Legitimerad Kiropraktor (LKR). Master i Klinisk Biomekanik, Danmark (300 högskolepoäng). Vidareutbildning Pediatrik (läran om barns utveckling, sjukdomar och rehabilitering). Huvudvärk och yrsel. Sportskador. Behandling av nack och ländryggsbesvär med utstrålning. Publicerade vetenskapliga artiklar:. Screening of the spine in adolescents: inter- and intra-rater reliability and measurement error of commonly used clinical tests.. Authors: Aartun E1, Degerfalk A, Kentsdotter L, Hestbaek L.. http://www.biomedcentral.com/1471-2474/15/37. ...
För dig som väljer det stora lektörspaketet ingår ett samtal per telefon när du har fått mitt utlåtande. Vi kan också ta det via mail. Syftet är att reda ut eventuella frågor som rör utlåtandet. Min ambition är att utlåtandet ändå ska vara så konstruktivt och tydligt att du ska kunna jobba vidare med det på egen hand.. Om du fortfarande är osäker på hur du ska gå vidare efter din bearbetning finns möjlighet att boka ett manussamtal. Vi gör en uppskattning hur lång tid du behöver och disponerar den på bästa sätt.. Vi kan antingen ses via Skype, i min skrivarateljé på Karby Gård i Täby norr om Stockholm, eller i Stockholms City. Arvodet för manussamtal är 700 kronor/påbörjad timme.. Finns behov av att jag läser ytterligare omarbetat material är arvodet 25 kr/sida.. : : :. Vill du anlita mig för en andra läsning av hela manuset får du 15% rabatt på grundavgiften. Kan du specificera ändringarna så att det effektiviserar arbetet är arvodet 700 ...
BACKGROUND: An enlarging aneurysm after endovascular aneurysm repair (EVAR) without clear endoleak is a clinical challenge. Management of this problem is guided by the current evidence for adequate EVAR follow up and recommended thresholds for re-intervention. In a frail patient, careful risk assessment of aneurysm related mortality against the risks associated with examinations and interventions is required.. METHODS: The literature was reviewed for imaging modalities for EVAR follow up and their advantages and disadvantages. The current evidence and guideline recommendations regarding follow up and re-intervention after EVAR were assessed in relation to the presented case.. RESULTS: To detect sac expansion after EVAR, repeated examinations with the same imaging modality are needed. Verified expansion must be above the inter-observer variation of the method used. Although duplex ultrasound is an excellent modality for EVAR follow up, the finding of a significant expansion on duplex requires ...
Ett gammalt visdomsord säger att det finns en optimal apertur för alla kometer, i vilken den ter sig ljusast och störst. I allt för stora aperturer sjunker den upplevda totalmagnituden och man ser inte en diffus komas yttre delar på grund av det trängre synfältet varför diametern sjunker; detta kan också göra att dc-värdet (centralkondensationsgrader) ökar. Det ser man även när man gör analys av välobserverade kometer sedda med olika instrument observerade av olika observatörer och under olika bra himmel ...
Politik är smärtsamt när det kommer till personval. Vi kan alla stödja en personliga favorit med ett personkryss. Men när 80 procent av de liberala väljarna inte bryr sig om enskilda kandidater - eller tror att hen utan att "kryssa" därmed stödjer listans ordning - måste vi ju fråga oss om det är ett funktionellt system. Snarare öppnar det upp för organiserade krafter att ta över ett parti lokalt eller regionalt. Det gäller oavsett det är en klantänkande med etnisk bakgrund, som bland annat olika observatörer varnat för i Sverige, eller att typ alla Rotarymedlemmar går samma för att stödja en viss kandidat. Relativt få personkryss kan därmed placera "klanens" kandidat i Riksdagen som därmed förväntas stödja klanen eller gruppens intressen. När 4 av 5 röstande medborgare inte tillämpar personval kan det ge betydande makt till de få om faktiskt sätter ett personkryss. Individperspektivet blir därmed kollektivets bästa vän ...
