Pris: 226 kr. häftad, 2015. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Fundamental Principles of Electric and Magnetic Circuits - Scholars Choice Edition av Fred Alan Fish (ISBN 9781298090621) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris
Översättning av Adam Smiths fyra grundläggande principer om beskattning Skatter i ett ekonomiskt och historiskt perspektiv I detta kapitel presenteras en ekonomisk och historisk referensram som bakgrund
LIBRIS titelinformation: The physical principles of the quantum theory / by Werner Heisenberg ; transl. by Carl Eckart and Frank C. Hoyt
STOCKHOLM (SIX) Klädkedjan H&M ser neutrala externa faktorer som bland annat inkluderar bomullspriser och valuta i det fjärde kvartalet 2011/2012. Det säger H&M:s vd ...
LSS ska göra det möjligt för alla att vara självständiga och delaktiga. Lagen slår fast att alla har lika värde och att ingen ska ses som
Sitter och tittar på Matematikens historia. Vi är inne på matematikens mösnter, hur vi kan leta efter strukturer i matematiska teorier. Hur geometri kan användas för att förklara algoritmer, och hur ekvationer kan förklaras olösliga genom dess underliggande uppbyggnad. Otroligt intressant och lockande :) Ett coolt avsnitt handlade om Cantor som kom på att det…
Inledningsvis sker ett fördjupat studium av de komplexa talen, gammafunktionen och de elementära funktionerna samt deras inverser definierade i komplexa planet. Dessutom ges en kort orientering om begreppet analytisk funktion samt Cauchys sats med tillämpning på integralberäkning med hjälp av residykalkyl. För att motivera studiet av partiella differentialekvationer härleds några vanligt förekommande typer ur enkla fysikaliska principer. Ett viktigt verktyg är Fourierserieutveckling av funktioner. Fourierserier behandlas tämligen ingående och även frågor om olika typer av konvergens tas upp liksom tillämpningar på lösning av partiella differentialekvationer. Fourierserierna generaliseras sedan till utveckling av funktioner i allmänna ortogonala system och i samband med det studeras Hilbertrum och konvergens i norm. Teorin tillämpas på problem av Sturm-Liouville typ och allmänna randvärdesproblem för några viktiga klasser av partiella differentialekvationer. Några, i ...
I Pages på iPad kan du lägga till ekvationer och matematiska uttryck i ett dokument genom att använda LaTeX-kommandon eller MathML-element.
Såvida inte parterna kommit överens om annat gäller de priser för Tjänsten som vid var tidpunkt finns publicerade på EasyCashiers hemsida. Avgiftsändringar som beror på externa faktorer ska aviseras i direkt anslutning till genomförande av avgiftsförändringarna. EasyCashier har rätt att höja avgift med omedelbar verkan om höjningen är direkt hänförlig till externa faktorer såsom förändring av valutakurs, skatt eller liknande allmän pålaga samt vid annan liknande omständighet av ekonomisk betydelse för Tjänsten utanför EasyCashiers kontroll och som påverkar kostnaden för tillhandahållande av Tjänsten. EasyCashier ska avisera avgiftsändringar som ej är att hänföra till externa faktorer senast en (1) månad innan avgiftsförändringen träder i kraft, varvid Kunden erhåller möjlighet att säga upp Avtalet med en (1) månads uppsägningstid ...
30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Förutsättningar för förvaltningsbesluts verkställbarhet. Särskilt om betydelsen av att beslut vinner laga kraft..
I bland blir det en salig röra av lite allt möjligt när jag är hungrig. Allt på tallriken är det som jag var sugen på. :-) majskolv sallad...
Tidning från Stena Stål # Sparnit i Torsby blev vändpunkt Kundnära möten i Luleå Viktigt att certifiera rätt Rustas nya centrallager tar form Falun satsar allt på hoppet TÄVLA om vinsten som snösäkrar
Att ta fram lämpliga modeller för beskrivning dynamiska system är ett centralt problem i reglertekniken, och ofta avgörande för framtagning av robusta och välpresterande styrlagar. När fysikaliska samband inte är fullt kända genereras modellerna och styrlagarna istället helt eller delvis från uppmätta data, genom systemidentifiering, maskininlärning eller adaptiv reglering. Avsikten med kursen är att förklara grundläggande principer för hur detta går till.. Första delen av kursen viks åt adaptiv reglering och systemidentifiering för system med flera insignaler och utsignaler. Fokus ligger på tillståndsmodeller och metoder för att generera dessa, inklusive gråbox-identifiering. Vi beskriver iterativa metoder för inlärning, liksom modellförenkling i syfte att minska antalet tillstånd.. Den andra delen av kursen viks åt förstärkningsinlärning (reinforcement learning). Här ingår teorin för dynamisk programmering och olika approximativa metoder för detta. ...
