Legitimerad Kiropraktor (LKR). Master i Klinisk Biomekanik, Danmark (300 högskolepoäng). Vidareutbildning Pediatrik (läran om barns utveckling, sjukdomar och rehabilitering). Huvudvärk och yrsel. Sportskador. Behandling av nack och ländryggsbesvär med utstrålning. Publicerade vetenskapliga artiklar:. Screening of the spine in adolescents: inter- and intra-rater reliability and measurement error of commonly used clinical tests.. Authors: Aartun E1, Degerfalk A, Kentsdotter L, Hestbaek L.. http://www.biomedcentral.com/1471-2474/15/37. ...
För dig som väljer det stora lektörspaketet ingår ett samtal per telefon när du har fått mitt utlåtande. Vi kan också ta det via mail. Syftet är att reda ut eventuella frågor som rör utlåtandet. Min ambition är att utlåtandet ändå ska vara så konstruktivt och tydligt att du ska kunna jobba vidare med det på egen hand.. Om du fortfarande är osäker på hur du ska gå vidare efter din bearbetning finns möjlighet att boka ett manussamtal. Vi gör en uppskattning hur lång tid du behöver och disponerar den på bästa sätt.. Vi kan antingen ses via Skype, i min skrivarateljé på Karby Gård i Täby norr om Stockholm, eller i Stockholms City. Arvodet för manussamtal är 700 kronor/påbörjad timme.. Finns behov av att jag läser ytterligare omarbetat material är arvodet 25 kr/sida.. : : :. Vill du anlita mig för en andra läsning av hela manuset får du 15% rabatt på grundavgiften. Kan du specificera ändringarna så att det effektiviserar arbetet är arvodet 700 ...
BACKGROUND: An enlarging aneurysm after endovascular aneurysm repair (EVAR) without clear endoleak is a clinical challenge. Management of this problem is guided by the current evidence for adequate EVAR follow up and recommended thresholds for re-intervention. In a frail patient, careful risk assessment of aneurysm related mortality against the risks associated with examinations and interventions is required.. METHODS: The literature was reviewed for imaging modalities for EVAR follow up and their advantages and disadvantages. The current evidence and guideline recommendations regarding follow up and re-intervention after EVAR were assessed in relation to the presented case.. RESULTS: To detect sac expansion after EVAR, repeated examinations with the same imaging modality are needed. Verified expansion must be above the inter-observer variation of the method used. Although duplex ultrasound is an excellent modality for EVAR follow up, the finding of a significant expansion on duplex requires ...
Ett gammalt visdomsord säger att det finns en optimal apertur för alla kometer, i vilken den ter sig ljusast och störst. I allt för stora aperturer sjunker den upplevda totalmagnituden och man ser inte en diffus komas yttre delar på grund av det trängre synfältet varför diametern sjunker; detta kan också göra att dc-värdet (centralkondensationsgrader) ökar. Det ser man även när man gör analys av välobserverade kometer sedda med olika instrument observerade av olika observatörer och under olika bra himmel ...
Politik är smärtsamt när det kommer till personval. Vi kan alla stödja en personliga favorit med ett personkryss. Men när 80 procent av de liberala väljarna inte bryr sig om enskilda kandidater - eller tror att hen utan att kryssa därmed stödjer listans ordning - måste vi ju fråga oss om det är ett funktionellt system. Snarare öppnar det upp för organiserade krafter att ta över ett parti lokalt eller regionalt. Det gäller oavsett det är en klantänkande med etnisk bakgrund, som bland annat olika observatörer varnat för i Sverige, eller att typ alla Rotarymedlemmar går samma för att stödja en viss kandidat. Relativt få personkryss kan därmed placera klanens kandidat i Riksdagen som därmed förväntas stödja klanen eller gruppens intressen. När 4 av 5 röstande medborgare inte tillämpar personval kan det ge betydande makt till de få om faktiskt sätter ett personkryss. Individperspektivet blir därmed kollektivets bästa vän ...
Kyrkor, samfund och församlingar som inte önskar fullt medlemskap kan av årsmötet ges rätt att delta som observatör. Våra nuvarande observatörer (Adventistsamfundet, Vännernas samfund - kväkarna och Trosrörelsen) har själva valt att inte gå in som medlem fullt ut.. Som observatör är man inbjuden att delta i styrelsen, rådsmötet och årsmöten och så vidare, men observatörer har ingen formell rösträtt. Observatörer får delta på samma sätt som en medlem i diskussioner och kan vara med att underteckna exempelvis debattartiklar. Observatörer betalar en lägre medlemsavgift jämfört med medlemskyrkorna.. Läs mer: Stadgar ...
Bike rental systems have been introduced as a sustainable urban mobility alternative. This paper analyses the social practices that emerge as part of these systems. We specifically focus on the interactions and street-level performances at a bike rental station. We argue that the bike-sharing service is a pivotal device that enables its users to transform (to re-configure from pedestrians to cyclists and vice versa), hence creating intermodality. The bike rental system ensures the technical standardization of behaviour while simultaneously revealing differences between those familiar with the system and those who are not. Thus, competences and meanings of the station are not subordinate to materials - they are interdependent, entwined and enacted in and through the practice itself. ...
Principerna som skulle integreras var objektivitet och integritet. Jag har fått in följande bidrag. Tomas:Om ens tänkande ska ha integritet dvs man ska kunna vara stolt över sitt tänkande så måste det överensstämma med verkligheten, dvs vara objektivt.FH:Objektivitet är primärt ett epistemologiskt begrepp och att vara objektiv är att rätta sig efter verkligheten. Alltså att…
Synonymer till objektivitet eller objektivitet synonym plus andra ord och dess synonymer. StoraOrdlistan.se gillar synonymer - din synonym ordbok och ordlista på nätet!
Hotell- och restaurangnäringen blomstrar i de svenska stadskärnorna medan detaljhandeln har det tuffare. Det visar den senaste sammanställningen av Cityindex.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys uppgift är att följa upp och analysera hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Myndigheten ska bidra med policyrelevanta kunskapsunderlag och rekommendationer till beslutsfattare rörande hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens funktionssätt och styrning. Vi söker nu en utredare med kvantitativ inriktning som vill vara med och driva analysprojekt som ska bidra till hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens utveckling.
