Här är en översikt över ämnen och inlägg som kanske gör det aningen lättare att hitta. Snart ska trådarna knytas ihop ännu bättre.. Jean Piaget, en kortfattad och förenklad översikt över Piagets utvecklingsstadier. Piaget lägger grunden för den konstruktivistiska idétraditionen som sträcker sig vidare genom bland andra Kohlberg, Kegan och Commons: Piagets genetiska epistemologin, Piagets stadieteori, Piagets problem, Piaget på youtube.. Lawrence Kohlberg, blev ju berömd för sitt arbete kring moralisk utveckling. Han vidareutvecklade Piagets stadieteori att sträcka sig vidare genom vuxenlivet och var den som satte ordentlig fart på forskningen vid Harvard: Kohlbergs moraliska utveckling, Kohlbergs stadier, kritik mot Kohlberg, från Kohlberg till Commons, etik och moral.. Robert Kegan, en av många efterföljare till Kohlberg som sökte efter hur det underliggande meningsskapandet utvecklades genom livet. En transition från ett stadie till nästa sker genom att ens ...
Yttersta domen eller Domedagen är tanken på en slutgiltig gudomligt avkunnad dom över världen och allt levande. Det kan ses som en oundviklig del av världens utvecklingsprocess eller som en villkorad bedömning av människornas utveckling och moraliska vägval inom ett linjärt tidsbegrepp, enligt vilket historien har en början och ett slut. Den teologiska studien av domedagen kallas för eskatologi (läran om de yttersta tingen). Även inom mer världsliga perspektiv används ibland begreppet som en möjlig konsekvens av mänsklighetens val av livsstilar och moral, inom till exempel debatter förknippade med klimatförändringar, konsumtionssamhälle eller överbefolkningsproblem. Fullt utvecklad uppträder teorin om yttersta domen för första gången i persisk religion (mithraism och zoroastrism) och övertogs av judendomen. I de bibliska evangelierna talar Jesus om den förestående domen, då Människosonen skall komma på himmelens skyar och skilja de onda från de goda. Den yttersta ...
Min avhandling, Perfection and Fiction, är en studie i Iris Murdochs moralfilosofi med särskilt fokus på hur moral är tätt sammanlänkat med självförbättring samt hur (litterära) fiktioner spelar en viktig roll i vår strävan efter moralisk utveckling i Murdochs teoretiska ansats.. Övriga intresseområden innefattar (moral)filosofins historia (inklusive historiefilosofi), etisk teori, eudaimonism, moralpsykologi, estetik, filosofi och litteratur, och emotionsfilosofi. ...
Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) som grundades 1982 är ursprunget till Årets Förvillarpris ligger nu ett steg efter sajten Åretsförvillare.nu i moralisk utveckling. För VoF är denna typ av utmärkelse tydligen evig.. Vi har exemplet Dag Stålsjö som av VoF fick utmärkelsen Årets Förvillare år 1987. Stålsjö var den första som fick fulpriset av VoF. Det är snart 30 år sedan. Dag Stålsjö gick bort 1991, fyra år efter att han fick det och frågan om fulpriset förkortade hans liv är inte helt orimlig. Andra som fått VoF:s fulpris har rapporterat om självmordstankar och psykologiskt lidande.. Stålsjö jagades av skeptiker åren 1982-1991 och hans program om fornsvensk historia anmäldes av dessa via Granskningsnämnden som fällde Stålsjö två gånger och den andra gången var den 21 februari 1991 för partiskhet. Stålsjö avled i en biloycka den 8 september 1991.. VoF som gjort sig kända för att kontrollera sina fienders sidor på Wikipedia har varit noga med ...
Ur boken Men jag då? av Sandy Hotchkiss. Narcissister må vara imponerande och fascinerande men bakom åthävorna eller charmen gömmer sig en psykisk invalid med en moralisk utveckling på en tvåårings nivå.
Johnson spelade professor Roy Hinkley i TV-serien Gilligans Island i tre säsonger åren 1964-1967. Hans karaktär i serien kunde bygga alla möjliga slags uppfinningar med sånt han hittat på ön (serien handlar om sju personer som är strandsatta på en öde ö).. Då Johnson provspelade för rollen så ombads han att ta av sig på överkroppen. Johnson vägrade, men erbjöds rollen ändå[6]. Innan Johnson tackade ja till rollen, så fick han producenten Sherwood Schwartz att lova att varje gång karaktären Roy Hinkley kom med ett medicinskt eller vetenskapligt påstående, så måste detta påstående stämma överens med verkligheten.. Rollen som Roy Hinkley spelade han även i filmen Rescue from Gilligans Island samt i de tecknade spinoff-serierna The New Adventures of Gilligan och Gilligans Planet.. ...
I find that often my instinctive reaction to even the best constructive criticism is indignation. How dare anyone try to tell me how to write my story. But with practice (ds12noe7;t everything take practice) Ive learned to let the indignation go so I can really examine the advice. Because until you look at it with an open mind, you cant truly evaluate whether its the best advice for your story.. ...
