European Molecular Biology Laboratory i Tyskland, Heidelberg. Få all information om skolan och dess masterprogram på bara två klick!
Officiell doktorsprogram i molekylär och cellulär biologi, på Universidade da Coruña , . Få all information om masterprogrammet och kontakta skolan på bara ett klick!
den onaturliga naturen Kunskapsmaterial om sexualitet och kön för lärare i naturkunskap och biologi på gymnasiet. 1 bionatur indd :27 Att skapa förutsättningar för att förändra och
Genetics and Microbiology. Antal högskolepoäng: 15. Betygskala: UV. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: TEK012, TEK012 och TEK012. Valfri för: N4, N4nbm. Kursansvarig: Torbjörn Säll, [email protected], Inst för biologisk grundutbildning. Förkunskapskrav: TEK285 Kemi - från allmän kemi till livets molekyler, TEK295 Cellens biologi och TEK015 Människans fysiologi. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Urval görs på minst antal poäng som återstår till examen. Prestationsbedömning: Undervisningen utgörs av föreläsningar, lärarledda självstudier, räkneövningar, bioinformatikövning och laborationer. Deltagande i laborationer och bioinformatikövning är obligatoriskt. Examination sker skriftligt i form av deltentamina under kursens gång. För godkänt betyg på hela kursen krävs godkända tentamina, godkända laborationsrapporter, godkända inlämningsuppgifter samt deltagande i ...
Sektionen för Teknisk Biologi på Linköpings tekniska högskola - . Välkommen till. Sektionen för Teknisk Biologi!. Vi läser Teknisk och Kemisk Biologi på Linköpings tekniska högskola. Detta är vår hemsida och den är till för nya studenter, näringslivet och naturligtvis alla medlemmar.
Sektionen för Teknisk Biologi på Linköpings tekniska högskola - . Välkommen till. Sektionen för Teknisk Biologi!. Vi läser Teknisk och Kemisk Biologi på Linköpings tekniska högskola. Detta är vår hemsida och den är till för nya studenter, näringslivet och naturligtvis alla medlemmar.
Molekylärbiologi: Betygskriterier De obligatoriska momenten laboration och presentationsövningar examineras separat (endast G). Se separat utdelade anvisningar. Betygskriterier för teoridelen (se nedan).
LIBRIS titelinformation: Molecular biology of muscular contraction / edited by Setsuro Ebashi, Fumio Oosawa, Takamitsu Sekine, Yiji Tonomura
Her kan du downloade Biologi-opgaven Noter biologi og tusindvis af andre opgaver helt gratis! Beskrivelse: Noter til biologi time, 9. klasse. de er på engelsk da jeg har biologi på endelsk, så undskyld for det, men ellers bare oversæt dem. Opgaven er i PDF-format og fylder 1 sider.
Bios biologi 1 er Cappelen Damms læreverk for biologi på vg2 og er skrevet etter læreplanen for biologi 1. Denne utgaven kom i 2012. ...
En utbildning i gränslandet mellan biologi, biomedicin och kemi - för dig som själv vill komponera en examen efter egna intressen och förkun
Kursens behandlar molekylära och biokemiska processer i eukaryota organismer, uppbyggnad och differentiering av och samverkan mellan olika cell- och vävnadsstrukturer i eukaryota organismer, genetiskt modifierade organismer inom forskning och i samhället samt molekylärbiologisk arbetsmetodik. Mer om utbildningen hittar du på http://www.biologi.lu.se/utbildning/kurser/kurser-grundniva/molekylarbiologi-15-hp
En doktorsavhandling om ribosomer blev det också, och sedan ville Siv Andersson åka till en forskargrupp i USA för att göra sin post doc. Hon sökte stipendium från European Molecular Biology Organization, men under intervjun för stipendiet tog samtalet en oväntad vändning.. − Han som intervjuade mig sa att jag borde åka till Laboratory of Molecular Biology i Cambridge istället. Han ringde en kontakt där och på bara några veckor ändrades alla mina planer. Jag fick komma till Cambridge och det var fantastiskt, ett toppenställe! Det var i Cambridge som man löste DNA:ts struktur och knäckte den genetiska koden, men jag skulle inte ha vågat söka mig dit själv.. Under postdoktortiden sekvenserade Siv en gen, och när hon kom tillbaka till professor Kurland i Uppsala tyckte han att hon borde bestämma alla gener för en organism.. − Det var ett vansinnigt projekt givet förutsättningarna då, alldeles för tidigt. Ingen i världen hade bestämt hela arvsmassan för en organism ...
