I nådens år 1988 var jag i FN-tjänst i Libanon. På den tiden var Gaza en relativt välmående liten enklav. Det fanns nästan inga israeliska bosättningar i området och gränsen mellan Israel och Gaza var i princip vidöppen. Intifadan hade pågått några månader, men det var mest något som hände på Västbanken. Många Gazabor var gästarbetare i Israel och en stor del av Israels elförsörjning kom från Gaza. Som rättroende jude kan man nämligen inte använda el som har producerats av judar under sabbaten. Gaza var lugnt. Gaza var välordnat. Gaza var allt annat än radikalt. Det var ingen slump att Yassir Arafat etablerade sig på Västbanken när han återvände till de ockuperade områdena.. Men under våren 1988 började Israel dra åt strypsnaran om Gaza. Man började kräva tillstånd för inresande till Gaza. Man började hindra palestinska gästarbetare från att komma in i Israel under helgerna. Det var de små stegens tyrrani och enligt min mening så är det dessa ...
Ship to Gaza-aktivist, Helsingborg. Mitt engagemang för Gaza startade 2008 när Israel angrep Gaza. Jag var med att starta en lokalgrupp i Helsingborg för Ship to Gaza 2009. Jag har varit politiskt aktiv sedan slutet på 1960-talet i Vietnamrörelsen och sedan Sku-ml med flera org. Palestinafrågan har jag följt under lång tid och besökt bland annat Västbanken och flyktingläger i Libanon vid flera tillfällen. Det är positivt och viktigt att arbeta med ship to Gaza. Det finns konkreta mål och en entusiasm som smittar. Det är en human katastrof som pågår i Gaza och blockaden måste och ska brytas och det vill jag jobba för. Jag är också med i Enhetsgruppen som driver antikvariat och håller föredrag i olika ämne. Enhetsgruppen har ordnat många möte som handlat om Palestina och vi samarbetar med palestinier i Helsingborg för Palestinas rätt och mot Israels blockad av Gaza.. ...
På grund av hot mot Fatahledare i Gaza ställer palestinska myndigheten in minnesstund för Arafat. Detta endast dagar efter att den palestinska premiärministern ställt in Gazabesök tillsammans med EU:s nya utrikeschef Federica Mogherini.. En serie bombattacker riktades i förra veckan mot 15 fatahledares hem och bilar i Gaza. Platsen där Fatah-anhängare skulle samlas skall tydligen också ha uppgivits vara ett mål.. Fatah, socialdemokraternas systerparti, håller Hamas ansvarig för bombningarna och säger att de syftade till att få Fatah att ställa in manifestationen. Hamas säger dock att man inte är ansvarig för explosionerna som fördjupat den redan djupa klyftan mellan de rivaliserande parterna på Västbanken och i Gaza.. Zakariya al-Agha, medlem av Fatahs centralkommitté, sa under en presskonferens i Gaza City att Hamas informerat honom att de inte kunde garantera manifestationsdeltagarnas säkerhet. Manifestationen skulle äga rum i morgon då det är tio år sedan Arafat ...
Så länge som Shalit är fängslad och så länge som anti-Israeliska aktiviteter utgår från Gaza, så kommer inte Israel att förändra sin politik, alltså.. Saken är alltså mycket enkel för Gaza: Frige Shalit! Avsluta angrepps- och utplåningskriget mot Israel!. Så enkelt är det och borde vara enkelt även för Ship to Gaza att begripa. Men orsak och verkan har anti-israeliska rörelser aldrig haft lätt att förstå eller snarare har det varit lätt för dem att bortse från sådant. För det är Israel som ska angripas, det är allt som saken gäller.. Det är för att de själva bortser från att det pågår ett angrepps- och utplåningskrig mot Israel från Gaza, som Ship to Gaza också är att anse som en anti-israelisk organisation, precis som ledningen i Gaza.. Vilka stöder då Ship to Gaza? Jo, följande organisationer, som därmed också måste betecknas som anti-israeliska:. ...
Den humanitära situationen i Gaza är allvarlig. Israel har skapat 127 illegala bosättningar sedan 1967. Där bor nu 600 000 israeler. I jämförelse bor 1,7 miljoner palestinier i Gaza.. Sedan 2007 är Gaza under blockad, vilket FN konstaterat är orsaken till en allvarlig humanitär kris. Blockaden är en form av kollektiv bestraffning som inskränker Gazabornas möjlighet att importera och exportera varor och att resa in och ut ur området. Det som berövas Gazas invånare är försörjningsmöjligheter, livsmedelssäkerhet, sjukvård, utbildning, vatten, och kulturellt utbyte.. Blockaden förhindrar dessutom införsel av byggmaterial och reservdelar som möjliggör återuppbyggnad av Gazas sönderbombade bostäder, sjukhus, skolor och infrastruktur. Det är fortfarande nästan omöjligt för palestinierna i Gaza att möta sina landsmän och släktingar på Västbanken, helt i strid med Osloavtalets anda. En majoritet av Gazaborna lider av brist på mediciner och sjukvårdsmateriel, ...
