Doktorand i fysiologi, GABA signalering i neurons och neuroimmunomodulation, Uppsala universitet, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet
Om kursledaren: Ben Davies är legitimerad fysioterapeut och erfaren kursledare vid Noigroup. Ben har mångårig erfarenhet av behandling av patienter bland annat med ryggsmärtor och långvariga smärttillstånd. Han bedriver för tillfället doktorandstudier inom ämnet fysioterapi vid smärtsam diabetesneuropati.. Om Noigroup: Neuro Orthopaedic Institute (Noigroup) är en internationell organisation där du återfinner några av världens främsta forskare och instruktörer inom smärta och nervsystemet. Organisationen har bedrivit undervisning över hela världen under 20 år utifrån ständigt uppdaterad kunskap och starkt fokus på klinisk applikation.. Plats: Ystad Rehab Center, Aulingatan 22A, Ystad. Datum: 13-14 oktober, 2017. Kursavgift: 4900 SEK exkl. moms. Kursmaterial och fika ingår. Lunch ingår ej.. Anmälan: Görs till kursansvarig Martin Linder: [email protected] Ange namn, e-mailadress, telefonnummer, yrke samt fakturaadress vid anmälan.. ...
Psykoneuroimmunologi är ett forskningsfält där sambandet mellan immunförsvaret, hjärnan och de psykologiska funktionerna studeras. Immunförsvaret styrs till viss del av hjärnan genom det autonoma nervsystemet och hormoninsöndring. Djurförsök har visat att okontrollerbar stress ökar känsligheten för infektioner, och studier talar också för att människors sårbarhet för många sjukdomar ökar vid sådan belastning. ...
Minnet är katastrof , koncentration, ork, vimsig, värk, tappar ord o meningar ibland. glömmer bort var jag ställt tex cykeln, huvudvärk o övrig värk i kroppen på olika ställen... Tack på förhand ...
MELISA är ju en laboratoriemetod som kan komma att spela en viktig roll även på detta nya område. Seminariet handlade inte bara om psykoneuroimmunologi, men immunologi var givetvis det underliggande temat. Romuald Hudecek, tandläkare i Uppsala var förste föredragshållare med en undersökning av faktorer som kan påverka patientens och kringståendes dos av kvicksilverånga och amalgampartiklar vid amalgamsaneringen. Vera Stejskal redogjorde översiktligt för resultat med MELISA-test hos över 3000 dentalpatienter vid tre laboratorier (två i Sverige, ett i Tyskland). Känslighet mot nickel var vanligast (hos kvinnor), trots att den metallen i stort sett inte förekommer längre i dentala material. Därnäst kom kvicksilver, kadmium, guld och palladium. Titan figurerar ganska ofta, och är en mycket reaktiv metall, tvärtemot vad man ofta tror. Titandioxid ingår mycket ofta i tandkräm, tillsammans med natriumlaurylsulfat (en mycket vanlig tensid), som kan hjälpa titanet att ta sig ...
Psykosomatisk är det som berör både själ och kropp (grekiskans psykhe och soma). Psykosomatiska sjukdomar kan helt eller delvis ha sin grund i psykiska eller emotionella störningar. En psykosomatisk sjukdom betecknas som en kroppslig sjukdom som orsakas eller förvärras av psykiska faktorer. Psyke och kropp har varit tudelade inom läkekonsten under många sekler men egentligen är det ganska naturligt att de hänger samman eftersom känslor, tankar och attityder påverkar vår fysiska kropp. Det handlar om hur vi lyckats hantera samspelet med verkligheten. Innerst inne kan vi vara medvetna om detta men problemet är att hantera kunskaperna kring detta eftersom det är lättare att hantera fysiska eller psykiska besvär med ett piller, en medicin som förväntas ta bort besvären. Grundorsaken kan finnas kvar som medför biverkningar och då har man bara lyckats ta bort symtomet. En psykosomatisk sjukdom beskriver just denna problematik. Psykoneuroimmunologi Psykoneuroendokrinologi Stress ...
I ett par decennier har det diskuterats om det finns ett samband mellan neuropsykiatriska sjukdomar och astma/allergi. De första studierna som uppmärksammade detta var från Frankrike respektive England. I den engelska såg man ett samband mellan vänsterhänta musiker, dyslexi och allergi. Sen nu de senaste åren så har forskare kunnat visa, att precis om för en rad andra inflammatoriska sjukdomar bl.a. astma, att det verkar finnas ett samband mellan tarmens mångfald av goda bakterier och sjukdomsutveckling i ADHD, alltså precis samma samband som möjligen kan finnas vid utveckling av astma. Visst är detta intressant!. Magnus Wickman, barnallergolog. ...