National Institute of Standards and Technology, NIST, USAs nationale metrologiske institut i Gaithersburg, MD., NV for Washington, D.C.; oprettet i 1901. Alle målinger, der udføres i USA, skal principielt kunne refereres til NIST, der opfattes som en direkte del af den udøvende magt. NIST hed indtil 1988 National Bureau of Standards (NBS).
Med Hotels.com bokar du enkelt hotell nära National Institute of Industrial Engineering i Central Suburbs. Missa inte våra Hotels.com Rewards där du får 1 gratisnatt* när du samlat 10 nätter.
Mirror Link Gusem 4. Gutilandorum Universitas Scholarium et Magistrorum : tidskrift för Högskolan på Gotlands historiska förening pdf Torsten Daun Gusem 4. Gutilandorum Universitas Scholarium et Magistrorum : tidskrift för Högskolan på Gotlands historiska förening Torsten Daun Läs online Gusem 4. Gutilandorum Universitas Scholarium et Magistrorum : tidskrift för Högskolan på Gotlands historiska förening pdf completo Gusem 4. Gutilandorum Universitas Scholarium et Magistrorum : tidskrift för Högskolan på Gotlands historiska förening Ladda ner para el ipad Gusem 4. Gutilandorum Universitas Scholarium et Magistrorum : tidskrift för Högskolan på Gotlands historiska förening pdf Ladda ner e-bok Torsten Daun Gusem 4. Gutilandorum Universitas Scholarium et Magistrorum : tidskrift för Högskolan på Gotlands historiska förening Ladda ner Torsten Daun Gusem 4. Gutilandorum Universitas Scholarium et Magistrorum : tidskrift för Högskolan på Gotlands historiska förening pdf Ladda ...
NIH-medel är ett ramanslag för delfinansiering av utbildning på forskarnivå inom neurovetenskap vid KI i samarbete med National Institutes of Health (NIH) i USA. Studenten genomför växelvis sin doktorandutbildning vid KI respektive vid NIH och spenderar minst 18 månader vid NIH i enlighet med överenskommelse i avtal (MoU) mellan KI och NIH.
Forskare från Högskolan i Skövde tog i veckan emot Volvo cars technology award 2013. Priset gick till ett samverkansprojekt som har pågått mellan Volvo cars och högskolan sedan 2008. Forskarna i projektet är Leif Pehrsson, industridoktorand och ansvarig för projektet på Volvo cars, Amos Ng, professor och ledare för projektet på högskolan samt Jacob Bernedixen, forskarassistent på högskolan. Forskarteamet innefattade också två anställda på Volvo cars.. Forskningen har utmynnat i en helt ny metod för att eliminera begränsningar, eller så kallade flaskhalsar, i produktionsledet. Högskolan kommer nu att hålla kurser med Volvo cars personal för att implementera forskningen i alla led.. - Det känns väldigt roligt att forskningen uppmärksammas på detta sätt. Det är ett trevligt erkännande av den nytta som industrin har av den forskning som görs, säger Leif Pehrsson.. ...
Skåne Nordost har flera pågående samarbeten och projekt tillsammans med Högskolan Kristianstad. Högskolan Kristianstad utgör med sina 14 000 studenter och 500 anställda en viktig resurs i nordöstra Skåne.. Av Högskolan Kristianstads strategi framgår att verksamheten ska bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling, speciellt i det regionala sammanhanget. Utbildning och forskning vid Högskolan Kristianstad ska vara känd för sin höga kvalitet och sitt stora bidrag till kompetensförsörjning och kompetensutveckling, det sistnämnda viktiga teman även för Skåne Nordost. Högskolan erbjuder 50 program och 270 fristående kurser. Ekonomprogrammet, Tandhygienistprogrammet, Magisterprogrammet i psykologi och Gastronomiprogrammet fått högsta möjliga betyg och rankas som bäst i landet i Universitetskanslersämbetets utvärderingar. Högskolan Kristianstads forskning kännetecknas av att vara utmaningsdriven, praktiknära och integrerad med högskolans ...
