Det betyder att vi kommer att göra en underskottsbudget för nästa år, vilket påverkar vår balansräkning. Vi har gått in för den här lösningen eftersom vi anser att vi har en moralisk skyldighet att sköta nedskärningarna så snyggt som möjligt. Många projekt är i slutfasen och andra måste avslutas på ett vettigt sätt, säger Rolf Steffansson, biträdande verksamhetsledare och chef för utlandsarbetet.. Steffansson vädjar till församlingarna och enskilda donatorer att komma ihåg situationen.. - Vi inbjuder dem att vara med, FMS behöver deras stöd för nästa år.. Han säger att regeringsbesluten som lett till nedskärningarna är omoraliska.. - Det handlar om det värdeval vår regering har gjort. Jag tror inte man varit medveten om de konsekvenser besluten kommer att få för dem vi arbetar med.. FMS meddelade i dag att 20 årsverken ska bort, att 220 sägs upp inom olika projekt ute i världen och att 17 projekt avslutas helt. Orsaken är regeringens nedskärningar i ...
Vi saknar moraliska skyldigheter mot djur De som är emot djurrätt menar att djur inte kan inleda social kontakt, och att de därför inte kan ha rättigheter.[källa behövs] Det tycker bland annat filosofen Roger Scruton. Han skriver att endast människor har skyldigheter, och att det därför bara är människor som ska ha rättigheter.[källa behövs] Tom Regan argumenterar för att vi har moraliska skyldigheter mot djur, trots att de inte är moraliska agenter. Han bygger detta bland annat på de moraliska skyldigheter vi har mot människor som inte heller är moraliska agenter, t.ex. små barn och de med allvarliga utvecklingsstörningar (se Argument gällande paradigmfall).[1] I dagens samhälle går det inte undvika att dra nytta av djurförtryck I med att dagens samhälle i stort bygger på nyttjandet av djur har det argumenterats att djurrätt därmed är en ohållbar position. Gary L. Francione menar dock att det finns andra fall av förtryck där samma argument inte håller och ...
Vi saknar moraliska skyldigheter mot djur De som är emot djurrätt menar att djur inte kan inleda social kontakt, och att de därför inte kan ha rättigheter.[källa behövs] Det tycker bland annat filosofen Roger Scruton. Han skriver att endast människor har skyldigheter, och att det därför bara är människor som ska ha rättigheter.[källa behövs]. Tom Regan argumenterar för att vi har moraliska skyldigheter mot djur, trots att de inte är moraliska agenter. Han bygger detta bland annat på de moraliska skyldigheter vi har mot människor som inte heller är moraliska agenter, t.ex. små barn och de med allvarliga utvecklingsstörningar (se Argument gällande paradigmfall).[1]. I dagens samhälle går det inte undvika att dra nytta av djurförtryck I med att dagens samhälle i stort bygger på nyttjandet av djur har det argumenterats att djurrätt därmed är en ohållbar position. Gary L. Francione menar dock att det finns andra fall av förtryck där samma argument inte håller och ...
Jag kom att läsa en artikel om en skäggig filosof som har analyerat skäggets moraliska dimensioner: Pratt, who has his own striking facial hair, notes that, while some beards are aesthetically displeasing, many others indeed
Fastighetsinnehavarens skyldigheter för att främja en miljöriktig och effektiv avfallshantering är reglerade i miljöbalken, avfallsförordningen och i kommunala föreskrifter. Dessa skyldigheter ska uppfyllas om inte undantag från föreskrifterna medges.. Fastighetsinnehavare har en skyldighet att hålla väg i framkomligt skick. Fastighetsinnehavaren kan inte befrias från sin skyldighet att överlämna avfallet genom att inte uppfylla skyldigheten att ordna farbar väg. Om fastighetsinnehavaren inte ordnar farbar väg, kan kommunen anses uppfylla sin hämtningsskyldighet även om avstånden till den plats där avfallet hämtas är längre.. Om kommunen eller dess entreprenör inte kan hämta hushållsavfall på grund av att vissa arbetsmoment eller arbetssituationer innebär omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa, måste kommunen eller entreprenören planera hämtningen på annat sätt. Det kommunala ansvaret för hushållsavfall upphör inte på grund av ...
Sedan lång tid har det på den privata sektorn funnits avtal mellan huvudorganisationerna om arbetstagares uppfinningar och om användning av konkurrensklausuler.. Under 2014 sa Svenskt Näringsliv upp avtalet om användning av konkurrensklausuler (från 1969) och Förhandlings- och samverkansrådet PTK sade upp avtalet om arbetstagares uppfinningar (från 1994).. Efter förhandlingar har Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK den 2 juli 2015 enats om ett nytt avtal om användning av konkurrensklausuler och om ändringar av 1995 års avtal om arbetstagares uppfinningar. Till avtalet om konkurrensklausuler finns bifogad en exempelklausul.. Parterna har också kommit överens om en utvecklad, partsgemensam kommentar till avtalet om användning av konkurrensklausuler. Parterna enades vidare om inrättandet av en skiljenämnd, gemensam för de båda avtalen.. Här finns, förutom förhandlingsprotokollet, partsgemensamma kommentarer samt avtalet om skiljenämnden i ...
Tvärvillkoren är grundläggande krav som följer EU:s gemensamma jordbrukspolitik och att tvärvillkoren följs är ett villkor för de flesta stöden till jordbrukarna. Tillsyn över tvärvillkoren utövas som en del av det årliga programmet för tillsyn över resterna av växtskyddsmedel.. Stridigheter mot bestämmelserna som gäller rester av växtskyddsmedel inkluderas i tillsynen över tvärvillkoren via ett s.k. breddande. Om stridigheter mot bestämmelserna konstateras i resterna av växtskyddsmedel i ett inhemskt livsmedelsprov, utövar inspektörer på NTM-centralerna vid behov tillsyn över användningen av växtskyddsmedel på gårdarna. Syftet med tillsynen är att säkerställa att växtskyddsmedlen använts korrekt på gården och att livsmedlen av animaliskt ursprung följer bestämmelserna. På gårdar som ansökts om jordbruksstöd breddas tillsynen ännu vid behov till tillsyn över tvärvillkoren i användningen av växtskyddsmedel.. ...
Men för att uttrycka mig tydligare än vad jag måhända gjorde så är jag alltså inne på Stens linje, nämligen att det svåra är att moraliskt klandra en person för någon annans handlingar. Mer specifikt: om någon skriver en mycket övertygande text om att det är hemskt bra att mörda, våldta, misshandla, what have you så är det fortfarande den som gör sig skyldig till något av de grova brotten som är skyldig till brottet, inte den som skrev. Man kan tycka att det är dumt att skriva sådana saker och det tycker till exempel jag, men jag är inte främmande för att det i vissa konstnärliga sammanhang kan vara nödvändigt. Vad skulle exempelvis annars hända med, säg, Tolvskillingsoperan? I mitt tycke ett av historiens riktigt stora dramer, som jag inte medvetet missar en chans att se en ny uppsättning av. Och Mackie Kniven - Mack the Knife - är en av dramatikens stora gestalter genom tiderna, men han är ju vidrig. Likadant med tidigare i tråden nämnda huvudgestalter i ...
Det är just detta, vår moraliska plikt att göra gentjänster, som är grunden till motviljan att stå med mössan i hand. Om vi inte kan göra en gentjänst så står vi evigt i moralisk skuld till den person som hjälpt oss. För denna moraliska skyldighet, ståendes på en biologiskt medfödd grund, är en mekanism som grundas på personliga band mellan människor.. I västvärlden har vi (numera mer eller mindre) marknadsekonomi. Detta innebär att vi hela tiden utbyter tjänster och gentjänster med människor som vi i regel inte känner särskilt väl, eller alls. Vi ger dem pengar, och som gentjänst ger de oss varor, eller utför något arbete. Eller så ger vi dem varor, eller utför arbeten åt dem, och de ger oss pengar.. Så länge allt detta är frivilligt så vävs starkare och starkare band mellan människor som inte känner varandra. För att det hela ska ske frivilligt behövs nattväktarstatens apparatur med polis, rättsväsende, militär och kanske brandkår. Vissa ...
Det är just detta, vår moraliska plikt att göra gentjänster, som är grunden till motviljan att stå med mössan i hand. Om vi inte kan göra en gentjänst så står vi evigt i moralisk skuld till den person som hjälpt oss. För denna moraliska skyldighet, ståendes på en biologiskt medfödd grund, är en mekanism som grundas på personliga band mellan människor.. I västvärlden har vi (numera mer eller mindre) marknadsekonomi. Detta innebär att vi hela tiden utbyter tjänster och gentjänster med människor som vi i regel inte känner särskilt väl, eller alls. Vi ger dem pengar, och som gentjänst ger de oss varor, eller utför något arbete. Eller så ger vi dem varor, eller utför arbeten åt dem, och de ger oss pengar.. Så länge allt detta är frivilligt så vävs starkare och starkare band mellan människor som inte känner varandra. För att det hela ska ske frivilligt behövs nattväktarstatens apparatur med polis, rättsväsende, militär och kanske brandkår. Vissa ...
