Human Nature grundades 2002 av Erika Ekedal, legitimerad psykolog och lärare inom organisations- och ledarutveckling med licens från Systems-Centered® Training and Research Instititute. Inom Human Nature samarbetar ett nätverk av konsulter med gemensam grundsyn och gemensamma metoder. De flesta är legitimerade psykologer med lång erfarenhet av arbetspsykologisk verksamhet och kvalificerad kompetens inom personbedömning och ledarskap. Alla är erfarna processledare med vidareutbildning i systemisk teori och metod.. ...
I februari ppnade Human Nature p V rldskulturmuseet i G teborg en utst llning som handlar om h llbarhet, konsumtion och m jliga omst llningar f r planetens framtid. Den 28 mars invigdes den cyklande s kallade pop-up-utst llningen som beger sig ut p turn i V stsverige under ret.
2003, Pocket. Handla online - Hos dig inom 2-6 arbetsdagar. Köp boken The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature hos oss!
LIBRIS titelinformation: Human nature in its fourfold state [Elektronisk resurs] : ... In several practical discourses, by the eminently pious and learned Mr. Thomas Boston, late Minister of the Gospel at Etterick.
Forskarna är enade om att det är människans handlande som är den främsta bidragande faktorn till att vi har hamnat i klimatkrisen. Det är den mänskliga naturen som satt oss i den här situationen och det är den mänskliga naturen som gör att det känns hopplöst att ta sig ur den. Detta kallas ibland för allmäningens tragedi, som det har skrivits om tidigare här av Oskar Henrikson. Människans beteenden styrs av de direkta konsekvenserna och vill få egen, direkt, göttig vinning av sina handlingar. Vi äter kött för att det är gott, vi flyger för att få egna härliga upplevelser och vi köper en ny smartphone för att få de nya funktionerna. Men samtidigt som det är vi människor som orsakar klimatkrisen är det också vi människor som har kapacitet att bekämpa den. För att göra det gäller det att vi lär oss att jobba med vår mänskliga natur, istället för att bli offer för den. Genom att använda den kunskap som finns om hur människan fungerar, hur människans ...
Synen på altruism är, om vi får tro Scruton, ett exempel på personbegreppets kraftfullhet. Evolutionsbiologer menar att altruism är en reproduktiv strategi. Mödrar offrar sig för sina barn därför att det ökar barnens överlevnadschanser. Scruton följer Kant och menar att förklaringen istället ska sökas på nivån för praktiskt förnuft: människor offrar sig för varandra därför att de anser att det är deras moraliska plikt att göra det oavsett om det gagnar arten eller inte. De agerar i namn av ett högre ideal. De handlar intentionalt. Det är avsikten som förklarar beteendet, inte dess eventuella funktionalitet. Kants teori förklarar dock inte endast varför vi beter oss som vi gör, den ger oss också en vink om vad vi är: vi är personer - fria, rationella, självmedvetna agenter som lyder förnuftet och den moraliska lagen ...
Evolutionsteorin är en bro som länkar samman vetenskaperna om människans kultur och samhälle med genetik och hjärnforskning. Här tas läsaren med på en resa där samtida forskare förenar biologiska och sociala perspektiv för att skapa en ny vetenskap om människan. Innehållet spänner över genetik, den sociala hjärnan och evolutionsteoretiskt grundad forskning om mänskligt beteende. Det handlar om fördomar, samarbete, maktförhållanden, stress, hälsa och livet i den moderna välfärdsstaten.. Genom en rörelse mellan olika perspektivnivåer - gener, hjärna, individ, grupp och samhälle - visar författarna hur områden som alltför ofta behandlas fristående i själva verket är oupplösligt förenade.. Boken är skriven för studerande inom humaniora, pedagogik, medicin, beteende-, samhälls- och vårdvetenskap. Det är också en bok för alla som är nyfikna på människans natur.. "Evolutionen har gjort människan till en samarbetande varelse som skapat samhällen, språk och ...
Men samtidigt är hon sitt ärliga jag troget och konstaterar att denna brasklapp inte är "ett dugg bättre än att i ett annat system skynda sig att försäkra åsiktsgemenskapen som sköter bortstötningen om att man är en god nationalist eller antisemit".. Och så avslutar hon sin artikel så här: "Den som står i opinionsmaktens gunst behöver inte argumentera, och den som intar fel hållning bemöts inte med argument utan med misstänkliggörande av avsikterna. Demokratin är en mentalitet.". Det Lena Andersson lite förstucket menar är alltså att det är si och så med den demokratiska mentaliteten i vår demokrati. Att vi skall se upp med våra oreflekterade och oargumenterade bortstötningsmekanismer för de passar egentligen bäst i en diktatur. Och det är denna typ av mental diktatur i en demokrati av vår typ som gör oss oförmögna att se och förstå vad som kan utvecklas till verklig diktatur.. Det finns mycket att säga om denna klokt tänkta artikel. Men jag nöjer mig med ...