Att ta studenten är en av livets höjdpunkter. Men vad händer sedan? Valmöjligheterna kring vidareutbildning och jobb är fler än någonsin tidigare....
Men ibland sitter jag och tittar på foton, läser om andra som gör det jag vill göra och drömmer mig bort. För hur mycket jag än tycker om att jobba med och brinner för systemutveckling, affärsutveckling, marknadsföring mm så är det inte dit hjärtat längtar egentligen. Men hjärtat får inte tala, det är känslor, tankar och drömmar jag får gömma undan. Ungefär på samma ställe som jag stoppar undan mer triviala saker som längtan efter att gå ut och dansa, filmkvällar med vännen som aldrig har tid osv... Men ibland är det som det utrymmet svämmar över och saker läcker ut, upp till mitt medvetande och då komemr först euforikänslan tänk om och sen slår verkligheten till och jag knökar tillbaka det in i det där mörka rummet till nästa gång ...
Nej, Christian, du försöker inte ens förstå, så det känns ganska meningslöst att fortsätta diskussionen. För det första svarar du inte på själva kärnfrågorna, t.ex. att församlingen är äldre än NT (en smidig taktik att bara undvika dem?), och för det andra läser du in saker i mina inlägg som jag inte har påstått.. Men bara för att klarlägga mina ståndpunkter ytterligare en gång, så måste jag kanske bli ännu mer övertydlig - även om jag nu låter bli att skriva med versaler!. 1. Guds Ord är vår högsta auktoritet, ingen tvekan om det! Men… ingen kan påstå att de läser/följer Guds Ord fullständigt rent så att säga. Dvs. alla har vi våra teologiska glasögon när vi läser och tolkar Guds Ord. Det går inte att läsa Guds Ord utan att tolka det - detta är grundläggande, det vet alla. Till och med en översättning från grekiskan innebär ju en sorts tolkning! Och därför är det så att ingen enda människa kan påstå att man står helt utanför en ...
Nej, Christian, du försöker inte ens förstå, så det känns ganska meningslöst att fortsätta diskussionen. För det första svarar du inte på själva kärnfrågorna, t.ex. att församlingen är äldre än NT (en smidig taktik att bara undvika dem?), och för det andra läser du in saker i mina inlägg som jag inte har påstått.. Men bara för att klarlägga mina ståndpunkter ytterligare en gång, så måste jag kanske bli ännu mer övertydlig - även om jag nu låter bli att skriva med versaler!. 1. Guds Ord är vår högsta auktoritet, ingen tvekan om det! Men… ingen kan påstå att de läser/följer Guds Ord fullständigt rent så att säga. Dvs. alla har vi våra teologiska glasögon när vi läser och tolkar Guds Ord. Det går inte att läsa Guds Ord utan att tolka det - detta är grundläggande, det vet alla. Till och med en översättning från grekiskan innebär ju en sorts tolkning! Och därför är det så att ingen enda människa kan påstå att man står helt utanför en ...
Med hjälp av olika strategier försöker man sedan påverka problembeteendet. De kan vara antingen kortsiktiga eller långsiktiga. När ett barn slår sin bror kan en lösning på kort sikt vara att snabbt ta barnet därifrån så att ingen blir skadad. Det är ett exempel på en kortsiktig lösning i en akut situation.. För att påverka beteendet på längre sikt används strategier som innebär att man förebygger problembeteenden. Det kan till exempel vara att planera i förväg inför väntade situationer.. Om analysen visar att Ali kastar lego för att få uppmärksamhet när föräldern hjälper storebror kan föräldern först ägna tid åt Ali. En stunds uppmärksamhet gör honom nöjd och tillfredsställd innan läxläsningen börjar, så att han har mindre behov av att få uppmärksamhet genom att skrika. En annan strategi kan vara att en av föräldrarna alltid gör något tillsammans med Ali just när den andra läser läxor med storebror.. Många av våra beteenden, däribland ...
I antalet anställda som arbetarskyddsfullmäktigen företräder beaktas utöver tillsvida-reanställd personal också de som har tillfällig eller tidsbegränsad anställning eller som är anställda på deltid vid den tidpunkt då tidsanvändningen avtalas (se avtalet om tidsanvändning). Om det sker väsentliga förändringar i personalstyrkan ska tids-användningen ses över utgående från den nya situationen.. Enligt 29 § 1 mom. i tillsynslagen ska arbetstagarna på en arbetsplats där regelbundet minst tio arbetstagare arbetar bland sig utse en arbetarskyddsfullmäktig och två ersät-tare för fullmäktigen till sina företrädare. Anställda i tjänstemannaställning på en arbetsplats har rätt att bland sig utse en egen arbetarskyddsfullmäktig och två ersät-tare till sina företrädare.. Om de personer i tjänstemannaställning som avses i 5 § i avtalet om arbetarskydds-samarbete inte använder sin rätt att välja en egen arbetarskyddsfullmäktig kan de delta i valet av ...
Här skriver våra experter om de delar som vi anser att Hållbar logistik är uppbyggt av. Det handlar om miljö, teknik, logistik och politik. Delar som måste samverka för att Sverige ska klara av klimatutmaningen.. ...
Utifrån din formulering utgår jag ifrån att båda parterna är privatpersoner, därför är köplagen (KöpL) tillämplig i svaret gällande vilka påföljder som kan göras gällande vid avtalsbrott.. Man kan bli bunden av ett avtalsförhållande utan ett skriftligt avtal. Man blir bunden av ett avtal när båda parterna uttrycker sina avsikter att binda sig och når en överenskommelse om avtalsbundenhet. Man kan även bli bunden genom konkludent handlande, vilket innebär att avtal kan anses slutet genom handlande i överensstämmelse med ett avtal trots att formellt avtal aldrig slutits.. I avtalslagen är ävenett muntligt avtal likställt ett skriftligt avtal, även vid försäljning av exempelvis en båt (1 kap. 1 § AvtL). I rättspraxis beskrivs att ett avtal om handpenningen ska tolkas som ett avtal om förskottsbetalning om det råder tvivel i det enskilda fallet, dvs. om inget särskilt har avtalats. Eftersom köparen har betalat en summa i handpenning indikerar det på att ni har ...