Marcus trivs på college, men snart känner han sig tvungen att hitta ett college längre hemifrån. Han står inte ut med sin pappa som är rädd och upprörd över allting, särskilt rädd är han att något ska hända hans son. Droppen är när pappan låser honom ute när han kommer hem en kväll efter att ha suttit på biblioteket och studerat. Hans son ska inte vara ute och driva på kvällarna och detta ska ge honom en läxa menar hans far ...
Mot slutet av intervjun återfinns följande replikväxling, som har viss aktualitet i samband med min förra tämligen frispråkiga (och, menar vissa, alltför frispråkiga) bloggpost Välkommen till Björnbomland/Absurdistan: DH: Är det mer än fråga om ton än att förhålla sig rationell? Edwards säger till exempel att värdeladdade ord bör forskare undvika. Du kan själv bli upprörd - till exempel när pseudovetenskapliga argument läggs fram i något ärende. OH: Jo, min moraliska indignation skiner igenom. Min raka debattstil är väl inte alltid strategiskt optimal, ibland kanske den rentav är kontraproduktiv. Men jag är misstänksam mot alltför mycket strategiskt tänkande kring vad man bör säga. Jag är för rak hederlighet. Jag skulle vilja utveckla detta svar en liten liten aning, och saxar därför följande ur ett ebrev jag i förrgår skrev till en läsare som hört av sig med kritiska synpunkter på tonfallet i Välkommen till Björnbomland/Absurdistan: Jag är mycket ...
Översättare: Mariana Filips. Få saker torde vara så enkla som att ta ställning för en uppenbart god sak. Eller? När Jean Genet i början av 70-talet manar Frankrikes intellektuella att mobilisera sig till förmån för den mordanklagade George Jackson börjar Jacques Derrida att tveka. En risk hemsöker engagemanget - risken att återskapa den ordning som låter somligas tal ske på bekostnad av andras. Mikkel Bolt rekonstruerar en historisk dispyt om engagemanget som är lika angelägen som någonsin.. "Även med den bästa vilja i världen, med den mest uppriktiga moraliska indignation över något som verkligen är outhärdligt och oacceptabelt, skulle man kanske återigen fängsla det som man önskade befria."1. Jag inleder med ett citat om det komplicerade i att engagera sig för en sak. Det är Jacques Derrida som skriver dessa rader i ett brev till den franske, och tidigare prostituerade, författaren Jean Genet. Brevet är daterat den 20 augusti 1971.2 Genet var vid den tidpunkten ...
Så tycks åtminstone argumentationen gå när sossebladet levererar en knappt sammanhängande och logiskt bristfällig svada om "den förnedrande porren" skriven av nån skogstomte som tydligen är psykolog från Ljungskile. Där får vi lära oss att om "vi vuxna" visste om att det finns PORR PÅ INTERNET!!! och att ungdomar kan TITTA PÅ DEN MED ETT PAR ENKLA MUSKLICK!!! skulle det uppstå en "folkstorm" där "vi" skulle "unisont i upprördhet, indignation och förtvivlan göra våra röster hörda". Man tar sig för pannan. Nog för att man kan förstå att en 60-årig psykolog förmodligen har levt under en sten de senaste 20 åren, men är det så smart att anta att samma sak gäller alla andra?. Föräldrar är inte korkade (även om man som tonåring normalt tycker det). De glodde själva på porr som tonåringar och även om man då var tvungen att hitta en vänligt inställd kioskägare som kunde tänka sig att se mellan fingrarna på det där med åldersgränser på porrtidningar ...
Jag har dessutom från en annan källa fått veta att ett 30-tal juridikstuderande hämtat ut det aktuella förundersökningsmaterialet under de första veckorna. Därefter påbörjas ett spinn mot The Pirate Bay (TPB), som sedan med hjälp av TV4 ledde till en nyhet fylld av indignation över att en person hos TPB, efter att ha blivit bombarderad med krav att plocka bort materialet, tappat tålamodet och uttryckt sig på ett väldigt okänsligt sätt. Tålamodet brast, då det hos TPB inte finns någon fil, som man kan plocka bort. Men, det brydde sig varken de juridikstuderande eller journalisterna vid TV4 om, utan det irriterade svaret återgavs och sedan antog drevet stormstyrka. Effekten av detta blev att en torrentfil, på väg att förtvina i brist på efterfrågan, helt plötsligt laddades ner av flera tusen som i sin tur kunde sprida den vidare. Berörda journalister på TV4 var uppenbarligen mera intresserade av att hänga ut TPB, än att skydda den drabbade familjen och att klargöra ...
