Vasomedical EECP® - Enhanced External CounterPulsation för behandling av refraktär angina och hjärtsvikt. En ny behandlingsmetod som fick CE godkännande från USA 2001. Leverantörer är Vasomedical Inc. Behandlingen har funnits i USA sedan 1989 men utvecklades redan på 50-talet. Behandlingen går ut på att man fäster en serie manschetter runt patientens vader stuss och lår. Manschetterna fylles och tömmes med luft i takt med hjärtats cykel och ökar på så sätt perfusionen under diastole. Patienten behandlas 1 h om dagen i 35 dagar. Man har i en randomiserad studie och ett flertal registerstudier sett ökad livskvailté (för ca 75-80 % av patienterna). Man har sett positiva effekter på Thallium scint, PET, RPST samt tillväxtfaktorer och neurohormonella markörer.. EECP Therapy Bibliography (Engelska) ››. ...
Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av stamcellsbehandling på mortalitet vid refraktär angina pectoris, hjärtinfarkt eller hjärtsvikt.. Effekten på vänsterkammarfunktionen är inte kliniskt relevant om det inte finns kliniska mått som till exempel minskad inläggning på sjukhus på grund av hjärtsvikt eller mått på livskvalitet inklusive funktionsförmåga.. ...
Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering ...
Jag tillhör en av de få som med lätthet blåser upp en 260Q Ballong för hand, och speciellt om man skall blåsa flera behöver man en pump. Våra nätta små ballongpumpar jobbar snabbt eftersom de blåser in luft i ballongen både på trycket och draget (den...
angina pectoris, stenokardi, hjertekrampe, anfaldsvise, kortvarige, krampagtige smerter i brystregionen, typisk bag brystbenet, ledsaget af angst (gr. angor). Smerterne kan udstråle til begge arme, oftest venstre, og til halsen, ryggen eller maven.
Om du inte tidigare har använt penisring, rekommenderar vi att man satsar på en som går att ställa in i önskad storlek. Om du är nybörjare, kan man med fördel börja med en budget pump, dessa är lite enklare, men de fyller samma funktion som de dyrare modellerna. När man vill lära känna sig själv, sin kropp och sina lustar - eller sin partners - så är sexleksaker ett mycket effektivt hjälpmedel. Vissa är väldigt få till antalet och andra finns det fler av. Så lek dr porr mötesplatsen mobil fram till vad du tycker bäst om. Vissa pumpar sexleksaker för män bra dejtingsida en enkel ballong som pump, andra har fingerfattning och vissa är elektroniska. En lyxig diamantformad och guldfärgad vibrator i hårdplast.. ...
Det råder stor osäkerhet om indikation för blodtrycksbehandling i det akuta skedet, både ischemisk stroke och intracerebral blödning. En Cochrane-analys från 2001 fann ingen grund för att rekommendera behandling av högt blodtryck i den akuta fasen. Både höga och låga tryck är förknippade med minskad funktionell nivå. Vissa studier har visat positiva effekter av blodtryckssänkande vid intracerebral blödning. Sammantaget finns inget vetenskapligt stöd för rutinmässig blodtryckssänkande behandling vid stroke i det akuta skedet.. I klinisk praxis är det vanligt att behandla blodtryck som är mycket höga, ,220/120 mmHg. Det eftersträvas en kontrollerad minskning med 10-20 %. Vid samtidig symtomatisk hjärtsvikt eller symtomgivande kranskärlssjukdom bör det övervägas behandling vid lägre värden för att optimera hjärtfunktionen.. Pågående blodtryckssänkande behandling kan fortsätta vid blodtryck ,140/90 mmHg. Vid blodtryck ,140/90 mmHg rekommenderas att minska eller ...