318 Best Mass Media Gratis Videoklipp Nedladdningar from the Videezy community. Gratis Mass Media Videoklipp licensed under creative commons, open source, and more!
Medie & kommunikation B (obs, den som skickade in uppsatsen påpekar att den skrevs i början av 2000-talet). Vårt syfte med den här undersökningen var att få en liten bild av vilken påverkan medierna har på barns verklighetsuppfattning. För att åstadkomma svar på denna fråga valde vi att göra en empirisk undersökning med såväl en kvalitativ som kvantitativ ansats.. Den kvantitativa metoden innebär att man samlar på sig en stor mängd data genom exempelvis enkäter och sedan analyserar man svaren i dessa enkäter och når förhoppningsvis en eller flera slutsatser.. Frågeställningarna i våra enkäter utgick från barnens kännedom om Usama Bin Ladin och händelserna den 11 September. Endast en fråga var dock uttryckligt medieinriktad ("Var har du fått veta mest om Bin Ladin: TV/tidningar, föräldrar/syskon, kompisar, eller skolan").. Vi kände att Usama bin Ladin passade utmärkt för ändamålet eftersom det var en händelse som fångade allas intresse, även barnens. Och ...
In contemporary high-choice media environments, the issue of media trust and its impact on peoples media use has taken on new importance. At the same time, the extent to which people trust the news media and how much it matters for their use of different types of media is not clear. To lay the groundwork for future research, in this article we offer a focused review of (a) how news media trust has been conceptualized and operationalized in previous research and (b) research on the extent to which news media trust influences media use, and (c) offer a theoretically derived framework for future research on news media trust and its influence on media use. ...
2011, Pocket. Handla online - Hos dig inom 7-11 arbetsdagar. Köp boken Crashing the Tea Party: Mass Media and the Campaign to Remake American Politics hos oss!
Kort genomgång (4:31 min) där gymnasieläraren Mattias Nylander berättar om massmedier och nyheter ur olika perspektiv. Vad är en nyhet? Hur finansieras massmedia? Vad är Public Service?
LIBRIS titelinformation: Massmedier : press, radio och tv i den digitala tidsåldern / Stig Hadenius, Lennart Weibull, Ingela Wadbring
Statistiken inom mnesomr det beskriver massmedier och kultur ur flera olika synvinklar: ekonomi, strukturer och anv ndning. I statistiken inom mnesomr det beskrivs f rdelningen av befolkningens tidsanv ndning bl.a. f r f rv rvsarbete, hush llsarbete, hobbyer samt befolkningens anv ndning av media, kultur m.m. hobbyer, motion, samh llsdeltagande och sociala relationer.. ...
LIBRIS titelinformation: Mass media and the minorities : papers presented at an International Seminar organized by the Division of Human Rights and Peace, Sector for Social and Human Sciences, 2-6 September 1985.
Jag har svårt att förstå vänsterpartiets krokodiltårar de senaste två veckorna; jag har också mycket svårt att förstå mediernas märkliga mobbningsvinkel. Det framgår tydligt att vänsterpartiet beslutade på sin senaste kongress att det inte skulle bli aktuellt med en gemensam valplattform . Minnet verkar vara kort hos de flesta journalister och många vänsterpartister (inte minst många bloggare på vänsterkanten) - men även hos mig -- för i ärlighetens namn så köpte jag mediernas budskap. Det är inget snack om att vänsterpartiet skickligt utnyttjat detta och ridit på martyrvågen ...
I årets SOM-undersöknings "Svensk samhällsoro" är det intressant att "ökat antal flyktingar" hamnar på plats nio, 37 procent av svenskarna oroas över det. Det är 10 procentenheter färre än som oroas över att havsmiljön förändras (47 procent) och 11 procent färre än som oroar sig över den ökande främlingsfientligheten (48 procent). Vilken av dessa frågor har fått största utrymme i mediebevakningen?. Om man ska fundera kring orsakerna till att det blivit så här tror jag att de politiska journalisternas okunskap eller ointresse (det går ju ofta hand i hand) har gjort att konfliktlinjerna blivit osynliga, vilket gör bevakningen ganska uddlös ur ett mediedramaturgiskt perspektiv. Klimat- och miljöbevakningen har i hög grad fått skötas av en väldigt begränsad skara vetenskapsjournalister, som visserligen gör ett väldigt bra jobb, men inte alls får det utrymme som SOM-undersökningen, eller för den delen vetenskapen, indikerar att frågorna borde få.. En annan ...