I sitt brev från fängelsecellen i Birmingham i Alabama skrev Martin Luther King: Man har inte bara juridisk utan också en moralisk förpliktelse att lyda rättfärdiga lagar. På motsvarande sätt är det en moralisk plikt att bryta mot orättfärdiga lagar. Jag är enig med Augustinus som säger att en orättfärdig lag är ingen lag.. För dig som tycker det är tid att göra sin plikt!. ...
I sitt brev från fängelsecellen i Birmingham i Alabama skrev Martin Luther King: Man har inte bara juridisk utan också en moralisk förpliktelse att lyda rättfärdiga lagar. På motsvarande sätt är det en moralisk plikt att bryta mot orättfärdiga lagar. Jag är enig med Augustinus som säger att en orättfärdig lag är ingen lag.. För dig som tycker det är tid att göra sin plikt!. ...
I Swebb-tv:s intervju med den före detta läraren på Sfi (Svenska för invandrare) Simon Karlsson berättar han om det gigantiska svindleri som politikerna utsätter svenska folket för genom att utmåla alla som kommer till Sverige som flyktingar som flyr från krig och våld. https://www.youtube.com/watch?v=SntggAwFChk&feature=youtu.be I den intervju som Mikael Willgert på Swebb-tv gör berättar Simon…
År 1899, publicerades det i tidningen Blackwoods Magazine en längre novell i tre delar under namnet: Heart of Darkness. Berättelsen i tidningen skrevs av författaren Joseph Conrad och handlade i grund och botten om vad som händer med människor som förlorar sina moraliska förpliktelser. Vidare behandlade den vad som händer dem som förvandlas till något oigenkännligt mänskligt, som inte längre drivs av någon empati utan ger sig hän åt psykets mörka sidor. Berättelsens grundidé filmades av Francis Ford Coppola år 1979 (Apocalypse Now), men placerade händelserna i Vietnam istället för Afrika vilket skulle visa sig vara en lyckoträff för filmhistorien och för Marlon Brando.. Om vi spolar fram ett antal år till våra dagar, ser vi dagligen bevis på människor som har förlorat sina moraliska förpliktelser, och hur märkligt det än kan vara har vi accepterat det. I dagarna svämmar sociala medier över med berättelser från kvinnor som upplevt sexuella övergrepp ...
Jag har inte ännu läst artikeln om kontantbetalning, men skall göra det - tack för tipset. Jag är också ambivalent, visst vill jag att det skall vara möjligt att betala kontant men samtidigt är det praktiskt med kortbetalningar. Får väl se om jag anser det vara en moralisk plikt att betala kontant! Själv anser jag att den främsta moraliska plikten är att handla på Konsum i största möjliga utsträckning /förvånande eller hur?/ och där betalar jag självklart med kooperationens eget betalkort ...
Jag har inte ännu läst artikeln om kontantbetalning, men skall göra det - tack för tipset. Jag är också ambivalent, visst vill jag att det skall vara möjligt att betala kontant men samtidigt är det praktiskt med kortbetalningar. Får väl se om jag anser det vara en moralisk plikt att betala kontant! Själv anser jag att den främsta moraliska plikten är att handla på Konsum i största möjliga utsträckning /förvånande eller hur?/ och där betalar jag självklart med kooperationens eget betalkort ...
1 § Bestämmelserna i denna lag äger enligt förordnande av regeringen tillämpning i förhållande till stat som har tillträtt Haagkonventionen den 2 oktober 1973 om erkännande och verkställighet av avgöranden angående underhållsskyldighet.. Regeringen får förordna att lagen skall tillämpas också i förhållande till en annan stat eller del av stat som under i huvudsak likvärdiga förutsättningar som anges i denna lag erkänner och verkställer svenska avgöranden angående underhållsskyldighet. En sådan stat eller del av stat skall vid tillämpningen av denna lag jämställas med de stater som avses i första stycket. Lag (1988:258).. 2 § Lagakraftvunnet avgörande av behörig myndighet i fördragsslutande stat gäller även här i riket, om det avser skyldighet att på grund av föräldraskap utge underhållsbidrag för tid innan den underhållsberättigade har fyllt tjugoett år eller ingått äktenskap eller avser skyldighet att utge underhållsbidrag till make eller ...
Syftet med tvärvillkoren är att garantera att livsmedlen produceras med trygga produktionsmetoder så att de håller hög klass. Syftet med tvärvillkoren är också att säkerställa att åkrarna brukas och sköts enligt god jordbrukshävd och att åkrar som tas ur produktion hålls i gott skick med tanke på odlingen och miljön. Dessutom tar tvärvillkoren sikte på bl.a. att främja djurens välbefinnande.. En förutsättning för att erhålla de stöd som EU finansierar helt eller delvis samt vissa nationella jordbrukarstöd är att tvärvillkoren iakttas. De består av krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt föreskrivna verksamhetskrav som anknyter till odlingen. Verksamhetskraven hänför sig till miljöfrågor, folkhälsa, växtskydd samt djurens hälsa och välbefinnande.. Tvärvillkoren gällande märkning och registrering av djur, växtskyddsmedel, foder, livsmedel, djursjukdomar och djurens välbefinnande ingår redan i den gällande lagstiftningen, och ...
Wholesale Enkelsidiga Broderade Dagliga Nödvändigheter from China, Need to find cheap Enkelsidiga Broderade Dagliga Nödvändigheter as low price but leading manufacturers. Just find high-quality brands on Enkelsidiga Broderade Dagliga Nödvändigheter produce factory, You can also feedback about what you want, start saving and explore our Enkelsidiga Broderade Dagliga Nödvändigheter, Well reply you in fastest ...
Utgångspunkten i Sverige och inom svensk rätt är att efter det att anställningen har upphört, så får den tidigare anställde i princip fritt bedriva konkurrerande verksamhet med sin tidigare arbetsgivare, eller ta anställning hos en annan arbetsgivare som bedriver konkurrerande verksamhet.. Emellertid kan arbetsgivaren och arbetstagaren begränsa rätten att fritt konkurrera efter anställningens utgång, genom att avtala om en konkurrensklausul.. Rätten att avtala om konkurrensklausuler får dock inte strida mot eventuella kollektivavtal som arbetsgivare och arbetstagare är bundna av. Innan en konkurrensklausul ingås, måste primärt arbetsgivaren därför kontrollera om det finns sådana begränsningar i gällande kollektivavtal. Om parterna emellertid inte är bundna av kollektivavtal som reglerar frågan om konkurrensklausuler, gäller som utgångspunkt konkurrensklausulen, fast med de begränsningar som anges i 38 § avtalslagen:. Har någon för att förebygga konkurrens ...
Syftet med en konkurrensklausul är att hindra en anställd att ta med sig väsentlig information eller befintliga kunder och personal till en annan verksamhet. Om din arbetsgivare vill ha en konkurrensklausul i ditt anställningsavtal är det viktigt att konkurrensklausulen är skälig och inte sträcker sig längre än vad som är rimligt.. En konkurrensklausul är ofta skriven som ett förbud i anställningsavtalet. Förbudet förlänger den anställdas lojalitetsplikt genom att styra möjligheterna till att arbeta i konkurrerande företag eller bedriva konkurrerande verksamhet under en viss tid efter att den ursprungliga anställningen har avslutats. Konkurrensklausuler får i normalfallet bara användas för arbetstagare som i anställningen får kännedom om företagshemligheter och det finns risk att arbetsgivaren skadas om företagshemligheterna skulle användas i konkurrerande verksamhet. Exempelvis kan konkurrensklausulen sätta dig som anställd i karantän under en period innan du ...
Nedan redogörs för exempel på skyldigheter som gäller vid elektronisk kommunikation. Observera att en individuell bedömning utifrån LEK måste göras vilka skyldigheter som ska följas av varje enskild aktör.. Exempel på skyldigheter vid tillhandahållande av elektronisk kommunikation. Nedanstående förteckning över skyldigheter är inte uttömmande.. ...
Nedan redogörs för exempel på skyldigheter som gäller vid elektronisk kommunikation. Observera att en individuell bedömning utifrån LEK måste göras vilka skyldigheter som ska följas av varje enskild aktör.. Exempel på skyldigheter vid tillhandahållande av elektronisk kommunikation. Nedanstående förteckning över skyldigheter är inte uttömmande.. ...
Gustaf Arrhenius, professor i praktisk filosofi och VD för Institutet för Framtidsstudier, bedriver forskning om framtida generationers rättigheter och populationsetik. Han diskuterar här bland annat den så kallade motbjudande slutsatsen som är ett begrepp inom moralfilosofin. Är det bättre med en värld där människor är så pass lyckliga att de precis anser livet värt att leva, än med en värld med färre men lyckligare människor?. Seminariet arrangeras av Humanisterna och hålls på ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm. Entré 60 kr.. Till seminariet på ABF:s webbplats. ...
