Det betyder att vi kommer att göra en underskottsbudget för nästa år, vilket påverkar vår balansräkning. Vi har gått in för den här lösningen eftersom vi anser att vi har en moralisk skyldighet att sköta nedskärningarna så snyggt som möjligt. Många projekt är i slutfasen och andra måste avslutas på ett vettigt sätt, säger Rolf Steffansson, biträdande verksamhetsledare och chef för utlandsarbetet.. Steffansson vädjar till församlingarna och enskilda donatorer att komma ihåg situationen.. - Vi inbjuder dem att vara med, FMS behöver deras stöd för nästa år.. Han säger att regeringsbesluten som lett till nedskärningarna är omoraliska.. - Det handlar om det värdeval vår regering har gjort. Jag tror inte man varit medveten om de konsekvenser besluten kommer att få för dem vi arbetar med.. FMS meddelade i dag att 20 årsverken ska bort, att 220 sägs upp inom olika projekt ute i världen och att 17 projekt avslutas helt. Orsaken är regeringens nedskärningar i ...
Vi saknar moraliska skyldigheter mot djur De som är emot djurrätt menar att djur inte kan inleda social kontakt, och att de därför inte kan ha rättigheter.[källa behövs] Det tycker bland annat filosofen Roger Scruton. Han skriver att endast människor har skyldigheter, och att det därför bara är människor som ska ha rättigheter.[källa behövs] Tom Regan argumenterar för att vi har moraliska skyldigheter mot djur, trots att de inte är moraliska agenter. Han bygger detta bland annat på de moraliska skyldigheter vi har mot människor som inte heller är moraliska agenter, t.ex. små barn och de med allvarliga utvecklingsstörningar (se Argument gällande paradigmfall).[1] I dagens samhälle går det inte undvika att dra nytta av djurförtryck I med att dagens samhälle i stort bygger på nyttjandet av djur har det argumenterats att djurrätt därmed är en ohållbar position. Gary L. Francione menar dock att det finns andra fall av förtryck där samma argument inte håller och ...
Fastighetsinnehavarens skyldigheter för att främja en miljöriktig och effektiv avfallshantering är reglerade i miljöbalken, avfallsförordningen och i kommunala föreskrifter. Dessa skyldigheter ska uppfyllas om inte undantag från föreskrifterna medges.. Fastighetsinnehavare har en skyldighet att hålla väg i framkomligt skick. Fastighetsinnehavaren kan inte befrias från sin skyldighet att överlämna avfallet genom att inte uppfylla skyldigheten att ordna farbar väg. Om fastighetsinnehavaren inte ordnar farbar väg, kan kommunen anses uppfylla sin hämtningsskyldighet även om avstånden till den plats där avfallet hämtas är längre.. Om kommunen eller dess entreprenör inte kan hämta hushållsavfall på grund av att vissa arbetsmoment eller arbetssituationer innebär omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa, måste kommunen eller entreprenören planera hämtningen på annat sätt. Det kommunala ansvaret för hushållsavfall upphör inte på grund av ...
Tvärvillkoren är grundläggande krav som följer EU:s gemensamma jordbrukspolitik och att tvärvillkoren följs är ett villkor för de flesta stöden till jordbrukarna. Tillsyn över tvärvillkoren utövas som en del av det årliga programmet för tillsyn över resterna av växtskyddsmedel.. Stridigheter mot bestämmelserna som gäller rester av växtskyddsmedel inkluderas i tillsynen över tvärvillkoren via ett s.k. breddande. Om stridigheter mot bestämmelserna konstateras i resterna av växtskyddsmedel i ett inhemskt livsmedelsprov, utövar inspektörer på NTM-centralerna vid behov tillsyn över användningen av växtskyddsmedel på gårdarna. Syftet med tillsynen är att säkerställa att växtskyddsmedlen använts korrekt på gården och att livsmedlen av animaliskt ursprung följer bestämmelserna. På gårdar som ansökts om jordbruksstöd breddas tillsynen ännu vid behov till tillsyn över tvärvillkoren i användningen av växtskyddsmedel.. ...