Åter igen kommer rapporter om hur den Israeliska ockupationsmakten sänder bomber över Gaza remsan. På långfredagens morgon genomförde stridsflyg och helikoptrar angrepp på mins sju olika mål inne i Gaza. Vi har även under mars månad hört rapporter om hur Israeliska stridsvagnar har varit inne på palestinskt territorium. Vi har också fått hör att Israel sedan första gången sedan det olagliga angreppskriget som genomfördes förra vintern tillåter en transport in av kläder och skor , blockaden har ju inneburit att Israel enbart har tillåtit humanitär hjälp och knappt det.. Mot bakgrund av denna utveckling, vill jag tipsa om lite olika delar som alla sätt berör Palestinas kamp för självständighet och befrielse från sina ockupanter.. Till att börja med det viktigaste och mest angelägna det praktiska solidaritets projektet Ship to Gaza . Målet är att sända en båt med förnödenheter till Gaza, projektet är partipolitiskt och religiöst obundet. Jag uppmanar varje ...
Operation gjutet bly, som Israel har kallat konflikten, har ödelagt Gazaremsan och stora summor pengar och resurser krävs för att återuppbygga landet.. Nu börjar nästa slagfält att ta form i denna operation då politiker från alla håll ska besluta om hur man och vem som ska återuppbygga det krigsskadade Gazaremsan och sålunda stärka sitt inflytande på Gazafolket.. Efter vapenstilleståndets inträde den 17 januari gick befolkningen i Gaza ut på gatorna och fortsatte med sina normala liv. Döda kroppar avlägsnades från förödelsen och många fick läkarvård för första gången sedan kriget började i december.. - Jag började åka runt i Gaza för att se massförstörelsen och förödelsen, sade den unga journalisten och bloggaren Sameh Akram Habeeb, som bor i Gazaremsan, i en telefonintervju med Epoch Times.. - Många har fått sina hus förstörda och de har ingen stans att bo nu.. Han sade att en del har funnit skydd i skolor, men vädret är kallt och många har ingenstans ...
Dokumentären "The man who stole Banksy" hade på fredagen premiär på svenska biografer. Det handlar om den anonyme brittiske streetart-konstnären med pseudonymen Banksy och om hans målningar på muren runt Västbanken i Israel. Se en tidigare blogg.. I recensionen i HD/Sydsvenskan använder skribenten den israeliska termen "barriär" ( i stället för "mur") och skriver om "Israels barriär" på Västbanken". Också Svenska Dagbladets recensent uttrycker sig likartat och skriver om "Banskys verk, målat på palestinska sidan av separationsbarriären på Västbanken".. I DN väljer Kerstin Gezelius i sin recension andra ord och talar om "den israeliska muren på Västbanken som en extremt laddad plats".. Den 13 augusti 1961 inleddes byggandet av den mur som sedan delade Berlin fram till dess fall och kalla krigets slut den 9 november 1989. I DDR/Östtyskland ville man inte kalla muren för mur. Den officiella benämningen var "den antifascistiska skyddsvallen". Men för alla normalt funtade ...
Detta säger det svenska utrikesdepartementet om Gaza: Till följd av händelseutvecklingen i Gaza är gränsövergångarna till Egypten och till Israel stängda, och det är för närvarande i princip omöjligt att ta sig in i eller ut ur Gaza. Sedan Hamas tog över makten i Gaza, juni 2007 har Israel hållt inpasseringar till Gaza mer eller mindre stängda. Gaza…
Palestinska myndighetens guvernement tillkom efter Osloavtalet då de av Israel kontrollerade områdena Västbanken och Gazaremsan delades in i tre regioner och 16 guvernementer som lyder under Palestinska myndigheten. ...
Det första man kan reagera över är att Haagdomstolen hävdar att hotet mot Israel kommer inifrån det område som Israel kontrollerar. Detta kan ifrågasättas. De palestinska områdena har ju ett visst mått av självbestämmande (Gaza kommer Israel att helt dra sig ur om allt går enligt planerna), och i andra sammanhang beskyller man Israel för att inte ge den palestinska myndigheten möjlighet att agera självständigt. Nu plötsligt menar man således att Israel skall agera mot terrorn inne på de palestinska områdena. Men så fort Israel t ex griper terrorister inne på palestinskt territorium, ja då fördömer man Israel på grund av detta. Det torde stå ganska klart att vare sig FN eller Haagdomstolen i praktiken tillerkänner Israel någon som helst rätt att försvara sig mot den palestinska terrorn. Man har en känsla av att Haagdomstolen valt att tolka de olika paragraferna på ett för Israel negativt sätt. Domstolens huvudargument är att en ockupation, enligt folkrätten, ...