I Salomans läsning blir Woolfs kända debattböcker Ett eget rum och Tre guineas mindre polemiska, där insatsen handlar om att söka efter något annat än direkta lösningar. Främst Ett eget rum tappar i hennes läsning sin stämpel av enträget argumenterande text, genom att föreslå åhörarna hopp, där essäformen ger Woolf möjligheten att summera en erfarenhet och rikta in sig mot alternativa lösningar. Kritiken mot denna Woolfs mest kända icke-fiktiva verk har berört att dess argumentation är på samma gång för ihärdig och för vag, att dess indignation är för återhållsam eller gör sig skyldig till dagdrömmeri. Saloman gör oss uppmärksamma på hur Woolf inte skrämdes av utmaningar. Hon var en modig författare som sporrades av faran, något som torde fungera inspirerande för den som är beredd att utsätta sig för den upplevelsen. Om det finns en klyfta finns dessutom större utrymme för utveckling, och större anledning att ge sig på det arbete det innebär. Här ...
Jag skrev tidigare i inlägget att jakthunden i viss mån är en familjemedlem. På pkjonas.se är ingen formulering en tillfällighet, jakthunden är ingen familjemedlem fullt ut och ej heller en fullvärdig jaktkamrat. Jakthunden är nämligen till viss del ett verktyg för jägarens nöje. Jägaren skulle aldrig skicka sina barn på en vildsvinsflock eller låta dem skälla ståndskall på en vresig älgtjur även om de vore duktiga på det, helt enkelt för att det är för farligt. Med jakthunden går det däremot bra att utsätta den för risker, just för att den till viss del faktiskt är ett verktyg.. Ett verktyg är hundarna också när deras kvarlevor används som visuella argument i vargdebatten. Bilderna på döda hundar är ämnade att spela på vår uppfattning av dem som familjemedlemmar och därmed väcka vår ilska. Samtidigt visar användandet av hundarna som objekt för att skapa indignation att familjemedlemmar är just vad de inte är. Jag har svårt att se hur man till ...
En annan filosof, David Benatar, är känd för sin bok Better Never to Have Been: The Harm of Coming into Existence. Jag har (ännu) inte läst boken, men rekommenderar hans färska uppsats Having children is not life-affirming: its immoral i vilken han argumenterar för den ytterst kontroversiella ståndpunkten att ett människoliv tenderar att föra med sig så mycket lidande att det helt enkelt är omoraliskt att skaffa barn. Följande passage i uppsatsen ansluter till ovan nämnda taxidiskussion: The suggestion that life is worse than most people think is often met with indignation. How dare I tell you how poor the quality of your life is! Surely the quality of your life is as good as it seems to you? Put another way, if your life feels as though it has more good than bad, how could you possibly be mistaken? It is curious that the same logic is rarely applied to those who are depressed or suicidal. In these cases, most optimists are inclined to think that subjective assessments can be ...
Jag har fått många reaktioner på mitt föredrag om Andlig Queerteori och detta att jag går ut med att Martinus var en dansk, homosexuell författare. Detta har nämnts med förfäran! En del har skämts över det jag gjort! Många har reagerat negativt och en del har hävdat att Martinus står över alla våra sexuella definitioner. Han är "dubbelpolig" och inte homosexuell! Där dubbelpolig, som är Martinus ord för att beskriva ett nytt balanserat sexuellt tillstånd, mellan femininitet och maskulinitet, är väsensskilt från homosexualitet; enligt deras definition. Själv hävdar jag att orden ska ses som synonyma begrepp. Att detta var Martinus sätt att "kamouflera" och tala om homosexualitet bland heterosexuella anhängare av hans sak, utan att väcka deras fördomar, indignation och ilska.. Martinus har i Livets bok 3 och 5, gjort en analys av vad som sker inom människan, hur det mänskliga sympatiska sinnet växer fram och hur alla människor genomgår en förvandling från ett ...
Hur jag än försöker kan jag nämligen inte uppbåda någon som helst indignation - tvärtom - över att scouting bygger på idén om patruller med patrulledare, avdelningar och ledare, kårchefer och så vidare. De äldre tar hand om de yngre. Ansvar. Vänskap. Samarbete. Patetiska ord för många, men de är ju för tusan rena bristvaran i dagens värld (och det märks ...
Trots viss humor i tanken förblir den överskuggande känslan indignation å naturens vägnar och man önskar att avsikten just varit att väcka tankar om människans beteende i förhållande till naturen. Ordet gift som i videon för ett kort ögonblick hinner bildas av bokstäverna kan ge vägledning i tolkningen beroende på om man ser det i svensk eller engelsk betydelse.. Konstnären har tillsammans med sin mor, Stina Katchadourian, verkställt ett flera år långt projekt genom att följa en tanke hennes mormor har haft, nämligen att varje år fotografera sin dotter på dennas födelsedag klädd i ett nattlinne ända tills hon inte längre ryms i det. Mor och dotter har sökt sig tillbaka till de fotograferade ställena och resultatet får vi se i form av en dokumentation med bilder från senare tid samt förklarande texter. Serien med det stora fotografiet av nattlinnet samt bilderna från då och nu bildar en fin helhet som trots det högst privata innehållet höjer sig ur det ...
Vanvården av gamla och sjuka på privata sjukhem har väckt berättigad indignation. Politikerna diskuterar nya skatteregler för riskkapitalbolagen. En icke oviktig fråga, men det avgörande problemet är något annat: hur marknadsmekanismer bryter ner allmännyttan i tidigare offentligt drivna inrättningar. Inom järnvägen dominerar ännu statliga bolag. Men de skadliga effekterna av konkurrensutsättningen är lika påtagliga. En artikel i Aftonbladet 23 november 2011. Läs mer ». ...