Kursen är indelad i fyra block: 1. Cellens byggstenar och biokemins verktyg, 2. Den prokaryota cellens molekylära biologi, 3. Den eukaryota cellens molekylära biologi, 4. Eukaryot cellbiologi - cellens uppbyggnad och tillväxtreglering. Målet med kursen är att studenterna bland annat ska kunna beskriva hur proteiner, nukleinsyror, kolhydrater och lipider är uppbyggda, och förklara sambanden mellan deras struktur och funktion. Kursen ger även kunskap om bland annat DNA, cellcykeln och cellbiologiska skeenden.. ...
Jag är 20 år, bor i bostadsrätt med sambo och pluggar kemisk biologi på Linköpings universitet. Bloggar om saker jag tycker om. Typ livet, löpning, brödbakning, sömnad och min käre bullet journal. ...
Jag är 20 år, bor i bostadsrätt med sambo och pluggar kemisk biologi på Linköpings universitet. Bloggar om saker jag tycker om. Typ livet, löpning, brödbakning, sömnad och min käre bullet journal. ...
21.03.2003 Det er nå laget en forskningsplan for kongekrabbe, og på oppdrag fra Fiskeridepartementet er arbeidet med å kartlegge kongekrabbens effekter på økosystemet begynt. Målet er å øke kunnskapen om kongekrabbens biologi på tilvekst og overlevelse i alle stadier fra larver til voksne individer. Det skal også kartlegges hvilke geografiske områder i Nordøst-Atlanteren som tilfredstiller de krav til rammebetingelser som kongekrabben krever.
21.03.2003 Det er nå laget en forskningsplan for kongekrabbe, og på oppdrag fra Fiskeridepartementet er arbeidet med å kartlegge kongekrabbens effekter på økosystemet begynt. Målet er å øke kunnskapen om kongekrabbens biologi på tilvekst og overlevelse i alle stadier fra larver til voksne individer. Det skal også kartlegges hvilke geografiske områder i Nordøst-Atlanteren som tilfredstiller de krav til rammebetingelser som kongekrabben krever.
Forskare har för första gången fångat hur proteinet MYC, som spelar en central roll i cancer, binder till ett nyckelprotein och styr viktiga funktioner i cellen. Studien, som publiceras i Nature Structural and Molecular Biology, är […]. ...
Vi är ett familjeägt företag och har bakgrund inom molekylär biologi. Detta har vi dragit nytta av för att skapa de mest unika och potenta superfood-produkterna som går att skapa. Förutom de bästa formuleringarna så har vi försökt skapa produkterna så att även priset förblir resonabelt. Detta så att alla ska kunna dra nytta av förmånerna som riktigt bra ingredienser faktiskt har. För att uppnå detta jobbar vi utan fysisk butik och har försökt att få bort så många mellanhänder som möjligt.. ...