Intended for use in a one- or two-semester undergraduate course in operating systems for computer science, computer engineering, and electrical engineering majors Operating Systems: Internals and Design Principles provides a comprehensive and unified introduction to operating systems topics. Stallings emphasizes both design issues and fundamental principles in contemporary systems and gives readers a solid understanding of the key structures and mechanisms of operating systems. He discusses design trade-offs and the practical decisions affecting design, performance and security. The book illustrates and reinforces design concepts and ties them to real-world design choices through the use of case studies in Linux, UNIX, Android, and Windows 8. Teaching and Learning ExperienceThis program presents a better teaching and learning experiencefor you and your students. It will help: Illustrate Concepts with Running Case Studies: To illustrate the concepts and to tie them to real-world design choices ...
Jämför priser på Applied Differential Equations (, 2015), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Applied Differential Equations (, 2015).
Transformativ coaching leder dig till ett mer hållbart och bättre liv, genom att kalibrera dig inifrån-och-ut så att du når högre grad av äkthet. Processhandledning så som chefs- och ledarskapsutveckling, målstyrning och hållbart medarbetarskap leder dig till ett mer hållbart och bättre arbetsliv. Facilitering effektiviserar och utvecklar organisationer genom att leda människor mot satta mål. Facilitering är en särskilt bra metod för att ta tillvara på människors potential vid behov av idé- och innovationsutveckling.
Passande synonymer för på stort avstånd ▶ 3 hittade synonymer ✓ 1 olika betydelser Liknande och närliggande ord för på stort avstånd ✓ Vad är det rätta ordet? Överblick över alla synonymer!
JCI DISCOVER- online officiell JCI skolning. Vi var fem personer från JCI Mariehamn som tillsammans med 10 andra deltog i JCI Discover med JCI United och JCI Cosmopolis.. Kursen var en djupdykning i JCI med fokus på frågan varför, på värderingar, projekt, JCI RISE (Rebuild, Invest, Sustain och Evolve), JCI:s samarbetspartners, JCI Active Citizen Framework, FN:s globala mål för hållbar utveckling m.m.. Denna kurs är skapad för att engagera deltagarna att förstå varför JCI existerar. Fokus är på kärnvärderingar och ramar som driver JCI mission. Kursen utforskar även de färdigheter som medlemmarna kan utveckla som ledare i organisationen för att skapa en hållbar påverkan i en föränderlig värld. JCI Discover är en ny kurs som kombinerar de viktigaste aspekterna av JCI Achieve och JCI Impact.. Nästa skolning i vår Accelerate Together Training Path kommer att vara JCI Explore, som är en naturlig uppföljningskurs efter Discover. Därefter organiserar vi troligtvis JCI ...
Stressbesvär ökar i svenska arbetslivet. Under 2014 hade nästan var fjärde svensk stressbesvär. Lär dig mer om stressens påverkan på ditt liv och hälsa.
Att lösa problem handlar till att börja med om att kunna tillägna sig det matematiska innehållet i olika situationer. Därefter gäller det att tolka innehållet och utforma en frågeställning med hjälp av olika matematiska uttrycksformer. ...
The reasons why so many attempts have been made to guess what was the state of the Universe several billion years ago is probably the general belief that long ago the state of the Universe must have been much simpler, much more regular than today, indeed so simple that it could be represented by a mathematical model which could be derived from some fundamental principles through very ingenious thinking. Except from some vague and unconvincing reference to the second law of thermodynamics, no reasonable scientific motivation for this belief seems to have been given. This belief probably emanates from the old myths of creation. God established a perfect order and harmony and it should be possible to find which principles he followed when he did so. He was certainly intelligent enough to understand the general theory of relativity, and if He did, why shouldn´t He create the Universe according to its wonderful principles? (The big bang never happened, s. 228 ...