Arbeta med människor Vuxenutbildning Linköping 2014/2015 Vård & Omsorg Barn & Fritid Fritid & Hälsa Vi erbjuder gymnasial vuxenutbildning inom vård & omsorg, barn & fritid samt fritid & hälsa. Vi har över
Igår redovisade Svenskt Näringsliv sina topplistor över de utbildningar som har bästa samverkan med arbetslivet. Framförallt utmärker sig Högskolan i Gävle i topplistorna när det gäller ingenjörsutbildningarna med co-op inriktning.. Maskiningenjör med co-op kommer på 9:e plats av Sveriges alla utbildningar och på nummer 5 inom teknikutbildningarna. Även de övriga tre co-op-programmen kommer på topp 20-listan inom teknikutbildningarna. - Vi har en lång tradition av arbetsintegrerad utbildning vid Högskolan i Gävle och här kommer ett kvitto på att vi lyckas, säger Magnus Lemoine, projektledare co-op-utbildning vid Högskolan i Gävle. - Nu satsar vi stort på samverkan och det här är bara början, säger Per-Arne Wikström, samverkanschef vid Högskolan i Gävle ...
Är en daglig sammanfattning av branschnyheter från Life Science-bolag på de svenska börslistorna. I ett mejl som landar i din inkorg innan lunch får du en snabbgenomgång av morgonens och förmiddagens viktigaste händelser, inklusive morgonhandelns vinnare, förlorare på börsen. ...
Jag talade med Ann för att länka henne till en kontakt inom departementet i syfte att lotsa in frågan till den kommande budgetprocessen. Jag vet inte hur det gick med det. Det som jag tänker på idag är om där inte finns något gigantiskt EU medels-projekt inom hälsa och arbetsliv som går att söka medel för. Där ni kanske skapar ett europeiskt institut tillsammans med andra länder om det inte redan finns.. ...
Den andra sökande, en disputerad kvinna från ett annat lärosäte, överklagade och Överklagandenämnden för högskolan beslutade i maj 2015 att ge henne tjänsten. I och med ÖNH:s beslut avslutades mannens anställning.. Men under tiden som tjänsten överklagades var den manlige sökanden interimistiskt anställd av högskolan. Kvinnan som ÖNH tilldelat tjänsten erbjöds en provanställning, medan den andre sökanden direkt fick tillsvidareanställning av högskolan. Kvinnan accepterade inte provanställning utan begärde i augusti 2015 att hon också skulle bli tillsvidareanställd men fick avslag, varvid hon inte tillträdde tjänsten. Därefter tillsvidareanställde Högskolan i Gävle den manlige sökanden som universitetsadjunkt i kriminologi.. Mycket anmärkningsvärt ...
För att ansöka till Högskolan i Gävle från ett annat lärosäte krävs att man skickar in en ansökan. Det är inte givet att alla lärosätens programstruktur ser likadan ut. Därför kan vi inte svara i förväg på hur mycket av dina tidigare studier du kan tillgodoräkna.. Du ansvarar själv för att jämföra dina tidigare studier med innehållet i kurser vid Högskolan i Gävle för att se om de kan vara likvärdiga.. Om du vill byta lärosäte till Högskolan i Gävle ska du göra en ansökan om antagning till senare del av program.. Notera att för att kunna göra en ansökan måste du vara behörig till programmet samt ha slutfört kurserna som motsvarar det programstudenterna på Högskolan i Gävle läser första terminen (30 hp).. Du kan också söka till programmet du önskar gå vid nästa programstart och om du blir antagen så har du möjlighet att göra en ansökan om tillgodoräknande av dina tidigare studier. ...
För att ansöka till Högskolan i Gävle från ett annat lärosäte krävs att man skickar in en ansökan. Det är inte givet att alla lärosätens programstruktur ser likadan ut. Därför kan vi inte svara i förväg på hur mycket av dina tidigare studier du kan tillgodoräkna.. Du ansvarar själv för att jämföra dina tidigare studier med innehållet i kurser vid Högskolan i Gävle för att se om de kan vara likvärdiga.. Om du vill byta lärosäte till Högskolan i Gävle ska du göra en ansökan om antagning till senare del av program.. Notera att för att kunna göra en ansökan måste du vara behörig till programmet samt ha slutfört kurserna som motsvarar det programstudenterna på Högskolan i Gävle läser första terminen (30 hp).. Du kan också söka till programmet du önskar gå vid nästa programstart och om du blir antagen så har du möjlighet att göra en ansökan om tillgodoräknande av dina tidigare studier. ...
