Pris: 226 kr. häftad, 2015. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Fundamental Principles of Electric and Magnetic Circuits - Scholars Choice Edition av Fred Alan Fish (ISBN 9781298090621) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris
Översättning av Adam Smiths fyra grundläggande principer om beskattning Skatter i ett ekonomiskt och historiskt perspektiv I detta kapitel presenteras en ekonomisk och historisk referensram som bakgrund
LIBRIS titelinformation: The physical principles of the quantum theory / by Werner Heisenberg ; transl. by Carl Eckart and Frank C. Hoyt
STOCKHOLM (SIX) Klädkedjan H&M ser neutrala externa faktorer som bland annat inkluderar bomullspriser och valuta i det fjärde kvartalet 2011/2012. Det säger H&M:s vd ...
LSS ska göra det möjligt för alla att vara självständiga och delaktiga. Lagen slår fast att alla har lika värde och att ingen ska ses som
Inledningsvis sker ett fördjupat studium av de komplexa talen, gammafunktionen och de elementära funktionerna samt deras inverser definierade i komplexa planet. Dessutom ges en kort orientering om begreppet analytisk funktion samt Cauchys sats med tillämpning på integralberäkning med hjälp av residykalkyl. För att motivera studiet av partiella differentialekvationer härleds några vanligt förekommande typer ur enkla fysikaliska principer. Ett viktigt verktyg är Fourierserieutveckling av funktioner. Fourierserier behandlas tämligen ingående och även frågor om olika typer av konvergens tas upp liksom tillämpningar på lösning av partiella differentialekvationer. Fourierserierna generaliseras sedan till utveckling av funktioner i allmänna ortogonala system och i samband med det studeras Hilbertrum och konvergens i norm. Teorin tillämpas på problem av Sturm-Liouville typ och allmänna randvärdesproblem för några viktiga klasser av partiella differentialekvationer. Några, i ...
I Pages på iPad kan du lägga till ekvationer och matematiska uttryck i ett dokument genom att använda LaTeX-kommandon eller MathML-element.
Såvida inte parterna kommit överens om annat gäller de priser för Tjänsten som vid var tidpunkt finns publicerade på EasyCashiers hemsida. Avgiftsändringar som beror på externa faktorer ska aviseras i direkt anslutning till genomförande av avgiftsförändringarna. EasyCashier har rätt att höja avgift med omedelbar verkan om höjningen är direkt hänförlig till externa faktorer såsom förändring av valutakurs, skatt eller liknande allmän pålaga samt vid annan liknande omständighet av ekonomisk betydelse för Tjänsten utanför EasyCashiers kontroll och som påverkar kostnaden för tillhandahållande av Tjänsten. EasyCashier ska avisera avgiftsändringar som ej är att hänföra till externa faktorer senast en (1) månad innan avgiftsförändringen träder i kraft, varvid Kunden erhåller möjlighet att säga upp Avtalet med en (1) månads uppsägningstid ...
30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Förutsättningar för förvaltningsbesluts verkställbarhet. Särskilt om betydelsen av att beslut vinner laga kraft..
I bland blir det en salig röra av lite allt möjligt när jag är hungrig. Allt på tallriken är det som jag var sugen på. :-) majskolv sallad...
Tidning från Stena Stål # Sparnit i Torsby blev vändpunkt Kundnära möten i Luleå Viktigt att certifiera rätt Rustas nya centrallager tar form Falun satsar allt på hoppet TÄVLA om vinsten som snösäkrar
Att ta fram lämpliga modeller för beskrivning dynamiska system är ett centralt problem i reglertekniken, och ofta avgörande för framtagning av robusta och välpresterande styrlagar. När fysikaliska samband inte är fullt kända genereras modellerna och styrlagarna istället helt eller delvis från uppmätta data, genom systemidentifiering, maskininlärning eller adaptiv reglering. Avsikten med kursen är att förklara grundläggande principer för hur detta går till.. Första delen av kursen viks åt adaptiv reglering och systemidentifiering för system med flera insignaler och utsignaler. Fokus ligger på tillståndsmodeller och metoder för att generera dessa, inklusive gråbox-identifiering. Vi beskriver iterativa metoder för inlärning, liksom modellförenkling i syfte att minska antalet tillstånd.. Den andra delen av kursen viks åt förstärkningsinlärning (reinforcement learning). Här ingår teorin för dynamisk programmering och olika approximativa metoder för detta. ...
Intended for use in a one- or two-semester undergraduate course in operating systems for computer science, computer engineering, and electrical engineering majors Operating Systems: Internals and Design Principles provides a comprehensive and unified introduction to operating systems topics. Stallings emphasizes both design issues and fundamental principles in contemporary systems and gives readers a solid understanding of the key structures and mechanisms of operating systems. He discusses design trade-offs and the practical decisions affecting design, performance and security. The book illustrates and reinforces design concepts and ties them to real-world design choices through the use of case studies in Linux, UNIX, Android, and Windows 8. Teaching and Learning ExperienceThis program presents a better teaching and learning experiencefor you and your students. It will help: Illustrate Concepts with Running Case Studies: To illustrate the concepts and to tie them to real-world design choices ...
Jämför priser på Applied Differential Equations (, 2015), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Applied Differential Equations (, 2015).
Transformativ coaching leder dig till ett mer hållbart och bättre liv, genom att kalibrera dig inifrån-och-ut så att du når högre grad av äkthet. Processhandledning så som chefs- och ledarskapsutveckling, målstyrning och hållbart medarbetarskap leder dig till ett mer hållbart och bättre arbetsliv. Facilitering effektiviserar och utvecklar organisationer genom att leda människor mot satta mål. Facilitering är en särskilt bra metod för att ta tillvara på människors potential vid behov av idé- och innovationsutveckling.
Passande synonymer för på stort avstånd ▶ 3 hittade synonymer ✓ 1 olika betydelser Liknande och närliggande ord för på stort avstånd ✓ Vad är det rätta ordet? Överblick över alla synonymer!