Detta är nationalism, detta är patriotism: ännu en gångbar sådan vill jag hävda, trots att höga vederbörande idag gör allt för att förneka att "Sverige" och "svenskhet", "plikt" och "ära", ""lydnad" och "ödmjukhet" någonsin funnits. Kvar finns bara indignation, kallgrin och elände, sockrad med förnumstig quiz-kunskap om Sveriges historia eller tjusiga biografier som berör en eller annan teknikalitet om föremålet ifråga men som förnekar allt om det helas bärighet på Sveriges folk, dess tro, trygghet och tradition. Vi andra vet bättre: de prövningar Sverige utstod under Stora nordiska kriget kan komma oss väl till pass även i kommande kriser. Vi som då har historisk bildning kan säga: det är hårt nu men vi har klarat det förr! Se på Stora nordiska kriget! Den som däremot förnekar detta skede, som förnekar de dygder som då odlades, den dömer framtidens svenskar till undergång. Ty prövningar kommer inte att saknas framöver, var så säkra. Men prövningar ...
När Eduardo Galeano skrev "Latinamerikas öppna ådror" var han en trettioårig uruguayansk journalist som hade ryckts med av tidens upprorsanda. Stadsgerillan Tupamaros rånade banker och kidnappade CIA-rådgivare. Under tiden satt borgarsonen Galeano med näsan i de koloniala arkiven. Han läste om handeln med socker och slavar, om dekreten som godkände dödandet av indianer, om hundratals år av rovdrift. Resultatet kom att bli ett magnum opus om Latinamerikas historia, där varje mening både vibrerar av indignation och dignar av kunskap. Första meningen lyder: "Den internationella arbetsfördelningen innebär att några få länder specialiserar sig på att vinna medan andra specialiserar sig på att förlora ...
Mediakonsumentens längtan efter indignation styr journalistiken mer än behovet av saklig information. Tillsammans jobbar de två stora kvällstidningarna på att fördöma förra regeringens satsning på etanolbränslet och den här regeringens satsning på supermiljöbilspremien. Resultatet är att den indignerade läsaren går och köper en dieselbil som har störst negativ inverkan på luftkvaliteten och samtidigt drivs med ett fossilt icke förnybart bränsle.. På nyhets-siten e24.se finns två artiklar om etanolstatsningen där en mackägare beklagar sig över kostnaden för en etanolpump och miljöminister Lena Ek säger att vi haft en olycklig etanoldebatt i Sverige. Hon skiljer på finetanol och fuletanol för att slutligen fördöma den amerikanska majsetanolen för att den kostar mer energi att tillverka än den ger. En lätt glidning när det gäller fakta och den blir slutklämmen i etanoldebatten i den här artikeln. Läsaren kan låta sig uppröras av det idiotiska i att köra ...
Coronapandemin har visserligen ställt till med problem för världshandeln och kommer att ge en del förändringar, men i huvudsak fungerar den som den ska.. Ekonomiprofessorn John Hassler skriver i Expressen den 28 augusti en ytterst läsvärd krönika om det faktum att coronapandemin inte orsakat någon ekonomisk kollaps. Problem och nedgång, ja, men ingen härdsmälta.. Världens ekonomier kommer att tappa kanske 10 procent av BNP, men det betyder trots allt att 90 procent är kvar (och vi hamnar på 2010-2015 års nivå - inte en direkt akut nöd såvitt någon minns). Arbetslösheten ökar, men inte till något som liknar massarbetslöshet eller 30-talsdepressionen.. För att förebygga närmast obligatorisk indignation vill jag bara påpeka att ja, jag förstår också att bakom de rätt modesta nedgångssiffrorna finns tusentals tragedier och människoöden. En snabb och okontrollerad kontraktion av världsekonomin ställer till problem även om den är liten i procent räknat. Men ...
Över hela landet uttrycker människor sin indignation, ilska och avsky mot det simpla avrättandet av oberoende, fria och satiriska, antikonformistiska journalister för att ta död på Charlie Hebdo och Hollande hyllar ett enat Frankrike, kräver nationell enighet. På så vis rättfärdigar han de krig som han och hans regering genomför mot folken i de regioner i världen där plundring och militära ingripanden organiseras av stormakter som sår misär och kaos ...
En av de frågor som väckte mest indignation i Centerns nya programförslag var den om öppna gränser. Det som gör mig allra mest indignerad är dock att förslag om öppna gränser nuförtiden bara verkar komma från höger och då givetvis som ett led i att urholka fackliga rättigheter och att pressa löner.. Visst, partier till vänster pratar om "human" flyktingpolitik, men det skapar främst bilden av den gode Väst. Vad har hänt med visionen om en värld utan gränser och arbetare världen över förenen eder? I takt med att Sverigedemokraternas stöd ökar är det viktigare än någonsin att tala om öppna gränser. Rasisternas invandringsproblem finns för att gränser finns.. Från ett moraliskt perspektiv är ställningstagandet glasklart. Fort Europa dödade 2000 människor bara år 2011. Papperslösa finns redan här mitt bland oss, de bidrar till ekonomin, till att bygga upp det som vi kallar Sverige. Varför ska de inte ha rättigheter precis som vi andra? Dessutom, jag och de ...