Tänkte fortsättningsvis tillverka dessa fyra modeller. Men vad ska de heta? Min fantasi tog slut. Hjälp, please! uploaded in Utrustning och beten:
Luciakrona i m ssing - f r 5 st levande ljus, klassisk modell f r levande ljus, fr n Svenska Guld- & Silvervarufabriken, Kvalitet till hem och f retag. Hos www.grantrum.se
Obesvarade frågor? - Är det någon som inte fått svar på frågor? Putta gärna upp tråden igen eller skriv här. Bilder un...
Snygg bandtisha! Klassisk modell kombinerat med grym kvalitet både på tröja och tryck. Er bandtisha blir en självklar bestseller på merchbordet.
K p Prinsesskl nning,klassisk modell,3-4 r hos bamba.se. Leksaker p n tet. Snabba leveranser och god service! Bamba lskar leksaker!
Lag om valfrihetssystem, LOV, reglerar vad som ska gälla för de kommuner och regioner som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten.. Valfrihetssystem enligt LOV är ett alternativ till upphandling enligt Lag om offentlig upphandling (LOU). Det är ett regelverk som beskriver hur privata utförare kan bli leverantörer av välfärdstjänster. Lagen bygger på grundläggande EG-rättsliga principer: konkurrens, icke-diskriminering, öppenhet och proportionalitet. ...
misc{1556195, abstract = {En fråga som ofta har belysts är frågan var miljöfarliga verksamheter skall placeras, däremot torde konflikter och problem även kunna uppkomma vid placering av bostäder. Syftet med denna undersökning är därför att under-söka tänkbara effekter av att bostadsbebyggelse planläggs i närheten av miljöfarlig verksamhet. Miljöfarlig verksamhet kräver tillstånd och med sådant tillstånd kommer viss rättsverkan som enligt huvudregeln är evig. Trots detta kan under vissa omständigheter tillstånd komma att omprövas eller till och med återkallas. En grundläggande princip som härstammar långt bak i tiden är principen om att man inte får använda sin egendom så att annan skadas av användandet. Ett tillstånd innebär dock ett undantag från denna princip men i andra avseenden finns denna grannerättsliga princip kvar, särskilt i fråga om skadestånd. Att en industri var först på platsen ger ingen prioritetsverkan, det enda som ger prioritetsverkan ...
HDCP (2.2, för HDMI 1/2/3/4); Bluetooth® (version 4.1 HID/HOGP/3DSP/SPPP); Nätingång (NÄTADAPTER); RF-ingång (1 på sidan); IF (BS/CS)-ingång (2 på sidan); Kompositvideoingång (1 på baksidan, hybrid med komponent); Komponentvideoingång (Y/Pb/Pr, 1 på baksidan); SCART (1 på baksidan utan Smartlink), HDMI-anslutning (4: 3 på sidan, 1 på baksidan); SCART-videoutgång (1 på baksidan); Analog ljudingång totalt (2 på baksidan); Digital ljudutgång (1 på baksidan); Ljudutgång (1 på sidan/hybrid med HP och subwooferutgång); Hörlursutgång (1 på sidan/hybrid med hörlurs- och subwooferutgång); Subwooferutgång (1 på sidan/hybrid med hörlurs- och subwooferutgång); USB (3 på sidan); Ethernetanslutning (1 på sidan); PCMCIA-plats (1 på ovansidan); HDMI- ...
Alla kӓnner sig nere någon gång ibland. Ibland kan det bero på fysiska orsaker som fӧr lite sӧmn eller felaktig kost eller kanske en period med stress på jobbet. Eller så har något hӓnt som gӧr att man inte kӓnner sig helt på topp, ett dӧdsfall eller andra stӧrre problem. Men om denna kӓnsla av nedstӓmdhet fortsӓtter under en lӓngre period och man verkligen ӓr deprimerad så kan hela livet kӓnnas jobbigt. Ingenting ӓr roligt och personen kan till och med vara i fara. Det finns en hel del man kan gӧra fӧr att komma tillrӓtta med depressioner. Vissa har blivit riktigt hjӓlpta genom att ӓta mediciner, ӓven om många av dem fӧr med sig biverkningar. Andra lӓgger om sin kost och mӓrker hur detta påverkar också deras kӓnslor och tankar. Man har också funnit att trӓning kan bota depression, eller i alla fall minska styrkan på den. Ibland kan…. ...