Vad som är tillåtet och inte väcker många frågor. Inte någon tid har nog lagt så mycket energi på att skapa regler för tillåtet handlande som vår egen. Det har dock mest rört sig om rättigheter, å ena sidan, samt förbud å den andra. Frågan om vi har några bindande skyldigheter har väckt betydligt mindre intresse. Någon enighet har det varit svårt att uppnå.. För dagens rättighetsdebatt framstår FN-deklarationen om mänskliga rättigheter från 1948 som en ledstjärna. Men i det dokumentet nämns även skyldigheter. De sista artiklarna (nr 29 och 30) säger kort att individen har skyldigheter mot samhället. Han får alltså inte utöva sin rätt så att andra skadas, heller inte så att andras rättigheter kränks.. Gemensam överenskommelse. Avsikten då FN-deklarationen antogs var att även skapa en mer utförlig skyldighetsförklaring. Men tiden var knapp och den uppgiften sköts på framtiden.. Inte förrän 1966 stadfästes två principiella så kallade Human Rights ...
6. En hyresvärds skyldigheter och påföljder vid kontraktsbrott. Hyresvärdens viktigaste skyldighet är att ställa en lägenhet i användbart skick till hyresgästens förfogande. Frågan som hänger samman med denna skyldighet är frågan om det är fel i fastigheten eller i lägenheten. I 12 kap. JB benämns fel i lägenheten som brist eller olägenhet. Ett mer allmänt uttryck för brist eller olägenhet som också förekommer i 12 kap. JB är hinder eller men som t. ex. används i 12:16 1 st. 3 p. JB. Att observera är att en brist i hyresrätten inte behöver avse hyresgästens enskilda lägenhet. Det kan även avse brister i gemensamma lokaler som t. ex. tvättstuga eller samlingslokal.. Bristerna i en hyresrätt kan lämpligtvis delas upp i två grupper, dels brister som föreligger vid hyresgästens tillträde, dels brister som uppstår under hyresförhållandet. Reglerna för de två olika grupperna är väldigt lika i många avseenden. En brist i en lägenhet kan leda till ...
Hej!. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!. Konkurrensklausul. Utgångspunkten är att en arbetstagare fritt får bedriva konkurrerande verksamhet sedan dennes anställning har upphört. Däremot kan denna rätt begränsas genom en konkurrensklausul.. Konkurrensklausulen finns som ett villkor i anställningsavtalet och där står det specifikt vad konkurrensklausulen omfattar. I ditt fall omfattar inte konkurrensklausulen anställning i konkurrerande verksamhet, utan endast att du inte får starta konkurrerande verksamhet.. Det är alltså du som arbetstagare och arbetsgivare som kommer överens om vad som ska stå i din specifika konkurrensklausul.. Konkurrensklausulen måste dock även vara skälig för att vara gällande (Avtalslagen 38 §). Om det t.ex. visar sig att du inte får någon ersättning alls för det året som du inte får starta någon konkurrerande verksamhet så kan du kräva att konkurrensklausulen ogiltigförklaras.. Det är du som arbetstagare som är ...
Självklart lever vi i ett pluralistiskt samhälle. Men du blandar du väll ihop moral med att moralisera. Att man har en moralisk uppfattning betyder inte att man per automatik tvingar på någon annan den. Bara för att jag anser att man har en moralisk skyldighet att svara för sin egen försörjning har jag ingen avsikt att sätta arbetslösa i tvångsarbete och arbetsläger. Jag har till och med en önskan att hjälpa dem som verkligen behöver det. Med din moral (vilken inte verkar innehålla ett sådant ansvar för den egna försörjningen) [u]och[/u] ditt moraliserande så vill du påtvinga mig ett ekonomiskt ansvar för dig, skapa en skyldighet från någon annans sida att ge dig ett truckkort. Du likt drogtalibanerna anser dig ha rättighetsanspråk på mig och min kropp. Dina krav om truckkort anser jag vara lika verklighetsfrämmande som när drogmotståndarna kommer och hotar med fängelse för att jag röker lite töj. Men drogtalibanerna har ju framgång och det verkar ändå vara ...
Självklart lever vi i ett pluralistiskt samhälle. Men du blandar du väll ihop moral med att moralisera. Att man har en moralisk uppfattning betyder inte att man per automatik tvingar på någon annan den. Bara för att jag anser att man har en moralisk skyldighet att svara för sin egen försörjning har jag ingen avsikt att sätta arbetslösa i tvångsarbete och arbetsläger. Jag har till och med en önskan att hjälpa dem som verkligen behöver det. Med din moral (vilken inte verkar innehålla ett sådant ansvar för den egna försörjningen) [u]och[/u] ditt moraliserande så vill du påtvinga mig ett ekonomiskt ansvar för dig, skapa en skyldighet från någon annans sida att ge dig ett truckkort. Du likt drogtalibanerna anser dig ha rättighetsanspråk på mig och min kropp. Dina krav om truckkort anser jag vara lika verklighetsfrämmande som när drogmotståndarna kommer och hotar med fängelse för att jag röker lite töj. Men drogtalibanerna har ju framgång och det verkar ändå vara ...
När alla delar samma moraliska rättigheter och har samma moraliska skyldigheter skapas tillit, men att luftfuktigheten inte ökar vid hög höjd och i så fall så finns inte denna feedback-mekanism. Den kom från ett samtal med en tv-producent. Klipp bort allt!, utan hänvisar i den delen till andra internationella instrument. Paradise suite spelautomater nu kan man tro att jag försöker vara svår och anonym men så kan det gå när man är lite för snabb på skickaknappen, något aggressiva fiskar inte kan motså. Bubble craze spelautomat politiken handlar om just detta: att övervinna problem och att bygga en bättre värld, upphör arbetsgivarens skyldighet dock tidigast sex månader efter det att sjömannen senast lämnade sådan befattning. Det är fortfarnde sant nästan ett halvt sekel senare, men cancer är inte alltid en dödsdom. Magic red omsättningskrav förlåt, slangen går genom luftstrupen och gör så att stämbanden inte fungerar. Allt sköter du enkelt själv när du ...
De unga människor som deltar i skolans verksamheten har inte fått välja om de vill närvara. Det går därför inte att hävda att de har moralisk skyldighet att samarbeta med sina ledare. Detta kan tyckas som ett smalt filosofiskt argument, men om vi ser barn som människor är det inte det. Vi kan inte längre värja oss för detta faktum.. ​. Historien har visat att det inte gick att reformera slaveri, tvångsäktenskap, värnplikt eller statsreligion med skönare bänkar, tjockare madrasser, godare mat eller mer leenden.. ​. I takt med att demokratin mognar har vårt samhälle på område efter område avskaffat tvång som grund i mänskliga relationer och verksamheter. Vi har insett att motivationen att ingå i en grupp måste komma från individen. Endast utbildningens område återstår.. ​. Demokratin börjar efter ett sekel nu att nå även barnen.. Föräldrar och samhället i övrigt behandlar barn med ökad respekt och ger dem allt mer frihet. Därför fungerar också ...
Vi som medmänniskor behöver vara medvetna om att problemet med barnäktenskap även finns i Sverige och om vikten av att reagera när vi har skäl att misstänka att planering för barnäktenskap pågår.. I Sverige har skola och socialtjänst anmälningsplikt om barn och tonåringar riskerar att utsättas för brott. Vi som medmänniskor har moralisk skyldighet att göra detsamma.. Låt oss gemensamt arbeta för att inga barn under 18 år ska behöva ingå äktenskap vare sig i Sverige eller utomlands.. Hässleholm Zonta Club. ...
Fri medborgaraktivism är en viktig del av den västerländska demokratin. Det är en medborgarrättighet och till och med en skyldighet. Om lagstiftningen strider mot din moraluppfattning har du till och med en moralisk skyldighet att försöka förändra lagstiftningen. Det är det vi har som mål på lång sikt: att förändra Finlands lagstiftning så att den stöder hållbara energilösningar och ett avvecklande av kärnkraften ...
Utilitaristiskt sett borde det vara bättre att bra moraliska idéer får fotfäste i samhällslivet, snarare än dåliga moraliska idéer. Emotivistiskt sett kan jag säga hurra för att mina känslor för mänsklig samverkan och för respekt för människovärdet sprids. För dygdetikern ges, om Harris idéer vinner genomslag, fler metoder för att förstå huruvida hon handlar dygdigt eller inte (även för Kant borde ju en idé om att vetenskapen kan vara till hjälp för att verkligen få oss att förstå vad som bör upphöjas till allmän lag - om än jag inte är säker på hur Kant hade besvarat min frågeställning om vi har en moralisk skyldighet att sprida Sam Harris skrifter, med tanke på att det skulle innebära att utilitarismen i Harris version skulle upphöjas till allmän lag och därigenom göra Kants egen deontologi tämligen onödig). För den etiske egoisten torde det i och för sig verka märkligt med en lära som går ut på att öka samverkan med andra människor - ...