Sedan dess har det varit ett veritabelt spinn med fokus på The Pirate Bay (TPB), som svarar för den teknik, som en användare nyttjar för att tala om för andra vilka filer han eller hon har på sin dator och som man kan dela med sig av. TV4:s nyhetsinslag blev en effektfull marknadsföring av tingsrättens fadäs med en explosionsartad efterfrågan av torrentfilen som följd, men också att TV4:s oseriösa "nyhet" naturligtvis skapade ett utbrott av indignation landet runt. Därefter har väldigt många vanligtvis vettiga människor tappat sans och balans. Janne Josefssons Debatt blev det verkliga bottennappet. Där stod det verkligen klart att avsikten inte var att bringa reda i oredan, utan att nagla TPB, som roten till allt ont. Bloggaren - medievärldens gossen Ruda skrev jag sedan jag insett att det fanns ett samband mellan EU-politikern Marianne Mikko (s) initiativ om att hos EU-parlamentet beställa en lagreglering av bloggarna och det skådespel med bloggosfären i fokus, som vi ...
Vi haitier kände och känner en stor indignation. Sedan 2005 har en rad "givarkonferenser" genomförts och det har naturligtvis inte haft något som helst resultat för Haitis folk. Psuedogenerositeten känner inga gränser. Många gånger utbetalas inte ens dessa pengar. I april 2009 genomfördes en givarkonferens i Washington under överinseende av Bill Clinton och Världsbankens chef som lovade 400 miljoner dollar. Den 12 januari 2010 hade de endast utbetalat 72 av dessa 400 miljoner dollar. Sarkozy kom hit och lovade 346 miljoner dollar i katastrofhjälp men i den summan drog han av Haitis utlandsskuld till Frankrike och den disponibla summan blev till slut bara 140 miljoner dollar. Det är mer en massmediashow än reella uttryck i verkligheten.. Massmedia gjorde stort väsen av beslutet i USA:s kongress om att under en tioårsperiod utbetala 2,4 miljarder dollar till Haiti. Men de uppgav inte, att av de 2.4 miljarder dollarna utbetalades en tredjedel, men inte till Haiti utan till USA:s ...
Filmsekvensen strök mina fördomar medhårs så till den grad att jag inte upptäckte det arrangerade i situationen: en parkeringsvakt lutar sig knappast över motorhuven framifrån för att "lappa en bil". Det sker ju lättast och med minst nedsmutsning från sidan.. Mina tillkortakommanden som politisk bedömare berodde inte bara på fördomar. Jag hade enkelt inte brytt mig om att försöka ta reda varför så många italienare röstat på honom och utröna hur de såg på manliga politikers kärleksliv utanför det äktenskapliga territoriet, bunga-bunga med minderåriga, pengar av okänt ursprung som gick upp i rök i en bolagslabyrint och lagstiftning i egen sak. Uppenbarligen tyckte hans väljare att slika aktiviteter var politiskt avtändande. Kort sagt mitt blågula liberala inre laddat med den förment moraliskt överlägsnes indignation förväntade sig hursomhelst att det politiska trycket skulle öka på il Cavaliere och mynna ut i skamkänslor och avgång. Jag var helt vilse i ...
Det har alltså skett. Donald Trump slog ut Hillary Clinton och blev USA:s 45:e president, i vad som av eftervärlden kommer ses som en av de mest upprörande händelserna i amerikansk politisk historia. I normala fall, beroende på var man står politiskt, kan val ge upphov till firande, frustration eller till och med apati. Men det har sällan hänt i amerikansk historia att ett valresultat har lett till så mycket rädsla och indignation som valet av Trump.. Morgonen 9/11 2016 vaknade USA upp till en riskfylld och oviss framtid, med en nyvald president som saknar både erfarenhet och disciplin och som valt att elda på rasism, sexism och islamofobi som ett sätt att komma till makten.. Detta är samme man som gång på gång, till synes helt obekymrad om konsekvenser, blivit påkommen med att ljuga under sin kampanj. Samme man som föraktar media och målar ut den till fienden. Som David Remnick skrev i The New Yorker:. "Detta val av Donald Trump till president är inget mindre än en tragedi ...
Så fort nån är dum mot Surrabutt, slungar hon detta hemska straff mot vederbörande: Du får inte komma på mitt kalas! Detta kan dock förfinas ytterligare. Det blev tydligt igår, när hennes lillebror muckade med henne. Full av indignation flämtade hon: Du får inte gå på något kalas..! Inte ens ditt eget! Rösta på Rana ...