JCI DISCOVER- online officiell JCI skolning. Vi var fem personer från JCI Mariehamn som tillsammans med 10 andra deltog i JCI Discover med JCI United och JCI Cosmopolis.. Kursen var en djupdykning i JCI med fokus på frågan varför, på värderingar, projekt, JCI RISE (Rebuild, Invest, Sustain och Evolve), JCI:s samarbetspartners, JCI Active Citizen Framework, FN:s globala mål för hållbar utveckling m.m.. Denna kurs är skapad för att engagera deltagarna att förstå varför JCI existerar. Fokus är på kärnvärderingar och ramar som driver JCI mission. Kursen utforskar även de färdigheter som medlemmarna kan utveckla som ledare i organisationen för att skapa en hållbar påverkan i en föränderlig värld. JCI Discover är en ny kurs som kombinerar de viktigaste aspekterna av JCI Achieve och JCI Impact.. Nästa skolning i vår Accelerate Together Training Path kommer att vara JCI Explore, som är en naturlig uppföljningskurs efter Discover. Därefter organiserar vi troligtvis JCI ...
Stressbesvär ökar i svenska arbetslivet. Under 2014 hade nästan var fjärde svensk stressbesvär. Lär dig mer om stressens påverkan på ditt liv och hälsa.
Att lösa problem handlar till att börja med om att kunna tillägna sig det matematiska innehållet i olika situationer. Därefter gäller det att tolka innehållet och utforma en frågeställning med hjälp av olika matematiska uttrycksformer. ...
The reasons why so many attempts have been made to guess what was the state of the Universe several billion years ago is probably the general belief that long ago the state of the Universe must have been much simpler, much more regular than today, indeed so simple that it could be represented by a mathematical model which could be derived from some fundamental principles through very ingenious thinking. Except from some vague and unconvincing reference to the second law of thermodynamics, no reasonable scientific motivation for this belief seems to have been given. This belief probably emanates from the old myths of creation. God established a perfect order and harmony and it should be possible to find which principles he followed when he did so. He was certainly intelligent enough to understand the general theory of relativity, and if He did, why shouldn´t He create the Universe according to its wonderful principles? (The big bang never happened, s. 228 ...
Tänkte fortsättningsvis tillverka dessa fyra modeller. Men vad ska de heta? Min fantasi tog slut. Hjälp, please! uploaded in Utrustning och beten:
Luciakrona i m ssing - f r 5 st levande ljus, klassisk modell f r levande ljus, fr n Svenska Guld- & Silvervarufabriken, Kvalitet till hem och f retag. Hos www.grantrum.se
Obesvarade frågor? - Är det någon som inte fått svar på frågor? Putta gärna upp tråden igen eller skriv här. Bilder un...
Snygg bandtisha! Klassisk modell kombinerat med grym kvalitet både på tröja och tryck. Er bandtisha blir en självklar bestseller på merchbordet.
K p Prinsesskl nning,klassisk modell,3-4 r hos bamba.se. Leksaker p n tet. Snabba leveranser och god service! Bamba lskar leksaker!
Lag om valfrihetssystem, LOV, reglerar vad som ska gälla för de kommuner och regioner som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten.. Valfrihetssystem enligt LOV är ett alternativ till upphandling enligt Lag om offentlig upphandling (LOU). Det är ett regelverk som beskriver hur privata utförare kan bli leverantörer av välfärdstjänster. Lagen bygger på grundläggande EG-rättsliga principer: konkurrens, icke-diskriminering, öppenhet och proportionalitet. ...
misc{1556195, abstract = {En fråga som ofta har belysts är frågan var miljöfarliga verksamheter skall placeras, däremot torde konflikter och problem även kunna uppkomma vid placering av bostäder. Syftet med denna undersökning är därför att under-söka tänkbara effekter av att bostadsbebyggelse planläggs i närheten av miljöfarlig verksamhet. Miljöfarlig verksamhet kräver tillstånd och med sådant tillstånd kommer viss rättsverkan som enligt huvudregeln är evig. Trots detta kan under vissa omständigheter tillstånd komma att omprövas eller till och med återkallas. En grundläggande princip som härstammar långt bak i tiden är principen om att man inte får använda sin egendom så att annan skadas av användandet. Ett tillstånd innebär dock ett undantag från denna princip men i andra avseenden finns denna grannerättsliga princip kvar, särskilt i fråga om skadestånd. Att en industri var först på platsen ger ingen prioritetsverkan, det enda som ger prioritetsverkan ...
HDCP (2.2, för HDMI 1/2/3/4); Bluetooth® (version 4.1 HID/HOGP/3DSP/SPPP); Nätingång (NÄTADAPTER); RF-ingång (1 på sidan); IF (BS/CS)-ingång (2 på sidan); Kompositvideoingång (1 på baksidan, hybrid med komponent); Komponentvideoingång (Y/Pb/Pr, 1 på baksidan); SCART (1 på baksidan utan Smartlink), HDMI-anslutning (4: 3 på sidan, 1 på baksidan); SCART-videoutgång (1 på baksidan); Analog ljudingång totalt (2 på baksidan); Digital ljudutgång (1 på baksidan); Ljudutgång (1 på sidan/hybrid med HP och subwooferutgång); Hörlursutgång (1 på sidan/hybrid med hörlurs- och subwooferutgång); Subwooferutgång (1 på sidan/hybrid med hörlurs- och subwooferutgång); USB (3 på sidan); Ethernetanslutning (1 på sidan); PCMCIA-plats (1 på ovansidan); HDMI- ...
Nu när konditionen har återkommit orkar jag till och med att städa bättre. Regelbunden användning av BEMER-terapi har varit till stort hjälp. Vid 45-års åldern upplever Susanna att hon fortfarande är ung och hon har alltid varit rörlig och aktiv av sig. Hennes återhämtning har förbättrats och hon är inte längre lika utmattad efter arbetsdagen eller andra aktiviteter.. Har man medfödd EDS-sjukdom så innebär det mycket fysiska begränsningar och det är inte bara det att orka med vanliga hushållssysslor. Det kan till och med vara en utmaning att gå i trappor. Fast nu återhämtar hon sig från vardagliga påfrestningar mycket snabbare jämfört med tidigare.. Jag har inga problem med att röra på mig längre. Nu jobbar jag på heltid, fast prognosen tidigare var att jag skulle vara heltidssjukpensionär vid 40 års ålder. Jag upplever att jag får många fler år i arbetslivet tack vare BEMER-terapin, säger Susanna glatt.. En läkare som hon träffade ansåg att hon inte ...