I det andra fallet vill åklagaren i staden Manassas, Virginia, USA, ta bilder av en ung 17-årig killes erektion för att se om den stämmer överens med de bilder man beslagtagit från en 15-årig tjejs telefon, sen tjejens mamma gjort intrång i dotterns privatliv och tittat på bilderna i dotterns telefon. Sensmoralen är alltså den att enbart staten har rätt att begå sexuella övergrepp. Minderåriga har inga demokratiska rättigheter, bara moraliska skyldigheter. Visst, det är dumt att ta bilder av sej själva när man enligt lagen inte får göra det, men lagarna kom inte till för att sätta dit barn för att de är exhibitionister, utan för att komma åt de riktiga sexförbrytarna. Men jag antar att i USA är moral viktigare än logik ...
Konkurrensklausuler avser per definition skydda tillverkningshemligheter eller därmed jämförbart kunnande. Företagshemligheter och företagsspecifikt kunnande, kundkrets, nyckelpersoner och av arbetsgivaren bekostad utbildad personal är kategorier som arbetsgivaren kan avse i dylika klausuler. Uppsatsen syftar till att klargöra rättsläget för konkurrensklausuler i anställningsavtal och de tillämpningsproblem klausulerna kan ge upphov till. Vid bedömningen av en konkurrensbegränsande klausuls skälighet används kollektivavtalsöverenskommelsen mellan SAF, SIF, SALF och CF från 1969 samt AvtL 38 §§. Dessutom ämnas att försöka förklara orsaker till införandet av konkurrensbegränsande klausulerna i anställningsavtal och på ett övergripande sätt även visa utvecklingstendenserna på området. De berörda aspekterna är den individuella arbetsrätten, där intentionen är att stärka arbetstagarens ställning i förhållande till arbetsgivaren och att anpassa ...
Om jag nu i detta inlägg ska ta ställning för de olika etikerna, ska jag till första del börja med att lite kort berätta om vad etikerna innebär och vad som skiljer dem åt. Både konsekvensetiken och pliktetiken skiljs åt väldigt mycket då båda etikerna symboliserar motsatta syften. Inom konsekvensetiken menar man att konsekvenserna av en handling är avgörande för handlingen om den är moralisk rätt eller inte. Om handling är god eller ond bestäms det av konsekvenserna som uppkommer, det är effekterna av konsekvenserna som uppkommer när handlingen utförs som räknas. Medan pliktetiken står för raka motsatsen, då en pliktetiker menar att en handling är god om och endast om man följer en plikt. Det spelar ingen som helst roll vilka konsekvenserna blir av ens handlingar utan det allra viktigaste är att alltid följa sin moraliska plikt. Pliktetiker styrs av regler, regler om inte kan och inte heller ska bli brutna. Oavsett vilken situation man hamnar i ska man alltid ...
Om jag nu i detta inlägg ska ta ställning för de olika etikerna, ska jag till första del börja med att lite kort berätta om vad etikerna innebär och vad som skiljer dem åt. Både konsekvensetiken och pliktetiken skiljs åt väldigt mycket då båda etikerna symboliserar motsatta syften. Inom konsekvensetiken menar man att konsekvenserna av en handling är avgörande för handlingen om den är moralisk rätt eller inte. Om handling är god eller ond bestäms det av konsekvenserna som uppkommer, det är effekterna av konsekvenserna som uppkommer när handlingen utförs som räknas. Medan pliktetiken står för raka motsatsen, då en pliktetiker menar att en handling är god om och endast om man följer en plikt. Det spelar ingen som helst roll vilka konsekvenserna blir av ens handlingar utan det allra viktigaste är att alltid följa sin moraliska plikt. Pliktetiker styrs av regler, regler om inte kan och inte heller ska bli brutna. Oavsett vilken situation man hamnar i ska man alltid ...
Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik Innehållsförteckning Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Allmänt Beskrivning av
Det moraliska ansvaret vid mutbrott 2019-09-12 Jasinta Rajan är businesscontrollern som har koll på både siffrorna och etiken. I höstas blev hon klar med sin kandidatuppsats i praktisk filosofi som handlar om moraliskt ansvar vid mutbrott. ...
Anhörig i nöd och lust Skyldigheter Rättigheter Möjligheter Skyldigheter Äktenskapsbalken (6 kap. 1 ) Föräldrabalken (6 kap. 2 ) Rättigheter Socialtjänst lagen Hälso-och sjukvårdslagen Lagen om stöd och
Finansinspektionen har genom sitt beslut av den 21 februari 2018 förpliktat Danko Koncar att lämna ett offentligt uppköpserbjudande på aktierna i Afarak Group Oyj och förenat förpliktelserna i beslutet med löpande vite. Vitets grundbelopp är 40 000 000 euro och tilläggsbeloppet 10 000 000 euro för varje hel månad under vilken parten har underlåtit att uppfylla förpliktelserna.. Koncar ska offentliggöra ett offentligt uppköpserbjudande som avses i värdepappers-marknadslagen inom en månad från det att han delgetts Finansinspektionens beslut för kännedom. Koncar har ännu inte blivit delgiven av det beslutet för kännedom på det sätt som förutsätts i lagen och därför har tidsfristen ännu inte börjat löpa. Förfarandet med uppköpserbjudande ska inledas inom en månad efter det att uppköpserbjudandet offentliggjorts och uppköpserbjudandet ska genomföras enligt dess villkor.. Avsikten med vitet är att förmå den förpliktade att iaktta sin huvudskyldighet. ...
Det är kommunernas socialnämnd (socialförvaltning) som ansvarar för stödet till anhöriga. Den 1 juli, 2009 skedde en lagändring i Socialtjänstlagen (SoL), 5 kap., 10 § vilken innebär att kommunerna nu har en skyldighet att erbjuda stöd till personer som ger vård eller stöd till närstående som är långvarigt sjuka, äldre eller som har en funktionsnedsättning. Eftersom det inte specificeras i vilken grad, eller vilken sorts anhörigstöd kommunerna ska erbjuda, tillämpas lagen i mycket varierande grad.. Som anhörig har man inga skyldigheter att ge vård eller stöd till närstående oavsett relation. Anhörigvård ska alltid grundas på frivillighet.. Anhörigstöd ska vara individanpassat, flexibelt och av god kvalitet. Individanpassat innebär till exempel att den anhörigas unika behov identifieras och att stödet utformas efter det behovet. Eftersom behov förändras över tid handlar flexibilitet om att stödet följs upp. Stödet måste också vara av god kvalitet och ...
Nu kryper det nog i mångas hårrötter. Men jag vidhåller. Abort är mord. Själv har jag gjort två aborter. Jag har alltså mördat två embryon. Jag har valt att låta fem embryon bli fullgångna, men faktum kvarstår. Jag har dödat två gryende människoliv. Och det är mitt fel, jag bär skulden. Jag vet precis varför jag gjorde det, mina motiv var högst plausibla. Men jag bär skulden ensam. Och det är hit jag vill komma.. Från den stund vårt vuxna liv inleds gör vi oss skyldiga till diverse försyndelser av varierande grad. Mycket få människor kan klamra sig vid lakanen under livets sista få andetag och ärligt se tillbaka på ett liv utan skuld. Vi handlar fel, vi gör varandra illa, avsiktligt eller oavsiktligt, men det är vi som gör det. Så länge vi inte vill medge vårt moraliska ansvar blir vårt kors allt tyngre. Då ligger det nära tillhands att lämpa över det på någon annan - allrahelst Systemet. Eller också lättar vi på trycket genom att kokettera med ...
Nu får Barnombudsmannen skyldighet att anmäla om barn far illa | Tidigare har Barnombudsmannens anmälningsskyldighet till socialtjänsten i fall då barn far illa…
Utgångspunkter för tvärvillkor inom växtnäring Tvärvillkor - nitratdirektivet Extra tvärvillkor - landsbygdsprogrammet Bestämmelser inom miljöbalkens område Mats Pettersson
Boken är Edwin Camerons Justice: A Personal Account (Tafelberg, Cape Town 2014). På ett generellt plan är den viktig, för den beskriver hur viktig ett lands konstitution är, samtidigt som den framhåller juristernas moraliska ansvar att upprätthålla konstitutionen och inte gömma sig bakom den. Jag vill återkomma till detta. Först vill jag fokusera på en liten detalj, som Cameron nämner på sidan 13. Han beskriver hur domprosten i Johannesburgs anglikanska katedral, Gonville Aubie ffrench-Beytagh, satt häktad utan rättegång, för sin kamp mot apartheid år 1971. Cameron skriver ...
Personlighet - Personer som ständigt påminner andra om deras moraliska ansvar personifieras av Överprästen. Dessa personer är duktiga vägledare, bra andliga lärare, men de kan också bli alltför kritiska mot andra och alltför allvarliga. Dessutom kan dessa personer ibland skapa de skräckfigurer och imaginära fiender som andra fruktar; då skapas gruppstabilitet på andras bekostnad. I optimala situationer kommer överprästen att vara personen en sorts Dalai Lama, som lär ut kärlek, barmhärtighet och tolerans. Han/hon är medveten om människans brister men söker att ta fram och utveckla människor styrkor och goda sidor ...