Citat" Under 31 år har Pe Å Holmquist filmat i Gaza och skildrat människors öden i denna ofta grymma värld. Nu gör han en egen personlig film av det Gaza han mött, men låter oss också i nyinspelningar efter detta senaste krig i september 2008 träffa några av de palestinier vi mött i de tidigare filmerna. Här finns 62-årige Mustafa, som vid den nya filminspelningen i mars 2009 allvarligt sjuk i prostatacancer. Här finns hans dotter, 39-åriga Raida, med sin lille son som just överlevt ett tre veckors intensivt krig. Första gången Pe Å Holmquist filmade henne var hon tolv år och såg positivt på framtiden, i dag är hon bekymrad om sin fars sjukdom och om framtiden för sin son i ett osäkert och otryggt Gaza. Se filmen här: Mitt Gaza SVT-Play ...
The Panel now turns to consider whether the other components of a lawful blockade under international law are met. Traditionally, naval blockades have most commonly been imposed in situations where there is an international armed conflict. While it is uncontested that there has been protracted violence taking the form ofarmed conflict between Israel and armed groups in Hamas-controlled Gaza, the characterization of this conflict as international is disputed. The conclusion of the Panel in this regard rests upon the facts as they exist on the ground. The specific circumstances of Gaza are unique and are not replicated anywhere in the world. Nor are they likely to be. Gaza and Israel are both distinct territorial and political areas. Hamas the de facto political and administrative authority in Gaza and to a large extent has control over events on the ground there. It is Hamas that is firing the projectiles inIsrael or is permitting others to do so. The Panel considers the conflict should btreated ...
I en demonstration på Västbanken igår klädde sig de demonstrerande palestinierna i blåvitrandiga kläder motsvarande dem som de judiska fångarna tvingades bära i Hitlers nazistiska koncentrationsläger under andra världskriget. Klädseln blev ett uttryck för den vrede och den förtvivlan som så många människor känner inför det våld och den urskillningslösa död som staten Israel nu sprider bland oskyldiga palestinier i det gigantiska utomhusfängelse - eller läger - som Gaza i dag utgör. Gaza är ungefär lika stort som en tredjedel av Öland. Där bor 1.5 miljoner människor - varav hälften är barn. Av dem som är under 30 år är det ytterst få som haft möjlighet att någon gång lämna detta Gaza. Är det någon som utifrån det kan undra över varifrån den palestinska vreden och frustrationen kommer ...
I onsdags grep egyptiska myndigheter en cell bestående av ett fyrtiotal libaneser och palestinier vid den egyptiska sidan av gränsen till Gaza, samt i Kairo och i södra Egypten. De anklagas för att, på Hizbollahs uppdrag, smuggla in vapen till Hamas i Gaza, och för att planera terrorattacker i Egypten. Under Hamaskriget i Gaza uppmanade Hizbollah…
Låt mig börja med Wahllöfs påstående om att Gaza inte är ockuperat. Detta är absurt! År 2005 utrymde visserligen Israel sina bosättningar på Gazaremsan. Det var bra, men dessvärre bara en skenmanöver för att bygga ut bosättningarna på västbanken. Dessutom upphörde inte den israeliska kontrollen av Gaza för det. Israel kontrollerar fortfarande alla ut och ingångar till Gazaremsan. Israel har behålligt sin självpåtagna rätt att regelbundet genomföra räder på Gazaremsan, vilket man utnyttjat på ett sätt som strängt strider emot folkrättens proportionsprincip. Sedan Israel den 19 september 2007 förklarat Gazaremsan som fientligt territorium har situationen förvärrats drastiskt. Jag skulle kunna göra listan mycket längre, men tror inte det ska behövas. Israel håller Gaza i ett järngrepp. Detta järngrepp blir påtagligt varje dag i det just nu pågående blodbad där Israel försöker svälta ut hela befolkningen på Gazaremsan. Mäkinen skriver att Israel endast ...
Det är med glädje och respekt vi följer Ert långvariga och viktiga solidaritetsarbete till stöd för Palestina genom Ship to Gaza. Ni har vårt fulla stöd när Ni nu förbereder Er för ett nytt försök att bryta Israel olagliga blockad av Gaza.. Ni fortsätter med Ert breda folkrörelsearbete runt om i landet för att öka kunskapen om Israels apartheidpolitik mot det palestinska folket och inte minst den olagliga blockaden av Gaza. Ni genomför Ert arbete på samma sätt som blev framgångsrikt och ledde till att apartheidsystemet i Sydafrika föll.. Fredsloppet växte fram i kampen mot apartheid i Sydafrika. Proletären FF har sedan mitten av 1970-talet arbetat för att idrottsrörelsen skall stödja Palestina genom att Bojkotta Israel. Därför har vi flera år i Fredsloppet lyft fram kamp mot Israels apartheidpolitik och stött det palestinska folket. Överskottet har gått till olika palestinska organisationer och 2010 stödde vi Ert första försök att bryta Israels blockad och ...