Den grundläggande principen om bukspottkörtelnsekretion är att bukspottkörtelnsaften alltid innehåller tre huvudgrupper av enzymer:. Amylas är nödvändigt för bearbetning av kolhydrater, bara på grund av det, de förstörs och absorberas i blodet. För olika typer av socker finns en specifik typ av detta enzym.. Lipasenzymer som produceras i bukspottkörteln, utan vilken uppdelning och absorption av fetter är omöjligt.. Proteas är ett enzym som också produceras av bukspottkörteln. De är nödvändiga för nedbrytning av proteinföreningar.. Trots att matsmältningsenzymerna i bukspottkörteln inte ersätter varandra, har de mycket gemensamt.. Tre unga män, samma från ansiktet hänvisar till proteiner och fungerar endast i ett visst temperaturområde, utan tillgång till ljus och syre.. Metabolism av fetter, kolhydrater och proteiner i kroppen är endast i närvaro av dessa enzymer och alla tre på en gång.. Pavlov, grundaren av fysiologi, utförde experiment, under vilka hon ...
Jag levde länge ett liv i ångest, hundra procent säker på att det var något fel på mig, min bakgrund, min personlighet, mina gener eller min omgivning. Tills den dag jag insåg att allting berodde på ett gigantiskt missförstånd. Jag hade [oskyldigt] förbisett tre fundamentala principer - tre pusselbitar som förklarade hur allt stod till. Egentligen.. När jag insåg hur alla mina upplevelser skapades psykologiskt via tanken, och att tanken ingenting annat är, än just bara en tanke, kunde välmåendet och sinnesfriden åter ta plats mitt liv. Först smygande, sen himlastormande.. Ganska snart började jag berätta för världen om min upptäck. De flesta brydde sig inte alls. Det är liksom så det är. Vi har alla vårt eget spel att spela. Eller hur? Några var skeptiska. Mycket skeptiska till och med. Det hade jag inte riktigt räknat med. Jag möttes av hårda ord, och gör så fortfarande emellanåt.. Thats life, gissar jag.. Men väldigt många som faktiskt tog sig tid till ...
Det är intressant att en metod som Motiverande Samtal (MI) kan vara så lik coaching men ändå vara en helt egen skola bara för att samtalet sker med någon som är beroende (eller fast i något annat, som många uppfattar som, mindre passande beteende, som kriminalitet etc). MI är en av metoderna, någon skulle säga grundläggande metod, inom Statens institutionsstyrelses (SiS) arbete med ungdomar och missbrukare i tvångsvård. Här beskrivs hur SiS implementerar MI. Även Statens folkhälsoinstitut beskriver och förordar MI metoden. På Folkhälsoinstitutets hemsida finns en MI manual. Det huvudsakliga målet med motiverande samtal är att hjälpa människor att komma vidare i en förändringsprocess. I motiverande samtal finns fyra grundläggande principer: ...
Avtalet preciserar intentionerna med detaljplanen och reglerar vilka åtagande både kommunen och byggherren har. Det är också ett sätt att säkerställa att kommunen får ersättning för sina kostnader i samband med exploateringen.. I plan- och bygglagen 6 kap 39 § anges följande om exploateringsavtal:. Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal, ska kommunen anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana avtal. Riktlinjerna ska ange grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av att ingå exploateringsavtal.. ...
Nu är frågan alltså om det känns som att sjukdomen kommer inifrån eller utifrån. I det här fallet så vill jag att ni tänker på sjukdomen som de hinder i vardage
I kursen diskuteras grundläggande principer, metoder och former för prestationsutveckling hos individen. I fokus står lärande och träning främst vad gäller egenskaper som snabbhet, uthållighet, styrka, rörlighet och koordination. Olika teoretiska perspektiv inom anatomi, fysiologi och biomekanik diskuteras och relateras till planering av prestationsutveckling främst vad gäller träningsplanering, genomförande och uppföljning. Olika test- och mätmetoder diskuteras och praktiseras ...
At Kaufman Hall, we believe that sustained success is never an accident. It is the result of sound decision making, based on data-driven analysis and disciplined thinking, guided by the fundamental principles of corporate finance. Since 1985, Kaufman Hall has been a leading advisor to management teams, helping them incorporate proven methods into their organizations strategic and financial management processes and consistently achieve their goals. We focus on helping clients succeed in rapidly changing industries. We contribute to their success by providing consulting services and associated software leveraging Azure services designed to facilitate and sustain organizational improvement. Our services cover a wide range of concerns-from strategy and partnerships to financial and capital planning and financing-and many related areas.
Nätneutraliteten är den grundläggande principen som förbjuder Amerikanska internetleverantörer som AT & T, Comcast och Verizon från att påskynda, sakta ner eller blockera innehåll; program eller webbplatser som du vill använda.
Vi är, som ett naturligt led i vår -miljösatsning, anslutna till El-kretsens system Elretur. En grundläggande princip för vårt miljöarbete är att sämre teknik och miljö-farliga ämnen kontinuerligt ska bytas ut mot bättre teknik och mindre miljöfarliga ämnen och därmed måste hanteringen av uttjänta produkter hanteras på ett bra sätt. Producentansvaret för elektronik infördes redan 2001 och samtidigt bildades ett samarbete mellan producenterna och kommunerna, som döptes till Elretur. Detta samarbete gör Sverige världsledande med världens mest effektiva återvinningssystem, och vi är glada över att kunna vara en del av detta. Återvinningssystemet omhändertar elektronik och är konstruerat för att säkerställa en effektiv och miljöriktig hantering av denna ...
Många företag väljer att tillhandahålla redovisningstjänster till sina kunder eftersom de är bekanta med grunderna i konton och ekonomi. Redovisningstjänster kan vara ett värdefullt verktyg i händerna på en kompetent tjänsteleverantör. De grundläggande principerna för redovisning kan bidra till att hålla böckerna och föra affärsregister. För att till fullo förståelses för redovisnings- och finansens roll […]
För någon vecka sen skrev en vän över msn hacka bort pedofil.se. Jag kunde inte annat än neka. Mitt svar löd: jag tycker att man ska kunna få uttrycka åsikter fritt. Och detta verkar inte vara en dålig sida. jag förstår om man inte tycker om fenomenet men jag tycker ärligt pedofiler ska accepteras i samhället. Jag tror inte att de är direkt stolta över sin läggning. Därför tycker jag det är bra med en sida som denna. Man kan inte soppa under mattan allt som är dåligt här i världen. jag har inte läst hela sidan än men detta är min grundläggande princip ...