Men för att uttrycka mig tydligare än vad jag måhända gjorde så är jag alltså inne på Stens linje, nämligen att det svåra är att moraliskt klandra en person för någon annans handlingar. Mer specifikt: om någon skriver en mycket övertygande text om att det är hemskt bra att mörda, våldta, misshandla, what have you så är det fortfarande den som gör sig skyldig till något av de grova brotten som är skyldig till brottet, inte den som skrev. Man kan tycka att det är dumt att skriva sådana saker och det tycker till exempel jag, men jag är inte främmande för att det i vissa konstnärliga sammanhang kan vara nödvändigt. Vad skulle exempelvis annars hända med, säg, Tolvskillingsoperan? I mitt tycke ett av historiens riktigt stora dramer, som jag inte medvetet missar en chans att se en ny uppsättning av. Och Mackie Kniven - Mack the Knife - är en av dramatikens stora gestalter genom tiderna, men han är ju vidrig. Likadant med tidigare i tråden nämnda huvudgestalter i ...
Det är just detta, vår moraliska plikt att göra gentjänster, som är grunden till motviljan att "stå med mössan i hand". Om vi inte kan göra en gentjänst så står vi evigt i moralisk skuld till den person som hjälpt oss. För denna moraliska skyldighet, ståendes på en biologiskt medfödd grund, är en mekanism som grundas på personliga band mellan människor.. I västvärlden har vi (numera mer eller mindre) marknadsekonomi. Detta innebär att vi hela tiden utbyter tjänster och gentjänster med människor som vi i regel inte känner särskilt väl, eller alls. Vi ger dem pengar, och som gentjänst ger de oss varor, eller utför något arbete. Eller så ger vi dem varor, eller utför arbeten åt dem, och de ger oss pengar.. Så länge allt detta är frivilligt så vävs starkare och starkare band mellan människor som inte känner varandra. För att det hela ska ske frivilligt behövs nattväktarstatens apparatur med polis, rättsväsende, militär och kanske brandkår. Vissa ...
I sitt brev från fängelsecellen i Birmingham i Alabama skrev Martin Luther King: "Man har inte bara juridisk utan också en moralisk förpliktelse att lyda rättfärdiga lagar. På motsvarande sätt är det en moralisk plikt att bryta mot orättfärdiga lagar. Jag är enig med Augustinus som säger att en orättfärdig lag är ingen lag.". För dig som tycker det är tid att göra sin plikt!. ...
I sitt brev från fängelsecellen i Birmingham i Alabama skrev Martin Luther King: "Man har inte bara juridisk utan också en moralisk förpliktelse att lyda rättfärdiga lagar. På motsvarande sätt är det en moralisk plikt att bryta mot orättfärdiga lagar. Jag är enig med Augustinus som säger att en orättfärdig lag är ingen lag.". För dig som tycker det är tid att göra sin plikt!. ...
I Swebb-tv:s intervju med den före detta läraren på Sfi (Svenska för invandrare) Simon Karlsson berättar han om det gigantiska svindleri som politikerna utsätter svenska folket för genom att utmåla alla som kommer till Sverige som flyktingar som flyr från krig och våld. https://www.youtube.com/watch?v=SntggAwFChk&feature=youtu.be I den intervju som Mikael Willgert på Swebb-tv gör berättar Simon…
År 1899, publicerades det i tidningen Blackwoods Magazine en längre novell i tre delar under namnet: "Heart of Darkness". Berättelsen i tidningen skrevs av författaren Joseph Conrad och handlade i grund och botten om vad som händer med människor som förlorar sina moraliska förpliktelser. Vidare behandlade den vad som händer dem som förvandlas till något oigenkännligt mänskligt, som inte längre drivs av någon empati utan ger sig hän åt psykets mörka sidor. Berättelsens grundidé filmades av Francis Ford Coppola år 1979 (Apocalypse Now), men placerade händelserna i Vietnam istället för Afrika vilket skulle visa sig vara en lyckoträff för filmhistorien och för Marlon Brando.. Om vi spolar fram ett antal år till våra dagar, ser vi dagligen bevis på människor som har förlorat sina moraliska förpliktelser, och hur märkligt det än kan vara har vi accepterat det. I dagarna svämmar sociala medier över med berättelser från kvinnor som upplevt sexuella övergrepp ...