Förra helgen blev mycket blodig i Gaza. I en attack mot bostadsområdet Shujeyia i Gaza City dödades minst 100 människor, främst civila. Vittnen på plats beskriver attacken som en ren massaker. Civila var fast i området på grund av de intensiva bombningarna.. En av de som finns på plats i Gaza är den norske läkaren Mads Gilbert. I ett brev till media skriver han om situationen:. "Förra natten var extrem. Mark-invasionen av Gaza resulterade i ständiga billaster med lemlästade, sönderslitna, blödande, skakande, döende - palestinier med alla sorters skador, alla åldrar, alla civila, alla oskyldiga.". Under onsdagen, när Proletären pressläggs, är antalet dödsoffer uppe i över 600. Hamas har erbjudit 10 års vapenvila i utbyte mot bland annat hävd blockad och öppnade gränser istället för Egyptens förslag om vapenvila utan krav på Israel.. Den israeliska ockupationen har inte bara skapat ett omänskligt lidande, utan också en omänsklig militärapparat och en omänsklig ...
Det var i förra veckan som Mahmoud Al-Zahar, medlem i Hamas politiska byrå, uttalade att Hamas vill etablera en Islamisk stat i hela Palestina och som då alltså skulle ersätta Israel:. "Vissa har sagt att Hamas vill etablera ett Islamiskt Emirat i Gaza. Det kommer vi inte göra, men vi kommer att etablera en Islamisk stat i Palestina, i hela Palestina." Al-Ayyam. 1 oktober 2014.. Al-Zahar sa vidare att om Hamas hade ett militärt fotfäste på Västbanken så som man har på Gazaremsan skulle de kunna förstöra Israel. Han hänvisade till ett eventuellt framtida krig mot Israel genom att citera en Sura från Koranen om "det slutgiltiga löftet" som talar om att förstöra "fienderna" och "de kommer att utplåna alla de tillgångar ni förvärvat". Sura 17:7 Israels barn. "Al-Zahar sa att om hans rörelse (Hamas) skulle föra över vad den har eller endast en liten del till Västbanken skulle de kunna avgöra striden om det sista löftet snabbare än någon kan föreställa sig.". Hans ...
Skulle Israel på grund av intensiv utländsk press och/eller val av dåliga ledare dra sig tillbaka från Västbanken skulle dock ett dödligt hot mot Israel uppstå. Från Västbanken är det nämligen bara noll meter från Jerusalem (inklusive Västra Jerusalem), 3 kilometer från Ben-Gurion-flygplatsen och bara några kilometer från de yttre delarna av Tel Aviv och andra städer lämngs den tätbefolkade kustremsan ...
Palestinas ambassadör i Sverige, Hala Husni Fariz, uttrycker det så här i Aftonbladet:. "Folkrätten uttrycker tydligt att en ockuperande makt inte har rätt att åberopa "självförsvar" mot den befolkning och det land som ockuperas. Ändå är det exakt vad Israel gör. Gaza är fortfarande under israelisk ockupation; det är ett folkrättsligt faktum. Sedan Israel drog sig tillbaka från Gazaremsan 2005, har Israel ersatt sin direkta militära närvaro med en blockad som förvägrat palestinierna grundläggande rättigheter som tillgång till rent dricksvatten, elektricitet, ekonomiska möjligheter och rörelsefrihet. Israel har också fortsatt att bomba Gaza regelbundet. Både Gazakriget 2009 och angreppen 2012 har klassats som krigsbrott av oberoende internationella utredare.. Istället för att följa folkrätten och internationell lag, och sluta angripa civila, har israeliska ledare avhumaniserat och demoniserat palestinier, samt anklagat dem för sina egna förluster. Det är i ...
MELLANÖSTERN. Då och då hör vi om Israels totala bojkott av Gazaremsan. Det är lite si och så med den bojkotten. Förra veckan skickades över 54,000 ton varor in i Gazaremsan från Israel genom gränsen ved Kerem Shalom crossing. Sedan ska vi komma ihåg att Gaza har gräns mot Egypten också. Så när SVT med flera…
MELLANÖSTERN. Som ni vet påstår SVT med flera att Israel bedriver en blockad mot Gaza. Det är inte sant, dagligen transporteras mängder av människor och gods mellan Gaza och Israel, i båda riktningarna, och vi ska inte glömma att Gaza har gräns mot Egypten också. Det som är sant är att Israel inte tillåter någon…
Två Grad-raketer avfyrades under natten till idag mot Israel av terrorister i Gaza. En slog ner utanför Kiryat Gat, medan den andra slog ner på en gata vid infarten till Ashkelon. Grad-raketerna som används av terroristerna i Gaza är industritillverkade i Iran, Kina eller Ryssland och smugglas in i Gazaremsan genom tunnlar under gränsen till Egypten. De har en räckvidd på upp till 40 kilometer och en stridsspets på 20 kilo.. I måndags avfyrade terrorister i Gaza ytterligare en raket mot södra Israel, denna gång en inhemskt producerad Kassam-raket. Den slog ner strax söder om Ashkelon intill ett beduintält, där en kvinna skadades av splitter från raketen. ...