Så fort nån är dum mot Surrabutt, slungar hon detta hemska straff mot vederbörande: Du får inte komma på mitt kalas! Detta kan dock förfinas ytterligare. Det blev tydligt igår, när hennes lillebror muckade med henne. Full av indignation flämtade hon: Du får inte gå på något kalas..! Inte ens ditt eget! Rösta på Rana ...
EUROPA. Den ryske presidenten Vladimir Putin är positiv till att Europa utvecklar en egen armé och han resonerar att en sådan satsning gör Europa mindre beroende av Washington och det är rimligt en multipolär värld.. Uttalandet kommer efter att Donald Trump förkastat förslaget som lyfts fram av bland annat Macron. Putin som intervjuades av RT.com menar att det är naturligt att Europa vill bygga upp sin egen säkerhet utan ett beroende från andra makter.. "The Russian leader even expressed his support to French President Emmanuel Marcon, who recently championed this idea by saying that Russias stance on the issue "is aligned with that of France" to some extent." - RT.com. Emmanuel Marcon har uttalat att Europa måste stå oberoende i relation till USA. Hans ambition har bemötts med indignation från USA. Trump menar att idén är mycket förolämpande och han anser att Europa måste betala tillbaka för att USA har subventionerat NATO.. Text: NewsVoice , Video: RT.com, "Good for ...
Händelsen ägde rum en handfull år efter kvinnornas rösträtt infördes i Sverige, och X-et gick som vanligt självfallet i taket för den omilda behandling som drabbade de svaga i samhället. I målning efter målning tog han parti för dem, liksom han gjorde sig till bildlig röst för alla starka intryck av tillvaron, de som utlöste målarlust av glädje, kärlek, lycka, sorg, indignation eller ilska. Ändå hävdade han högljutt att "Konsten skall vara absolut onödig" och att konstnären inte är någon "Messias".. Galleri Lars Bohman visar under sommaren en välbehövlig och uppfriskande påminnelse om det gedigna arv av målerisk berättarlystnad som än idag alstrar målarröster med eller utan kännedom om föregångarna. Sven X-et Erixson var dock i allra högsta grad medveten om sin del av detta arv och även tacksam för sina nära föregångares bedrifter som möjliggjorde för honom att med full kraft leva ut sitt direkta och poetiska temperament. "Åh, fan kan man måla så", ...
Äsch, Bernadottarna tar ju ingen på allvar. Jag tycker vi ska byta dynasti.. Gissa vem som är min idol? Jo Karl Marx! På EN punkt högg han alldeles i sten: förändra världen kunde han inte. Men beskriva och förklara den kunde han som ingen annan.. http://www.newsmill.se/artikel/2008/09/02/om-de-okande-klyftorna-i-det-svenska-samhallet. Låt oss nu rensa sinnet och försöka tänka fullkomligt enkelt, klart och rakt fram.. Jag moraliserar inte. Jag klandrar inte de välbärgade. Jag förstår dem fullkomligt. De slår krampaktigt, alltmera skräckslaget, vakt om sin egen välmåga och sina privilegier. Det är ingenting att säga om. Det har ingenting med ondska att göra. Det här är klasskamp! Motralisk indignation är ett vapen, inte en sanning.. Det finns bara ett enda sätt att förändra strukturen, nämligen att slå sönder den; krossa den.. Det kan inte längre ske på kollektiv, politisk, revolutionär väg. Kommunismen är död. På makronivå finns ingenting att göra. Inte ...
Vid kallt väder och högtryck fungerar inte vindkraften. Den som inte tror på denna ofta upprepade sanning kan kontrollera bilden ovan som är ett utdrag ur Svenska Kraftnäts kraftbalans en torsdag i förra veckan. Vindkraften gav då cirka 7 % av den installerade vindkraftseffekten. Inte ens en ynka procent av den totala produktionen lyckades man pressa ur vindkraften när den så väl behövdes. Kärnkraften gav ca 89 % och vattenkraften ca 93 % . I Danmark gick det lite bättre för vindkraften då den gav ca 27 %. Där tvingas man emellertid ha backupkraft för hela den installerade vindkrafteffekten. Man minns gärna miljörörelsens indignation för ett par år sedan när kärnkraftens kapacitet var "låg". Då var kärnkraftens kapacitetsfaktor ca 65 % av den installerade effekten. Det är onekligen en viss klasskillnad, eller hur, Romsson ...
http://www.dn.se/nyheter/svarare-for-kvinnor-att-bli-antagna-till-lakarlinjen/). Christina Cliffordson "konstaterar att forskningen visar att högskoleprovet gynnar svenska män ur socialgrupp 1". Läser man vidare framkommer en spännande lek med ord, som gör att man måste fråga sig vad som menas med att "gynnas". Historiskt har män alltid presterat bättre på högskoleprovets kvantitativa delar, vilket lett till att testkonstruktörerna minskat andelen kvantitativa uppgifter och ökat andelen verbala uppgifter. Trots detta fortsätter männen att få högre totalpoäng, och det är det man nu reagerar mot med en indignation som visar att man tycker detta är orättvist.. Så, uppenbarligen är män "gynnade" av högskoleprovet om man definierar den som får bättre resultat som "gynnad". Enligt en sådan definition "gynnar" IQ-tester dem som är mer intelligenta, och styrketester dem som är starkare. Men, allvarligt talat, det är ju faktiskt just därför tester finns: För att mäta ...