Bike rental systems have been introduced as a sustainable urban mobility alternative. This paper analyses the social practices that emerge as part of these systems. We specifically focus on the interactions and street-level performances at a bike rental station. We argue that the bike-sharing service is a pivotal device that enables its users to transform (to re-configure from pedestrians to cyclists and vice versa), hence creating intermodality. The bike rental system ensures the technical standardization of behaviour while simultaneously revealing differences between those familiar with the system and those who are not. Thus, competences and meanings of the station are not subordinate to materials - they are interdependent, entwined and enacted in and through the practice itself. ...
... eller objektivitet synonym plus andra ord och dess synonymer. StoraOrdlistan.se gillar synonymer - din synonym ordbok och ordlista på nätet!
Hotell- och restaurangnäringen blomstrar i de svenska stadskärnorna medan detaljhandeln har det tuffare. Det visar den senaste sammanställningen av Cityindex.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys uppgift är att följa upp och analysera hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Myndigheten ska bidra med policyrelevanta kunskapsunderlag och rekommendationer till beslutsfattare rörande hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens funktionssätt och styrning. Vi söker nu en utredare med kvantitativ inriktning som vill vara med och driva analysprojekt som ska bidra till hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens utveckling.
Att ta studenten är en av livets höjdpunkter. Men vad händer sedan? Valmöjligheterna kring vidareutbildning och jobb är fler än någonsin tidigare....
Med hjälp av olika strategier försöker man sedan påverka problembeteendet. De kan vara antingen kortsiktiga eller långsiktiga. När ett barn slår sin bror kan en lösning på kort sikt vara att snabbt ta barnet därifrån så att ingen blir skadad. Det är ett exempel på en kortsiktig lösning i en akut situation.. För att påverka beteendet på längre sikt används strategier som innebär att man förebygger problembeteenden. Det kan till exempel vara att planera i förväg inför väntade situationer.. Om analysen visar att Ali kastar lego för att få uppmärksamhet när föräldern hjälper storebror kan föräldern först ägna tid åt Ali. En stunds uppmärksamhet gör honom nöjd och tillfredsställd innan läxläsningen börjar, så att han har mindre behov av att få uppmärksamhet genom att skrika. En annan strategi kan vara att en av föräldrarna alltid gör något tillsammans med Ali just när den andra läser läxor med storebror.. Många av våra beteenden, däribland ...
Här skriver våra experter om de delar som vi anser att Hållbar logistik är uppbyggt av. Det handlar om miljö, teknik, logistik och politik. Delar som måste samverka för att Sverige ska klara av klimatutmaningen.. ...
Utifrån din formulering utgår jag ifrån att båda parterna är privatpersoner, därför är köplagen (KöpL) tillämplig i svaret gällande vilka påföljder som kan göras gällande vid avtalsbrott.. Man kan bli bunden av ett avtalsförhållande utan ett skriftligt avtal. Man blir bunden av ett avtal när båda parterna uttrycker sina avsikter att binda sig och når en överenskommelse om avtalsbundenhet. Man kan även bli bunden genom konkludent handlande, vilket innebär att avtal kan anses slutet genom handlande i överensstämmelse med ett avtal trots att formellt avtal aldrig slutits.. I avtalslagen är ävenett muntligt avtal likställt ett skriftligt avtal, även vid försäljning av exempelvis en båt (1 kap. 1 § AvtL). I rättspraxis beskrivs att ett avtal om handpenningen ska tolkas som ett avtal om förskottsbetalning om det råder tvivel i det enskilda fallet, dvs. om inget särskilt har avtalats. Eftersom köparen har betalat en summa i handpenning indikerar det på att ni har ...
Den 27:e januari undertecknade Sverige, tillsammans med 30 andra länder, ett avtal om utbyte av Country-by-Country (CbC) rapporter på skatteområdet. Som en del i det fortsatta arbetet att öka insynen i multinationella företag (initierat av OECD och G20-länderna i det så kallade BEPS-projektet) undertecknades den 27:e januari ett multilateralt avtal som reglerar rätten för 31 länder att utbyta CbC rapporter mellan varandra. Undertecknandet ses som en viktig milstople i implementeringen av BEPS-projektet.
