Idag är digital teknik, IKT en naturlig del av våra liv, och det finns med som ett naturligt inslag i förskolans verksamhet. Förskolan erbjuder ett varierat utbud av material och aktiviteter. Digitalt och analogt - det ena utesluter inte det andra. Med fokus på kreativitet, språk och kommunikation är digital teknik ett verktyg som ger barnen fler möjligheter till uttryck och utforskande.. Processen är viktigare än produkten. Med det menas att det inte är tekniken som styr vad vi gör. Det ska pedagogiken och barnens intressen göra. Vi använder digital teknik för att uppmuntra till samarbete, kommunikation och barns kreativa uttryck. Några digitala verktyg vi använder oss av är datorplattor, projektorer och wi-fi mikroskop. Dessa erbjuder många möjligheter att jobba med film, bild och ljud.. Strängnäs kommunala förskolor använder Förskoleappen för att ge vårdnadshavare större inblick i verksamheten och kännedom om förskolans mål. Den används även av barnen för att ...
Digitalteknik är ett område inom både elektroniken och datavetenskapen som handlar om analys och konstruktion av digitala nät. Det vill säga signalbehandling med endast två tillgängliga tillstånd: hög och låg, eller 1 och 0. Digital teknik brukar förknippas med mikroprocessorer och datorer men omfattar även diskreta digitala kretsar, exempelvis ALU (Arithmetic Logic Unit), skiftregister och räknare, som numera är integrerade i ett enda chip. Ämnet tar upp både den abstrakta beskrivningen av nätet och den fysiska realiseringen. Tekniken blir bara mer och mer populär på grund av det låga priset och den systematiska konstruktionen. Claude Shannon var den första att formellt tillämpa den booleska algebran inom datavetenskapen. I sin magisteravhandling A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits från 1937 visade han hur boolesk algebra och binär aritmetik kan användas för att förenkla telefonväxlarnas relänät. Han visade även det omvända, att elektriska nät ...
Såg på Doobidoo igår De visade en sketch där två satt och åt och pratade med varandra i mobilen! Då kom jag att tänka på något jag läst! Hur använder du digital teknik? ANVÄNDER du digital teknik? Många gör det, och det är inte konstigt. Elektronik har en betydande roll i vårt samhälle. Vi använder…
Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Bergkvara Ort och datum Pär Ahlgren Projektledare Innehållsförteckning 1 Bakgrund till projektet Projektets
Under förra året lade Socialdemokraterna, genom Esteri Nilsson och Ferman Brodrej, en motion i Karlstads kommunfullmäktige om att utreda förutsättningar för att införa fixarservice för äldre inom digital teknik. Motionen syftade till att inkludera äldre i den digitala världen. En värld som i många fall kan upplevas svåråtkomlig och svårbegriplig.. Många äldre skulle vilja komma igång att utföra sina e-tjänster på nätet, eller hålla kontakten med nära och kära som geografiskt befinner sig långt borta, men hindras av det faktum att de inte kan installera en dator, eller vissa funktioner i datorn. I kommunens handlingsplan "Digitala Karlstad" lyfter man fram vikten av att försöka inkludera så många som möjligt av invånarna i det digitala landskapet. De äldre kan hindras denna tillgång just därför att hårdvaran inte är redo att användas.. Sedan motionen skrevs så har vi drabbats av en samhällskris i form av coronapandemin. Äldre uppmanas isolera sig och ...
Genom att ge exempel från jordens alla hörn, visar han på möjligheter för alla oss som är engagerade i skolan att arbeta tillsammans för att få ut maximalt av den digitala teknologin i våra skolor. Det handlar om att utveckla förhållningssätt till teknologin som är lämpliga, fantasifulla, och som i slutändan gynnar såväl skolor som lärare och elever.. (Presentationen hålls på engelska) ...
Det handlar inte om "istället för", utan digital teknologi är ett mycket bra komplement när det inte finns möjlighet att bedriva undervisningen vid havet. Havets tillstånd kommer att bli en än mer viktig fråga i framtiden, så det är viktigt att eleverna får den här kunskapen med sig, därför är det angeläget att det görs fler studier om den digitala teknologins möjligheter i detta sammanhang ...
Gitarrtillverkaren Fenders stora utmaning är denna: 90 procent av alla som börjar spela gitarr slutar inom ett halvår. Nu använder de digital teknik för att ändra på detta.
Digital exkludering skapar social exkludering för äldre. Äldre personer som saknar kunskap om digital teknik riskerar utanförskap och sämre livskvalitet. Det visar en ny studie av Linda Reneland-Forsman, lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Mer på forskning.se…. ...
|p||strong|Välfärdsteknik är digital teknik som skapar möjligheter för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar att känna ökad trygghet och bli mer...
Från och med den första juli 2019 blir digital teknik ett obligatoriskt verktyg i läroplanen även i förskolan. Men forskare är inte helt övertygade om atttill exempel lärplattorna är en genväg till förskolebarnens lärande.
Stora Enso Skog levererar årligen stora volymer virke till svensk industri. Nu investerar företaget i modern digital teknik för att kunna automatisera virkesmätningen, effektivisera transporterna och få en högre kvalitet på informationen.
Kommunal vill att det investeras i självlyftande duschar och automatiska dammsugare. Förbundet tycker det är dags att satsa på digital teknik för bättre arbetsmiljö i välfärden. Samtidigt varnar Kommunals samhällspoliska chef, Maja Fjaestad, för riskerna. - Vem äger datan om hur undersköterskan arbetar, undrar hon.
Digital teknik kan bidra till ökad delaktighet, självständighet, aktivitet och trygghet för alla personer oavsett ålder, kön och funktionsförmåga.
Nu när länets mammografienheter inför en ny digital teknik för undersökningarna, blir det fördelar bland annat när det gäller tidig upptäckt av bröstcancer. ...
MEDLEMSNYHET - Digital teknik har nyligen implementerats i European Springs & Pressings fabrik i Cornwall vilket effektiviserat det dagliga arbetet för medarbetarna betydligt. Investeringen är ett led i målsättningen att ständigt effektivisera verksamheterna.
Pris: 179 kr. Häftad, 2018. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Programmering och digital teknik - grundbok av Hans Persson på Bokus.com.
Digitalteknik 7.5 hp distans: 5.1 Generella sekvenskretsar Sekvensnät kallas ofta tillståndsmaskiner, Finite State Machines (FSM) Varianter av Moore FSM:
Her finder du alle de oplysninger, du har brug for om virksomheden Digital Teknik LO AB, kontaktoplysninger, produkter og tjenester, finansiel information, finansiel information
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för datorteknik Tentamen i EDA320 Digitalteknik för D2 Tentamenstid: onsdagen den 2 mars 997 kl Sal: vv Examinator: Peter Dahlgren Tel. expedition
Kommer ni att 3D-printa flygplan? Det var en av frågorna på årets lättviktskonferens i Göteborg den 22-23 november. Ett hundratal deltagare från sex olika länder samlades för att diskutera lätta, smarta och hållbara multifunktionella material i kombination med nya digitala tekniker.
DESIDERATA är ett av många verksamheter som finns i Oxelösund. Det är nämligen den kommunen som DESIDERATA finns i och den tillhör även Södermanlands...
Hos oss finns en mångsidig, stimulerande, rolig och trygg miljö som ger barnen möjlighet att leka och få nya kunskaper och erfarenheter. På förskolan Fyrklövern ger vi barnen möjlighet att utveckla sitt tänkande i matematik, naturvetenskap och digital teknik. Vi arbetar bland annat med experiment från olika ämnesområden så som vatten, ljus och ljud. På sätt ökar vi barnens nyfikenhet, intresse och deras förståelse för för naturvetenskap. I vår verksamhet använder vi oss av digital teknik i form av bland annat lärplatta, dator, kamera och projektor. Barnen är aktiva och skapar med hjälp av digital teknik. Vi har bland annat arbetat fram ett digitalt rörelseprogram där barnen får roliga rörelseutmaningar i en digital värld. De arbetar också med enklare programmering av robotar, något de ofta tycker är väldigt roligt. Även språk, både svenska och modersmål, är viktigt hos oss och vi arbetar aktivt för skapa en miljö där barnens språkliga och kommunikativa ...
CRIDIT studerar relationen mellan samhället, vetenskapen och digitala teknologier, utgångspunkten är att IT är något som "görs" i praktiker vi arbetar därför med att fördjupa förståelsen av IT för att:. - problematiserande och kritiska ansatser skapar ny, fördjupad och mer nyanserad kunskap om digitala teknologier, deras användningssammanhang och konsekvenser. - att öppna upp förgivettaganden och dominerande värden, prioriteringar, världsbilder, ordningar och kategorier som byggs in i och reproduceras genom digitala teknologier. ...
Tillsammans har också Team Slöjd (det vill säga slöjdlärarna Fredrik Lindgren, Jennie Haraldsson och Annika Lorensson) fortbildat sig om digitalisering. De har varit på kurser och tagit del av andra lärares erfarenheter via till exempel bloggar och artiklar. På skolan har de nu därför Makey-makey som användes när eleverna gjorde spelkonsoler. De har också 3D-skrivare, laserskärare och konduktiv tråd som leder ström.. - Kravet på digitalisering finns i hela samhället. Vi ser det som självklart att slöjden följer med i den utvecklingen. Vi ser det som ett sätt att utveckla och modernisera slöjdämnet. Men digitala tekniker och verktyg ska användas där de behövs. De ska inte pressas in i undervisningen för att de ses som innovativa, säger Jennie Haraldsson.. Hon säger att den digitala tekniken skapar lust och nyfikenhet. Men digital teknik är inte ett mål i sig. Den ska vara en del av slöjdämnet och eleverna ska tillverka saker som är funktionella och kan ...
I Hylte kommun står människan i centrum.. Dagens samhälle utvecklas i allt snabbare takt och ny digital teknik driver på den utvecklingen i hög grad. Vi vill dra nytta av den digitala tekniken för att skapa förutsättningar för att alla ska kunna uppnå en god livskvalitet utifrån sina individuella förutsättningar.. Digital teknik kommer aldrig att ersätta oss människor utan är ett verktyg för att vi ska kunna jobba smartare och därmed skapa en bra kvalitet för dem som lever och verkar i Hylte kommun. ...
I Hylte kommun står människan i centrum.. Dagens samhälle utvecklas i allt snabbare takt och ny digital teknik driver på den utvecklingen i hög grad. Vi vill dra nytta av den digitala tekniken för att skapa förutsättningar för att alla ska kunna uppnå en god livskvalitet utifrån sina individuella förutsättningar.. Digital teknik kommer aldrig att ersätta oss människor utan är ett verktyg för att vi ska kunna jobba smartare och därmed skapa en bra kvalitet för dem som lever och verkar i Hylte kommun. ...
Meta MekatronikMeta Mekatronik, upplaga 1, ger en bred introduktion till dagens styr- och digitalteknik och täcker Lpf 94-kurserna Styrteknik A och Digitalteknik A. Den digitalteknik som idag används i industriell tillämpning är, till största delen, programmerbar i någon form av styrutrustning. Fokus ligger istället på logiska funktioner och anpassningen av olika styrsystem.
Ordet Desiderata kommer från latin och betyder saker som är önskade. Det är också titeln på en dikt som blev särskilt känd på 1960-talet.
12 miljoner kr från Vetenskapsrådet för ny forskarskola [2017-11-01] Docent Johan Lundin, institutionen för tillämpad IT, har tillsammans med kollegor från fem andra lärosäten tilldelats knappt 12 miljoner kronor i Vetenskapsrådets utlysning inom utbildningsvetenskap. Pengarna är avsedda för en forskarskola för digitala teknologier i utbildning (GRADE) mellan 2018-2021. De deltagande universiteten kommer att samarbeta för att ge kurser baserat på deras expertis inom området, olika forskningsmetoder, olika teoretiska perspektiv, analysverktyg och designfrågor inom forskningen. Den långsiktiga ambitionen med GRADE är ett nationellt centrum för forskning om digital teknologi i utbildning med antagning av doktorander vartannat år och ett program för post-doc anställningar. Deltagande lärosäten förutom Göteborgs universite, är KTH, Högskolan i Gävle, Högskolan Väst, och Mittuniversitetet, samt Umeå Universitet som är värduniversitet och samordnare för projektet. ...
12 miljoner kr från Vetenskapsrådet för ny forskarskola [2017-11-01] Docent Johan Lundin, institutionen för tillämpad IT, har tillsammans med kollegor från fem andra lärosäten tilldelats knappt 12 miljoner kronor i Vetenskapsrådets utlysning inom utbildningsvetenskap. Pengarna är avsedda för en forskarskola för digitala teknologier i utbildning (GRADE) mellan 2018-2021. De deltagande universiteten kommer att samarbeta för att ge kurser baserat på deras expertis inom området, olika forskningsmetoder, olika teoretiska perspektiv, analysverktyg och designfrågor inom forskningen. Den långsiktiga ambitionen med GRADE är ett nationellt centrum för forskning om digital teknologi i utbildning med antagning av doktorander vartannat år och ett program för post-doc anställningar. Deltagande lärosäten förutom Göteborgs universite, är KTH, Högskolan i Gävle, Högskolan Väst, och Mittuniversitetet, samt Umeå Universitet som är värduniversitet och samordnare för projektet. ...
I en uppmärksammad forskningsrapport från universitetet i Oxford som kom för ett par år sedan gick några forskare igenom 700 yrken på den amerikanska arbetsmarknaden. Deras slutsats var att 46 procent av alla jobb kan ha ersatts av digital och automatiserad teknik inom de närmaste 20 åren.. Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, har inspirerats av rapporten och har därför gett gett ut en liknande rapport sett ur ett svenskt perspektiv. Rapporten är skriven av nationalekonomen Stefan Fölster, som beräknat att 53 procent av dagens anställda kan ha ersatts av digital teknik inom de närmaste två decennierna. Det innebär att 2,5 miljoner jobb skulle kunna påverkas.. Dystert för biomedicinska analytiker. För biomedicinska analytikerna ser framtiden dyster ut enligt den prognos som görs. Sannolikheten för att deras jobb inom 20 år ska ha tagits över av automatiserade processer och digital teknik är enligt Stefan Fölsters beräkningar 68,7 procent. Hela 6 554 jobb för ...
Detta är en replik på Jonathan Carlsssons artikel. Politik är att vilja, sade Olof Palme. Men lika mycket som politik är att vilja, är det att förstå vad som är möjligt givet förutsättningarna. Och lika användbar som idealismen kan vara på den inrikespolitiska arenan, har den föga att göra i den säkerhetspolitiska arenan. Jag…
Militär alliansfrihet. Att förändra den svenska säkerhetspolitiska doktrinen skulle uppfattas som dramatiskt och omvälvande.
Man kan ju tycka att regeringen borde dumpa honom och prata med Miljöpartiet som verkar mer mogna. Men det finns en poäng i en bred majoritet i säkerhetspolitiska frågor. Poängen är stabilitet och långsiktighet. Så det finns en gräns. Att samarbeta med Juholt nu är inte det minst stabilt eller långsiktigt. Jag hoppas det ändrar sig ...
2014, Inbunden. Köp boken Omöjlig ubåt : stridsberättelser från ubåtsjakten och det säkerhetspolitiska läget under 1980-talet hos oss!
Risken finns väl att den här bloggen, efter att bara ha existerat några dagar, kan ha kommit att uppfattas som en Rysslandshatande, Nato-kramande säkerhetsbloggare i mängden. Det har inte varit och är inte syftet. Om så ändå är fallet så må det ändå vara hänt. Faktum är att det säkerhetspolitiska läget, och debatterna som följer…
Om programmet. Masterprogrammet i digital humaniora passar dig som är intresserad av humanistiska ämnen och teknik. Nya tekniker ger nya tekniska möjligheter - men kräver också att vi försöker förstå såväl teknikens som människans roll i det digitala samhället. Du får lära dig digitala metoder och att göra kulturarvsmaterial tillgängligt digitalt samtidigt som digitaliseringens roll i samhället och kulturen undersöks. Vi har ett tätt samarbete med kulturinstitutioner och programmet innehåller både studiebesök och gästföreläsningar. Efter utbildningen kan du arbeta med forskning och inom kulturarvssektorn på en internationell arbetsmarknad.. Innehåll. Under programmets första år får du ett historiskt perspektiv på digital kunskapsproduktion inom konst, film, litteratur, samhällsdebatt och förmedling av kulturarv. Begrepp som kod och digitala gränssnitt undersöks. Du får undersöka och analysera tillgängliggörande och förmedling genom digitala medier liksom ...
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt
Det handlar också om att bli flytande med den digitala teknologin. Detta är något som jag finner väldigt intressant och som jag fick upp ögonen för först när jag tittade på den korta föreläsningen med Mitch Resnick. Vi är otroligt duktiga på att konsumera digital teknologi, men det är inte många som själva kan skapa någonting med den. Om det är lika viktigt som att kunna och läsa och skriva vet jag inte, men varför inte? Det digitala kommer att ta en större och större del av vårat samhälle, och desto fler som kan koda åtminstone lite grann har större chans att påverka. Det är dom som kan som syns, och om bara en speciell grupp människor har möjlighet att påverka det som håller på att bli en enorm del av våra liv, så känns det ganska katastrofalt. Jämför med att bara en liten del utav oss skulle kunna skriva, och endast deras åsikter skulle få plats i alla våra flöden. Vi förlorar en stor diskussion och mångfald, och jag tror att det finns vissa ...
Combitech har uppdraget, sedan i juli i år, att hitta lösningar på hur STM ska drivas vidare av industrin efter att det pågående EU-projektet tar slut den 31 december i år. Medarbetare från Combitech höll flera workshops under en så kallad Work Camp i september, som arrangerades i Spanien av STM Validation. Under en vecka samlades utvecklare från flera länder för att diskutera lösningar på problem och hur man ska komma framåt. Flera idéer på vad som behöver göras lyftes fram. Dessa idéer redovisades sedan av Combitech, för det dryga hundratalet deltagare, tillsammans med andra resultat från projektets övriga aktiviteter.. - Under slutseminariet i London, den 13-14 november, gav vi ett förslag till hur den kommande organisationen ska hantera förvaltning och utveckling av infrastruktur för STM-miljön. Slutrapporten ska vara klar till årsskiftet, berättar Tommy Skarpling.. ...
Vi är en av de ledande kommunerna vad gäller digitala verktyg i undervisningen; vi ser det som en självklarhet att utrusta våra elever inför den framtid som väntar dem. Vi vill utbilda dem till aktiva producenter i stället för passiva konsumenter av digitala tjänster.. När vi lägger ihop den modern teknikens möjligheter med våra gemensamma erfarenheter blir det fantastiskt! Kombinationen av den nya digitala tekniken och den mer traditionella verksamheten är helt underbar tycker jag!. Dominique Khosravi Afshar, Töjnaskolans förskola. Den digitala tekniken är också en naturlig del av din arbetsdag som lärare; för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Är du en lärare som ser den digitala utvecklingen som en möjlighet till professionell utveckling och ett sätt att uppnå gemensamma mål? Då borde du jobba i Sollentuna!. Här finns goda möjligheter för den egna utvecklingen och kommunen och förvaltningen har också tydliga mål och en medveten ...
Vi är en av de ledande kommunerna vad gäller digitala verktyg i undervisningen; vi ser det som en självklarhet att utrusta våra elever inför den framtid som väntar dem. Vi vill utbilda dem till aktiva producenter i stället för passiva konsumenter av digitala tjänster.. När vi lägger ihop den modern teknikens möjligheter med våra gemensamma erfarenheter blir det fantastiskt! Kombinationen av den nya digitala tekniken och den mer traditionella verksamheten är helt underbar tycker jag!. Dominique Khosravi Afshar, Töjnaskolans förskola. Den digitala tekniken är också en naturlig del av din arbetsdag som lärare; för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Är du en lärare som ser den digitala utvecklingen som en möjlighet till professionell utveckling och ett sätt att uppnå gemensamma mål? Då borde du jobba i Sollentuna!. Här finns goda möjligheter för den egna utvecklingen och kommunen och förvaltningen har också tydliga mål och en medveten ...
Blås nytt liv i Powerpoint. Didaktisk design. Lägg till egna frågor i YouTubefilmer. Startsidan. Gratis Teknik för lärare: Skapa digitala portföljer eduClipper
Digital teknologi [har] blitt et av samfunnets sentrale rammeverk og påvirker alt fra politisk meningsutveksling til hvordan velferdsstaten fungerer. (…) Det holder ikke å vedta at offentlige tjenester skal være tilgjengelig på Internett, dersom de ikke formgis med hensyn til kvalitet, funksjon og opplevelse. Samtidig er det kanskje på tide å heller spørre hvordan digital teknologi kan gjøre selve velferdsstaten enda bedre. Vi har et velferdstilbud i verdensklasse, men likevel blir folk frustrert av håpløse nettsider og kronglete søknadsprosesser. Offentlige nett-tjenester har potensial til å være noe vi er stolte av, ikke noe vi irriterer oss over. Hvordan ville Yr.no eller RuterReise [norsk framgångsrik reseplaneringsapp, min anm] for velferdsstaten sett ut, oppført seg og fungert ...
Nya tag. Fjärrstyrda robotar, smarta tröjor, övervakning i realtid och artificiell intelligens för att få koll på hur vi rör oss på jobbet. Exemplen är många när Arbetarskydd skannar av hur mycket ny teknik som används i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.
Kirkpatrick har gjort diskursanalys på tidiga speltidningar (Commodore 64) och funnit att man kan identifiera när i historien datorspelande blir en egen kulturyttring skild från ett allmänt dator/teknikintresse. Medan speltidningar från åttiotalet ofta talar med en förälders röst växer det under nittiotalet fram en egen diskurs kring gameplay och därmed en också en identitet som gamer. Innehållet i denna identitet är enligt Kirkpatrick knuten till en slags "rastlöshet" i vad kulturyttringen är där tre pooler drar åt olika håll. 1) Digitala spel är teknologi men samtidigt mer än teknologi, digitala spel förlitar sig på teknologin när de skall definiera vad de är. Det är som om Mozart skulle diskuteras i relation till uppkomsten av blåsinstrument. Spelforskare försöker här desperat hitta sätta som får spel att bli en konstform men hamnar endast i frustrerande misslyckanden. 2) Digitala spel har en problematisk relation till barndom, de delar samma position som mode ...
Kirkpatrick har gjort diskursanalys på tidiga speltidningar (Commodore 64) och funnit att man kan identifiera när i historien datorspelande blir en egen kulturyttring skild från ett allmänt dator/teknikintresse. Medan speltidningar från åttiotalet ofta talar med en förälders röst växer det under nittiotalet fram en egen diskurs kring gameplay och därmed en också en identitet som gamer. Innehållet i denna identitet är enligt Kirkpatrick knuten till en slags "rastlöshet" i vad kulturyttringen är där tre pooler drar åt olika håll. 1) Digitala spel är teknologi men samtidigt mer än teknologi, digitala spel förlitar sig på teknologin när de skall definiera vad de är. Det är som om Mozart skulle diskuteras i relation till uppkomsten av blåsinstrument. Spelforskare försöker här desperat hitta sätta som får spel att bli en konstform men hamnar endast i frustrerande misslyckanden. 2) Digitala spel har en problematisk relation till barndom, de delar samma position som mode ...
I korthet handlar projektet om utbildning för medarbetare och chefer inom i första hand hemtjänst och boendestöd. Det finns en lokal projektledare i varje kommun och de berörda verksamheterna har utsett digitaliseringsombud (2-10 per kommun).. Digitaliseringsombuden är en del av befintlig personal på arbetsplatserna och har i uppdrag att utbilda och coacha sina kollegor. Genom Modig får digitaliseringsombuden stöd och utbildning i att utföra detta uppdrag enligt konceptet "train-the-trainer".. Digitaliseringsombuden ska inspirera, stödja och utbilda sina kollegor för att öka användandet av digitala hjälpmedel och digital teknik. Projektet ska bidra till att kommunerna bygger en struktur för långsiktigt arbetsplatslärande inom digital teknik.. Ladda ner en PDF med information om ...
Med etiketten "Uppstart" kommer vi att samla inlägg som på olika sätt berör arbetet före terminsstarten, t.ex. målsättning för arbete med digital teknik, planering och struktur med fokus på digital teknik och MIK. Fokus är att visa digitala lösningar som underlättar en lärares arbete samt möjliggör en lyckad undervisning med digitala verktyg och…. Läs vidare. ...