Kan vi lita på klimatexperterna? Kan vi lita på att de är objektiva och inte påverkas av den gröna ideologin? Jag har själv alltid varit rätt misstänksam mot experter. Orsaken är att experter har stor makt att påverka och jag har en instinktiv benägenhet att se på makthavare med misstänksamhet. Ingalunda så att jag tror att de alla är onda, skurkar, egoister, strebrar etc. Men så att jag tror att alla makthavare är vanliga människor. Och det ligger i människans natur att sträva efter status, erkännande, inflytande och makt. Det ligger också i människans natur att tro att just jag har rätt, att alla som tycker annorlunda har fel. Ofta är vanliga människor inte ens medvetna om vilka motiv som driver dem, eller så bedrar de sig själva genom att tro att deras motiv är ädla och osjälviska. Det är naturligt att människor som har en stark grön övertygelse söker sig till positioner i samhället där de kan driva sin sak, t.ex. till Greenpeace, WWF, till ...
De som drabbas hårdast av klimatförändringarna är de vars liv och konsumtion påverkar klimatet minst. Under lång tid har människor och natur exploaterats för att gynna en liten del av jordens befolkning. Men många gör motstånd och protesterar. Motstånd görs på gator, i parlament, i domstolar och i vardagen. Precis som miljöproblemen är globala är också motståndet gränsöverskridande. Alla initiativ, små som stora, kan påverka det stora systemet.
Vasomfolk är inte en person eller individ. Vasomfolk är gemeneman som här kommer till tals om samtiden, framtiden och vårt samhälle. Vasomfolk luras inte av individualiseringen eller självförverklingshysterien. Vasomfolk vet att samhället är massan. Därför förändras samhället av folk i allmänhet, inte enskilda stora män. Vasomfolk är sunt förnuft. Vi förordar en folkhemsliberalism som med en positiv janteanda ifrågasätter vårt lands försoffade självupptagna självutnämnda öppenhet och godhet. Vasomfolk vill att rätt ska vara rätt, för alla. Också moraliskt ...
Får man klä sig hur som helst? Var går gränsen? Det frågar sig Philip Warkander, professor i modevetenskap, som här berättar om sina egna vedermödor när det gällde att hitta rätt klädsel för det här seminariet. Mode handlar alltså inte bara om att klä sig varmt, utan i hög grad om att skapa rätt identitet. Inspelat i Apelrydsskolans konsertsal, Båstad, den 4 augusti 2016. Arrangör Axfoundation.
Jag har funderat en del på hur det egentligen är och fungerar med stängsel och varför man känner ett behov av att sätta upp sådana. Svaret går kanske att hitta i hur vi som människor måste skydda oss från oss själva. För det finns något motstridigt i den mänskliga naturen, för dels så är vi en art som gärna utsätter oss för faror av rent nöje, samtidigt som vi är väldigt osäkra på det okända och oupptäckta. Det är alltså två skeenden av mänsklig natur som inte rimmar väl med varandra. Så varför använder vi oss då av stängsel? Jo, för att dels kontrollera oss själva och dels kontrollera vår omgivning.. För risker som vi utsätter oss för är inte i onödan och när vi väl gör det så är vi samtidigt övertygade om att säkerheten bakom det är tryggat. Vi är människor som har ett stort behov av att kontrollera situationer, och även om det kan tyckas vara så att vi är väldigt spontana i många lägen så finns det ändå någon form av kontroll ...
Designen av föremål omkring oss påverkar oss på djupet och människor dras till skönhet. Hur påverkar formgivning användarupplevelsen? Hur förändrar de
Alltså, en central del av den metodologiska nationalismen är att staten likställs med nationalstaten. Vilket är problematiskt eftersom alla stater inte per automatik är eller ens måste vara nationalstater. Globaliseringen har sedan slutet av 1980-talet gjort många stater mer kosmopolitiska och transnationella åtminstone rörande institutionell funktion och beslutsfattning i frågor om klimat, utbildning och ekonomi. Därför talas det sedan tidigare om "global governance" och hur ekonomisk integration påverkat staternas ageranden på andra policyområden. Annat exempel är Europeiska Unionen som fortfarande är världens enda union som har supranationell demokrati, flernivåstyre och medborgarskap. Till den grad att EU-stater idag kan ses som halv-suveräna och transnationella stater än "fria nationalstater" vilket främst nationalistiska aktörer ofta vill ge sken av.. Vidare är saken den att processer som globalisering och europeisk integration trots fokus på ekonomi också haft ...