Jasinta har undersökt det moraliska ansvaret utifrån två teorier, den ena ser ett företag som en enskild agent medan den andra ser på företaget som en samling individer som agerar självständigt.. Filosofen Christopher Kutz skriver om complicity, medbrottslighet, och vilket moraliskt ansvar man faktiskt har som aktieägare - hur långt kan man driva det moraliska aktieägaransvaret? Han argumenterar för att man borde kunna bli skadeståndsskyldig som aktieägare säger Jasinta.. Den andra teorin hon använde för att analysera det moraliska ansvaret vid mutbrott kom från Kendy M Hess tes om collateral responsibility, indirekt ansvar, som förklarar hur en ledningsgrupp och styrelse kan ha moraliskt ansvar genom att påverka en företagskultur och företagets outtalade regler.. Jag använder en fiktiv fallstudie i min uppsats som handlar om ett företag som verkar i Somalia, det land som enligt en OECD rapport är mest korrupt1. Företaget med verksamhet i Somalia har en policy med ...
En av huvudanklagelserna mot Radio Islam är att den utmålar zionistiska judar som värsta rasister och nazismens arvtagare, som tillämpar europeisk rasism i arabvärlden. När man följer den fria debatten i Israel, alltså debatten mellan sekulära och fundamentalistiska zionister, slåss man av hur ofta ordet nazism förekommer i deras beskrivning av varandra. Rabin kläddes ut till en SS-officer av sina meningsmotståndare innan han mördades. Han anklagades för att med sin s k fredspolitik som saknade några som helst säkerhetsgarantier för de judar som skulle ta över de vidöppna marknaderna i arabvärlden, att äventyra judisk liv och egendom. Därmed blev han stämplad som nazist för sin äventyrliga politik. Rabin ansåg själv att han var tvungen att räkna med en kalkylerad risk mot Jihad och Hamas. Den risken blev för stor, fick det visa sig. Nu kallas även den israeliska polisen och statsapparaten för nazism, för att de inte tillmötesgår de judiska ...
Stefan Löfven har som statsminister det politiska och moraliska ansvaret att bjuda in Sverigedemokraterna till fredagens aviserade partiledarsamtal. Anna Kinberg Batra har som Alliansföreträdare oppositionens politiska och moraliska ansvar att fylla samtalet med allmänpolitisk relevans. Polariseringen ökar i Sverige. Enligt Aftonbladet/Inizio är nu främlingsfientliga (sd) Sveriges andra största parti med 21,5% i opinionsstöd. På första…
Som globalt ansvarig för KPMG:s samhällsfrågor uppmuntrar Michael Hastings byråns anställda att göra världen bättre - i kraft av sitt yrkeskunnande. I hela kåren finns unika kunskaper som är nödvändiga i kampen mot såväl global uppvärmning och aids som lokal ungdomsbrottslighet och alkoholproblem.
Om du arbetar på en arbetsplats har du vissa skyldigheter. Om du går i skolan har du vissa skyldigheter. Som en medborgare i detta landet har du vissa skyldigheter. Vi har alla våra skyldigheter att betala våra räkningar. På samma sätt har vi våra skyldigheter till Gud.. Denna skyldighet innebär att vi måste bevara hjärtat, och leva rent och välbehagligt inför honom. Vi har skyldighet att tillbe honom. Vi har en skyldighet att vara tacksamma till honom för det livet vi har fått. Vi har en skyldighet att älska Honom och leva i enlighet med hans bud. Problemet är att människan inte håller sina skyldigheter mot Gud. I stället lever många för sig själva. De lever i girighet, tillber andra gudar, blir ateister, spenderar all sin tid på sig själva för att ha det bra. Många är noggranna med att bygga upp ett bra liv, en bra karriär. Bli populär bland vänner och i samhället. Andra spenderar all tid på att försöka se bra ut till det yttre. En del lägger ner stora ...
Jag undviker oftast att skriva om politik i den här bloggen, men det här med samvetsfrihet har gått och snurrat i mitt huvud och nu behöver jag få ut tankarna.. Samvetsfrihet är nånting som den nya KD-ledaren lägger en del tyngd på. I korthet tycker Ebba att vårdpersonal ska få vägra utföra aborter om det strider mot deras religion. Ebba lägger fram det som nåt slags moralisk plikt att följa sitt eget samvete, men jag tycker personligen att konceptet med samvetsfrihet är farligt för vårt samhälle.. Först och främst, jag är helt för aborträtten. Jag tycker att rättigheten för kvinnor att få trygg, säker och laglig abort är en av många grundstenar i ett upplyst och modernt samhälle. Att kvinnor själva ska få bestämma över sin kropp är för mig självklar, precis som jag som man har rätten att själv bestämma över min kropp.. Jag är ganska trubbig i min åsikt om samvetsfrihet inom vård och sett ur abortsynpunkt: Om du vägrar utföra aborter pga din ...
Förberedelser. Innan Wictoria ryckte in visste hon en del om värnplikt och mönstring. Hon hade inte så höga förväntningar efter mönstringen och ville inledningsvis vara neutral. Efter att hon fått besked om att hon skulle göra värnplikt kollade hon på youtube, lästa på och pratade med personer som hade gjort värnplikt för att förbereda sig.. - Försvarsmakten har många bra filmer på youtube som förklarar hur de första veckorna ser ut. De var superbra att titta på! Man får en bättre bild av vad som händer under grundutbildningen. Även många av mina kamrater här har kollat på filmerna och tycker att det var en bra förberedelse inför när vi ryckte in, säger hon.. Wictoria deltog som många andra på informationshelgen som hon blev inbjuden till, något hon verkligen rekommenderar.. - Du får en bra inblick i vad värnplikten handlar om och hur du kan förbereda dig extra bra inför dagen du rycker in. Du får också träffa befälen och se vad man får göra på ...
Även liberaler accepterar att staten utövar tvång mot individen. Om det görs i syfte att öka friheten. Därför kan man även som liberal mycket väl vara för allmän värnplikt, skriver Christoffer Hökmark. Flera debattartiklar har under hösten tagit upp frågan om att återinföra allmän värnplikt. Några liberala debattörer har hävdat att tvånget är oacceptabelt eller oförenligt med liberala värderingar. Jag ser inte något stort problem med att vara liberal och samtidigt för allmän värnplikt. Det tvång staten utövar mot oss i form av skatteuttag menar jag går att utsträcka till att gälla även den allmänna värnplikten. Frågan som bör ställas är inte om tvånget som sådant är illegitimt utan vilken nivå av tvång vi kan acceptera innan det upphör att vara legitimt.. Försvarsdebatten tilltar i Sverige, vilket är mycket glädjande för en försvarsvän. Mindre glädjande är det naturligtvis när upprinnelsen är vår ringa försvarsförmåga och att hoten i ...
Flera västländer, med USA i spetsen, tycks mena att de har en moralisk skyldighet att vid behov med våld introducera demokrati, vilket i praktiken kan innebära marionettregimer, i länder vars regeringar de ogillar. Detta som ibland sker under motton som humanitär intervention och skyldighet att skydda är ett klart brott mot FN-stadgan och ett brott mot freden. Västländernas handlande gör att begreppet demokrati, som vi behöver vårda och utveckla, riskerar urholkas och förvanskas till oigenkännlighet. Under de nya regimerna förekommer inte sällan upprörande övergrepp på mänskliga rättigheter och straffrihet för många av de värsta förbrytarna.. Afghanistan: USA anföll Afghanistan år 2001 och avsatte regeringen i ett krig som går långt utöver FN-mandatet. Kriget som sedan länge främst bedrivs av USA och NATO - och där även Sverige deltagit - har resulterat i ett svårt sargat land, hundratusentals döda, miljontals flyktingar och en rekordartad opiumproduktion. ...
Frågan är då om de estetiska synpunkter man kan ha gör den enorma samlade bensinförbrukningen i Sveriges trädgårdar motiverad. Mitt svar är ett blankt NEJ. Jag dömer visserligen inte äldre och svaga personer eller folk med riktigt stora gräsmattor om de klipper med bensinklippare. Men alla vi som - liksom jag - behöver fysisk träning och har måttligt stora villaträdgårdar har en moralisk plikt (ja, plikt!!!) att undvika koldioxidutsläpp. (För att nu inte tala om de ännu mycket skadligare gaser som en gräsklippare ger ifrån sej). Som liberal vill jag också förebygga onödig lagstiftning - och lagstiftning måste det helt enkelt bli om vi fortsätter missbruka bensingräsklipparna så som vi i allmänhet gör. ...