Jag har inte ännu läst artikeln om kontantbetalning, men skall göra det - tack för tipset. Jag är också ambivalent, visst vill jag att det skall vara möjligt att betala kontant men samtidigt är det praktiskt med kortbetalningar. Får väl se om jag anser det vara en moralisk plikt att betala kontant! Själv anser jag att den främsta moraliska plikten är att handla på Konsum i största möjliga utsträckning /förvånande eller hur?/ och där betalar jag självklart med kooperationens eget betalkort ...
Jag har inte ännu läst artikeln om kontantbetalning, men skall göra det - tack för tipset. Jag är också ambivalent, visst vill jag att det skall vara möjligt att betala kontant men samtidigt är det praktiskt med kortbetalningar. Får väl se om jag anser det vara en moralisk plikt att betala kontant! Själv anser jag att den främsta moraliska plikten är att handla på Konsum i största möjliga utsträckning /förvånande eller hur?/ och där betalar jag självklart med kooperationens eget betalkort ...
Syftet med tvärvillkoren är att garantera att livsmedlen produceras med trygga produktionsmetoder så att de håller hög klass. Syftet med tvärvillkoren är också att säkerställa att åkrarna brukas och sköts enligt god jordbrukshävd och att åkrar som tas ur produktion hålls i gott skick med tanke på odlingen och miljön. Dessutom tar tvärvillkoren sikte på bl.a. att främja djurens välbefinnande.. En förutsättning för att erhålla de stöd som EU finansierar helt eller delvis samt vissa nationella jordbrukarstöd är att tvärvillkoren iakttas. De består av krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt föreskrivna verksamhetskrav som anknyter till odlingen. Verksamhetskraven hänför sig till miljöfrågor, folkhälsa, växtskydd samt djurens hälsa och välbefinnande.. Tvärvillkoren gällande märkning och registrering av djur, växtskyddsmedel, foder, livsmedel, djursjukdomar och djurens välbefinnande ingår redan i den gällande lagstiftningen, och ...
Wholesale Enkelsidiga Broderade Dagliga Nödvändigheter from China, Need to find cheap Enkelsidiga Broderade Dagliga Nödvändigheter as low price but leading manufacturers. Just find high-quality brands on Enkelsidiga Broderade Dagliga Nödvändigheter produce factory, You can also feedback about what you want, start saving and explore our Enkelsidiga Broderade Dagliga Nödvändigheter, Well reply you in fastest ...
Syftet med en konkurrensklausul är att hindra en anställd att ta med sig väsentlig information eller befintliga kunder och personal till en annan verksamhet. Om din arbetsgivare vill ha en konkurrensklausul i ditt anställningsavtal är det viktigt att konkurrensklausulen är skälig och inte sträcker sig längre än vad som är rimligt.. En konkurrensklausul är ofta skriven som ett förbud i anställningsavtalet. Förbudet förlänger den anställdas lojalitetsplikt genom att styra möjligheterna till att arbeta i konkurrerande företag eller bedriva konkurrerande verksamhet under en viss tid efter att den ursprungliga anställningen har avslutats. Konkurrensklausuler får i normalfallet bara användas för arbetstagare som i anställningen får kännedom om företagshemligheter och det finns risk att arbetsgivaren skadas om företagshemligheterna skulle användas i konkurrerande verksamhet. Exempelvis kan konkurrensklausulen sätta dig som anställd i "karantän" under en period innan du ...
Nedan redogörs för exempel på skyldigheter som gäller vid elektronisk kommunikation. Observera att en individuell bedömning utifrån LEK måste göras vilka skyldigheter som ska följas av varje enskild aktör.. Exempel på skyldigheter vid tillhandahållande av elektronisk kommunikation. Nedanstående förteckning över skyldigheter är inte uttömmande.. ...
Nedan redogörs för exempel på skyldigheter som gäller vid elektronisk kommunikation. Observera att en individuell bedömning utifrån LEK måste göras vilka skyldigheter som ska följas av varje enskild aktör.. Exempel på skyldigheter vid tillhandahållande av elektronisk kommunikation. Nedanstående förteckning över skyldigheter är inte uttömmande.. ...