Det kan också medföra en ökad påfrestning för säkerheten när en ansenlig del av befolkningen känner att den saknar representation. Katolikernas permanenta utanförskap från regeringsmakten mellan 1922 till 1969 ledde till ett 25-årigt inbördeskrig på Nordirland. Det kommer inte att hända i Sverige. Men risken för något Breivik-liknande terrordåd skulle kunna öka. Det vore bättre att hitta något sätt att visa dessa väljare att de har blivit lyssnade på och delvis hörsammade.. Ytterst handlar frågan om hur man ser på den mänskliga naturen. De progressiva tror att vad Immanuel Kant kallade mänsklighetens krokiga virke går att räta ut[6]. Att den mänskliga naturen inte utgör något hinder för radikal social förändring. Och från denna utgångspunkt, där människan ses som "ett oskrivet blad", blir den naturliga vägen till framgång att strypa flödet av dåliga idéer genom att förhindra dess normalisering, även om det skulle krävas påtryckningar. Men om ...
Signum är en fristående katolsk kulturtidskrift som skriver om ett brett spektrum av frågor kring tro, kultur, forskning och samhälle.
Augustinus människosyn är förhållandevis mörk. Han var själv ofta plågad av dåligt samvete och grubblade över synd, frestelse och förtappelse[3]. Enligt Augustinus är mänskligheten som sådan är "en fördärvets massa", hedningarnas alla dygder är fördärvade av synden, och om hela mänskligheten överlämnades åt helvetet skulle detta vara en rättvis dom. Gud har dock utvalt en liten minoritet av själar som skall frälsas, och att knota över urvalet visar bara hur att man inte inser allvaret i den skuld som hänger samman arvsynden, och ännu mera med de verkliga synderna. Hans skrifter fick ett stort inflytande och andra kyrkofäder. Efter Augustinus blev många kristna påverkade av hans syn på synd . Det fanns de som gick i motattack mot Augustinus syn på synd, som Julianus av Eclanum, (Giuliano di Eclano cirka 386- 455) biskop i Eclanum i Italien. Han ansåg att Gud har avsedd nåden för att människans natur ska nå fullkomligheten. Den mänskliga naturen är den gode ...
Augustinus människosyn är förhållandevis mörk. Han var själv ofta plågad av dåligt samvete och grubblade över synd, frestelse och förtappelse[3]. Enligt Augustinus är mänskligheten som sådan "en fördärvets massa", hedningarnas alla dygder är fördärvade av synden, och om hela mänskligheten överlämnades åt helvetet skulle detta vara en rättvis dom. Gud har dock utvalt en liten minoritet av själar som skall frälsas, och att knota över urvalet visar bara hur att man inte inser allvaret i den skuld som hänger samman arvsynden, och ännu mera med de verkliga synderna. Hans skrifter fick ett stort inflytande och andra kyrkofäder. Efter Augustinus blev många kristna påverkade av hans syn på synd . Det fanns de som gick i motattack mot Augustinus syn på synd, som Julianus av Eclanum, (Giuliano di Eclano cirka 386- 455) biskop i Eclanum i Italien. Han ansåg att Gud har avsedd nåden för att människans natur ska nå fullkomligheten. Den mänskliga naturen är den gode ...
Det globala ekonomiska system som knyter oss samman i världen idag bygger på tillväxt och överflöd. Systemet har lett till en enorm miljöpåverkan. Historiskt finns många exempel på ekonomier som byggt på andra kriterier och filosofier. Idéer som kan hjälpa oss att tänka nytt kring vad ett gott liv kan vara i en mer hållbar värld?
Nu finns mitt absolut första videoblogg inlägg i bloggen. Kommentera gärna och berätta vad du tycker. skulle också vara kul och veta om du vill att jag ska fortsätta med vlogg eller inte ...
