Det standardiserade vårdförloppet omfattar diagnoserna ICD-10: D03.0-9, C43.0-9, alltså såväl invasiva melanom som melanom in situ, inklusive lentigo maligna. Melanom i ögon, genitalier eller slemhinnor omfattas dock inte av detta standardiserade vårdförlopp.. Invasivt malignt hudmelanom utgjorde 2014 mer än 5 procent av alla registrerade tumörer i Sverige och var den 5:e vanligaste tumörformen hos kvinnor och 6:e vanligaste hos män. Samma år fick 1 855 män och 1 813 kvinnor invasivt melanom varav vissa hade flera melanom. Totalt diagnostiserades 3 752 invasiva hudmelanom och 3 212 in situ-melanom år 2014. År 2014 avled över 500 individer av melanom i Sverige.. Incidensen varierar med latitud och är nästan dubbelt så hög i västra och södra regionen jämfört med den norra regionen.. Melanomincidensen varierar även med ålder. Melanom är ovanligt bland barn och yngre vuxna men förekomsten ökar med stigande ålder. Medianåldern vid diagnos är 63 år hos kvinnor och 68 ...
Det standardiserade vårdförloppet omfattar diagnoserna ICD-10: D03.0-9, C43.0-9, alltså såväl invasiva melanom som melanom in situ, inklusive lentigo maligna. Melanom i ögon, genitalier eller slemhinnor omfattas dock inte av detta standardiserade vårdförlopp.. Invasivt malignt hudmelanom utgjorde 2014 mer än 5 procent av alla registrerade tumörer i Sverige och var den 5:e vanligaste tumörformen hos kvinnor och 6:e vanligaste hos män. Samma år fick 1 855 män och 1 813 kvinnor invasivt melanom varav vissa hade flera melanom. Totalt diagnostiserades 3 752 invasiva hudmelanom och 3 212 in situ-melanom år 2014. År 2014 avled över 500 individer av melanom i Sverige.. Incidensen varierar med latitud och är nästan dubbelt så hög i västra och södra regionen jämfört med den norra regionen.. Melanomincidensen varierar även med ålder. Melanom är ovanligt bland barn och yngre vuxna men förekomsten ökar med stigande ålder. Medianåldern vid diagnos är 63 år hos kvinnor och 68 ...
Incidence rates for cutaneous malignant melanoma are increasing worldwide. Estimates of the future number of melanoma cases are important for strategic planning of the care pathway. The aim of this study was to use system dynamics modelling to evaluate the long-term effects of changes in incidence, population growth and preventive interventions. Historical data on invasive melanoma cases in Western Sweden from 1990 to 2006 were obtained. Using computer simulation software, a model estimating the accumulated number of melanoma cases for 2014 to 2023 was developed. Five future scenarios were designed: stable incidence, business-as-usual, 25% reduced patients delay, 50% reduced doctors delay, and a combination of the last 2, called improved overall secondary prevention. After 10 years, improved overall secondary prevention would have resulted in a 42% decrease in melanomas > 4 mm and a 10% increase in melanomas ≤ 1 mm, compared with business-as-usual. System dynamics is a valuable tool, which ...
Malignt melanom är en av de cancertyper som ökar mest i Sverige. En av flera kuggar som skapar förutsättningar för den aggressiva tumören är ett protein med beteckningen Wnt5a.. Elin Ekström, doktorand vid Lunds universitets institution för laboratoriemedicin i Malmö, har i en ny avhandling undersökt hur Wnt5a fungerar i samband med malignt melanom.. Wnt-proteinerna är viktiga för funktionen i olika celltyper och har stor betydelse för fosterutvecklingen hos människor och djur. Sedan de upptäcktes i slutet av 1970-talet har de varit föremål för forskarnas intresse. Wnt har en påverkande funktion i de flesta cancerformer, inte minst i samband med tjocktarmscancer. När det gäller malignt melanom spelar Wnt en viktig roll, men inte så stor att de på egen hand. orsakar cancern, berättar Elin Ekström.. ...