Assalamu alaykum. Jag gillar inte hela den här ettikeringen av muslimer såsom wahhabi, taliban, shia, sunni hela denna ramsan stör mig personligen!, Gud har inte namngivit muslimerna i Koranen som MUSLIMER!!! Och jag tror att många har misstolkat en del av islams mest fundamentala principer, vi som människor har en dålig vana av att vilja säta folk i fack eller dra alla över en kam. Muhammed ibn abdulwahhab (den som kom med vad man idag kallar wahhabismen) gjorde en del bra saker, och en del dåliga saker, det är mänskligt!. Varför kritiserar man att wahhabis förstör gravar och hindrar folk från att göra saker som inte har en grund i Koranen eller Profetens Sunnah? därför att det går emot Koranen och just precis Sunnahn…det går inte att dra alla shias och sufis över en kam. Jag är sunni, och jag är emot att man går till gravar och söker hjälp från de döda, eller att man bygger stora hus över gravar? varför? därför att detta är just det Profeten har varnat ...
Men vilken tur då att jag bara härom veckan fick en idé till ett nytt barnmanus. Den bara damp ner och efter några dagar hade jag de grundläggande dragen tydliga för mig. Det jag gör nu är att småskriva mig fram till ett utförligare synopsis. Ibland flödesskriver jag någon scen, ibland skriver jag ner frågor till mig själv som jag behöver klura ut svaren på. Det hela är rätt avslappnat ...
Vill du öka din energi och hälsa med hjälp av andningen utan att avsätta extra tid till det? Här följer fyra grundprinciper att tillämpa så ofta som möjligt.
Interpellation 2012/13:452 av Heydari, Shadiye (S) den 29 maj Interpellation 2012/13:452 Resultatet av sjukförsäkringsreformen av Shadiye Heydari S till statsrådet Ulf Kristersson M Sjukförsäkringen bygger på den grundläggande principen att alla är med och bidrar till en gemensam försäkring och att alla har samma rätt att få del av den när och om man behöver den. Inlämnad: 2013-05-29 Besvarare: Ulf Kristersson (M). Webb-tv interpellationsdebatt: Resultatet av sjukförsäkringsreformen ...
Fallstudie, engelska case study.. Denna strategi syftar till att ge djupgående kunskaper om det man undersöker. Det som kännetecknar fallstudien är att den fokuserar på en enda (eller någon gång några få) undersökningsenhet, som man undersöker på djupet för att få mer detaljerade kunskaper än vad man kan få vid t.ex. en survey-undersökning. Fallstudien fokuserar framför allt på sociala relationer och processer som pågår inom ramen för det (de) fall man undersöker, detta eftersom den detaljerade kunskapen kan visa på hur komplexa sammanhang såsom sociala relationer och processer fungerar. Fallstudien bedrivs empiriskt, ute i verkligheten (precis som survey-undersökningen). Man kan kombinera många olika metoder - fallstudien uppmuntrar faktiskt till detta.. ...
CMIV erbjuder en forskarskola för både medicinska och tekniska doktorander. En grundläggande princip för vår forskarskola är det nära sambandet mellan olika discipliner.
Avdelning Barncancerforskningsavdelningen är en forskningsavdelning som består av flera forskningsgrupper som arbetar med olika aspekter av barncancer. Den aktuella forskningsgruppen fokuserar på translationella studier av neurala barntumörer i sympatiska och centrala nervsystemet, med särskild inriktning på prekliniska modellsystem och molekylär karakterisering av nya läkemedel in vitro och in vivo, samt tidiga kliniska studier. Målet med studierna är att identifiera nya målstyrda behandlingar baserade på biologisk förståelse av sjukdomarna. Arbetsuppgifter Du kommer självständigt arbeta med och ansvara för forskning gällande prekliniska och kliniska studier på neurala barntumörer, handledning av doktorander och postdocs, samt ha en ledande roll i laboratoriedriften. I tjänsten ingår även undervisning, administration samt att kontinuerligt söka finansiering för den egna forskningen. Behörighet Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller har
Magna Charta Universitatum kom till när universitetet i Bologna firade sitt 900-årsjubileum den 18 september 1988. Dokumentet skrevs då under av 430 universitetsrektorer, en siffra som efter dagens signaturer alltså är uppe i 800. De grundläggande principerna i Magna Charta är att:. ...
Buffoni, B., Groves, M. D., Sun, S. M. & Erik Wahlén, 2013, I : Journal of Differential Equations. 254, 3, s. 1006-1096. Forskningsoutput: Tidskriftsbidrag › Artikel i vetenskaplig tidskrift ...
Presentationsmaterial EFFSYS 2 dagen Milestone Modell för identifiering av lämplig effektivisering av energitekniska system med värmepumpar i befintligt byggnadsbestånd - När/Var/Hur? Model for identify improvements of energy systems using heat pumps in built environment.
Pris: 267 kr. häftad, 2010. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken An Help for the More Easy and Clear Understanding of the Holy Scriptures av Multiple Contributors (ISBN 9780699117241) hos Adlibris.se. Fri frakt.
Computational modelling of neurons on different scales provides not only methods to explore mechanisms observed in vivo but also for testing hypotheses that would be impossible physiologically. In this paper we present initial computational analysis of insect lobula small target motion detector (STMD) neurons. We simulate a multicompartment model in combination with a bioinspired model for front-end processing. This combination of different simulation environments enables a combination of scale and detail not possible otherwise. The addressed hypothesis is that facilitation involves N-methyl-D-aspartate (NMDA) synapses which map retinotopically onto the dendritic tree of the STMD neuron. Our results show that a stronger response (facilitation) is generated when using continuous visual stimuli as opposed to random jumps. We observe two levels of facilitation which may be involved in selective attention.. ...
En av CombiGenes forskare, Esbjörn Melin, har publicerat en artikel i Neurologi i Sverige. Artikeln handlar om genterapi som en möjlig behandling av epilepsi. Melin pekar bland annat på att förekomsten av läkemedelsresistent epilepsi är oförändrad sedan tidigt 1990-tal trots att det sedan dess utvecklats flera nya preparat. Klicka på länken för att läsa artikeln som börjar på sida 24. http://pp.trydells.se/publication/fd466a0a/mobile/. ...