Gustaf Arrhenius, professor i praktisk filosofi och VD för Institutet för Framtidsstudier, bedriver forskning om framtida generationers rättigheter och populationsetik. Han diskuterar här bland annat den så kallade "motbjudande slutsatsen" som är ett begrepp inom moralfilosofin. Är det bättre med en värld där människor är så pass lyckliga att de precis anser livet värt att leva, än med en värld med färre men lyckligare människor?. Seminariet arrangeras av Humanisterna och hålls på ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm. Entré 60 kr.. Till seminariet på ABF:s webbplats. ...
Vi som medmänniskor behöver vara medvetna om att problemet med barnäktenskap även finns i Sverige och om vikten av att reagera när vi har skäl att misstänka att planering för barnäktenskap pågår.. I Sverige har skola och socialtjänst anmälningsplikt om barn och tonåringar riskerar att utsättas för brott. Vi som medmänniskor har moralisk skyldighet att göra detsamma.. Låt oss gemensamt arbeta för att inga barn under 18 år ska behöva ingå äktenskap vare sig i Sverige eller utomlands.. Hässleholm Zonta Club. ...
Utilitaristiskt sett borde det vara bättre att bra moraliska idéer får fotfäste i samhällslivet, snarare än dåliga moraliska idéer. Emotivistiskt sett kan jag säga "hurra" för att mina känslor för mänsklig samverkan och för respekt för människovärdet sprids. För dygdetikern ges, om Harris idéer vinner genomslag, fler metoder för att förstå huruvida hon handlar dygdigt eller inte (även för Kant borde ju en idé om att vetenskapen kan vara till hjälp för att verkligen få oss att förstå vad som bör upphöjas till allmän lag - om än jag inte är säker på hur Kant hade besvarat min frågeställning om vi har en moralisk skyldighet att sprida Sam Harris skrifter, med tanke på att det skulle innebära att utilitarismen i Harris version skulle upphöjas till allmän lag och därigenom göra Kants egen deontologi tämligen onödig). För den etiske egoisten torde det i och för sig verka märkligt med en lära som går ut på att öka samverkan med andra människor - ...
Konkurrensklausuler avser per definition skydda tillverkningshemligheter eller därmed jämförbart kunnande. Företagshemligheter och företagsspecifikt kunnande, kundkrets, nyckelpersoner och av arbetsgivaren bekostad utbildad personal är kategorier som arbetsgivaren kan avse i dylika klausuler. Uppsatsen syftar till att klargöra rättsläget för konkurrensklausuler i anställningsavtal och de tillämpningsproblem klausulerna kan ge upphov till. Vid bedömningen av en konkurrensbegränsande klausuls skälighet används kollektivavtalsöverenskommelsen mellan SAF, SIF, SALF och CF från 1969 samt AvtL 38 §§. Dessutom ämnas att försöka förklara orsaker till införandet av konkurrensbegränsande klausulerna i anställningsavtal och på ett övergripande sätt även visa utvecklingstendenserna på området. De berörda aspekterna är den individuella arbetsrätten, där intentionen är att stärka arbetstagarens ställning i förhållande till arbetsgivaren och att anpassa ...
Om jag nu i detta inlägg ska ta ställning för de olika etikerna, ska jag till första del börja med att lite kort berätta om vad etikerna innebär och vad som skiljer dem åt. Både konsekvensetiken och pliktetiken skiljs åt väldigt mycket då båda etikerna symboliserar motsatta syften. Inom konsekvensetiken menar man att konsekvenserna av en handling är avgörande för handlingen om den är moralisk rätt eller inte. Om handling är god eller ond bestäms det av konsekvenserna som uppkommer, det är effekterna av konsekvenserna som uppkommer när handlingen utförs som räknas. Medan pliktetiken står för raka motsatsen, då en pliktetiker menar att en handling är god om och endast om man följer en plikt. Det spelar ingen som helst roll vilka konsekvenserna blir av ens handlingar utan det allra viktigaste är att alltid följa sin moraliska plikt. Pliktetiker styrs av regler, regler om inte kan och inte heller ska bli brutna. Oavsett vilken situation man hamnar i ska man alltid ...