Malignt melanom är en av de farligaste typerna av karcinom hos människor! Faran ligger förstås i det faktum att malignt melanom har en mycket stor potential att bilda metastaser samt det faktum att det är karcinom som har det största antalet insjuknande personer de senaste 50 åren.. Malignt melanom bildas genom att skador uppstår på DNA-nivå i de melanocytiska cellerna. Man vet ännu inte helt och hållet hur det går till, men den förklaring som ligger närmast till hands är att det beror på en kombination av genetiska faktorer och UV-strålning. Malignt melanom kan utvecklas på det sättet i både frisk hud och i ett befintligt födelsemärke.. ...
Hudcancerformen malignt melanom uppkommer i hudens pigmentceller. Man får ibland sjukdomen i vanliga leverfläckar eller födelsemärken, men den kan också börja direkt i huden. Cancercellerna kan växa in i lymfkärl eller blodkärl och sprida sig till närliggande lymfkörtlar eller andra ställen i kroppen. Malignt melanom sitter ofta på benen hos kvinnor och på bröstet eller ryggen hos män.. Varje år drabbas drygt 3 500 personer av malignt melanom. Sjukdomen är mycket sällsynt före puberteten och ovanlig under tonåren. De flesta som får malignt melanom blir friska.. Vi vill hitta nya prediktiva metoder ...
Stockholm den 3 Juni, 2014 - Svenska medicinteknik bolaget SciBase AB offentliggör idag publiceringen, i den ansedda British Journal of Dermatology, av en internationell klinisk studie avseende detektion av malignt melanom - den dödligaste formen av hudcancer. Resultaten av denna studie - den största av sitt slag som hittills genomförts - visar att bolagets produkt Nevisense är ett viktigt nytt icke-invasivt verktyg som med hög precision möjliggör för dermatologer att utvärdera hudförändringar där misstanke finns om malignt melanom.. Nevisense teknologin bygger på Elektrisk Impedans Spektroskopi (EIS) vilken möjliggör en objektiv analys av hudförändringar med misstanke om malignt melanom. Nevisense har, som det första icke-visuella verktyget för melanom detektion, redan väckt stort intresse hos dermatologer och SciBase förväntar att publiceringen av denna viktiga studie kommer att leda till en bred användning av Nevisense i den ofta svåra processen att tidigt ...
Sak 22-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 23-2016 Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 14. mars 2016. Sak 24-2016 Apremilast (Otezla®) til behandling av psoriasis. Lenke til metodevurdering her. Sak 25-2016 Apremilast (Otezla®) til behandling av psoriasisartritt. Lenke til metodevurdering her. Sak 26-2016 Ibrutinib (Imbruvica®) til behandling av mantelcellelymfom. Lenke til metodevurdering her. Sak 27-2016 Malignt melanom kombinasjonsbehandling BRAF-hemmere og MEK-hemmere ved inoperabelt eller metastatisk malignt melanom. Lenke til metodevurdering her Sak 28-2016 Malignt melanom BRAF-hemmere til behandling av inoperabelt eller metastatisk malignt melanom. Lenke til metodevurdering her. Sak 29-2016 Referatsaker ...
Här kan du se bilder på malignt melanom med typiska kännetecken så att du kan upptäcka hudförändringar som du bör söka vård för.
Bonnier Healthcare Sweden (BHS) mobiliserar mot malignt melanom genom Vinnovas Visionsdriven Hälsa. I samarbete med bland annat WarOnCancer och forskare från KI utvecklar BHS sin roll som integratör, i ett projekt som har stöd från Vinnova i sitt vidare arbete.. Malignt melanom i huden orsakar 500 personers död varje år och är den cancersjukdom som ökar mest i Sverige. I de flesta fall går dock sjukdomen att förebygga. Tillsammans vill projektgruppen hitta nya sätt att stärka individens förmåga att motverka att sjukdomen uppstår, samt avvärja hinder i tillgången till snabb diagnos och behandling. - Genom nya samverkansformer, där vi bland annat arbetar med stigmatiseringen kring cancer hoppas vi kunna vända trenden och till 2025 halvera antalet melanom som är spridda vid diagnos, säger Isabelle Cehlin, läkare och projektledare på BHS.. Kontakt: ...
