Den nya produkten CellaVision DC-1 förbereds för kliniska studier som ska utgöra underlag för CE-märkningen. Lanseringen är planerad till slutet av 2018.. Under telefonkonferensen framhöll bolaget återigen att bruttomarginalen för det nya instrumentet kommer vara i nivå med de nuvarande produkterna. Rent organisatoriskt kommer den nya produkten inte kräva så många nyanställningar. Däremot utökar bolaget antalet distributörer, särskilt i syfte att stärka närvaron mot små- och medelstora laboratorier som är ett nytt marknadssegment för Cellavision.. Kostnadsmässigt vill bolaget fortsätta öka antalet anställda inom såväl utveckling som olika marknadsstödjande funktioner.. Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Cellavision. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.. Mer information om Cellavision finns på bolagssidan!. Björn Olander ...
Medicinsk teknik umeå universitet, Ingenjörsutbildning i medicinsk teknik Medicinsk teknik är en snabbt utvecklande bransch och behovet av ingenjörer som kan kombinera teknik med kroppens funktioner är därför stort. På den här webbplatsen använder vi kakor (cookies) för att den ska fungera på ett bra sätt för dig.
28 oktober, 2011 Cellavision är en av Pyramids framgångsrika kunder. Med ett ledande system för rutinmässig blodanalys skördar Lunda-företaget framgångar världen över i en tid då kvalificerad laboratoriepersonal blir allt mer svår att få tag i.. Vi vill härmed gratulera Cellavision till den tusende installationen av Cellavision DM analyzer, i Southampton General Hospital i september.. ...
CellaVision AB CellaVisions årsstämma /4/2016 Agenda CellaVision i korthet CellaVision tillväxtstrategi: Långt och kort perspektiv Finansiell översikt: 2015 och kvartal Aktieägare, Styrelse
Med fokus på oftalmologi, oftalmisk kirurgi och visualiseringssystem inom mikrokirurgin hjälper företaget läkare och annan sjukvårdspersonal att sätta nya vårdstandarder med beprövad medicinsk teknologi och en bred kompetens baserad på innovativa lösningar. ZEISS erbjuder även visualiseringslösningar för tandvård och gynekologi. Företagets sortiment inom medicinsk teknologi åtföljs av framtidsorienterad teknik såsom intraoperativ radioterapi.. Genom vårt globala nätverk känner vi väl till våra kunders krav. Neurokirurger, öron-näsa-hals-specialister och oftalmologer världen över - både kontorsbaserade och ute på fältet - litar på ZEISS omfattande kompetens. Vi spelar en aktiv roll i arbetet med att snabbt utveckla digitaliseringen av den medicinteknologiska sektorn genom att erbjuda programvarulösningar för enkel och effektiv hantering av patientdata.. Lanseringen av spaltlampan år 1912 banade vägen för ZEISS medicinteknologiska verksamhet. Detta var den ...
Som ingenjör i elektronik och datorteknik utvecklar du nya tekniska funktioner, till exempel för mobiltelefoner och hushållsmaskiner. Om du specialiserar dig inom medicinsk teknik kan du arbeta med underhåll och utveckling av medicinsk apparatur och medicinsk teknik.
Medicinsk teknik linköping antagningspoäng, Antagningspoäng för Civilingenjör i medicinsk teknik vid Linköpings universitet 2017.
CellaVision stärker sin närvaro i USA genom att teckna avtal med distributören Beckman Coulter, som är en global leverantör inom sjukvårdssektorn och...
CellaVision AB (publ), som utvecklar och säljer bildanalysbaserade produkter för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor, har fått sina första...
En kortfattad HTA samlar och strukturerar information inför medicinskt och administrativt beslutsfattande om ny medicinsk teknologi. I HTA jämförs en (ofta ny) teknologi med en annan (ofta befintlig) teknologi. HTA kan även användas för uppföljning och som beslutsstöd vid revidering av befintlig medicinsk teknologi, exempelvis inför beslut om eventuell avveckling.. HTA ställer en rad frågor om den aktuella teknologin avseende patientnytta, risker och etiska aspekter. Även organisatoriska och ekonomiska aspekter tas upp: kan teknologin bara användas på vissa sjukhus, med viss infrastruktur? Vilka ekonomiska och nyttoeffekter medför den nya teknologin?. HTA skall vara ett enkelt och lättillgängligt evidensbaserat underlag, och kunna användas i många olika sammanhang - exempelvis som underlag till PM i direkt vårdarbete eller som beslutsunderlag i en övergripande regional utredning om ny vårdteknologi.. Västra Götalandsregionens och Sahlgrenska Akademiens HTA skall också ...
medicinska laboratorier jobb brukar delas in i två huvudtyper. En medicinsk laboratorieskötare, ett jobb som ofta kräver en kandidatexamen i allmänhet fungerar som ett labb manager, som kräver drift avancerad medicinsk utrustning, tillsyn över andra labb anställda och tolka lab resultat. Den andra typen av medicinska lab arbete är det medicinska laboratorietekniker. Denna position kräver vanligtvis fullbordandet av ett certifieringsprogram eller ett intresseföretag-examen. En tekniker arbetar i ett labb eller avlägsna anläggningen vid sidan av teknikern, samla in prover och analysera dem. Medicinsk laboratorieassistent arbetstillfällen i små laboratorier kan kräva arbetar med alla typer av prover beroende på det arbete flöde. Större Labs kommer vanligtvis överlåta sina tekniker och tekniker till specialiserade områden där de kommer att göra samma typ av arbete upprepade gånger. denna arbetstagare möjlighet att vinna en hel del erfarenhet av en särskild enhet eller test. ...
Robin Farmanfarmaian, entreprenör inom medicin, berättar om hur hon efter tretton år av feldiagnoser och en mängd stora operationer avskedade alla sina vårdare. I stället anställde hon nya som samarbetade mer med henne. De var dessutom mer engagerade i den nya medicinska teknologin. Inspelat den 15 november 2016 på Cirkus, Stockholm. Arrangör: Sime.
I takt med utvecklingen av icke-invasiv kirurgi och ny medicinsk teknik blir det allt vanligare med videoinspelade operationer. Sjukhusen måste dessutom ägna allt större uppmärksamhet åt vårdens kvalitet, med ökade krav på spårbarhet som följd. Nu erbjuder Merivaara en lösning, MeriConnect™, som gör att kirurger kan komma åt och redigera bild- och videoklipp på sitt eget skrivbord direkt efter en operation. Detta leder till tidsbesparingar, förbättrad patientsäkerhet och ökat antal utförda operationer. ...
UR Samtiden - Sime 2016). Kort om programmet.. Robin Farmanfarmaian, entreprenör inom medicin, berättar om hur hon efter tretton år av feldiagnoser och en mängd stora operationer avskedade alla sina vårdare. I stället anställde hon nya som samarbetade mer med henne. De var dessutom mer engagerade i den nya medicinska teknologin.. Laddar spelaren…. jwplayer("myElement").setup ...
Vi på Medicinsk teknik jobbar med den medicintekniska utrustning som finns på Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Nära vård och hälsa och Folktandvården. I vår region finns cirka 30 000 medicintekniska utrustningar som är registrerade hos oss. Dessa apparater kontrollerar vi och reparerar när det behövs. Detta för att säkerställa att de inte äventyrar hälsa och säkerhet hos patienter, personal eller anhöriga.
I arbetsuppgifterna ingår forskning och utvecklingsarbete inom medicinsk teknik med inriktning mot artificiell intelligens och digitalisering. Professorn förväntas leda forskning samt vetenskapligt företräda sitt ämne. I detta kan ingå att leda personal och verksamhet. Professorn förväntas vidare attrahera externa forskningsbidrag i konkurrens och finansiera uppbyggnad och drift av egen forskargrupp. I arbetsuppgifterna ingår även undervisning/handledning och examination i ämnesområdet medicinsk teknik inom utbildning på grund- och avancerad nivå, framförallt vid medicintekniska inriktningar inom högskoleingenjörs- och civilingenjörsprogrammen, men utveckling av, och undervisning inom, utbildningsmoment kring digitalisering och artificiell intelligens inom läkar-och sjuksköterskeprogrammen kan även bli aktuellt. Undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden eller allmänna kompetenser för yrkesutbildningar kan även komma att ...
Teknologikunskap som tillämpas för diagnostik och behandling inom sjukvården. Medicinsk teknik utnyttjar och tillämpar de senaste rönen inom tekniken för att utveckla instrumentering, sensorer och givare, diagnostiska och terapeutiska apparater, medicinska bildsystem, artificiella organ och andra medicinska system. I den medicintekniska utvecklingen strävar man mot patientvänligare, säkrare och tillförlitligare metoder ...
Utbildningen Medicinsk teknik är ett tvärvetenskapligt program som bedrivs i nära samarbete med Karolinska Institutet (KI). På detta program läser man samma grundläggande tekniska och naturvetenskapliga kurser som på högskoleingenjörsutbildningarna i Datateknik och Elektroteknik, men i stället för att läsa fördjupningskurser breddar man sin utbildning genom att läsa kurser i anatomi och fysiologi samt medicintekniska kurser, som Medicinsk mätteknik, Medicinsk bildbehandling och Medicinteknisk verksamhet.. Målet är att utbilda ingenjörer som har både grundläggande medicinska och tekniska kunskaper och som därigenom kan vara en länk mellan industrin och läkare och vårdpersonal, antingen på sjukhusen eller i den industri som tillverkar medicinteknisk apparatur, exempelvis med drift, inköp, underhåll, utveckling eller utbildning.. Med dessa kunskaper och genom att lära sig använda teknikvetenskapliga informationskällor skall utbildningen ge god grund för fortsatt ...
Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng vilket motsvarar två års heltidsstudier. Utbildningen är i huvudsak på avancerad nivå. Alla obligatoriska kurser utom kursen HL1007 Medicinsk teknik gk, som är obligatorisk för vissa studenter, är på avancerad nivå, men vissa valfria och villkorligt valfria kurser kan vara på grundnivå.. Undervisningen är i huvudsak på engelska. Alla obligatoriska kurser ges på engelska, men vissa valfria och villkorligt valfria kurser kan ges på svenska. Det kommer dock att vara möjligt att nå fram till en examen med endast kurser givna på engelska.. På grund av programmets tvärvetenskapliga natur kommer studenterna att välja en av fem inriktningar:. ...
Universitetslektor i medicinsk teknik med inriktning mot medicinsk sensorteknik eventuellt förenad med en befattning vid Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet, Uppsala universitet
Tillämpad IT och medicinsk teknik i hemsjukvården Minnesanteckningar från projektstartmöte , kl 10-12, IMT, LiU. Närvarande: Sture Hägglund, IDA, LiU (SH) Anita Silfver, Linköpings kommun (AS)
Johan Berhin är formgivare och arbetar i ingenjörskollektivet JOIN på Ideon Science Park i Lund. Enligt honom är tendensen tydlig, det utvecklas allt mer laboratorieutrustning som är designad. Dels gör det användarens arbetsmiljö mycket trevligare men det kan också handla om rent ergonomisk design som faktiskt gör det dagliga arbetet enklare.. - Även för forskare spelar det roll hur produkten känns och vad den utstrålar. När det gäller labbinstrument handlar det om egenskaper som precision, enkelt handhavande och så vidare. Så förutom att instrumenten blir snygga och användarvänliga så hjälper de företagen att få ut ett budskap, menar Johan Berhin.. Just Ideon Science Park och Lund är i dag bland de ledande inom Lab Design, som området kallas. Här har Johan Berhin har varit med om att kombinera design och mekanik för etablerade, men internationellt sett små, bolag som Genovis och CellaVision. I höst lanseras dessutom ett nytt holografiskt mikroskop av Phase ...
(SIX) Cellavision ser svårbedömda marknadsutsikter 2013. Detta mot bakgrund av osäkerhet på marknaderna i Nordamerika och Europa. Det framgår av Yvonne Mårtenssons vd...
... tog examen 1985 som civilingenjör i maskinteknik med inriktning mot industriell elektronik från Luleå Tekniska Högskola, där han även blev teknisk licentiat i reglerteknik och industriell elektronik 1988. Under 1989 anställdes han som sjukhusingenjör vid Norrlands universitetssjukhus, först vid avd. för klinisk fysiologi, och från 1995 vid Medicinsk Teknik & Informatik (MTI). Under åren 2004-2008 var han anställd som forskarassistent (finansierad av Vetenskapsrådet) vid Inst. för Strålningsvetenskaper, Umeå Universitet., men arbetar sedan dess åter som sjukhusingenjör vid Norrlands universitetssjukhus, Medicinsk Teknik. Han erhöll en docentur i medicinsk teknik 2004 och 2013 blev han anställd som adjungerad lektor (25%) vid Umeå Universitet.. Huvudsakliga intresseområden är att utveckla matematiska metoder och programvara för att analysera olika biologiska signaler, med tillämpning inom kliniska forskningsprojekt. I de flesta av dessa projekt analyseras ...
Min grundexamen har jag från Linköping som civilingenjör i medicinsk teknik 1979. Jag disputerade 1993 inom medicinsk teknik, blev docent 1996 och adjungerad professor vid Umeå universitet 1999. År 2002 blev jag universitetslektor i medicinsk teknik och befordrad professor i elektronik med inriktning medicinsk teknik samma år vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik Umeå universitet. År 2005 blev jag anställd som professor och ämnesföreträdare i medicinsk teknik för hälsovård vid institutionen för systemteknik, Luleå tekniska universitet ...
Om du har frågor, behöver hjälp, hittar en bugg eller vill ge feedback kan du göra det här nedan. Du når oss också direkt per e-post [email protected] eller via telefon 031-772 3744. ...
Den medicintekniska branschen framställs ofta som effektiv när det kommer till lagerhållning och distribution. Men Nollvisions granskning visar att så inte alltid är fallet.
Pacemakers, neuroteknik, nanopartiklar och tolkning av medicinska bilder - med kombinationen av matematik, fysik och teknik kan du vara med och utveckla den medicinska tekniken som kan rädda liv och förbättra människors hälsa.
Vill du ha ett arbete där du kombinerar omvårdnad, medicinsk teknik och utbildning av patienter? Tycker du att det är viktigt med ett spännande arbete där du får chansen att utvecklas som sjuksköterska? Då är dialysmottagningen rätt arbetsplats för dig! Dialys- och njursviktsmottagningen tillhör NU-sjukvårdens specialistmedicinklinik. Mottagningen har cirka 400 patienter och cirka 16000 besök per år. Hit kommer patienter med akut- och kronisk njursvikt. Mottagningen består av tre delar: njursviktsmottagning, peritonealdialysmottagning (PD) och bloddialysmottagning (HD). Dialys- och njursviktsmottagningen är placerad på NÄL och vi har en bloddialysfilial i Munkedal. Filialen bemannas med erfarna dialyssjuksköterskor från bloddialysen på NÄL. Arbetet hos oss på dialysen Hos oss arbetar sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, köksbiträde och medicinsk tekniker i ett nära samarbete med patienten. Egenvård och delaktighet är centrala begrepp i vår verksamhet. Vi strävar
Vill du ha ett arbete där du kombinerar omvårdnad, medicinsk teknik och utbildning av patienter? Tycker du att det är viktigt med ett spännande arbete där du får chansen att utvecklas som sjuksköterska? Då är dialysmottagningen rätt arbetsplats för dig! Dialys- och njursviktsmottagningen tillhör NU-sjukvårdens specialistmedicinklinik. Mottagningen har cirka 400 patienter och cirka 16000 besök per år. Hit kommer patienter med akut- och kronisk njursvikt. Mottagningen består av tre delar: njursviktsmottagning, peritonealdialysmottagning (PD) och bloddialysmottagning (HD). Dialys- och njursviktsmottagningen är placerad på NÄL och vi har en bloddialysfilial i Munkedal. Filialen bemannas med erfarna dialyssjuksköterskor från bloddialysen på NÄL. Arbetet hos oss på dialysen Hos oss arbetar sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, köksbiträde och medicinsk tekniker i ett nära samarbete med patienten. Egenvård och delaktighet är centrala begrepp i vår verksamhet. Vi strävar
Som säljare vill vi att du tillbringar så mycket tid som möjligt ute hos kund. Samtidigt är det relativt komplexa upphandlingar och offerter, vilket gör att en del av arbetet är av mer administrativ karaktär. Resor förekommer kontinuerligt, både till kund men även till våra leverantörer i Europa.. För att lyckas i rollen behöver du ha ett väl utvecklat affärsmannaskap. Med det menar vi ett driv och fokus att göra lönsamma affärer över tid. Uthållighet då det handlar om långa säljcykler, förmåga att vara konsultativ så kunden får bästa lösning. Att ta ansvar för hela säljprocessen och ha förståelse för att processen fortsätter under hela avtalsperioden. Sedan är AD Medical ett litet bolag så för att passa in i gruppen behöver du verkligen vara en prestigelös lagspelare.. Din yrkesmässiga bakgrund är säljare av relativt teknikintensiva produkter från en bransch med långa säljcykler. Din utbildningsbakgrund är inte avgörande men vi ser gärna en ...
Vi hjälper dig med tjänster som bidrar till en säker, ostörd produktion och smidig verksamhet, så att du kan fokusera på dina kunder och patienternas bästa.
Bed mningsgrunder: Som bed mningsgrund vid anst llning som forskarassistent skall g lla graden av s dan skicklighet som r ett krav f r beh righet f r anst llning. D rut ver skall g lla graden av administrativ och annan skicklighet som r av betydelse med h nsyn till mnesinneh llet f r anst llningen och de arbetsuppgifter som skall ing i anst llningen. Vidare skall beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid h gskolan samt f rm ga att samverka med det omgivande samh llet och att informera om forskning och utvecklingsarbete ...
Ikke alle produkter, tjenester eller tilbud er godkendt eller udbydes på alle markeder og godkendt mærkning og instruktioner kan variere fra land til land. For landespecifik produktinformation, venligst se hjemmesiden for det ønskede land. Som følge af igangværende teknisk udvikling bliver produktspecifikationerne ændret med hensyn til udformning og leveringsomfang.. ...
Linköpings universitet. Ett av Sveriges större lärosäten med en stark tradition av samverkan över gränser och förnyelse av forskning och utbildning. ...
Vår kurslitteratur bygger på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och målgruppsanpassade pedagogiska upplägg. Den tas fram i nära samverkan med företrädare för universitet och högskola och skrivs av välmeriterade författare.. Hitta allt ...
Ortopedteknik ing r i Enheten f r Ortopedteknik och Medicinsk Teknik (OMT). Enheten r underst lld sjukhuschefen. Vi r 23 anst llda p Ortopedteknik och 22 p Medicinsk Teknik. V r verksamhet finns b de p Uddevalla sjukhus och p N L. Vi har ca 10 800 patientbes k per r ...
Test & Treat - LITE MER ÄN ETT APOTEK. Vi underlättar vardagen för våra kunder med unika produkter, fri frakt och lågt pris. T&T Retail
Med nya FS-L5502D skapas helt nya möjligheter att få en tydlig överblick av alla bildkällor på salen. Fyra 27 tums monitorer i Full-HD kan nu ersättas av en 55 tums 4K UHD ...
På Norrbottens läns landsting finns en division som heter Länsteknik. Länsteknik ligger i framkant då det gäller länsgemensamma IT-lösningar och arbetar aktivt i gränslandet mellan IT och de medicintekniska informationsdatasystemen.
gillaentreprenörer (7) #pratapengar (1) 1987 (1) 2017 (6) 3 snabba (50) 3M (1) AAK (3) ABB (11) Adidas (1) Aerocrine (11) Afrika (1) Airbus (2) Akelius (5) Aktier (77) Aktiespararna (1) aktievärdering (4) Alfa Laval (2) Alibaba (1) Alimak (5) Alphabet (1) Amasten (1) Amazon (1) Ambia (2) American Shipping Company (1) Amerikanska obligationer kort position (Barclays) (18) Analyser (14) analyskollen (7) annons (9) Apple (47) AQ (24) Arcoma (1) Arise (1) Arket (1) AstraZeneca (8) Atlas Copco (14) Atrium Ljungberg (2) Attendo (2) Aurelius (1) Autoliv (9) Avanza (1) Avkastning (6) Axfood (5) Axis (1) B&B Tools (2) Bahnhof (6) Bank (5) banker (2) Basf (5) Bayer (2) Beijer Electronics (6) Berkshire (6) Besqab (5) Best Fest (2) Betsson (7) Bharti Airel (1) bilbranschen (4) BilerudKorsnäs (1) Bilia (2) Billerud Korsnäs (5) Biotage (1) bitcoin (3) Blackpearl (1) Bloggrannar (9) BMW (81) Boeing (3) boende (12) Boliden (6) Bonheur (7) bostad (2) BP (1) Bransch (24) branscher (1) Bravida (2) Brexit (11) ...
Mycket stark inledning på 2017 med en omsättningstillväxt om 60 procent 1 januari-31 mars 2017 Nettoomsättningen ökade med 60% till 93,1 MSEK (58,3). Rörelseres
Sök efter lediga jobb bland tusentals jobbannonser i hela Sverige och Norge. Vi gör det enklare för dig att söka jobb, och enklare för arbetsgivare att hitta rätt kandidat!
Dir. 1997:34 Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 1997.. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppdrag att göra en utvärdering av Tullverkets dimensionering och organisation mot bakgrund av bl.a. EUmedlemskapet. Utvärderingen skall bl.a. belysa följande: - Effekterna för kontrollverksamheten och tullverksamheten i övrigt.. - Om dimensioneringen blivit riktig med hänsyn till förändringar i regelverk och arbetsvolymer.. - Förutsättningen för och erfarenheterna av Tullverkets samarbete med andra myndigheter, särskilt ur ett EU-perspektiv.. Bakgrund Den ekonomiska, tekniska och rättsliga miljö som Tullverket skall verka i har genomgått väsentliga förändringar under senare år. Den fortgående internationaliseringen har lett till kraftigt ökade flöden av människor och varor över de svenska gränserna. Sociala och politiska förändringar har i många avseenden lett till ett ökat tryck mot våra gränser. Teknologiska förändringar har ...
Digitalisering, automatisering och ökad migration förändrar arbetsmarknaden. Kunskap blir att viktigare för att klara omställningen. Sverige sticker ut internationellt med högst andel av de anställda som upplevt betydande teknologiska förändringar i sitt arbetsliv. Men investerar svenska arbetsgivare tillräckligt i sin personal? Är de offentliga kunskapsinvesteringarna tillräckliga för att möta behoven? Boken Miljonprogram för kunskap, skriven av…
Gateway är skapad av logopeden dr Joan Bruno och innehåller enstaka ord som kan sättas ihop för att skapa längre meddelanden. Gateway har utvecklats under åren och återspeglar olika utvecklingsnivåer, kommunikationsstilar och teknologiska förändringar.. Under de senaste 16 åren har Gateway främjat effektiv och verkningsfull kommunikation för barn och vuxna med komplexa kommunikationsbehov. Jag är glad över att det nu är en del av programvaran Tobii Dynavox Compass. Tillsammans erbjuder vi det mest omfattande och kompromisslösa kommunikationssystemet som finns ...
Fonden investerar i både väletablerade teknikföretag och mindre teknikföretag (bl.a. tillverkning, underhåll, forskning och supporttjänster för maskinvara och programvara, nätverkstjänster, IT, kommunikationsteknik och medicinsk teknik), och som finns registrerade eller handlas på utvalda marknader i USA, eller är verksamma i USA men finns registrerade eller handlas på utvalda marknader utanför USA. ...
Fonden investerar i både väletablerade teknikföretag och mindre teknikföretag (bl.a. tillverkning, underhåll, forskning och supporttjänster för maskinvara och programvara, nätverkstjänster, IT, kommunikationsteknik och medicinsk teknik), och som finns registrerade eller handlas på utvalda marknader i USA, eller är verksamma i USA men finns registrerade eller handlas på utvalda marknader utanför USA. ...
De som deltar får ett visst finansiellt stöd. Är man intresserad kan man höra av sig till mig, säger Magnus Persson, på Paper Province.. Varje resa fokuserar på ett specifikt affärsområde. Totals delas de in i åtta olika sektorer; Environment & Water Technologies, Green Energy Technologies, Construction & Building Technologies, Healthcare & Medical Technologies, Information & Communication Technologies, Contemporary European Design, Food & Beverages, Services.. Fördelar med att delta. ...
LiU Innovation rekryterar Catharina Sandberg som ny innovationsrådgivare. Rekryteringen ger LiU:s innovationskontor en strategisk förstärkning av kompetens inom life science med fokus på medicinsk teknik.