I denna utlysning ( Wallenberg Molecular Medicine Fellow ) vänder vi oss till framstående unga forskare med internationell forskningserfarenhet. Anställningen är placerad vid Medicinska Fakulteten. Institutionsplacering avgörs i samband med tillsättning. Tjänsten är tidsbegränsad till fyra år. Anställningen får förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. För befordran se nedan. Bakgrund Initiativet till Wallenberg Centra för molekylär medicin togs 2014 av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) genom en generös donation under tio år, som möjliggör utlysning av karriärpaket vid fyra centra placerade vid universiteten i Lund, Göteborg, Umeå och Linköping. WCMM i Lund har fokus på regenerativ medicin (rekonstruktion av normal cell-, vävnads- och organfunktion genom regeneration, transplantation och reparation) och i denna anställning söker vi en person
I denna utlysning ( Wallenberg Molecular Medicine Fellow ) vänder vi oss till framstående unga forskare med internationell forskningserfarenhet. Anställningen är placerad vid Medicinska Fakulteten. Institutionsplacering avgörs i samband med tillsättning. Tjänsten är tidsbegränsad till fyra år. Anställningen får förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. För befordran se nedan. Bakgrund Initiativet till Wallenberg Centra för molekylär medicin togs 2014 av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) genom en generös donation under tio år, som möjliggör utlysning av karriärpaket vid fyra centra placerade vid universiteten i Lund, Göteborg, Umeå och Linköping. WCMM i Lund har fokus på regenerativ medicin (rekonstruktion av normal cell-, vävnads- och organfunktion genom regeneration, transplantation och reparation) och i denna anställning söker vi en person
Institutionen för Molekylärbiologi Institutionen tillhör medicinska och teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna och erbjuder en vital forskningsmiljö med en bred uppställning av toppmoderna imaging-, metabolomik-, genomik- och screeningsanläggningar.. Anställningen Du kommer att vara del i en forskningsgrupp som är del av Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS), med bra internationella kontakter via ett partnerskap med EMBL (European Molecular Biology Laboratory) inom molekylär medicin. Till professor Billkers nya laboratorium söker vi en postdoktor för att ingå i ett interdisciplinärt forskningsteam. Vår forskning finansieras bl.a. av ERC (Europeiska forskningsrådet) och målet är att förstå det molekylära sammanhanget för överföring av malaria till myggor. Anställningen är heltid i två år och är placerad vid Institutionen för molekylärbiologi. Du förväntas börja i september 2018 om inte annat överenskommits. Forskningsprojektet är långsiktigt och vi
Morgondagens sjukvård kommer att erbjuda en individbaserad och förbättrad translationell medicin, där utveckling av nya molekylära tekniker för att förutse, diagnostisera och behandla sjukdomar utgör en central del. Detta kommer att kräva en avancerad kunskap hos dem som arbetar inom sjukvård och forskning samt inom läkemedelsindustri och bioteknikföretag.Masterprogrammet i molekylär medicin fokuserar på molekylära mekanismer som orsakar sjukdom, användande och tillämpning av nya tekniker inom genomik, epigenomik, proteomik samt utveckling av metoder för prognos, diagnos och behandling. Den starka forskningsanknytningen på masterprogrammet förbereder även för vidare forskarutbildning.Programmets första år ger fördjupade kunskaper om de molekylära och cellulära mekanismer som orsakar sjukdom inklusive cancer, med betoning på genetiska och epigenetiska faktorer, samt metoder och tekniker, klinisk diagnostik och behandling. Du får färdigheter i att självständigt analysera
Projektbeskrivning Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet ingår i en nationell plan för att Sverige ska återta en världsledande position inom medicinsk forskning. Bakom centrumet står Knut och Alice Wallenbergs stiftelse tillsammans med Umeå universitet, Västerbottens läns landsting, Kempestiftelserna och Cancerforskningsfonden i Norrland. Umeå universitet söker i denna utlysning upp till två excellenta unga forskare - Wallenberg Molecular Medicine Fellows - inom infektionsbiologi. Ett omfattande 6-årigt stödpaket ingår, med medel motsvarande 2 postdoktorer, 2 doktorander samt 6 miljoner SEK till förbrukningsmedel. Inom centrumet finns starka forskningsmiljöer kombinerat med unika biobanksmaterial och andra avancerade lokala och nationella forskningsinfrastrukturer. Arbetsuppgifter Du kommer att arbeta i nära samarbete med etablerade forskargrupper inom fokusområdet infektionsbiologi. Du förväntas initiera och driva forskning på hög internationell nivå i
Juleen Zierath, professor vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, har tillsammans med Maxwell Ruby lett en studie där man har identifierat en ny potentiell måltavla för behandling av metabola sjukdomar kopplade till fetma, som typ 2-diabetes och fettlever. Arbetet, som har utförts i samarbete med forskare vid University of California, Berkely och Danderyds sjukhus, publiceras nu i Cell Reports.
Multidisciplinär, tematisk forskning finns redan! Det var ett av budskapen som gavs när rektor Ole Petter Ottersen och prorektor Karin Dahlman-Wright besökte Institutionen för molekylär medicin och kirurgi den 30 oktober.
... (WCMM) bedriver forskning inom cancersjukdomar, infektionsbiologi, neurovetenskap och metabola sjukdomar inklusive diabetes. WCMM vid Umu ingår i en nationell satsning för att stärka molekylära livsvetenskaper via ett initiativ från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. ...