Att få alla trafikanter att respektera trafikreglerna och därmed sänka medelhastigheten är ett av de viktigaste målen för att rädda liv på våra vägar.. - Hastigheten är en starkt bidragande orsak till skador och därför är det viktigt att få fler förare att följa hastighetsgränserna, säger Hans Yngve Berg, utredare på Transportstyrelsen.. En minskning av medelhastigheten med 1 kilometer i timmen kan rädda 15 liv varje år.. - Om medelhastigheten sänks med 1 - 2 kilometer i timmen märks det knappt för den enskilde men det har stor potential för att rädda liv, säger Maria Krafft, måldirektör Trafikverket.. ...
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har publicerat en statistisk analys av studenters prestationsgrad fram till läsåret 2015-16, enligt en nyhet från UKÄ, Högskolestudenternas prestationsgrad fortsätter öka. Dagens studenter klarar sina studier mycket bättre än tidigare och prestationsgraden ligger nu på 83%. Under perioden 2005-2016 har kvinnor haft en mycket högre prestationsgrad än män. Enligt Fredrik Svensson, utredare på UKÄ ...
Den 30 augusti 2018 fattade regeringen beslut om en ny strategi för ett stärkt stöd i föräldraskapet. Syftet är att främja barns hälsa och utveckling. I filmen nedan berättar MFoF:s utredare om strategin, bland annat utifrån forskning och vilka önskemål och behov föräldrar har, vilka utmaningar som finns med mera.
Utredarna på Vuxenenheten utreder och bedömer behovet av vård och behandling för dig som har missbruksproblem, enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).. Vuxenenhetens uppgift är också att följa upp hur din vård eller behandling fungerar.. Kontakta Mottagning vuxenenheten, 0300-83 53 31, om du vill ansöka om hjälp eller är orolig för att någon i din närhet missbrukar. Du kan vara anonym om du vill.. E-post: [email protected] Är du eller den du är orolig för under 20 år ska du kontakta Mottagning barn och unga, 0300-83 48 89.. ...
Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte
Bilaga 1 Avtal om lokal lönebildning i företagen mellan Föreningen Vårdföretagarna och SKTF 1. Avtalets omfattning Avtalet gäller för medlemmar i ovanstående förbund som är anställda i företag anslutna
Tre av nio cykelhjälmar för barn klarar inte kraven, visar Testfaktas test. Det är inte acceptabelt. En hjälm som inte dämpar stöten tillräckligt ökar risken för skallskador, säger Jonas Eriksson, utredare på Konsumentverket.
...utredare på Handels som deltog i ett seminarium om yttrandefrihet i arbetslivet arrangerat av Förbundet för Arbetsliv och Forskning i Sverige.
Utredarna på Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad tar fram denna omvärldsspaning varje månad som en service till skolledare och förskolechefer. Naturligtvis finns här mycket intressant även för övrig personal inom skolans värld.. Omvärldsspaning - december 2016 (pdf) ...
Agneta Berge är nationalekonom och tidigare utredare på LO. Hon skriver gärna om skatter, inkomstfördelning och det mesta som har med arbetsmarknaden att göra. I övrigt gillar hon systerskap och separatism.. ...
Rekommendation 5: information och överenskommelse om behandling. Behandlare ska värna om patientens insyn och delaktighet i sin behandling.
Observer stärker sitt kunderbjudande genom att förvärva verksamheten i amerikanska MediaMap för 23 miljoner dollar. Observers position som marknadsledare...
Enligt mediauppgifter har en överenskommelse om försvarsanslag nåtts inom den sk försvarsgruppen. Återstår att se om uppgifter dyker upp innan den utlysta presskonferensen senare under dagen. Bloggen omfattas av källskydd.
Arbetsgivaralliansen och Kommunal är överens om ett centralt kollektivavtal angående korttidsarbete för samtliga av våra branscher där Kommunal är part.