Den 27:e januari undertecknade Sverige, tillsammans med 30 andra länder, ett avtal om utbyte av Country-by-Country (CbC) rapporter på skatteområdet. Som en del i det fortsatta arbetet att öka insynen i multinationella företag (initierat av OECD och G20-länderna i det så kallade BEPS-projektet) undertecknades den 27:e januari ett multilateralt avtal som reglerar rätten för 31 länder att utbyta CbC rapporter mellan varandra. Undertecknandet ses som en viktig milstople i implementeringen av BEPS-projektet.
Att få alla trafikanter att respektera trafikreglerna och därmed sänka medelhastigheten är ett av de viktigaste målen för att rädda liv på våra vägar.. - Hastigheten är en starkt bidragande orsak till skador och därför är det viktigt att få fler förare att följa hastighetsgränserna, säger Hans Yngve Berg, utredare på Transportstyrelsen.. En minskning av medelhastigheten med 1 kilometer i timmen kan rädda 15 liv varje år.. - Om medelhastigheten sänks med 1 - 2 kilometer i timmen märks det knappt för den enskilde men det har stor potential för att rädda liv, säger Maria Krafft, måldirektör Trafikverket.. ...
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har publicerat en statistisk analys av studenters prestationsgrad fram till läsåret 2015-16, enligt en nyhet från UKÄ, Högskolestudenternas prestationsgrad fortsätter öka. Dagens studenter klarar sina studier mycket bättre än tidigare och prestationsgraden ligger nu på 83%. Under perioden 2005-2016 har kvinnor haft en mycket högre prestationsgrad än män. Enligt Fredrik Svensson, utredare på UKÄ ...
Den 30 augusti 2018 fattade regeringen beslut om en ny strategi för ett stärkt stöd i föräldraskapet. Syftet är att främja barns hälsa och utveckling. I filmen nedan berättar MFoF:s utredare om strategin, bland annat utifrån forskning och vilka önskemål och behov föräldrar har, vilka utmaningar som finns med mera.
Utredarna på Vuxenenheten utreder och bedömer behovet av vård och behandling för dig som har missbruksproblem, enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).. Vuxenenhetens uppgift är också att följa upp hur din vård eller behandling fungerar.. Kontakta Mottagning vuxenenheten, 0300-83 53 31, om du vill ansöka om hjälp eller är orolig för att någon i din närhet missbrukar. Du kan vara anonym om du vill.. E-post: [email protected]. Är du eller den du är orolig för under 20 år ska du kontakta Mottagning barn och unga, 0300-83 48 89.. ...
TIGGARFRÅGAN. På Socialdemokraternas kongress nyligen togs beslutet att inte förbjuda tiggeri. Idag rapporteras om att tiggare sover i felparkerade bilar med mångmiljonböter och läger fortsätter att etableras.. Fortsatt handlingsförlamning råder alltså i tiggerifrågan trots överväldigande tecken på destruktivitet, både för samhället och de som utnyttjas i verksamheten. Många tiggare väljer att bo i bilar. Där de står parkerade växer de obetalda parkeringsböterna som uppgår till miljonbelopp. Bilarna blockerar även plats för andra. På Västanforsgatan i Malmö har gatukontoret tvingats bogsera bort 21 bilar sedan årsskiftet, skriver Sydsvenskan.. Det finns även vittnesmål om att nya tiggarläger etableras i skogsområden i Stockholms förorter.. Många ser numera kriminaliteten och misären som följer tiggeriet. Regeringens förre utredare i frågan, Martin Valfridsson, är en av de som har ändrat sig. Han vill nu se ett nationellt förbud, där tiggandet ...
Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte
Bilaga 1 Avtal om lokal lönebildning i företagen mellan Föreningen Vårdföretagarna och SKTF 1. Avtalets omfattning Avtalet gäller för medlemmar i ovanstående förbund som är anställda i företag anslutna
LO vill se över reglerna för att få arbetstillstånd i Sverige. -- Dagens system öppnar upp för oseriösa arbetsgivare, säger Thord Ingesson, utredare på LO.
Tre av nio cykelhjälmar för barn klarar inte kraven, visar Testfaktas test. Det är inte acceptabelt. En hjälm som inte dämpar stöten tillräckligt ökar risken för skallskador, säger Jonas Eriksson, utredare på Konsumentverket.
...utredare på Handels som deltog i ett seminarium om yttrandefrihet i arbetslivet arrangerat av Förbundet för Arbetsliv och Forskning i Sverige.
Hanna Mann, länssamordnare och Mats Brandström, utredare på Länsstyrelsen Skåne har använt Indikatorlabbet i sitt arbete med en regional uppföljningsrapport kring ANDT-utvecklingen i Skåne. Vi bad dem berätta om sina erfarenheter av att plocka ut data ur Indikatorlabbet.
Utredarna på Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad tar fram denna omvärldsspaning varje månad som en service till skolledare och förskolechefer. Naturligtvis finns här mycket intressant även för övrig personal inom skolans värld.. Omvärldsspaning - december 2016 (pdf) ...
Utredarna på Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad tar fram denna omvärldsspaning varje månad som en service till skolledare och förskolechefer. Naturligtvis finns här mycket intressant även för övrig personal inom skolans värld.. Omvärldsspaning - september 2016 (pdf) ...
Agneta Berge är nationalekonom och tidigare utredare på LO. Hon skriver gärna om skatter, inkomstfördelning och det mesta som har med arbetsmarknaden att göra. I övrigt gillar hon systerskap och separatism.. ...
Rekommendation 5: information och överenskommelse om behandling. Behandlare ska värna om patientens insyn och delaktighet i sin behandling.
30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Avtal om funktionsförsäljning som kreditsäkerhet : En analys kring funktionsförsäljning de lege ferenda.
Arbetsgivaralliansen och Akademikerförbunden är överens om ett centralt kollektivavtal angående korttidsarbete för Arbetsgivaralliansen Bransch Trossamfund och Ekumeniska Organisationer
Observer stärker sitt kunderbjudande genom att förvärva verksamheten i amerikanska MediaMap för 23 miljoner dollar. Observers position som marknadsledare...
Enligt mediauppgifter har en överenskommelse om försvarsanslag nåtts inom den sk försvarsgruppen. Återstår att se om uppgifter dyker upp innan den utlysta presskonferensen senare under dagen. Bloggen omfattas av källskydd.