Oscar Miguel Rollano Penaloza, Lewandowska, M., Stetefeld, J., Ossysek, K., Madej, M., Bereta, J., Sobczak, M., Shojaei, S., Ghavami, S. & Los, M., 2014 aug 19, I : Trends in Molecular Medicine. 20, 9, s. 519-528. Forskningsoutput: Tidskriftsbidrag › Översiktsartikel ...
Det första stora erkännandet av den framstående forskning som bedrivs vid Umeå Universitet kom 2007 då Vetenskapsrådet beslutade om stöd för etablering av MIMS som den svenska noden i det nordiska partnerskapet med EMBL.. - Att klara de krav som ställs för att få ingå i EMBL-nätverket är en kvalitetsstämpel som ger hög internationell status vilket sätter Umeå universitet på forskarvärldens karta. Tack vare detta har MIMS kunnat rekrytera unga framstående forskare som också blir förebilder för de yngre forskare och forskarstuderande som redan finns här. Nätverket ger dem även goda möjligheter att verka vid andra EMBL-noder. De får också tillgång till en kvalificerad vetenskaplig infrastruktur och stora kliniska studier, säger Marianne Sommarin, vicerektor för forskningsfrågor vid Umeå universitet.. Vid invigningen medverkar även professor Iain Mattaj Director General, European Molecular Biology Laboratory, EMBL, Tyskland, professor Carl-Henrik Heldin Uppsala ...
Cellens biologi (Proteinreabsorption i nyrens tubuli, Proximale tubulus), Anatomi (3-D rekonstruktioner af nyrens nefroner, Nyrens struktur/ultrastruktur og funktion), Fysiologi (Nyrepatofysiologi, Proteinuri), Molekylær medicin (Celle kultur studier, Immunhistokemi, peroxidase og fluorescens, Immuno-guld elektronmikroskopi, Konfokalmikroskopi, Regulering af endocytose), Nyre og urinveje (Lokalisering af membranproteiner, Receptor medieret endocytose), Nyre og urinveje (Nyrepatofysiologi, Proteinuri, Receptor medieret endocytose). ...
( Masterprogram i molekylär medicin, HT17 120 HP 100 % ) På masterprogrammet i molekylär medicin får du kunskap om molekyl-ära mekanismer som orsakar sjukdom, användande och tillämpning av nya tekniker inom genomik, epigenomik och proteomik samt utveckling av metoder för prognos, diagnos och behandling, vilket kommer att vara centrala inslag i framtidens sjukvård. Här befinner du dig mitt i en avancerad undervisningsmiljö vid forsknings-fronten inom molekylär medicin som samlar forska-re, kliniker och industri från U-ppsala universitets världsledande labora-torier.
Pris: 639 kr. häftad, 2010. Skickas inom 1‑3 vardagar. Köp boken Molekylärbiologi av Henrik Brändén (ISBN 9789144046174) hos Adlibris.se. Fri frakt. Alltid bra priser, fri frakt över 149 kr och snabb leverans. | Adlibris
Ulf Landgren, professor i molekylär medicin, har blivit invald som medlem i organisationen EMBO (European Molecular Biology Organization) som stödjer...