Back on Track Nackskydd, polo, Back on Track Fleecefilt, Back on Track Bäddmadrass, Back on Track Yllemössa Amanda, Back on Track Vriststöd, Back on Track Vadskydd
Hur nära är lösningen på diabetesgåtan? Mikael Knip och Hans Åkerblom Barn- och ungdomsdiabetes eller typ 1-diabetes har blivit fem gånger vanligare i vårt land under de senaste 50 åren. Orsakerna till den snabba ökningen är än så länge oklara. Typ 1-diabetes uppfattas som en immunmedierad sjukdom som utvecklas som resultatet av en olycklig samverkan mellan predisponerande ärftliga faktorer och yttre faktorer. HLA-generna på den korta armen av kromosom 6 bidrar till ungefär hälften av den genetiska sjukdomskomponenten, medan den andra hälften förmedlas av flera gener utanför HLA-området. En odefinierad yttre faktor antas utlösa sjukdomsprocessen hos ärftligt benägna individer. Sannolikt driver en annan yttre faktor på sjukdomsprocessen fram till den kliniska debuten. Diabetesassocierade autoantikroppar kan påvisas i den perifera cirkulationen som det första tecknet på en destruktionsprocess i de insulinproducerande cellerna i pankreasöarna. Det symtomfria ...
När allt ställs på sin spets - del 2. Dilemmat kan sägas motsvara ett klassikt påhittat dilemma: Du har hamnat i en djungel med en gerilla och ledaren säger: Om du skjuter den här personen så släpper jag övriga nio, annars skjuter jag alla.. Corinne agerade instinktivt, hon ville rädda sitt barn, och slog koden som släppte in mördarna.. Borde hon ha chansat på att attentatsmännen varken sköt henne eller hennes dotter för att på så vis förhoppningsvis ha sparat några liv på tidningsredaktionen? Man ska inte vika sig för terror.. Men den förälder som inte försöker rädda sitt barn borde heller inte vara förälder.. Är det någon skillnad om en stat eller en privat person ger efter för terror?. Har en privat person samma resurser som en stat?. MAD - ömsesidig granterad förstörelse med kärnvapen under det kalla kriget. Om en stormakt börjar atomkrig utplånas alla. Förnuftigt att vara oförnuftig?. Corinne Rey och hennes dotter såg städaren Fredric Boisseau ...
En fosterskada uppstår genom en avvikelse i den normala fosterutvecklingen. Denna styrs i stor utsträckning av den genetiska informationen i det befruktade ägget, men yttre faktorer, till exempel läkemedel, kan rubba en utveckling, som annars skulle ha förlöpt normalt. Om den genetiska informationen är felaktig i ägget, kan utvecklingen störas eller fostret kan göras mera känsligt för yttre störningar.. Grovt räknat brukar man säga att 10 procent av alla fosterskador orsakas av rent genetiska faktorer, 10 procent av kromosomala avvikelser och 5 procent av enbart yttre faktorer. De återstående 75 procenten anses ha en multifaktoriell bakgrund, där såväl genetiska som yttre faktorer kan spela en roll. Läkemedel kan antingen utgöra en dominerande skadefaktor vid uppkomsten av missbildningar (till exempel talidomid, isotretinoin) eller utgöra en komponent i en multifaktoriell bakgrund och innebära en riskökning, ofta måttlig.. Man brukar skilja mellan två processer: ...
Herrskor - sneakers, kängor, boots, lågskor - Angelsgeckos.se Den senaste modellen New Balance Grå, Gul Sneakers & Sportskor Storlek 45 M880WY2 Gråa Löparskor Grå, Gul Liten Syntet Gummi 17459856 - HerrSkor [New Balance 17459856] -
The optimal manoeuvering of a vehicle during a collision avoidance manoeuvre is investigated. A basic model where the vehicle is modelled by a mass-particle and the mathematical formulation of the optimal manoeuvre are presented. The resulting two-point boundary problem is solved by an adaptive finite element method and the theory behind this method is described.
Tillförlitlighet - Matematiska uttryck för funktionssäkerhet, tillgänglighet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet - SS-EN 61703
Geometri åk 8 (Länk till PP) Omkrets, area hos cirklar och parallellogram. Skala. Centralt innehåll: Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder. Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden. Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer. Geometriska objekt…
We introduce the Hilbert space-valued Wiener process and the corresponding stochastic integral of Ito type. This is then used together with semigroup theory to obtain existence and uniqueness of weak solutions of linear and semilinear stochastic evolution problems in Hilbert space. Finally, this abstract theory is applied to the linear heat and wave equations driven by additive noise.
Den metod som jag kallar för Ekonomiska Kretslopp eller Economic Circular Flows (ECF, uppdaterad 2016-09-20, Ladda ner) bygger på principer hämtade från ingenjörsvetenskapens kretsteori och reglerteori. De ekonomiska systemen beskrivs grafiskt med diagram som skapas interaktivt. Alla matematiska ekvationer som behövs skapas och löses automatiskt i bakgrunden.. Min metod ECF är inte bunden till ett visst ekonomiskt system. Med ekonomiska system menar jag inte bara kapitalism eller socialism utan också en del av ekonomin som ligger inom en så kallad systemgräns. System kan vara ett land, en region, en kommun, ett företag eller ett hushåll. Innanför systemgränsen finns de inbördes beroenden som definierar systemets funktionssätt. Utanför systemgränsen finns yttre faktorer som inte går att modellera eller som vi med avsikt utesluter ur modellen.. Redan då jag läste nationalekonomi (20p) på universitetet så funderade jag på om antagandena för mikroekonomin ledde till ...
Volvo Car Sverige gör ett förväntat resultat och har fyra modeller med bland de sex mest sålda bilarna i Sverige. Idag släppte Branschorganisationen Bil Sweden augusti månads registreringssiffror.
Ekvationen här ovan talar om att produkten av tryck och volym per mol är proportionerlig med medelvärdet för den kinetiska energin. Vidare säger den ideala gaslagen att denna produkt är proportionell mot den absoluta temperaturen. Tillsammans avslöjar dessa två uppgifter en viktig sak gällande den kinetiska teorin: Den genomsnittliga kinetiska energin är proportionell mot den absoluta temperaturen. Konstanten för proportionaliteten är 2/3 av Boltzmanns konstant, vilket är förhållandet mellan gaskonstanten R och Avogadros tal (oavsett typ av gas). Detta resultat är relaterat till ekvipartitionsteoremet. Då den kinetiska energin per kelvin är: ...
