En offentlig sektor, allmän sektor eller gemensam sektor är den skattefinansierade verksamhet som drivs åt det allmänna, underställt stat, primärkommun och sekundärkommun eller andra politiska enheter. Verksamheter som ofta ingår är vård och omsorg, utbildning, rättsväsende, försvarsmakten, kollektivtrafik och infrastruktur. Omfattningen av den offentliga sektorn varierar mellan länder, samhällssystem och tidsepoker. I en planekonomi tillhör hela samhällets ekonomi den offentliga sektorn. I en ren "nattväktarstat" är det bara rättsväsendet och militären som utgör den offentliga sektorn. I debatten används ibland istället uttrycket "gemensam sektor", framförallt av förespråkare för en mer omfattande offentlig sektor. Sverige har i internationell jämförelse en stor offentlig sektor, vilket avspeglas i ett relativt högt skatteuttag som krävs för att finansiera de offentliga åtagandena. Kommunerna i Sverige organiseras i Sveriges Kommuner och Landsting. ...
Ökade förväntningar och snävare budgetar sätter press på att beslutsfattare inom den offentliga sektorn gör rätt val. Sådana val omfattar att ta politiska beslut, säkra viktiga samhällsfunktioner, inrätta tjänster för användare och utveckla en intern organisation. Vår vision är att leverera ett säkert ramverk för att göra det enklare att välja rätt och uppnå förändringar inom den offentliga sektorn.. BDO är platsen där handel, politik och samhälle möter offentlig förvaltning och tjänsteleverans. Våra kunder består utöver statliga företag av statligt ägda företag, privata och icke vinstdrivande organisationer som tillhandahåller tjänster på uppdrag av den offentliga sektorn, samt av diverse offentlig-privata partnerskap, t.ex. infrastrukturprojekt, affärsutveckling och större idrottsevenemang.. Genom vårt omfattande engagemang förenar vi organisationens expertis med BDO:s specialiserade processer och tekniska expertis inom olika sektorer för att uppnå ...
Den offentliga sektorn har stora möjligheter att påverka vår miljö. Varje år upphandlas varor och tjänster för 600 miljarder kronor. Vi vill att den offentliga sektorn ska bidra mer än vad den gör idag för att Sverige ska bli mer hållbart. Det kan handla om allt från att ha med miljökrav när en kommun upphandlar skolmat till vilka drivmedel som driver landsvägsbussarna. Centerpartiet vill: Ha höga krav på miljö och hållbarhet i offentlig sektor Att den offentliga upphandlingen bidrar till att skapa ett klimatneutralt Sverige Se till att den offentliga sektorn blir mer miljövänlig och gör klimatsmarta val
Intresserad av ämnet Offentlig sektor? Här hittar du samtliga artiklar, kommentarer och analyser om Offentlig sektor från Dagens industris redaktion. Bevaka ämnet för att hålla dig uppdaterad om Offentlig sektor.
Mehiläinen och Mediverkko, två av Finlands betydande aktörer inom hälso- och socialvårdsbranschen, förenas nu i ett bolag. Det nya bolagets ägare blir Mediverkkos nuvarande ledning och aktieägare tillsammans med fonder förvaltade av Triton och KKR samt Mehiläinens ledning. Samgången påverkar inte personalens arbetsavtal eller kundernas nuvarande avtal med Mediverkko och Mehiläinen. Janne-Olli Järvenpää, Mediverkkos grundare och nuvarande chef, blir det nya bolagets VD. För att affären ska verkställas krävs Konkurrens- och konsumentverkets godkännande. Det väntas ske inom januari 2015. "Mediverkko har, tillsammans med de finska kommunerna, varit en föregångare i förnyelsen av den offentliga sektorns hälso- och socialvårdstjänster. Sammanslagningen förstärker och förverkligar Mehiläinens strategi i snabbare takt, då Mediverkko kompletterar Mehiläinens tjänster och nätverk. Tillsammans kan vi ge våra kunder bredare och bättre service än tidigare", säger ...