Ser också att den palestinska myndighetens polisstyrkor upplöst en demonstration i Ramallah på Västbanken, till stöd för Gaza. Det är två ställen där blodbadet i Gaza kan - och bör - få stora politiska konsekvenser, och där makthavarna är riktigt oroliga. Dels är det förstås Abbas pseudostyre i Västbanken och hans kontroll över den palestinska myndigheten och Fatah som skakar. Hur långt är han beredd att luta sig mot Israel för att rädda det, om det hårdnar till? Och så är det förstås Egypten, som jag nämnt tidigare. Där talar vi om konvulsioner av en helt annan magnitud ifall gnistorna tänds. Och att Mubarak är beredd att gå mycket långt för att försvara sin diktatur behöver vi inte tvivla på. Det är ju inte för inte som han är en favorit hos Bush-regimen, som ger honom ett enormt militärt stöd och tacksamt använder hans etablerade tortyrhålor. Den egyptiska frågan nämns också av Andreas Malm, och var en huvudpoäng i George Galloways korta appell ...
Bristen på demokrati är stor runtom i världen. Många känner inte till vilka rättigheter de har och korruption och orättvisa drabbar ofta de som redan är utsatta. PMU jobbar allt intensivare med att stötta de av våra samarbetspartner som utbildar inom demokrati och rättvisa. I Jenin i Palestina har man lyckats nå ungdomarna, som nu är med och bidrar till en förändring i samhället.. Staden Jenin på norra Västbanken har varit hårt drabbad av konflikten mellan Israel och Palestina. Många lever idag i fattigdom och med en känsla av hopplöshet. På Västbanken och i Gaza beräknas det bo omkring en halv miljon ungdomar. Många av dem känner sig marginaliserade och bortglömda. Genom ett PMU-stött demokratiprojekt får 300 ungdomar mellan 18 och 30 år utbildning och råd om hur de bättre kan delta i samhället och göra sin röst hörd. Genom workshops i miljöfrågor, konfliktlösning, mänskliga rättigheter och ledarskap får de möjlighet att bli involverade i ...
Här är en länk till mycken fakta om hur Israel hjälper "palestinierna".. The Times of Israel har mera detaljer, och i Aftonbladet kan vi läsa att Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt påstår att det är så här som "en arrogant ockupationsmakt" beter sig. Sjöstedt sällar sig inte minst i och med detta uttalande till antisemiternas skara.. Vidare vet vi att socialdemokraten Ulf Bjereld var ombord under en liten del av resan. Bjereld är "Professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet" samt "styrelseledamot av Socialdemokrater för Tro och Solidaritet", som Ship to Gaza uttrycker det. Nja, han är faktiskt tom. ordförande i denna "entitet". Dessutom är han, precis som "entiteten" i sig, utan minsta tvekan antisemit(isk). Här finner du nämligen ett uttalande från denna "entitet" i anledning av Israels framgångsrika ingripande mot antisemiterna i Ship to Gaza: "Sverige måste fördöma Israels aktion mot Ship to Gaza". Den som anser att Israel inte har rätt att försvara ...
Hur mycket vet PA-vännerna om Gaza? Vet man att Egypten kontrollerade området från 1948 (då engelsmännen lämnade landet) fram till 1967? Men Gaza blev aldrig egyptiskt, och invånarna var därför i praktiken statslösa. De fick t.ex. inte resa till Kairo utan speciellt tillstånd. Och kanske värre: de kunde inte resa till andra arabländer för att söka arbete där. De blev helt beroende av UNRWA, FN-organet som de senaste 60 åren varit fullt sysselsatt med att hjälpa alla dem som flydde undan israelerna 1948. (Då var de 700.000, nu är de fyra miljoner, kanske fem.). Israel tog över Gaza 1967, och invånarna där kunde sedan få resa ut, och även få arbete inne i Israel. Men 1994 fick PA, Palestinian Authority, kontrollen över området, och 2005 lämnade israelerna Gaza helt. Januari 2007 började öppna strider mellan Hamas och Fatah. PA (på Västbanken) bröt kontakten med Hamas, och Egypten stängde gränsen mot Gaza. Hamas fortsätter nu att attackera södra Israel med ...