Märkligast av allt var att Trump gjorde en stor mängd bevisligen falska påståenden utan att det nämnvärt påverkade stödet för honom. Inte ens den famösa Access Hollywood-videon, där hans råa sexism exponerades för en mångmiljonpublik, fick mer än en temporär inverkan på hans opinionssiffror. Medieforskaren Michael X. Delli Carpini skriver så här om Trumpkampanjen i en pågående email-diskussion:. "His campaign shattered the already dissolving distinction between news and entertainment, with primaries resembling nothing so much as a reality television show, debates that drew huge audiences in large part for the spectacle, and a traditional news media that provided Trump with unprecedented coverage because of his celebrity status. The presumed importance of both "free" (i.e., positive news coverage) and "paid" (i.e., televised campaign ads) mass media was upended by his use of Twitter to speak directly to, motivate, and mobilize his followers. And his message was amplified ...
Att bibliotekarierna i allt större utsträckning också kommer att möta en användargrupp med väldigt olika svårigheter kring läs- och skrivkunnighet är en annan sak som kommer fram i uppsatsen. Bibliotekarierna upplever en allt mer nedåtgående läsförståelse hos barn och unga - men även hos vuxna. Att läsa svart text tryckt på vitt papper är något som inte är en självklar färdighet längre.. Samtidigt likställer inte bibliotekarierna läsning med en tryckt bok, utan tolkar utifrån det vidgade textbegreppet.. Tv-spel på bibblan kan fungera dels som en första kontakt med biblioteket för många yngre medborgare, särskilt om bibliotekarien utnyttjar mediet till att aktivt bygga en relation till nya unga besökare. Men samtidigt beskrivs biblioteket befinna sig i ett tillstånd av konkurrens mellan olika medieformer - tv-spel, till exempel, och internetrelaterad media - som nås framför allt via mobiltelefoner.. Biblioteken står inför en stor utmaning gällande att möta ...
Tanken att det är "fel" av en minister att först informera en större publik utan att journalisternas traditionella kanaler eller där given förvarning gjorts bör nog granskas, liksom de sociala mediernas funktion som källa och en del av världen som aktivt bör bevakas och granskas. Vi kommer på årets Media Information-seminarium att bland annat diskutera just desinformation på nätet. Journalisterna har helt klart en viktig roll här, i att aktivt engagera sig i vad som händer på webben och analysera och förmedla det vidare. Man måste lära sig se förbi kanalerna och se processerna i stället. Det är också en del av den kuratering som borde göras och minsann inte är något mindre viktigt klipp-och-klistra-jobb. Jag rekommenderar varmt det analys som gjorts av Kellie Riordans. Jag vet att det finns en massa smarta journalister som är duktiga på nya medier. Men strukturerna och kulturen genomgår en förändring som är riktigt smärtsam. Mediernas ledning och ägare sitter ...
... har kallats den tredje statsmakten. I dagens samhälle är det kanske riktigare att kalla media för den första statsmakten.. Massmedia sägs ha till uppgift att bevaka och granska makthavarna inom politiken.. Frågan blir då: vem eller vilka ska bevaka och granska journalisterna, redaktörerna och ägarna av massmedia?. ...
För Lenin var pressen "ett vapen i den socialistiska uppbyggnaden", vilket ledde till att alla tryckpressar förstatligades så snart hans parti fick makten. Tidningar och tidskrifter fick till uppgift att propagera för den kommunistiska ideologin och entusiasmera folket för samhällsbygget. Kritik liksom. (42 av 286 ord) ...
Nyheter Idag. Flashbacksignaturen tryggtochbra:. BRÅ:s rapporter har postats tidigare i tråden, tänkte dock vara lite mer specifik och dessutom hänvisa till andra källor som tidningsartiklar i media. Ämnet är dels våldtäkter, ett ofta debatterat ämne, och dels den generella brottsligheten.. Tittar vi på BRÅ:s bägge rapporter, som gäller perioderna 1985-1989 respektive 1996-2001, så ser vi att överrepresentationen för invandrare när det gäller brottet [B]våldtäkt [/B][B]ökade[/B] från [B]4,0 ggr[/B] till [B]4,5 ggr[/B] (BRÅ 2005:17, s.19) jämfört svenskar mellan rapporterna. För den [B]generella brottsligheten[/B] [B]ökade[/B] överrepresentationen från [B]2,1 ggr till 2,5 ggr[/B] (BRÅ 2005:17, s.34) mellan rapporterna. Ökningen förklaras med att invandringen mellan rapporterna förändrats dels till fler [B]nyanlända [/B]och dels till fler från särskilt överrepresenterade regioner som [B]Afrika och Mellanöstern[/B] (BRÅ 2005:17, s.11, 21 och 37).. [I](På ...
Förra helgen hade LR Stud höstupplagan av våra traditionsenliga studerandefackliga kurser. Varje gång jag träffar dessa fantastiska blivande lärare och studie- och yrkesvägledare som lägger stor del av sin fritid och sina helger på att engagera sig i sin utbildning och sitt framtida yrke gör mig alldeles varm inombords. De tillgodogör sig kunskap om vad utbildningen innebär och har gott om konstruktiva idéer för hur utbildningen kan förbättras. Det är en grupp som är drivna och som hela tiden vill mer.. När jag följer debatten i media fylls jag dock av förundran. Lärarutbildningen är en ständigt het fråga i media och så gott som varje vecka fylls ledarsidor på såväl nationell som lokal nivå av texter där någon skriver en det ena, en det andra om vad som finns och inte finns i lärarutbildningen. Denna någon är sällan särskilt insatt i den komplexa problematik som lärarutbildningen brottas med. Många av de problem som finns i lärarutbildningen återspeglas i ...
Låt oss lyssna på Greta själv:. fridaysforfuture.org. The bad news however is that around the year 2030, if we continue with business as usual, we will likely be in a position where we may pass a number of tipping points. And then we might no longer be able to undo the irreversible climate breakdown.. Detta tycks EU-ledarna ha nonchalerat helt i sitt toppmöte.. theguardian.com. The popular idea of cutting our emissions in half in 10 years only gives us a 50% chance of staying below 1.5C degrees, and the risk of setting off irreversible chain reactions beyond human control.. Maybe 50% is acceptable to you. But those numbers dont include tipping points, most feedback loops, additional warming hidden by toxic air pollution or the aspects of justice and equity. They also rely on my and my childrens generation sucking hundreds of billions of tonnes of your CO2 out of the air with technologies that barely exist. So a 50% risk is simply not acceptable to us - we who have to live with the ...
Det är högt i tak i de israeliska medierna: åsikter av alla slag framförs och den oberoende journalistiken har stark ställning. Men en censurmyndighet kan stoppa rapportering om säkerhet och militära förhållanden.
Forskare i USA har studerat hjärnan hos människor som läser tidningsartiklar på nätet - och hittat mönster som kan avslöja vilka texter som blir virala. Somliga artiklar sprider sig som en gräsbrand, andra faller i glömska. För att ta reda på hur folk reagerar på olika texter har amerikanska forskare gjort en ovanlig typ av läsarundersökning. Sammanlagt 80 studenter fick ligga i en hjärnkamera och läsa artiklar om hälsa från tidningen New York Times . På en femgradig skala skulle de skatta hur troligt det var att de skulle dela artiklarna på Facebook. Försökspersonernas skattningar gav en ...
Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek.
MASSmedia mobilā televīzija - inovatīva TV reklāmas platforma, kas biznesa attīstībai pieejama maziem un izdevīga lieliem biznesiem. Piezvani - +371 67270177!
UR Skola erbjuder lärande innehåll för alla åldrar, från förskola till högskola och inom folkbildning. Hitta program som inspirerar, väcker lust, nyfikenhet och är förankrade i styrdokument och läroplaner.
UR Skola erbjuder lärande innehåll för alla åldrar, från förskola till högskola och inom folkbildning. Hitta program som inspirerar, väcker lust, nyfikenhet och är förankrade i styrdokument och läroplaner.
UR Skola erbjuder lärande innehåll för alla åldrar, från förskola till högskola och inom folkbildning. Hitta program som inspirerar, väcker lust, nyfikenhet och är förankrade i styrdokument och läroplaner.
Kopiösa mängder mänskligt arbete ligger gömda i den automatik som möter oss på nätet. Nätarbetare i Boston, Bangalore eller Bangladesh transkriberar föredrag, rankar sökresultat för Google och anger taggar för bilder och videosnuttar. Samtidigt bidrar var och en av oss genom våra digitala maskiner till de informationsmassor storbolagen lagrar i sina gigantiska datacentraler. Den nya tekniken är ett stort framsteg för mänskligheten men fångas i ett system för ackumulation av kapital. En artikel i Aftonbladet 10 november 2014. Läs mer ». ...
Etablering utomlands är fylld med artiklar och handfasta tips till företag som är intresserade av affärsrelationer utanför Sveriges gränser. Experter och framgångsrika företagare delar med sig av kunskap och erfarenheter, från marknader över hela världen.
Etablering utomlands är fylld med artiklar och handfasta tips till företag som är intresserade av affärsrelationer utanför Sveriges gränser. Experter och framgångsrika företagare delar med sig av kunskap och erfarenheter, från marknader över hela världen.
Nya UR Play är playtjänsten för dig som vill lära dig något nytt! UR Play innehåller dokumentärer, fakta- och utbildningsprogram samt föreläsningar som är både underhållande och lärorika.
Ovis man tror sig alltid skola leva, om för vapenskifte han sig vaktar, men ålderdomen giver honom ingen frid, fast honom spjuten spara.. ...
User error: Failed to connect to memcache server: localhost:11211 in dmemcache_object() (line 415 of /srv/gamla-sites/docroot/sites/all/modules/memcache/dmemcache.inc ...
Enstaka dåd av tyranni kan skyllas den för tillfället rådande opinionen, men ett ständigt ökande förtryck, som inletts vid en urskiljbar tidpunkt och inte går att stoppa, hur ministrar än byts ut, visar alltför tydligt en medveten systematisk plan att förslava oss.. ...
Vuxna skall komma ihåg att inte kritisera ungas utseende eller ens på lek kommentera att de till exempel ser lite knubbiga eller runda ut.
Den danske kulturstyrelse, Medierådet for Børn og Unge og It-Universitetet i København inviterer onsdag den 11. marts kl. 13-16.30 til eftermiddagskonference om projektet "Den mediekompetente borger - media literacy i en dansk kontekst". Konferencen, der bliver åbnet af den danske kulturminister Marianne Jelved, skal sætte media literacy på dagsordenen og skabe bevidsthed om de øgede krav, der stilles til den enkelte borger i det medialiserede samfund.. ...
HÄLSA Hälsa Drygt 2 000 cancerfall i Sverige varje år har en direkt koppling till övervikt eller fetma. I takt med att svenskarna blir allt tyngre kommer antalet cancerfall på grund av vår vikt att öka flera gånger om. Det befarar Cancerfonden i en ny rapport.