Malignt melanom i huden är den mest aggressiva formen av hudcancer och en av de snabbast ökande cancerformerna i Sverige. Tidig upptäckt och operation av melanom är avgörande för prognosen. Vid Teledermatoskopi fotograferar Primärvårdsspecialisten misstänkta förändringar med en mobilkamera genom ett mobilanpassat dermatoskop. Bilder och bakgrundsdata skickas via en mobilapplikation till en digital plattform där Melanomspecialisterna tar del av informationen, granskar bilderna och skriver ett utlåtande. Inom ramen för Teledermatoskopiprojektet, initierat av Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland, genomfördes 2018 en retrospektiv studie av 103 st teledermatoskopiska konsultationer genomförda på en vårdcentral i centrala Stockholm. Resultatet visar att 43 st av de 103 primära konsultationerna rekommenderades för operation. Bland dessa angavs 6 st fall ha en "Stark misstanke om melanom" och operationen genomfördes inom 1 vecka på vårdcentralen. ...
I arbetet med sin avhandling har Kristell Le Gal Beneroso tagit ytterligare ett steg och undersökt hur lungcancer och malignt melanom, i möss och mänskliga cancerceller, reagerar på tillskott av vissa sammansättningar av antioxidanter. Sammansättningarna binder till cellernas mitokondrier, som är de främsta tillverkarna av fria radikaler.. - Teorin bakom detta var att ge sig på mitokondrierna för att minska tillverkningen av fria radikaler och därmed blockera de DNA-skador som de fria radikalerna orsakar, och som i förlängningen kan ackumuleras och leda till cancer, säger Kristell Le Gal Beneroso.. - Men våra resultat visade att detta inte stämmer, sammansättningarna förhindrade inte cancer. Antingen orsakade de ingenting, eller så gjorde de situationen värre. I en modell med malignt melanom växte mössens tumörer betydligt fortare än hos de kontrolldjur som inte fick någon behandling.. ...
... - en nationell, ideell, partipolitiskt och religiöst obunden patientförening som vänder sig till dig som på ett eller annat sätt drabbats av malignt melanom.
... - en nationell, ideell, partipolitiskt och religiöst obunden patientförening som vänder sig till dig som på ett eller annat sätt drabbats av malignt melanom.
Malignt melanom är den sjätte vanligaste tumörsjukdomen hos män och den femte vanligaste hos kvinnor i Sverige. Hudmelanom innehåller en stor mängd mutationer, framför allt i melanom som har uppkommit i solbelyst hud. En vanlig mutation är BRAF V600. Mekinist i kombination med Tafinlar (dabrafenib) är avsett för patienter vars hudcancer inte går att operera eller har spridit sig från huden till andra delar av kroppen (metastaserat), och som har en BRAF V600-mutation. ...
Ordet cancer skrämmer och hudcancer är den vanligaste formen av cancer. Fast hur skadlig är den? 95 procent av all hudcancer är liten, lokal, godartad och försvinner av sig själv. Snarast är det en av de minst dödliga formerna av cancer, och malignt melanom är den ovanligaste formen av hudcancer. Det tas många prover helt i onödan, helt enkelt för att läkarna vill vara säkra och definierar melanom bredare nuförtiden ...
Dagens metoder for melanomdetektion ämnar till att hitta melanom i så tidigt stadium som möjligt. Maligna melanom kan ofta vara svåra att detektera
Bilaga 4 MUCOSALA MELANOM Sammanställt av Boel Ragnarsson-Olding Mukosala melanom 1. Bakgrund Mukosala maligna melanom (MMM) är definitionsmässigt tumörer som utgår från slemhinnor, men oftast inkluderas
Malignt melanom är den allvarligaste formen av hudcancer och den cancersjukdom som ökar mest. Den beror oftast på att man har bränt sig flera gånger i solen. Nästan alla som får behandling tidigt blir av med sjukdomen.
För patienter med spridd icke operabelt malignt melanom som har en speciell mutation (BRAF) som behandlas med de målinriktade läkemedlen Braftovi plus
Svaret på cancerprovet skulle enligt personalen dröja sex till åtta veckor.. - Det tog lite längre tid. Jag ringde själv upp och vi bestämde en tid när jag kunde komma. Jag var nog lite mentalt förberedd när jag tog emot beskedet om malignt melanom, minns Gunvor.. Någon tid att prata om sina egna tankar, frågor och oro, fanns inte vid det här tillfället.. - Jag fick en massa papper att läsa och där stod också att man kan få träffa en kurator om man önskar.. På hudmottagningen gick läkaren igenom Gunvors prickar på kroppen ännu en gång. Man tog bort en på ryggen som skickades för analys, plus några mindre som man valde att frysa bort. Efter några veckor kom beskedet att allt var ok.. ...