Hur mycket vet PA-vännerna om Gaza? Vet man att Egypten kontrollerade området från 1948 (då engelsmännen lämnade landet) fram till 1967? Men Gaza blev aldrig egyptiskt, och invånarna var därför i praktiken statslösa. De fick t.ex. inte resa till Kairo utan speciellt tillstånd. Och kanske värre: de kunde inte resa till andra arabländer för att söka arbete där. De blev helt beroende av UNRWA, FN-organet som de senaste 60 åren varit fullt sysselsatt med att hjälpa alla dem som flydde undan israelerna 1948. (Då var de 700.000, nu är de fyra miljoner, kanske fem.). Israel tog över Gaza 1967, och invånarna där kunde sedan få resa ut, och även få arbete inne i Israel. Men 1994 fick PA, Palestinian Authority, kontrollen över området, och 2005 lämnade israelerna Gaza helt. Januari 2007 började öppna strider mellan Hamas och Fatah. PA (på Västbanken) bröt kontakten med Hamas, och Egypten stängde gränsen mot Gaza. Hamas fortsätter nu att attackera södra Israel med ...
Den humanitära situationen i Gaza är allvarlig. Israel har skapat 127 illegala bosättningar sedan 1967. Där bor nu 600 000 israeler. I jämförelse bor 1,7 miljoner palestinier i Gaza.
En översikt från Koordinatorkontoret för trafiken in och ut ur Gaza (CLA) visar att 1 472 trailerlaster med varor fördes in i Gaza första veckan i november, eller 42 200 ton varor. Samma vecka exporterades 32 trailerlass med varor från Gaza eller strax under 2 000 ton.. 4 850 sjuka palestinier från Gaza fick behandling vid israeliska sjukhus de första tio månaderna i år. Det sker samtidigt som det är brist på sängplatser vid de allra flesta israeliska sjukhus. CKA sände ut över 14 500 tillstånd till palestinier från Gaza med anledning av sjukbesök och medicinsk behandling i Israel fram till 1 november i år. De allra flesta av dessa är släktingar som följer patienterna till behandling i Israel ...
Fr. Raed Caritas Jerusalem "Antalet kristna har nu nått 1313. Trettiofyra procent av dessa hade redan ingen inkomstkälla eftersom situationen redan var kritisk. Under de senaste åtta åren, har detta varit den tredje krig som de har upplevt. Vår uppmaning till alla våra vänner runt om i världen, i församlingar, stift, är att gå med oss i solidaritet, i bön, och genom ekonomiskt bistånd och humanitär hjälp, för att hjälpa folket i Gaza. Inte bara för den kristna gemenskapen i Gaza som är liten, men för hela befolkningen i Gazaremsan. " Och samtalet av Caritas Heliga Landet är också leds av påven Francis ...
14 januari 2009 16:16 , Politik , 11 kommentarer Styrelsen för Socialdemokraterna i Uppsala antog den 13 januari följande uttalande om kriget i Gaza. För ytterligare kommentarer, kontakta Peter Gustavsson på 070-638 10 75.. "Det är med stor sorg, smärta och avsky vi tagit emot de senaste veckornas nyheter från Gaza. Det finns ingen ursäkt för det besinningslösa våld den israeliska armén utsätter den palestinska civilbefolkningen för. Varannan person i Gaza är ett barn. Gazaborna är inspärrade i ett getto och har ingenstans att söka skydd när Israel bombar och beskjuter deras hus, skolor och religiösa byggnader. Angriparen använder vapen som är förbjudna enligt internationella konventioner och attackerar skolor, FN-personal, ambulanstransporter och sjukhus. Därför är Israels folkrättsvidriga anfallskrig oförsvarbart. Majoriteten av Gazas invånare är flyktingar från palestinska byar och städer som erövrades av Israel vid statens bildande 1948. Flyktingarna, deras ...
9-MONTHS PREGNANT BOMBER NABBED By ANDY SOLTIS June 14, 2007 -- Israeli authorities have arrested a Palestinian woman who was on her way to commit a suicide bombing in Tel Aviv - while she was pregnant with her ninth child, officials revealed yesterday. Fatma Yunis Hassan Zak 39, was in her ninth month of pregnancy when she and her niece, Ruda Habib, 30, who has four young children of her own, said they planned to travel through Israel on a medical pretext and detonate their explosive belts in a double bombing. Reports in the Israeli media indicated their targets were either a restaurant or event hall in Tel Aviv and Netanya or just in Tel Aviv. Zak, who lives in the Gaza Strip, ran the womens labor office of the terrorist Islamic Jihad group for the past four years, according to Israels Shin Bet security service. Part of her job was to put women who wanted to become suicide bombers in contact with the groups bombmakers, it said. Three months ago, Habib, who also lives in Gaza, told her she ...
Miljösituationen i de ockuperade palestinska områdena är mycket allvarlig, enligt en FN-rapport. En grupp experter har rest runt på Västbanken och Gazaremsan ...