Arbetsgivaralliansen och Hotell-och restaurangfacket (HRF) är överens om ett centralt kollektivavtal angående korttidsarbete för de medlemsverksamheter som tillämpar Gröna Riksen.
Focus Observer i sitt ljusstarka 42mm-utförande är en modell för dig som inte vill lägga mer än ett par tusenlappar på en kikare, men kanske blivit besviken på det som brukar hittas för några hundralappar på bensinmackar eller varuhus. Med sin raka och...
Sedan 1800-talet har SMHI haft många observatörer. En av dessa var Oscar Rygård, som gjorde observationer under mer än trettio år vid Häckeberga i Skåne och skickade in dem till dåvarande Statens Meteorologiska Centralanstalt (MCA). Men han g...
Focus Observer är en förbättrad budgetmodell som ersätter gamla Focus Open från och med hösten 2017. Det är en modell för dig som inte vill lägga flera tusenlappar på en kikare, men kanske blivit besviken på det som brukar hittas för några hundralappar...
HANS RUINS ESSÄER om Martin Heideggers tänkande är otvivelaktigt vårens stora läsupplevelse. Ett sällsynt sammansmitt och samtidigt öppet verk som diskuterar den besvärliga filosofen och gör hans hermeneutik, hans tolkningsfilosofi något mer tillgänglig.. Jag tror att Heidegger säger oss att människan är en tolkande varelse, en hermeneutisk. Vi är i världen och vi är hos varandra. Objekt och subjekt är inga enkla motsatspar, de måste alltid förstås tillsammans, vi förändras av vår kunskap om världen, liksom världen då också förändras.. VAD INNEBÄR DET att vara människa? Ja, kanske just detta, att förstå sin ömsesidighet till varat och världen. Det enda verkligt vissa i vår tillvaro är dess ändlighet, vi vet att vi ska dö. Men ingenting i vår vardagstillvaro skvallrar om den insikten, tvärtom. Den ångest som vetskapen om ändligheten föder är Kirkegaards upptäckt, men Heidegger tar upp den igen.. Och där finns den enorma sprängkraften, i den ...
Vi är nog många som är ledsna över att inte ses i Eskilstuna i år. Men inget är viktigare än hälsan, och handla kan man ju göra online. Vi har försökt komma så nära mässa man bara kan - på ett helt sä ...
Samtidighet är en egenskap hos olika händelser. Enligt relativitetsteori är samtidighet olika för olika observatörer, beroende på deras rörelse genom rumtiden. Denna artikel om fysik saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...
Utbildningen ska tydliggöra olika aktörers ansvar för ensamkommande barn. Utbildningen går genom socialtjänstens, Migrationsverkets, överförmyndarens, hälso- och sjukvårdens och skolans ansvar.
Pris: 406 kr. Häftad, 2017. Finns i lager. Köp Att utveckla självständiga läsare : dynamiskt mindset och undervisningsstrategier av Gravity Goldberg på Bokus.com.
Förhandlingarna inför den kommande klimatkonferensen avlöser varandra i rask takt för att världens länder ska enas kring ett avtal. Men hellre inget avtal alls än ett dåligt avtal, menar Sveriges chefsförhandlare Anders Turesson.
Myndighetsavdelningen har som uppdrag att utreda och besluta om insatser enligt Socialtjänstlagen (SOL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Bostadsanpassningsbidragslagen samt att beställa insatser och göra uppföljningar och omprövningar av fattade beslut både i Regionens egen regi och enskild regi enligt offentligt upphandlad (LOU) privat utförare eller valfrihetssystemet (LOV ...
The Observer Tt strap kit includes the titanium elastomer strap and the springbars to attach the strap. This kit fits best the Observer Tt.
Av Börje R P Carlsson 2017-05-23. Lojalitet är något viktigt i dagens samhälle. Att vara lojal har många betydelser. Det kan betyda att vara vänfast och solidarisk men det betyder också att vara laglydig och hederlig. Lojalitet skapat till försvar för sin sjuka moster klingar dock falskt. Psykologiprofessorn Sven Å Christianson och före detta justitierådet Göran Lambertz går till hårt angrepp på DN-debatt mot mediernas granskning av Kevinfallet - och jämför det med en häxjakt. Att psykologiprofessorn sjunger för sin sjuka mor framstår som alldeles glasklart men att före detta justitierådet Göran Lambertz nedlåter sig till offentligt försvar av en som så uppenbart gång på gång gör bort sig kan bara förklaras av missledd lojalitet. Visserligen har han ett eget försvar att tillvarata i Quick-ärendet men att så uppenbart återigen sticka ut näbben är oförklarligt.. Dessa två gentlemän talar om häxjakt mot Sven-Å Christianson. Jag undrar vad jakten på Kevins ...
Poängen som man måste förstå nu synes mig vara att detta är hur peak oil ser ut. Släpp fantasierna om plötslig kollaps å ena sidan, och fantasierna om obegränsat framåtskridande å den andra, och du får vad vi har - en lång gropig sluttning av stigande energipriser, ekonomisk kontraktion och politiskt misslyckande, avbruten då och då av en kris här, en lokal eller regional katastrof där, ett krig någon annanstans - alla mot bakgrunden av sönderfallande infrastruktur, sjunkande levnadsstandard, minskande tillgång till sjukvård och liknande tjänster, och dylikt, vilket förstås redan har hänt i USA sedan några år. En fristående observatör med ett ovanifrånperspektiv över landet skulle kunna se saker upplösas, såsom en sådan observatör skulle ha kunnat göra tills nu, men ingen av oss har varit eller kommer att vara fristående observatörer; vid varje punkt längs banan neråt, kommer de av oss som fortfarande har arbeten att kämpa för att hålla kvar dem, de som ...
Under de senaste veckorna har jag fått ett antal epostbrev som undrar över hur det är möjligt för en reumatiker att ge sig in på sådana stolleprov som det här. Därför vill jag kortfattat försöka beskriva hur mina erfarenheter av att bli kronisk sjuk ser ut. Det är ju lätt att det blir allt för glättigt när man annars bara läser det andra som står i denna dagbok. När jag drabbades av en kronisk och livsförkortande sjukdom stannade livet runt omkring mig. Jag trodde först att det också gällde alla andra i min närhet och blev oerhört förvånad och först besviken när människor omkring mig betedde sig normalt, som om ingenting hade hänt För mig skakade ju grundvalarna för själva tillvaron! Det tog ett tag för mig att inse att perspektiven ser så olika ut…... Som väl var hade jag en underbar hustru och tre fantastiska barn, som var min livlina under denna svåra första tid och utan dem vet jag inte riktigt hur det hade gått. Med tiden har jag kommit till ...