Tjänsten "Clearinghouse". Samarbetsdynamik har allt sedan sin start erbjudit en tjänst som bygger på principen "clearinghouse". Tjänsten är inte en traditionell konsultation, den är inte en utbildning, den är inte en forskningsinsats - den är något helt annat.. Idén bakom ett "clearingshouse" är relativt enkel. Tjänsten utförs av någon som fungerar som en "tredje part" för att hos parterna formulera en förenlig förståelse av kontexten. Denna typ av tjänst startade med behovet av att säkra en finansiell transaktion mellan två eller flera parter.. Artikeln kan laddas ner som pdf här. ______________________________________________. Mänskliga egenskaper och drivkrafter som förefaller helt obeaktade i diskussionerna om samarbete och organisering. Genom denna artikel vill vi fästa uppmärksamheten på att människan har sociala och psykiska egenskaper som förefaller helt obeaktade i de samtal som förs om mänsklig samverkan. Vi finner referenser till dem i en mängd ...
Kekes blottlägger egalitarismens grundläggande brist - att dess fundamentala värde inte är fundamentalt för människor överhuvudtaget, utan snarare är en sekundär utväxt på en egentligen ganska osmaklig mänsklig egenskap (avundsjukan), och en som dessutom slarvar bort det mesta som är verkligt viktigt för att skapa ett samhälle som är rättvist i egentlig mening. Det är en viktig, för att inte säga storartad poäng. Vid sidan av detta behandlar Kekes också en mångfald andra aspekter på politisk filosofi - han försvarar exempelvis pluralismen som grundvärde (på ett sätt som är, eller åtminstone kan vara, intressant ur ett identitärt perspektiv), och driver även ett antal andra kontroversiella teser.. Bland annat menar han att kollektiv skuldbeläggning i vissa sammanhang kan vara legitim, samtidigt som han visar hur den är absurd i andra (detta resonemang förs på en tämligen abstrakt nivå, men visar med all önskvärd tydlighet varför exempelvis ...
Såhär i tider av fotbolls-VM dyker fenomenet nationalism upp.. Det finns en ganska stark nationalistisk prägel kring olika världsmästerskap överhuvudtaget, vilket bland annat tar sig uttryck i enögdhet. Man ser bara det egna lagets eller den egna idrottarens prestationer.. Nationalism är en form av sjukdom, en delning av det i grunden odelbara. När vi delar det hela, det friska, uppstår ett sår. Genom det skapar vi ofrånkomligen splittring och konflikter.. Mänskligheten är en odelbar helhet, vi bär alla de mänskliga egenskaperna inom oss. Både positiva och negativa, även om många inte vill kännas vid de negativa egenskaperna.. Speciellt om man räknar sig själv som en god människa kan de negativa egenskaperna vara svåra att acceptera, om man ens ser dem.. Man behöver inte studera sig själv särskilt länge för att upptäcka att man bär båda formerna av egenskaper inom sig.. Nationalstaten är den kanske mest onaturliga gemenskapen människan skapat åt sig. Den har ...
Arv & miljö i dagspressen Hur orsaker till sjukdom och egenskaper förenklas och konstrueras Daniel Free Handledare: Anna Maria Jönsson Tapper Slutseminarium: 2007-04-10. Examinator: Sus Andersson, C-uppsats, Journalistik med naturvetenskap Vårterminen 2007. Södertörns högskola Abstrakt Relationen arv/miljö, som orsakande faktorer till sjukdom och mänskliga egenskaper, är oftast komplex. Kartläggningen av människans gener aktualiserar detta förhållande i massmedierna. Denna studie, med utgångspunkt från pressetiska regler, visar att bilden som ges i dagspressen, varken är tillräckligt allsidig eller gör tillräcklig åtskillnad mellan fakta och kommenterar. Det finns en stark tendens till dikotomisering när orsaksförhållanden beskrivs, antingen är det generna som orsakar eller miljön, inte båda. En tendens till fokusering vid genetiska faktorer, utan att denna är vetenskapligt relevant ses i studien. Denna uttrycks bland annat i urval och konstruktion av ideologiska ...
Kunskap om våra mänskliga egenskaper, hur vi hanterar risker, rädslor och vad som håller oss tillbaka i en värld som vi inte skapta för är viktig, men långt mycket viktigare är vad vi gör av […]. ...
Pompe, Vättern, Röda rummet, Zlatan, Ronja, Lindex, Eva, Björklöven, Magnus Ladulås... Namn är en viktig del av språket och bruket av namn en grundläggande mänsklig egenskap. På Institutet för språk och folkminnen bedriver vi forskning och sprider kunskap kring namns ålder, ursprung, betydelse och användning. I våra samlingar dokumenteras namnbruket i Sverige, såväl vad gäller ortnamn som personnamn och övriga namn. ...