Högskolan i Gävle är en högskola där många människor har olika bakgrunder och olika erfarenheter. Högskolan har 16 000 studenter och 750 medarbetare, där ingen är den andra lik. Lärosätet värdesätter olika erfarenheter och perspektiv och ser det som väsentliga bidrag för att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet.. - Varje lärosäte ska sträva efter att tillhandahålla en attraktiv studie- och arbetsmiljö som är fri från diskriminering och som ger lika villkor och samma möjligheter för alla. Alla medarbetare och studenter har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön, könsidentitet eller uttryck, etnicitet, religion eller annan tro, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi hissar flaggan för allas lika värde, säger Ylva Fältholm, rektor vid Högskolan i Gävle. ...
Högskolan Kristianstad Årsredovisning Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Innehåll Högskolan Kristianstad...4 Högskolan Kristianstads organisation Året som gått viktiga händelser...6
Två konsulter från Pro4u anlitas i rollerna som tf chef IT Operations och infrastrukturarkitekt. En viktig del i uppdragen är att se till att exekvera OKQ8:s IT roadmap.
Were continuously working towards becoming a 100% sustainable company and were being completely transparent in our efforts and progression through our 2020 CSR roadmap.
Forskare från Högskolan i Skövde tog i veckan emot Volvo Cars Technology Award 2013. Projektet som fick pris, Holistic Simulation Optimisation (HSO), är ett sam
Gymnasial vuxenutbildning motsvarar gymnasieskolans kurser. Du kan läsa en eller flera kurser samtidigt. Det är viktigt att du börjar läsa på rätt nivå. Du bör utarbeta en studieplan tillsammans med någon av våra studievägledare. Vi erbjuder kurser ur gymnasieskolans nationella program som ger behörighet till högskolor och universitet. För gymnasial vuxenutbildning gäller samma kursplan och betygskriterier som för den vanliga gymnasieskolan. Utbildningen är till för dig som:. ...
Arbetsintegrerat lärande, AIL, är Högskolan Västs övergripande profil och värdegrund för lärande, kunskapsutbyte och kunskapsutveckling. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden. Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik, AIL samt barn- och ungdomsvetenskap, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 13 000 studenter och närmare 600 anställda.
Du som gick ut gymnasiet eller avslutade dina komvuxstudier senast den 31 december 2009, om du uppfyllde kraven för grundläggande behörighet senast den 31 december 2009 uppfyller du kraven även i fortsättningen. Det gäller också sökande som senast den 31 december 2009 uppfyllde grundläggande behörighet genom samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning. För att uppfylla kraven för grundläggande behörighet krävs att du har något av följande alternativ: Slutbetyg från nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan med lägst betyget G på kurser som omfattar minst 90 procent av det antal gymnasiepoäng som krävdes för ett fullständigt program eller slutbetyg eller samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning med lägst betyget G på kurser som omfattar minst 90 procent av det antal gymnasiepoäng som krävdes för ett slutbetyg eller folkhögskoleutbildning med intyg om grundläggande/allmän behörighet eller har fullföljt ett nationellt eller ...
10 Utbildningsdepartementet Omfördelning av lärarplatser LärosäteLärarkategoriTilldelning Platser 2012HST 2016 Göteborgs universitetFörskollärare35123 Stockholms universitet Förskollärare30105 Grundlärare43159 Umeå universitetGrundlärare2369 Linköpings universitetGrundlärare2090 Karlstads universitetFörskollärare30105 Högskolan i Borås Grundlärare2090 Högskolan i HalmstadFörskollärare2588 Högskolan VästFörskollärare2070 KTHÄmneslärare teknik1250 ChalmersÄmneslärare teknik1560 Högskolan i JönköpingÄmneslärare teknik1250 LärosäteLärarkategoriIndrag Platser 2012HST 2016 Mälardalens högskolaGrundlärare86359 Högskolan i DalarnaFörskollärare40140 Högskolan i Skövde Förskollärare60210 Grundlärare2090 Högskolan i JönköpingFörskollärare100350 ...