Jack av Christina Lindström läste jag i somras och jag var så säker på att jag eller någon annan här på Bokpärlan hade bloggat om denna underbara roman som har en självklar plats i ungdomshyllan. Men så var inte fallet. Jag gör det nu istället när jag fått lite distans och dessutom läst den igen ihop med en klass. Jack håller för en andra läsning och det mina vänner säger jag inte ofta. Vi tar det från början. Jack är 17 år. Han bor i Göteborg och går Teknikprogrammet. Boken inleds med hans bekännelse: Jag borde ha berättat allt redan från början. Verkligen allt. Alltså redan när jag träffade Freja i badkaret på den där festen skulle jag ha halat fram en lista med allt ruttet jag har gjort. (…) Jag skulle ha sett pupillerna i hennes ögon vidgas medan hon läste, när hon förstod att jag rör mig mellan att vara en människa och att vara ett maskingevär. Det låter mörkt, men att läsa Jack är allt annat än mörkt. Jack är en charmig kille som har ...
Jack av Christina Lindström läste jag i somras och jag var så säker på att jag eller någon annan här på Bokpärlan hade bloggat om denna underbara roman som har en självklar plats i ungdomshyllan. Men så var inte fallet. Jag gör det nu istället när jag fått lite distans och dessutom läst den igen ihop med en klass. Jack håller för en andra läsning och det mina vänner säger jag inte ofta. Vi tar det från början. Jack är 17 år. Han bor i Göteborg och går Teknikprogrammet. Boken inleds med hans bekännelse: Jag borde ha berättat allt redan från början. Verkligen allt. Alltså redan när jag träffade Freja i badkaret på den där festen skulle jag ha halat fram en lista med allt ruttet jag har gjort. (…) Jag skulle ha sett pupillerna i hennes ögon vidgas medan hon läste, när hon förstod att jag rör mig mellan att vara en människa och att vara ett maskingevär. Det låter mörkt, men att läsa Jack är allt annat än mörkt. Jack är en charmig kille som har ...
Vi tror stenhårt på konceptet att delad kunskap växer och det är bakgrunden till vårt partnerprogram, säger CG Helander, som utsetts att leda CGM:s nya partnerprogram. Att samarbeta med andra är förstås inte något nytt, men vi tar det steget längre genom att inkludera alla olika aktörer i ekosystemet och inte bara oss leverantörer, fortsätter han.. -Under processen med att ta fram konceptet för partnerprogrammet har vi haft kontinuerliga dialoger med olika aktörer inom branschen, både inom professionen och akademin och med andra leverantörer, såväl stora etablerade leverantörer som mindre innovationsbolag och start ups. Gensvaret vi fått har varit mycket positivt och bekräftat att vi är på rätt spår. Trots att CGM:s nya partnerprogram nyligen lanserats, har det fått en stor genomslagskraft och många olika aktörer har redan anmält sitt intresse att medverka.. Vad innebär partnerprogrammet? ...
Kollektivavtal är kursen för dig som vill ha praktisk kunskap om de vanligaste kollektivavtalen för tjänstemän och arbetare.
Nedan följer korta dagboksanteckningar som beskriver förloppet under min andra cytostatikabehandling. Onsdag 3/4 2013 läs blogginlägget om andra behandlingen här → Alla mina biverkningar finns samlade punktvis under fliken FEC biverkningar Onsdag: Blev väldigt trött efter middagen, slumrade 20 min på soffan innan det var dags för kursen Lära sig leva med cancer. Trött på…
Coachningen riktar sig till Dig som redan skrivit ett bokmanus och vill få djupgående feedback vilket innebär ett utförligt utlåtande på minst 5 sidor där min analys kombineras med konkreta förslag på lösningar. Priset inkl löpande mailkontakt under omskrivningsprocessen, även telefonsamtal om så önskas. Vid en eventuell andra läsning efter bearbetat manus reduceras priset enligt nedan.. Priser romaner och novellsamlingar ...
Jag läste om den nu, inför skrivcaféet så jag har den mer färsk i minnet, trots att jag läste den i april. Jag tror att den vann ännu lite till på omläsningen, som många böcker ju faktiskt gör, för att vi i en andra läsning av en bok kan lägga märke till fler detaljer. I…. ...
På temat energigemenskaper genomförde Power Circle och Svensk Solenergi nyligen en workshop tillsammans med sina medlemsföretag för att gå igenom och kommentera de remissvar som inkommit hittills. Läs mer om vad energigemenskaper är och skulle kunna innebära.
Tidskriften NIR - Nordiskt Immateriellt Rättsskydd - arrangerar ett webbinarium på temat. Lojalitetsplikt inom ramen för licensavtal på immaterialrättsområdet. Med lojalitetsplikt avses olika typer av skyldigheter som avtalsparter kan ha inom ramen för sitt avtal. Det kan till exempel handla om att hålla varandra informerade om förhållanden som har betydelse för avtalet och dess uppfyllande, men även skyldighet att avstå från konkurrerande verksamhet. De närmare förutsättningarna och gränserna för lojalitetsplikten kan variera, bland annat beroende på avtalsföremålet. Vid webbinariet den 10 juni kommer vi att titta närmare på lojalitetsplikten inom ramen för licensavtal på immaterialrättsområdet.. Tid och plats: torsdag 10 juni 12:00-13:15 via Zoom. Länk skickas ut efter anmälan. ...
Frågan om hur vi ska få bort riskkapitalisterna och istället få in långsiktiga ägare till friskolorna är fel ställd.. Är det inte lite hederliga avtal och verklighetsförankrade ersättningsmodeller som behövs för att styra upp friskolorna snarare än juridik ((bolagsformer med särskild vintsbegränsning) och värdeord (riskkapitalister är dåligt, långsiktighet är bra)?. Jag skriver idag i Dagens Samhälle om ett ersättningssystem som lånar drag från vårdsektorn.. ...