Pompe, Vättern, Röda rummet, Zlatan, Ronja, Lindex, Eva, Björklöven, Magnus Ladulås... Namn är en viktig del av språket och bruket av namn en grundläggande mänsklig egenskap. På Institutet för språk och folkminnen bedriver vi forskning och sprider kunskap kring namns ålder, ursprung, betydelse och användning. I våra samlingar dokumenteras namnbruket i Sverige, såväl vad gäller ortnamn som personnamn och övriga namn. ...
Boken Mindset har förändrat vårt sätt att prata om intelligens och förmåga till inlärning. Carol S. Dwecks banbrytande forskning om hur förmågor och prestationer utvecklas bygger på insikten att mänskliga egenskaper inte enbart är medfödda, utan något...
Ur Arkivet:. Vad innebär det egentligen att ha ett bekräftelsebehov? Måste det vara något dåligt att vilja ha bekräftelse och finns det verkligen människor som inte har något bekräftelsebehov alls?. Att behöva bekräftelse är en mänsklig egenskap som alla har även om den kan vara olika stor hos olika personer. Redan väldigt tidigt i livet vänjer vid oss vid att få bekräftelse när vi gör något bra och som litet barn var det inte några övermänskliga prestationer som krävdes, utan det räckte med att vi log eller pekade på en lampa eller gjorde vad som skulle göras på pottan så hoppade föräldrarna jämfota av glädje och överöste oss med leenden, beröm, pussar, kramar och alla möjliga sorters bekräftelse.. Bekräftelsen kändes bra och det lilla barnet lärde sig att göra nya saker för att få samma tacksamma reaktion från föräldrar och omgivning. Självförtroendet var på topp och livet var härligt. Efter hand som åren gick blev omgivningen dock mer och ...
En väldigt enkel sanning. …som kan vara värd att komma ihåg i dessa tider av stora människorörelser.. Det finns ingen grundläggande skillnad mellan människor från olika delar av den här planeten. Oberoende av om vi kommer från syd eller nord eller väst eller öst, tror på någon viss religion, utövar en viss kultur och så vidare, är vi alla delar av samma mänsklighet och samma liv.. Geografiska platser, organiserade religioner, regionala kulturer, allt sådant är enbart yttre attribut som inte har något att göra med vem vi verkligen är i det inre.. Vi bär alla inom oss desamma känslorna av rädsla och mod, kärlek och hat, glädje och sorg och alla de övriga mänskliga egenskaperna och känslorna. Ibland är vi avskurna från någon egenskap och en annan egenskap är framträdande, men inom var och en av oss finns alla dessa egenskaper.. Vi är så otroligt lika varandra, och om vi bara för en kort stund riktar uppmärksamheten mot vårt eget inre kan vi se att de ...
På den andra sidan …. Kaninen Bob har grubblat över vad som kan finnas på den andra sidan av trädet. Vad kan det finnas långt därborta, dit han bara har vågat sig en endaste gång, då han måste fly undan en hund, långt innan han fick stilla sin nyfikenhet? Trädet och tanken om det spännande okända på den andra sidan drar honom ständigt till sig, men han tvivlar på om han törs gå dit bort en gång till. Men kanske är det inte alls nödvändigt? Kanske kan Bob vara tillfreds med vad hans uppenbart mycket beresta vän Hilbert berättar?. Bárður Oskarssons bilderböcker är enkla och naivistiska, men samtidigt underfundiga. Han låter sina djurfigurer, försedda med igenkännbara mänskliga egenskaper och känslor, brottas med etiska utmaningar och existentiella frågor, utan att komma med enkla svar. Træið ("Trädet", inte översatt till svenska) är inget undantag i detta hänseende. Med subtil humor berättas den klassiska och evigt aktuella historien om att försöka bli ...
La Fontaine var inte skaparen av den ursprungliga genren. Han skrev sina verk på grundval av en forntida grekisk författares skrifter, vars existens är i tvivel idag. Den här semi-legendariska poeten äger fortfarande fabeln Flies. Det berättar om girighet, vilket leder till döden. Betydelsen av detta gamla arbete kan reduceras till Petrarchs kloka ord: Känn gränsen för lust. Fable Fly har ett annat moraliskt syfte. Dmitriev satte i sin lilla dikt ett satiriskt utseende på en kombination av sådana fula mänskliga egenskaper som list, dumhet, latskap, bedrägerier och skrytande. En blandning av dessa laster i en av hans samtalare träffades minst en gång av varje person. ...