Om jag nu i detta inlägg ska ta ställning för de olika etikerna, ska jag till första del börja med att lite kort berätta om vad etikerna innebär och vad som skiljer dem åt. Både konsekvensetiken och pliktetiken skiljs åt väldigt mycket då båda etikerna symboliserar motsatta syften. Inom konsekvensetiken menar man att konsekvenserna av en handling är avgörande för handlingen om den är moralisk rätt eller inte. Om handling är god eller ond bestäms det av konsekvenserna som uppkommer, det är effekterna av konsekvenserna som uppkommer när handlingen utförs som räknas. Medan pliktetiken står för raka motsatsen, då en pliktetiker menar att en handling är god om och endast om man följer en plikt. Det spelar ingen som helst roll vilka konsekvenserna blir av ens handlingar utan det allra viktigaste är att alltid följa sin moraliska plikt. Pliktetiker styrs av regler, regler om inte kan och inte heller ska bli brutna. Oavsett vilken situation man hamnar i ska man alltid ...
Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik Innehållsförteckning Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Allmänt Beskrivning av
Det moraliska ansvaret vid mutbrott 2019-09-12 Jasinta Rajan är businesscontrollern som har koll på både siffrorna och etiken. I höstas blev hon klar med sin kandidatuppsats i praktisk filosofi som handlar om moraliskt ansvar vid mutbrott. ...
Anhörig i nöd och lust Skyldigheter Rättigheter Möjligheter Skyldigheter Äktenskapsbalken (6 kap. 1 ) Föräldrabalken (6 kap. 2 ) Rättigheter Socialtjänst lagen Hälso-och sjukvårdslagen Lagen om stöd och
Det är kommunernas socialnämnd (socialförvaltning) som ansvarar för stödet till anhöriga. Den 1 juli, 2009 skedde en lagändring i Socialtjänstlagen (SoL), 5 kap., 10 § vilken innebär att kommunerna nu har en skyldighet att erbjuda stöd till personer som ger vård eller stöd till närstående som är långvarigt sjuka, äldre eller som har en funktionsnedsättning. Eftersom det inte specificeras i vilken grad, eller vilken sorts anhörigstöd kommunerna ska erbjuda, tillämpas lagen i mycket varierande grad.. Som anhörig har man inga skyldigheter att ge vård eller stöd till närstående oavsett relation. Anhörigvård ska alltid grundas på frivillighet.. Anhörigstöd ska vara individanpassat, flexibelt och av god kvalitet. Individanpassat innebär till exempel att den anhörigas unika behov identifieras och att stödet utformas efter det behovet. Eftersom behov förändras över tid handlar flexibilitet om att stödet följs upp. Stödet måste också vara av god kvalitet och ...
Nu kryper det nog i mångas hårrötter. Men jag vidhåller. Abort är mord. Själv har jag gjort två aborter. Jag har alltså mördat två embryon. Jag har valt att låta fem embryon bli fullgångna, men faktum kvarstår. Jag har dödat två gryende människoliv. Och det är mitt "fel", jag bär skulden. Jag vet precis varför jag gjorde det, mina motiv var högst plausibla. Men jag bär skulden ensam. Och det är hit jag vill komma.. Från den stund vårt vuxna liv inleds gör vi oss skyldiga till diverse försyndelser av varierande grad. Mycket få människor kan klamra sig vid lakanen under livets sista få andetag och ärligt se tillbaka på ett liv utan skuld. Vi handlar fel, vi gör varandra illa, avsiktligt eller oavsiktligt, men det är vi som gör det. Så länge vi inte vill medge vårt moraliska ansvar blir vårt kors allt tyngre. Då ligger det nära tillhands att lämpa över det på någon annan - allrahelst "Systemet". Eller också lättar vi på trycket genom att kokettera med ...
Nu får Barnombudsmannen skyldighet att anmäla om barn far illa | Tidigare har Barnombudsmannens anmälningsskyldighet till socialtjänsten i fall då barn far illa…
Utgångspunkter för tvärvillkor inom växtnäring Tvärvillkor - nitratdirektivet Extra tvärvillkor - landsbygdsprogrammet Bestämmelser inom miljöbalkens område Mats Pettersson
Boken är Edwin Camerons Justice: A Personal Account (Tafelberg, Cape Town 2014). På ett generellt plan är den viktig, för den beskriver hur viktig ett lands konstitution är, samtidigt som den framhåller juristernas moraliska ansvar att upprätthålla konstitutionen och inte gömma sig bakom den. Jag vill återkomma till detta. Först vill jag fokusera på en liten detalj, som Cameron nämner på sidan 13. Han beskriver hur domprosten i Johannesburgs anglikanska katedral, Gonville Aubie ffrench-Beytagh, satt häktad utan rättegång, för sin kamp mot apartheid år 1971. Cameron skriver ...
