Vår podcast om bipolär sjukdom publicerades alldeles nyss! Jag och läkaren och forskaren Pär Höglund pratar om bipolär sjukdom, eller manodepressivitet som är den äldre termen som fortfarande används ganska frekvent. Det här är den första delen av två i den här podcast-specialen om bipolär sjukdom.
... , bipolär sjukdom, syndrom, Bipolär I, bipolär typ 1, Bipolär II, bipolär typ 2, hypomani, Bipolär II ½, bipolär typ 2 och 1/2, cyklotomi, Bipolär III, bipolär typ 3, Bipolär IV, bipolär typ 4, hypertymt temperament, Bipolär V bipolär typ 5, Mixed state, dysforisk mani, rapid cycling
Bipolär sjukdom typ II (uttalas "bipolär två") är en form av psykisk sjukdom. Bipolär II liknar bipolär sjukdom, med stämningar cykling mellan hög och låg över tiden; Men vid bipolär sjukdom typ II, de "upp" stämningar når aldrig fullt utvecklad mani. De mindre intensiva förhöjda stämningar i bipolär sjukdom typ II kallas hypomaniska episoder, eller hypomani; En person som drabbats av bipolär sjukdom typ II har haft åtminstone ett skov med hypomani i hans eller hennes liv. De flesta människor med bipolär sjukdom typ II lida mer …. Stödgrupper hjälper också människor med bipolär sjukdom. Du får uppmuntran, lära coping färdigheter och dela oro. Du kan känna mindre isolerade som följd. Familjemedlemmar och vänner kan också dra nytta av en stödgrupp. De kan få en bättre förståelse av sjukdomen, delar deras oro, och lära sig hur man bäst stöd kära med bipolär sjukdom.. Utbildning är en annan viktig del av behandling för dig och din familj. Personer med ...
För den som vill läsa en riktigt bra bok om bipolär sjukdom rekommenderar jag Rebecca Anseruds självbiografiska bok "Ett bipolärt hjärta". Äntligen har jag börjat fatta vad bipolär sjukdom går ut på. Här är några tankar om boken.. I min bok om panikångest och depression skriver jag litegrann om bipolär sjukdom, bland annat i frågan som heter just "Vad är bipolär sjukdom?" Dessutom är faktiskt flera av dem som hjälpt mig med boken bipolära: Arvid Lagercrantz som skrivit förordet och Staffan Ulfvebrand som hjälpt till med korrekturläsning bland annat ...
Bipolär affektiv sjukdom orsakas av en kombination av neurologiska, biologiska, emotionella och miljömässiga faktorer. De verkliga orsakerna till bipolär sjukdom är inte helt klarlagda. Men forskare och läkare gör ständigt framsteg inom detta område.. Det finns två typer av bipolär sjukdom. Den första typen innefattar ett nästan konstant tillstånd av mindre mani, med alternerande perioder av extrem mani och depression. Den andra typen av bipolär sjukdom innebär en nästan konstant tillstånd av depression, omväxlande med små, mindre anfall av mani.. Innan bipolär affektiv sjukdom var helt klarlagda, var folk med den första typen av sjukdomen ofta fel diagnos som schizofren. Detta beror på det faktum att många med typ en bipolär affektiv sjukdom har tendenser att tappa kontakten med verkligheten, har hallucinationer, eller ha vanföreställningar under mer svåra maniska faser.. Den andra typen av bipolär affektiv sjukdom är ofta fel diagnos som klinisk depression. Detta ...
Sjukdomen är vanlig men många människor får inte rätt diagnos eller får diagnos sent i livet efter många års besvär med stort lidande för de drabbade, deras anhöriga och närstående. Behovet av att sprida adekvat information om bipolär sjukdom är därför stort, inom vården men också ut i samhället. Det finns hjälp att få ...
Ja, det vanliga är att den som lider av bipolär sjukdom inte har någon sjukdomsinsikt. Att inte ha någon sjukdomsinsikt innebär att den sjuke inte själv känner att något är galet eller fel. I stället är det omgivningen som reagerar.. Vid bipolär sjukdom kan man både ha perioder av depression, alltså djup nedstämdhet. Och dessutom perioder av mani då man är överdrivet upprymd och överaktiv. När man är manisk är man ofta också omdömeslös och ansvarslös.. En mildare form av mani kallas för hypomani då omdömet inte är påverkat på samma sätt. Då har man svårt att sova och är överaktiv, men går oftast inte över gränserna på samma sätt som vid mani.. Sjukdomsinsikten är oftast större under perioder av depression än vid perioder med mani eller hypomani. Under maniska perioder upplever den som har bipolär sjukdom ofta att hen mår utmärkt, men att omgivningen är irriterande och tråkig som säger emot. Det kan väcka ilska och frustration. Det gör att det ...
Join Date: Sep 2012 Posts: 7. han hade bipolär sjukdom är min pojkvän livrädd att bli som sin far. Sindre Rolstad - Kognitiv svikt vid bipolär sjukdom - orsaker, följder och åtgärder? Bakgrund: Bipolär sjukdom har livstidsprevalensen 4 %.
Bipolär sjukdom, eller manodepressiv sjukdom som den också kallas, är en kronisk sjukdom som har ett periodiskt förlopp. Ofta växlar sjukdomsperioder med symtomfria perioder. Återkommande perioder med mani och depression, ofta i anslutning till varandra, är karaktäristiskt för bipolär sjukdom. I dessa perioder är grundstämningen förändrad: förhöjd vid mani eller sänkt vid depression. Sjukdomsbilden kan se väldigt olika ut, både vid depression och vid mani. Dessutom kan maniska och depressiva symtom förekomma samtidigt.. Det är viktigt att känna till symtomen vid mani och depression. Om behandling påbörjas tidigt vid återinsjuknanden kan besvären ofta lindras och förkortas. Därför är det angeläget att sprida kunskap om sjukdomen till både drabbade och anhöriga. Kunskapen om symtomen kan bidra till att "legitimera" lidandet: tillståndet är välkänt och övergående. En tröst och hopp, inte minst för den deprimerade. I det maniska tillståndet är ...
Large-scale studies on phenotypic differences between bipolar disorder type I (BDI) and type II (BDII) are scarce.Individuals with BDI (N = 4806) and BDII (N = 3960) were compared with respect to clinical features, illness course, comorbid conditions, suicidality, and socioeconomic factors using data from the Swedish national quality assurance register for bipolar disorders (BipoläR).BDII had higher rate of depressive episodes and more frequent suicide attempts than BDI. Furthermore, the BDII group were younger at first sign of mental illness and showed higher prevalence of psychiatric comorbidity but were more likely to have completed higher education and to be self-sustaining than the BDI group. BDII more frequently received psychotherapy, antidepressants, and lamotrigine. BDI patients had higher rate of hospitalizations and elated episodes, higher BMI, and higher rate of endocrine, nutritional, and metabolic diseases. BDI were more likely to receive mood stabilizers, antipsychotic drugs, ...
Allting som inte följer en rak linje av normativt beteende eller utseende är utsatt för fördomar. Så är det och så har det - i ännu större utsträckning - alltid varit. Människan är rädd för det okända och dessvärre sällan särskilt kunnig inom det allra mesta, så därför har hon en massa, massa fördomar.. Bipolära människor utsätts för dessa fördomar. Innan de får diagnos är det mest bara problematiska människor och när de sedan väl får din diagnos, och rätt hjälp, då kommer dåligt pålästa människors förutfattade tankar som på löpande band.. Se klippet här nedan, och begrunda.. ...
Behandling med litium vid bipolär sjukdom kan i vissa fall öka längden på de så kallade telomererna visar en ny studie. Förkortning av telomererna har tidigare kopplats till åldrande, stress och psykisk sjukdom. Nu hoppas forskarna att den nya studien kan leda till en individualiserad behandling av bipolär sjukdom.
Att leva med psykisk ohälsa påverkar inte bare en själv utan även anhöriga och närstående. Men även samhället har problem med att förhålla sig till olika psykiska diagnoser. Under våren presenterade vi en idé till AstraZeneca om hur man kan öka kunskapen om bipolär sjukdom och nu har vi erhållit uppdraget. Programmet heter "Att hålla sig frisk med bipolär sjukdom" och det blir en dokumentärfilm som visar att det är möjligt att må bra och öka sin livskvalitet trots att bipolär sjukdom kan innebära en ständig känslomässig berg-och-dalbana. Leverans beräknad under våren 2011 ...
Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom som kännetecknas av återkommande perioder med onormalt förhöjt stämningsläge - mani eller i lindrigare fall hypomani - som i de flesta fall paras med depressiva skov och perioder med normalt stämningsläge. Tillstånd inom det bipolära spektrumet drabbar mer än två procent av befolkningen och de flesta insjuknar under tidig vuxenålder. Vår kunskap om varför vissa människor drabbas av sjukdomen är ofullständig och det har varit svårt att utveckla nya metoder för behandling, diagnostik och för att förebygga sjukdom. Vi arbetar brett med att försöka förstå vad som orsakar sjukdomen och hur den bäst kan diagnosticeras eller behandlas.. I S:t Görans bipolärprojekt (SBP) undersöks patienter med bipolär sjukdom noggrant med flera olika metoder och följs sedan över tid. SBP inkluderar patienter som efter noggrann klinisk diagnostik befinns lida av bipolärt syndrom och samtycker till deltagande. Patienter har rekryterats vid ...
Den 8 april 2008 fattade Europeiska kommissionen ett beslut att tillåta drogen ABILIFY® (aripiprazol) att marknadsföras. ABILIFY behandlar måttliga till svåra maniska episoder för patienter med bipolär I-störning och det är utformat för att förhindra nya maniska episoder hos patienter som upplever övervägande maniska episoder.
Tyra är 19 år och lever med bipolär sjukdom och PTSD. Hon menar att hemska erfarenheter har gett henne styrka och personlighet.
Jag mår skitbra! Jag har aldrig mått såhär bra!" Personen med hypomani kan må bra just där och då, men tillståndet kan dra med sig bekymmer, så som ekonomiska och sociala problem som är svåra att reparera.. Inom det bipolära spektret finns många delar: depression, mani, mix, cyklotymi och hypomani. Hypomani ingår i diagnosen bipolär typ 2, tillsammans med återkommande depressioner. Hypomani är en mildare form av mani, man har ett höjt stämningsläge, men till skillnad från mani så kräver hypomani sällan sjukhusvård. Patienten kan också ofta själv märka av att hon börjar dra iväg.. Hypomani kan triggas av att man sover för lite. Några som lider utav depression kan få hypomani av antidepressiva läkemedel, en så kallad "switch", samma kan hända om en deprimerad person får ECT-behandling (El-behandling). Andra orsaker kan vara drogmissbruk eller hög ämnesomsättning, så kallad hypertyreos.. Symtom. Vid hypomani kan man känna minskat behov av sömn och precis ...
Ann Heberlein är lektor i etik och författare och berättar om hur det är att leva med diagnosen bipolär sjukdom typ 2. Att leva med en psykisk sjukdom påverkar livet på ett genomgripande sätt men man är inte sin diagnos, säger Heberlein. Inspelat den 16 november 2016 på Stockholmsmässan. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.
Sjukdomen kallas även för manodepression och innebär att man i perioder är antingen manisk eller deprimerad. Vid de maniska perioderna kan man förlora omdömet och bete sig på ett sätt som skapar problem i till exempel relationer, arbete och för sin privata ekonomi. När man är deprimerad kan allt kännas svårt och man förlorar sin livsglädje. Mellan perioderna av sjukdom brukar man må bättre och kan ofta leva som vanligt. Ibland kan man ha maniska och depressiva symtom samtidigt. En del patienter kan uppleva en ökad kreativitet under de maniska perioderna. Vad som orsakar bipolär sjukdom är fortfarande inte helt känt, men man vet att både arv och miljö spelar in. Förmodligen är flera gener inblandade vid utvecklingen av bipolär sjukdom. De påverkar tillverkningen och omsättningen av viktiga proteiner i hjärnans celler. En ökad känslighet i dessa system gör att man löper en förhöjd risk att få sjukdomen vid yttre påfrestningar.. ...
Litiumbehandling och graviditet Det finns en liten risk att litiumbehandling kan ge hjärtfel hos fostret, även om det är mycket ovanligt. Symtomen är då så lindriga att du ändå har full kontroll över dig själv, och det hela går över utan några problem. Författaren Ann Heberlein om hur det är att leva med diagnosen bipolär. Bipolär sjukdom , eller bipolaritet , är en psykisk sjukdom där den sjuka upplever perioder av förhöjd sinnesstämning i form av mani eller hypermani samt perioder av depression. Svårt att utrycka mig genom att prata Hej! Detta är alltså en typ som inriktar sig mer på depressionen i sjukdomen än manin, för att bli diagnostiserad med typ 2 får du inte ha haft en manisk period tidigare. Generna är förmodligen också bara associerade med bipolär sjukdom och återkommande depressioner ...
Bipolär sjukdom innebär att man pendlar mellan att vara manisk eller deprimerad i olika perioder. Tillståndet kallades tidigare manodepressiv sjukdom.