Euromelanoma-veckan 13 till 17 maj 2019. Läkare inom primärvården behöver uppdatera sina kunskaper om framförallt malignt melanom. Vilka kriterier gäller för att ställa diagnos? Hur behandlar man? Och när bör man remittera vidare? Onkologen och överläkaren Magnus Bäcklund ger sina bästa tips till kollegorna.
Nyligen var jag på en väldigt kul och lärorik kväll hos Solution By Victus. Denna dag var ämnet på föreläsningen malignt melanom. Det är ett ämne man som hudterapeut bör ha bra koll på. Man ser ju så mycket hud i mitt yrke ...
EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2008:51 Att leva med malignt melanom Förändrad livsvärld Sandra Canbacken Louice Quick Trolin
För många som behandlas för malignt melanom är de praktiska konsekvenserna små. Tumören tas bort med ett förhållandevis litet ingrepp och man behöver inte läggas in på sjukhus. Sjukskrivning är ofta inte heller nödvändig. På många sätt går livet vidare som om ingenting hade hänt.
När hudläkarappen First Derm och Himlen är Överskattad bjöd in förbipasserande i Göteborg att kolla sina prickar upptäcktes ett fall av malignt melanom.
Dr. Paoli är processansvarig för tumörverksamheten på Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 2007 och även processledare för standardiserat vårdförlopp för hudmelanom på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han disputerade på ämnet hudcancer 2009 och blev docent 2012. Han har utbildats inom dermatoskopi på Medical University of Graz genom kurserna International Short Course on Dermoscopy (2008) och deras 1-åriga onlineutbildning 2008-2009 som ledde till International Dermoscopy Diploma med betyget
Utdrag: År 2001 fick jag på Sahlgrenska Universitetssjukhuset diagnosen metastaserande malignt melanom - en aggressiv cancer med spridning. Man gav mig två månader att leva, om jag inte underkastade mig en stor operation och strålbehandli... Läs mer! ...
Amelanotiska melanom är en typ av hudcancer som inte har mörk färg på grund av brist av melanin , enligt melanomahopenetwork. org . Detta melanom dyker upp som en lesion med rosa , röda eller ingen pigmentering ...
Melanom är en allvarlig typ av hudcancer som orsakas av att man utsätts för solen utan skydd. Lär dig hur du upptäcker de första tecknen på melanom här.
Läste den här på Himlen är Överskattad - kampen mot malignt melanom på Facebook och bara måste dela med mig. Skriven av Conny Hägglund (någon Jenny som lagt upp den på FB). ...
Källhage Truck är generalagent för Clark.. Clark grundades år 1917 i Michigan, USA. Med över en miljon tillverkade truckar och mer än 450 återförsäljare i mer än 90 länder över hela världen är Clark bland världens största trucktillverkare.. Clark byggde år 1917 världens första förbränningsdrivna truck.. Clark tillverkar premiumtruckar av högsta kvalitet. Clark har varit en del av den sydkoreanska Young An Group sedan år 2003 och tillverkar ett komplett program av truckar.. ISO 9001: Clark är den första trucktillverkaren i världen som certifierades i enlighet med den internationellt accepterade kvalitetsstandarden ISO 9001. Clarks pågående åtagande är att ha kvalitetssystem nr 1 i branschen.. ISO 14001: Clarks sydkoreanska produktionsanläggning förvärvade sitt ISO 14001 (Environmental Management System) certifikat 2001. Detta ställer Clark i en dominerande ställning på marknaden för att vara förberedd för nya miljörestriktioner.. Huvudkontoret för Europa ...
Behandling som kombinerade två immunantikroppar ökade chansen för överlevnad hos patienter som drabbats av svår malignt melanom.
