För att medvetet kunna forma vår framtid genom aktiva val behöver vi veta vilken framtid vi vill ha. Det här är mer komplicerat än man kan tro eftersom vi hela tiden förändrar vår syn på vad en god framtid består i. Flera av våra projekt tar upp det här på olika sätt. Det största av dem handlar om huruvida vi ska bry oss om framtida generationer och deras livskvalitet eller ej - en fråga som har stor betydelse för vilka val vi gör, bland annat i beslut som påverkar befolkningsstorleken.. Andra teman som dyker upp i forskningsprogrammet är till exempel klimaträttvisa som handlar om att effekten av klimatförändringarna i hög grad drabbar dem som inte har orsakat dem, och om medicinsk etik och bioetik som bland annat handlar om hur tekniska framsteg kan påverka våra kroppar och vilka konsekvenser det får.. På Institutet finns World Values Survey som samlar in data om människors värderingar kring en mängd olika frågor i många av världens länder. Hur förändras ...
Etiska riktlinjer lägger grunden för förtroende i vårt arbete. Vi på Connect Search arbetar med högt ställda krav på etik och moral. Det är vår professionalism, etik och ärlighet gentemot våra kunder och kandidater som gör att vi lyckas i vår rekryteringsprocess.. Connect Search har alltid ett etiskt förhållningssätt i vårt arbete med rekrytering. Våra riktlinjer för etik och kvalitetsstyrning säkerställer en hög etisk nivå i vårt samarbete med våra kunder och kandidater. Vi arbetar med våra värderingar och etiska frågor som en del i vårt dagliga arbete. Detta gör att vårt arbete har hög kvalitet och det skapar förtroende hos berörda parter. Vi tillämpar de etiska regler som är antagna av Föreningen Sveriges Executive Search Konsulters (ESK).. ...
Socialstyrelsen har en webbsida för etiska frågor för att vägleda offentliganställda i hur man hanterar vissa situationer. Några av frågorna här ger smakprov på ett iögonenfallande åsidosättande av dessa anställdas klienters personliga integritet, och ibland tycks det mer vara en diskussion om hur man taktiskt går till väga för att lösa ett visst problem, snarare än etik. Om när man informerar, inte när man går vidare Följande fråga är från hösten 2009: (Min fetstil.) När informera utvecklingsstörd blivande mamma om att barnet ska omhändertas? Socialsekreterarna tycker att det känns oetiskt att vänta till efter förlossningen med att tala om för Sofie att hennes barn ska omhändertas på BB. Samtidigt kan hon ge sig iväg för att föda någon annanstans än på sjukhuset om hon får veta i förväg, vilket innebär en fara för barnet. Sofie är en 20 årig, lindrigt utvecklingsstörd kvinna som är gravid med sitt andra barn. Pappan är en ung man som också är
I förskolans uppdrag ingår att dokumentera verksamheten. Detta kan tyckas enkelt, men för dem som genomför dokumentationen uppstår ofta frågor som: Vad ska dokumenteras? Vem ska dokumenteras? Vilka metoder och vilken teknik ska användas? Hur ska dokumentationen spridas och vem ansvarar för det? Ytterst handlar det om hur relationer skapas mellan de som dokumenterar och de som blir dokumenterade. Ofta är det vuxna som dokumenterar barn, och när barn involveras i arbetet sker det på de vuxnas villkor.. I den här boken diskuteras hur etik och integritet hanteras när verksamheten dokumenteras. Ofta gäller helt andra normer för barn än för vuxna kring etik och integritet i förskolan.. Författaren visar också varför och hur frågor om etik och integritet kan lyftas fram på nya sätt för att skapa en förskoleverksamhet som genomsyras av ett etiskt förhållningssätt. Detta är en förutsättning för att förskolan både ska kunna dokumentera verksamheten och förmedla ...
En skrift om etik i habiliteringsarbetet 1 Innehållsförteckning I. Etik och Habilitering 4 Inledning 5 Bakgrund 6 Varför en egen värdegrund? 6 Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund 6 Vad är etik? 7 Föräldraperspektivet
uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard
Egenåtgärdssystemet omfattar också rutiner för att upprätthålla säkerheten kring läkemedel samt inom etiska regelverk. frågor för den nya. Ds 2008:47 Etisk bedömning av nya metoder i vården Socialdepartementet SOU och organ åt regeringen för medicinsk-etiska frågor inom hälso- och. Vissa frågor kan dock hamna i gränslandet mellan etik och etikett. Om en individs etiska ståndpunkter (det personen teoretiskt säger sig stå för). Erfarenheter visar att vårdgivarna i vissa mer komplicerade etiska frågor grad på etiska överväganden inom den i frågor som berör vård- och. Personal inom vården vägleds ofta av de fyra etiska principerna, Frågan som uppstår blir ofta vem som ska föra den demenssjukes talan och vårdpersonalen. Tandläkarens arbete ska präglas av en hög etisk nivå och förbundet vill hålla debatten kring de etiska frågorna levande och inom vården, vidga sina. Frågor och svar; Medlemsröster Att göra karriär inom vården; Bli chef; Den etiska koden ...
Författaren och Fiskejournalens medarbetare Gunnar Westrin rapporterar från vårfjället och efterlyser mer etik och en större vördnad för naturen. Fiskets etik och moral har diskuterats i det här landet i snart generationer. Problemen fortgår med nedskräpning i naturen, där ingen någonsin har tagit på sig ansvaret.
När ni gick i åk 6 läste ni etik och moral. Jag är säker på att ni minns allting ni lärde er, men eftersom jag själv känner att en liten repetition vore på sin plats tänkte jag att vi startar upp vårterminen med en Crash Course - i etik och etiska modeller :) I vårt…
De yrkesetiska seminarierna kan sägas vara grunden i arbetet med att uppmärksamma och reflektera kring yrkesetiska frågor i den dagliga verksamheten. Seminarierna leds av två utbildade seminarieledare med goda kunskaper i yrkesetik, en från varje förbund. Den 21-22 januari 2020 kommer utbildning att ske av nya seminarieledare. Utbildningen innehåller både praktisk metod och mer teoretisk…
Utbildningen Etik och integritet vid införande av välfärdsteknik ska ge dig som arbetar hos kommuner och utförare kunskap för diskussioner och arbete kring etik och integritet som kan uppstå. Den är en fristående fortsättning på utbildningen E-hälsa och v
Utbildningen Etik och integritet vid införande av välfärdsteknik ska ge dig som arbetar hos kommuner och utförare kunskap för diskussioner och arbete kring etik och integritet som kan uppstå. Den är en fristående fortsättning på utbildningen E-hälsa och v
Etikett är en diminutivform av etik och betyder alltså liten etik eller den lilla etiken. Orden och begreppen verkar således ha något med varandra att göra. Men hur närbesläktade är de fenomen de betecknar? Är de alltid förenliga?
Fler och fler blir veganer, men varför? Och vad innebär det? Det finns många anledningar till att en väljer att leva veganskt, huvudsakligen för djurens skull men människor väljer även ett veganskt leverne för att leva hälsosammare och mer miljövänligt! Läs mer om de vanligaste anledningarna till varför en väljer att bli vegan: ETIK Etik bygger på…
Jämför priser på Beginning Ethics (Pocket, 2014), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Beginning Ethics (Pocket, 2014).
Jämför priser på Ethics of Media (Häftad, 2013), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Ethics of Media (Häftad, 2013).
Inbjudan att leda en paneldebatt vid Symposium för konstnärlig forskning 2016 (Linnéuniversitetet, Växjö) arrangerat av Kommittén för konstnärlig forskning vid Vetenskapsrådet. Texten redogör för några principiella utgångspunkter, aspekter och överväganden beträffande etik i konstnärlig forskning avsedda att bilda en grund för diskussionen. Den är skriven i brevform till paneldeltagarna och innehåller ett försök till kartläggning av olika perspektiv på ämnet tillsammans med ett antal konkreta frågeställningar samt citat och länkar till relevant litteratur. Jag presenterade texten som en introduktion till samtalet vilket avslutade symposiet. ...
Denna prövning är uppenbarligen väldigt enkel på Expressen och Aftonbladets redaktioner. Bara för att brittisk media publicerar namn på den gravida kvinna från Skottland som behandlas i ECMO på Astrid Lindgrensjukhuset anser man att det är okej att göra samma här. Och när Expressen går ut med bild och namn anser Aftonbladet att man kan göra samma sak. Att det överhuvud inte funnits några etiska överväganden innan publicering vittnar Atfonbladet om när man frågar sjukhusets pressansvarige hur långt framskriden graviditeten är hos kvinnan. Självklart besvaras frågan inte från sjukhuset utan man hänvisar till patientsekretessen. Gott så. The Independent ...
Det fanns dock ett segt kvardröjande motstånd inom det medicinska etablissemanget. I praktiken var jag utsatt för yrkesförbud vid Karolinska institutet. Då jag sökte tjänst där avbröts vid upprepade tillfällen tillsättningsförfarandet så snart det stod klart att jag var på väg att få den utlysta tjänsten. Allt detta är betänkligt från akademisk utgångspunkt. Så borde universitet som KI inte fungera. I Etikprofessorn diskuterar jag särskilt KI:s roll som universitet. Jag hävdar att KI inte uppfyller rimliga krav på ett sådant.. Till sist kunde jag emellertid bryta det hårda motståndet som inspirerats av Alf Svenssons attack mot den akademiska friheten. I Göteborg blev jag ledamot av etiska rådet vid Sahlgrenska akademien. Jag tog plats i Socialstyrelsens etiska råd. Till sist inbjöds jag också att bli affilierad professor i medicinsk etik vid KI och jag kunde ta plats i KI:s etiska råd.. En framgångssaga, alltså. Från 0-11 år 1989 till 12-11 idag! Men jag har ...
Nils-Eric Sahlin är professor i medicinsk etik och en av arrangörerna till konferensen. Nils-Eric kallar själv konferensen för "ett internationellt OS i vetenskapsteori.". Mellan föredragen har universitetet arrangerat sociala aktiviteter, och vad passar bättre än att besöka platsen för en av världens viktigaste forskningsinstitutioner under 1500-talet? Den 12 juli kommer representanter från det nya vetenskapen att besöka Tycho Brahe-museet - en plats som symboliserar "den gamla vetenskapen", men som samtidigt satte ett frö och banade väg framåt.. Läs mer om Tycho Brahe-museet. Läs mer om att besöka Ven. ...
Ett av de mest förbryllande filosofiska problem man brottas med har att göra med detta bloggande: vad betyder det att diskutera etik i dagens läge? Vitsen med att resonera om viktiga problem är väl rimligen att finna svar på frågorna. Men vad vore ett allmängiltigt svar på etiska frågor som löper rakt ned i våra djupaste inställningar?…
Lyssna till Sveriges radios intervju med Yrkesetiska rådets ordförande Jesper Rehn. Intervjun handlar om rådets uttalande kring den så kallade gymnasielagen. Du finner intervjun här.
Församlingarna skall från och med i höst öppet redovisa hur de arbetar med etik och säkerhet vid begravningar och gravsättning. Våra etiska regler är antagna av Kyrkogårds- och fastighetsnämnden vid Kalmar kyrkliga samfällighet den 2009-09-28 enligt § 31/2009.
Cookies på Jobbsafari Vi använder cookies för trafikmätning och för att optimera webbplatsens innehåll. Det kommer att lagras cookies från Jobbsafari och våra partners. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du våra cookies på din dator. Läs mer om våra cookies. ...
Etik, bemötande och förhållningssätt - kunskap om bemötande, professionella samtal samt metoder och arbetssätt för att stärka och utveckla värdegrunden.
Kommunikation i praktiken - relationer, samspel och etik i socialt arbete (Heftet) av forfatter Tom Eide. Pris kr 429. Se flere bøker fra Tom Eide.
IT och management visar sig vara ett avgörande område för att införliva tekniska frågor i ett sammanhang som rör management. E-tjänstsektorn är ett speciellt område där man står inför utmaningar i offentliga organisationer. Hänsynen till bestämmelser och etiska överväganden är mycket viktig för en modern professionell IT-informatör. Du kommer att förberedas för att kunna spela en aktiv roll i problemdiskussioner och beslutsfattande som gäller etiska problem inom e-tjänstsektorn. Under ett verkligt eller låtsat rollspelsprojekt får du inblick i betydelsen av IT och management. Nya projektmetoder och intressentperspektiv tillämpas.
Ulrik Kihlbom är filosof och arbetar som lektor i medicinsk etik vid CRB. Han arbetar just nu i ett femårigt projekt om när och hur man bäst inkluderar patienters preferenser i utvecklingen av läkemedel och medicinska produkter (PREFER). Under de senaste åren har han också varit involverad i forskning kring bland annat familjeetik och etisk partikularism.. Läs mer om Ulrik Kihlbom. ...
Den värdefulla praktiken - Yrkesetik i pedagogers vardag (Heftet) av forfatter Kennert Orlenius. Pris kr 329. Se flere bøker fra Kennert Orlenius.
Etik har blivit ett ämne som uppmärksammas alltmer i samhällslivet och behovet av etisk kompetens inom skilda områden ökar. Sjukvården, forskningen,...
Workshopen etik, kvalitet och patientsäkerhet kommer att hållas endast 15 september, baserat på antalet anmälningar. Det finns fortsatt några platser kvar, anmälningstiden har förlängts till måndag 7 september, så är du intresserad av att lära dig leda enligt den etiska reflektionsmodellen,
Uppsatser om ETIK. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.
Pris: 1195 kr. E-bok, 2016. Laddas ned direkt. Köp boken Ethics of Time av John Panteleimon Manoussakis (ISBN 9781474299152) hos Adlibris.se. Fri frakt.
Nu tar robotarna klivet in i våra hem och börjar handha även mellanmänskliga relationer. Det innebär att vi måste börja fundera över de sociala och etiska aspekterna kring det, menar Linda Johansson.". ...
Endast 8 procent av sjuksköterskorna kan arbeta fullt ut i enlighet med omvårdnadsprinciperna och den etiska koden för sjuksköterskor. Omvårdnadsprinciperna och etik fyller en viktig funktion för att sjuksköterskor ska trivas med sitt arbete och stanna kvar i yrket.. - Undersökningsresultatet är bedrövligt, inte bara att endast 8 procent kan arbeta fullt ut i enlighet med omvårdnadsprinciperna och den etiska koden utan också att 31 procent anger att de inte kan följa riktlinjerna så mycket eller inte alls. Det här är förödande för den goda och säkra vården. Sjuksköterskeyrket är nära förknippat med just etik. Att inte få utöva den i tillräcklig utsträckning leder till sjukskrivningar, hög personalomsättning och att allt fler sjuksköterskor överväger att lämna yrket, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.. Etik strategisk kärnfråga ...
Det behövs mer undervisning i etik i högskolorna. Det anser två svenska professorer, och får medhåll av professor Gyöngyi Kovács vid Hanken, där man infört etiska frågeställningar i varje kurs.
Permakulturens 3 etiska grundprinciper är omsorg om jorden, omsorg om människorna och rättvis och vis fördelning. Med hjälp av etiken får vi redskap att överblicka (och kanske se med nya ögon på) vår roll i ett större sammanhang - så att vi bättre förstår hur vi hänger ihop med resten, och hur våra livsval skapar…
Etiska frågor är knepiga eftersom det sällan finns entydiga svar på dem. Vad författaren gjort är att strukturera forskningsetikens olika områden för att klargöra vad ämnet handlar om. Hon diskuterar kring frågor som: Vad beror forskningsfusk på och hur kan man hindra det? Vad krävs för att vara medförfattare till en vetenskaplig artikel? Får man använda foster som forskningsobjekt? När bör ett djurförsök avbrytas? Vem tar ansvar för forskningens konsekvenser ...
För en starkare primärvård! Akademiskt primärvårdscentrum bildades den 1 januari 2015 - då Centrum för allmänmedicin och de akademiska vårdcentralernas nätverk gick samman. Det nya centrumet arbetar, oberoende av driftsform, med utbildning, forskning och utveckling för studenter och personal i primärvården. Det sker i nära samverkan med hälso- och sjukvården, universitet, högskolor och andra.
Kursen syftar till att utveckla förståelse för etiska dilemman och filosofiska problem inom idrotten. Tyngdpunkten i kursen läggs vid frågor om huruvida idrott är moraliskt försvarbart, om den kan vara rättvis och jämlik, om den kan vara jämställd och vilken roll ny teknologi (såväl medicinsk som annan) spelar för idrotten och dess värden. Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier kring arbetsuppgifter och litteratur.
Vårdpersonal ställs ofta inför svåra etiska val och inom vården finns olika metoder för att stötta personalen. Dara Rasoal pekar i sin avhandling på två sätt att stötta. Det ena medför att ansvaret hamnar där det egentligen inte hör hemma.
Men frågan är inte oviktig. I senaste numret av Journal of Media Education så presenteras en undersökning över hur studenters sociala mediers aktiviteter under lektionstid och hur de uppfattar att detta påverkar dem studiemässigt. Det visar sig i denna rapport att studenternas aktivitet i sådant som inte handlar om skolarbete ökar under lektionstid. Mycket för att man helt enkelt tycker att lektionerna är tråkiga och ägnar sig istället åt mobilen. Vi kanske måste studera oss själva för att förstå dessa processer. Jag kan inte låta bli att se på alla bilburna vuxna som inte kan låta bli att tala i mobilen medan de kör bil. Flera gånger har jag sett förare köra mot rött med mobilen tätt mot örat och inget märker de. Dessa förare vet att det är olagligt att nyttja mobilen på detta sätt men trots detta ser man dagligen bilister som ignorerar det faktum att de är en trafikfara. De anser väl att de har kontroll men det som kan inträffa är en fråga om liv och ...
Att i lagförslag hänvisa till kristen tradition, torde heller inte höra till vanligheten i ett land utan statskyrka. Har vi fler lagar av det här slaget, eller är skollagen unik? Varför i så fall? Och vad syftar man på med kristen etik? Både bergspredikan, det dubbla kärleksbudet och tio Guds bud är delar av denna etik. Men redan första budordet står i konflikt med grundlagens RF 2:2 ...
Kursen ges av fakultetens pedagogiska enhet PLUS och ingår i naturvetenskapliga fakultetens behörighetsgivande pedagogiska utbildning. Kursen omfattar 2 veckors arbete.
Olikheter ses som en resurs och ökad medvetenhet om olika maktstrukturer eftersträvas. Med maktstrukturer avses nationalitet, etnicitet, genus, sexuell identitet, HBTQ, funktionshinder, ålder, språk, social och ekonomisk status samt andlig/religiös livsåskådning ...
Faresjö, T - Åkerlind, I (red.). Är det mitt eget fel om jag blir sjuk? Har sjukdomar något syfte? Hur mäter man hälsa och livskvalitet? Hur.... ...
Ibland snubblar man över den där lilla extra tjänsten som först ser så lovande ut men efter en stunds funderande så vet man varken ut eller in. BO.LT är en sådan tjänst där man skriver "A more interesting way to share". BO.LT handlar om att man kan ta en adress till en sida och göra en exakt kopia av denna sida och därefter ändra innehållet precis som man vill, ta som exempel min blogg om appar nedan. Till vänster ser ni min korrekta sida och till höger min modifierade ...
i dagens debattklimat så är en dildo tillåten och ett helt accepterat onanihjälpmedel för kvinnor. Jag har hört flera kvinnor öppet prata om sina dildos på krogen eller vid fikabordet på jobbet. Det är ingen hemlighet. Men tänk reaktionen om en man skulle berätta att han porrsurfar eller använder runkpåsar, en lösfitta eller till och med en avancerad docka. Då skulle han direkt dömas som snuskgubbe och vara som paria ...
i dagens debattklimat så är en dildo tillåten och ett helt accepterat onanihjälpmedel för kvinnor. Jag har hört flera kvinnor öppet prata om sina dildos på krogen eller vid fikabordet på jobbet. Det är ingen hemlighet. Men tänk reaktionen om en man skulle berätta att han porrsurfar eller använder runkpåsar, en lösfitta eller till och med en avancerad docka. Då skulle han direkt dömas som snuskgubbe och vara som paria ...
Jag skulle i stället vilja betona en annan aspekt som är förknippad med etiken, hur man när en fråga blivit av så stor samhällsekonomisk betydelse som