Focus Observer i sitt ljusstarka 42mm-utförande är en modell för dig som inte vill lägga mer än ett par tusenlappar på en kikare, men kanske blivit besviken på det som brukar hittas för några hundralappar på bensinmackar eller varuhus. Med sin raka och...
HANS RUINS ESSÄER om Martin Heideggers tänkande är otvivelaktigt vårens stora läsupplevelse. Ett sällsynt sammansmitt och samtidigt öppet verk som diskuterar den besvärliga filosofen och gör hans hermeneutik, hans tolkningsfilosofi något mer tillgänglig.. Jag tror att Heidegger säger oss att människan är en tolkande varelse, en hermeneutisk. Vi är i världen och vi är hos varandra. Objekt och subjekt är inga enkla motsatspar, de måste alltid förstås tillsammans, vi förändras av vår kunskap om världen, liksom världen då också förändras.. VAD INNEBÄR DET att vara människa? Ja, kanske just detta, att förstå sin ömsesidighet till varat och världen. Det enda verkligt vissa i vår tillvaro är dess ändlighet, vi vet att vi ska dö. Men ingenting i vår vardagstillvaro skvallrar om den insikten, tvärtom. Den ångest som vetskapen om ändligheten föder är Kirkegaards upptäckt, men Heidegger tar upp den igen.. Och där finns den enorma sprängkraften, i den ...
Syfte: Undersöka om opinionsbildande språkanvändning som förekommer i tidningarnas ledare även tar plats i nyhetsartiklarna.. Material: Åtta utvalda publikationer från www.flamman.se och www.dn.se Metod: Kritisk diskursanalys. Slutsatser: Språkanvändning och åsikter som förekommer i ledare för att skapa opinion, återfinns i de nyhetsartiklar som har analyserats.. ...
Bakgrund i korthet. I juni 2018 tecknade dåvarande kommundirektör Mikael Lekfalk ett avtal om köp av tjänster för ledningsstöd av Resultatfabriken Consulting AB. Avtalet gällde från den 1 juni 2018 till och med den 31 december 2019. Trots det undertecknades inte avtalet förrän den 2 november 2018. Efter omfattande kritik av avtalet och det sätt det tecknades, beslutade Mikael Lekfalk att säga upp avtalet den 2 oktober. Frågan ledde vidare till att Mikael Lekfalk sades upp från sin anställning som kommundirektör, den 4 oktober 2019. ...
Riksdagens partier är, med undantag för KD, överens om den könsneutrala äktenskapslagstiftningens utformning. Civilutskottet har enats om en lagrådsremiss som med största sannolikhet kommer att bli gällande lagstiftning från 1 maj 2009. Äktenskapslagstiftningen kommer äntligen att bli könsneutral. För oss som har varit frustrerade över att KD lyckats förhala frågan in absurdum, är det glädjande…
ELSA. Chambers samtalsmodell. Pedagog Göteborg. Sök och du skall finna. Att utveckla självständiga läsare : dynamiskt mindset och undervisningsstrategier. F-5
Naturligtvis är det viktigt att även uppmärksamma kostnaderna för sjukfrånvaron och tillhörande vårdkostnader. Mycket viktiga är också tillvägagångssätten och adekvata investeringar som syftar till att upprätthålla och förbättra arbetshälsan.. Personalens arbetstrivsel har mätts från och med 2004 med hjälp av VMBaro-systemet. De organisationer som har tagit i bruk VMBaro får, förutom de egna uppgifterna, även referensdata som klassificerats på olika nivåer: hela staten, förvaltningsområdena och enligt ämbetsverkstyp. Arbetstrivselsundersökningarna som utförs med hjälp av VMBaro omfattar i dagsläget 65-70 procent av statens personal. Svarsprocenten var över 69 procent år 2015, vilket är tämligen högt.. Arbetstillfredsställelsen mäts på en femgradig skala ...
Här läser du nyheter, statistik, ser klipp och följer ditt favoritlag i de största ligorna och mästerskapen. Fotbollskanalen - för dig som älskar fotboll.