Modernisering av offentlig sektor basert på informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er i økende grad et fokusområde under begrepet e-forvaltning. Dette har ført til nye teknologiske muligheter og arbeidsmåter internt og eksternt mellom offentlige organisasjoner, næringslivet og innbyggere. Integrering av isolerte systemer til standardiserte og virksomhetsomfattende informasjonssystemer har potensiale til å samle informasjonsflyten i en organisasjon. Dette kan skape radikale endringer både fra et organisatorisk og et teknologisk perspektiv. Customer Relationship Management (CRM) er et konsept fra privat sektor som omhandler en informasjonsinfrastruktur som består av prosesser, mennesker og teknologi som skal samle fragmentert kundeinformasjon og støtte relasjonsbygning til kunder. Det finnes litteratur som diskuterer hvordan potensielle CRM løsninger kan utnyttes i offentlig sektor. CRM kan realisere e-forvaltningsløsninger som skaper en mer innbyggerfokusert offentlig sektor ...
På Handelshögskolan är hållbarhet, både ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet, integrerat i våra utbildningar och visst hör vi våra studenter prata om att göra skillnad i många olika sammanhang. Med vårt utökande samarbete med offentlig sektor vill vi än mer kunna lyfta samhällsutmaningar och använda case och gästföreläsningar från våra offentliga partners i utbildningen, säger Hannah Larsson, karriärvägledare och certified coach på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.. Läs också: Så lockas ekonomer till stat och landsting. Lärosätets nya partners från offentlig sektor kommer att synas på Handelshögskolan likväl som de andra partnerföretagen genom bland annat event och genom direkt koppling på hemsidan. Näringslivet har varit aktivt vad gäller att synas ut mot studenterna, däremot har offentlig sektor hållit sig i bakgrunden när det kommer till att visa upp sig som arbetsgivare. Det trots att partnerprogrammet har funnits i närmare 20 ...
År efter år har man konstaterat att tillgängligheten på telefon till Strängnäs vårdcentral varit brutalt usel. Långt mycket sämre än andra vårdcentraler. Katrineholm har ett sjukhus, Strängnäs hade knappt en fungerande vårdcentral. Har man gjort något åt det? Har man anställt en sjuksköterska till för att täcka kontaktbehovet? Har man utökat telefonkapaciteten så att man aldrig får beskedet att man får försöka en annan dag? Nej, givetvis inte. Därför att man är så fast i sin egen förklaringsmodell (offentlig sektor behöver konkurrens, offentlig sektor kan aldrig bli riktigt bra, offentlig sektor kan aldrig vara flexibel...). Att man inte ens kan komma fram på telefon passar in i modellen ...
År efter år har man konstaterat att tillgängligheten på telefon till Strängnäs vårdcentral varit brutalt usel. Långt mycket sämre än andra vårdcentraler. Katrineholm har ett sjukhus, Strängnäs hade knappt en fungerande vårdcentral. Har man gjort något åt det? Har man anställt en sjuksköterska till för att täcka kontaktbehovet? Har man utökat telefonkapaciteten så att man aldrig får beskedet att man får försöka en annan dag? Nej, givetvis inte. Därför att man är så fast i sin egen förklaringsmodell (offentlig sektor behöver konkurrens, offentlig sektor kan aldrig bli riktigt bra, offentlig sektor kan aldrig vara flexibel...). Att man inte ens kan komma fram på telefon passar in i modellen ...
Inom offentlig sektor gör vi kund- och marknadsundersökningar som syftar till att mäta kvalitet och effektivitet inom skatte- och avgiftsfinansierad verksamhet. Eftersom offentlig verksamhet inte har ekonomisk avkastning eller lönsamhet som naturliga styrtal används producerad "nytta" som alternativa mått.. Mätningarna av upplevd kvalitet eller servicenivå blir mått på den "nytta" som har producerats och används för styrning och uppföljning av verksamheten.. Vi har stor erfarenhet av att genomföra undersökningar till aktörer inom offentlig sektor. Bland våra uppdragsgivare finns kommunala förvaltningar, landsting, myndigheter, verk, universitet och offentligt ägda företag. Detta ger oss en stor bredd i utbudet av möjliga undersökningar.. Några exempel på typer av undersökningar CMA regelbundet genomför åt kunder inom offentlig sektor:. ...
