Jag tror att det kunde vara Rhus typhina, rönnsumak.. Det sätter kopiöst med rotskott som man får hålla efter så mycket som möjligt, vilket ofta är ett hopplöst företag. Men vacker är den, särskilt på hösten med sin lysande höstfärg!. I första hand skall man beskära bara rotskotten, dvs. dra bort dom! En eller ett par tre huvudstammar kan vara kvar och resten tas kontinuerligt bort. Huvudstammen beskäres inte alls såvida den inte gjort missprydande sidoskott uppe i kronan.. Sylvia. ...
Asymptomatic endophytic fungi are often regarded as potent biocontrol agents in plants, but the competitive interactions between endophytes and other microbes within the same host plant are poorly understood. We tested a hypothesis that as compared to asymptomatic endophytes, an aggressive pathogen inhabiting the same host is able to utilize carbon substrates more efficiently. Using phenotype microarray, we determined the carbon utilization profiles of the highly virulent Dutch elm disease (DED) pathogen Ophiostoma novo-ulmi, and four asymptomatic elm (Ulmus spp.) endophyte isolates that were selected based on their differential association to the DED-susceptibility pattern of the host elms. The competitive interactions between isolates were evaluated using a niche overlap index. In contrast to our hypothesis, the studied endophytes exhibited extensive niche overlap with the pathogen, suggesting that some endophyte strains might protect elms against DED-pathogen through competition for ...
I Sverige är vi vana att se gräs i trädgårdar och parker, på ängar, odlade vallar och i skogarna. Gräsen utgör rekreationsplatser för människor och föda för många olika djur. Vad vi inte alltid kan se är alla de mikroskopiska organismer som lever på och i gräsen. En av dessa organismer är svampendofyten Epichloë. Ordet endofyt innebär att det är en organism, vanligen svamp eller bakterie, som lever inuti en växt. Endofyter i gräs blev kända på 1970-talet då forskare i USA och Nya Zeeland upptäckte sambandet mellan sjuk boskap och endofyters produktion av kvävebaserade ämnen, så kallade alkaloider. Under de årtionden som följt har man främst studerat Epichloë coenophialum, som kan infektera rörsvingel (Festuca arundinacea L.) och Epichloë typhina var. lolii som kan infektera engelskt rajgräs (Lolium perenne L.). Anledningen till att just dessa endofyter och gräsarter har varit i fokus är främst deras produktion av alkaloider som är giftiga för kor, hästar ...
alfaparf milano lysande thermal protector, LYSANDE STARK MOUSSE - GLOBElife ☎ - alfaparf F rs ljning hårspray Alfapart Milano uppnås en perfekt produkt för alla tillfällen. Lysande Thermal Protector spray innehåller en specifik ingrediens som aktiveras av värme, skapar en sköld active Thermo att skydda fiber. Lysande stark Mousse ritar perfekt de frisyrer som mer byggt. En naken effekt det lämnar håret silkeslent, som avslöjar en extraordinär luminositet....
Inspektionslucka i brandklass EI60. Luckan har samma utseende som standardluckan men är försedd med pianogångjärn samt mejsellå...
Vad är nätkoncession? Företag som vill ägna sig åt elöverföring måste ansöka om tillstånd (nätkoncession) för att få bedriva
Jättetåtel. Höjd: 1,75 meter. Jättetåtel är ett ståtligt, vajande gräs med fantastiskt vackra och sirliga gröna vippor som övergår i gyllenbrunt. Stråna blidar en praktfull kvast från plantans bas och rör sig vid minsta vindpust ...