För att förstå vad (12) innebär återknyter vi bekantskapen med de tidigare diskuterade systemen S och S. Låt oss anta att ett objekt befinner sig i vila i S. Objektet är sålunda i vila i förhållande till A, dvs observatören i S, medan det rör sig med hastigheten v relativt A. Massan mätt av A den s k vilomassan betecknar vi m0 medan massan mätt av A betecknas med m. Relationen mellan dessa två massor ges nu av (12).. Den observerade massan hos en kropp är således inte längre en invariant storhet som i den klassiska fysiken utan beror av kroppens hastighet relativt observatören. Enligt (12) går den observerade massan mot oändligheten då v går mot c, vilket antyder att materiella kroppar aldrig kan röra sig med hastigheter som är lika med eller överstiger ljusets.. (13) är kanske den mest berömda av alla fysikaliska formler. Den innebär att energi och massa är relaterade till varandra. Sambandet innebär att energi har tröghet precis som massa, och att därför ...
Fastighetssverige är landets ledande nyhetsmedia för den kommersiella fastighetsbranschen. Vi ger ut ett exklusivt magasin och ett gratis dagligt nyhetsbrev.
AID ersätter överenskommelsen AID per 2015. AID per 2018 ska tillämpas i den partsgemensamma statistikinsamlingen från och med november 2018.
DEBATT. Svensk sjukvård har goda resultat men kämpar med långa sjukhusköer, låg tillgänglighet och bristande jämlikhet. Huvudproblemet är primärvårdens förödande brist på allmänläkare, skriver Jonas Sjögreen, allmänläkare i Västerås.
Region Blekinge inspirerar och skapar tillfällen att mötas. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i Blekinge.
SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från kommuner och regioner ...
Fastighetssverige är landets ledande nyhetsmedia för den kommersiella fastighetsbranschen. Vi ger ut ett exklusivt magasin och ett gratis dagligt nyhetsbrev.
Den har gett oss en grund och en bas att samverka utifrån och där politiken ser värdet i oss idéburna organisationer som en viktig samhällsbyggare ...
Ett serviceavtal från Condair optimerar din fuktregleringsanläggnings driftförhållanden. Condairs servicetekniker underhåller din befuktning eller avfuktning och håller din produktionen igång.
Jantelag, fattigdomsideal och avundsjuka, riktigt fult maskerat som ett krav på objektivitet, integritet och trovärdighet. Så säger jag om kritiken att en knegare i bloggträsket inte skulle kunna få en slant för sin skaparande ...
SMHIs meteorologiska observationer fås från olika typer av stationer. Från början genomfördes alla observationer manuellt av observatörer. På s k synopstationer genomfördes mätningarna var tredje timme och på s k klimatstationer mättes färre parametrar en, två eller tre gånger per dygn. De manuella synopstationerna har successivt automatiserat. Automatstationer mäter data varje timme. Sedan 1995 är de allra flesta synopstationer automatiska. De manuella klimatstationerna finns kvar ...
För att förtydliga rollfördelningen och åtaganden vid leverans av information till K-samsök har Riksantikvarieämbetet tagit fram ett avtal/överenskommelse som b
Jag har arbetat med människor sedan 1975, allt från förskolan och uppåt. Det har handlat om pedagogiskt, socialt och psykologiskt arbete. Efter 25 år utbildade jag mig till psykoterapeut och i det arbetet har den huvudsakliga arbetsuppgiften varit att hjälpa svårt psykiskt sjuka. Som psykospsykoterapeut (vilket jag arbetar som tre dagar i veckan) har de existentiella frågeställningarna obönhörligen tvingat fram ett ställningstagande som handlar om att man måste ha en överenskommelse om den resa man skall göra. Inte nödvändigtvis om vart man skall åka utan mer om att man skall åka tillsammans ...
... - Observatörens syn ska besvaras av dem som arbetar eller nyligen har arbetat med personen ifråga. För en komplett rapport