dig på den här Webbplatsen som du har rätt att ladda ner (hädanefter Nedladdningsbart innehåll). Vi beviljar dig, för din personliga och privata användning, och under skyddsperioden för immateriella rättigheter, enligt definitionen i svenska och utländska lagar och internationella fördrag, en icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda det Nedladdningsbara innehållet gratis. All reproduktion, representation, modifiering eller spridning av Webbplatsen är förbjuden. Genom att ladda ner eller ...
Immateriella rättigheter kräver ofta stora investeringar och för att hävda dem krävs ibland både snabba och effektiva åtgärder. Våra erfarna konsulter med omfattande specialkunskaper inom immaterialrätt ger kvalificerade råd angående hur tvister involverande immaterialrätt av olika slag kan lösas på bästa sätt. Ofta kan tvister även lösas genom förlikningar och avtal ...
Värdet av immateriella tillgångar såsom kännetecken, varumärken, mönsterrätt och annan upphovsrätt, samt patent och andra immateriella rättigheter är betydande och bidrar i hög utsträckning till ett företags värde. Idéer och produkter kan kopieras lika snabbt som de hinner utvecklas. Att skydda sina immateriella rättigheter har blivit en central del inom området för riskhantering för alla internationella företag. Rödl & Partner erbjuder utförlig juridisk rådgivning för att vara behjälpliga inom detta område:. ...
Många utvecklingsländer hade inget omfattande system för skydd för immaterialrätter och än mindre regler för säkerställande av skyddet när TRIPS-avtalet förhandlades fram. Därför fanns och finns fortfarande betydande svårigheter för dem att implementera (genomföra) TRIPS-avtalet. Den problematiken togs bl.a. om hand genom att utvecklingsländerna gavs långa övergångsperioder för att implementera avtalet. De var alltså inte skyldiga att följa hela TRIPS-avtalet direkt när det trädde ikraft 1995 (utvecklade länder var skyldiga att följa avtalet 1996).. Det var länder med starka immaterialrättsintressen (där rättighetshavarna fanns) som var pådrivande och ville sluta ett multilateralt avtal om immaterialrätt och handel. Många utvecklingsländer var skeptiska till tanken om ett TRIPS-avtal, men ansåg samtidigt att det skulle gynna dem om immaterialrättsreglerna utformades i ett regelbaserat multilateralt forum där de skulle ha förhandlingsstyrka som ...
1996 - 2021 Alcohol Countermeasure Systems (International), Inc. ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, ALCOCHECK, ALCOLAB, ALCOLOCK, ALCOSCAN, ALCOSCREEN, ALCOSIM, ALERT, DISCOVER, DRIVESAFE, REVEAL, SAFIR, VISION,, and the Molly are trademarks of Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. and are used under license. ALCOLOCK, is the trading style of Alcohol Countermeasure Systems, Inc. The company, product and service names used in this web site are for identification purposes only. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. ALCOSENSOR IV, RBT and INTOX EC/IR are registered trademarks of Intoximeters, Inc. in the United States and in other countries. Alcohol Countermeasure Systems, Inc. is not affiliated with Intoximeters, Inc. INTOXILYZER is a registered trademark of CMI Inc. in the United States and in other countries. Alcohol Countermeasure Systems, Inc. is not affiliated with CMI Inc. ALCOTEST is a registered trademark of Drägerwerk AG ...
De industriella rättigheterna hör utöver upphovsrättigheterna till de immateriella rättigheterna (intellectual property rights). De industriella rättigheterna är ensamrättigheter som ofta registerförs. Med hjälp av dem kan aktören skydda sina investeringar i produktutvecklingen, varumärket eller formgivningen.. Ensamrätten ger sin innehavare rätt att hindra andra från att utnyttja ett märke, en uppfinning eller formgivning som skyddats. Innehavaren av ensamrätten kan också bevilja licenser för användning av sina immateriella tillgångar mot ersättning. De viktigaste industriella rättigheterna är patent, nyttighetsmodell, varumärke och mönsterrätt.. Arbets- och näringsministeriet ansvarar för lagstiftningen om industriella rättigheter och deltar i arbetet för industriella rättigheter i EU och internationellt. För handläggningen av ansökningar och de nationella registren över industriella rättigheter svarar Patent- och registerstyrelsen.. Ytterligare ...