Hyvääs Maria Niemi är en av talarna på Webbdagarna Offentlig sektor 25 oktober i Stockholm. En dag som riktar sig till dig som jobbar med kommunikation, inte minst digital sådan, på myndighet, kommun, landsting eller i företag inom offentlig sektor. Samt för dig som har offentlig sektor som kund.. Temat är hur du når fler med normkreativ kommunikation. Maria Niemi kommer ge dig sina bästa tips på hur du snabbt kommer igång att kommunicera inkluderande.. Anmäl dig tidigt så får du billigare pris!. ...
Wallenbergsalen. EU:s nya Dataskyddsförordning (GDPR) och hur den ska omsättas i praktiken i den offentliga sektorn. Huvuddrag och väsentliga nyheter för den offentliga sektorn.. Lisa Johansson, jurist, Datainspektionen. Den 25 maj 2018 börjar en ny förordning att tillämpas i Sverige och övriga EU. Denna dataskyddsförordning kallas ofta kort för GDPR (General Data Protection Regulation) och ersätter den svenska personuppgiftslagen. Lisa Johansson, jurist på Datainspektionen, presenterar huvuddragen och väsentliga nyheter i GDPR för den offentliga förvaltningen.. Lisa Johansson arbetar på enheten för myndigheter, vård och utbildning. Har lång erfarenhet av att arbeta med dataskyddsfrågor. Har det senaste året arbetat med och föreläst på Datainspektionens utbildningar om dataskyddsförordningen. Har ett särskilt fokus gentemot offentlig sektor och har bland annat deltagit i ett projekt gällande kommuners webbpublicering av diarier och protokoll.. ...
Finansministeriet samarbetar med ämbetsverk, inrättningar och kommuner samt organ i andra länder för delning av bästa praxis och innovationer.. Uppgifter om innovationer inom den offentliga förvaltningen i andra länder samlas i OECD:s innovationsportal. I portalen kan man finna kontakter till förvaltningsutvecklare i andra OECD-länder och verktyg för att hålla kontakt och utveckla tillsammans.. OECD:s innovationsportal OPSI (Observatory of Public Sector Innovation). ...
GÖTEBORGS UNIVERSITET Prognos för offentlig sektor: Molnigt, med chans för IT som en tjänst En undersökning av den offentliga sektorns användande av IT som en tjänst, samt molnets inblandning. Forecast
I kjernen av anskaffelsesdirektivets anvendelsesområde ligger tilfellene der en offentlig oppdragsgiver går til anskaffelse av varer, tjenester eller bygg- og anleggsarbeid fra en privat oppdragstaker. En rekke oppgaver i offentlig sektor løses imidlertid i dag gjennom samarbeid mellom ulike offentlige aktører, gjerne gjennom kontrakter eller kontraktsliknende mekanismer. Dette aktualiserer spørsmålet om anskaffelsesdirektivets anvendelse på slikt samarbeid. I denne boken foretas en grundig undersøkelse av anskaffelsesdirektivets anvendelse på samarbeid i offentlig sektor. Formålet er å gi en sammenfattende analyse av rettstilstanden på området for å kartlegge kontraktsbegrepets innhold og utstrekning i møte med slikt samarbeid ...
Men principiellt pekar det på ett mer utbrett problem inom offentlig sektor, som att man kanske betalar för sådant som man inte har behov av, säger han i en intervju i DN och i Ekot Kvart i fem.. - Det stora problemet är att regelverket är dåligt anpassat till hur marknaden fungerar. Det är samma marknadslogik oavsett om det gäller kontorsmaterial eller mer komplicerade saker, säger Staffan Furusten, docent på Handelshögskolan i Stockholm och föreståndare för Score.. Offentliga upphandlingar för varor och tjänster inom stat, kommuner och landsting omsätter mångmiljardbelopp varje år.. ...
SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept i Stockholm AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.