Nu när konditionen har återkommit orkar jag till och med att städa bättre. Regelbunden användning av BEMER-terapi har varit till stort hjälp. Vid 45-års åldern upplever Susanna att hon fortfarande är ung och hon har alltid varit rörlig och aktiv av sig. Hennes återhämtning har förbättrats och hon är inte längre lika utmattad efter arbetsdagen eller andra aktiviteter.. Har man medfödd EDS-sjukdom så innebär det mycket fysiska begränsningar och det är inte bara det att orka med vanliga hushållssysslor. Det kan till och med vara en utmaning att gå i trappor. Fast nu återhämtar hon sig från vardagliga påfrestningar mycket snabbare jämfört med tidigare.. Jag har inga problem med att röra på mig längre. Nu jobbar jag på heltid, fast prognosen tidigare var att jag skulle vara heltidssjukpensionär vid 40 års ålder. Jag upplever att jag får många fler år i arbetslivet tack vare BEMER-terapin, säger Susanna glatt.. En läkare som hon träffade ansåg att hon inte ...
Den grundläggande principen om bukspottkörtelnsekretion är att bukspottkörtelnsaften alltid innehåller tre huvudgrupper av enzymer:. Amylas är nödvändigt för bearbetning av kolhydrater, bara på grund av det, de förstörs och absorberas i blodet. För olika typer av socker finns en specifik typ av detta enzym.. Lipasenzymer som produceras i bukspottkörteln, utan vilken uppdelning och absorption av fetter är omöjligt.. Proteas är ett enzym som också produceras av bukspottkörteln. De är nödvändiga för nedbrytning av proteinföreningar.. Trots att matsmältningsenzymerna i bukspottkörteln inte ersätter varandra, har de mycket gemensamt.. Tre unga män, samma från ansiktet hänvisar till proteiner och fungerar endast i ett visst temperaturområde, utan tillgång till ljus och syre.. Metabolism av fetter, kolhydrater och proteiner i kroppen är endast i närvaro av dessa enzymer och alla tre på en gång.. Pavlov, grundaren av fysiologi, utförde experiment, under vilka hon ...
Vi är ganska många som efter tester och funderingar insett att vi aldrig kommer att bli duktiga på målning och tapetsering. Vi är en hel del som hindras av rent fysiska begränsningar av olika slag. Sjukdomar och handikapp. Vi är också en ganska stor grupp som inte hinner ta oss an ett stort hemmafixarprojekt. Eller inte vill, helt enkelt. Då är det så väldigt skönt att de finns, proffsen.. Man ringer eller mailar en firma som verkar ha en vettig filosofi och med deras bistånd får man snabbt en offert. Därifrån blir saken bara enklare. Man kommer överens om vad som ska göras och om kostnaden. Sedan handlar det för ens egen del mest om att komma hem från jobbet och beundra det arbete som utförts under dagen. Dags att prova?. Här kan du läsa mer om hur målare arbetar.. #social-buttons {clear:both;height:15px;margin:40px 0 10px 20px;} #social-buttons a {background:url(https://staticjw.com/images/social-sprite.png) no-repeat 0 0;width:16px;height:16px;display:block;margin:0 0 ...
Avföringsprincipen (dk. afføringsprincippet) betecknar i Martinus litteratur en princip om frånstötning som inte bara används i den sedvanliga betydelsen (substans som återstår av födan när den har passerat en organism och sedan utsöndras). Martinus använder detta begrepp i en vidare betydelse för att beteckna principen att materier eller ämnen som är oönskade av ett väsen, stöts bort eller avlägsnas när de inte längre är önskade, för att lämna plats för ett nytt begär. Avföring i denna betydelse används även synonymt med principen om frånstötning, och frånstötning av oönskade material är enligt Martinus en grundläggande princip för livets upprätthållande. Martinus likställer begreppet avföringsprincipen även med kloakprincipen som uttrycks som ett villkor för varje form av hygien och för hälsa och sundhet (se nedan). I Martinus analyser relateras därmed avföringsprincipen till principen om hunger och mättnad, respektive principen om ...