Inom Komvux kan du studera på grundläggande vuxenutbildning (GrundVux) vilket motsvarar grundskolans årskurser 7-9. Grundläggande vuxenutbildning står öppen för alla som har kortare utbildning än nio år eller som har gått ut grundskolan utan att ha tillräckliga kunskaper för att läsa gymnasiekurser.. Komvux gymnasiala kurser är till för dig som vill uppnå slutbetyg alternativt komplettera inför vidare studier. Dessa motsvarar kurser i de nationella programmen i gymnasieskolan. Du har möjlighet att:. ...
Högskolan i Halmstad vill examinera ännu fler egna doktorer. I dag lämnas en ansökan in till Högskoleverket om att få utfärda examen på forskarnivå inom områ...
Uppsatser om HöGSKOLAN DALARNA. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.
Uppsatser om DISTRIKTSSKöTERSKA HöGSKOLAN VäST. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.
betygsrätt för vuxenutbildning;. utfärdad den 23 september 2010.. Regeringen föreskriver att 19 § förordningen (2010:253) om betygsrätt för. vuxenutbildning ska ha följande lydelse.. 19 §. Tillstånd lämnas efter ansökan.. Ansökan om tillstånd ges in till Statens skolinspektion. Ansökan får över-. föras elektroniskt till Skolinspektionen.. Skolinspektionen får meddela föreskrifter om elektronisk överföring av en. ansökan och elektronisk signatur samt de ytterligare föreskrifter som ...
På dessa sidor har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om vuxenutbildning. Här finns även svar på frågor för dig som redan börjat studera på kommunal vuxenutbildning. Vi har grupperat frågorna i olika kategorier så att du lättare kan hitta det du letar efter. Hittar du inte vad du söker, ställ en fråga till studie- och yrkesvägledare.
Arbetsintegrerat lärande, AIL, är Högskolan Västs övergripande profil och värdegrund för lärande, kunskapsutbyte och kunskapsutveckling. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden. Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik, AIL samt barn- och ungdomsvetenskap, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 13 000 studenter och närmare 600 anställda.
California Institute of Technology ⭐ recension. Upptäck huvudfunktionerna och se var California Institute of Technology hamnar i universitetrankningen.
Kunskapscentrum Nordost ansvarar för ansökan till kommunal vuxenutbildning för dig som bor i Danderyds kommun. Komvux. Vuxenutbildning. Vuxenstudier i Danderyd. Utbildning för vuxna i Danderyd. Kurser för vuxna i Danderyd.
Som student hos oss har du möjlighet att gå en del av din utbildning i ett annat land. Det ger erfarenheter för livet - och ser bra ut i ditt cv när det är dags att söka jobb!. Det finns många möjligheter för dig som vill studera en eller två terminer på ett utländskt lärosäte eller vill göra din praktik utomlands. Högskolan i Halmstad har utbytesavtal och samarbeten med ett 50-tal universitet runt om i världen. ...
Pris: 210 kr. häftad, 2010. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Journal of the National Institute of Social Sciences Volume 7 av National Institute Of Social Sciences (U (ISBN 9781171903208) hos Adlibris.se. Fri frakt.
En prövar-initierad studie (eller IIT vilket står för Investigator-Initiated Trial) är en studie på prövarens initiativ, en preklinisk eller klinisk studie, interventions- eller observationsstudie, där prövaren självständigt skickat in ett förslag.. Oncopeptides kan ge stöd av olika slag om ett förslag godkänns, såsom studieläkemedel, expertrådgivning och finansiering för att betala utgifter i samband med genomförandet av studien, i enlighet med lokalt marknadsvärde.. Oncopeptides stöder prövar-initierade studier som en del av det vetenskapliga samarbetet. Avsikten är att utvidga den medicinska kunskapen för att förbättra läkemedelsutövning och patientvård. IITs planeras av prövare så att hypotes, design, utförande och rapportering sker oberoende och självständigt. Prövaren, eller institutionen som prövaren tillhör, kommer att vara sponsor för studien.. Det övergripande målet med företagets IIT-program är att öka medicinsk och vetenskaplig kunskap ...