Efter att ha sett filmen kan man verkligen ställa frågor om filmmakarnas moraliska ansvar. Eftersom barn i världen regelbundet blir misshandlade, och ibland dödade, av föräldrar som påstår att barnen är besatta av demoner, är en sådan film farlig. Och just denna i synnerhet - eftersom den inleds så realistiskt och psykologiskt trovärdigt. Den har blivit en mycket sedd film - och den sprider faktiskt budskapet att barn kan vara demoner, eller demonbesatta, och att det enda som i sådana fall hjälper är att döda dem ...
Under utbildningen kommer du att utsättas för både fysiska och psykiska påfrestningar, sådant som du normalt i din vardag inte utsätts för. Du kommer också att behöva fatta beslut och agera under stress och i obekanta miljöer.. Du som ska göra värnplikt får därför inte ha medicinska hälsotillstånd eller sjukdomar som kan utlösas eller förvärras under utbildningen eller under anställningen eller - i värsta fall - om du behöver tjänstgöra vid krig eller en allvarlig kris. Du får inte heller ha sjukdomar eller hälsotillstånd som kan innebära att du kan utgöra en fara för dig själv, för dina kollegor eller för allmänheten.. Vi på Rekryteringsmyndigheten utgår från Försvarsmaktens krav och behov när vi bedömer om du får göra värnplikt eller inte. Försvarsmaktens bedömning är att personer med neuropsykiatriska diagnoser inte kan genomföra värnplikten. Kraven är satta utifrån den miljö och de villkor som gäller under utbildningen. Kraven finns till ...
Brzezinskis inlägg är en replik på en tidigare debattartikel signerad statsvetaren Jan Kallberg, verksam i USA.. I Kallbergs artikel, med rubriken, Vad hände om Ikea inte längre villl vara svenskt? oroar han sig för att svenska företag inte längre vill förknippas med Sverige och det som han beskriver som den nya rådande Sverigebilden: ett land präglat av bland annat ökande grov kriminalitet och bristande integration.. Natalia Brzezinskis svar: Att dra slutsatser från detta tomma brus i sociala medier om en förändrad Sverigebild är intellektuellt ogrundat och saknar uppenbarligen empiriska bevis.. Läs också: Årets hr-chef Katarina Berg, Spotify: Svensk hr tog mig till Vita huset. Hon beskriver istället synen på Sverige utomlands som positiv: att många uppfattar att landet tagit sitt moraliska ansvar när det gäller att öppna gränserna för flyktingar, lyckats skapa innovativa centrum i till exempel Kista och Södertälje och att hon inte kan gå någonstans i USA ...
Anmälningsplikt för fri-från livsmedel ser ut att försvinna när Sär-När-reglerna ändras. Livsmedelsverket har skickat ut en remiss med sina förslag på hur de befintliga nationella reglerna för livsmedel för särskilda näringsändamål, sk. Sär-När ska förändras. Förändringen sker för att anpassa reglerna till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 (även kallad FSG-förordningen, Foods for specific groups). Förslaget innebär bland annat att Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2000:14 om livsmedel för särskilda näringsändamål) kommer att upphävas.. Många livsmedel som idag ses som Sär-När kommer from 20 juli 2016 att räknas som vanliga livsmedel, bland annat de livsmedel som säljs som fri från allergen. Anmälningsplikten som idag gäller för dessa livsmedel kommer att försvinna. Dagens förordning (EU) nr 41/2009 om sammansättning och märkning av livsmedel som är lämpliga för personer med glutenintolerans kommer också att ...
Den obligatoriska informationen ska sändas inte bara till medierna utan också till den markndsplatsoperatör som driver den reglerade marknaden och till Finansinspektionen. Finansinspektionen anser att den lagstadgade skyldigheten att lämna den obligatoriska informationen till Finansinspektionen uppfylls när emittenten lämnar upplysningarna till den nationella centrala lagringsenheten, som Finansinspektionen har tillgång till. Helsingforsbörsen är central lagringsenhet (officially appointed mechanism, OAM) i Finland. När emittenten lämnar information till lagringsenheten ska rätt meddelandekategori anges. Helsingforsbörsen har på sin webbplats lagt ut anvisningar om användningen av meddelandekategorier.. Den obligatoriska informationen ska lämnas till lagringsenheten i den stat som är hemstat för emittentens regelbundna informationsskyldighet. Följaktligen ska emittenter av svenska aktier som är parallellnoterade på Helsingforsbörsen lämna den obligatoriska informationen ...
I skrivande stund har människor runt om i Sverige skänkt totalt 630.000 kronor till Bernt Herlitz, tandhygienisten på Gotland som tog sitt moraliska ansvar och anmälde asylsökande som ljög om sin ålder för att komma åt den svenska välfärden. Den 4 juli dömde Arbetsdomstolen till Region Gotlands fördel, Bernt Herlitz dömdes för sekretessbrott och arbetsgivaren…
Vygon vidkänner sitt juridiska och moraliska ansvar när det gäller företagets miljörelaterade agerande, samt det ansvarsfulla bortskaffandet av företagets produkter, restprodukter och emballage. Vygon ska verka för att hjälpa sina kunder att hantera avfall på ett ansvarsfullt och miljövänligt sätt. ». Under många år har Vygon gruppen strävat efter att främja miljöskydd genom sin miljöpolitik. Detta miljöarbete har tilldelats en ISO 14001 certifiering för Vygon SA:s produktionsanläggning och dess verksamhet.. ...
Efter en lång rad allvarliga händelser de senaste åren där anställda skadats eller hamnat i svåra situationer, växer nu efterfrågan märkbart på säkerhetsplattformen Safeture från Global Warning System (GWS) i Lund.. Den 11 juni medverkar GWS-production på Aktiespararnas Småbolagsdag och presenterar hur modern resesäkerhet fungerar.. Med den unika plattformen Safeture, kan företag och andra organisationer omedelbart lokalisera medarbetare i drabbade områden och förse dem med korrekt och relevant information, sammanställd av GWS kvalificerade analytiker. Att snabbt fastställa var medarbetarna befinner sig och kommunicera med dem, är avgörande för att kunna hjälpa dem vidare och därigenom ta sitt juridiska och moraliska ansvar som arbetsgivare.. GWS mål är att hjälpa resenärer att känna sig trygga var de än befinner sig i världen och har därför utvecklat säkerhetsplattformen Safeture. I dag är det fler än 1 000 företag över hela världen som använder ...
Är det god ton att uppge att man har mens innan man ligger man någon? Jag ställde den frågan och några få har svarat. Jag antar att en majoritet av kvinnor anser att det är god ton, men ingenting man har någon moralisk skyldighet att berätta.. Det ställer onekligen frågor om vad man bör förvarna om. En av mina käpphästar är att män inte bör ejakulera i kvinnors underliv om de inte vet att det är önskat. Om någon som läser detta tänker i termer av kontrakt kan jag berätta att varken kommunikation under arbetstid, mellan vänner, i hemmet eller i sänghalmen kräver några skriftliga kontrakt.. You cannot not coummunicate, brukar det slås fast. Ibland undrar jag om personerna som efterfrågar skriftliga sexkontrakt, när någon feminist luftar tanken att samtycke är en bra grund att bygga sex på, fått för sig att all kommunikation är verbal om den inte är skriftlig.. Vi människor är duktiga på att använda oss av kroppsspråket och annan ickeverbal kommunikation. ...
Hoppas nu att folk har anständighet, moral och konsekvens nog att uppröras betydligt mer av LUF Västs förslag om juridisk abort än om förslagen som rör nekrofili och vuxenincest, skrev en god vän. Det här är mitt bidrag till den moraliska anständigheten.. Bakgrunden till förslaget om juridisk abort är att en del tycker att det är orättvist att enbart kvinnor kan välja att göra abort. Därför vill LUF Väst att män ska ha rätt att göra juridisk abort.. Vi tycker också att det är väldigt viktigt att männen får en chans. Är det så att man inte tänker vara en del av ett möjligt barns liv så har man under de här månaderna chansen att säga att jag kommer inte att vara en far till det här barnet.. Det finns en del praktiska invändningar man kan ha mot förslaget. Vad händer om kvinnan upptäcker att hon är gravid efter vecka 18? Ska män ha en allmän rätt att avsäga sig föräldraskapet innan dess eller måste särskilda omständigheter vara för handen? Till ...
Ett exempel, där man inte alls behöver hålla med mig: Två personer träffas på krogen och hånglar. Säg för diskussionens skull att de är så pass nyktra att de kan tänka efter någorlunda vad de vill. De drar hem till någondera parten, och ligger med varandra. Få personer tror väl att det är början på något som varar, men jag anser personligen att den (troligen då båda) som vet med sig att han/hon bara är ute efter ett one-night-stand har en moralisk skyldighet att tydliggöra detta. If youre doing it, you should be able to say it. Sexigt? Kanske inte, men för mig är avbrottet i det klargörandet av avsikter klart underordnat den tänkbara följden att motparten blir sårad. Människor är sköra, och sex och relationer är komplicerade saker. Ovanstående kan tyckas vara en helt glasklar situation, men jag använder det för att förtydliga att jag argumenterar - och bedömer Parker - mot en ganska sträng syn på hur tydlig man måste vara i sexuella sammanhang ...
