Myokloni är korta, ofrivilliga ryckningar i en muskel eller en grupp av muskler. Sådana ryckningar kan vara symtom på ett antal neurologiska sjukdomar, exempelvis epilepsi, multipel skleros, Parkinsons sjukdom och Alzheimers sjukdom.[1]. Om tillståndet endast uppkommer under sömn kallas det sömnmyokloni och räknas som en psykogen sömnstörning.[2]. ...
Sömnmyokloni eller periodiska benrörelser under sömnen är en psykogen sömnstörning som yttrar sig i häftiga benrörelser under sömnen som gör att personen ideligen vaknar. I vaket tillstånd är personen omedveten om benrörelserna. ICD-10 räknar sömnmyokloni endast som en egen diagnos om tillståndet i sig är ett problem. I annat fall definieras det som ett symtom på icke-organisk insomni. Sömnmyokloni definieras som att personen har ofrivilliga och häftiga benrörelser (sparkar runt i sömnen), eller att tårna dras samman, att höfter, lår eller skenben rör sig flera gånger. På grund av detta vaknar personen, och får därmed sömnbrist till följd av att den inte får någon ihållande sömn. Dagtid blir då personen trött och sömnig (hypersomni). Tillståndet uppkommer under sömn. Myokloni under vaket tillstånd förekommer vid epilepsi, läkemedelsutlöst, och Creutzfeldt-Jakobs sjukdom. Det kan misstas för kramp och rastlösa ben. Sådana sjukdomar är dock inte ...
Om en underliggande sjukdom kan identifieras, är detta behandlas med förväntningar om att en framgångsrik behandling kan minska myoklonus. i många fall är detta emellertid inte möjligt. Alternativt kan den underliggande sjukdomen upptäcks, men kan vara omöjligt att behandla. Så är fallet med hypoxisk myoklonus, eller skador som stroke eller trauma.. Flera läkemedel kan användas för att minska svårighetsgraden eller frekvensen av myoklonus. valproinsyra och klonazepam är de två mest använda läkemedel. antikolinerga läkemedel, som biperiden eller trihexyphenidyl, kan vara användbara. antiepileptika kan vara till hjälp, som kan bensodiazepiner, beroende på vilken typ av myoklonus. deep brain stimulation har rapporterats att hjälpa minst en patient. botulinum toxin injektion kan vara användbar i fokus myoklonus. ...
Epileptiska anfall/epilepsi (vuxna) - epilepsi, kramper, krampsjukdom, generaliserat anfall, kramptröskel, EEG, klonisk, tonisk, grand mal, myokloni, postiktal, absenser, petit mal, fallandesjuka
Se vädret på Saint Martin just nu och få den senaste väderprognosen för Saint Martin med temperatur, vattentemperatur, nederbörd och vind.