Höstbehandling och höstgödsling i engelskt rajgräs I de två försöken med vårbränning fick man en statistisk signifikant skördeminskning jämfört med de andra behandlingarna i faktor 3. Däremot fick man ett bra resultat i det ena försöket med putsning tidig vår Rekommendationen är att skörda förstaårsvallen med låg stubb och ta bort fröhalmen så fort som möjligt Författarna rekommenderar att man inte tar en ensilageskörd senare än 25 september för att frövallen kan återhämta sig inför vintern Läs mer om försöken i Havstad, L.T. & Susort, Å Høstgjødsling og behandling av halm og gjenvekst i raigrasfrøeng. Bioforsk FOKUS 5 (1), s Bioforsk. Norge
Du har naturligtvis redan bestämt dig för vad din gräsmatta ska användas till. Utifrån det valet väljer du en lämplig gräsfröblandning.. Du som väntar otåligt på grönskan och vill kunna använda gräsmattan snabbt ska välja en slitstark gräsfröblandning som gror och etablerar sig snabbt. Gräs som gror snabbt växer också snabbt och behöver klippas oftare. Du bör välja en blandning som till stor del innehåller rajgräs.. Du som inte vill klippa så ofta ska välja en annan sort. Välj en som växer långsammare och som inte kräver samma omvårdnad och arbete som många andra. Ett tork tolerant gräs är ett plus. Välj en blandning som till stor del innehåller rödsvingel.. Du som önskar en gräsmatta som kan tävla med golfbanans gräs ska väja en exklusiv blandning. Dessa blandningar gror ofta långsamt och tar god tid på sig att etablera sig men resultatet blir en tät gräsmatta som håller hög kvalitet. Välj en blandning som inte innehåller rajgräs utan välj ...
Nu till helgen har jag planer på att flytta några av mina hästar till bete men någon kommer få stå kvar tillsammans med inackorderingen då det är provridningar på gång och Zamba går fortfarande lektioner ...
Betesmarker behöver underhållas för att ge djuren ett bra bete. Betesmarker slits och behöver repareras eller helt göras om ibland. Vi utför:. ...
I videon får du veta vad som gör våra tältkåtor så speciella jämfört med andra tälttyper. Inspirerat av visioner hos grundaren och VD:n, Bengt Grahn.
Metoden beskriver en process där individuella nätmodeller tas fram och sammanfogas till en gemensam nätmodell. Utgångspunkten för metoden är artiklar 67 och 70 i förordningen SO.. Metodförslaget lämnades in den 14 mars och godkändes av Ei den 5 september 2018.. Ta del av metodförslaget här:. ...
Rönnsumak (Rhus typhina) är en buske i familjen sumakväxter som tillhör ordningen Sapindales. Rönnsumaken kan bli mellan 3 och 4 meter hög och lika bred. Grenarna är ludna. Bladen är fjäderliknande och kan bli 50 centimeter långa. Under sommaren är de grågröna och på hösten blir de intensivt röda. Småbladen är tandade och omkring 15 centimeter långa. Blommorna är gulgröna och växer i ställningar. Frukterna är röda. Rönnsumaken trivs bäst i soliga lägen. Den sprider sig lätt med rotskott. Växten är giftig. Rönnsumak kommer ursprungligen från tempererade områden i östra Nordamerika. Det finns en sort av rönnsumak, fliksumak (Rhus typhina Dissecta) som har djupt flikiga blad och mörkare frukter. Datisca hirta L. Rhus hirta (L.) Sudw. Rhus typhina var. laciniata Alph. Wood svensk synonym: ättikträd. ^ [a b] Wigander, Millan (1976). Farliga växter. Stockholm: Almqvist & Wiksell Förlag. sid. 61. ISBN 91-20-04445-3 ...
Med undantag af Timotejen, säger WAHLBERG, har väl intet fodergräs inom Europa allmännare blifvit odladt och mera omskrifvet, eller olikare bedömdt, än detta Raygräs. Det är otvifvelaktigt en utmärkt foderväxt, ehuru icke uppfyllande alla fordringar. Till höskörd är det i allmänhet ej nog gifvande; deremot intager det kanhända första rummet bland betesgräsen. Tidigare uppskjutande än de flesta betesgräsen, fortfar Raygräset hela sommaren att gifva nya blad och bibehåller sig inpå sena hösten. Det är i synnerhet detta gräs, som ger Englands, och Schweiz och Hollands ängar deras lifliga grönska ...
213 hotell i High Pasture, , som du själv kan organisera efter pris, önskade faciliteter och/eller hotelltyp. Sök på en detaljerad karta eller använd videogalleriet när du bokar ditt drömhotell.
Svenska Kraftnät har hos Energimarknadsinspektionen (Ei) ansökt om tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession
Svenska Kraftnät har hos Energimarknadsinspektionen (Ei) ansökt om tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession