... , Medicinska fakulteten vid Lunds. Medarbetare studenter. 14 utbildningar pе avancerad nivе varav 10 дr specialistutbildningsprogram fцr sjukskцterskor.
Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta. Läs mer ...
I en tudelad studie utreder vi hur studenter bor, använder sitt boende och hur de utifrån rådande förutsättningar vill förändra sitt boende. Resultatet...
Studerandekåren utgörs av alla studerande vid Jakobstads gymnasium. Val till studerandekårens styrelse hålls varje år i december och den nya styrelsen tillträder vid årsskiftet. Styrelsen består av 12 medlemmar och fungerar som en förmedlare mellan skolans ledning och de studerande. Till styrelsen uppgifter hör att föra studerandes talan i skolan vilket inbegriper att ta emot, diskutera, vidarebefordra och verkställa önskemål som studerande framfört till styrelsen. Under lärarmöten finns alltid en eller två av styrelsens medlemmar närvarande för att representera hela studerandekåren och förmedla studerandes åsikter. Under läsåret ordnar styrelsen också evenemang såsom välkomstfest, julfest och temadagar. JG:s styrelse har ett nära samarbete med Pietarsaaren lukios studerandekårsstyrelse och förverkligar många av temadagarna tillsammans med dem. Styrelserna delar också på ansvaret för elevkafét. Om du har frågor eller önskemål, tveka inte att ta kontakt med ...
Betyget E. Eleven förstår huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer, samt med viss säkerhet även underförstådd betydelse, i talat språk i relativt snabbt tempo, och i texter, i olika genrer och av avancerad karaktär. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.. Eleven väljer och använder med viss säkerhet strategier för att söka relevant information, strukturera den och värdera olika källors tillförlitlighet.. Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.. I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven varierat, tydligt och strukturerat. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven ...
Forskare vid Linköpings universitet har undersökt empatin hos 200 studenter från sex olika utbildningsprogram med hjälp av etablerade frågeformulär som bland annat visar graden av fantasi, förmåga att se andras perspektiv, om man bryr sig om andra men också egen oro och ångest.. Störst skillnad gentemot fysikstudenter. Resultaten visar tydliga skillnader mellan å enda sidan blivande läkare och sjuksköterskor, å andra sidan teknologer. Skillnaden minskade dock markant för datavetarna efter att resultaten korrigerats för kön, medan den kvarstod för studenter i tillämpad fysik. Enligt forskarna beror skillnaden mellan de två grupperna av teknikstudenter på att datavetarna undervisas med problembaserat lärande som ofta sker i grupp där man måste ta hänsyn till varandra, och det kan påverka graden av empati.. - Empati kan ha både en kognitiv och en känslomässig aspekt. Förmågan att se saker ur andras perspektiv är främst kognitiv, medan att bry sig om andra är en ...
Dating råd för medicinska studenter, Stockholm, Stockholms län. Student sökes till Com Hem som marknadsundersökare! StudentConsulting. Publicerad 13.07.2018. Stockholm, Stockholms län.
Sammanfattning Uddling, Christin (2013). Betyg i grundsärskolan belyst ur ett elevperspektiv (Grades in special schools from a student perspective). Speciallärarprogrammet inriktning utvecklingsstörning, Institution: Skolutveckling och ledarskap, Fakultet: Lärande och samhälle, Malmö högskola Nyckelord: betyg, bedömning, grundsärskolan, kunskap, lärande, utvecklingsstörning. Problemområde: Bedömning och betygsättning i grundsärskolan är ett relativt outfors-kat område och den forskning som har gjorts har i liten utsträckning fokuserat på det pedagogiska arbetet (Berthén, 2007). I stället har utmaningen med integrering samt särskoleelevers samspel med varandra studerats (ibid.). Det finns forskningsrapporter och examensarbeten som belyser bedömning och betygsättning i grundsärskolan och grundskolan, men dessa är belysta ur pedagogernas perspektiv. Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur elever i grundsärskolan upplever betyg och vilken betydelse betygen har, belyst ...
Men vem exakt ska våra generella studiestödssystem egentligen basera sig på? Jag är född och uppväxt i en liten ort i mellannorrland som heter Bollstabruk (utifall någon fått för sig att bara folk från förmögna bakgrunder är Moderater). Jag har i princip inga sparade belopp och mina föräldrar går knappast att anse som rika. Har detta inneburit några problem under mina studier? Nej. Självklart har mamma och pappa ställt upp när det har behövts och det vet jag att föräldrarna till de flesta av landets studenter gör. Det största ekonomiska problem jag haft under min studietid har varit möjligheterna till sommarjobb och möjligheterna att få behålla pengarna från detta. Någonstans där bör även politiken komma in. Att studiemedlet skall vara den enda inkomstkällan en student behöver blir helt fel och bidrar framförallt inte till att en diskussion förs kring hur studenter skall ta ett större ansvar för sina studier och sina möjligheter till arbete ...
Med LTH:s bredd inom såväl konstnärlig som teknisk utbildning och forskning kan du hitta det som intresserar just dig. Våra tekniska utbildningar finns såväl i Lund som i Helsingborg. Vi på LTH - studie- och karriärvägledare, kuratorer, lärare, forskare och studenter finns med dig hela vägen och hjälper, inspirerar och motiverar dig. För att hjälpa studenter att lyckas på ett antal inledande svåra kurser erbjuder LTH sedan många år tillbaka studenter att delta i studiegrupper-SI ...
IFMSA-Sweden är en ideell student-organisation som arbetar med humanitära frågor, internationell förståelse, klinik- och forskningsutbyten, mänskliga rättigheter- och fredsfrågor, folkhälsa samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Vi tillhör och arbetar nära International Federation of Medical Students Associations som finns representerat i över 120 länder och med över 1,3 miljoner medlemmar ...
IFMSA-Sweden är en ideell student-organisation som arbetar med humanitära frågor, internationell förståelse, klinik- och forskningsutbyten, mänskliga rättigheter- och fredsfrågor, folkhälsa samt reproduktiv hälsa. Vi tillhör och arbetar nära International Federation of Medical Students Associations som finns representerat i ett 100-tal länder ...
gFit.se har inlett ett samarbete med MyDnaTests.com som säljer preventiva hälsokontroller och vi bad den medicinskt studerande Markus Mattiasson för
Eller det kan vara en kirurg som övar upp "fingerfärdigheten". Något som jag själv fick möjligheten att testa idag genom att avlägsna gallstenar genom laparaskopi ("titthålskirurgi") i en simulator.. Att få träna sig på en verklighetstrogen docka (eller en dataskärm) som direkt reagerar på varje åtgärd, gör att blivande läkare och sjuksköterskor snabbar upp sin inlärningsprocess och också kan ställas inför situationer som relativt sällan förekommer i verkligheten. Men som, när de förekommer, måste hanteras skickligt. Man kan jämföra med den smått legendariska landningen på Hudsonfloden. Piloten hade flugit i 30 år - men aldrig landat på Hudsonfloden… Anledningen till att han klarade landningen var regelbunden träning på svåra nödlandningar i flygsimulator.. Att få träna i en kontrollerad miljö, med feed-back och möjlighet att diskutera med kollegor som just genomgått samma träning, är troligen ett av de effektivaste sätten att höja sin kompetens och ...
Jag studerar just nu på Läkarprogrammet vid Umeå universitet. Jag gick NA för att jag var intresserad av naturvetenskap och upplevde att ED var det gymnasium som satsade mest på detta. Under tiden på ED fick jag förståelse för de naturvetenskapliga ämnena och hade lärare som gav mig känslan av att allt är möjligt bara du har engagemang. I framtiden kommer jag att jobba som läkare samt bedriva forskning och förhoppningsvis även undervisa blivande läkare.. ANDREAS PETTERSSON, NA 2006 ...
Jag studerar just nu på Läkarprogrammet vid Umeå universitet. Jag gick NA för att jag var intresserad av naturvetenskap och upplevde att ED var det gymnasium som satsade mest på detta. Under tiden på ED fick jag förståelse för de naturvetenskapliga ämnena och hade lärare som gav mig känslan av att allt är möjligt bara du har engagemang. I framtiden kommer jag att jobba som läkare samt bedriva forskning och förhoppningsvis även undervisa blivande läkare.. ANDREAS PETTERSSON, NA 2006 ...
KALMAR. Hälso- och sjukvårdens utveckling, den framtida primärvården och forskningskarriärer är några av de frågor som tas upp i det hälso- och sjukvårdsprogram som den lokala avdelningen i Kalmar satt samman och som nu skickats ut på remiss till företrädare och medlemmar. Programmet ska sedan antas på årsmötet i vår ...
2017-04-27. Mikael Sandlund är psykiater och undervisar blivande läkare i psykiatri på Umeå universitet. Vi ville få hans perspektiv på vad en diagnos är och varför den är viktig. Är vi för fokuserade på just diagnosen och vad riskerar vi att missa om vi tror att den ska ge alla svar om hur vi ska må bra? ...
Jag har blivit ett paket, som slussats runt. Ingen vill ta ansvaret. Ingen vill ta kostnaden. Journalen sitter klistrad på paketet som en innehållsförteckning. Paketet behöver inte ens öppnas. I min journal har en läkare - utan vidare undersökning - bestämt sig för att mina nervbesvär är psykosomatiska. Trots bevis från magnetröntgen och tester. Bevis att mina nerver löper genom en mycket smal kanal. Jag gjorde misstaget att börja gråta i undersökningsrummet. Jag var så frustrerad, så rädd, så trött. Läkaren spände blicken i mig. Såg att hon där och då bestämt sig. Blicken forskade och det fanns något som nästan triumferade i den; Har du varit deprimerad senaste tiden? Varit med om något svårt? Nu ligger det där i journalen. Bekvämt att luta sig mot för alla framtida läkare. Jag är inbillningssjuk. Deprimerad. Tänker att den där journalen kan bli min död. Ta en alvedon och vila. ...
På hemmaplan studerade år 2015 nästan 1 200 ålänningar på gymnasienivå, 500 vid Högskolan på Åland samt 50 i övrig utbildning. Utanför Åland fanns drygt 230 åländska studerande på gymnasienivå, ca 1 170 på högskolenivå och dryga 70 i övrig utbildning. Av de studerande utanför Åland går nästan 66 procent i Sverige, nästan 30 procent i Finland och drygt 5 procent är fördelade på ett tjugotal övriga länder.. Fråga: ...
Bra fråga. Det behövs fler läkare. Frågan är hur många man klarar att utbilda med bibehållen kvalitet, särskilt när det gäller de kliniska delarna. Redan i dag har Örebro studenter på klinisk nivå, och det är viktigt när man nu får fler studenter att man ger dem bra handledning och ser till att de får träffa tillräckligt många patienter ...
Just nu verkar det som om jag är intresserad av att arbeta inom tredje sektorn, eftersom det säkert är lättare att förverkliga sina egna visioner där. På hösten gjorde vi studiebesök till MonikaNaiset och Pakolaisapu och båda ställena verkade väldigt intressanta. Har lite funderat på att göra min praktik på något av dessa ställen, eller på Tyttöjen talo eller Röda Korsets skyddshus för ungdomar. Det kan också hända att jag i framtiden blir någon form av mångsysslare som kanske mera sysslar med olika sorters projekt, till exempel för någon organisation. HBTQ-frågor intresserar mig också. Jag tycker om verksamhet som är demokratisk och fungerar med "lågtröskelmentalitet". Samtidigt skulle det nog vara bra att jobba för kommunen något tag, för att verkligen lära sig hur "systemet fungerar". Vi får se, jag är väldigt förväntansfull och känner redan nu att jag får syssla med en massa intressant verksamhet.. ...
Du som arbetsgivare har möjlighet att annonsera ut olika erbjudanden riktade mot våra studenter på Careeer Centers Jobbportal. Jobbportalen är bara åtkomlig för studenter på Högskolan i Jönköping och annonsen är kostnadsfri. Annonserna kan gälla jobb, extrajobb, sommarjobb, traineeprogram, praktik, Internships, erbjudande om examensarbete/projektarebete, m.m.. ...
Kursplaner och betygskriterier för Elkonstruktör för Europamarknaden, läsåret Engineering, automation, 45 poäng Kursen ska ge den studerande kunskaper om: - projektering av automationsanläggningar
Nog är det egendomligt. Just under vecka 20 under det femtionde året, just som Sverige börjar kännas som ett temperaturmässigt drägligt land att bo i igen, just medan lindalléerna fortfarande ståtar med den där skirt vackra grönskan, då drabbas jag av den där envist återkommande längtan att bege mig någon annanstans. Nej, det handlar inte…
Jonatan Regander har utsetts till bästa kliniska handledare av studenter på läkarprogrammet. Han har fått priset i sin roll som pedagogisk AT-läkare på Universitetssjukhuset Örebro.
5 Engelska Regler och Hemligheter som alla ESL Studenter och Engelska Studenter behöver känna till för att förbättra deras skicklighet att prata engelska
Nu är det bara en dag kvar till the sims 3 semesterparadis sätts i butikerna! Och trots att det fortfarande är en hel dag kvar innan det släpps så vill jag redan nu säga till er bloggläsare att jag inte kommer få spelet på ett rätt bra tag. Och Ja, jag dör lite på insidan varje gång jag ser någon med sitt nya simsspel! Anledningen till detta är att jag helt enkelt är en fattig student, detta är mitt sista år på gymnasiet och jag behöver spara alla pengar jag får in till studenten, så ni kommer få leva med att jag inte kan visa er några exklusiva bilder från spelet för er som inte fått det än ...
Breddkurs. Kursen syftar till att ge studenten kunskap och verktyg att undervisa om den samiska historien och den religiösa utvecklingen i Sápmi under historisk tid och nutid.. ...
Eleverna bidrar till lärarnas lärande. Deltagarna på seminariet fick i grupper diskutera vilka utfall de vill ha hos eleverna genom undervisningen. "What knowledge and skills do our students need?" De begrepp som deltagarna listade upp var motivation, förmåga att läsa, förmåga att förstå det man läser, förmåga att koncentrera sig, förmåga att lyssna på kamraterna, m.m.. - Välj ett område och gör det smalt och djup. Det ger bättre effekt, säger Timperley.. Men hon förvarnar om att det kan ta 3-4 månader innan en grupp blir duktiga på att begränsa och fördjupa ett område.. Vi har inte tid!. Timperley är bestämd när hon säger att tid är en prioriterings- och organisationsfråga. Det är en fråga för varje lärare men också en fråga för skolledningen.. - Gör en lista på vad ni har att göra. Gör sedan en prioritering och dela upp det i vad som är mindre viktigt och vad som är mest viktigt, säger Timperley och ger ett exempel:. - En skola slutade med att ha ...
Den största andelen studenter går på civil- och högskoleingenjörsutbildningar, men kurser ges också inom kandidatprogram, mastersprogram, yrkeshögskoleutbildning och tekniskt/naturvetenskapligt basår.. Externa uppdrag, som till exempel uppdragsutbildning för företag, ingår som en viktig komponent i verksamheten.. Mer information om utbildningarna som ITN ger kurser inom. ...
LithePant - sprida medvetenhet om återvinning, aktivt bidra till ett hållbart återvinningsarbete, engagera studenter intresse och engagemang inom ...
Den 14 december bjuder Agora in studenter och lärare, vid de institutioner som har undervisning om antiken som en del av sin verksamhet, till tankeutbyte och funderingar! Inledningar av: Britt-Inger Johansson (konstvetenskap) Christer Henriksén (latin), Fredrik Sixtensson (grekiska) Janne Lindqvist/Mats … Läs mer →. ...
Könsperspektiv på missbruk är en antologi, skriven av tolv forskare. D en vill inspirera till ett fördjupat synsätt på könets betydelse inom missbruksvård och -behandling. Det kan för läsaren innebära att en ny värld upptäcks. Självklart är könet en av de viktigaste aspekterna för att t.ex. åstadkomma en god matchning. Boken är inte bara avsedd at t användas av dem som redan är förtrogna med missbruksarbete, utan av studerande på socialomsorgsprogrammet, socionomprogrammet, psykologpro grammet och läkarutbildningen. Förhoppningen är också att den ska stim ulera till fördjupad forskning inom området ...
Till Rektor Datum Studie- och yrkesvägledare Gemensamt anordnade kurser i Göteborgsregionen inför läsåret 2011/2012 Inventering av önskemål om anordnande av kurser Gymnasieskolorna i Göteborgsregionen
7. Goda läroprocesser tillåter att det får ta tid att lära.. Goda läroprocesser tillåter att inlärningen får ta tid. Eleven behöver inspiration till att öva, göra misstag och försöka igen. Waldorfskolan ger utrymme för sådana processer i alla ämnen.. Genom regelbundna uppvisningar på skolans scen övas eleven i att framföra något för andra, och att själv närvara vid andras framträdanden. På så sätt blir övande, misstag och förbättring en självklar del av klassgemenskapen runt eleven. Detta stimulerar inlärningen och utvecklar respekt och förståelse för egna och andras läroprocesser.. ...
FULLKORN - Köp mat som mättar. Köp inte vitt ris, vanlig spagetti utan välj istället fullkorn & t. ex. fullkornsbulgur som är mättande & sjukt billigt! Folk som är studenter behöver inte leva på nudlar, det mättar inte ens? Jag ÄLSKAR nudlar men har typ slutat käka det för blir hungrig 1 timme senare igen. Onödig mat. Gillade inte fullkorn när jag var yngre för växte upp på ljus mat, tyckte allt fullkornsgrejs var strävt. Sen blev jag äldre, hade en period utan kolhydrater. Efter den perioden äter jag allt i fullkorn, är nöjd bara jag får äta spagetti, bulgur etc. LCHF är inte min grej, även om jag kan välja bort kolhydrater ibland bara för att. It makes me round ...
1. Bibliotekarien berättade hur studenter brukar komma till henne och säga "det verkar så enkelt när ni gör det". Ungefär så känns det nu. Att lyssna till forskningsexempel är mycket intressant och jag har lätt att förstå hur teoretiska perspektiv hänger ihop med det forskningsobjekt som ska undersökas och varför man valt en viss metod. När det kommer till planering av den egna studien känns det genast mer komplicerat.. Klurigast är det att veta vad som egentligen är en giltig frågeställning, som dessutom är av relevans att studera. Jag fruktar att bli normativ i min utgångspunkt, vilket ledde till redigering av mina huvudfrågor och nu undrar jag istället om jag är för deskriptiv. Det är svårt att veta vad som menas med analytiska frågor och hur jag skall kunna skapa dessa. En annan svår bit är teoretisk utgångspunkt, jag behöver nog få respons på mitt första utkast innan jag kan börja spekulera om detta.. I övrigt kan jag säga att introduktionen till ...
Vid olika tidpunkter under studietiden kan du som student behöva hjälp och stöd med olika saker. Vi erbjuder många stödfunktioner där du kan få hjälp.
Diff Checker. Text Comparison Search. Ovningar SpraketBarKunskap. Några opersonliga sätt att bygga meningar. Top 10 Terms Students Need to Know to Be. LitWeb
Syftet är att ge inspiration och öppna nya tankebanor, vilket kan leda till förbättrat lärande för studenter i verksamhetsintegrerat lärande. Alla som undervisar, studerar och arbetar vid KI och inom sjukvården är välkomna.. Första tillfället för Pedagogiskt Forum - Lärande inom hälso- och sjukvård blir den 20 sept kl. 12-13, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, lokal C1:87 ...
Alla som driver företag är varmt välkomna. Träffen är gratis för dig som studerar. Är du inte studerande kostar träffen 150 kronor som du kan swisha till arrangören direkt på plats. Du får kvitto. Vi bjuder på fika :) Marie Bergström från revisionsbyrån K
Plånboken är tom och brallorna är trånga. Det är läge att hålla hårt i slantarna men vi måste ju ändå få lite helg med lyxig-mat-känsla. Den här svamppastan är framarbetad under flera år som student med knackig ekonomi och den funkar väldigt bra fortfarande.. Här har vi i alla fall lyxmatkänsla för under en hundring (förutsatt att man har lite livsnödvändiga grejer, som t ex fisksås i skafferiet). Jag hittade bara väldigt lite karljohan i höstas så jag har ingen torkad kvar. Dessutom vägrar jag köpa de där svindyra påsarna med svampsmulor som finns att hitta på mataffärerna (jag är dessutom halvsäker på att det fuskas med svampen). Men om det skulle vara så att du sitter med en burk torkade kallejohan i skafferiet så är det en god idé att kasta ner i en näve i den här såsen.. ...
Stressen och de ensamma stunderna har berott på makens sista år som studerande. Det har varit jobb, skola, praktik, och mängder av skolarbeten, (många gånger allt samtidigt) och faktum är att det ibland gått veckor utan att vi ens hunnit se varandra längre än ett par minuter ...
Efter ett par års studerande inom sportfisketurism har jag tillsammans med Johan tagit steget fullt ut och jobbar nu som sportfiskeguide. Här på bloggen kommer jag att uppdatera kring fiske vi bedriver och händelser som vi kommer att få vara med om, allt för att ni alltid ska vara uppdaterade ...
Efter ett par års studerande inom sportfisketurism har jag tillsammans med Johan tagit steget fullt ut och jobbar nu som sportfiskeguide. Här på bloggen kommer jag att uppdatera kring fiske vi bedriver och händelser som vi kommer att få vara med om, allt för att ni alltid ska vara uppdaterade ...
I maj är det dags igen för årets stora vårfullmäktige. Det innebär att vi behöver nytt färskt blod in i sektionen då flera viktiga poster nu kommer att bli lediga. Tag chansen att få vara med och förbättra och påverka i frågor som rör såväl utbildning som det studiesociala! Att arbeta inom Medicinska Föreningen erbjuder även ökad insyn i utbildningen och möjlighet till kontakt med studenter på andra terminer och utbildningar.. Är du själv intresserad eller vet du någon som skulle passa? Kandidera eller nominera genom att klicka på Val-fliken i menyn ovan.. Posterna som ska tillsättas:. ...
Livet till sjöss som sjökapten är för dig som vill utmanas, utvecklas och upptäcka världen. Som student på Chalmers sjökaptensutbildning väntar ett yrkesliv i en spännande miljö med många internationella kontakter. Programmet kombinerar kurser inom sjöfart, med till exempel ledarskap, miljö och juri
Hej nätverket! Jag har fått den stora äran att skriva ett inlägg här i bloggen om vad jag gör och om hur det är att driva ett eget företag. För er som inte känner mig heter jag Camilla Broms och började som student på SLU 2009 och blev klar landsbygdsutvecklingsagronom sommaren 2014. Som de flesta…
Konstflyg, segelflyg, oldtimemodeller och en flygande gräsklippare på modellflygfältet. På lördag visar ett 15-tal av Karlskogas inbitna modellflygare upp sig inför publik.