Fyndiq har nolltolerans mot försäljning av produkter som bryter mot en tredje parts upphovsrätt, varumärke eller andra immateriella...
Sandart & Partners har under mer än ett halvt sekel framgångsrikt biträtt klienter i immaterialrättsliga frågor. Vi arbetar inom alla immaterialrättsliga områden.
5. Viktig information: Marabou Skapa din egen smaktävling mellan den 1 januari 2020 till den 28 februari 2020 är nu stängd för fler bidrag och arrangören arbetar med att utse vinnarna i tävlingen. Marabou Skapa din egen smakkampanj från den 29 februari 2020 till 31 oktober 2020 är enbart en möjlighet för deltagarna att skicka in sina förslag på inspiriation till Marabou för framtida produkter.. Arrangören kommer använda förslagen från kampanjen för inspiration för framtida produkter men det finns inga garantier att en produkt skapas exakt enligt beskrivningen i ditt förslag. 6. Immateriella rättigheter: Alla deltagare: Genom att delta i denna tävling överför alla deltagare alla immateriella rättigheter, och accepterar att avstå från övriga rättigheter i samband med upphovsrätt, för deras inskickade skapelse (inklusive namnet på chokladkakan och dess design, kombinationen av de valda ingredienserna och inspirationen till chokladkakan) till förmån för ...
När: 24 september 2019. Tid: kl. 08.30 - 10.00 (frukost serveras fr. kl. 08.00). Var: Näringslivets Hus, Storgatan 19, lokal Gotland plan 7. Välkommen till en fullmatad morgon där Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening och Patent- och registreringsverket bjuder in till frukost med fokus på immateriella tillgångar i internationella avtal och export till Kina.. Immaterialrätt och hantering av immateriella tillgångar utgör centrala frågor i utrikeshandeln. Men hur lyckas man med sina immateriella tillgångar i en exportkontext?. På agendan: ...
När det gäller avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Trips) reglerar detta investerares immateriella tillgångar.. Idag finns inga multilaterala regler för investeringar inom tillverkningsindustrin motsvarande dem som finns för tjänstesektorer. WTO:s ministerkonferens i Singapore beslutade 1996 att en arbetsgrupp skulle etableras för att studera förhållandet mellan handel och investeringar, inklusive hur åtaganden för investeringar skulle kunna se ut. Konsensus om att inleda förhandlingar kunde dock inte nås och frågan avfördes från Doha-agendan genom beslut 1 augusti 2004.. I december 2014 fanns det 3 268 internationella investeringsskyddsavtal, varav 2 923 så kallade Bits (Bilateral Investment Treaties). Dessa tar främst sikte på att skydda utländska investeringar. Detta sker exempelvis genom att garantera investeringar rättvis och skälig behandling och viss ersättningsnivå för ...
Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (nedan kallat TRIPS-avtalet), vilket utgör bilaga 1 C till avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (WTO), undertecknades den 15 april 1994 i Marrakech och godkändes genom rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående på gemenskapens vägnar - vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet - av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986-1994) (EGT L 336, s. 1; svensk specialutgåva, område 11, volym 38, s. 3), innehåller en del II med rubriken Normer för tillgång till, omfattning och användning av immaterialrätter. I denna del återfinns artikel 14.1, 14.2 och 14.6 i nämnda avtal, som har följande lydelse:. 1. Beträffande fixering av utövande konstnärers framförande på ljudupptagning skall dessa ha möjlighet att förhindra följande handlingar, om dessa vidtas utan deras samtycke: upptagning av deras ej upptagna framförande och ...
Äganderätt till idéer, inklusive litterära och konstnärliga verk (skyddade av upphovsrätt), uppfinningar (skyddade av patent), varumärken och andra delar av industriellt ägande ...