Den irländske folkrättsjuristen William A Schabas har just skrivit en lång bloggpost, där han kritiserar den internationella brottmålsdomstolens (ICC) beslut att inte ta upp den palestinska myndighetens begäran att utreda de brott som begicks (av båda sidor) under den israeliska straffexpeditionen mot Gaza 2009. Kritiken är både formell och substantiell. Formellt kritiserar han ICCs argumentation om att avgörandet om den palestinska myndigheten har rätt att vända sig till ICC inte kan avgöras av ICC utan bara av FNs säkerhetsråd. I själva verket är det domstolen själv som ska avgöra om den har jurisdiktion, inte någon annan. Substantiellt argumenterar han för att två omständigheter, att Cook-öarna (som inte ens har observatörsstatus i FN) tillåtits anstuta sig till Romstadgan (ICCs grundningsdokument) och att den palestinska myndigheten tillåtits bli medlem i UNESCO, borde varit grund för ICC att fortsätta utredningen. I ett längre perspektiv, menar han, kommer ICCs ...
Europeiska unionen har utnämnt chefen för inrikesministeriets polisavdelning, överdirektör Kauko Aaltomaa, till chef för EU:s civila krishanteringsinsats i Palestinska området EUPOL COPPS (EU Police Mission for the Palestinian Territories, Co-ordinating Office for Palestinian Police Support).. Insatsen EUPOL COPPS, som startade 2006, har sitt högkvarter i Ramallah i Palestinska området. Insatsens syfte är att utveckla den palestinska myndighetens civila säkerhetsmyndigheter och rättsliga myndigheter genom utbildning och rådgivning. Insatsen har särskilt fokuserat på att utbilda den palestinska polisen, att utveckla det straffrättsliga systemet och att förbättra samarbetet mellan polisen och åklagarämbetet. Målet är att hjälpa den palestinska myndigheten bygga upp ett effektivt myndighetssystem som fungerar enligt internationella standarder.. Kring 70 internationella experter från 20 olika länder arbetar inom insatsen. Åtta av experterna är finländare som företräder ...
Enligt de första uppgifterna omringades Ship to Gaza-båten av den israeliska militären ute på internationellt vatten, bara tio mil från Gazas kust. Närmare än vad någon annan hjälpkonvoj nått.. - Vi uppmanar alla att kontakta myndigheterna i sina egna länder för att uppmärksamma vad som händer, säger Ellen Huttu Hansson.. Representanter för Ship to Gaza har under onsdagskvällen försökt att få kontakt med israeliska myndigheter utan att lyckas. Enligt israeliska medier ska ingen person ha skadats under tillslaget mot båten.. Flera försök har tidigare gjorts att bryta blockaden och nå fram till Gaza med förnödenheter. Den mest uppmärksammade bordningen gjordes 2010 då israelisk militär sköt ihjäl nio turkiska besättningsmedlemmar på ett av Ship to Gazas fartyg, något som skapade stor internationell uppmärksamhet. Även den gången skedde tillslaget ute på internationellt vatten.. FN har flera gånger fördömt den israeliska militärens agerande i samband med ...
Västmakternas försök att isolera Hamas - som kom till regeringsmakten genom fria val på de palestinska områdena - har varit olyckligt i tre avseenden. För det första har isoleringen stärkt de fundamentalistiska och hökaktiga krafterna inom Hamas, vilket lagt grunden för den politiska repression och rättsövergrepp som i dag präglar delar av Hamas styre på Gaza. För det andra har isoleringen av Hamas försvårat arbetet med att få till stånd en reell försoningsprocess mellan Hamas och Fatah, en försoningsprocess som är nödvändig för att nå framsteg i fredsprocessen mellan israeler och palestinier. För det tredje har isoleringen av Hamas bidragit till att urholka det palestinska folkets tilltro till demokratin - Hamas vann ju de kanske mest demokratiska val som någonsin genomförts i arabvärlden ...
Samtidigt som mardrömmen fortsätter i Gaza, pågår ockupationen av Västbanken som vanligt. I flera städer och byar - Ramallah, Hebron, Jenin, Nillin mfl - har det ordnats solidaritetsmanifestationer med Gaza, vilka har slagits ner brutalt av den israeliska armén. Det inkommer hela tiden rapporter om folk som skadats av tårgas eller av så kallade gummikulor.…
Mads Gilbert och Erik Fosse En ny bok på svenska om Gaza-kriget 2009, skriven av två norska läkare på plats under kriget, Erik Fosse och Mads Gilbert och heter Ögonen i Gaza.. De jobbade på Al-Shifa sjukhuset i Gaza under Israels invasion där de blev Gazas ögon ut till resten av världen.. Nära 500 palestinska barn dödades under operation Gjutet Bly och vi som följde kriget glömmer aldrig bilderna på de mördade barnen.. div.wpmrec2x{max-width:610px;} div.wpmrec2x div.u > div{float:left;margin-right:10px;} div.wpmrec2x div.u > div:nth-child(3n){margin-right:0px;} ...