PIM består av tio handledningar med text, bild och videostöd Hantera Skriva Bilder Ljud Video Presentera Planera Kommunicera Söka Läromedia
Den danske kulturstyrelse, Medierådet for Børn og Unge og It-Universitetet i København inviterer onsdag den 11. marts kl. 13-16.30 til eftermiddagskonference om projektet "Den mediekompetente borger - media literacy i en dansk kontekst". Konferencen, der bliver åbnet af den danske kulturminister Marianne Jelved, skal sætte media literacy på dagsordenen og skabe bevidsthed om de øgede krav, der stilles til den enkelte borger i det medialiserede samfund.. ...
PIMUpptaktstod0810.ppt Samarbete Skolverket - Botkyrka Kompetensutvecklingssatsning från Skolverket Skolverket utbildar examinatorer Ett samarbetsavtal upprättas Öppnar examinationsmiljö Möjliggör PIM - examinationer
Det blir billigare att vaccinera unga kvinnor mot livmoderhalscancer. Det efter att läkemedelsförmånsnämnden beslutat att vaccinet Gardasil ska ingå i ...
Kvinnor som ammat sina barn löper minskad risk att senare i livet drabbas av bröstcancer. Den slutsatsen drar en internationell expertpanel i en ny rapport ...
En större andel journalister anser att metoo-bevakningen skadade snarare än stärke journalistikens image. Det framgår av Cisions årliga rapport The Media Report.. Cisions enkät besvarades av 180 svenska journalister. 22 procent anser att bevakningen metoo stärkte journalistikens image. 39 procent angav att metoo inte gjorde någon skillnad medan 40 procent anser att journalistikens rykte skadades.. I Sverige drev en de medier metoo-kampanjerna genom att samordna publiceringar med arrangörer av olika metoo-upprop. Då är också journalisterna i Sverige mer självkritiska än i de övriga nordiska länderna som Cision också har undersökt.. 33 procent av journalisterna i Norge anser att metoo-rapporteringen skadades journalistikens image jämfört med 30 procent i Danmark och 22 procent i Finland.. ...
Akademiska sjukhuset har många olika roller - länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Visionen är att vara det ledande universitetssjukhuset som skapar störst värde för patienterna. Våra kärnvärden är ödmjukhet, skicklighet och långsiktighet. Tillsammans med våra samverkanspartners följer vi patienten längs hela vårdkedjan även utanför vårt sjukhus. Vi har fokus på bästa kliniska utfall för patienten. Sjukvårdens kvalitet, vårt nära samarbete med Uppsala universitet och vårt starka life science kluster är basen för vår internationellt konkurrenskraftiga kliniska forskning och utbildning. Akademiska sjukhuset har cirka 8 000 anställda, varav 1 317 läkare och 2 643 sjuksköterskor och barnmorskor. 2015 var omsättningen 8,4 miljarder kronor, varav 2,2 miljarder motsvarade vård av patienter från andra landsting i
Akademiska sjukhuset har många olika roller - länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Visionen är att vara det ledande universitetssjukhuset som skapar störst värde för patienterna. Våra kärnvärden är ödmjukhet, skicklighet och långsiktighet. Tillsammans med våra samverkanspartners följer vi patienten längs hela vårdkedjan även utanför vårt sjukhus. Vi har fokus på bästa kliniska utfall för patienten. Sjukvårdens kvalitet, vårt nära samarbete med Uppsala universitet och vårt starka life science kluster är basen för vår internationellt konkurrenskraftiga kliniska forskning och utbildning. Akademiska sjukhuset har cirka 8 000 anställda, varav 1 317 läkare och 2 643 sjuksköterskor och barnmorskor. 2015 var omsättningen 8,4 miljarder kronor, varav 2,2 miljarder motsvarade vård av patienter från andra landsting i
Att bevaka medier är inget nytt. Mediebevakningens första stapplande steg togs redan på 50-talet. På den tiden analyserades median analogt - av riktiga människor som med sax klippte ut pressklipp och med skrivmaskin transkriberade viktiga radiosändningar.. Under 90-talet digitaliserades mediebevakningen av text och idag är det få mediebevakare som manuellt läser tidningen och klipper ut artiklar. Men det dröjde länge innan mediebevakningen av ljud från radio, TV och andra ljudmedier digitaliserades. Faktum är att fler mediebevakare fortfarande håller koll på dessa medier på samma sätt som man gjorde på 50-talet. Med hjälp av riktiga människor som lyssnar på de viktigaste programmen. Det säger sig själv att den lösningen är kostsam, har bristfällig täckning - och ofta drabbas av missar.. ...