När den offentliga sektorn digitaliseras så automatiseras också beslutsfattande. Men många svenskar vet inte om att deras beslut om tillfällig föräldrapenning eller försörjningsstöd fattas av en dator istället för av en tjänsteman.. - De flesta svenskar ser på automatiserat beslutsfattande med en viss skepsis. Även om den allmänna uppfattningen är att besluten blir mer opartiska så tror man att samtidigt att besluten blir mindre tillförlitliga, säger Karin Hedström, professor i informatik.. Den offentliga sektorn genomgår just nu en omfattande digitalisering. Genom att automatisera beslutsfattande i ärenden som rör medborgarna hoppas man inte bara kunna öka effektiviteten och samtidigt minska de administrativa kostnaderna, utan också att besluten ska bli mer opartiska. Till exempel så har Trelleborgs kommun automatiserat beslut om försörjningsstöd, och Försäkringskassan beslut om tillfällig föräldrapenning. Men med det automatiserade beslutsfattandet ...
fredag, 10 maj, 2019. Det har varit en händelserik vecka! Här kommer några snabba reflektioner… Tillitsbaserad styrning verkar vara på tapeten lite här och var. Jag stöter på det på många ställen och i olika skepnader. Intressant! För att kunna skifta från hierarki/toppstyrning/new public management (eller vad man nu vill kalla det) till tillitsbaserad styrning och ledning (eller vad man nu […]. Tags: arbetsgivarvarumärket i offentlig sektor, attraktiv arbetsgivare, bemötande, den kommunikativa organisationen, effektiv kommunikation, employer branding i offentlig sektor, föreläsning, göteborg, internkommunikation, kommunikativt ledarskap, kommunikativt medarbetarskap, kompetent kommunikation, kurs, new public management, nätmobbning, omtänksam kommunikation, tillitsbaserad styrning, tillitsbaserat ledarskap, utbildning ...
Offentlig sektor är usel på inköp. I många fall har man inte ens koll på vilka inköp som faktiskt görs i verksamheten", säger bland andra Ellen Hausel Heldahl, expert på offentlig upphandling på arbetsgivarorganisationen Svenskt näringsliv, i Di-artikeln.. Hon ska i sommar presentera en rapport som visar att svinnet av skattemiljarderna uppskattningsvis är 10-15 procent av det totala värdet. I fjol ska den offentliga sektorn, enligt sammanställningen, ha slösat bort 90-135 miljarder kronor av skattebetalarnas pengar, enligt de beräkningar som DS Insikt gjort, skriver Di.. ...
Svenska myndigheter spenderar runt 46,5 miljarder kronor på informationsteknologi varje år. En del av dessa medel går till e-förvaltning, eller digitalisering, med ett uttalat syfte att förenkla för medborgarna och skapa en öppnare och mer effektiv förvaltning. Sådana ambitioner är dock förknippade med samma höga risker som traditionellt associeras med implementering av informationssystem, med skillnaden att komplexiteten skalas upp på grund av offentlig sektors unika egenskaper; många intressenter och organisationer som är inblandade i och påverkas av resultaten.. Min forskning utforskar nyttor och beslutsfattande i relation till digitalisering av svensk offentlig sektor.. Ur innehållet ...
Om 75 procent av all mat som serverades i de danska offentliga storköken skulle vara ekologisk så skulle det öka marknaden med cirka 3 miljarder Skr. Det motsvarar en tredjedel av den nuvarande ekologiska försäljningen i den danska detaljhandeln. Därför gör nu Ökologisk Landsförening en stor kampanj tillsammans med Köpenhamns Madhus för att få den danska offentliga sektorn att få upp den ekologiska andelen. I dagsläget är cirka 10 procent av inköpen ekologiska inom offentlig sektor i Danmark. I Sverige är siffran 13,8 procent, enligt Ekomtacentrum ...
vinnova INFORMATION VI 2014:09 Projektkatalog Visualisering inom akademi, näringsliv och offentlig sektor Titel: Projektkatalog Visualisering - inom akademi, näringsliv och offentlig sektor Serie: Vinnova
Ska du besöka, ställa ut eller på annat sätt delta på en mässa inom Offentlig sektor & Samhälle? Oavsett så hittar information om aktuella mässor inom Offentlig sektor & Samhälle här.