... kallades tidigare manodepressiv sjukdom. Bipolär sjukdom är en psykisk störning med periodiskt förlopp där både perioder av förhöjd sinnesstämning och perioder av sänkt sinnesstämning förekommer.
... kallades tidigare manodepressiv sjukdom. Bipolär sjukdom är en psykisk störning med periodiskt förlopp där både perioder av förhöjd sinnesstämning och perioder av sänkt sinnesstämning förekommer.
Jane Pauley, fd värd för idag och Dateline NBC, fick diagnosen bipolär sjukdom under 2001 och skrev om sin sjukdom i hennes memoarer 2004 skywriting: Ett liv Out of the Blue. Under en permission från nätet, var hon in på en psykiatrisk klinik och behandlas, men ingen på den tiden visste om hennes kamp. Nu är hon är frispråkig om att leva med bipolär sjukdom och depression och ökar medvetenheten om psykisk sjukdom.. I en 2004 Idag intervju Pauley förklarade att hennes diagnos var en chock och en lättnad. Hon anser att det dykt upp på grund av en kombination av antidepressiva medel och steroider hon tog för ett fall av bikupor. Om du tar litium, sade hon till Matt Lauer:. Det bara håller på att stabiliseras. Det gör att jag kan vara den jag är. En stämning sjukdom är farligt. Du har att få dessa dramatiska toppar och dalar stabiliserats. Det är farligt om du inte gör det.. Gå Project Hope & Beyond, den nya depression samhälle.. Ursprungligen publicerad på Sanity Break ...
Bipolär sjukdom (manodepressivitet) innebär kraftiga svängningar i humöret, mer än normalt. Bipolär sjukdom präglas av omväxlande episoder av depression och mani. Så ställs diagnos.
Bipolär sjukdom, bipolär affektiv sjukdom och manodepressiv sjukdom är tre helt synonyma benämningar på samma sjukdom. Inom medicinska och vetenskapliga kretsar används numera benämningen bipolär, men i dagligt tal hör man fortfarande beteckningen manodepressiv. För många år sedan frångick man benämningen manodepressiv för att tydligare skilja sjukdomen från depression.
Åsa är bipolär, men det är långt ifrån allt hon är. Hon är även mamma till Isabelle snart 3 år och Alexander 3 månader, fru till Johan och socionom. Åsa har varit diagnostiserad som bipolär typ 2 sedan början av 2015 och i sin blogg skildrar hon sitt liv på ett ärligt och utelämnande sätt. Hon skriver bland annat % sin barndom och om sitt destruktiva vuxna liv fram tills hon fick sin diagnos men även om vardagen som bipolär med allt vad det innebär.Åsa är idag föräldraledig men arbetar annars som barnhandläggare på socialtjänsten och hon har märkt att det finns mycket skam och stigma kring bipolaritet, inte minst bland professionella. Mycket tror Åsa grundar sig i okunskap. Det var när Åsa fick ett ärende på sitt bord där det stod med stora tjocka bokstäver
Åsa är bipolär, men det är långt ifrån allt hon är. Hon är även mamma till Isabelle snart 3 år och Alexander 3 månader, fru till Johan och socionom. Åsa har varit diagnostiserad som bipolär typ 2 sedan början av 2015 och i sin blogg skildrar hon sitt liv på ett ärligt och utelämnande sätt. Hon skriver bland annat % sin barndom och om sitt destruktiva vuxna liv fram tills hon fick sin diagnos men även om vardagen som bipolär med allt vad det innebär.Åsa är idag föräldraledig men arbetar annars som barnhandläggare på socialtjänsten och hon har märkt att det finns mycket skam och stigma kring bipolaritet, inte minst bland professionella. Mycket tror Åsa grundar sig i okunskap. Det var när Åsa fick ett ärende på sitt bord där det stod med stora tjocka bokstäver
Det är inte bara yttre stress som kan påverka oss, den inre stressen är minst lika farlig. Skapa konto med Facebook Skapa konto med e-post Logga in. Ett flertal gamla hälsorutiner har fått upprättelse på senare år. Kontakta gärna Sveriges Radios supportforum där vi besvarar dina frågor vardagar kl. Probiotika kan motverka mani vid bipolär sjukdom Mental hälsa Bipolär sjukdom kan vara svår att hantera för såväl patienter som familj och vänner. Svenska porrskådespelare Födda Män Levande personer Porrpersonstubbar. Ett tag gjorde de så ont att hon knappt kunde gå och ingen läkare kunde ge svar eller bot. Det är inte bara yttre stress som kan påverka oss, den inre stressen är minst lika farlig. För överarmens framsida biceps brachii finns hur många bra övningar som helst: Ingefära och gurkmeja fixade värken i fötterna Värk När Lena Månsson gick i pension såg hon fram emot att ha tid för långa härliga promenader. IBS, sura uppstötningar och magkatarr? Det ...
