Denna kanal inneh ller korta och enkla filmer som versiktligt belyser omr den inom katastrofmedicin, katastroforganisation och CBRNE. Som student skall du d rut ver sj lvst ndigt s ka aktuell information och f rdjupning i det som r relevant och viktigt f r din specialistinrikning. Dessutom kompletteras inneh ller i f rel sningarna med f rdighetstr ning, seminarium och f rel sningar.. ...
När olyckan eller tillbudet sker, kan det vara svårt att frigöra resurser för att genomföra den utredning som myndigheterna kräver och som man också väl behöver för sin egen verksamhet. Det kan vara bra att se olyckan "utifrån" och komma bort från den hemmablindhet som lätt uppkommer. SKT kan då vara den som träder in och genomför delar av eller hela utredningen. Som extern utredare kan vi ibland finna de orsakssammanhang som man själv inte alltid ser när man är mitt inne i en verksamhet.. ...
I den här broschyren kan du läsa om hur du som arbetsgivare kan dra lärdom av olyckor och tillbud för att förbättra arbetsmiljön. Här finns konkreta råd och tips på verktyg för att utreda olyckor och bedöma risker.
Lite senare, så råkade vi stå och titta ut genom vårt vardags-rumsfönster och vilka köer det var på väg på Ängelholmsvägen! Det var dubbla köer, som nästan stod stilla. Vi tänkte ju, att det var folk som skulle åka ut till Väla. För vi hade ju läst i HD på morgonen, att det fanns inte några P-platser kvar därute i går och att folk var på väg att börja slåss om Rea-varorna där. ...
BP1 Umeå Universitet, TFE Sara Bäckström Förfrågningsunderlag för Verkstadsbyggnaden BP1 Innehållsförteckning: 1 Teknisk beskrivning (s 1-7) 2 Ritningsförteckning 3 Ritningar enligt ritn förteckning
Det är faktiskt ganska komiskt, om man nu kan se bortom förintelsens fasor (vilket jag kan), hur en hel nation beter sig som ett barn utsatt för sexuella övergrepp. "Det är väl inget komiskt med det?" säger ni förfärat. Jovisst, när det förvandlats till något hemligt och smutsigt brukat det oftast bli skoj, för visst är det väldigt ironiskt att unga israeler blir mäkta upphetsade av nazistisk sexuell tukt knappa 20 år efter att förintelsen tagit slut? Det är faktiskt intressant att höra hur lite det talades i Israel om detta massiva trauma halva befolkningen bar på. Rykten florerade om vad för slags människor som hade överlevt koncentrationslägrens fasor. Antingen måste de ha varit svin som gått över sina bröders lik som t ex kapos eller i kvinnornas fall ha horat till sig överlevnaden. Inte förrän rättegången mot Adolf Eichmann inleddes började nationens medvetande vakna till liv. Tydligen blev innehållet i stalagpocketarna alltför smutsigt i ljuset av denna ...
En stor del av den svenska blåljuspersonalen tvivlar på sin förmåga att hantera en terroristattack mot kollektivtrafiken. I synnerhet gäller det den första, kritiska timmen vid en attack. Men uppfattningen om beredskap bland poliser, räddningstjänst- och ambulanssjukvårdspersonal kan förbättras genom utbildning och skyddsutrustning. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet, Preparedness for mass-casualty attacks on public transportation. Avhandlingen betonar att proaktiva förberedelser för storskaliga attentat är viktiga investeringar för framtida beredskap ...
Är Punken är död? The Casualties har aldrig brytt sig om sådant skitsnack. New York veteranerna ger en röst åt gatan med en näve full av krossande låtar i raseri. Dessa New York-bor är the real thing och "Chaos Sound" fortsätter där "Resistance" (2012) slutade. Rekommenderas om du gillar: The Ex...
Blizzard Heat Casualty Blanket on edelleenkehitetty versio alkuperäisestä Blizzard Survival Blanket -hypotermiapeitosta. Peiton yläpuoli on suunniteltu uudelleen, jotta potilaan pää olisi vielä paremmin suojattu lämmön karkaamista vastaan.