I går morse vinkande vi av våra gäster från Askar som begav sig på en lång resa hemåt. Eftersom de är palestinier kan de inte som jag, flyga via Ben Gurion i Tel Aviv. De måste åka via Jordanien och Amman in på Västbanken. Det är inte så att de slipper israelisk kontroll för det,…
USA:s utrikesdepartement uppgav i fredags att man inte kan intyga att den palestinska myndigheten efterlever en amerikansk lag som föreskriver straffåtgärder mot PLO om det palestinska ledarskapet uppmanar den internationella brottmålsdomstolen i Haag (ICC) att väcka åtal mot Israel för påstådda brott mot folkrätten. Den palestinska myndighetens ordförande Mahmoud Abbas har vid upprepade tillfällen anklagat Israel för folkrättsbrott, bland annat under sitt tal inför FN:s generalförsamling den 20 september i år, då han bland annat sa att han har uppmanat ICC "att åtala israeliska tjänstemän för deras medverkan i bosättningsaktiviteter och aggressioner mot vårt folk". Enligt den amerikanska lagtexten strider detta förfarande mot artikel XXXI, paragraf 7 av Osloavtalet (Oslo II), då det utgör ett försök att förändra Västbankens och Gazas status utan att invänta resultatet av slutförhandlingar mellan parterna. Då PLO:s diplomatiska beskickning i Washingtin D.C. i ...
På torsdag invigs VM i fotboll i Brasilien. Dagarna innan har FIFA (internationella fotbollförbundet) sin 64:e kongress i Sao Paulo, Brasilien.. FIFA håller årliga kongresser och sedan 63:e kongressen (2013) har styrelsen för FIFA arbetet för att hålla igång förhandlingar mellan det Palestinska Fotbollförbundet (PFA) och det Israeliska Fotbollförbundet (IFA). Fifas ordförande Sepp Blatter var under mars på besök i både Israel och Palestina.. Men redan till den första förhandlingen försökte IFA villkora mötena och förhandlingarna. Den israeliska sidan krävde att den palestinska idrotten, i detta fall PFA, måste gå via de formella kanalerna i Israel, som resten av den palestinska myndigheten får göra.. Till saken hör att idrotten i Palestina organiseras sedan ett par år tillbaka varken av den palestinska myndigheten på Västbanken eller på Gaza. Den organiseras via specialförbund som PFA, Palestinska olympiska kommittén och breddidrotten sköts av klubbar som ingår ...
USA:s utrikesdepartement uppgav i fredags att man inte kan intyga att den palestinska myndigheten efterlever en amerikansk lag som föreskriver straffåtgärder mot PLO om det palestinska ledarskapet uppmanar den internationella brottmålsdomstolen i Haag (ICC) att väcka åtal mot Israel för påstådda brott mot folkrätten. Den palestinska myndighetens ordförande Mahmoud Abbas har vid upprepade tillfällen anklagat Israel för folkrättsbrott, bland annat under sitt tal inför FN:s generalförsamling den 20 september i år, då han bland annat sa att han har uppmanat ICC "att åtala israeliska tjänstemän för deras medverkan i bosättningsaktiviteter och aggressioner mot vårt folk". Enligt den amerikanska lagtexten strider detta förfarande mot artikel XXXI, paragraf 7 av Osloavtalet (Oslo II), då det utgör ett försök att förändra Västbankens och Gazas status utan att invänta resultatet av slutförhandlingar mellan parterna. Då PLO:s diplomatiska beskickning i Washingtin D.C. i ...
Besök på Västbanken och diskussion om säkerhetsläget med de korta avstånd som det är i Israel. Från mitt i Västbanken är det ett väldigt kort avstånd till storstäder som Tel Aviv, som ni ser i bakgrunden.
West Bank Guest House, Dover: Se omdömen, 26 bilder och bra erbjudanden på West Bank Guest House, rankat #22 av 42 B&B/värdshus i Dover och med betyget 4 av 5 på TripAdvisor.
Vädret just nu Västra Banken, Gävleborgs Län Sverige närmaste 14 dagarna. Vädret just nu samt prognoser Temperatur och vindhastighet Västra Banken ...
Super 8 Palestine, Palestine: Se recensioner, 31 bilder och bra erbjudanden på Super 8 Palestine, rankat #8 av 10 hotell i Palestine och med betyget 3 av 5 på TripAdvisor.
18 eller 19/7 kommer årets Ship To Gaza, Estelle, att lägga till i Malmö. Efter vad jag har erfarit kommer Estelle att ankras någonstans vid Dockan i Malmö. Mer information hittar ni på Ship To Gazas hemsida. Blockaden ska hävas, inte lättas! Blockaden mot Gaza har pågått sedan 2007, trots protester från omvärlden. Efter vårt…