Manodepressivitet, bipolär sjukdom, kännetecknas av ett pendlande mellan depression och maniska skov. Det finns även blandande skov.
Läs mer om bipolär sjukdom, dess symptom och behandlingsmetoder. Ditt bidrag behövs! Med Din gåva kan Hjärnfonden stötta forskningen.
Bipolär I syndrom kännetecknas av en eller flera maniska episoder som oftast växlar med depressiva episoder (i genomsnitt fyra svängningar under tio år). I regel återgår tillståndet till neutral grundstämning. Rapid cyclers är beteckningen på patienter som har fyra eller fler svängningar per år (ca 10% av patienterna).. En manisk episod kännetecknas av ett högt stämningsläge och ofta irritabilitet. Utöver detta märks ofta förhöjd självkänsla, minskat sömnbehov, pratsamhet, tankeflykt, lätt distraherbarhet, ökad aktivitet och vidlyftighet. Diagnosen ställs oftast sent och i regel först 5-10 år efter första manin. De maniska episoderna får ofta sociala följder p g a excessiva inköp, kreditkortsskulder, sexuella äventyr, olyckshändelser, missbruk eller bara ökad irritabilitet och vredesutbrott.. Vid bipolär II syndromdominerar återkommande depressionsepisoder med hypomana episoder utan uppenbara sociala konsekvenser eller psykossymptom. Oftast har patienten ...
Om någon inte ger en sin fulla uppmärksamhet tar man det inte personligt, det. Det är inte ovanligt att ordet mani förkommer när någon är smått uppjagad och återkommer till samma mening eller annan upprepning. PERNILLA ERICSON. Skyddar du någon Harvey Weinstein?
Det finns olika typer av bipolär sjukdom men de mest kända är bipolär typ I och typ II. Bipolär I innebär att man får manier medan bipolär II att man får hypomanier. Bipolär typ II är mycket vanligare. Många kan uppleva en hypomani som huvudsakligen positiv. Gemensamt för bipolära tillstånd är att sjukdomsförloppet är cykliskt och svängningarna huvudsakligen kommer utan inverkan av yttre faktorer. Att man känner sig glad när det händer bra saker och ledsen när det är jobbigt runt omkring en är naturligtvis helt normalt och inte ett psykiatriskt tillstånd.. Bipolär sjukdom är ett kroniskt sjukdomstillstånd som drabbar ungefär 1 % av befolkningen och som kännetecknas av återkommande svängningar i stämningsläget. Det innebär att man pendlar mellan uppvarvning och depression. En depression kan yttra sig på olika sätt men innebär bland annat att man tappar intresse för saker som man i vanliga fall brukar tycka om, att man är ovanligt trött och tappar lust och ...
Det finns en stark koppling mellan ledaregenskaper och bipolär sjukdom. Särskilt tydligt är att friska syskon till personer med bipolär sjukdom oftare än andra får ledarpositioner. Exemplen finns inom många olika yrken, men ett område som utmärker sig är politiken. Så ser det åtminstone ut om man blickar bakåt några decennier, vilket en forskargrupp vid Karolinska Institutet gjort. Läs SvD Nyheter här ...
Dette er en psykisk sykdom hvor symptomene består av perioder med unormal oppstemthet (mani eller hypomani) og perioder med depresjon. I mellom sykdomsperiodene kan det være lange perioder uten plager.. Mani er en heving i stemningsleiet ut over det normale, med raskere tanker og tale, et sterkt selvbilde og høy motorisk aktivitet. Hypomani er en lettere grad av oppstemthet som vanligvis ikke går utover daglige funksjoner eller arbeidsførhet.. Hvis en person har en enkeltstående episode med mani, kalles lidelsen manisk episode. Hvis en person har hatt to eller flere episoder med mani, hypomani eller depresjon, der minst en av episodene er en mani/hypomani, defineres tilstanden som bipolar lidelse (tidligere kalt manisk depressiv lidelse). Personer med bipolar lidelse har en tendens til å svinge mellom maniske og depressive episoder, men hos de fleste er det flest depresjonsperioder. Hyppigheten av slike episoder varierer fra pasient til pasient, og det avhenger også av om pasienten står ...