CBRNE, Center för säkerhets- och sårbarbetsforskning, bjuder in till presskonferens för att informera om verksamheten och om nya projekt.
Förkortningen CBRNE är internationell och står för Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosive. Den används för att beskriva verksamhet inom farliga ämnen, eller mer specifikt skadliga kemikalier, allvarliga smittoämnen, samt radioaktiva, nukleära och explosiva ämnen. Händelser inom området kan vara resultat av olyckor, avsiktliga attentat eller andra orsaker. CBRNE-incidenter är ganska ovanliga, men däremot ofta väldigt allvarliga, vilket gör att beredskapen alltid måste vara hög. Centret invigdes 2008 och skapades för att ytterligare stärka Umeås ledande roll i Sverige för kunskapsutveckling inom området.. Europeiska CBRNE-centret är sammansatt av sju partnerorganisationer; Umeå universitet, Umeå kommun, Region Västerbotten, Västerbottens läns landsting, Totalförsvarets skyddscentrum, Totalförsvarets forskningsinstitut, samt Fortifikationsverket. Centrets styrelse består av representanter från samtliga partner. ...
Jag lagar hellre än köper nytt! Då ekonomi är hushållning med knappa resurser så fixade vi Kinda elevernas resultat och slutade placera barn med NP-variationer pga ...
DEBATT. Varje teaterbesök vid Stadsteatern subventioneras med i genomsnitt 519 kronor. Samma siffra för Dramaten är 916 kronor. Siffrorna visar att det krävs en klok användning av knappa resurser, skriver Stockholms kulturborgarråd Madeleine Sjöstedt (FP).
Torkan har slagit hårt mot lantbruket i Sverige. Stora delar av skörden har gått förlorad, djur har nödslaktats och risken för att åkrarna ska fatta eld under skördning är stor.
Finspångs Räddningstjänst är en kommunal verksamhet med starka samarbeten med Finspångs större industrianläggningar. Våra övergripande mål är att olycksriskerna ska minskas, färre ska dö eller skadas och mindre ska förstöras på grund av olyckor. ...
Vilka brister ska resultera i anmärkning Vid behov - kort beskrivning av metod eller regelverk Besiktningsprotokoll Resultatet av besiktningen och de eventuella bristerna sammanfattas på ett överskådligt sätt i ett protokoll. Den maskinansvarige kan med protokollet som underlag se till att traktorns brister åtgärdas. Efter ett antal besiktningar med jämna mellanrum kan man få en indikation på vilka system eller komponenter som är speciellt utsatta för slitage och då kontrollera dessa lite oftare för att minimera olycksriskerna. Protokollet är uppbyggt som en checklista med huvud- och underrubriker. Invid varje anmärkningsrad finns en kolumn där den maskinansvarige signerar när de upptäckta brister har åtgärdats. BESIKTNINGSPROGRAM ...
Jag tror inte att det finns någon som har missat den katastrof som skett i Haiti. Det är en katastrof av enorma mått och rapporteringen i våra medier är kraftfull. Haiti behöver hjälp och det är akut! Enligt FN är det en katastrof av historiska mått.. Förutom katastrofen i sig, så blir katastrofen naturligtvis ännu större när det drabbar ett redan fattigt land. Det säger sig själv att ett land som redan är undermåligt uppbyggt och med en utbredd fattigdom, saknar resurser för en katastrofberedskap. Det har vi sett tidigare, att även länder där det finns större resurser, har svårt att hålla en katastrofberedskap som snabbt kan hjälpa drabbade människor i nöd.. Media rapporterar även om svårigheter med att få ut hjälpen till de behövande i Haiti, trots att det hunnit gå flera kritiska, värdefulla dygn. Dock är hjälp på väg, men det behövs mer. I situationer som dessa så är det glädjande att vi här i Sverige är generösa och snabba med att lätta lite ...
Landstinget Dalarna samarbetar med övriga myndigheter i och utanför länet före, under och efter en allvarlig händelse.. Landstinget Dalarna har en regional plan för katastrof, beredskap och säkerhet. Respektive sjukhus har en egen lokal plan. Vårdcentraler har också egna planer. ...
Landstinget Gävleborg Katastrofberedskap Vilhelmina april 2013 Carina Clemin Målet för den katastrofmedicinska beredskapen i landstinget är att: Minimera konsekvenserna för såväl somatiska
Enheten för Kris- och katastrofpsykologi är sedan 1996 ett regionalt kunskapscentrum inom Stockholms läns landsting.. Vårt uppdrag är att utveckla hälso- och sjukvårdens förmåga att möta drabbade människors psykologiska behov såväl vid stora olyckor och katastrofer som i vardagssjukvårdens krissituationer. Vi samordnar och vidareutvecklar den psykologiska delen av landstingets kris- och katastrofberedskap.. En viktig uppgift för enheten är att anpassa ny kunskap till förhållanden som gäller i en storstadsregion. Vi följer utvecklingen inom vårt område genom att kontinuerligt uppdatera våra kunskaper via aktuell litteratur och forskning, deltagande i nationella och internationella konferenser samt inhämtande av erfarenheter från olika allvarliga händelser, såsom bombattentatet i Oslo och skjutningarna på Utøya 2011.. ...
Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet jobbar med säkerhet och krisberedskap på en nationell och internationell arena. 10-årsjubileet uppmärksammas under Beredskapsveckan den 13-21 oktober, som bjuder på alltifrån utställning till action.. Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet grundades i sin nuvarande form hösten 2008 som koordinations- och samarbetsnod för den i Umeå samlade kompetensen inom området farliga ämnen (CBRNE). Centret driver och koordinerar olika nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt med det övergripande målet att förbättra krisberedskap och hantering av CBRNE-händelser. Dessa incidenter involverar farliga kemiska, biologiska, radiologiska eller explosiva ämnen. ...
Artikelbild från tecknar-Olle (härlig satir, värd att besöka) Sjösportens samarbetsdelegation 2008: VAR BEHÖVS SAMHÄLLETS RESURSER BÄST ? Det begås f...
Streetpunk är en musikstil. Innan Oi! fick sitt namn kallades den för Streetpunk. Begreppet streetpunk förknippas numer med grupper som the Casualties och Dropkick Murphys. De flesta streetpunkbanden har oftast Spikes, tuppkammar eller uppsprättat hår formad som en boll. Dessutom Skinnjackor med nitar och ett eget tryck, bandlogga(or), på ryggen. Street-punken är störst i USA men finns runt om i världen, i Sverige är det mer Crust, Kängpunk och Trallpunk som är större intresse av. Klart finns Street-punken här men inte i samma mängd. Senaste spelning av The Casualties i Sverige var i numera nedlagda "Augusti buller" 2007. ...
Monitorkabel från Deltaco för DVI monitor till analog (HD15 ). DVI-A ha till VGA HD15 ha 12+5 pin analog DVI - hane 15-pin HD D-Sub (HD-15) - hane Kab
http://odontology.gu.se/om-institutionen/sektion-2/personal/?languageId=100000&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fodontology.gu.se%2Fenglish%2Fabout-us---gu-research%2Fsection-2%2Fstaff%2F%3Fprint%3Dtrue%26languageId%3D100001%26userId%3Dxkaljo%26userName%3DJosephine%2BKalm&userId=xkaljo&userName=Josephine+Kalm ...
Alla transportslag - antingen det är bilar, båtar, tåg eller flygplan - belastar miljön och förbrukar knappa resurser. I diskussionerna om bilens plats i staden kan man förledas tro att problemen skulle vara ur världen bara tillräckligt många bilar drivs
Vi lever i en värld där massor av undernärda människor inte har mat för dagen och även i vårt land finns många som har knappa resurser och måste leva på enklast möjliga mat som ger någorlunda mättnad oavsett hur den smakar. ...
Arbetskraft och kapital är knappa resurser överallt. Dem lönar det sig att primärt använda i branscher där det mervärde de ger är så stort som möjligt. I de...
Varje dags tjänstgöring vid hälsocentral eller akutmottagning kräver hundratals bedömningar och beslut. Processen från symtom, via diagnos, till åtgärd måste ofta genomföras vid det aktuella kontakttillfället, under stark tidspress. Det är i denna kritiska beslutssituation som denna bok vill utgöra ett användbart stöd. Den möjliggör att, på ett fåtal minuter, erinra om vad som är vanligt, vad som är viktigt och vad som är försåtligt. Den ger stöd i den primära differentialdiagnostiken och förslag på konkret handläggning.. ...
I gamla Romariket och i Grekland var det vanligt att befolkningen i förebyggande syfte hängde upp otäcka masker i träden i sina byar och städer. Även det skulle se till att befolkningen skyddades från onda makter, men även för att skydda sina fastigheter samt ägor från olika typer av olyckor.. När maskeradtillfället med tiden blev allt mindre skrockfullt kvarstod festligheten dock. Det har alltid funnits människor som tilltalats av att kunna ge sig in i en annan identitet och personlighet. På en maskerad kan folk släppa loss i egenskap av en påhittad karaktär. Det har lett till att man fått mod att uppträda på ett sätt som man normalt inte gör för att förstärka karaktären man är utklädd till.. Man har kunnat utföra handlingar man inte behöver ta fullt ansvar för. Det finns exempel på i historien då människor inom olika samhällsklasser tillfälligt gått in i en roll inom en annan samhällsklass. I Venedig på medeltiden kunde fattiga och rika människor kunde ...
En annan typ av tradition som förekommit är att man placerat masker över ansiktet på döda anhöriga i anknytning med ett sista farväl. Man trodde att den avlidne på så sätt skulle få färdas ifred från onda demoner mot dödsriket. I byar och städer under antikens dagar kunde det vara vanligt att invånarna hängde upp otäcka masker i träden. Syftet var såklart även här att skrämma bort onda makter. utklädnad Man vill att fastigheter och ägor skulle skyddas från olika typer av olyckor.. Vad som blivit kvar av det historiska arvet är vad vi idag kallar för maskerad. Idag är de rituella och skrockfulla inslagen borta och nu är det enbart en renodlad fest. Genom alla tider har människor tilltalats av att agera på ett sätt som man generellt inte gör. Man känner sig helt plötsligen modigare och vill förstärka karaktären man har klätt ut sig till. Faktum är att man ju kan utföra handlingar som man inte behöver ta sitt fulla ansvar för. Ur ett historiskt synsätt ...
... - Individuellt testad skärmkabel ur Blueconn-kabelserien som har extra god hållbarhet och följsamhet. DVI-D-hane till HDMI-hane dubbelriktat. Stöd för upp ti
Adapter för att kunna omvanlda HDMI till DVI eller DVI till HDMI. Kan t.ex. användas för att dra DVI-kabel från projektorn till en DVD-spelare med HDMI-utgång.
Den som använder Eyefinity och många skärmar har säkert stött på problemet att Displayport till DVI är dyrt, mycket dyrt. Nu dyker billigare adaptrar upp på...
24.1.2013. FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för riskreducering och katastrofberedskap (Disaster risk reduction) Margareta Wahlström besöker Finland den 24-25 januari. Under sitt besök talar Wahlström vid inrikesministeriets seminarium om beredskap Beredskap är allas ansvar samt träffar ledningen för utrikesministeriet och inrikesministeriet och företrädare för frivilligorganisationer.. Katastrofer ökar fattigdom och bromsar utvecklingen. Genom framförhållning och beredskap kan man spara ett mycket stort antal människoliv. Under de senaste 20 åren har naturkatastroferna fyrdubblats och de skador de orsakar har ökat. Det är fyra gånger billigare att förbereda sig på katastrofer på förhand än att reparera skadorna i efterhand.. Finland har i regeringens utvecklingspolitiska program förbundit sig att väsentligt stärka beredskapen i utvecklingssamarbetet. Finland har också godkänt den s.k. Hyogo-handlingsplanen, som är en FN-ledd strategi för att minska ...
Från och med idag måndag 19 augusti och fram till årsskiftet är vägen till akutmottagningen smalare på grund av byggarbete. Det innebär att endast du som är akut sjuk, anhörig eller av annan anledning snabbt måste till akutmottagningen får använda vägen.
Personligt meddelande till dig i kassan på akutmottagningen Norrtälje sjukhus söndag förmiddag/lunch 17 december Jag förstår att du i söndags hade en...
Naturkatastrofer orsakar varje år många dödsfall, skador och stort lidande, samtidigt som viktiga samhällsfunktioner och infrastruktur ofta förstör...
Inledande bestämmelse 1 § Denna lag innehåller föreskrifter om undersökning från säkerhetssynpunkt av olyckor och tillbud till olyckor. Olyckor som skall undersökas 2 § Olyckor ska undersökas enligt denna lag, om de är av sådan allvarlig art som anges i det följande, nämligen 1. luftfartsolyckor: Olyckor vid användningen av luftfartyg som har medfört att a) någon har avlidit eller blivit allvarligt skadad, b) luftfartyget eller egendomen som inte transporterats med luftfartyget har fått betydande skador eller omfattande skador har uppkommit i miljön, eller c) luftfartyget är oåtkomligt eller har försvunnit under flygning och inte har kunnat återfinnas, 2. sjöolyckor: Olyckor vid driften av handelsfartyg, fiskefartyg eller statsfartyg som enligt 2 c § utgör en mycket allvarlig sjöolycka eller en olycka som likställs med en mycket allvarlig sjöolycka, 3. järnvägsolyckor: Olyckor vid järnvägs-, tunnelbane- eller spårvägsdrift orsakade antingen av kollisioner ...
Vi söker nu dig som vill arbeta på en fartfylld avdelning, där hög kompetens präglar verksamheten. Avdelning 90 och 91 är en mycket viktig del av akutflödet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, där de flesta patienter kommer direkt från akutmottagningen. Vi tar emot patienter med akuta tillstånd som exempelvis bröstsmärtor, hjärtsvikt, dyspné, infektion och förgiftning. Våra svårast sjuka patienter vårdas på vår IMA- intermediärvårdsavdelning. Vi som medicinsk akutvårdsavdelning, MAVA, tar även emot patienter från intensivvårdsavdelningarna inom sjukhuset och vi har också en viktig roll i Sahlgrenska Universitetssjukhusets katastrofberedskap. Hos oss på avdelning 90 och 91 vill vi skapa värde för patienten genom att ge varje individ så effektiv vård som möjligt och på vår avdelning är ingenting omöjligt. Hos oss skall patienten alltid känna sig välkommen. Vi tycker det är viktigt med flexibilitet, hjälpsamhet och prestigelöshet och hos oss trivs vi som gillar
Presentation av projektet Implementering av Regional handlingsplan för psykologiskt och socialt stöd vid en allvarlig händelse i Stockholms län. Ref. Traumaområde Krisstöd, Samverkan Stockholmsregionen. Välkommen att deltaga vid seminariet `Nytt om Kris- och katastrofberedskap i Stockholms län´.. Under seminariet presenteras det vägledningsdokument som framtagits i samverkan mellan krisstödjande aktörer inom Stockholms län.. Ett temaområde Krisstöd är tillskapat vid Samverkan Stockholmsregionen fr.o.m. 2018.. V.g. se Inbjudan i bilaga och välkommen med Din anmälan senast den 7 februari till [email protected] Datum: Onsdagen den 14 februari 2018. Tid: 08:30-12:00 (välkomstfika 08:00-08:30). Plats: Landstingshuset, Hantverkargatan 45. Lokal: Landstingssalen. ...
Nätverket för utbildning av ambulanssjuksköterskor har tidigare påtalat att det råder stora regionala skillnader i kompetenskraven för att få arbeta inom ambulanssjukvård (SvD 19/5 2013). Vi är fortfarande övertygade om att alla patienter oavsett tillstånd och allvarlighetsgrad har ett faktiskt behov av tidig och avancerad bedömning.. Med ambulanssjuksköterskor möjliggörs en patientsäker vård, god katastrofberedskap och kvalitetssäkrad introduktion av oerfarna kollegor. Hälso- och sjukvården har successivt förändrats de senaste årtiondena och allt högre krav ställs på ambulanssjukvården. Ambulansteamet består av två personer som i dag gör en stor del av de avancerade bedömningar som tidigare gjordes på sjukhusets akutmottagningar.. För att möjliggöra en kollegial dialog om bedöm-ning, vårdåtgärder, läkemedels-behand-ling och att kunna hjälpa patienten till rätt vårdform är det viktigt att båda vårdarna i en ambulans är ambulanssjuksköterskor. Att ...
Landstinget Dalarnas uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Vi ansvarar även för kollektivtrafiken i länet. Till dessa verksamheter behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Vi är, som Dalarnas största arbetsgivare, en viktig del av utvecklingen i länet. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.. ...
Tur att M tog hand om C som var hemma med feber. Tack för det ! Röntgen av nacke och hjärnan, samt ryggslut. Vänta lite till. Somna på hårda britsen, hungrig och orolig. Kom in dit 10:30 och blev friskförklarad kl 17:30. Lång och jobbig dag. Men nu vet jag.. Emotionellt även en jobbig dag. Så nu har jag bestämt mig att göra slut med något i mitt liv. Så är det.. Imorgon blir jag och C hemma, vab då hon mår dåligt. Förkyld och feber, men naturligtvis Orolig för vad som skulle hända mamma som är på sjukhuset… Men allt är bra nu… Värk kommer jag att ha ett bra tag till, speciellt när jag sitter. Illamående också och huvudvärk. Hjärnvila, så jobba kan vara tufft sa läkaren till mig, vi får se.. Kramar Elisabeth. ...
På våra akutmottagningar i Karlstad, Arvika och Torsby tar vi hand om patienter med akuta sjukdomar eller skador dygnet runt.
Medicinakuten på Mölndals sjukhus kommer att stängas tillfälligt från den 17 juni till och med 25 augusti. Ortopedakuten på Mölndals sjukhus är öppen som...
Trots ansträngningar att göra sig av med anslutningarna lever VGA och DVI vidare, men varför och vad fyller de för funktion? Häng med i del två av artikelser...
http://odontology.gu.se/om-institutionen/sektion-3/?tipFriend=true&tipUrl=http%3A%2F%2Fodontology.gu.se%2Fom-institutionen%2Fsektion-3%2F%3FpublicationPageNumber%3D2%26selectedTab%3D3%26feedbackForm%3Dtrue%26returnAddress%3Dhttp%253A%252F%252Fodontology.gu.se%252Fom-institutionen%252Fsektion-3%252F%26recipientName%3DJohan%2BThompson%26encodedEmail%3Dam9oYW4udGhvbXBzb25AZ3Uuc2U&publicationPageNumber=2&selectedTab=3&feedbackForm=true&encodedEmail=am9oYW4udGhvbXBzb25AZ3Uuc2U ...
... är en blogg om ändrad livsstil och en blogg om att finna självförtroende, självkänsla och välmående. En blogg om ett beroende som samhället inte vill acceptera. Många idag är som jag, en matmissbrukare. För oss finns inte samma hjälp av vården eller samhället, främst på grund av okunskap och knappa resurser. Jag vill visa att det faktiskt finns en anledning till de flestas övervikt och fetma. Jag vill spräcka hål på fördomarna att vi skulle vara lata och odiciplinerade. Många av oss har en sjukdom kallad beroende. men vi kan ta tillbaka kontrollen och bli friska. Jag är ett av många bevis på detta ...
Anonym: Du behöver inte oroa dig, utan kan lugnt ha sex med vem du vill, oavsett kön! Mänskligheten kommer inte att dö ut. Personen som sa sådana konstigheter till dig hade väldigt väldigt dålig koll. För det första behöver man absolut inte vara heterosexuell för att skaffa barn. Det föds gott om barn i olika konstellationer av regnbågsfamiljer, och det fungerar alldeles utmärkt. För det andra finns det många saker att oroa sig över i dagens värld, men att mänskligheten skulle dö ut på grund av att det föds för få barn är inte en av dem. I dag står vi inför ett gigantiskt överbefolkningsproblem. De senaste 40 åren har jordens befolkning mer än fördubblats. Fortsätter vi på det här viset kommer vi snart att vara väldigt många som ska dela på vår världs knappa resurser. Skulle det trots allt födas lite färre barn är det alltså absolut inte något problem.. SvaraRadera ...