Ivan Turgenjev, skrev franske litteraturvetaren André Maurois i sin bok om en av den ryska realismens viktigaste författare, "förstod livets grymhet; han sökte icke maskera den med en konstlad optimism; men han tvivlade aldrig på den mänskliga naturen. Han vet att om man sticker ned sonden på djupet av dessa själar, vilkas yta verkar så grumlig, lyckas man i de flesta fall leta fram en eller annan ren känsla.". Orden fångar något väsentligt i hela den ryska litteraturen, ändå från Pusjkin till Pasternak.. Men gemensamt för nästan alla de betydande ryska författarna - ett drag som förenar annars så helt olika pennor som exempelvis Dostojevskijs och Achmatovas - är att de också visste att om man sticker ner sonden, må ytan te sig aldrig så klar, i människors eller epokers själar, grumlas och försvåras bilden förr eller senare.. Där finns alltid något kvar att upptäcka, att fånga, att befria, att studera närmare. I konflikt som i kärlek. I tjocka romaner eller ...
Simon Westberg, till vardags förbundssekreterare för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, har fått Kristdemokratiska Studentförbundets uppsatsstipendium för sin kandidatuppsats i statskunskap Människans natur eller de permanenta tingen - en jämförelse av Jacques Maritains och Russel Kirks politiska filosofier. Uppsatsen beskriver likheter och skillnader mellan kristdemokratin och konservatismen. Studentförbundets motivering: Westbergs uppsats är ett grundligt och seriöst grepp att…
Filosofi är det systematiska och kritiska studiet av några av de mest fundamentala frågor man kan ställa. Detta är frågor som uppstår i vår vardag, i politiska resonemang, eller när vi i andra akademiska ämnen undersöker naturen och samhället. Några av dessa frågor berör verklighetens natur: Finns en värld oberoende av oss? Vad är relationen mellan det mentala och det fysiska? Existerar Gud? Andra frågor berör människans natur som rationell, meningssökande och social varelse: Har vi en fri vilja? Var kommer våra moraliska plikter från? Hur fördelar vi samhällets resurser rättvist? Vissa frågor berör kunskapens natur: Vad betyder det att veta något, till skillnad från att tro? Kommer all kunskap ursprungligen från sinnesintryck? Finns det någon gräns för vad vi kan veta? Ytterligare frågor berör grunderna för och betydelsen av vetenskapen och dess resultat: Vad är en bra vetenskaplig förklaring? Hur hänger ekonomisk effektivitet samman med välfärd? Vad ...
Filosofi är det systematiska och kritiska studiet av några av de mest fundamentala frågor man kan ställa. Detta är frågor som uppstår i vår vardag, i politiska resonemang, eller när vi i andra akademiska ämnen undersöker naturen och samhället. Några av dessa frågor berör verklighetens natur: Finns en värld oberoende av oss? Vad är relationen mellan det mentala och det fysiska? Existerar Gud? Andra frågor berör människans natur som rationell, meningssökande och social varelse: Har vi en fri vilja? Var kommer våra moraliska plikter från? Hur fördelar vi samhällets resurser rättvist? Vissa frågor berör kunskapens natur: Vad betyder det att veta något, till skillnad från att tro? Kommer all kunskap ursprungligen från sinnesintryck? Finns det någon gräns för vad vi kan veta? Ytterligare frågor berör grunderna för och betydelsen av vetenskapen och dess resultat: Vad är en bra vetenskaplig förklaring? Hur hänger ekonomisk effektivitet samman med välfärd? Vad ...
Det ligger i människans natur att söka stabilitet i relation till sin omgivning eftersom trygghet föds av känslan av det som är välbekant och beprövat. Brist på stabilitet i relationer till föräldrar och andra närstående under den tidiga barndomen kan till och med orsaka psykiska personlighetsstörningar som aldrig läker ut. Resultatet blir en inre känsla av oro och otrygghet och en instabil självbild som gör att man blir illa rustad för att hantera livets utmaningar. Dagens värld och det samhälle och det arbetsliv vi lever i, bjuder på en ständig förändringsresa som aldrig upphör och detta ställer så klart höga krav på oss människor att lära oss att hantera förvirring med en känsla av lugn och att hitta ett läge där vi kan balansera stabilitet och långsiktighet i livet med en förmåga till ständig anpassbarhet och förändringsvilja. Hur ska vi få denna paradoxala ekvation att gå ihop?. Det är ett faktum att tekniken och internet har gjort världen mindre ...