Det sista jag hörde från en svensk kyrka, var att man hade ordnat en pub. Varför en pub, varför inte en bordell? De kan ju lika gärna öppna en bordell i sakristian! Eller kanske i gravkapellet. Vidrigheterna har inga gränser. I det läget träder en och annan förment radikal tidning fram, lyfter på pekfingret och vill tala om för de homosexuella och för riksdagen att vi måste tänka på lag och moral. Men man har ju själv öppnat dörrarna mot avgrunden, man har forcerat spärrarna, och det skulle inte förvåna mig om det blir en bordell i någon kyrka inom kort. Puben finns ju där. Så blir det ett litet fack för pedofiler, och så ett fack för homosexuella och små fack för andra grupper som älskar och behöver någon plats att älska, men naturligtvis också något objekt att älska. Det här är Sverige. Sodom. Vi måste inse detta. Det hjälper inte med försök att uttala sin indignation, eller ge sken av att man är rättfärdig, när man egentligen har sin del i byken ...
Debattartikel publicerad i Göteborgs-Posten (gp). Ett spöke verkar hemsöka Europa. Spöket kallas frihandel. De planerade frihandelsavtalen med USA och Kanada, TTIP respektive CETA, är på allas läppar och börjar bli något av ett eldprov för EU:s ekonomiska politik.. Många klättrar upp på barrikaderna för att demonstrera mot något de tror kommer leda till minskade arbetstillfällen, sänkta standarder och minskat konsumentskydd. Särskilt på internet möter man en storm av indignation. Man hör det förutspås att den europeiska vardagsdieten snart kommer bestå av klortvättad kyckling och genmodifierad majs.. Trots detta är det planerade avtalet med Kanada antagligen det mest moderna och bästa avtal EU någonsin har lyckats förhandla fram. Att förlora detta avtal skulle vara ett hårt slag. Inte bara vad gäller handel med Kanada, men också med avseende på en rad andra frihandelsavtal som ligger framför oss. Vi håller på att ge upp vår trovärdighet som en global ...
Man måste sovra, och det kan ha varit för många inlägg av typen "lästips" i bloggen: jag vet knappt något värre än bloggar som återanvänder nyhetsartiklar, kryddar dem med en mer eller mindre ytlig kommentar, låtsas avsätta presidenter och döljer sin egen brist på analytisk förmåga med lånta fjädrar och falsk salvelsefullhet. Ett ständigt brusande "politiskt engagemang", en gottköpsbanal "indignation"... Efter en mardröm då två skuggestalter som hette "sionismen" och "antisemitismen" slängde sig mot min hals hamnade jag i dubier om kvasiintellektualitet ...
ASAMI KANNON: AVFALLET (Dikter, dramatik och irrationella undersökningar) «FörlaÌŠt. Jag ber om ursäkt. Jag gillar sopor. Det är besvärligt för mig. Besvärligt att motivera. Det var inte meningen. FörlaÌŠt. Människor gör saker. Människor producerar. Jag producerar ursäkter. Mänskligheten producerar avfall. FörlaÌŠt. Soporna är vaÌŠr största kulturprodukt. Därefter kommer pornografin. Ursäkterna. Skräp är maÌŠngskiktad berättelsemateria. Allas visioner, drömmar, framtidsplaner, hoppfullheter omsätts i avfall. Efter att ha varit vaÌŠldsredskap och sedativer. Efter att ha klätt ut sig till dekorativ indignation, moral, lojalitet. Vi kan lita paÌŠ vad sopbergen säger oss. Och de är beständiga. De tar aldrig slut även om vi gör det. Soporna groddar dessutom tillvaron. Fyller världen med levande känselspröt. Kalla det ekologiskt motiverat aÌŠterbruk. Men det ...
5 apr 2017 gratis dating nettsiden av Ed Atkins, Andrey Bogush, Nina Canell, Cécile B. Evans, Lizzie Fitch & Ryan Trecartin, Melanie Gilligan, Juha van Ingen, Yung Jake, Ilja Karilampi, Nandita Kumar, Tuomas A. Laitinen, Shia LaBeouf, Nastja Säde Rönkkö, Luke Turner, Reija Meriläinen, Katja Novitskova, Jaakko Start; Startsida; Våra lopp. Hem; Skidlopp. Tillbaka; Skidlopp; Nattvasan. Tillbaka; Nattvasan; Så går loppet till. Tillbaka; Så går loppet till · Viktigt att känna till · Förbered dig för start · Under loppet · När du gått i mål. Anmälan. Tillbaka; Anmälan · Köpa och sälja startplats · Anmälningsvillkor · Försäkringar. Följ deltagare. dejting utan registrering quote Www.gratis dating.dk Dejting ska inte behöva kosta pengar - HELT gratis nätdejting hos Registrera ditt konto idag! Rapidtouring mot MotoGP - VI testar BMW S1000XR, KTM SuperAdv S och Triumph Tiger 1200. Vi provkör heta Triumph Bobber Black, Yamaha MT-09 SP, Ducati Panigale V4S och Triumph ...