En alldeles pinfärsk bok från Natur & Kultur är Att utveckla självständiga läsare - dynamiskt mindset och undervisningsstrategier av Gravity Goldberg. Jag blev nyfiken på boken dels för att det i titeln står självständiga läsare och dels för att jag vet alldeles för lite om det där med mindset. De senaste åren har jag arbetat en del tillsammans med lärarna runt elevernas läsförståelse, men ungefär sedan jag skrev det här blogginlägget för snart två år sedan har jag också grubblat lite extra över det där med lässtimulansen. Min förhoppning inför läsningen var att få några fler perspektiv på hur vi kan främja elevernas drivkraft att läsa på fritiden.. Och ja, det fick jag väl delvis. Men som vanligt riktar sig boken till lärare och jag blir mest sugen på att BLI lärare - så att jag får tillräckligt mycket tid med en elevgrupp. Nu får jag väl försöka anamma själva grundinställningen i boken och så ta några mindre delar som jag kanske kan ...
En alldeles pinfärsk bok från Natur & Kultur är Att utveckla självständiga läsare - dynamiskt mindset och undervisningsstrategier av Gravity Goldberg. Jag blev nyfiken på boken dels för att det i titeln står självständiga läsare och dels för att jag vet alldeles för lite om det där med mindset. De senaste åren har jag arbetat en del tillsammans med lärarna runt elevernas läsförståelse, men ungefär sedan jag skrev det här blogginlägget för snart två år sedan har jag också grubblat lite extra över det där med lässtimulansen. Min förhoppning inför läsningen var att få några fler perspektiv på hur vi kan främja elevernas drivkraft att läsa på fritiden.. Och ja, det fick jag väl delvis. Men som vanligt riktar sig boken till lärare och jag blir mest sugen på att BLI lärare - så att jag får tillräckligt mycket tid med en elevgrupp. Nu får jag väl försöka anamma själva grundinställningen i boken och så ta några mindre delar som jag kanske kan ...
Först sa alla, håll dig borta från Falkenberg det är så dött där. Nu är det många som kommer fram och säger att det är kul att någon tror på deras stad och vågar satsa här. Förväntningarna är höga, så man blir lite nervös, säger Sara.. Ett nytt café på 60 kvadratmeter låter som en marginalitet, men när Fastighetstidningen talar med stadens eldsjälar inser man att etableringen har ett stort symbolvärde. Ett tecken på att det finns en levande framtid även för en liten stad med 22 000 invånare.. Och kanske är just Falkenberg sinnebilden för att stadskärnorna i de små och mellanstora städerna är redo för en revansch. Stadskärnorna som i princip var uträknade under en tid då expanderande köplador poppade upp längs med alla stora stråk. Handelsplatser som är billiga att sätta upp och för det mesta välkomna av kommunernas politiker - nya arbetstillfällen och tillväxt säger man ju inte nej till.. Nu är det definitivt inte så att den utvecklingen har ...
Kartläggning av hot och möjligheter. Stadsliv AB genomför under våren 2014 en webbaserad enkätundersökning om stadskärnans villkor i svenska städer. Syftet är att beskriva utvecklingen vad gäller utbud och etablering av handel och service i svenska stadskärnor och hur stadskärnorna står sig i konkurrensen med externa och ofta rent bilanpassade handelsplatser.. Bakgrunden till undersökningen är den intensiva diskussion som idag förs om möjligheterna att skapa hållbara och attraktiva städer. Mycket tyder på att efterfrågan på levande stadsmiljöer med blandat innehåll ökar. Samtidigt pågår en utveckling som delvis pekar i motsatt riktning. I flera mindre och medelstora kommuner har handel och service flyttat ut från den blandade stadskärnan till bilberoende externa handelsplatser. En stor del av ny handel och service etablerar sig i relativt isolerade och biltillgängliga lägen - ofta intill förbifarter och motorvägar långt utanför de traditionella stadskärnorna. ...
gbghamn_roro_41a3157_small.jpg Cirka 90% av skogsindustrikoncernen Stora Ensos transportarbete sker med sjöfart och företaget har utvecklat ett unikt intermodalt transportsystem baserat på en egen lastenhet, SECU (Stora Enso Cargo Unit). En SECU liknar en standard 40-fots container men i större dimensioner och kan lasta 80 ton vilket gör att transport- och lagerkostnader
Jag har jobbat som utredare vid CEDAR sedan 2012 och biträdande föreståndare sedan 2016. Dessförinnan jobbade jag som systemutvecklare i 13 år.. Befattningen som utredare på en forsknings- och infrastrukturenhet är berikande, mångbottnat och omfattar många olika roller. Jag har bland annat varit med och utvecklat de länkningssystem som vi använder vid länkning av historiska källor. Jag har också varit projektledare för ett antal större utvecklingsprojekt vid CEDAR som vårt nya produktionssystem för inregistrering och länkning, PERSONA och de verktyg som används inom projektet Genus och Arbete vid Uppsala Universitet.. ...
Genom Ramavtal om löner med mera för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2007-2010) har parterna kommit överens om ett utökat samarbete för att fortsätta att utveckla stöd till de lokala parterna i de frågor som de centrala parterna prioriterar inom ramen för partssystemet.
Men Transport får också in många fall där arbetsgivaren med uppsåt och i strid med arbetsmiljölagen utser egna skyddsombud. Transport har haft fyra sådana ärenden bara under det senaste året.. En del fall är av hittepåkaraktär där arbetsgivaren fejkar fel och brister för att bli av skyddsombudet. Det är också vanligt att man omplacerar skyddsombudet. I värsta fall lägger man ner en körning just för att bli av med skyddsombudet.. Det regionala skyddsombudet i GS-fackets avdelning Värmland-Dalsland har dokumenterat sex fall (läs om dem här) där skyddsombuden motarbetats till den grad att de till sist sagt upp sig själva eller lämnat uppdraget.. - Det är mycket allvarligt, säger Sten Gellerstedt, utredare på LO och adjungerad professor i arbetsvetenskap. Att folk säger upp sig eller blir uppsagda är förbannat svårt att värja sig mot.. Enligt Sten Gellerstedt har skyddsombuden fått det allt svårare att utföra sitt uppdrag under de senaste sju-åtta ...