Vi söker efter en Förste forskningsassistent till institutionen för molekylärbiologi vid Umeå Universitet. Det är en visstidsanställning på 12 månader med tillträde 1 Maj 2019. Sista ansökningsdag är 20 Mars 2019. Projektbeskrivning och arbetsuppgifter Vi erbjuder en vetenskapligt stimulerande miljö som tillhandahålls av Laboratoriet för molekylär infektionsmedicin Sverige (MIMS), Institutionen för molekylärbiologi, Umeå centrum för mikrobiell forskning (UCMR) vid Umeå universitet och Nordiska EMBL Partnership for Molecular Medicine. Den sökande kommer att interagera med forskare från olika områden och med varierande vetenskaplig och teknisk expertis. Projektet är fokuserat på biokemiska, molekylärbiologiska och strukturella analyser av ribosomassocierade proteiner. Projektets specifika fokus är att förstå rollen av ribosomassocierade ABCF-ATPaser i protein syntes och antibiotikaresistens. ABCF proteinerna ska studeras i rekonstruerade in vitro-system och genom kryo-EM
... i Medicinsk vetenskap med inriktning mot virologi Vi söker en doktorand till institutionen för klinisk mikrobiologi och Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet. Projektet går ut på att identifiera de molekylära mekanismerna bakom rekrytering och inträde av virus i värdceller. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år med start snarast eller enligt överenskommelse. Projekt Rekryteringen av ett virus till värdcellens yta är en mycket komplex och dynamisk process som bygger på en mängd olika biomolekylära interaktioner som måste regleras och moduleras i rymd och tid. Ofta involverar initiala interaktioner mer eller mindre specifika interaktioner med kolhydrater som finns inom glykokalyx, i form av glykosaminoglykan, glykolipider eller glykoproteiner. Doktorandprojektet syftar till att undersöka molekylära mekanismer som ligger bakom interaktioner mellan virus och kolhydrater. Arbetet innebär ett biofysiskt tillvägagångssätt baserat på
Genom att bygga om en vanlig mobilkamera, har en svensk-finsk forskargrupp nu lyckats tillverka ett mycket billigt och enkelt minimikroskop. Idén kom ursprungligen från NASA, som ville utveckla små mikroskop att använda i rymdforskningen- Tanken är att göra ett mobilt och billigt mikroskop som är tillgängligt på platser där man inte har vanliga lab-mikroskop. Vår prototyp kostar inte mer än ett fåtal kronor, säger Johan Lundin, forskningschef vid Institutet för molekylär medicin i Finland och gästprofessor på Karolinska Institutet.
Kristian Pietras, professor i molekylär medicin, har utsetts till Lunds universitets egen Fernströmpristagare. Han får priset för sin banbrytande forskning om samspelet mellan tumörceller och deras omgivning, vilket kan leda till nya behandlingar vid cancer.
projektledare vid Institutionen för medicinska vetenskaper,|em| Molekylär medicin|/em| \[email protected]\n \n \n
Forskare vid Centrum för molekylär medicin i Solna arbetar med att förstå hur bråckbildningar på aorta uppstår. Det är ett gigantiskt pussel som ska läggas.
Liam Neeson spelar titelrollen i denna kritikerhyllade skildring av den verklige sexforskaren Alfred Kinsey. Som universitetslärare i biologi på 30-talet insåg Kinsey hur lite forskning som hade gjorts om mänsklig sexualitet, och bestämde sig för att intervjua ett stort antal amerikaner om deras sexliv. Resultatet blev flera kontroversiella rapporter som lade grunden för den moderna sexologin.
Språk. Det gillar jag. Märklig utveckling. När jag gick i grundskolan och gymnasiet var språkämnena en plåga, inte svenska kanske, bara halvplåga. Mitt mantra var matte, fysik och kemi och så biologi på helgerna. Nä, nu far jag med osanning, var inte alls särskilt framgångsrik hos kullerullorna i stan. Om inte annat så avskräckte väl…
forskning.se) Nyckeln är att ha en mångfald av träd, buskar och andra växter för att få många olika typer av mat till fåglarna, det vill säga olika bär, frukter, fröer, maskar, insekter och spindlar, säger Caroline Isaksson, lektor i biologi på Lunds universitet. Förslag på lektion inom temat: ... ...
Idag har far i huset åkt till Lappland så vi får klara oss utan honom framtill söndag. Men det ska väl gå. Ungarnas nyaste kusin anlände i går morse, så vi ska väl sticka oss in dit någon dag och så ska vi få trevligt besök, så att sånt. En arbetsdag framför ännu, med bland annat gympa och biologi på schemat. Inte de ämnen jag vanligtvis undervisar, men omväxling förnöjer eller hur var det ...
MOLEKYLÄR BIOLOGI: Molekylära mekanismer bakom cancerutveckling Jussi Taipale, född 1968 (42 år), är professor i medicinsk systembiologi vid Karolinska Institutet.. Han utnyttjar systembiologi och genomik (kunskapen om arvsmassans uppbyggnad och funktion) för att studera 1) varför det krävs ett så stort antal gener för cancerutveckling, 2) varför olika typer av gener är muterade vid olika former av cancer, och 3) vad som är gemensamt för all cancerutveckling. Taipales forskargrupp ämnar främst att med hjälp av funktionsgenomik och RNA-interferens (RNAi) identifiera alla gener som är nödvändiga för celldelning.. Utifrån detta kommer de att med systembiologiska metoder identifiera målgener för onkogener (arvsanlag som har förmåga att omvandla en cell till en cancercell) samt identifiera de DNA-sekvenser uppströms eller nedströms om målgenerna som behövs för att reglera gener och celltillväxt. Jussi Taipales forskargrupp studerar bland annat tjocktarmscancer, ...