Här följer alla de rätta svaren på respektive bana i Skyltpromenaden. Rätt svar barnbanan: 1. 2 Ratta. 2. X orange pumpa. 3. 2 Storm på lugna gatan. 4. X Stallet.
Lyssna till 51. Hur Är Det Att Ha HIV? och seventy-nine mer episoder från UMO-podden + Sexnoveller gratis! Inga prenumerationer eller installationer behövs. 57. Tips till dig med självmordstankar. 56. När en vän tagit sitt liv.
Hämtar energi från luften. En luft/vatten-värmepump utvinner solenergi som lagrats i uteluften. Värmen kan utvinnas även om utetemperaturen sjunker ända ner mot 20 minusgrader. Det första steget i denna process är att uteluften värmer upp ett köldmedium i utedelen. Din luft/vatten-värmepump ser sedan till att den. Den grundläggande principen bakom alla typer av värmepumpar är den samma - en värmepump drar värme från den solenergi som lagras omkring oss i luft, mark och vatten. Förenklat så kan man säga att en värmepump är designad till att ta till vara på solenergi från ett kallt ställe och förflytta den till varmt. En luftvärmepump fungerar som ett komplement till din bostad. Här beskriver vi hur den fungerar och vad de olika värdena SCOP, EER och COP betyder. Jordvärmepumpen producerar både värme och varmvatten till husets vattenburna element och till exempelvis duschen. Bergvärmepumpar Fjärrvärme Jämför värmesystem. Asmr sex du vill veta mer om hur en ...
Finlands Veterinärförbund informerar, 6.3.2017: Trafiksäkerhetsverket Trafi har från och med 1.6.2016 ändrat sin tolkning av preskriberad bilskatt för veterinärbilar. Verkets nya tolkning baserar sig på Trafis egen bedömning och grundar sig alltså inte på rättspraxis. Ändringen kan få betydande skatteföljder. Om man har en veterinärbil eller överväger att ta en i bruk, bör man sätta sig in i vad den nya tolkningen kan innebära.
Vi skapar utrymme för insikt - vi är experter på att coacha och utveckla organisationer, chefer och medarbetare till insikter som gör att nya nivåer av resultat och ökat välmående blir bestående. Vi brukar säga att vi arbetar utifrån insikt och princip istället för teori och metod. Insikter är bestående. I våra utbildningar och uppdrag utgår vi från grundläggande principer om hur alla människor fungerar, forskning om individers och gruppers grundläggande behov och inte minst - forskning om hur den mänskliga hjärnan kan fungera väl i vår samtid.. Vi litar till dialogen - och är riktigt bra på att i en dialog lyssna och höra vad som skulle göra en skillnad, både för individen och organisationen. Vi säger till om din förfrågan ligger utanför vårt expertområde och hjälper gärna till så att du hittar den kompetens du behöver. Vi har ett stort nätverk med kompetenta konsulter inom flera områden.. Vi skapar bestående resultat - tack vare vår ...
TÄCKEN OCH BÄDDAR FRÅN BACK ON TRACK! Just nu har Vetzoo 20% på Cage Fit-bädden! Lär dig mer om Back on Track här! Vill du bli testpilot för Back on Track? Köp valfri Back on Track produkt från och med idag (19 september) till och med den 30 september och få chansen att bli testpilot för…
Konsulttjänster och andra externa tjänster ska som huvudregel upphandlas eller anskaffas i konkurrens och omfattas av kravet på att projekt ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt, vilket innebär att det mest effektiva alternativet ska väljas. De stödsökande som omfattas av Lagen om offentlig upphandling, LOU (2016:1145) ska tillämpa denna inom ramen för projektverksamheten och antas då normalt uppnå ett kostnadseffektivt resultat. Stödsökande som inte omfattas av LOU uppnår normalt sett ett kostnadseffektivt resultat om inköp sker enligt de grundläggande principerna i LOU 4 kap. 1 §. Detta innebär att den stödsökande ska behandla anbudsgivare eller potentiella leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar och inköp på ett öppet sätt. Upphandlingar och köp ska vidare genomföras i enlighet med principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet, se avsnittet om Kostnadseffektivitet under Stödberättigande ...
Men inget färdigbyggt från en kartong från Kina eller Filipinerna, där små damer sitter och limmar för en lön av 8 spänn i timman.. Nä, dessa bilderna fick jag från Rolf Maier, ordförande i Ållebergs Modellflygklubb , där jag är medlem.. Här har man lyckats väl i att rekrytera yngre blivande modellflygare, genom att aktivt visa upp sig vid olika evenemang i Falköping och omnejd. Nybörjarna blir omhändertagna i föreningens bygglokal , där de har en mentor, som hjälper dem.. För nybörjarna gäller det att bygga en Blue Phoenix från en träbyggsats, så man lär sig hur en modell är uppbyggd och varför man bygger som man gör, så det blir lätt och starkt.. Man lär sig inte bara bygga sin modell, man lär sig genom den byggerfarenhet man fick , hur man ska laga den, vilket är inte minst viktigt.. En nybörjarmodell som Blue Phoenix kostar ca 450 spänn i byggsats. Jämför vad motsvarande kvalitet kostar i så kallat färdigbyggt skick från Kina……. Bygger man sin ...
Yoga Asana (Hatha Yoga) förbättrar kroppens rörlighet i muskler och leder, samtidigt som kroppen stabiliseras för att hålla sig kvar i de olika positionerna. Yoga stimulerar, syresätter och påverkar även positivt kroppens inre organ vid utförande av de många olika positionerna, då träningen fördelaktigt sker före måltider. Målsättningen med Yoga Asana är att uppnå en optimal naturlig position med kroppen, klara av att behålla och utföra olika övningar med balans, styrka och andning. Yoga handlar bara om att möta sig själv, sina fysiska begränsningar och inte jämföra sig med någon annan utövare, som istället kan ha behov av mer stabilitet vid exempelvis överrörliga leder.. Att träna Yoga Asana varje dag hjälper till att öka kroppskännedomen ännu mer över vilka fysiologiska begränsningar som eventuellt ålder, skador, sjukdomar och/eller annan träning kan ha begränsat kroppen med. Har personligen alltid haft med Yoga och meditationer i min personliga ...