Jag levde länge ett liv i ångest, hundra procent säker på att det var något fel på mig, min bakgrund, min personlighet, mina gener eller min omgivning. Tills den dag jag insåg att allting berodde på ett gigantiskt missförstånd. Jag hade [oskyldigt] förbisett tre fundamentala principer - tre pusselbitar som förklarade hur allt stod till. Egentligen.. När jag insåg hur alla mina upplevelser skapades psykologiskt via tanken, och att tanken ingenting annat är, än just bara en tanke, kunde välmåendet och sinnesfriden åter ta plats mitt liv. Först smygande, sen himlastormande.. Ganska snart började jag berätta för världen om min upptäck. De flesta brydde sig inte alls. Det är liksom så det är. Vi har alla vårt eget spel att spela. Eller hur? Några var skeptiska. Mycket skeptiska till och med. Det hade jag inte riktigt räknat med. Jag möttes av hårda ord, och gör så fortfarande emellanåt.. Thats life, gissar jag.. Men väldigt många som faktiskt tog sig tid till ...
Det är intressant att en metod som Motiverande Samtal (MI) kan vara så lik coaching men ändå vara en helt egen skola bara för att samtalet sker med någon som är beroende (eller fast i något annat, som många uppfattar som, mindre passande beteende, som kriminalitet etc). MI är en av metoderna, någon skulle säga grundläggande metod, inom Statens institutionsstyrelses (SiS) arbete med ungdomar och missbrukare i tvångsvård. Här beskrivs hur SiS implementerar MI. Även Statens folkhälsoinstitut beskriver och förordar MI metoden. På Folkhälsoinstitutets hemsida finns en MI manual. Det huvudsakliga målet med motiverande samtal är att hjälpa människor att komma vidare i en förändringsprocess. I motiverande samtal finns fyra grundläggande principer: ...
Avtalet preciserar intentionerna med detaljplanen och reglerar vilka åtagande både kommunen och byggherren har. Det är också ett sätt att säkerställa att kommunen får ersättning för sina kostnader i samband med exploateringen.. I plan- och bygglagen 6 kap 39 § anges följande om exploateringsavtal:. Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal, ska kommunen anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana avtal. Riktlinjerna ska ange grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av att ingå exploateringsavtal.. ...
Nu är frågan alltså om det känns som att sjukdomen kommer inifrån eller utifrån. I det här fallet så vill jag att ni tänker på sjukdomen som de hinder i vardage
I kursen diskuteras grundläggande principer, metoder och former för prestationsutveckling hos individen. I fokus står lärande och träning främst vad gäller egenskaper som snabbhet, uthållighet, styrka, rörlighet och koordination. Olika teoretiska perspektiv inom anatomi, fysiologi och biomekanik diskuteras och relateras till planering av prestationsutveckling främst vad gäller träningsplanering, genomförande och uppföljning. Olika test- och mätmetoder diskuteras och praktiseras ...
At Kaufman Hall, we believe that sustained success is never an accident. It is the result of sound decision making, based on data-driven analysis and disciplined thinking, guided by the fundamental principles of corporate finance. Since 1985, Kaufman Hall has been a leading advisor to management teams, helping them incorporate proven methods into their organizations strategic and financial management processes and consistently achieve their goals. We focus on helping clients succeed in rapidly changing industries. We contribute to their success by providing consulting services and associated software leveraging Azure services designed to facilitate and sustain organizational improvement. Our services cover a wide range of concerns-from strategy and partnerships to financial and capital planning and financing-and many related areas.
Nätneutraliteten är den grundläggande principen som förbjuder Amerikanska internetleverantörer som AT & T, Comcast och Verizon från att påskynda, sakta ner eller blockera innehåll; program eller webbplatser som du vill använda.
Vi är, som ett naturligt led i vår -miljösatsning, anslutna till El-kretsens system Elretur. En grundläggande princip för vårt miljöarbete är att sämre teknik och miljö-farliga ämnen kontinuerligt ska bytas ut mot bättre teknik och mindre miljöfarliga ämnen och därmed måste hanteringen av uttjänta produkter hanteras på ett bra sätt. Producentansvaret för elektronik infördes redan 2001 och samtidigt bildades ett samarbete mellan producenterna och kommunerna, som döptes till Elretur. Detta samarbete gör Sverige världsledande med världens mest effektiva återvinningssystem, och vi är glada över att kunna vara en del av detta. Återvinningssystemet omhändertar elektronik och är konstruerat för att säkerställa en effektiv och miljöriktig hantering av denna ...