Välkommen till konferensen och mötesplatsen för dig inom offentlig sektor. 24 april 2018 i Stockholm! #webbos - Webbstrategidagarna offentlig sektor 2018.
Skal vi sikre morgendagens velferd er Norge helt avhengig av en kraftig modernisering av offentlig sektor. En mer moderne offentlig sektor er et selvstendig mål, men også viktig fordi det bidrar til mindre press på konkurranseutsatt industri og næringsvirksomhet. Venstres landsstyre ber regjeringen om dette arbeidet startes allerede nå. Den norske velstandsutviklingen de siste ti…
Offentlig sektor har kommit längre än svenska företag när det kommer till digitalisering av ekonomiska och administrativa processer. Det visar Vismas Digitaliseringsindex 2017.- Offentlig sektor är fortfarande loket i digitaliseringen när det kommer till att automatisera ekonomiska processer, vd för Visma Software.
Privata arbetsgivare uppskattas av sina medarbetare. Bara hälften skulle söka sig till offentlig sektor om den privata arbetsgivaren försvann. Det framg...
Ordningens overordnede målsettinger er økt langsiktig og relevant kompetansebygging og forskningsinnsats i offentlige virksomheter, økt forskerrekruttering i offentlig sektor og økt samspill mellom akademia og offentlig sektor.. Forskningsrådet skal stimulere til økt forsknings- og innovasjonsaktivitet i offentlig sektor og tilbyr støtte til gjennomføring av doktorgradsprosjekter. Det ligger en klar forventning fra myndighetene om at Forskningsrådet skal bidra til å øke offentlig sektors bruk av kunnskap, blant annet gjennom rekruttering av doktorgradskandidater. Offentlig sektor-ph.d. ordningen er ingen ny doktorgrad, men skal ivareta langsiktig forskning med samme vitenskapelig kvalitetsnivå som gjelder for den generelle doktorgradsutdanningen. Doktorgradsprosjektet skal bygge kunnskap som er relevant og anvendbar for offentlige aktører og deres brukere og utvikle praksis i offentlig sektor for å finne nye og bedre løsninger. Det er viktig at doktorgradsprosjektet framskaffer ...
Kvalitén på samhällets institutioner påverkar inte bara vilken service människor får utan kan också avgöra vilka som vinner den politiska makten. Forskning från Göteborgs universitet tyder på att korruption är en bidragande orsak till varför vissa populistpartier runt om i Europa har nått sina största valframgångar i de senaste årens parlamentsval.. Offentliga tjänster som exempelvis rättsväsende, vård och skola är ofta den mest direkta kontakten som människor har med staten. Kvalitén på dessa tjänster är därför avgörande för om folk har förtroende för offentliga institutioner och för demokratin i största allmänhet.. - Lågt förtroende för offentliga institutioner är ett av de mest utmärkande dragen bland populistväljare, säger Mattias Agerberg, doktorand i statsvetenskap.. Ett kännetecken för samhällen med dåligt fungerande samhällsinstitutioner är korruption som har en kraftig negativ inverkan på i stort sett allt som har med människors ...
Offentlig upphandling - en väg till ökad försäljning Försäljning till offentlig sektor, d.v.s. myndigheter, kommuner, landsting samt statliga och kommunala bolag sker ofta i formalistiska former. Försäljning mellan leverantörer inom privat sektor omgärdas inte av formaliakrav i samma utsträckning. De olika enheterna skall, för många av sina inköp av varor och tjänster, följa regleringen för offentlig…
Att göra offentliga sektorns tjänster digitala är ett av de viktigaste utvecklingsprojekten i vårt samhälle. I över 15 år har Cybercom hjälpt den offentliga sektorn med utvecklingen mot digitalisering. Vi är glada att nu få chansen att bygga en tjänst som inkluderar tjänster från staten, kommunerna och privata tjänsteleverantörer till en och samma tjänstevy som alla parter kan utnyttja effektivt. Det gör tjänsterna enklare och utvecklingen av dem mer kostnadseffektiv. Detta är ett viktigt uppdrag för oss och stärker ytterligare Cybercoms roll som en agil utvecklare av tjänster i öppen källkod för den finländska offentliga sektorn, säger Petteri Puhakka, vd för Cybercom Finland ...