Det första större steget mot en ny kategori av taxitrafik har tagits. Transportstyrelsens är klar med sin konsekvensutredning av föreskrifter om tillståndspliktiga beställningscentralers verksamhet och utrustning samt om särskild utrustning för taxifordon. Förslaget har gått ut på remiss.. Föreskrifterna omfattar krav på den tillståndspliktiga beställningscentralens verksamhet och vilka uppgifter som lämnas ut, den tekniska utrustningen och beställningscentralen och den särskilda utrustningen för taxifordon.. -När det gäller utrustningen i taxibilarna har vi strävat mot att vara teknikneutrala. För beställningscentralerna sätter vi stort fokus på vilka uppgifter de ska samla in, lagra och lämna ut, säger Jenny Bragg, utredare på Transporstyrelsen.. Transsportstyrelsen skriver vidare att syftet med förslaget är att de uppgifter om taxitrafik som Skatteverket behöver för att kunna utföra sin skattekontroll är tillförlitliga och att de kan samlas in, lagras och ...
Nominerade i kategorin var även granskarna på Eskilstuna-Kuriren, Gotland Allehandas nyhetsredaktion och Lina Handberg, kommunalreporter på Motala Vadstena Tidning.. JURYNS MOTIVERINGAR. Årets Lokala Mediehus: Hall Media. Att lyckas få sin annonsaffär att växa på en kraftigt vikande marknad vittnar om både en stark produkt och ett kundorienterat fokus. Och att hantera en rejäl digital omställning samtidigt som resultatet vänder från förlust till vinst är inget annat än imponerande.. Årets Annonsör: Kia Motors. Med ett verkligt utnyttjande av hela den lokala mediemixen utnyttjas styrkan i det lokala på ett föredömligt sätt. Att dessutom våga släppa kontrollen och låta de lokala återförsäljarna ta makten över den direkta kunddialogen skapar en ännu tajtare relation mellan köparna och varumärket.. Årets Inspiratör: Eva Burman. Lokaltidningarna har mindre resurser och är mer sårbara för hot och hat. Ändå är det Eskilstuna-Kuriren som har lett bevakningen ...
Denna veckan gästas vi av Peter Almgren, som i slutet av förra året blev utsedd till särskild utredare på socialdepartementet. I hans arbetsuppgift ska han utreda förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga, i hela Sverige. Oavsett vart du bor ska du få rätt hjälp i rätt tid, frågan är bara hur? Hur ska vården se ut? Vad behöver förbättras eller förändras helt? Ni som hängt med ett tag minns säkert kampanjen som vi gjorde tillsammans med Vision, #mellanstolarna, där ett av våra krav till Socialminister Lena Hallengren var att faktiskt ha en sammanhållen vård, och att man behövde titta närmare på HUR vi undviker att så många hamnar mellan stolarna, inom vården för psykisk ohälsa. Så vi får ju faktiskt se det här som ett absolut steg i rätt riktning! HEJA!
Vid lunchtid i onsdags gick en grupp maskerade rånare in i en guldsmedbutik vid Vårbergs-torget. De var enligt polisen beväpnade med yxor och slog sönder glasmontrar för att komma åt värdeföremål. En av dem ska också ha avlossat skott i taket inne i butiken.. Ärendet utreds av Söderortspolisens ungdomsgrupp som är mycket förtegen eftersom det handlar om unga gärningsmän. Enligt polisens hemsida greps fyra personer relativt snart efter rånet. Utredarna på ungdomsgruppen vill dock inte säga mer än att ett flertal ungdomar är gripna.. I samband med ett av gripandena tvingades polisen skjuta varningsskott. ...
1994 fanns 5,2 slutenvårdsplatser per 1 000 invånare i Sverige. Sedan dess har trenden varit nedåtgående. 2017 fanns 2,2 vårdplatser per 1 000 invånare. Det visar siffror som Socialstyrelsen sammanställt i rapporten »Kapaciteten i sjukvården - att hantera kritiska lägen«.. Enligt Socialstyrelsen är en förklaring den medicinska utvecklingen som gjort att vårdtider kortats och att vårdplatser på sjukhusen kunnat stängas. En annan förklaring till minskningen av vårdplatserna på senare år är en växande brist på framför allt sjuksköterskor.. - Utvecklingen är tveeggad kan man säga. Många gånger har det setts som att det är ett tecken på att man har en avancerad vård, men minskar antalet vårdplatser snabbare än behovet går ner är det ett problem, säger Patrik Hidefjäll, utredare på Socialstyrelsen, till nyhetsbyrån Siren.. Det finns också regionala skillnader. I Västerbotten fanns 2017 2,6 vårdplatser per 1 000 invånare. I Halland var motsvarande siffra ...
Trafikverket har ingen koll på var pengarna de får gör mest nytta. Det är utredarens beska besked, om än uttryckt i andra ordalag:. - Trafikverket har inte ett ändamålsenligt system för att ge en aggregerad bild av anläggningen, dess tillstånd, kostnad för att byta komponenter och när så behöver ske, kopplat till användningen av anläggningen, sade utredaren Gunnar Alexendersson.. - Det är anmärkningsvärt hård kritik mot Trafikverket och regeringen måste snarast återkomma med åtgärder för att komma till rätta med det här, säger Kristoffer Arvidsson Thonäng, utredare på Seko.. När det gäller utförandet av underhållet anser utredaren att det även fortsatt borde handlas upp av externa entreprenörer. I alla fall i dagsläget. Han öppnar emellertid för att det både finns fördelar och nackdelar med att låta Trafikverket ha egna resurser för att bedriva underhåll i spåren. Denna slutsats han landar i är Trafikverket själva ska avgöra huruvida de vill ...
Irene Wennemo är en framstående socialdemokrat med imponerande meritlista innefattande exempelvis erfarenheter som utredare på LO och statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet. På Kvartal försöker hon förklara varför dagens socialdemokrati är något annat än gårdagens. Om jag förstår henne rätt - vilket jag kanske inte gör ty tesen är inte glasklar eller kanske övergår mitt förstånd -…
Irene Wennemo är en framstående socialdemokrat med imponerande meritlista innefattande exempelvis erfarenheter som utredare på LO och statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet. På Kvartal försöker hon förklara varför dagens socialdemokrati är något annat än gårdagens. Om jag förstår henne rätt - vilket jag kanske inte gör ty tesen är inte glasklar eller kanske övergår mitt förstånd -…
Thomas Ljunglöf arbetar som statistiker/utredare på Sacos samhällspolitiska avdelning. Han ansvarar bland annat för statistiken om arbetslösheten bland akademiker och utreder akademikernas livslöner, löneskillnader mellan kvinnor och män samt akademikers arbetsvillkor.. ...