Personlighet - Personer som ständigt påminner andra om deras moraliska ansvar personifieras av Överprästen. Dessa personer är duktiga vägledare, bra andliga lärare, men de kan också bli alltför kritiska mot andra och alltför allvarliga. Dessutom kan dessa personer ibland skapa de skräckfigurer och imaginära fiender som andra fruktar; då skapas gruppstabilitet på andras bekostnad. I optimala situationer kommer överprästen att vara personen en sorts Dalai Lama, som lär ut kärlek, barmhärtighet och tolerans. Han/hon är medveten om människans brister men söker att ta fram och utveckla människor styrkor och goda sidor ...
En central del i debatten som ofta glömts bort är att hotbilden mot tolkarna uppstått på grund av det arbete de utfört för Sverige. Möjligen ligger en del av den politiska beröringsskräcken med tolkfrågan i en oförståelse för detta faktum, eller en ovilja att skapa en särskild lösning för en så pass liten grupp. Men det moraliska ansvaret kvarstår, likväl som behovet av att hitta en långsiktig lösning. Det är rimligtvis inte sista gången Sverige kommer att sända fredsbevarande styrkor utomlands.. Även efter att Sverige dragit tillbaka sitt större truppbidrag finns oron kvar i Afghanistan. Den 10 november rammade en självmordsbombare det tyska konsulatets anläggning i Mazar-E Sharif med en lastbil innan han detonerade sprängladdningen den var lastad med. Sex människor dog och 128 skadades i den enorma explosionen. Huvuddelen av de skadade var afghaner, minst 10 var barn. Talibanerna som tog på sig attentatet menade att syftet var vedergällning, och att ...
Under rubriken Ideella sektorns ansvar och möjligheter för att förebygga och upptäcka övergrepp mot barn och ungdomar samlades ett tiotal seminariedeltagare för att samtala med Helene Gestrin, ordförande i Svenska Scoutförbundet och Jan Kowalski, ordförande i Spårvägens Friidrottsklubb och ledamot av Svenska Friidrottsförbundets styrelse.. Medvetenheten om problemet har ökat under senare år, berättade Jan Kowalski. Inte minst mot bakgrund av höjdhopparen Patrik Sjöbergs bok om hans egna upplevelser av övergrepp. Dessutom har intresset för konkreta handlingsplaner ökat på många håll.. ...
Har psykologi och psykoterapi blivit en modern blandreligion? Allt fler kritiska röster hörs bland psykologer och psykiatrar mot vår tids uppfattningar om vad som är kliniskt sjukt och vad som är varje mogen människas moraliska ansvar och personliga karaktär. Grundarna av den moderna psykologin var ateister. De hatade kristendomen. Videon nedan, med svensk textning av RIL News berättar mer utförligt om bakgrunden till en märklig sjukdomskultur som snabbt har vuxit till sig de senaste decennierna ...
Den största klimatnyttan en individ kan göra är skaffa färre barn. Det menar nu brittiska klimatdebattörer. Det är ett exempel på hur det extrema vädret i sommar banar väg för extrema politiska lösningar. Sluta flyg, sluta äta kött, ge upp bilen - det moraliska ansvaret för klimatförändringar väger tungt på privatpersoners axlar. Men idén att individuella handlingar kan lösa klimatkrisen är fel.
Tiden går, och jag måste börja skriva igen. Denna känsla av krav på mig själv att börja skriva igen har överraskat mig själv, för uppriktigt sagt, jag trodde att jag var klar med det. Men nu är det så här att det händer så många upprörande saker i världen som jag känner att jag måste fortsätta kommentera. Ja, jag har skrivit ut mycket av vad jag tror på och hur jag tänker om livet i mina böcker, men livet och historien förändras hela tiden, och med det följer också en moralisk plikt för varje medborgare att tala ut uppriktigt om sina känslor och vad som pågår. För dom politiska ledarna, de religiösa ledarna, företrädarna för företagsvärlden, de kriminella organisationerna, den likgiltiga och tanklösa massan, e t c, skall inte tro att de skall få stå där helt oemotsagda. Jag vill också uppmana alla professionella filosofer och akademiker med stora lärdomar att kliva ut ur sina elfenbenstorn och börja engagera sig som medborgare. För det är min ...