I den här kursen har du sett uttrycket hantera eller avbryta förbindelsen. Den betyder bara det. Termen hantera betyder vanligtvis - när den används i samband med PTS-teknologin - att undanröja problem och svårigheter i en situation med en annan person, genom att använda teknologin för kommunikation. Uttrycket att avbryta förbindelsen definieras som ett självdeterminerat beslut, fattat av en individ, att inte stå i förbindelse med en annan person. Det innebär att man klipper av en kommunikationslinje (den väg längs vilken en kommunikation färdas, från en person till en annan). Den grundläggande principen, att hantera eller avbryta förbindelsen, förekommer i alla grupper. Det är ungefär som att försöka att handskas med en brottsling. Om han inte hanterar problemet, tillgriper samhället den enda lösning som återstår: Det avbryter förbindelsen mellan brottslingen och samhället. Med andra ord avlägsnar man honom från samhället och placerar honom i ett ...
En grundläggande princip bakom Gudsåminnelser (adhkâr, sing. dhikr) och åkallan (duâ) är att de är av två slag:. 1 - Åminnelser (adhkâr) som återgetts i Koranen och i profetens föredöme (sunnah) - må Guds frid och välsignelser vara över honom - som skall reciteras vid en speciell tid, på en speciell plats eller i särskilda omständigheter. Detta slag bör reciteras så som det föreskrivits vid dess korrekta tid eller i dess korrekta omständigheter och rätta plats, med dess korrekta ord och rörelser, utan att man lägger till eller drar ifrån någonting.. 2 - All åminnelse (dhikr) och all åkallan (duâ) som generellt sett inte är förbundet med några särskilda tider eller platser. Dessa kan delas in i två kategorier:. (i) De som återberättades från profeten - må Guds frid och välsignelser vara över honom. Dessa bör reciteras med de ord som han använde. Dessa skall inte förbindas med någon särskild tid eller plats, och de skall inte ges något specifikt ...
Sällskapet Politik och Näringsliv arrangerar den 17 december ett seminarium i Riksdagen om hur svenska konfliktregler fungerar. Seminariet baseras på boken Ultima Ratio (Iustus, 2015), som presenteras av författarna Henrik Malm Lindberg, fil dr, och Nils Karlson, docent och VD, Ratio. Peter Jeppsson, vVD Svenskt Näringsliv, och Susanna Gideonsson, ordförande Handelsanställdas förbund, medverkar i diskussionen.. Ultima Ratio jämför konfliktreglernas utformning, tillämpning och förändring i Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Sverige. Författarna sätter fingret på hur några fundamentala rättsprinciper efterlevs och uttolkas i de olika länderna. De diskuterar också den spänning som finns mellan internationella och nationella rättsordningar, vilket i sin tur accentueras av globaliseringen. Hur ska vi då utforma de svenska reglerna för att både balansera mellan partsintressena och ge möjlighet att teckna kollektivavtal som ligger inom ...
All the lines are busy at the moment, please try again in a moment. FIND PROSPECTS EASILY Gain access to a list of prospect companies (and their executives) with related activities or localities. Ja, registrerad för F-skatt. Partihandel med VVS-varor . Naturen kan vara varm och kärleksfull, men också kraftfull och bestämd.. Hon är vår största energikälla och vi är beroende av henne för att ge liv åt allt runt omkring oss. Vi har formats av Nordens hårda miljö med starka klimatväxlingar, och vi har lärt oss att anpassa oss därefter. Vi erbjuder följande produkter. Oavsett om det är en kylig vinterdag eller en . Yelp är ett roligt och enkelt sätt att hitta, rekommendera, och prata om vad som är riktigt bra och mindre bra i och runt om Höllviken. Vår verksamhet bygger på fyra grundprinciper - engagemang, kompetens, effektivitet och närhet.. Förutom rena reparationer inom fastighetens vatten och avlopp, kan vi även erbjuda fjärrvärmeinstallationer och arbeten med . ...
Två studier av tvådimensionella modeller av strömningar influerade av stratifiering respektive stratifiering och rotation genomförs, i syfte att undersöka huruvida en tvådimensionell modell kan reproducera en energikaskad till mindre skalor med ett associerat vågtalsspektrum av formen k−5/3. Först genomförs enserie högupplösta simuleringar av den klassiska modellen för strömningar i grunt vatten (shallow water model). En energikaskad till mindre skalor observeras,men strömningen domineras av stötar med ett associerat k−2-spektrum. Sedan genomförs en serie simuleringar av en ny tvådimensionell leksaksmodell, som visar att modellen kan reproducera en energikaskad till mindre skalor med ett associerat k−5/3-spektrum. Energiöverföringen studeras i detalj i Fourier-rummet och jämförs med resultat från en global cirkulationsmodell. En experimentell studie av starkt stratifierad turbulens genomförs vid Coriolisplattformen i Grenoble, med målet att testa nya teorier för ...
En grundläggande princip för att skapa en japansk trädgård är att hålla sig till både enkelhet och återhållsamhet. Trädgården får inte bli överbelamrad med prylar. I stället ska en stark känsla av naturens närvaro infinna sig. Ofta leder det till att stilens ramar blir snäva.. För att se till att du håller dig till de stilistiska reglerna för en traditionell japansk trädgård bör du se till att inte ta in för mycket växter, material och prydnader. Anledningen är att överdåd och oordning skapar oro och inte lugn, vilket är känslan man är ute efter.. Bortsett från att undvika överdåd är det viktigt att den japanska trädgården är insynsskyddad, innesluten och helt enkelt skyddad från världen runt omkring. Det skapar du med hjälp av plank eller staket. I en japansk trädgård används också höga träd som ska fungera som ett skydd mot himlen, som också anses vara en del av den störande omvärlden.. ...
Två studier av tvådimensionella modeller av strömningar influerade av stratifiering respektive stratifiering och rotation genomförs, i syfte att undersöka huruvida en tvådimensionell modell kan reproducera en energikaskad till mindre skalor med ett associerat vågtalsspektrum av formen k−5/3. Först genomförs enserie högupplösta simuleringar av den klassiska modellen för strömningar i grunt vatten (shallow water model). En energikaskad till mindre skalor observeras,men strömningen domineras av stötar med ett associerat k−2-spektrum. Sedan genomförs en serie simuleringar av en ny tvådimensionell leksaksmodell, som visar att modellen kan reproducera en energikaskad till mindre skalor med ett associerat k−5/3-spektrum. Energiöverföringen studeras i detalj i Fourier-rummet och jämförs med resultat från en global cirkulationsmodell. En experimentell studie av starkt stratifierad turbulens genomförs vid Coriolisplattformen i Grenoble, med målet att testa nya teorier för ...