Serien "Breaking Bad" går förmodligen mot sitt slut nästa år. Mannen bakom serien, Vince Gilligan, har nämligen gått ut och sagt att mycket talar för att den femte säsongen kommer att bli den allra sista. Så alla ni där ute som har väntat på en avrundning av serien kommer alltså ev. att få er vilja fram 2012 och för er andra...ja...det blir i alla fall en femte säsong, alltid något! Men först och främst så ska vi ju så klart avnjuta den fjärde säsongen som börjar att sändas på AMC den 17:e juli ...
Det blev inte så många timmar sömn i natt. Nyårsafton slutade bara fyra timmar innan klockan ringde. Då kändes det bra att dagen som väntade var planerat ganska lugn. Jag gjorde mig klar och 07:15 stod jag utanför Gilligans. Sällskapet var ytterligare fyra personer ur Gruppen. En buss kom och hämtade oss och det bar […]. [Läs mer] ...
Stundtals tyckte jag att säsong tre av Breaking Bad trampade lite vatten, så jag hoppas verkligen att Vince Gilligan och övriga inblandade ger denna briljanta serie en, max två, säsonger till och därmed en värdig avslutning. Om bara serien fortsätter att hålla stilen lär den att gå till tv-historien som en av de smartaste, visuellt häftigaste och mest nerviga serierna någonsin ...
Gilligans, Shanghai: Se 6 objektiva omdömen av Gilligans, som fått betyg 4,5 av 5 på TripAdvisor och rankas som nummer1 931 av 17 059 restauranger i Shanghai.
Den vanliga uppfattningen är att moral är människors uppfattningar om vad som är rätt och gott. Det är föreställningar som i högsta grad varierar mellan skilda kulturer och sociala kontexter. Etiken är det teoretiska och kritiska studiet av dessa skilda moraluppfattningar liksom av det moraliska språket. I ett försök att styra moralen har samhällen skapat religioner. Andlighet hos den enskilde individen är också ett stöd för etiken. Funderingar och reflexioner för ETISKA OCH ANDLIGA begrepp. Funderar jag på livets mening, människor och djurs rättigheter, miljön och hur vi uppträder mot varandra.. Bygger min etiska inställning enbart på vad jag lärt mig som barn ? Fungerar mina etiska ståndpunkter tillfredsställande för mig idag? Är sanning och ärlighet prioriteringar som präglar mitt sätt att vara? Har jag ett moraliskt eller etiskt ansvar för hur andra människor har det? Har detta ansvar geografiska gränser? Har det nationella gränser? Har det rasmässiga ...
1. Eng: moral, morality. Handlingsregler eller allm nna principer som m nniskor uppfattar att det r deras plikt att f lja och som har koppling till vad man uppfattar som gott och ont, r tt och or tt.. Moral och etik i denna bem rkelse avser regler som har en distinkt etisk val r i motsats till s dant som g ller som sedv njor (eng: mores, customs) och gott eller d ligt uppf rande (eng: conduct). 2. Eng: morale [br eng; məˈrɑːl, USA-uttal: məˈr l]. Anda, andlig styrka, engagemang i uttryck som god och d lig stridsmoral, god och d lig arbetsmoral osv. 3. Eng: moral. Djup inneb rd, po ng, t ex i h ndelse, dikt eller ber ttelse: fabelns moral (sensmoral) r att ... Relaterade s kord: arbetsmoral, etik, karakt r, moralpsykologi, moralisk utveckling, norm.. ...
Logiken att trauma och missförhållanden leder till våld gäller inte bara i mellanöstern utan verkar vara en allmänmänsklig sanning.. James Gilligan har arbetat och forskat inne i fängelser och berättar om detta i boken "Violence: Reflections on a National Epidemic". De våldsbrottslingar han pratat med har berättat om hemska övergrepp och missförhållanden tidigare i livet och under uppväxten. Gilligan förklarar hur detta leder till våld med att svåra och traumatiska upplevelser tidigt i livet leder till stark skam, vilket är svårt att uthärda, och detta leder i sin tur till ilska och våldsamma beteenden mot andra.. Citat: (från Gilligans bok via TwinCities Local planet). Gilligan tells the story of a man he worked with who was considered the most violent man in prison. He asked this man, "What is it that you want more than anything else?". He said this prisoner, who had little formal education and who had difficulty speaking, suddenly became very communicative, almost ...
At Hilti legal, ethical behavior and fair competition are integral components of all of our actions, compliance and business ethics.
Läkarna på det prestigetunga privatsjukhuset var experter på allt - utom att lyssna på sina patienter. Trots att kunderna ratade Cleveland Clinic tyckte inte specialisterna att de hade mycket att lära om kommunikation. Vändningen kom när medarbetarna själva fick skapa sin egen utbildning.