Twitter. Högskolan i Gävle har cirka 16 000 studenter och erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar. Jag accepterar AllaStudier.se:s Allmänna villkor & Integritetspolicy. På vår hemsida kan ni se kommande matcher, läsa om våra medlemmar och kolla in senaste nyheterna plus mycket mer. Högskolan i Gävle 2019. Den officiella Facebooksidan för Högskolan i Gävle. Press & kontakt Presskontakter Regeringskansliets presstjänst ... Riksrevisionens rapport om styrning av ämneslärarutbildningen vid Högskolan i Gävle, Linnéuniversitetet och Stockholms universitet Skr. Hitta antagningspoäng för alla utbildningar vid Högskolan i Gävle år 2019. 27.860 indtjekninger. Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) 08-505 836 00 [email protected] https://sulf.se. Högskolan i Gävle samlade drygt 50 små och medelstora företag i Gävleborg som under tre år fick tillgång till forskare och erfarna energiexperter från Högskolan. Vi erbjuder dig både unika och ...
Datorservice Tekniska högskolan Hitta till Datorservice från Tekniska högskolan Blåmarkör på kartan visa Tekniska högskolan vilket är nära till Datorservice. Rödmarkör på kartan är Datorservice på Orrspelsvägen 13, Bromma och blåmarkör är Tekniska högskolan . Ring 08 37 21 00 så berättar vi mer. Laga Dator Tekniska högskolan PC Service Tekniska högskolan Datorservice Tekniska högskolan […]. ...
Datorservice Tekniska högskolan Hitta till Datorservice från Tekniska högskolan Blåmarkör på kartan visa Tekniska högskolan vilket är nära till Datorservice. Rödmarkör på kartan är Datorservice på Orrspelsvägen 13, Bromma och blåmarkör är Tekniska högskolan . Ring 08 37 21 00 så berättar vi mer. Laga Dator Tekniska högskolan PC Service Tekniska högskolan Datorservice Tekniska högskolan […]. ...
För att få ut så mycket som möjligt av mitt liv ser jag till att få en mix av avsaknad av belöning, av direkta belöningar och av fördröjda belöningar. Som en del av det senare blir det även stegvisa belöningar och genomförandebelöningar. Ibland behöver man få klarhet i att det man försökte inte var så bra. Då ska man inte ha någon belöning. Ibland behöver man direkta belöningar för att må bra. Det får inte gå för lång tid utan belöningar. Då kan en direkt belöning vara befogad. Helst vill jag sträva mot långsiktiga mål som ger stora belöningar. För det mesta är de inre belöningarna i form av ökade nivåer av dopamin tillräckliga men även andra former av belöningar gör susen.. Jag tror varken på att avsaknaden av belöningar dominerar eller att direkta belöningar dominerar. Det ska vara de långsiktiga målens belöningar som ska dominera i livet i stort men avsaknad och direkt belöning behövs för att balansera upp tillvaron.. Att ge barn direkta ...
Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta titta så accepterar du vår användning av cookies som förklaras i vår Sekretesspolicy ...
Ömsesidig omsorg hos par som åldras med fysiska funktionshinder Ömsesidig omsorg hos par som åldras med fysiska funktionshinder Titel Baserad på min avhandling, försvarade i mars i år
Personer som väljer proteinkällor från växtriket uppvisar en minskad risk att dö i förtid jämfört med dem som väljer proteinkällor från djurriket. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften JAMA Internal Medicine. Forskarna följde 416 104 deltagare i US National Insitutes of Health-AARP Diet and Health Study och jämförde proteinintag och dödsorsak under 26 ...