Resultaten visar att det finns en mängd felaktiga föreställningar om bipolär sjukdom. Vi vill öka allmänhetens och vårdens kunskaper genom information och dialog. Bättre kännedom gör att vi kan hjälpa drabbade och att fler kan få rätt vård och behandling, säger Birgit Hansson, leg psykolog och ordförande i Riksförbundet Balans.. Till pressmeddelandet med sammanfattning…. ...
Bipolär sjukdom kallas ibland även manodepressiv sjukdom och innebär att man i perioder är antingen manisk eller deprimerad. När man är manisk kan man förlora omdömet och bete sig på ett sätt som...
Bipolär sjukdom kallas ibland även manodepressiv sjukdom och innebär att man i perioder är antingen manisk eller deprimerad. När man är manisk kan man förlora omdömet och bete sig på ett sätt som...
Forskare vid Karolinska Institutet har lyckats ge en förklaring till att halten av så kallad kynuren-syra (KYNA) är förhöjd i hjärnan hos patienter med psykotiska inslag vid bipolär sjukdom. I en studie, som publiceras i vetenskapstidskriften Molecular Psychiatry, har de identifierat en genvariant som är kopplad till ökad produktion av KYNA.
Bipolär sjukdom innebär att du är manisk och deprimerad i olika perioder. Däremellan kan du må bra och leva som vanligt. Du som har bipolär sjukdom behöver söka vård eftersom sjukdomen kan göra att du ibland mår mycket dåligt. Du kan få behandling som hjälper dig att må bättre.
Bipolär sjukdom orsakar växlande sinnesstämning hos den drabbade. Maniska och depressiva faser vållar ofta obalans, oro och ångest hos denne.
Bipolär sjukdom är en psykisk sjukdom där den drabbade är omväxlande deprimerad och manisk eller hypomanisk. Det är alltså ett tillstånd av växlingar mellan att vara mycket nedstämd och att vara uppe (…)
Bipolär sjukdom är en av de vanligaste psykiska sjukdomarna men de flesta vet väldigt lite om den. Jag reder ut vad det det är och hur det är att leva med bipolär sjukdom.
Affecta psykiatri AB i Halmstad erbjuder utbildning och föreläsningar inom affektiva sjukdomar såsom depression och bipolär sjukdom.
Läs- och länktips Bipolär sjukdom Böcker Addis, Michael Ta makten över depressionen steg för steg : förändra dina vanor - förbättra ditt liv (2007) Om metoden beteendeaktivering som behandling av depression.
Bipolär sjukdom är ett kroniskt sjukdomstillstånd som drabbar ungefär 1% av befolkningen och som kännetecknas av återkommande svängningar i stämningsläget. ...
Intresseföreningen Bipolär sjukdom, IBIS, växte fram ur en samtals- och självhjälpsgrupp bestående av personer med diagnosen bipolär sjukdom. Föreningen vill fungera som ett forum och socialt kontaktnät för personer med bipolär sjukdom, anhöriga samt andra intresserade. Att skapa mötesplatser där man kan träffas och dela sina erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom är grunden för IBIS existens. IBIS ordnar därför öppna månadsmöten, oftast med inbjudna föreläsare. De ordnar också introduktion för nya medlemmar samt anhörigträffar.. Målgrupp ...
En annan sak, som min hjärna vill få mig att tro, är att jag är tillsammans med fel tjej. Dett har inträffat två gånger tidigare, och denna känsla har alltid kommit efter cirka 1,5-2 år in i förhållandet. Så känns det även nu, efter snart 2 år. I mina tidigare förhållanden har jag inte stått ut med detta och därför gjort slut. Har även läst om att man kan ha lätt för att bli tillsammans med "fel" partner om har en viss typ av bipolär sjukdom (nummer IV?). Ofta känns det som att jag kunnat vara tillsammans med vem som helst fastän jag redan har ett förhållande, och detta får mig att känna mig låst. Jag kan bli avundsjuk på andra par, som ser ut att ha det bra, fastän jag inte borde det. För min flickvän är både snygg, attraktiv och gudomligt snäll. Allt man kan tänka sig ...
Det finns en hög komorbiditet av bipolär sjukdom och AD(H)D, så jag tänkte höra om era erfarenheter med centralstimulantia. Från vad jag läst på internationella