Den gängse förväntningen på romaner och kanske i synnerhet på fantasy och deckare är att när läsaren kommer till slutet så ska hon kunna innesluta hela boken i sin tankevärld och referensvärld, uppleva ett definitivt The end där alla ledtrådar knutits samman och mysterier förklarats. Jag tycker att detta är ett begränsande och på inget sätt objektivt givet perspektiv. Berättelser förklarar sig sällan helt i verkligheten (exempel: mordet på Olof Palme eller historien med eventuella miniubåtar i Stockholms skärgård där vi hänvisas till spekulationer med otillräckliga eller överväldigande fakta). Jag vill därför experimentera med att skriva icke-helt-avkodningsbar litteratur där jag hellre jämför texten med icke-programmatisk bildkonst och musik eller kanske med verklig historia såtillvida att man kan återvända för att göra en ny tolkning ur ett annat perspektiv eller vid ny läsning slås av detaljer som man tidigare inte upptäckt eller kunnat sätta i ...
Det kommunala självstyret är en grundläggande princip som är inskriven i regeringsformen, som en av grundlagarna. Kommunerna måste givetvis följa de ramar som riksdag och regering bestämt, men utöver det ger det kommunala självstyret kommunen rätt att fatta självständiga beslut och att ta ut skatt av invånarna för att kunna sköta sina uppgifter. För kommuninvånare innebär det kommunala självstyret möjlighet att påverka politiken genom att exempelvis skriva till kommunen med förslag, samt möjlighet att överklaga kommunens beslut.. Kommunens ansvar. Vissa verksamheter är kommunerna skyldiga att ha enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av kommunens förtroendevalda. Genom de nämnder och förvaltningar som finns i Malung-Sälens kommun tar kommunen bl.a. ansvar för nedanstående områden.. ...
Det kommunala självstyret är en grundläggande princip som är inskriven i regeringsformen, som en av grundlagarna. Kommunerna måste givetvis följa de ramar som riksdag och regering bestämt, men utöver det ger det kommunala självstyret kommunen rätt att fatta självständiga beslut och att ta ut skatt av invånarna för att kunna sköta sina uppgifter. För kommuninvånare innebär det kommunala självstyret möjlighet att påverka politiken genom att exempelvis skriva till kommunen med förslag, samt möjlighet att överklaga kommunens beslut.. Kommunens ansvar. Vissa verksamheter är kommunerna skyldiga att ha enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av kommunens förtroendevalda. Genom de nämnder och förvaltningar som finns i Malung-Sälens kommun tar kommunen bl.a. ansvar för nedanstående områden.. ...
misc{8890819, abstract = {Smart City är ett begrepp som blir alltmer frekvent inom många delar av samhället. Många städer kallar sig smarta, men det finns ingen vedertagen definition av Smart City. Städer driver projekt för att bli smartare, men det saknas emellertid en standardiserad utvärderingsmetod, vilket gör det mycket svårt att jämföra resultat. Eftersom smarta städer är ett snabbt växande fenomen, så har forskningen inom området tagit fart och standardiseringsenheter världen över utvecklar indikatorer för utvärdering av smarta städer. Vi ställde oss frågan vad konceptet med smarta städer bottnar i och vad det finns för metoder att utvärdera resultaten av satsningarna. För att besvara detta gjordes en litteraturgenomgång av begreppet och en studie av några utvärderingsmetoder som finns idag. För få ett bredare perspektiv hade vi även intervjuer med några experter inom området. Efter intervjuerna jämförde och analyserade vi det materialet med vad vi ...
Det finns ett antal mycket goda anledningar till att lagar måste vara teknikneutrala. Lessigs resonemang om Code is Law ändrar inte på den grundläggande principen.. Vi får konstatera att samma resonemang historiskt har dykt upp när exempelvis tryckpressen uppfanns - vi har faktiskt historiskt redan konstaterat hur det går när styrande tar beslutet att den nya tekniken kräver andra metoder - se exempelvis vilket europeiskt land som helst där tidningarna i och med tillgång till tryckpress började disseminera information på eget bevåg som var makten gudi obehaglig.. Faktum är att många av de tryckfrihetslagar och lagar som reglerar kommunikation som vi har idag har vuxit upp som ett direkt respons till vad tidig teknologi lade grunden för - ett samhälle med en lagstiftning som inte var anvisad att skilja på kommunikation utförd av enskilda individer som skrev böcker - eller masskommunikation i form av tryckta pamfletter.. Bra försök, Per, men just det du försöker plocka ...
I verkligheten finns inga problem, bara händelser. Det vi människor kallar problem är egentligen en känsla som är en bi-produkt av vår förståelse av de 3 fundamentala principer som skapar varje människas individuella verklighet.. Jag säger inte att händelsen inte skett heller inte att det som skett är en illusion - jag säger att det är VAR känslan kommer ifrån som är illusionen.. När vi inte känner till dessa principer så ser det ut som att känslan kommer utifrån, från en händelse, person eller omständighet. Faktum är att även om det känns som att problemet kommer utifrån är det alltid ditt eget tankesystem som har skapat det.. Några tankar om vad du kan göra åt saken: ...
Under det andra kvartalet har EU-kommissionen tydligt deklarerat att monopolsituationen på två av våra viktigaste marknader, Sverige och Frankrike, utgör ett brott mot de fundamentala principerna i EU-lagstiftningen. Trots ökad aktivitet från EU kommissionen kvarstår, på kort sikt, motstånd på nationell nivå vilket bl a negativt påverkat det av Unibet sponsrade cykellaget, Unibet.com, som nekats deltagande i bl a Tour de France under det andra kvartalet. Även om svårigheterna i Frankrike fortsätter är vår bedömning att den franska och Europeiska spelmarknaden oundvikligen går mot avmonopolisering. , säger Petter Nylander, CEO Unibet ...
Pris: 249 kr. Häftad, 2016. Finns i lager. Köp Småle, fnissa, skratta : modern forskning, nya teorier och praktisk tillämpning för dig som möter människor på och utanför arbetet. av Lena Dur Högnelid på Bokus.com. Boken har 1 läsarrecension.