Statistikken belyser omfanget af forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Den dækker også private virksomheder, hvis virke ikke har erhvervsmæssig karakter. Her indberettes bl.a. beskæftigelse, udgifter og finansiering af forskning og udviklingsaktiviteter.. Statistikken anvendes af ministerier, offentlige myndigheder, erhvervsorganisationer, medier, forskere og private virksomheder.. Læs mere om indberetning til Danmarks Statistik. ...
Här presenterar vi de bolag som är specialiserade inom den offentliga sektorn. Några av bolagen jobbar även med andra sektorer. ...
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från liknande roller inom offentlig sektor och som på kort varsel kan åta sig konsultuppdrag som Sektorchef, Avdelningschef eller Enhetschef för placering i Ulricehamn.. Se nedanstående allmänna krav och registrera ditt CV för kommande förfrågningar.. Exempel på områden där interimsuppdrag kan bli aktuellt:. ...
Att utgå från ett processynsätt och lägga medborgarnas processer till grund för en samlad styrning och utveckling av offentliga tjänster skulle ge såväl bättre service till medborgarna som en effektivare offentlig sektor. Trots det sker styrningen idag fortfarande enligt en hierarkisk ordning vilket innebär att ingen tar ett riktigt ansvar för helheten.
Lär dig allt om riskhantering i kommuner och den offentliga sektorn. Läs intervju med Fredrik Petersson, en av Sveriges ledande experter inom riskhantering!
Det är vanligare med kvinnliga chefer i offentlig sektor än i privat. Så har det varit i mer än tio år. Men statistiken kan vara missvisande, enligt Lena Bernhardtz på SCB.
Genom att undersöka vad som händer i två kvinnodominerade yrken, lärarens och socialarbetarens, tar den här boken läsaren lite närmare en förståelse av dagens offentliga sektor som en arbetsplats. Vad ligger bakom de höga sjuktalen för anställda i offentlig sektor, och varför är det så att vissa kvinnodominerade yrken inom offentlig sektor förlorar sina anställda och har svårt att hitta ersättare?. Här visas den offentliga sektorn som arbetsplats upp genom bland annat rapporter till Arbetsmiljöverket om skada och sjukdom orsakad av hot och våld eller organisatorisk och social arbetsmiljö. Berättelserna i dessa rapporter från hundratals anställda visar att de i många fall också är offer för ett icke-fysiskt, strategiskt våld som skakar om deras yrkesidentitet och är en viktig anledning till att attraktionskraften för dessa yrken sänks.. Boken vänder sig till alla som är intresserad av arbetsmiljöfrågor, arbetsskador och kvinnligt dominerade yrken.. ...
Det är mycket på gång inom välfärdsteknologi i offentlig sektor, utvecklingsarbete är igång både på landstinget och i kommunen. Till årets första Compare-lunch bjöds Cecilia Karlsson, e-hälsostrateg på Landstinget i Värmland, och Marie Johansson, utvecklingschef på vård- och omsorgsförvaltningen på Karlstads Kommun, in för att berätta mer om hur det digitala utvecklingsarbetet ser ut inom den offentliga sektorn i Värmland.. Kan den offentliga sektorn bli mer innovativ? I den snabbt växande digitaliserade värld som vi lever i måste den offentliga sektorn hänga med. Idag vill vi själva kunna bestämma när och var vi ska göra våra ärenden och sjukvårdsbesök. För Landstinget i Värmland handlar det om att effektivisera arbetet och ge patienterna en bättre service. Den digitala tekniken gör att patienten inte behöver bli bunden till landstingets lokaler utan kan utnyttja andra ingångar till sjukvård som t.ex. skolor, bibliotek eller hemma.. En stor del av ...