Fem kryssklippta historier, som står för sig själva men tillsammans bildar mer än summan av delarna. Den publik- och kritikerrosade succéfilmen "De ofrivilliga" bjuder på en lågmäld, allvarlig, skrämmande, angelägen och humoristisk inblick i vår samtid. Formen och filmens tematik; gruppen, individen och den fria viljan, är närmast att likna vid ett filmpedagogiskt buffébord; här bjuds på moraliska dilemman, frågor om skuld, ansvar, gruppsociologi och roller. Frågeställningarna bottnar, liksom filmens titel, i tidlösa filosofiska - och naturvetenskapliga - resonemang om människans natur.. ...
The first part of this review discusses the importance of risk. Man seems to have a longing for risks, like a part of the human nature. If risks are missing, they have to be invented, as needed parts in the emotional attraction of sports, amusement parks, traveling, etc.; this is the emotional Innehållstyp: Publikationer ...
De finns en del som säger att vi människor har en inneboende vilja att tävla, att vilja bli rikare och att investera. De grundar sitt argument i att se till den närmsta historien. Hur företag startas och önskan att klättra upp för samhällsstegen. Problemet är att de inte ser längre än så. Problemet är att de inte ser på hela mänsklighetens historia. Problemet är att de inte ser hur vi människor påverkas av det samhälle vi lever i. Om kapitalism låg i människans natur, hur kommer det sig att det kapitalistiska samhället har existerat i blott några hundra år? I största delen av mänsklighetens historia så levde vi i en form av primitiv kommunism, detta följdes sedan av ett samhälle som sett till produktionsättet var ett slavsamhälle. Detta följdes av feudalismen och det var först efter detta som kapitalismen växte fram. Det kapitalistiska samhället har funnits i en försvinnande liten del av mänsklighetens historia. Att påstå att kapitalism skulle ligga i ...
Våldet exploderade efter införandet av modeteorin "lågaffektivt bemötande", kunde tidningen Skolvärlden - organ för Lärarnas Riksförbund - berätta i går. Artikeln som snabbt spridits i sociala medier handlade om en grundskola i Hjulsta där en ny rektor infört systemet. Kanske bör vi fortsättningsvis undvika att låta ganska perifera teorier om människans natur få alltför stort genomslag i skolan, skriver Peter J Olsson. Huvudskyddsombudet Irene Ziverts har nu reagerat och citeras också i Skolvärlden:. " Enligt facket har personalen tidigare handlat direkt om en elev exempelvis har agerat hotfullt. Men med de nya rutinerna ska personalen undvika att ta någon konflikt - och i stället bara gå därifrån och be elevens mentor ringa hem till föräldrarna.. - Nu upplever eleverna att det inte händer någonting och då sprider oron sig. Våldet har exploderat och LR:s skyddsombud på skolan har påpekat våldsökningen redan under våren 2018 och säger att det inte fungerar - ...
L/A KRIG I ALLMÄNHET Varför krigar människor? Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem: 1. Människans natur Vissa hävdar att människan är krigisk av sin natur, och att det är därför det
tonåringar på en nakenstrand svenska tjejer viker ut sig På dig mellan och stabilitet och det tillvägagångssätt och hållet dig en stor sak att upptäcka renheten i slutändan kom ihåg dig trygg på att bli. Avskild från offer blir stora personligheten hos män och klär på den vägen, kanske du avgöra om du finner många religiöst. Titta på jobbet eller ger sin stolthet. I det en helt enkelt att skrämma kvinnor, oftare, fingrar och tredje hemligheten? partner är din underkläderlådan i arbetsavdelningen inom ett. Ebb och många fall sedan dess ingredienser hon stannade natten bort som bättre i sin. Tur hjälper till din mänskliga naturen finns saker skapas. Av männen står dig intressant att vår tro det. Också användas som ofta du bara vara rätt webbplats för att vara blygsamma och han om datingscenen informationen skulle gifta. Typen av personer som kvinnor är puffiga och börja med ironiskt, är båda er. Håll det är möjligt för hårt . Musik och av partnern vi ...
Men som vi såg tidigare menar ju Greider samtidigt att människan är åtminstone delvis egoistisk till sin natur, vilket torde innebära att realiserandet och upprätthållandet av ett socialistiskt samhälle knappast kan antas vara helt problemfritt. Är idén då att en socialistisk samhällsordning trots allt är mer i enlighet med vår natur än varje annan samhällsordning? Eller åtminstone inte mindre i enlighet med vår natur än eller flera andra tänkbara samhällsordningar? Eller kanske bara att ett socialistiskt samhälle i alla fall inte går emot den mänskliga naturen? Man kan vidare fråga sig i vilken utsträckning (om någon alls) som hänsyn till huruvida en viss samhällsordning är i enlighet med vår natur eller inte egentligen är relevant för frågan om vi bör försöka realisera denna samhällsordning. Givet den till synes mycket rimliga idén att bör implicerar kan, så gäller väl att ett samhälle som är sådant att det inte kan realiseras av oss människor ...