Många företag väljer att tillhandahålla redovisningstjänster till sina kunder eftersom de är bekanta med grunderna i konton och ekonomi. Redovisningstjänster kan vara ett värdefullt verktyg i händerna på en kompetent tjänsteleverantör. De grundläggande principerna för redovisning kan bidra till att hålla böckerna och föra affärsregister. För att till fullo förståelses för redovisnings- och finansens roll […]
För någon vecka sen skrev en vän över msn hacka bort pedofil.se. Jag kunde inte annat än neka. Mitt svar löd: jag tycker att man ska kunna få uttrycka åsikter fritt. Och detta verkar inte vara en dålig sida. jag förstår om man inte tycker om fenomenet men jag tycker ärligt pedofiler ska accepteras i samhället. Jag tror inte att de är direkt stolta över sin läggning. Därför tycker jag det är bra med en sida som denna. Man kan inte soppa under mattan allt som är dåligt här i världen. jag har inte läst hela sidan än men detta är min grundläggande princip ...
Assalamu alaykum. Jag gillar inte hela den här ettikeringen av muslimer såsom wahhabi, taliban, shia, sunni hela denna ramsan stör mig personligen!, Gud har inte namngivit muslimerna i Koranen som MUSLIMER!!! Och jag tror att många har misstolkat en del av islams mest fundamentala principer, vi som människor har en dålig vana av att vilja säta folk i fack eller dra alla över en kam. Muhammed ibn abdulwahhab (den som kom med vad man idag kallar wahhabismen) gjorde en del bra saker, och en del dåliga saker, det är mänskligt!. Varför kritiserar man att wahhabis förstör gravar och hindrar folk från att göra saker som inte har en grund i Koranen eller Profetens Sunnah? därför att det går emot Koranen och just precis Sunnahn…det går inte att dra alla shias och sufis över en kam. Jag är sunni, och jag är emot att man går till gravar och söker hjälp från de döda, eller att man bygger stora hus över gravar? varför? därför att detta är just det Profeten har varnat ...
Men vilken tur då att jag bara härom veckan fick en idé till ett nytt barnmanus. Den bara damp ner och efter några dagar hade jag de grundläggande dragen tydliga för mig. Det jag gör nu är att småskriva mig fram till ett utförligare synopsis. Ibland flödesskriver jag någon scen, ibland skriver jag ner frågor till mig själv som jag behöver klura ut svaren på. Det hela är rätt avslappnat ...
Vill du öka din energi och hälsa med hjälp av andningen utan att avsätta extra tid till det? Här följer fyra grundprinciper att tillämpa så ofta som möjligt.
Interpellation 2012/13:452 av Heydari, Shadiye (S) den 29 maj Interpellation 2012/13:452 Resultatet av sjukförsäkringsreformen av Shadiye Heydari S till statsrådet Ulf Kristersson M Sjukförsäkringen bygger på den grundläggande principen att alla är med och bidrar till en gemensam försäkring och att alla har samma rätt att få del av den när och om man behöver den. Inlämnad: 2013-05-29 Besvarare: Ulf Kristersson (M). Webb-tv interpellationsdebatt: Resultatet av sjukförsäkringsreformen ...
Fallstudie, engelska case study.. Denna strategi syftar till att ge djupgående kunskaper om det man undersöker. Det som kännetecknar fallstudien är att den fokuserar på en enda (eller någon gång några få) undersökningsenhet, som man undersöker på djupet för att få mer detaljerade kunskaper än vad man kan få vid t.ex. en survey-undersökning. Fallstudien fokuserar framför allt på sociala relationer och processer som pågår inom ramen för det (de) fall man undersöker, detta eftersom den detaljerade kunskapen kan visa på hur komplexa sammanhang såsom sociala relationer och processer fungerar. Fallstudien bedrivs empiriskt, ute i verkligheten (precis som survey-undersökningen). Man kan kombinera många olika metoder - fallstudien uppmuntrar faktiskt till detta.. ...
CMIV erbjuder en forskarskola för både medicinska och tekniska doktorander. En grundläggande princip för vår forskarskola är det nära sambandet mellan olika discipliner.