Follicum ingår sedan 2017 i ett omfattande diabetesprojekt som leds från Lunds Universitet och vars arbete finansieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning. Detta projekt genomförs i samarbete med Lunds Universitet. Utöver Follicum ingår Skandinaviens största bolag Novo Nordisk, Johnson & Johnson Innovation, Probi, CardioVax, Region Skåne/Skånes Universitetssjukhus samt världens tredje största läkemedelsbolag Pfizer i projektet. Detta ger oss värdefulla kontakter och möjligheter till nätverkande på internationell toppnivå. Vi är också mycket glada att Novo Nordisk Foundation tilldelat Professor Jan Nilssons forskargrupp på Clinical Research Center vid Lunds Universitet totalt 1 400 000 DKK under 2017/18 för att utföra prekliniska diabetesstudier med Follicums peptider.. ...
Stockholm - Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag planer att minska de aktiviteter som inte är kritiska för den kliniska utvecklingen av bolagets läkemedelskandidater. Detta speglar bolagets ökade fokus på sina projekt i klinisk fas.. Som en följd av denna plan kommer Medivir idag att meddela Arbetsförmedlingen ett varsel som berör ungefär 60 tjänster, främst inom preklinisk forskning och administration. Medivir kommer också att påkalla förhandling med de fackliga företrädarna rörande de konsekvenser detta kan komma att medföra för personalen. Neddragningarna beräknas kunna minska Medivirs årliga kostnadsbas, exklusive de kliniska projektkostnaderna, med cirka två tredjedelar. Medivir utforskar även strategiska alternativ för forskningsprojekten och forskningsorganisationen.. - Vår fokusering på den kliniska portföljen, tillsammans med kostnadsreduktionen inom preklinisk forskning, är nödvändiga steg för att vi optimalt ska kunna utveckla värdet i ...
Avdelning Anställningen är knuten till sektionen för neurogeriatrik som består av sammanlagt ca 80 medarbetare. Sektionen bedriver framför allt translationell preklinisk forskning omAlzheimers sjukdom, andra demenssjukdomar och andra neurodegenerativa tillstånd i laboratorier i BioClinicum, KI Campus Solna och Neo, KI Campus Flemingsberg. Vi söker nu en administratör på heltid som kan stötta sektionsledning och medarbetare, tjänsten är tillsvidare och är främst placerad i BioClinicum i Solna. Arbetsuppgifter Som administratör på sektionen för neurogeriatrik kommer du att stödja sektionsledningen, och anställd personal på sektionen, i administrativa frågor. Det innefattar exempelvis ekonomi- och personaladministration. Arbetsuppgifterna som utförs självständigt är såväl kvalificerade som mer rutinartade såsom: Ge stöd till chefer i personalplanering med tillhörande administration Administrativt stöd till sektionens medarbetare Registrering av arvoden, resor och utlägg
Avdelning Anställningen är knuten till sektionen för neurogeriatrik som består av sammanlagt ca 80 medarbetare. Sektionen bedriver framför allt translationell preklinisk forskning omAlzheimers sjukdom, andra demenssjukdomar och andra neurodegenerativa tillstånd i laboratorier i BioClinicum, KI Campus Solna och Neo, KI Campus Flemingsberg. Vi söker nu en administratör på heltid som kan stötta sektionsledning och medarbetare, tjänsten är tillsvidare och är främst placerad i BioClinicum i Solna. Arbetsuppgifter Som administratör på sektionen för neurogeriatrik kommer du att stödja sektionsledningen och anställd personal på sektionen, i administrativa frågor. Det innefattar huvudsakligen ekonomi- och personaladministration. Arbetsuppgifterna som utförs självständigt är såväl kvalificerade som mer rutinartade såsom: Administrativt stöd till sektionens medarbetare. Administrativt stöd till chefer i personalplanering. Registrering av arvoden, resor och utlägg. Löpande
Per arbetar som investment manager med inriktning mot Life Science och ansvarar för hela investeringsprocessen, vilket innebär att hitta, investera i och utveckla innovativa bolag med tillväxtpotential samt att genomföra exit av innehavet.. Per har jobbat i många år i olika prekliniska forskningstjänster inom läkemedelsbolag. Innan han kom till Almi Invest var han affärsutvecklare på Teknopol med inriktning på Life Science. Per är doktor i Medicinsk vetenskap.. ...
Forskningen vid Elektrisk mätteknik kan grovt delas in i tre kategorier Ultraljud Nanobioteknologi och Lab-on-a-chip Smarthand och huvuddelen av arbetet utförs i nära samarbete med medicinska avdelningar vid Lunds universitet och universitetssjukhusen i Lund och Malmö. Ultraljudsforskningen är ämnesöverskridande, och fokuserar på utveckningen av icke-invasiva ultraljudsmetoder för arteriella tillståndsbedömningar, blodflödesmätningar, mikrobubblor som sensorer för funktionell och molekylär ultraljudsavbildning liksom ett system för visualisering och kommunikatione med delfiner.. ...
Med halvledande polymerer kan såväl analoga som digitala elektroniska kretsar skapas inne i le-vande blommor, buskar och träd. Det visar forskare vid Laboratoriet för organisk elektronik, Lin-köpings universitet. Resultaten publiceras i Science Advances.. Med hjälp av de kanaler som fördelar vatten och näring i växter har forskargruppen vid Laboratoriet för organisk elektronik, under ledning av professor Magnus Berggren, byggt upp nyckelkompo-nen-terna i elektroniska kretsar.. I en artikel i Science Advances visar de hur rosor kan tillverka både analoga och digitala elektro-nis-ka kretsar, som i förlängningen kan utnyttjas för att exempelvis reglera växtens fysiologi.. Traditionell elektronik skickar och bearbetar elektroniska signaler medan växter transporterar och behandlar joner och växthormoner. I organisk elektronik, baserad på halvledande polymerer, kan både joner och elektroner fungera som signalbärare, vilket gör det möjligt översätta växternas signa-ler till ...
Vi söker efter dig som har erfarenhet av arbete med farmakokinetik inom läkemedelsindustrin och som har arbetat med detta inom klinisk forskning men som också har ett brett perspektiv och även är bekant med farmakokinetikstudier inom preklinisk forskning.
Sjukfrånvaroutveckling efter arbetslivsinriktad multimodal smärtrehabilitering: En 10-årsuppföljning av en randomiserad kontrollerad studie SyfteAtt s...
2021-10-01T13:30:00.000+02:00 2021-10-01T13:30:00.000+02:00 3D super-resolution microscopy of living cells using reversibly switchable fluorophores (Disputationer) 3D super-resolution microscopy of living cells using reversibly switchable fluorophores (Disputationer) ...
2021-10-01T13:30:00.000+02:00 2021-10-01T13:30:00.000+02:00 3D super-resolution microscopy of living cells using reversibly switchable fluorophores (Disputationer) 3D super-resolution microscopy of living cells using reversibly switchable fluorophores (Disputationer) ...
Scotch® Eltejp 13, Halvledande, 19 mm x 4,25 m är en mycket formbar, halvledande högspänningsskarvningsstejp av etenpropengummi (EPR). Denna halvledande tejp sträcks enkelt ut för att forma sig till oregelbundna former och bibehåller sin ledningsförmåga när den sträcks ut.
Knutpunkt Midlanda En multimodal nod i de övergripande transportstrukturerna Underlag för visionsskrift och programförutsättningar Slutrapport Infraplan AB Mittnordens multimodala knutpunkt