Mycket kritik har riktats mot hur offentlig sektor har styrts. New Public Management, att leda offentliga verksamheter på ett liknande sätt som den privata marknaden, verkar inte fungera. Men är lösningen att leda med tillit? Vad innebär det egentligen? Och har cheferna rätt förutsättningar för att klara av det? Detta och mer pratar vi om på denna Sacosoffa.
Investeringarna i mjukvara och satsningar på digital kompetens antas bli större i offentlig sektor än i privat, de kommande åren. 38 procent inom offentlig...
Kraftig kritik har riktats mot styrningen och ledarskapet i offentlig sektor under senare år- inte minst från organisationsforskningen. Man har bla talat om detaljstyrning, överbyråkratisering, onödigt mycket kontroll och mätande samt dålig arbetsmiljö. Som svar på kritiken har regeringen genomfört en tillitsreform. Ett centralt inslag är den statliga utredningen Tillitsdelegationen, med uppdrag att utreda hur välfärdssektorn kan styras och ledas med ökad tillit till sina profession och medborgare. Utredningen har ett ovanligt brett och omfattande samarbete med forskningen och i samband med överlämnandet av huvudbetänkandet juni 2018, överlämnades även en tung forskningsantologi (SOU2018:38) där 23 forskare medverkar. Seminariet utgår särskilt från denna, men det fokuserar även på dagens uppdrag i staten. Observera att anmälan krävs. Anmälan görs här: https://scoreseminarium_21mars.eventbrite.co.uk ...
Våra experter kan hjälpa dig och din verksamhet när det behövs kvalificerad hjälp inom pensionsavtal, pensionsadministration, pensionsskuld och försäkringar inom offentlig sektor.
Men även om detta frigör mer information om hur det egentligen förhåller sig så är det knappast en lösning. Vi vet fortfarande inte hur tjänsten värderas av allmänheten - eller ens om den värderas. För ett företag som agerar på en marknad med existerande eller potentiell konkurrens innebär varje försäljning oumbärlig information om att kunder värderar varan, både som sådan och relativt alla för kunden tänkbara alternativ (alternativen inkluderar såväl konkurrenters varor som annat kunden kan lägga pengarna på - eller spara för framtida konsumtion). Med andra ord har man gjort något "rätt", för kunden anser det värt det att (1) avstå från sina surt förvärvade slantar (2) för just den här varan. För offentlig sektor gäller varken (1) eller (2) - användaren avstår inte sina slantar i direkt koppling till nyttjandet av tjänsten (de går istället genom beskattning och via statens pengapåse) och det finns sällan ett verkligt val mellan konkurrerande ...
David Fridner är doktorand på Sektionen för marknadsföring på Stockholm Business School och han forskar om kundens attraktivitet i offentlig sektor d v s hur offentliga organisationer kan bli mer attraktiva för professionella leverantörer
David Fridner är doktorand på Sektionen för marknadsföring på Stockholm Business School och han forskar om kundens attraktivitet i offentlig sektor d v s hur offentliga organisationer kan bli mer attraktiva för professionella leverantörer
ISPA rekryterar chefer och specialister till näringsliv och offentlig sektor. Våra erfarenheter, metoder och internationella kontakter gör att vi kan presentera kvalificerade kandidater till alla chefsnivåer, även styrelsebefattningar. Vi har dessutom unik kompetens när det gäller att uppmärksamma personer med karaktärsdrag som kan vara skadliga för organisationen. Välkommen att höra av dig!
Denna undersökning ingår som den svenska delen i 2016 års undersökning i International Social Survey Program (ISSP) och det är den tredje gången Sverige ingår i en ISSP-undersökning fokuserad på temat den offentliga sektorn. De tidigare undersökningarna med detta tema genomfördes 1996 och 2006.
Kom på EFFSOs seminarium om kategoristyrt inköp i offentlig sektor 24/10! Arvid Fredin har stor erfarenhet och delar frikostigt med sig av sin kunskap. %