rättsligt of örhindrad att handla p å ett visst s ätt, t.ex att skaffa sig och begagna vad som beh övs för en massmedial verksamhet. De praktiska och ekonomiska m öjligheterna att sprida yttranden genom massmedier garanteras d äremot inte genom grundlagsskyddet. Vad som nu anf örts inneb är att ett grundlagsskydd f ör yttrandefriheten inte ensamt kan åstadkomma ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Men det kan s äkerställa rätten att f å bidra till att nå dit, och detta är nog s å viktigt. Det anf örda kan ocks å sägas inneb ära att det skydd f ör ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning som kan åstadkommas genom en ny grundlag blir i viss mening begr änsat, om skyddet f ör yttranden anknyts till vissa medier. Bruket av dessa medier kan vara alltf ör kostsamt f ör den enskilde. Ett konstitutionellt skydd f ör friheten att yttra sig genom medierna saknar givetvis inte v ärde för den skull. Den fria opinionsbildning som sker utan hj älp av s ...
Claes är journalist, diplomat och konsult. Han är också partner i Gaia Leadership sedan 2006. Claes har erfarenheter som nyhetsjournalist vid Sveriges Television - med stationeringar i Tokyo, London och Washington såväl som i Stockholm. Som tidigare VD i TV4 och kommunikationsdirektör inom Ericsson Information Systems har han drivit affärer och säkrat nyttiga erfarenheter inom näringslivet.. Claes har även arbetat som pressråd vid Sveriges ambassad i Washington. Han har också erfarenhet som redaktionell chef och program-ansvarig på Aktuellt. Idag arbetar han bland annat med att utveckla ledare inom Regeringskansliet för att öka Sveriges inflytande inom EU och med medieträning för att säkra ett effektivt arbete med massmedier och journalister.. ...
När Wilders kom ut med idén till hans anti-Koran film har fått en hel del uppmärksamhet från media innan. Det finns också tala om en media hype ?? ??. Månader höll Nederländerna
Kirurgen Paolo Macchiarini, som friats från misstankarna om vållande till annans död och vållande till kroppsskada, är mycket kritisk till mediebevakningen av fallet. I ett mejl till TT skriver han att mediebevakningen varit extrem och att den nu måste granskas. "Mycket av det som har hänt har framställts på ett oriktigt sätt, antingen avsiktlig...
Det verkar ju för övrigt inte vara själva innehållet och de ämnen som tas upp i de artiklar som jag länkat till som är det ni har hängt upp er på utan vad det handlar om är att det är Fria Tider som är avsändaren och som har publicerat innehållet, med tanke på att Fria Tider oftast har etablerade medier som källor till uppgifterna i sina artiklar blir det ju väldigt märkligt agerande från er sida då man ju kan se det som att ni inte heller då kan anse att det som publiceras i etablerade medier är tillförlitligt ...
Serum Foundation - Lätt flytande foundation i ett unikt pigmentspridningssystem med medium täckning och SPF 15. En serum-foundation som är lätt i sin konsistens, ger medium täckning och finns i ett omfattande nyansprogram om hela 21 nyanser. Resultatet blir naturligt med en mycket lätt serumkänsla. Formulan är lågviskös och doseras lätt med hjälp av pumpflaskan. Pigmenten som används ger en rik, mättad effekt. Det unika pigmentspridningssystemet gör att den ser naturlig ut på huden, utan att lägga sig i fina linjer och med ett resultat som håller länge. Ger ett halvmatt resultat och passar ihop med de flesta primers och är utvecklade för att passa perfekt ihop med primers från The Ordinary.