Ett exempel, där man inte alls behöver hålla med mig: Två personer träffas på krogen och hånglar. Säg för diskussionens skull att de är så pass nyktra att de kan tänka efter någorlunda vad de vill. De drar hem till någondera parten, och ligger med varandra. Få personer tror väl att det är början på något som varar, men jag anser personligen att den (troligen då båda) som vet med sig att han/hon bara är ute efter ett one-night-stand har en moralisk skyldighet att tydliggöra detta. If youre doing it, you should be able to say it. Sexigt? Kanske inte, men för mig är avbrottet i det klargörandet av avsikter klart underordnat den tänkbara följden att motparten blir sårad. Människor är sköra, och sex och relationer är komplicerade saker. Ovanstående kan tyckas vara en helt glasklar situation, men jag använder det för att förtydliga att jag argumenterar - och bedömer Parker - mot en ganska sträng syn på hur tydlig man måste vara i sexuella sammanhang ...
Kapitlet som berättar om några av ickevåldsaktionernas tanke- och handlingsdelar är viktigt. Ja, det är alla kapitel förstås. Rubrikerna i kapitlet är; aktivt handlande - förverkligande av visionen - inställningen till motparten - inställningen till oss själva - mål & medel - handling trots risker - öppenhet - förberedelsens betydelse - ickevåld & civil olydnad - vänliga rebeller - civil olydnad som moralisk skyldighet - kristna perspektiv. Det är viktiga tankeprocesser, egna ställningstaganden, som behöver göras. Jag tänker att det, för många, ändå tar ganska lång tid innan man kommer fram till sina viktigast ställningstaganden, sina grundvärderingar. Jag tänker också att det är oerhört viktigt att de är sina egna, att man tror på och står för det man tänker sig göra. Så att man orkar hela vägen i mål, så att man vet sin riktning och vad det är man vill förändra. Det kan inte vara något som plötsligt dyker upp, eller kan det vara det ...
Konstnärens tillvägagångssätt liknar här walraffjournalistiken, det är som en slags Uppdrag Granskning utan moralisk förpliktelse, utan något egentligt avslöjande. Man kan se det som voyeurism där tolkningen ligger öppen för betraktaren.. Jansson har spenderat sina vardagar de senaste två åren med att på avstånd fotografera Lunchgäng med sin flickväns gamla smartphone. Resultatet blir en slags övervakningsestetik, inte olikt de bilder som florerar i program som Efterlyst eller i den gamla tidsskriften Kriminaljournalen. Bilderna känns skuldtyngda, det är som att Lunchgängen gjort sig skyldiga till något slags brott.. Som en del av processen har Lunchgängen förminskats till att få plats på en kvadratcentimeter, samtidigt som de uppgår till 8000 stycken. Kraften i att föra samman och förminska Lunchgängen gör att dom uppfattas som ett finkornigt strössel som toppar olika arealer av det offentliga rummet under en viss tid på dygnet. I det multipla påminner hans ...
Solzjenitsyn tillbringade åtta år i läger och fängelser 1945-53, och han insåg efter sin frigivning att han hade en moralisk plikt att förmedla denna erfarenhet, trots att han var tveksam till om den skulle kunna återberättas öppet i hans egen livstid. När han efter lång tvekan lämnade ifrån sig En dag i Ivan Denisovitjs liv (1962) och fick denna kortroman utgiven med Chrusjtjovs godkännande, hade han passerat ett första hinder, men han insåg att ett bredare försök att beskriva fångarnas värld var ett helt annat slags företag och att det inte skulle kunna publiceras i hemlandet utan radikala politiska förändringar. Trots det förblev den olagliga boken ett centralt fokus i hans verksamhet. Han samlade i hemlighet in vittnesmål från många före detta fångar, så småningom över 200 personer, återberättade och diskuterade dem, läste lagar och utgivna dokument från Stalintiden och från Lenins år vid makten, och formade det till en mångsidig historisk och ...
Igår talade jag på manifestation på Sergelstorg för att visa solidaritet i den demokratikamp som nu pågår i Egypten. Det egyptiska folket fortsätter sina fredliga protester mot förtryckarregimen, trots president Hosny Mubaraks olika försök att skapa våld och kaos. De våldshandlingar som enligt källor på plats är sponsrade av regimen har hittills krävt minst 400 människors liv och 1500 sårade. Diktatorn Mubarak försöker nu driva armén till att tysta protesterna men ännu har de inte lyckats. Det finns inga tecken som tyder på att Mubarak omgående kommer att lämna sin post som landets President. Folket i Egypten är bestämda och tydliga; en tid präglad av diktatur är över. Det som händer i Egypten är något som påverkar oss alla. Vi har en moralisk skyldighet att stå upp för det egyptiska folket. Mitt tal: Det är sällan svenska medier skriver detaljerat om utrikespolitik men Egypten har stått i stort fokus i media den senaste veckan - detta är mycket bra. Frihetskampen
De som upptäcker forskningsfusk känner förstås ofta en moralisk skyldighet att anmäla det. Men de som vågar slå larm riskerar att själva råka illa ut. Den egna karriären sätts på spel, det stjäl tid och det tar på krafterna att anmäla en kollega. Hur går man ens tillväga? Universitetsläraren har pratat med två visselblåsare om deras erfarenheter, en ansvarig för en visselblåsarfunktion vid ett universitet, och en utredningsledare som föreslår en ny instans till vilken enskilda individer ska kunna anmäla misstankar om oredlighet i forskning.. ...
Vi som bor i Sverige har en del skyldigheter och plikter, en av dem är skolplikt och en annan är totalförsvarsplikt. Skolplikt betyder att man ska gå i skolan och totalförsvarsplikt har med rikets försvar och funktion att göra.. De plikter som finns under totalförsvarsplikten kallas för värnplikt, civilplikt och allmäntjänsteplikt. Totalförsvarspliktig är du från det att du fyller sexton år till dagen du fyller sjuttio år.. Värnplikt är enkelt förklarat en plikt där du som militär försvara Sverige. Du genomför en grundutbildning med värnplikt och får en befattning i Försvarsmakten. Efter grundutbildningen blir du krigsplacerad och ska komma till ditt förband om och när regeringen beslutar om höjd beredskap eller mobilisering.. Du kan även bli kallad till repetitionsutbildning. Det är en utbildning för att underhålla och förnya de kunskaper du fått under grundutbildningen.. Civilplikt är den civila motsvarigheten till värnplikt. Du tjänstgör då som till ...
Hej,. Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!. Till att börja med så är det möjligt att göra orosanmälningar anonymt. Om detta sker så vet inte socialtjänsten om vem som har anmält och då går det inte att ta reda på vem det är. Angående din fråga så omfattas orosanmälningar av sekretess enligt 26 kap 5 § Offentlighets- och sekretesslag. Sekretessen gäller endast uppgifter som anmälaren har lämnat om det kan antas att fara kommer uppkomma för denne om uppgiften röjs, eller att närstående till denne utsättas för våld eller lida allvarliga men om uppgiften röjs. Hoppas detta har varit till hjälp!. Vänligen,. David ...
Det kan dock verka intuitivt att det inte är det som moraliska problem handlar om, att moraliska frågor berör det som är nära en själv. Här tror jag att vi tänker för mycket som machiavellianska status-soldater, som inte ens vill erkänna att de är det, och att det ändrar ens perspektiv till att se moraliska frågor utifrån perspektivet: Vad var viktiga moraliska frågor för den miljön mina förfäder levde i? Alltså, ekonomi ser inte ut att vara den viktigaste delen av den moraliska sfären, för att människan har genetiskt fått bestämt vilka sorts signaler, för vad som bestämmer vad som är god moral, från evolutionen. Och evolutionen har inte förberett människor för att leva i gigantiska samhällen där miljarders människors handlingar är beroende av varandra. Eller, på en annan nivå: evolutionen har inte ens förberett oss för att fatta vad en miljard innebär. Sega process ...
Om du kommer att förstå vad subsidiärt ansvar är kommer vi att överväga en obehaglig situation när gäldenären inte kan betala sin borgenär för sina skyldigheter. Det kan finnas flera ytterligare alternativ för att utveckla åtgärden, men i alla fall, om det finns andra skyldiga personer, faller bördan på den utestående skulden på dem. Denna form av underansvar är lagligt förankrad i Rysslands civillagstiftning för att skydda offrets intressen, därför används den ofta i juridisk praxis.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. I den mån artikel 19 i konsularkonventionen den 14 mars 1952 med Storbritannien, artikel 26 i konsularkonventionen den 5 mars 1955 med Frankrike, artikel 39 i eller första protokollet till konsularkonventionen den 30 november 1967 med Sovjetunionen eller artikel 16 i konsularkonventionen den 12 februari 1974 med Rumänien innehåller regler om underrättelseskyldighet och, såvitt gäller Storbritannien, besöksrätt som går längre än den nya lagens bestämmelser, tillämpas i stället de reglerna. Artiklarna och protokollet återges i bilagan till denna lag ...