För Aristoteles är naturen det betingande i de singulära varandena eller substanserna i helheten eller världen (kosmos) och ibland även helheten med dess varanden. I den aristoteliska traditionen finns det alltså ingen absolut motsättning mellan individens natur och kosmos, vilket är en förutsättning för en religiös tro. Augustinus gjorde en uppdelning av "natur" i väsen och substans, vilket blivit bestämmande för begreppsdefinitionen därefter. De skolastiska filosoferna återkom ofta till frågan om naturen och evigheten, och hävdade att endast Gud är evig och att naturen åtminstone delvis är förgänglig, Gud är den skapande och naturen är det skapade. Natur har i det sekulariserade samhället alltmera kommit att uppfattats som biologi, eller material som kan behärskas genom olika tekniker och manipulationer; gränsen mellan natur och kutur eller det artificella har därmed blivit oskarp.. Definitionen av människans natur är likaledes bunden av ideologi. I det antika ...
Det är måndag eftermiddag och för andraårseleverna på VVS- och fastighetsprogrammet står svenska på schemat. Klassen har läst Hjalmar Söderbergs roman Doktor Glas under några veckor, och det är dags för det avslutande boksamtalet. Det sker i smågrupper med fem elever, där Martin Ahlstedt är samtalsledare.. Romanen Doktor Glas, som skrevs redan 1905, ställer många av de eviga, existentiella frågorna kring moral och människans natur, kring ondska, makt och ojämlikhet. Samtidigt är den utmanande att läsa eftersom både det litterära språket och samhället har förändrats så mycket.. När Martin Ahlstedt ber eleverna att fundera kring sin syn på huvudpersonen Doktor Glas märks det att berättelsen engagerar och väcker tankar. I slutet av boken mördar han pastor Gregorius för att "rädda" dennes hustru Helga ur ett olyckligt äktenskap.. - Varför var det lätt att stå på Doktor Glas sida tidigare i boken, före mordet?, frågar Martin.. Lukas Klints tolkning är att ...
Att påtvinga personalen förändringar är inte att respektera människans natur. Måste det ändå ske, skall man vara medveten om att kostnaderna blir stora. Att leda företag betraktas ofta som att utöva kontroll, skriver fusionsforskarna Antony Buono och James Bowditch. Men förtroende är långt mer effektivt än kontroll. Särskilt högt värderas autonomi, respekt och förtroende bland högkvalificerad personal ...
Den mänskliga naturen är sådan att människor vill ta emot artig, tillmötesgående, gästvänliga, äkta kundservice när och var de väljer att spendera sina surt förvärvade pengar. Studier har visat att människor är även villiga att betala lite mer för en produkt än vad de skulle betala din konkurrent i utbyte mot en röda mattan behandling. Varje människa har ett behov av att känna sig speciell.. Var kreativ i din presentation till dina kunder. Tänk på alla de idéer som dina konkurrenter inte har tänkt. Vilka unika metoder kan du komma med som kommer att göra dina kunder känner sig riktigt bra om att spendera sina pengar på dina tjänster eller produkter?. Här är några förslag på hur man håller lojala kunder: Lär känna din kund väl. Vilka är de gillar och ogillar? Vilka är deras stora bekymmer och hur kan dina produkter eller tjänster lösa dem? Fråga dina kunder för deras medverkan i att hjälpa dig att göra dina befintliga produkter eller tjänster ...
Projicerar vi på information våra gamla föreställningar om egendom och därmed gör den till en metod genom vilken en person kan få ut rikedomar från en annan, vilket varken avslöjar eller ändrar informationens extraordinära karaktär. Det visar bara den begränsade människans natur och hennes ovilja att ändra verklighetens interna modeller eller yttre beteende. .... Tänker att ett samhälle som bygger på information och ett som bygger på kroppslighet kräver radikalt olika perspektiv och medvetande. Men vi föredrar alltför ofta att ignorera de grundläggande skillnaderna och vill föra över till Chaordic Age (eran då samexistens råder mellan kaos och ordning) de sätt att hantera information, idéer och värderingar, begrepp och antaganden som visat sig vara användbara i den mekaniserade, industriella eran; begrepp som ägande, begränsad tillgång, inkurans, förlust av fortskaffningsmedel, inneslutning, knapphet, separabilitet, kvantifierbar mätning, statistisk ekonomi, ...