Jag förbehåller mig rätten att tycka till om tycka illa om dåliga och i grunden odemokratiska lagar, hur formellt detmokratiskt de än tillkommit. Hitler tog makten en ggn i tiden i formellt demokratisk ordning. Vilket inte gjorde honom demokratisk precis. Nu måste vi vara vaksamma emot vår tids politiker som vill skada demokratins grundvalar. Jag är för EU, men sväljer inte all tokskap som kommer därifrån för det. F.ö. lär DLD revideras, vad jag förstår i positiv riktning, varför då skynda på i Sverige? Men, oavsett hur det blir med det. Den som hyllar demokrati som folkstyre, att regeringar och demokratiskt vald överhet inte är till för sig själva utan för att skydda medborgarna emot inskränkningar i demokrati och integritet, den har en moralisk skyldighet att påpeka att även formellt i laga ordning stiftade lagar kan vara felaktiga och odemokratiska ...
Jag förbehåller mig rätten att tycka till om tycka illa om dåliga och i grunden odemokratiska lagar, hur formellt detmokratiskt de än tillkommit. Hitler tog makten en ggn i tiden i formellt demokratisk ordning. Vilket inte gjorde honom demokratisk precis. Nu måste vi vara vaksamma emot vår tids politiker som vill skada demokratins grundvalar. Jag är för EU, men sväljer inte all tokskap som kommer därifrån för det. F.ö. lär DLD revideras, vad jag förstår i positiv riktning, varför då skynda på i Sverige? Men, oavsett hur det blir med det. Den som hyllar demokrati som folkstyre, att regeringar och demokratiskt vald överhet inte är till för sig själva utan för att skydda medborgarna emot inskränkningar i demokrati och integritet, den har en moralisk skyldighet att påpeka att även formellt i laga ordning stiftade lagar kan vara felaktiga och odemokratiska ...
1) Tännsjö driver, med den hedonistiska utilitarismen som utgångspunkt, tesen att världen blir bättre om vi sätter fler barn till världen, och att vi därför har en moralisk förpliktelse att föröka oss. Men hans resonemang håller inte, även om vi skulle acceptera hans utgångspunkt i den hedonistiska utilitarismen. Här är hans enligt min mening avgörande misstag: Of course, we should see to it that we do not overpopulate the planet in a manner that threatens the future existence of mankind. But were nowhere near that point yet, at least not if we also see to it that we solve pressing problems such as the one with global warming. In the mean time, were ethically obligated to make as many people as possible. Påståendet att vi inte är i närheten av den punkt då överbefolkning sätter mänsklighetens framtida överlevnad på spel är ogrundat och troligen felaktigt. Mänskligheten står inför en rad existentiella risker som vi behöver hantera. Vårt överutnyttjande av ...
Det har uppstått en diskussion om huruvida man har moralisk skyldighet att följa alla demokratiskt beslutade lagar, även de som man tycker är olämpliga eller rent av farliga. Debatten började med att The Pirate Bays tidigare talesperson Peter Sunde (Brokep) presenterade en teknisk idé om ett system för att göra det lätt för vanliga medborgare…
Närståendestöd är personer vars livskamrater har drabbats av bröstcancer och som känt att de vill vara ett stöd för andra. De har genomgått en utbildning liknande den som de ordinarie stödpersonerna genomgår och har också moralisk tystnadsplikt. De står till förfogande och medverkar i medlemsmöten, temadagar etc. i föreningarna förutom att vara tillgängliga för stöd via telefon och mail.. Närståendestöd. Vad kan du göra som närstående?. Var medmänniska. Här följer några punkter att tänka på:. ...
Hur resonerar en filosof kring om det är rätt eller fel att använda genetiskt modifierade grödor? Det får vi veta i det här avsnittet av RadioScience. Payam Moula är doktorand i filosofi vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Han greppar GMO-frågan ur ett moralfilosofiskt perspektiv, sätter begreppet "naturligt" under luppen och drar slutsatser som visar att genetisk modifiering kan vara bra eller dåligt, beroende på vad teknikerna används till. Payam berättar också hur han blev intresserad av sitt forskningsområde, redan på en lektion på gymnasiet. Lyssna på programmet om forskningen som gäller våra moraliska skyldigheter gentemot människor och miljö, nu och i framtiden.. Lyssna via Libsyn!. Lyssna via iTunes!. Payams låtlista i programmet:. ...
fattigvård, äldre benämning på behovsprövad hjälp från offentliga organ till fattiga människor. Den kunde omfatta såväl kontanta bidrag som varor och tjänster, även i form av anstaltsvård. Dess ursprung kan härledas från religioners krav på "goda gärningar", och den organiserades i Västerlandet främst av den romersk-katolska kyrkan. Att "ge till de fattiga" var emellertid endast en moralisk plikt för givaren, inte en rätt för mottagaren. Detta har under långa tider givit fattigvården ett "socialt stigma", dvs. mottagaren har betraktats och. (80 av 1011 ord) ...
Den omstridda, vagt definierade och numera smått förlegade termen web 2.0 lanserades 1999 och populariserades kring 2004. Web 2.0 användes i försök att beskriva utvecklingen av nya interaktiva webbtjänster och affärsmodeller, och begreppet omfattade sociala nätverk, wikis och liknande tekniker för samarbete och delning användare emellan.. Dagens utveckling har löpt betydligt längre än så: maskiner betar automatiskt av massiva datamängder varje mikrosekund i syfte att ge oss webbsurfare en mer produktiv och intuitiv - men också inkapslad, skev och distraherande - användarupplevelse.. Dagens internetbolag har en moralisk skyldighet att utveckla sjysta algoritmer samt upphöra att efterlikna vinstmaximerande, makthungriga karteller, som likt amöbor slukar upp potentiella rivaler.. Med över 2,2 miljarder "aktiva månatliga användare" har Facebook vuxit sig snudd på lika stort som själva kristendomen (!). Samtidigt konsumerar bolagets tjänster en enorm del av människors tid. ...
Efter en superb måltid på kvarterskrogen med min före detta praktikant så är jag salongsberusad för sjunde dagen i rad. Allt tyder på att jag håller på att repa mig från den kroatiska bältrosen som Skrammels bror smittade mig med. Istället har jag fått en kross-skada på akeln efter gårdagens borrbravader. Det ser ut som hundra sugmärken (se nedan). Mina ukke-skills slog nya rekord för fem minuter sedan när jag lyckades spela sunken walz utan att det lät konstigt alls. Dagen har varit den bästa på länge, trots att jag åter igen varit ensam i garaget och lyssnat på Tom Waits. Som den lättpåverkade lagspelare jag är så blir jag lätt påverkad av Toms cyniska texter vilket gör mig på oföskämt bra humör. Arne Ankas kompis hade en teori om att svenskars cyniska inställning får oss att känna oss överlägsna samtidigt som det befriar oss från känslan av skuld över att vi ignorerar våra moraliska förpliktelser mot våra medmänniskor. Detta är såklart dagens ...
Liz: Jag är kär. Jag har ett förhållande med min pizza. Men du ser ut som att du håller på att göra slut med din pizza. Vad är det?Sofi: Jag kan inte.Liz: Vadå kan inte? Vi äter pizza i Neapel, det är din moraliska plikt att äta och njuta av den där pizzan. Sofi: Alltså, jag vill, men jag har gått upp typ fem kilo. Jag har fått en sån där... på magen, du
Titta på videon och lär dig om den moraliska levnadsregeln Fullgör dina förpliktelser, från Vägen till lyckas moralkodex. Lär dig hur du kan hjälpa en person som befinner sig i ett dilemma av obetalda räkningar och skulder.
Hur fungerar det med sekretess när du ansöker om nytt jobb? Idag är det tabu att tala om att söka nytt jobb. Studier visar att många skäms för att berätta för nära och kära.
Med rättigheter följer skyldigheter! De orden har jag upprepat gång på gång i debatten under den senaste 10-års perioden. Jag har upprepat att alla människor har ett personligt ansvar. Genast har tycka-synd-om-människorna utropat: Usch, fy! Rasist! För mig är det självklart att var och en försöker att ta hand om sitt liv. Skulle det krisa…