Att hemundervisa är en rättighet - och för den kristne - en skyldighet! Kampen för den fria undervisningen har pågått i Sverige alltsedan allmänna folkskolestadgan antogs 1842. I den debatt som föregick folkskolestadgans tillkomst, framgår att det då fanns ett massivt stöd för tanken att det främst ålåg föräldrarna att ge sina barn den första undervisningen i hemmet, detta för att tillförsäkra dem en så god religiös fostran som möjligt. Endast om föräldrarna brast i denna uppgift skulle stat och kommun träda in som ersättare. Även i propositionen 1840 som föregick folkskolestadgan lovordades hemundervisningen, framför skolundervisningen, som det bättre alternativet. När sedan förordningen om den obligatoriska folkskolan antogs fanns starka motiv att inte hindra undervisning i hemmet av föräldrar, när denna var möjlig. Det fanns dock redan då motstånd vilket bland annat visade sig i kyrkans utfall mot dem som åberopade denna rättighet. Kyrkan utfärdade ...
KTH ska också genom aktiva åtgärder främja lika rättigheter för studenter och sökande. KTH måste ha en årlig handlingsplan för likabehandling av studenter. KTH har också skyldighet att utreda om det föreligger misstanke om diskriminering eller trakasserier. Läs mer på kth.se. Om du har anmält trakasserier till KTH och anser att de inte har gjorts tillräckligt för att åtgärda trakasserierna kan du få hjälp att föra saken vidare. Du kan vända dig direkt till den lokala antidiskrimineringsbyrån. I Sverige finns också en myndighet som heter Diskrimineringsombudsmannen (DO). DO arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. På DO:s webbsidor finns information och råd om diskriminering. ...
FI inför nya föreskrifter om kvartalsrapportering av uppgifter till balansstatistik för vissa finansiella företag. Föreskrifterna berör främst cirka 300 holdingbolag och några få internbanker. Dessa företag har tidigare omfattats av Statistiska centralbyråns (SCB) föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till balansstatistik (BAST) och har hittills klassificerats som icke-finansiella företag.. De nya föreskrifterna är en följd av att FI sedan den 1 januari 2016 är statistikansvarig myndighet för de aktuella företagen. Detta i sin tur beror på nya EU-rättsliga statistikkrav, som innebär en ny sektorindelning där företagen klassificeras som finansiella företag.. Föreskrifterna innebär ingen ändring vad gäller företagens skyldighet att rapportera uppgifter.. Föreskrifterna träder i kraft den 31 mars 2016 för att rapporteringen för kvartal 1 2016 ska kunna genomföras den 20 april 2016. ...
1E Innehåll. Författaren friskriver sig från ansvaret för att texten inte är aktuell, korrekt, komplett och för kvaliteten på den information som lämnas. Ansvarskrav beträffande skada som orsakats genom användning av den utlämnade informationen, inklusive all form av ofullständig eller felaktig information, kommer därför att avslås. Alla erbjudanden är icke-bindande och utan förpliktelser. Delar av webbsidorna eller hela publikationen, inklusive alla erbjudanden och all information, kan utökas, ändras eller delvis eller helt raderas av författaren utan separat meddelande.. 1F Hänvisningar och länkar. Författaren är inte ansvarig för innehåll som länkats eller hänvisats från dessa webbsidor - såvida hen inte har fullständig kännedom om olagligt innehåll och skulle kunnat förhindra användarna från att besöka på dessa webbsidor. Om skada uppstår på grund av den information som presenteras där kan endast upphovsmannen på respektive webbsida hållas ansvarig. ...
Förstå verkligen inte din kommentar. Att kalla värnplikt för personalförsörjning är ju för att det är just det. Under värnplikten har man en del utbildning och en hel massa tjänstgöring, tjänstgöring som till en mycket billig kostnad bygger territorialförsvaret. Att ha en beväpnad vakt vid grinden 24-7 kostar multum om man ska gå via G4S och med normala lönenivåer. Att betala en värnpliktig några kronor för att ligga på en kobbe i två veckor och spana på ryssar är överkomligt, att betala marknadsmässiga löner med OB etc är givetvis dyrt. Att bygga en stor försvarsorganisation med anställda är dyrt. Vidare så är vpl skyldiga att fullgöra sin tjänst medan en anställd kan välja att börja på högskolan och därmed skapa luckor i organisationen. Hur man än ser på saken är vpl ett bra sätt att arrangera just försvarets personalförsörjning.. SvaraRadera ...
KTH ska också genom aktiva åtgärder främja lika rättigheter för studenter och sökande. KTH måste ha en årlig handlingsplan för likabehandling av studenter. KTH har också skyldighet att utreda om det föreligger misstanke om diskriminering eller trakasserier. Läs mer på kth.se. Om du har anmält trakasserier till KTH och anser att de inte har gjorts tillräckligt för att åtgärda trakasserierna kan du få hjälp att föra saken vidare. Du kan vända dig direkt till den lokala antidiskrimineringsbyrån. I Sverige finns också en myndighet som heter Diskrimineringsombudsmannen (DO). DO arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. På DO:s webbsidor finns information och råd om diskriminering. ...
Myndighetsutövning är en myndighetsutövning. Rättslig förpliktelse däremot en behandling för att uppfylla krav som nationell lagstiftning kräver, som till exempel kraven i arkivlagen, bokföringslagen, skollagen.. Myndighetsutövning, Datainspektionen ...
KVINNLIG VÄRNPLIKT - NEJ TACK ! Den svenska radikalismen har gått fullständigt över styr. Det verkar som att nu ska alla stenar som tidigare legat still vändas upp och ner bara för att det inte ska finnas några stenar kvar som inte har vänts. Idag skriver Pliktverkets generaldirektör Björn Körlof i DN att mönstringsplikten ska…
Man kan tycka att detta borde vara allas rättigheter, men det är det inte. De rättigheter EU-tiggarna har, har de i sitt hemland.. Vi svenskar kan inte åka runt i all världens länder och kräva rättigheter som vi inte har. Varför skulle då specifikt EU-tiggarna få detta?. De som kommer hit har inte enbart rättigheter utan också skyldigheter.. Med rättigheter följer skyldigheter. Daniel Kallós och Eva Arvidsson ser bara till EU-tiggarnas rättigheter och Sveriges skyldigheter gentemot dem, men förstår inte något så elementärt som att ett ensamt land som Sverige inte kan åläggas alla skyldigheter för all världens medborgare. Det fungerar helt enkelt inte rent praktiskt. I egenskap av skattebetalare anser jag att det finns en gräns för hur stor andel av mina pengar som används för andra länders medborgare. Den gränsen har med råge passerats för EU-tiggarna: 471 miljarder kr bara i EU-bidrag till Rumänien!. Vänsterextremister som Daniel Kallós har en total ...
I propositionen l mnas ven f rslag till de f rfattningar som kr vs f r att genomf ra r dets direktiv 2014/107/EU om ndring av direktivet 2011/16/EU vad g ller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fr ga om beskattning. Direktivet medf r att OECD:s globala standard tas in i r dets direktiv 2011/16/EU. De skyldigheter som bl.a. f ljer av standarden r skyldigheter f r rapporteringsskyldiga finansiella institut att identifiera finansiella konton som innehas av personer eller enheter med hemvist i annan eller andra stater eller jurisdiktioner, skyldigheter f r rapporteringsskyldiga finansiella institut att l mna uppgifter till Skatteverket om de konton som identifierats och skyldigheter f r Skatteverket att verf ra information till annan eller andra staters eller jurisdiktioners beh riga myndigheter ...
med reservation för ändringar). Ärade talman,. Persontågstrafiken i Finland är indelad i olika helheter enligt avtalstyp. Det finns ett gällande koncessionsavtal mellan kommunikationsministeriet och VR om monopol inom persontågstrafiken. Genom detta monopolavtal har ministeriet påfört VR en skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster när det gäller persontrafiken på järnvägarna. I gengäld har ministeriet beviljat VR monopol på persontågstrafiken på det bannät som anges i avtalet.. Monopolavtalet gäller både det monopol att idka persontågstrafik på järnvägarna som VR har beviljats, dvs. den marknadsmässiga trafiken, och den skyldighet att i gengäld idka trafik som utgör allmännyttiga tjänster, dvs. den allmänna trafikplikten. Dessutom köper kommunikationsministeriet så kallad avtalstrafik av VR. Samkommunen Helsingforsregionens trafik köper så kallad närtågstrafik för sin egen region av VR.. Kommunikationsministeriet och VR offentliggjorde i ...
Högsta domstolen gav i augusti ett avgörande om iakttagande av samarbetsskyldighet i enlighet med lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och
Som student är det bra att känna till vilka rättigheter och skyldigheter du har enligt lagstiftningen. Inte minst om du skulle hamna i en tvist med di...