Johan Holmdahl, utredare på Frälsningsarmén, och Magnus Helmner, föreningskonsulent på Ny Gemenskap, skriver i Aftonbladet - Vi eftersträvar goda, konstruktiva samtal där både representanter från kommunen, regeringen, polisen, socialtjänst och från frivilligorganisationerna finns med. Detta är dock ingen ny fråga. Frälsningsarmén har funnits i över hundra år och Ny gemenskap som bildades för 44 år sedan har tagit många initiativ för människor i utsatthet. Vi välkomnar att socialborgarrådet vill problematisera och bemöta stadens hemlöshet, men vi vill också se att kommunen och regeringen snarast kontaktar oss och våra vänorganisationer för uppföljning och fortsatt dialog. Vi vill ha en förändring nu och vi har arbetat, arbetar och kommer att arbeta hårt för att minska hemlösheten i Stockholm. Men i takt med att den finns måste vi få fortsatt stöd att bedriva vår verksamhet, främst i innerstaden där det behövs fler öppna dagverksamheter för människor ...
Johan Holmdahl, utredare på Frälsningsarmén, och Magnus Helmner, föreningskonsulent på Ny Gemenskap, skriver i Aftonbladet - Vi eftersträvar goda, konstruktiva samtal där både representanter från kommunen, regeringen, polisen, socialtjänst och från frivilligorganisationerna finns med. Detta är dock ingen ny fråga. Frälsningsarmén har funnits i över hundra år och Ny gemenskap som bildades för 44 år sedan har tagit många initiativ för människor i utsatthet. Vi välkomnar att socialborgarrådet vill problematisera och bemöta stadens hemlöshet, men vi vill också se att kommunen och regeringen snarast kontaktar oss och våra vänorganisationer för uppföljning och fortsatt dialog. Vi vill ha en förändring nu och vi har arbetat, arbetar och kommer att arbeta hårt för att minska hemlösheten i Stockholm. Men i takt med att den finns måste vi få fortsatt stöd att bedriva vår verksamhet, främst i innerstaden där det behövs fler öppna dagverksamheter för människor ...
Johan Holmdahl, utredare på Frälsningsarmén, och Magnus Helmner, föreningskonsulent på Ny Gemenskap, skriver i Aftonbladet - Vi eftersträvar goda, konstruktiva samtal där både representanter från kommunen, regeringen, polisen, socialtjänst och från frivilligorganisationerna finns med. Detta är dock ingen ny fråga. Frälsningsarmén har funnits i över hundra år och Ny gemenskap som bildades för 44 år sedan har tagit många initiativ för människor i utsatthet. Vi välkomnar att socialborgarrådet vill problematisera och bemöta stadens hemlöshet, men vi vill också se att kommunen och regeringen snarast kontaktar oss och våra vänorganisationer för uppföljning och fortsatt dialog. Vi vill ha en förändring nu och vi har arbetat, arbetar och kommer att arbeta hårt för att minska hemlösheten i Stockholm. Men i takt med att den finns måste vi få fortsatt stöd att bedriva vår verksamhet, främst i innerstaden där det behövs fler öppna dagverksamheter för människor ...
Socialstyrelsen har gjort en uppföljning av den statliga satsningen på valfrihetssystem enligt lagen om valfrihet, LOV. Där har framkommit att möjligheten att välja utförare i kommunomsorgen kan ha positiva effekter för dem som kan göra välinformerade val. Men när det gäller de mest sjuka och utsatta som har svårt att välja själva, finns det brister.. - Vi har följt upp kommunernas arbete utifrån ett särskilt fokus på de mest sjuka äldre, och vi ser att det finns brister. För den som inte kan göra välinformerade val bidrar inte valfriheten i sig till en mer jämlik vård och omsorg, säger Anneli Kastrup, utredare på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.. ...
Årets säsong ser än så länge ut att följa samma mönster som det senaste tre säsongerna. I slutet av februari och i början av mars når det sin topp, säger Elsie Ydring, utredare på Folkhälsomyndigheten.. KD i Stockholm närmare SD än vad andra partier är. För att undvika ett kräkkaos hemma bör man hålla sig borta från platser där det samlas mycket folk. En klassisk smittoplats är kollektivtrafiken, som folk den här veckan både har mått dåligt av och spytt galla på, även om de inte varit sjuka.. Även förskolor och skolor brukar vara hårt drabbade så här års.. Vad ska man absolut inte göra om man vill hålla sig från att bli smittad?. - Man ska undvika att umgås med personer som är sjuka. Det valet har man tyvärr inte alltid, då man exempelvis tar hand om sjuka barn eller andra familjemedlemmar, säger Elsie Ydring.. ...
Regeringens tioåriga strategi mot mäns våld mot kvinnor är bred, men vi valde att fokusera på våldsprevention den här gången. Länsstyrelserna och Jämställdhetsmyndigheten har liknande uppdrag i regleringsbreven, berättar Katarina Björkgren, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.. Regeringen pekar ut länsstyrelserna som viktiga regionala myndigheter för att stödja genomförandet och uppföljningen av strategin. Jämställdhetsmyndigheten har ansvar på nationell nivå och ska erbjuda länsstyrelserna stöd och samordning om de önskar det.. ...
I valet 2018 är det första gången som personer födda på 2000-talet får rösta, säger Jonas Olofsson, utredare på SCB, till Nyhetsbyrån Siren.. Störst andel förstagångsväljare finns i Salem och Danderyd med drygt sju procent, lägst är siffran i Solna på 3,3.. I Trelleborgs kommun är det 32 462 personer som får rösta. Av dem är 1 659 personer förstagångsväljare, alltså 5,1 procent.. - Det är relativt få förstagångsväljare i 2018 års val jämfört med 2014 och framförallt 2010. Det ser ut att bli 5,3 procent förstagångsväljare i 2018 års val, vilket kan jämföras med 7,1 procent 2010. Det hänger ihop med hur stora barnkullarna var i slutet av 80-talet och början av 90-talet jämfört med i slutet av 90-talet, säger Jonas Olofsson.. ...