UNT skriver om en studie av Neandertal-DNA som presenterats i Molecular Biology and Evolution. Man har analyserat mitokondrie-DNA från olika Neandertalpolulationer i olika geografiska områden och från olika tider. Mitokondrie-DNA är DNA som inte finns i cellkärnan utan i cellens mitokondrier (cellernas kraftgeneratorer), och det ärvs som en kopia från modern. Mitokondrie-DNA förändras endast genom […]. ...
Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) är en svensk nationell satsning som inleddes 2014 för att stimulera svensk medicinsk forskning. WCMM-samarbetet har fyra noder, vid universiteten i Göteborg, Linköping, Lund och Umeå, samt ett nära samarbete med SciLifeLab, i Stockholm/Uppsala. En förhoppning är att utveckla fler nätverk bland de främsta forskarna i landet, och att stimulera till ett bättre nyttjande av biobanker, tekniska plattformar och infrastruktur. Satsningen finansieras i huvudsak av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW), som under perioden 2016-2024 avser att satsa drygt 1,7 miljarder kronor inom livsvetenskaplig forskning vid svenska lärosäten. Wallenberg centrum för molekylär och translationell medicin vid Göteborgs universitet fokuserar på forskning om cancer, fetma, diabetes, inflammatoriska sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Av en total satsning på mer än 600 miljoner bidrar KAW med 175 miljoner och Göteborgs universitet, Astrazeneca ...
Glenn Rune Björk, född 1939, är en svensk biolog. Han disputerade 1971 vid Umeå universitet där han senare blivit professor i molekylärbiologi. Björk har bland annat varit prodekan för teknisk-naturvetenskaplig fakultet och suttit i Umeå universitets styrelse. Han var under 1990-talet först ledamot och sedan åren 1998-2000 vice ordförande för det europeiska forskningssamarbetet EMBL, European Molecular Biology Laboratory. Björk har under åren 2009-2016 suttit i den gemensamma styrelsen för forskningscentren Umeå Centre for Microbial Research (UCMR) och Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS) vid Umeå universitet, och fick förnyat förtroende för perioden 2017-2021. Glenn Björk blev 1990 ledamot (nummer 1336) i Vetenskapsakademien och är även ledamot av EMBO, the European Molecular Biology Organization, samt sitter i styrelsen för Carl Tryggers stiftelse för vetenskaplig forskning. Tillsammans med Leif Isaksson, professor i mikrobiologi vid Stockholms universitet och ...
Atomic Force Mikroskopi, AFM (Molekylær struktur og funktion), Biokompatibilitet (celleadhæsion, komplementsystemet, nanopartikler), Blod (complement faktorer, fibrinogen, leukocytter, proteaser), Cellens biologi (adhæsionsafhængig vækst, celleadhæsion, integriner, integrinmedieret signalering), Genterapi (virusuafhængigt geneoverførsel), Immunologi (beta-2 integriner, C3 receptorter, celladhæsion, det medfødte immunforsvar, komplement receptor 3 & 4, komplementsystemet, mannan-bindende lektin, monocytter, neutrophile granulocytter, scavenger receptorer), Immunsystemet (celladhæsion, cellereceptorer, celleoverflademarkører, cytokiner, Dendritiske cellers immunbiologi, integriner, komplement systemet, komplementreceptor 3 & 4, macrofager, mannan-bindende lektin, MASP-2, medfødte immunforsvar, neutrophile granulocytter), Immunsystemet, Lægemidler (antiinflammatoriske pharmaca, funktionsblokerende antistoffer, heparin), Medicinhistorie (dansk lægevidenskab, 20. århundrede), ...
LiU:s lag uppnådde silvermedalj i världsomfattande tävling i syntetisk biologi med projekt om svårveckade proteiner i Alzheimers sjukdom.