Måndagen den 7 maj är det melanoma monday, en dag då sjukdomen malignt melanom uppmärksammas, inte bara här i Sverige, utan på flera platser i världen. Tyvärr är det allt fler som drabbas av den potentiellt dödliga cancerformen varje år. Idag dör fler svenskar av malignt melanom än i trafiken. Men så behöver det inte vara.. Det finns nya läkemedel som kan hjälpa patienter med spridd melanomsjukdom till förlängd överlevnad och bättre livskvalitet. Tyvärr har landets verksamhetschefer inom onkologi bestämt sig för att minimera förskrivningen av de nya läkemedlen, eftersom de anses för dyra. Man tycker med andra ord att det är helt i sin ordning att lämna allvarligt sjuka melanompatienter vind för våg, utan någon som helst effektiv behandling!. På melanomföreningens hemsida melanomforeningen.se finns länkar till både Linas och Kristins insamlingar hos cancerfonden ...
Regionen ligger klart efter riket där nästan 49 procent av patienterna diskuteras på MDK. Dock är det endast patienter som befinner sig i stadium tre och fyra som behöver diskuteras på MDK på grund av deras avancerade sjukdom.. Skillnader inom regionen: Det är stor skillnad på hur måga fall som diskuteras på MDK mellan de olika hälso- och sjukvårdsnämndsområdena. Detta kan eventuellt bero på att det upptäcks fler fall med en bättre prognos i en del av områdena jämfört med andra hälso- och sjukvårdsnämndsområden. Men detta kräver en djupare analys.. Könsskillnader: Hudmelanom är ungefär lika vanligt hos män och kvinnor. Mäns hudmelanom upptäcks i senare stadium och borde därför diskuteras oftare på MDK. Så var fallet år 2011-2015. ...
Projektarbetet handlar om malignt melanom och hur respektives känslor och livet händer ihop under denna sjukdomstid. Skulle du vilja hjälpa till att svara på 10 frågor kanske även din man? Jag vill gärna lyft hur det kan se ut i en relation med malignt melanom. Maila gärna mig så jag vet om du vill hjälpa. Jag tycker det är så viktigt att lyfta detta ...
Hallå där Jan Lapins, överläkare vid hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Under de senaste tio åren har den årliga ökningen av hudcancerformen malignt melanom varit nästan sex procent. Vad beror det här på?− Under 1900-talets andra hälft har antalet melanom flerdubblats. Sedan 2000-talets början har antalet fall av melanom åter igen fördubblats.
Keytruda®, pembrolizumab Avsett för behandling för adjuvant behandling av malignt melanom med hög risk för recidiv (stadium IIIb-d, samt utvalda ...
Malignt melanom: Just nu pågår Euromelanoma-veckan runt om i Europa för att förebygga malignt melanom, en allvarlig form av hudcancer. Det innebär att du har möjlighet att få dina prickar undersökta både på hudkliniker och inom primärvården. Kanske finns det fortfarande tider att få.. Självmord: Nyhetsmorgon TV4 har just nu temavecka Självmord, http://www.tv4.se/…/självmordstankar-här-kan-du-få-stöd-555… Där kan du se intervjuer som gjorts i veckan. Här på privatmedicin.se kan du läsa om självmordsriskbedömning och om depression.. ...
Melanom är en typ av hudcancer. Det kan vara dödlig om den inte behandlas eftersom det är en mycket aggressiv cancer som sprider sig lätt och snabbt.
Den viktigaste behandlingen är kirurgi, största delen av alla melanompatienter blir botade genom att tumören tas bort i tid, innan det har blivit någon spridning. Vid mer avancerad sjukdom som spridit sig till lymfkörtlarna är det också kirurgi som gäller. För de patienter som har ytterligare spridning har det tidigare inte funnits några effektiva behandlingar. Idag har vi helt nya möjligheter att hjälpa dessa patienter. Vi har dels s.k. målsökande behandlingar, dels nya immunbaserade terapier, s.k. checkpoint-hämmare. Dessa behandlingar används på patienter där sjukdomen inte går att avlägsna kirurgiskt och som därför behöver en behandling som verkar i hela kroppen för att bli av med cancern. Vad kan man göra i förebyggande syfte? ...