Det är inte alla som vet vad immaterialrätt är innan man tvingas bekanta sig med dig. På ett mer simpelt och enkelt sätt att förklara ordet kan man säga att det är en regel som skyddar för ensamrätt av t.ex mönster, konstnärliga eller litterära verk, uppfinningar eller varumärken.. Vi tar ett till exempel. Immaterialrätt är en annan form av förmögenhetsrätt och detta skyddar dig som har rättigheter till ett konstnärligt verk eller ett varumärke att få totalt ensamrätt. Det betyder att ingen annan får lov att använda, företa handlingar eller t.ex göra kopior av ditt verk.. Hur rättigheten uppkom ...
Ett nytt sätt att mäta effekterna av innovationer utmanar bilden av att utvecklingen främst sker i storstäderna. Det är ett av resultaten av sju års forskning om förutsättningarna för innovationer i glesbefolkade regioner.. - Det vanligaste sättet att mäta innovationer har tidigare varit genom att titta på vilka företag och regioner som har patenträttigheter. Men det är ett trubbigt instrument som inte återspeglar verkligheten. Vi har i stället undersökt effekterna av innovativitet, säger professor Håkan Ylinenpää, som vid Luleå tekniska universitet har lett forskningscentret CiiR:s verksamhet sedan starten 2011.. Patenträtt säger inte allt. I företagskoncerner redovisas de immateriella rättigheterna oftast där huvudkontoret ligger, även om de nya idéerna utvecklats på företagens andra orter. Forskarna har nu kunnat visa att det ger en skev bild av vilka regioner som är innovativa, eftersom de flesta huvudkontor ligger i storstäderna. Antalet patent visar ...
Du bekräftar och samtycker till att alla immateriella rättigheter (inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt, patent, know-how, konfidentiell information, databasrättigheter och rättigheter vad gäller varumärken och konstruktioner, oavsett om de är inregistrerade eller inte) på Webbplatsen tillhör JONSERED eller deras licensgivare. All goodwill och alla immateriella rättigheter som är relaterade till användning av sådana immaterialrättigheter som tillhör JONSERED ska också tillhöra JONSERED. Webbplatsen, inklusive allt Material, är upphovsrättsskyddad. Den skyddas av upphovsrättslagar och konventioner världen över. Du samtycker till att följa alla globala upphovsrättslagar i din användning av Webbplatsen, inklusive allt Material, och att förhindra all obehörig kopiering av Materialet. JONSERED beviljar dig inte någon uttryckt eller underförstådd rättighet enligt någon lagstiftning om patent, designrättigheter, varumärken, upphovsrättigheter eller ...
Min Graviditet och/eller eventuella Samarbetspartners äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter hänförliga till Min Graviditet, inkluderat, men ej begränsat till upphov, patent, varumärken, firma, mönster, programvara, källkod, databaser, affärsplaner, design och know-how, oavsett om rättigheterna är registrerade eller ej. All dokumentation, inklusive manualer, användarguider, eller andra skriftliga, elektroniska eller icke-elektroniska, beskrivningar av hur Min Graviditet är upprättad och används, anses vara en del av Min Graviditet och är därmed föremål för samma restriktioner. Ingen information i Allmänna Villkoren ska tolkas så att någon av dessa rättigheter helt eller delvis överlåts till dig.. Du är fortsatt ägare av all Data som ägs av dig och som överförs till Min Graviditet genom Applikationen eller Webbsidan. Min Graviditet gör inte anspråk på immateriella rättigheter, eller äganderätt av något slag, till sådan Data.. Support, ...
För Europaunionens räkning har parlamentet och rådet 1998 tagit fram ett också för Sverige gällande direktiv, direktiv 98/44/EG av den 6 juli 1998 om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar, som klargör hur den europeiska patentkonventionen skall tolkas. Det vilar bl.a. på Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) som slår fast att all slags teknologi måste garanteras patentskydd. I EUs direktiv sägs bl.a. att en upptäckt av en kroppslig funktion som en gensekvens i sig inte kan patenteras, men däremot att en uppfinning baserad på en sådan upptäckt kan det. Uppfinningar skall vara patenterbara också i de fall de gäller en produkt som består av eller innehåller biologiskt material (biologiskt material: material som innehåller genetisk information och som kan reproducera sig självt eller kan reproduceras i ett biologiskt system) eller gäller en process i vilken sådant biologiskt material framställs, bearbetas eller används. Detta ...