Bulletproof Diet Roadmap 28x43cm Affisch Ger snabb och enkel översikt över vilken mat passar in i en Bulletproof livsstil Bra för måltidsplanering och matinköp Utmärkt att hänga på ditt kylskåp Bulletproof Diet har sitt ursprung
r 2017 deltog varannan 18-64- ring, dvs.1,6 miljoner personer, i vuxenutbildning, det vill s ga i utbildning som anordnas s rskilt f r vuxna. Andelen vuxna som deltagit i vuxenutbildning har minskat med fyra procentenheter fr n r 2012. Uppgifterna framg r av Statistikcentralens prelimin ra uppgifter i Vuxenutbildningsunders kningen 2017.. Deltagande i vuxenutbildning ren 1980, 1990, 1995, 2000, 2006, 2012 och 2017 (befolkning i ldern 18-64 r), %. ...
Uttalslexikon: Lär dig hur man uttalar Indian Institute of Technology på engelska med infött uttal. Engslsk översättning av Indian Institute of Technology
Vid Högskolan i Borås sker ett kontinuerligt arbete med Lika villkor. Vid högskolan finns en policy och årligen skapas handlingsplaner för Lika villkor. Inom Lika villkor finns även Rutiner vid kränkande särbehandling av studenter och sökande vid Högskolan i Borås. Läs om högskolans arbete för Lika villkor.. ...
Högskolan som arbetsplats Som medarbetare vid högskolan är du statligt anställd och omfattas därför av särskilda regler. Vi arbetar för allmänheten...
Studien er ledd i USAs National Toxicological Program (NTP), et forskningsprogram ved avdeling for miljørelatert helse under National Institute of Health (NIH) - Det nasjonale helseinstituttet. Studien er finansiert av US Food...Les mer. ...
Tekn dr Peter Samuelsson har arbetat i nio år i Högskolan Dalarnas styrelse, varav sju år som dess ordförande och har nu lämnat sitt uppdrag. För att uppmärksamma Peters betydande bidrag till Högskolan Dalarnas utveckling under dessa år bjuder vi in till ett öppet seminarium.
Forskarna vid Högskolan i Skövde vill bidra till förändring. Därför präglas vår forskning av stark samverkan med det omgivande samhället. Den har också en tydli
Kan du tänka dig att leda och ansvara för omvårdnaden av patienter i olika åldrar? Vill du arbeta med hälsofrämjande insatser, ha kontakt med anhöriga, handleda medarbetare samt initiera och genomföra forsknings- och utvecklingsarbeten? Då är sjuksköterskeprogrammet på Högskolan ett bra val för dig.
Att läsa på grundläggande vuxenutbildning innebär kurser på grundskolenivå. Undervisningen förbereder för både samhällsliv, arbetsliv och fortsatta studier. Innehållet i undervisningen är anpassat efter vuxnas behov och du kan själv välja vilka kurser du vill läsa. Kurserna erbjuds på dagtid enligt schema.. Vi har kontinuerlig antagning under året. Se studieperioder, ansökningsdatum och startdatum samt aktuellt schema under gymnasial vuxenutbildning ...
Att läsa på grundläggande vuxenutbildning innebär kurser på grundskolenivå. Undervisningen förbereder för både samhällsliv, arbetsliv och fortsatta studier. Innehållet i undervisningen är anpassat efter vuxnas behov och du kan själv välja vilka kurser du vill läsa. Kurserna erbjuds på dagtid enligt schema.. Vi har kontinuerlig antagning under året. Se studieperioder, ansökningsdatum och startdatum samt aktuellt schema under gymnasial vuxenutbildning ...
Få rapporter avser könsbundna val till högskolan Ett av de prioriterade områden för DJ:s bidragsgivning var könsbundna studieval till högskolan och minskningen av andelen män som söker sig till högre utbildning. Bara ett fåtal av projekten har dock avsett dessa frågor. Enligt UHR kan det tyda på att frågorna uppfattas som mycket svåra. Exempelvis…
Högskolan Kristianstad får bedriva en tandvårdsklinik i anslutning till tandhygienistutbildningen. Högskolan får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för den tandvård som bedrivs för utbildning, forskning och kompetensutveckling i anslutning till tandhygienistutbildningen samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.. ...