Låt oss då ställa upp en enkel ekvation lämplig för mellanstadiet:. (aktuell mängd D3/kg) * (vuxens kroppsvikt) = (vuxens mängd D3). Det blir (143 IE) * (70 kg) = (10 000 IE). Så dessa 400 IE D3 till nyföding motsvarar 10 000 IE till en vuxen på 70 kg.. Varför ska den vuxne då bara äta 300 IE/dag?. D3 är giftigt i höga doser påstås det. Vad är höga doser? Vitamin D3 används som råttgift i mängder motsvarande 250.000.000 IE till vuxen.. Men det finns 26 st svenskar som på 1970-talet ätit 100.000 IE D2 dagligen i ett års tid utan att få symtom på överdosering. Det finns flera miljoner barn i forna DDR som fick 600.000 IE D3 var tredje månad (50.000 IE per vecka) från nyföding till och med 18 månaders ålder.. Det motsvarar 2 222 IE/kg/dag. För en 2,8 kg kg person blir det 2 381 IE/kg/dag för nyfödingen, motsvarar då 167.000 IE/dag till vuxen (!).. D2 och D3 är kemiskt nära släkt, men D2 (vegetabiliskt D-vitamin) har vi ingen nytta av, medan D3 är animaliskt ...
Sektionen för Teknisk Biologi på Linköpings tekniska högskola - Inledande kurser för en kemisk biolog. Ditt första år. Som på nästan alla civilingenjörsprogram, innefattar det första året på Teknisk Biologi ett flertal kurser med mycket grundläggande karaktär.
80 procent av alla avblekbara skimlar äldre än 15 år utvecklar melanom. Någon effektiv behandling mot dessa skimmeltumörer finns inte än. Läs mer här.
Den här hästen hade ett melanom vid svansroten som hade vuxit snabbt sista månaderna. Tumören var ca. 10x15 cm i storlek. Att ta bort den kirurgiskt var inte lämpligt så nära analöppningen. Risken för infektioner är betydande. Dessutom var tumörens bas, dvs rot, väldigt bred. Det skulle vara svårt att sy ihop huden som är väldigt stram i det området. ...
Den här hästen hade ett melanom vid svansroten som hade vuxit snabbt sista månaderna. Tumören var ca. 10x15 cm i storlek. Att ta bort den kirurgiskt var inte lämpligt så nära analöppningen. Risken för infektioner är betydande. Dessutom var tumörens bas, dvs rot, väldigt bred. Det skulle vara svårt att sy ihop huden som är väldigt stram i det området. ...
Tidig diagnos och åtgärd är av stor vikt för överlevnad för patienter med malignt melanom. Fram till 2012 fanns en remissfri prickmottagning vid Nus men de patienter som sökte dit var inte alltid de med störst behov. För att effektivare nå ut till målgruppen och erbjuda en jämlikare vård i hela länet startades en pilotstudie 2012 för att utvärdera möjligheten att fotografera misstänkta melanom i primärvården och därefter få dessa bedömda av specialist vid hudkliniken på Nus. Patienten fotograferas med ett dermatoskop kopplat till en mobiltelefon.. Dermatoskopet är ett förstoringsglas med belysning som återger huden i detalj. Bilderna lagras i patientens journal och en remiss med hänvisning till bilderna skickas till hudkliniken. Utifrån bilderna bedömer hudläkaren om åkomman behöver opereras, behandlas eller om den kan lämnas utan åtgärd. Antalet onödiga operationer har på så vis minskat samtidigt som ledtiderna har kortats avsevärt. Färre fysiska besök ...
Yervoy (ipilimumab) är indicerat för behandling av avancerat (inoperabelt eller metastaserande) melanom hos vuxna. Indikationen var tidigare begränsad till andra linjens behandling men har nu utökats till att omfatta behandling i första linjen.. Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.. ...
Yervoy (ipilimumab) är indicerat för behandling av avancerat (inoperabelt eller metastaserande) melanom hos vuxna. Indikationen var tidigare begränsad till andra linjens behandling men har nu utökats till att omfatta behandling i första linjen.. Landstingsgemensamt avtal finns framtaget » ...
Batteri till VGP BPS20 S, Batteri VGP BPS20 S 7800mah 10.8V för SONY VAIO VPCZ110 Vaio VPCZ115 serie Ett års utbytesgaranti, 30 dagars öppet köp, bra priser VGP BPS20 S batteri vi skickar samma dag.